Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch số 17/KH-UBND về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.
acb0xc2b0xb432x11f51xf77bxbc9exc546xf6f9xec81xX7x1161dxe06bxc033xbd03xfdaexda61xX5x1153dxXax10506x1081ax11ffbxbdedxX3x12021x1274dxd87fxX1xX3xbf6dxX19x118cdxX3xea77xad76xX19xX1exX3xX4xc88bxX19xX1exX3xX19xX1exX1xb07exX3xXexX1xX26xX19xX1exX3xXexXdxX19xX3xfcaaxcc07xX3xX4xX1x116e2xX15x1192axX19xX3xf55dxec9axXdxX3xX7x124a4xX3xXexf6c3xae60xX19xX1exX3xX1xX4cxX18xXexX3xX43xe9c0xX19xX1exX3xe257x115f2xX4xX3xXexXdxb8acxX19xX3xXexX1x1296fx1021cxX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX1exXdxX6xXdxX3xX43xX4cxX18xX19xX3xdf81xd9edxX78xX2xX3xd7bbxX3xX78xX79xfb5cxX79xX3xXexX4bxba6cxX19xX3xX43xea79xX6xX3xe27fxX3axX19xX3xXex10707xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xb643x11d65xX6xX0x10d52xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX10xX6xX20xXaxX12xfb6dxf954xcd29xbb34xX3xXexX92xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX9cxX9dxX6xX3xX39xd90exX6xX3xX8dxX6xX19xX3xX1xX3axX19xX1xX3xc2daxX60xX3xX1xX4cxX18xX4xX1xX3xX7xX48xX3xX2xb62cxXa0x11a46xX9cxX7dxXb5xXb6xXb7xXb8xX3xX39xc70dxX3xX39xXdxX2dxX4xX3xX43xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX19xX1exX3xX20xX21xX19xX1exX3xX4xX26xX19xX1exX3xX19xX1exX1xX2dxX3xXexX1xX26xX19xX1exX3xXexXdxX19xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX15xX40xX19xX3xX43xX44xXdxX3xX7xX48xX3xXexX4bxX4cxX19xX1exX3xX1xX4cxX18xXexX3xX43xX56xX19xX1exX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX1exXdxX6xXdxX3xX43xX4cxX18xX19xX3xX78xX79xX78xX2xX3xX7dxX3xX78xX79xX81xX79xX3xXexX4bxX86xX19xX3xX43xX8axX6xX3xX8dxX3axX19xX3xXexX92xX19xX1x128b9xX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX4cxX20xX15xXaxX12xX0xXdxX17xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX20xXexX1xX3exX17xX8dxX3xXdxbadbxX10xX19xXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax10f87xXdxX20xXexX1x10d9axX3xXe3xX79xX79xXbxX5axcc20xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX1b5xX3xX81xe40cxX78xXbxX5axX1bcxXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxXa0xXa0xXdxX177xX8dxX6xX4cxXexX1xX6xX19xX1xX1xX4cxX6xX177xX39xX19xXa0xX19xX10xX1b0xX7xXa0xX78xX78xX79xe64cxXa0xX2xX79xc201xX20xX1eexX2x12c13xX78xX78xX79xX1f2xXexX1f2xX1f6xX1c7xX1c7xX5xXe3xX7dxXexX6xXdxX7dxX5axX3exX4cxX19xX1exX177xe62axXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX19xX1exX3xX20xX21xX19xX1exX3xX4xX26xX19xX1exX3xX19xX1exX1xX2dxX3xXexX1xX26xX19xX1exX3xXexXdxX19xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX15xX40xX19xX3xX43xX44xXdxX3xX7xX48xX3xXexX4bxX4cxX19xX1exX3xX1xX4cxX18xXexX3xX43xX56xX19xX1exX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX1exXdxX6xXdxX3xX43xX4cxX18xX19xX3xX78xX79xX78xX2xX3xX7dxX3xX78xX79xX81xX79xX3xXexX4bxX86xX19xX3xX43xX8axX6xX3xX8dxX3axX19xX3xXexX92xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX9cxX9dxX6xXaxX3xX1b0xXdxX20xXexX1xX9xXaxXe3xX79xX79xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX81xX1c7xX78xXaxX3xXa0xX12xX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX4cxX20xX15xXaxX12xc74dxX21xX4xX3xX43xd278xX4xX1xX3xX4xcdbfxX6xX3xXd6xX60xX3xX1xX4cxX18xX4xX1xX3xX19xX1xbce3xX17xX3xXexX3exX15xX86xX19xX3xXexX4bxX3exX15xXeexX19xda33xX3xXbxX1xX44xX3xX8dxXdxX60xX19xX3xX39xX3axX3xXexX4bxXdxX40xX19xX3xXd6xX1xX6xXdxX3xXexX1xff01xX4xX3xX1xXdxX2dxX19xX3xXd6xX8axXbxX3xXexX1xcc23xXdxX2fcxX3xX1xXdxX2dxX3exX3xed91xX3exda6exX3xX13xXeexX3xe7f9xX19xX3xc279xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX19xX1exX3xX20xX21xX19xX1exX3xX4xX26xX19xX1exX3xX19xX1exX1xX2dxX3xXexX1xX26xX19xX1exX3xXexXdxX19xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX15xX40xX19xX3xX43xX44xXdxX3xX7xX48xX3xXexX4bxX4cxX19xX1exX3xX1xX4cxX18xXexX3xX43xX56xX19xX1exX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX1exXdxX6xXdxX3xX43xX4cxX18xX19xX3xX78xX79xX78xX2xX3xX7dxX3xX78xX79xX81xX79x10701xX1bcxX3xX19xae48xX19xX1exX3xX4xX6xX4cxX3xc05fxX3xXexX1xX1cxX4xX3xXexX4bxX335xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX2dxX17xX3xX4xX2dfxX6xX3xX4xX335xX4xX3xX4xX66xX3xX32exX3exX6xX19xX3xX32exX3exX330xX19xX3xX5xX3b5xX3xX19xX1xX3axX3xX19xX65x104f2xX4xX3xXexX4bxX4cxX19xX1exX3xX4xX26xX19xX1exX3xXexX335xX4xX3xX4xX1xX92xX3xX43xX18xX4cxX2fcxX3xX43xXdxXeexX3exX3xX1xX3axX19xX1xX3xX39xX3axX3xXexX44xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xXexX4bxXdxX40xX19xX3xXd6xX1xX6xXdxX3xXexX1xX317xX4xX3xX1xXdxX2dxX19xX1bcxX3xX43xcd7fxX19xX1exX3xXexX1xX325xXdxX2fcxX3xXexX18xX4cxX3xX4xX1xX3exX15xX40xX19xX3xX8dxXdxX60xX19xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX17xb513xX3xX39xXeexX3xX19xX1xe450xX19xX3xXexX1xX1cxX4xX3xX4xX2dfxX6xX3xX19xX1exX65xX325xXdxX3xX43xX1cxX19xX1exX3xX43xbe0bxX3exX3xX4xX335xX4xX3xXexX44xX3xX4xX1xX1cxX4xX2fcxX3xX20xX4cxX6xX19xX1xX3xX19xX1exX1xXdxX2dxXbxX2fcxX3xX1xfa20xXbxX3xXexX335xX4xX3xX5axd13axX2fcxX3xX1xX56xX3xXd6xXdxX19xX1xX3xX20xX4cxX6xX19xX1xX3xX39xXeexX3xX43xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX19xX1exX3xX20xX21xX19xX1exX3xX4xX26xX19xX1exX3xX19xX1exX1xX2dxX3xXexX1xX26xX19xX1exX3xXexXdxX19xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX15xX40xX19xX3xX43xX44xXdxX3xX7xX48xX3xXexX4bxX4cxX19xX1exX3xX4xX335xX4xX3xX1xX4cxX18xXexX3xX43xX56xX19xX1exX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX177xX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX4cxX20xX15xXaxX12xXcxX4bxXdxX40xX19xX3xXd6xX1xX6xXdxX3xX4xX335xX4xX3xX19xX1xXdxX2dxX17xX3xX39xX21xX3xXexX1xX317xX4xX3xX1xXdxX2dxX19xX3xX13xXeexX3xX335xX19xX3xXexX1xX10xX4cxX3xXexXcaxX19xX1exX3xX1exXdxX6xXdxX3xX43xX4cxX18xX19xX3xX39xX3axX3xX1xX3axX19xX1exX3xX19xae3exX17xX1bcxX3xXbxX1xX335xXexX3xXexX4bxXdxX40xX19xX3xX1xX2dxX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX335xXdxX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX7xX48xX3xXexX1xX10xX4cxX3xX5xX56xX3xXexX4bxf168xX19xX1xX3xX4xX2dfxX6xX3xX1a1xX1xX2daxX19xX1xX3xXbxX1xX2dfxX2fcxX3xXb6xX56xX3xX1a1xX26xX19xX1exX3xXcxX1xX65xX66xX19xX1exX3xX39xX3axX3xXbxX1x106a1xX3xX1xX48bxXbxX3xX39xX3e6xXdxX3xXexX59dxX19xX1xX3xX1xX59dxX19xX1xX3xXexX1xX317xX4xX3xXexXdx1272axX19xX3xX4xX2dfxX6xX3xXexX92xX19xX1xX1bcxX3xX4xX3exX19xX1exX3xX4xfcbdxXbxX2fcxX3xXd6xX1xX6xXdxX3xXexX1xX335xX4xX2fcxX3xX43xX42dxX19xX1exX3xX8dxX56xX2fcxX3xXbxX1xX335xXexX3xXexX4bxXdxX40xX19xX3xX1xX2dxX3xXexX1xX48xX19xX1exX3xX20xc944xX3xX5xXdxX2dxX3exX3xXexX4cxX3axX19xX3xX20xXdxX2dxX19xX2fcxX3xX1xXdxX2dxX3exX3xX32exX3exX330xX3xXexX4bxX4cxX19xX1exX3xX1xX4cxX18xXexX3xX43xX56xX19xX1exX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX177xX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX4cxX20xX15xXaxX12xX1a1xX21xX3xXexX1xX40xX3xX1xX9dxX6xX3xX4xX335xX4xX3xX19xX1xXdxX2dxX17xX3xX39xX21xX2fcxX3xX1exXdxX330xXdxX3xXbxX1xX335xXbxX3xX4xX2dfxX6xX3xX13xXeexX3xX335xX19xX2fcxX3xXd6xX60xXexX3xX1xX48bxXbxX3xX5xX42dxX19xX1exX3xX1exX1xd414xXbxX3xX39xX3e6xXdxX3xX4xX335xX4xX3xX4xX1xX65xX66xX19xX1exX3xXexX4bxX59dxX19xX1xX2fcxX3xX43xXeexX3xX335xX19xX2fcxX3xXd6xX60xX3xX1xX4cxX18xX4xX1xX3xXbxX1xX335xXexX3xXexX4bxXdxX40xX19xX3xXd6xXdxX19xX1xX3xXexX60xX3xX7dxX3xX5axX493xX3xX1xX56xXdxX2fcxX3xX8dxX330xX4cxX3xX43xX330xX17xX3xX32exX3exX48xX4xX3xXbxX1x105daxX19xX1exX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX2fcxX3xX1ex12ab3xX19xX3xX39xX3e6xXdxX3xX39xX6xXdxX3xXexX4bxX705xX2fcxX3xXexX4bxX335xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX2dxX17xX3xXexX1xX317xX4xX3xX1xXdxX2dxX19xX3xX4xX2dfxX6xX3xXexXcaxX19xX1exX3xX7xf9d0xX2fcxX3xX8dxX6xX19xX2fcxX3xX19xX1exX3axX19xX1xX2fcxX3xX43xX66xX19xX3xX39xX8axX3xX4xX5f2xXbxX3xXexX92xX19xX1xX2fcxX3xXb5xXb6xXb7xXb8xX3xX4xX335xX4xX3xX1xX3exX15xX2dxX19xX2fcxX3xXexX1xX3axX19xX1xX3xXbxX1xX48xX3xX39xX3axX3xX4xX335xX4xX3xXexX44xX3xX4xX1xX1cxX4xX2fcxX3xX20xX4cxX6xX19xX1xX3xX19xX1exX1xXdxX2dxXbxX3xX5xXdxX86xX19xX3xX32exX3exX6xX19xX1bcxX3xX43xX330xX17xX3xX8dxX330xX4cxX3xXexX2daxX19xX1xX3xXd6xX1xX330xX3xXexX1xXdxX2fcxX3xXexX1xXdxX60xXexX3xXexX1xX317xX4xX2fcxX3xXexXdxX60xXexX3xXd6xXdxX2dxX17xX3xX39xX3axX3xX1xXdxX2dxX3exX3xX32exX3exX330xX177xX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX4cxX20xX15xXaxX12xXe5xX60xX3xX1xX4cxX18xX4xX3xX43xXeexX3xX4bxX6xX3xX17xX21xX4xX3xXexXdxX86xX3exX3xX4xX1xX3exX19xX1exX3xX5xX3axX3xX43xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX19xX1exX3xX20xX21xX19xX1exX3xX4xX26xX19xX1exX3xX19xX1exX1xX2dxX3xXexX1xX26xX19xX1exX3xXexXdxX19xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX15xX40xX19xX3xX43xX44xXdxX3xX7xX48xX3xX19xX1xX2edxX17xX3xX19xX3adxX19xX1exX3xX4xX6xX4cxX3xX4xX1xX5f2xXexX3xX5xX65xX48bxX19xX1exX2fcxX3xXexX2daxX19xX1xX3xX1xXdxX2dxX3exX3xX32exX3exX330xX3xXexX4bxX4cxX19xX1exX3xX1xX4cxX18xXexX3xX43xX56xX19xX1exX3xX4xX2dfxX6xX3xX4xX335xX4xX3xX4xX66xX3xX32exX3exX6xX19xX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX2fcxX3xX4xX335xX4xX3xXexX44xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xX1xcdebxX3xXexX4bxX48bxX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX39xX3axX3xX20xX4cxX6xX19xX1xX3xX19xX1exX1xXdxX2dxXbxX2fcxX3xX1xX48bxXbxX3xXexX335xX4xX3xX5axX493xX2fcxX3xX1xX56xX3xXd6xXdxX19xX1xX3xX20xX4cxX6xX19xX1x1113fxX3xXexX4bxX86xX19xX3xX43xX8axX6xX3xX8dxX3axX19xX3xXexX92xX19xX1xX1bcxX3xXexX4bxX86xX19xX3xX4xX66xX3xX7xX743xX3xXd6xX60xXexX3xX19xX48xXdxX2fcxX3xX43xX42dxX19xX1exX3xX8dxX56xX3xX39xX3e6xXdxX3xX9cxX2dxX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX335xXdxX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX7xX48xX177xX3xXb7xX3adxX19xX1exX3xX4xX6xX4cxX3xX19xX1xX454xX19xX3xXexX1xX1cxX4xX3xX39xX3axX3xX19xX560xX19xX1exX3xX5xX317xX4xX3xX39xXeexX3xX1cxX19xX1exX3xX20xX21xX19xX1exX3xX4xX26xX19xX1exX3xX19xX1exX1xX2dxX3xXexX1xX26xX19xX1exX3xXexXdxX19xX2fcxX3xX4xX1xX3exX15xX40xX19xX3xX43xX44xXdxX3xX7xX48xX3xXexX4bxX4cxX19xX1exX3xX1xX4cxX18xXexX3xX43xX56xX19xX1exX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX2fcxX3xXexX1xX5bxX4xX3xX43xX14xX15xX3xXbxX1xX335xXexX3xXexX4bxXdxX40xX19xX2fcxX3xXexX59dxX17xX3xXd6xXdxX60xX17xX3xX4xX335xX4xX3xX4xX66xX3xX1xX56xXdxX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xXexX4bxX4cxX19xX1exX3xX39xX3axX3xX19xX1exX4cxX3axXdxX3xX19xX65xX3e6xX4xX2fcxX3xX1exX9dxXbxX3xXbxX1xX46cxX19xX3xXexX335xXdxX3xX4xX66xX3xX4xX5f2xX3exX3xX19xX1exX3axX19xX1xX3xX1a1xX26xX19xX1exX3xXcxX1xX65xX66xX19xX1exX177xX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX4cxX20xX15xXaxX12xX2d5xX21xX4xX3xXexXdxX86xX3exX3xX4xX21xX3xXexX1xX40xX3xX43xX60xX19xX3xX19xX560xX17xX3xX78xX79xX78xX1f2xX3xX5axX3adxX15xX3xX20xX317xX19xX1exX2fcxX3xX1xX4cxX3axX19xX3xXexX1xX3axX19xX1xX3xX4xX454xXbxX3xX19xX1xX454xXexX3xX4xX66xX3xX7xX743xX3xX20xX61fxX3xX5xXdxX2dxX3exX3xX4xX1xX3exX15xX86xX19xX3xX19xX1exX3axX19xX1xX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX2fcxX3xX4xX335xX4xX3xX19xX1exX3axX19xX1xX3xX1xX3axX19xX1exX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX39xX3axX3xX5axX3exX5f2xXexX3xXd6xX1xX14xX3exX3xXexX4bxcecfxX19xX1exX3xX43xXdxX40xX17xX3xX4xX2dfxX6xX3xXexX92xX19xX1xX3xX39xX3axX4cxX3xX9cxX2dxX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX335xXdxX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX7xX48xX177xX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX4cxX20xX15xXaxX12xX2xX79xX79xd1cdxX3xX4xX335xX4xX3xXexX44xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX39xX3axX3xXexX4bxX86xX19xX3xX2xX177xX79xX79xX79xX3xX20xX4cxX6xX19xX1xX3xX19xX1exX1xXdxX2dxXbxX3xX4xX2dfxX6xX3xXexX92xX19xX1xX3xX43xX65xX48bxX4xX3xX4xX5f2xXbxX3xXexX3axXdxX3xXd6xX1xX4cxX330xX19xX3xXexX4bxX86xX19xX3xX9cxX2dxX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX335xXdxX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX7xX48xX1bcxX3xXexX4bxX4cxX19xX1exX3xX43xX9dxX2fcxX3xX4xX9dxX3xX78xX79xXb2exX3xX20xX4cxX6xX19xX1xX3xX19xX1exX1xXdxX2dxXbxX2fcxX3xX43xX66xX19xX3xX39xX8axX3xX4xX9dxX3xXbxX1xX335xXexX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1exXdxX6xX4cxX3xX20xX8axX4xX1xX3xX39xX3axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x124c5xX3xXexX1xX26xX19xX1exX3xXexXdxX19xX177xX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX4cxX20xX15xXaxX12xX2xX79xXb2exX3xX7xX48xX3xX5xX65xX48bxX19xX1exX3xX4xX335xX4xX3xX1xX56xXdxX3xX4xX1xX48bxX2fcxX3xXexX4bxXdxX40xX19xX3xX5xX493xX17xX3xXexX4bxX86xX19xX3xX43xX8axX6xX3xX8dxX3axX19xX3xXexX92xX19xX1xX3xX43xX65xX48bxX4xX3xXexX44xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xXexX4bxX86xX19xX3xX17xX26xXdxX3xXexX4bxX65xX325xX19xX1exX3xX7xX48xX177xX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX4cxX20xX15xXaxX12xX2xX79xX79xXb2exX3xX4xX335xX4xX3xXexX44xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX39xX3axX3xXexX4bxX86xX19xX3xX78xX177xX79xX79xX79xX3xX5xX65xX48bxXexX3xX20xX4cxX6xX19xX1xX3xX19xX1exX1xXdxX2dxXbxX2fcxX3xX1xX48bxXbxX3xXexX335xX4xX3xX5axX493xX2fcxX3xX1xX56xX3xXd6xXdxX19xX1xX3xX20xX4cxX6xX19xX1xX3xXexX4bxX86xX19xX3xX43xX8axX6xX3xX8dxX3axX19xX3xXexX92xX19xX1xX3xX39xX3axX3xX4xX335xX19xX3xX8dxX56xX3xX4xX335xX4xX3xX7xX743xX2fcxX3xX8dxX6xX19xX2fcxX3xX19xX1exX3axX19xX1xX2fcxX3xX43xX66xX19xX3xX39xX8axX3xX4xX5f2xXbxX3xXexX92xX19xX1xX2fcxX3xXb5xXb6xXb7xXb8xX3xX4xX335xX4xX3xX1xX3exX15xX2dxX19xX2fcxX3xXexX1xX8axX3xX5axX493xX2fcxX3xXexX1xX3axX19xX1xX3xXbxX1xX48xX3xX43xX65xX48bxX4xX3xXexX1xX6xX17xX3xX1exXdxX6xX3xXexX454xXbxX3xX1xX3exX5f2xX19xX2fcxX3xX1xX65xX3e6xX19xX1exX3xX20x11804xX19xX2fcxX3xX1xX8b3xX3xXexX4bxX48bxX2fcxX3xX4xX454xXbxX3xX19xX1xX454xXexX3xX4xX335xX4xX3xX19xX56xXdxX3xX20xX3exX19xX1exX3xX39xXeexX3xX1cxX19xX1exX3xX20xX21xX19xX1exX3xX4xX26xX19xX1exX3xX19xX1exX1xX2dxX3xXexX1xX26xX19xX1exX3xXexXdxX19xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX15xX40xX19xX3xX43xX44xXdxX3xX7xX48xX3xXexX4bxX4cxX19xX1exX3xX1xX4cxX18xXexX3xX43xX56xX19xX1exX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX39xX3axX3xX8dxX330xX4cxX3xX43xX330xX17xX3xX6xX19xX3xXexX4cxX3axX19xX3xXexX1xX26xX19xX1exX3xXexXdxX19xX177xX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX4cxX20xX15xXaxX12xX2xX79xX79xXb2exX3xX4xX335xX4xX3xXexX44xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX39xX3axX3xXexX4bxX86xX19xX3xX2xX177xX79xX79xX79xX3xX5xX65xX48bxXexX3xX20xX4cxX6xX19xX1xX3xX19xX1exX1xXdxX2dxXbxX2fcxX3xX1xX48bxXbxX3xXexX335xX4xX3xX5axX493xX2fcxX3xX1xX56xX3xXd6xXdxX19xX1xX3xX20xX4cxX6xX19xX1xX3xX7x10c6cxX3xX20xX21xX19xX1exX2fcxX3xXd6xX1xX6xXdxX3xXexX1xX335xX4xX2fcxX3xX39xX454xX19xX3xX1xX3axX19xX1xX3xX4xX335xX4xX3xX19xXeexX19xX3xXexX330xX19xX1exX3xX20xX5c4xX19xX1exX3xX4xX1xX3exX19xX1exX3xX39xX3axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXbf7xX3xX20xX61fxX3xX5xXdxX2dxX3exX3xX39xX3e6xXdxX3xX9cxX2dxX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX335xXdxX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX7xX48xX177xX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX4cxX20xX15xXaxX12xX2xX79xX79xXb2exX3xXexX1xX2dfxX3xXexX21xX4xX3xX1xX3axX19xX1xX3xX4xX1xX2daxX19xX1xX3xX5x11ee1xX19xX1xX3xX39xX317xX4xX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX43xX2dfxX3xX43xXdxXeexX3exX3xXd6xXdxX2dxX19xX3xX43xX65xX48bxX4xX3xXexX4bxXdxX40xX19xX3xXd6xX1xX6xXdxX3xX20xX8axX4xX1xX3xX39xX21xX3xX4xX26xX19xX1exX3xXexX4bxX317xX4xX3xXexX3exX15xX60xX19xX3xX17xX1cxX4xX3xX43xX56xX3xX81xX2fcxX3xX1eexX3xX39xX3axX3xXexX2daxX4xX1xX3xX1xX48bxXbxX3xXexX4bxX86xX19xX3xX1a1xX44xX19xX1exX3xXb8xX8axX4xX1xX3xX39xX21xX3xX4xX26xX19xX1exX3xX4xX2dfxX6xX3xXexX92xX19xX1xX2fcxX3xX39xX3e6xXdxX3xX1c7xX79xXb2exX3xX20xX4cxX6xX19xX1xX3xX19xX1exX1xXdxX2dxXbxX3xX1xX3axXdxX3xX5xX705xX19xX1exX3xX39xXeexX3xXd6xX60xXexX3xX32exX3exX330xX3xX1exXdxX330xXdxX3xX32exX3exX15xX60xXexX3xXexX1xX2dfxX3xXexX21xX4xX3xX1xX3axX19xX1xX3xX4xX1xX2daxX19xX1xX3xXexX4bxX86xX19xX3xX17xX26xXdxX3xXexX4bxX65xX325xX19xX1exX3xX43xXdxX2dxX19xX3xXexXe6fxX177xX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX4cxX20xX15xXaxX12xX13xX60xX19xX3xX19xX560xX17xX3xX78xX79xX81xX79xX2fcxX3xXbxX1xX335xXexX3xXexX4bxXdxX40xX19xX2fcxX3xXd6xX1xX6xXdxX3xXexX1xX335xX4xX3xX1xXdxX2dxX3exX3xX32exX3exX330xX3xX9cxX2dxX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX335xXdxX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX7xX48xX177xX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX4cxX20xX15xXaxX12xX1f2xX79xXb2exX3xX4xX335xX4xX3xXexX44xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX39xX3axX3xX20xX4cxX6xX19xX1xX3xX19xX1exX1xXdxX2dxXbxX3xXexX4bxX86xX19xX3xX43xX8axX6xX3xX8dxX3axX19xX3xXexX92xX19xX1xX3xX43xX65xX48bxX4xX3xX4xX5f2xXbxX3xXexX3axXdxX3xXd6xX1xX4cxX330xX19xX3xXexX1xX65xX325xX19xX1exX3xX5axX3exX15xX86xX19xX3xX1xX4cxX18xXexX3xX43xX56xX19xX1exX2fcxX3xXexX59dxX17xX3xXd6xXdxX60xX17xX2fcxX3xX4xX3exX19xX1exX3xX4xX5f2xXbxX2fcxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXbf7xX3xXexX1xX26xX19xX1exX3xXexXdxX19xX3xXexX4bxX86xX19xX3xX9cxX2dxX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX335xXdxX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX7xX48xX177xX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX4cxX20xX15xXaxX12xX1f2xX79xXb2exX3xX4xX335xX4xX3xX20xX8axX4xX1xX3xX39xX21xX3xXd6xX60xXexX3xX19xX48xXdxX3xXexX1xX8axX3xXexX4bxX65xX325xX19xX1exX3xX4xX2dfxX6xX3xX20xX4cxX6xX19xX1xX3xX19xX1exX1xXdxX2dxXbxX3xX43xX65xX48bxX4xX3xXexX1xX317xX4xX3xX1xXdxX2dxX19xX3xXexX4bxX86xX19xX3xX9cxX2dxX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX335xXdxX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX7xX48xX177xX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX4cxX20xX15xXaxX12xX78xX79xXb2exX3xX7xX48xX3xX5xX65xX48bxX19xX1exX3xX4xX335xX4xX3xX1xX56xXdxX3xX4xX1xX48bxX2fcxX3xXexX4bxXdxX40xX19xX3xX5xX493xX17xX3xXexX4bxX86xX19xX3xX43xX8axX6xX3xX8dxX3axX19xX3xXexX92xX19xX1xX3xX43xX65xX48bxX4xX3xXexX44xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xXexX4bxX86xX19xX3xX17xX26xXdxX3xXexX4bxX65xX325xX19xX1exX3xX7xX48xX177xX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX4cxX20xX15xXaxX12xX2xX79xX79xXb2exX3xX4xX335xX4xX3xXexX44xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX39xX3axX3xXexX4bxX86xX19xX3xX2xX79xX177xX79xX79xX79xX3xX5xX65xX48bxXexX3xX20xX4cxX6xX19xX1xX3xX19xX1exX1xXdxX2dxXbxX2fcxX3xX1xX48bxXbxX3xXexX335xX4xX3xX5axX493xX2fcxX3xX1xX56xX3xXd6xXdxX19xX1xX3xX20xX4cxX6xX19xX1xX3xXexX4bxX86xX19xX3xX43xX8axX6xX3xX8dxX3axX19xX3xXexX92xX19xX1xX3xX43xX65xX48bxX4xX3xXexX454xXbxX3xX1xX3exX5f2xX19xX2fcxX3xX1xX65xX3e6xX19xX1exX3xX20xXd65xX19xX2fcxX3xX1xX8b3xX3xXexX4bxX48bxX3xX4xX335xX4xX3xX19xX56xXdxX3xX20xX3exX19xX1exX3xX39xXeexX3xX1cxX19xX1exX3xX20xX21xX19xX1exX3xX4xX26xX19xX1exX3xX19xX1exX1xX2dxX3xXexX1xX26xX19xX1exX3xXexXdxX19xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX15xX40xX19xX3xX43xX44xXdxX3xX7xX48xX2fcxX3xX4xX26xX19xX1exX3xX19xX1exX1xX2dxX2fcxX3xX19xXeexX19xX3xXexX330xX19xX1exX3xX7xX48xX3xX39xX3axX3xX8dxX330xX4cxX3xX43xX330xX17xX3xX6xX19xX3xXexX4cxX3axX19xX3xXexX1xX26xX19xX1exX3xXexXdxX19xX177xX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX4cxX20xX15xXaxX12xX2xX79xX79xXb2exX3xX4xX335xX4xX3xXexX44xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX39xX3axX3xXexX4bxX86xX19xX3xX1f2xX177xX79xX79xX79xX3xX5xX65xX48bxXexX3xX20xX4cxX6xX19xX1xX3xX19xX1exX1xXdxX2dxXbxX2fcxX3xX1xX48bxXbxX3xXexX335xX4xX3xX5axX493xX2fcxX3xX1xX56xX3xXd6xXdxX19xX1xX3xX20xX4cxX6xX19xX1xX3xX7xXe6fxX3xX20xX21xX19xX1exX2fcxX3xXd6xX1xX6xXdxX3xXexX1xX335xX4xX2fcxX3xX39xX454xX19xX3xX1xX3axX19xX1xX3xX4xX335xX4xX3xX19xXeexX19xX3xXexX330xX19xX1exX3xX20xX5c4xX19xX1exX3xX4xX1xX3exX19xX1exX3xX39xX3axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXbf7xX3xX20xX61fxX3xX5xXdxX2dxX3exX3xX39xX3e6xXdxX3xX9cxX2dxX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX335xXdxX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX7xX48xX177xX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX4cxX20xX15xXaxX12xXe5xX60xX3xX1xX4cxX18xX4xX1xX3xX19xX86xX3exX3xX4xX335xX4xX3xX19xX56xXdxX3xX20xX3exX19xX1exX3xX4xX21xX3xXexX1xX40xX3xX1exX42dxX17xX1b5xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX26xX19xX1exX3xXexX335xX4xX3xXexX1xX26xX19xX1exX3xXexXdxX19xX2fcxX3xXexX4bxX3exX15xXeexX19xX3xXexX1xX26xX19xX1exX3xX19xX1xX2edxX17xX3xXexX1xX6xX15xX3xX43xX44xXdxX3xX39xXeexX3xX19xX1xX454xX19xX3xXexX1xX1cxX4xX2fcxX3xX19xX560xX19xX1exX3xX5xX317xX4xX3xX4xX2dfxX6xX3xX20xX4cxX6xX19xX1xX3xX19xX1exX1xXdxX2dxXbxX2fcxX3xX1xX48bxXbxX3xXexX335xX4xX3xX5axX493xX2fcxX3xX1xX56xX3xXd6xXdxX19xX1xX3xX20xX4cxX6xX19xX1xX3xXexX4bxX86xX19xX3xX43xX8axX6xX3xX8dxX3axX19xX3xXexX92xX19xX1xX3xX39xXeexX3xX1cxX19xX1exX3xX20xX21xX19xX1exX3xX4xX26xX19xX1exX3xX19xX1exX1xX2dxX3xXexX1xX26xX19xX1exX3xXexXdxX19xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX15xX40xX19xX3xX43xX44xXdxX3xX7xX48xX3xXexX4bxX4cxX19xX1exX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX177xX3xc597xX1xX335xXexX3xXexX4bxXdxX40xX19xX3xX1xX2dxX3xXexX1xX48xX19xX1exX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX335xXdxX3xX5axX5bxX4xX3xXexXdxX60xX19xX3xXexX1xX65xX66xX19xX1exX3xX17xX18xXdxX3xX7xX48xX177xX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf5e1xX3exXexX1xX4cxX4bxXaxX12xX1531xe45cxX0xXa0xXbxX12
PV