Huyện Quảng Xương xử phạt 192 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19
(Baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, lực lượng chức năng huyện Quảng Xương đã siết chặt, tăng cường kiểm tra, xử phạt hành chính đối với những trường hợp vi phạm.
a2bdxab2dxb0b2xfbe8xb6e3xe518xad9bxbe99xee8bxX7xfb9ax10f89x10427x12822xbaf8xc56fxX5xf5dcxXaxcd32xX0xX7xXex11ad2xae3exef5excdc9xX12xc972x11fd2xf8a3xc880xX18xX3xd55fxX1cx12089xX18xX19xX3x10a1cxa2cex10c13xX18xX19xX3xf5eexa94bxX3xXbxX1x11af3xXexX3xX2xe874xd891xX3xXexX16xX28xa974xX18xX19xX3xX1xced8xXbxX3xf9c3xXdxX3xXbxX1xX32xbd6dxX3x10d36xX1cxX1dxX3xd4a1x100c9xX18xX1xX3xXbxX1xc5a4xX18xX19xbc81xX3xX4xX1xaf91xX18xX19xX3x1021dxX51xX4xX1xX3xe3bdx10f95x107c6xd499xd309xe468xX2xX36xX0xe36exX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX70xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xX62xXaxX12xXcxX16xX28x1114bxX4xX3xX62xXdxbe15xX18xX3xbeb2xXdxfc75xX18xX3xXbxX1xed6dxX4xX3xXexX32xXbxX3xX4xfc58xX6xX3xX62xX51xX4xX1xX3xX99xX1exX18xX1xX3xX67xX68xX69xX6axX6bxX6cxX2xX36xX5axX3xX5xb69cxX4xX3xX5xX28xX41xX18xX19xX3xX4xX1xXa0xX4xX3xX18x127e2xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1cxX23xX18xX19xX3xX27xX28xX29xX18xX19xX3xX50x10398xX3xX7xXdxX9bxXexX3xX4xX1x11ec9xXexX5axX3xXexXcfxX18xX19xX3xX4xX28xX3cxX18xX19xX3xd1ebxXdxc25dxX4axX3xXexX16xX6xX5axX3xX2dxX2exX3xXbxX1xX32xXexX3xX1x10474xX18xX1xX3xX4xX1xedefxX18xX1xX3xX50xX5exXdxX3xX44xX91xXdxX3xX18xX1xd71axX18xX19xX3xXexX16xX28xX3cxX18xX19xX3xX1xX41xXbxX3xX44xXdxX3xXbxX1xX32xX4axfd38xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10ee2xX17xX62xX1dxXaxX12xX0xXdxX4axX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxba19xXdxX62xXexX1xdb12xX3xb00exbcabxX175xXbxX2dxdb94xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX172xX3xfaa8xee8cxX184xXbxX2dxX179xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX70xX70xXdxX13bxX99xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13bxX44xX18xX70xX18xX10xX16dxX7xX70xX37xX2xX184xX184xX70xX2xX183xX175xX62xf041xX175xX174xX183xX36xX37xX175xXexX184xa946xX2xX184xa9f9xX5xX175xX13bxd0a8xXbxX19x11d5cxX16xX9xX174xX183xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1cxX23xX18xX19xX3xX27xX28xX29xX18xX19xX3xX2dxX2exX3xXbxX1xX32xXexX3xX2xX36xX37xX3xXexX16xX28xX3cxX18xX19xX3xX1xX41xXbxX3xX44xXdxX3xXbxX1xX32xX4axX3xX4cxX1cxX1dxX3xX50xX51xX18xX1xX3xXbxX1xX57xX18xX19xX5axX3xX4xX1xX5exX18xX19xX3xX62xX51xX4xX1xX3xX67xX68xX69xX6axX6bxX6cxX2xX36xXaxX3xX16dxXdxX62xXexX1xX9xXaxX174xX175xX175xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX183xX184xX184xXaxX3xX70xX12xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX17xX62xX1dxXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX7xX5exX3xX5xXdxX1exX1cxX3xXexd808xX18xX19xX3xX1xX41xXbxX3xX4xXa8xX6xX3x121c6xX14bxd4e0xX6bxX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1cxX23xX18xX19xX3xX27xX28xX29xX18xX19xX5axX3xXexa423xX3xX18xX19xX111xX1dxX3xX37xX1bdxX6cxX1b1xX3xX50xX9bxX18xX3xX2xX36xX6cxX174xX3xX4xcd22xX4xX3xX5xXc0xX4xX3xX5xX28xX41xX18xX19xX3xX4xX1xXa0xX4xX3xX18xXcfxX18xX19xX3xXexX16xa394xX18xX3xX50xX51xX6xX3xX99xX111xX18xX3xX50xXe6xX3xX2dxX2exX3xXbxX1xX32xXexX3xX1xX111xX18xX1xX3xX4xX1xX117xX18xX1xX3xX2xX36xX37xX3xXexX16xX28xX3cxX18xX19xX3xX1xX41xXbxX3xX44xXdxX3xXbxX1xX32xX4axX3xX4xX2a0xX4xX3xX4cxX1cxX1dxX3xX50xX51xX18xX1xX3xXbxX1xX57xX18xX19xX5axX3xX4xX1xX5exX18xX19xX3xX62xX51xX4xX1xX5axX3xXbxX1xX32xXexX3xXexXdxdcc3xX18xX3xX19xf75axX18xX3xX37xX36xX37xX3xXexX16xXdxX1exX1cxX3xX50xa4daxX18xX19xX3xX18xc474xXbxX3xX18xX19xdf23xX18xX3xX7xX2a0xX4xX1xX3xX273xX1xX111xX3xX18xX28xX91xX4xX13bxX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX50xba78xX5axX3xX44xXdxX3xXbxX1xX32xX4axX3xXfexX1x10bdfxX18xX19xX3xX50xX10xX17xX3xXfexX1xe5aaxX1cxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX2xX183xX2xX3xXexX16xX28xX3cxX18xX19xX3xX1xX41xXbxX5axX3xXfexX1xX35axX18xX19xX3xXfexX1xX6xXdxX3xX99xX2a0xX17xX3xX1dxX3xXexX9bxX3xX37xX3xXexX16xX28xX3cxX18xX19xX3xX1xX41xXbxX5axX3xXfexX1xX6xXdxX3xX99xX2a0xX17xX3xX1dxX3xXexX9bxX3xXfexX1xX35axX18xX19xX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xXexX1xXc0xX4xX3xX1b1xX3xXexX16xX28xX3cxX18xX19xX3xX1xX41xXbxX5axX3xX44xXdxX3xXbxX1xX32xX4axX3xX4xX2a0xX4xX1xX3xX5xX1dxX3xX1dxX3xXexX9bxX3xXexX32xXdxX3xX18xX1xX111xX3xX2xX183xX3xXexX16xX28xX3cxX18xX19xX3xX1xX41xXbxX179xX3xX44xXdxX3xXbxX1xX32xX4axX3xXexc877xXbxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xX50xX35axX18xX19xX3xX18xX19xX28xX3cxXdxX3xX37xX175xX3xXexX16xX28xX3cxX18xX19xX3xX1xX41xXbxX13bxX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX17xX62xX1dxXaxX12xX14bxX2b9xX18xX3xX4xX32xX18xX1xX3xX50xX364xX1dxX3xX4axX32xX18xX1xX3xX1xX17xX32xXexX3xX50xX32fxX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX2b9xX18xX3xXexX16xX1cxX1dxX318xX18xX5axX3xX4xX2a0xX4xX3xX5xXc0xX4xX3xX5xX28xX41xX18xX19xX3xX4xX1xXa0xX4xX3xX18xXcfxX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1cxX23xX18xX19xX3xX27xX28xX29xX18xX19xX3xX50xX6xX18xX19xX3xXexXdxX9bxXbxX3xXexe39bxX4xX3xXexXcfxX18xX19xX3xX4xX28xX3cxX18xX19xX3xXfexXdxX100xX4axX3xXexX16xX6xX5axX3xX19xXdxX2a0xX4axX3xX7xX2a0xXexX5axX3xX18xX1xfe87xX4xX3xX18xX1x1129axX5axX3xX2dxX2exX3xX5xa474xX3xX18xX19xX1xXdxX2b9xX4axX3xX4xX2a0xX4xX3xXexX16xX28xX3cxX18xX19xX3xX1xX41xXbxX3xX44xXdxX3xXbxX1xX32xX4axX3xX4cxX1cxX1dxX3xX50xX51xX18xX1xX3xX44xX318xX3xXbxX1xX57xX18xX19xX5axX3xX4xX1xX5exX18xX19xX3xX62xX51xX4xX1xX3xXexX16xX2b9xX18xX3xX50xX51xX6xX3xX99xX111xX18xX13bxX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx114e7xX1cxXexX1xX17xX16xXaxX12xX21xX1cxX5exX4xX3xX1bxX28xX29xX18xX19xX0xX70xXbxX12
Quốc Hương