Huyện Hoằng Hoá tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao năng lực công tác cho cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở và công tác kiểm tra, giám sát, Huyện Hoằng Hoá vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận.
afc0xc6e5x10643x111bex11351xba38xbd8fxc3c4xd93dxX7xe165xe79ax12ba3x1208exc40fx1151exX5x11776xXaxde21xX0xX7xXexedfcx133dax11fadxc249xX12xe625xf8dexf6f1xbd00xX18xX3xX1bxX17x12b01xX18xX19xX3xX1bxX17xd639xX3xXex1133fxXbxX3xX1xX1cx11613xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xd1d4xe1e9xX3xX4x119ddxX18xX19xX3xXexX29xX4xX3x1013fxXdx12994xf39exX3xXexX16xX6xf98fxX3xX19xXdxX29xX4axX3xX7xX29xXexX3xX3bxf11cxX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX29xX4xX3x1064dxf303xX18xX3xX3bxX2cxX18xX0x10603xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xX66xXaxX12x1258axX1xX23xX4axX3xX18xX67xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xd9b6xX18xX19xX3xX5x13074xX4xX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX29xX4xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX29xX18xX3xd874x129b5xX3xX5xX5bxX4axX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX29xX4xX3xX66xX67xX18xX3xX3bxX2cxX18xX3xafd7xX3xX4x11ef8xX3xX7xXccxX3xX3bxX5bxX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX29xX4xX3xX47xXdxX49xX4axX3xXexX16xX6xX4fxX3xX19xXdxX29xX4axX3xX7xX29xXexX4fxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX1bxX17xX23xX18xX19xX3xX1bxX17xX29xX3xX3bxe713xX6xX3xXexc6a6xX3xX4xX1x13449xX4xX3xX1xXb5xXdxX3xX18xX19xX1xed71xX3xXexX2cxXbxX3xX1xX1cxX31xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX3bxX3cxX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX29xX4xX3xX47xXdxX49xX4axX3xXexX16xX6xX4fxX3xX19xXdxX29xX4axX3xX7xX29xXexX3xX3bxX5bxX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX29xX4xX3xX66xX67xX18xX3xX3bxX2cxX18xb5e9xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe402xX17xX66xX1dxXaxX12xX0xXdxX4axX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXexX1xX1cxX4axXb4xX3xXdx11ae9xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxe195xXdxX66xXexX1xfbb1xX3x11d27xb321xX19cxXbx12e15xd8e7xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX199xX3xbc2cx11703xX1abxXbxX19fxX1a0xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6exX6exXdxX15bxXb4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX15bxX3bxX18xX6exX18xX10xX194xX7xX6ex10cccxX2x116c2xX19cxX6exX2xf5bcxX1d5xX66xX1d1xX2xX1d1xX1abxX1abxX1aaxX1cfxXexX1aaxX19bxX1abxX1cfxX1abxX5xX19cxX15bx12639xXbxX19xe0d6xX16xX9xX1aaxX19bxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX1bxX17xX23xX18xX19xX3xX1bxX17xX29xX3xXexX2cxXbxX3xX1xX1cxX31xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX3bxX3cxX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX29xX4xX3xX47xXdxX49xX4axX3xXexX16xX6xX4fxX3xX19xXdxX29xX4axX3xX7xX29xXexX3xX3bxX5bxX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX29xX4xX3xX66xX67xX18xX3xX3bxX2cxX18xXaxX3xX194xXdxX66xXexX1xX9xXaxX19bxX19cxX19cxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1aaxX1abxX1abxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16bxX17xX66xX1dxXaxX12xX1bxXcfxX18xX3xX2xX19cxX19cxX3xX1xc87exX4xX3xX3bxXdxb192xX18xX3xX5xX5bxX3xX4xX29xX4xX3x11791xdef7xX18xX19xX3xX4xX1xd0c9xX3xca37xX1x13064xX3xX16bxX29bxX3xXexX1xd02cxX3xXexX1xX2a6x10dbaxX18xX19xX3xXexX16xXa0xX4xX3xf823xc2adxX18xX19xX3x11fe8xX1dxX4fxX3xX29dxX1xX29fxX3xX185xX1xX2b9xX3xXexX117xX4xX1xX3xbf03xX16bxX8cx10b30xX3xX19fx11778xX4fxX3xXexX1xX117xX3xXexX16xX31xX18xX1a0xX3xX4xX1xX2b9xX3xX18xX1xXdxX1exX4axX4fxX3xXbxX1xX29fxX3xX4xX1xX2b9xX3xX18xX1xXdxX1exX4axX3xX2caxX16bxc668xXcxX3xX2b4xX2b5xX18xX19xX3xX2b9xX1dxX3xX4xXcfxX3xX7xXccxX1a0xX3xX16bxX29bxX3xXexX1xX2a6xX3xX294xX2b5xX18xX19xX3xXb4xXb5xX3xX4xX1xXdxX3xXb4xXb5xX3xX47xX1xcb49xXdxX3xX4xXcfxX3xd983xX1cxX6xX18xX3xXexX16xXa0xX4xX3xXexX1xX1cxXb5xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX2b9xX1dxX3xX294xX2d0xX3xX294xX2a6xef77xX4xX3xX5xX2d0xX18xX1xX3xX294xdf68xX17xX3xX4xX29xX4xX3xX16bxX6xX18xX3xX2cdxX67xX18xX3xX3bxX2cxX18xX4fxX3xX2caxX16bxX2f8xXcxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX1cxbad1xX3xXexX16xX1cxX1dxb0e8xX18xX3xX294xX34fxXexX3xX18xXb5xXdxX3xX66xX1cxX18xX19xX4fxX3xX4xX1xX1cxX1dxX28axX18xX3xX294xX375xX199xX3xX185xX3fxX18xX19xX3xXexX29xX4xX3xX66xX67xX18xX3xX3bxX2cxX18xX3xX4xX2b9xX6xX3xX4xX1xX29bxX18xX1xX3xX328xX1cxX1dxX375xX18xX3xX18xX1xX5bxX3xX18xX2a6xee43xX4xX3xX3bxX5bxX3xXexX1xXa0xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX328xX1cxX1dxX3xX4xX1xfdb4xX3xX66xX67xX18xX3xX4xX1xX2b9xX3xXccxX3xX4xXcfxX3xX7xXccxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexb5f0xX18xX1xX3xX1xX3e7xX18xX1xX3xX4axX3b8xXdxX1a0xX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX29xX4xX3xX66xX67xX18xX3xX3bxX2cxX18xX3xX4xX2b9xX6xX3xXexX109xX3xX4xX1xX10dxX4xX3xX294xX2b5xX18xX19xX4fxX3xX4xXcfxX3xX7xXccxX3xX294xX2b5xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX3e7xX18xX1xX3xX1xX3e7xX18xX1xX3xX4axX3b8xXdxX1a0xX3xX47x10816xX3xX18xX9bxX18xX19xX4fxX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX3bxX3cxX4fxX3xX19fx11082xX3xX5x11383xX3xXexX3e7xX18xX1xX3xX1xX1cxX322xX18xX19xX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX29xX4xX3xX66xX67xX18xX3xX3bxX2cxX18xX3xXccxX3xX4xXcfxX3xX7xXccxX15bxX3xX8cxXb5xXdxX3xX66xX1cxX18xX19xX3xX4xX322xXexX3xX5xda75xXdxX3xX1d5xX3xX4xX1xX1cxX1dxX28axX18xX3xX294xX375xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX3bxX3cxX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX29xX4xX3xX47xXdxX49xX4axX3xXexX16xX6xX4fxX3xX19xXdxX29xX4axX3xX7xX29xXexX3xX3bxX5bxX3xXexX1xXdxX3xX1xX5bxX18xX1xX3xX47xX36fxX3xX5xX1cxX2cxXexX3xX4xX2b9xX6xX3xX2b4xX2b5xX18xX19xX3xX19xX295xX4axX199xX3xXcxX16xXdxX49xX18xX3xX47xX1xX6xXdxX3xX328xX1cxX1dxX3cexXexX3xX294xX117xX18xX1xX3xX7xX322xX3xX1cfxX1cfxX3xe1bbx105aexX2b4xX6exXcxc204xX3xX18xX19xX5bxX1dxX3xX1cfxX19bxX6exX1d5xX6exX1cfxX19cxX1cfxX2xX3xX4xX2b9xX6xX3xX16bxX185xX1bxX3xXcxX16xX1cxX18xX19xX3xX2a6xXcfxX18xX19xX3xX3bxX375xX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX29xX4xX3xX47xXdxX49xX4axX3xXexX16xX6xX4fxX3xX19xXdxX29xX4axX3xX7xX29xXexX1a0xX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX29xX4xX3xX47xXdxX49xX4axX3xXexX16xX6xX4fxX3xX19xXdxX29xX4axX3xX7xX29xXexX3xX4xX2b9xX6xX3xX4xX31xXbxX3xX2b9xX1dxX3xX4xXcfxX3xX7xXccxX3xX3bxX5bxX3xX2caxX16bxX2f8xXcxX3xX2b4xX2b5xX18xX19xX3xX2b9xX1dxX1a0xX3xX47xXdxX49xX4axX3xXexX16xX6xX3xXexX5bxXdxX3xX4xX1xX29bxX18xX1xX3xX294xX2b5xX18xX19xX1a0xX3xX19xXdxX2b5xXdxX3xX328xX1cxX1dxX3cexXexX3xXexX322xX3xX4xX29xX17xX3xX294xX322xXdxX3xX3bxX3b8xXdxX3xXexX109xX3xX4xX1xX10dxX4xX3xX294xX2b5xX18xX19xX3xX3bxX5bxX3xX294xX2b5xX18xX19xX3xX3bxXdxX28axX18xX1a0xX3xX19xXdxX2b5xXdxX3xX328xX1cxX1dxX3cexXexX3xX47xX1xXdxX3cexX1cxX3xX18xX34fxXdxX3xX3bxX375xX3xX47xX36fxX3xX5xX1cxX2cxXexX3xX294xX2b5xX18xX19xX1a0xX3xX47xXdxX49xX4axX3xXexX16xX6xX3xXexX109xX3xX4xX1xX10dxX4xX3xX294xX2b5xX18xX19xX4fxX3xX294xX2b5xX18xX19xX3xX3bxXdxX28axX18xX3xX4xX29fxX3xX66xX31xX1cxX3xX1xXdxX1exX1cxX3xX3bxXdxX3xXbxX1xX34fxX4axX3xX3bxX5bxX3xXexX1xXdxX3xX1xX5bxX18xX1xX3xX47xX36fxX3xX5xX1cxX2cxXexX3xX294xX2b5xX18xX19xX1a0xX3xX1xX2a6xX3b8xX18xX19xX3xX66xe3a6xX18xX3xXexX109xX18xX19xX3xX1xX346xXbxX3xXb4xX29xX17xX3xX4xX29xX17xX3xXexX1xX29xX18xX19xX4fxX3xX328xX1cxX450xX4fxX3xX18xX9bxX4axX15bxX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX294xX29fxX4fxX3xX294xXdxX3xX7xX67xX1cxX3xXbxX1xX67xX18xX3xXexX29bxX4xX1xX3xX18xX1xff91xX18xX19xX3xX18xXb5xXdxX3xX66xX1cxX18xX19xX3xX4axX3b8xXdxX4fxX3xX18xX1xX68bxX18xX19xX3xX47xX1xX29fxX3xX47xX1xX9bxX18xX3xX3bxX2a6xX3b8xX18xX19xX3xX4ax1116cxX4xX3xX4xX29fxX3xXexX1xX49xX3xX19xc5d4xXbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX328xX1cxX29xX3xXexX16xX3e7xX18xX1xX3xXexX1xXa0xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX4xX29xX4xX3xXb4xXdxX1exX18xX3xXbxX1xX29xXbxX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX3bxX3cxX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX29xX4xX3xX47xXdxX49xX4axX3xXexX16xX6xX4fxX3xX19xXdxX29xX4axX3xX7xX29xXexX3xX3bxX5bxX3xX19xXdxX2b5xXdxX3xXbxX1xX29xXbxX3xX47xX1xX6b3xX4xX3xXbxX1xX3cxX4xX4fxX3xX18xX1xX68bxX18xX19xX3xXexX3e7xX18xX1xX3xX1xX1cxX322xX18xX19xX3xXbxX1xX29xXexX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xXa0xX4xX3xXexX3cexX3xX3bxX5bxX3xX5xXdxX28axX18xX3xX1xX1exX3xX3bxX3b8xXdxX3xXexX3e7xX18xX1xX3xX1xX3e7xX18xX1xX3xX4xX2b9xX6xX3xX4xX29xX4xX3xX294xX117xX6xX3xXbxX1xX2a6xXcfxX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX15bxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16bxX17xX66xX1dxXaxX12xXcxX1xX3fxX18xX19xX3xX328xX1cxX6xX3xX5xX3b8xXbxX3xXb4xX295xXdxX3xX66xX2a6x13119xX18xX19xX4fxX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX3bxX3cxX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX29xX4xX3xX66xX67xX18xX3xX3bxX2cxX18xX3xX18xX1xX23xX4axX3xX18xX67xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xX2cxX18xX3xXexX1xX10dxX4xX4fxX3xXexX16xX29xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX1exX4axX3xX4xX2b9xX6xX3xX4xX31xXbxX3xX2b9xX1dxX4fxX3xX4xX1xX29bxX18xX1xX3xX328xX1cxX1dxX375xX18xX4fxX3x1107bxX6bexXexX3xXexX16xX2cxX18xX3xXcxX109xX3xX328xX1cxX322xX4xX3xX4xX29xX4xX3xXexX109xX3xX4xX1xX10dxX4xX3xX4xX1xX29bxX18xX1xX3xXexX16xX117xX3xX4f8xX3xX19fxX2d0xX3xX1xXb5xXdxX3xX3bxX5bxX3xX294xXb5xXdxX3xX18xX19x12b71xX3xX4xX29xX18xX3xXb4xXb5xX3xX5xX5bxX4axX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX29xX4xX3xX66xX67xX18xX3xX3bxX2cxX18xX3xXexX16xX28axX18xX3xX294xX117xX6xX3xXb4xX5bxX18xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX15bxX3xXcxX105xX3xX294xX29fxX3xX3bxX2cxX18xX3xX66xX3cxX18xX19xX3xXbxX1x118e8xX3xX1xX346xXbxX3xX3bxX3b8xXdxX3xXexX1xXa0xX4xX3xXexXdx10105xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX328xX1cxX29xX3xXexX16xX3e7xX18xX1xX3xXexX1xXa0xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX29xX4xX3xXexX34fxXdxX3xX294xX117xX6xX3xXbxX1xX2a6xXcfxX18xX19xX4fxX3xX294xXcfxX18xX3xX3bxX117xX4fxX3xX19xX29fxXbxX3xXbxX1x10849xX18xX3xX18xX67xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX1xXdxX1exX1cxX3xX328xX1cxX2b5xX3xX4xX3fxX18xX19xX3xXexX29xX4xX3xX66xX67xX18xX3xX3bxX2cxX18xX3xX4xX2b9xX6xX3xX1xX1exX3xXexX1xX322xX18xX19xX3xX4xX1xX29bxX18xX1xX3xXexX16xX117xX3xXexX16xX28axX18xX3xX294xX117xX6xX3xXb4xX5bxX18xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX15bxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10a62xX1cxXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX23xX18xX19xX0xX6exX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6exXbxX12
Thanh Hằng