Tiếp tục hoàn thiện dự thảo kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ
(Baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 4-6, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe dự thảo báo cáo kết quả hoàn thiện dự thảo kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ (KH&CN); chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giai đoạn 2021-2025.
f53bx10b3bxfcbdx167dcx14006x10529x10dd1x13f84x1350cxX7x15ea8x128f6x108bex1058ex14639x122ecxX5x15dc8xXax14d91xX0xX7xXex13f4exf6ebx1210ax16158xX12xXcxXdx10137xXbxX3xXexf601xX4xX3xX1xX17x11492xX18xX3xXexX1xXdxf909xX18xX3x13302x1478cxX3xXexX1x122f9xX17xX3x10b65xX1dxX3xX1xX17x16fd8xX4xX1xX3xX1xX26xX18xX1xX3x13de8x1324bxX18xX19xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX37xX1xf6d3x15f6dxX3xX45xX46xXexX3xXbxX1x13084xX3x14535x10f98xX3xX18xX19xX1xXdx102f7xX18xX3xX4x107f8xX57x122bexX3xX6cxX18xX19xX3xX2fxX21xX18xX19xX3xX61xX26xX3xX4xX1xX57x10678x161b5xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX37xX1xX17xX6xX3xX1x1175axX4xX3xX61xX26xX3xX4x11116xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX2cxX0x155ddxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX9exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfecexX10xX6xX2fxXaxX12x13d54xX5fxX18xX19xX3xX18xX19xX26xX7fxX3x12ed7x12046x1749exX6exX3xX45x1160axX18xX19xX3xX4xX1x11b03xX3x1727bxX68xX3x150a5xX6cxX4xX3x16cf5xXdxX6xX18xX19xX6exX3xXcx14f92xX18xX1xX3x1164axX7fxX3xX61xXdxX68xX18xX6exX3x10e22xX1x165f0xX3x10366xX1xXe7xX3xXex13304xX4xX1xX3x143f8x141dfx115b4x103bfxX3xXexXe3xX18xX1xX3xX4xX1xXe7xX3xXexX16x139f3xX3xX1xX46xXdxX3xX18xX19xX1xXf9xX3xX18xX19xX1xX10xX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX17xX3x12b0axX5fxX17xX3xX4xX5fxX17xX3xX37xX1dxXexX3x1361cxX57xX34xX3xX1xX17xX26xX18xX3xXexX1xXdxX2cxX18xX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX17xX3xX37xX1dxX3xX1xX17xX3cxX4xX1xX3xX1xX26xX18xX1xX3xX45xX46xX18xX19xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX37xX1xX56xX57xX3xX45xX46xXexX3xXbxX1xX5fxX3xX61xX62xX3xX18xX19xX1xXdxX68xX18xX3xX4xX6cxX57xX6exX3xX6cxX18xX19xX3xX2fxX21xX18xX19xX3xX61xX26xX3xX4xX1xX57xX7fxX80xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX37xX1xX17xX6xX3xX1xX8exX4xX3xX61xX26xX3xX4xX95xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX2cxX3x1309fx162d1xXb6x12942xXf4xXffx134b4x114abxX3xX4xX1xXe7xX3xX45xX46xX18xX19xX6exX3xXexXd2xX4xX1xX3xX4xX30xX4xX3xXexX1xX6x168acxX3xX19xXdxX6xX3xX4xX57xX46xX4xX3xXf4xX5fxX4xX1xX3xX1cexX3cxX18xX19xX3xX4xX95xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX2cxXbxX3xX5x10696xX18xX3xXexX1xX6cxX3xXex171faxX3xXbxX1xX21xX4xX3xX61xX21xX3xXbxX1xX5fxXexX3xXexX16xXdxX80xX18xX3xX37xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xXc7xX3x12ae2x119c5xX3xX1xX46xXdxX3xX125xX62xX18xX3xX61x111cfxX18xX19xX6exX3xX19xXdxX6xXdxX3xX45xX17xX3cxX18xX3x1280cx12278xX232xX2xXc7xX232xX233xX232x10a8cx17144xX0xX9exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX17xX2fxX7fxXaxX12xX0xXdxX1cexX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxXexX1xX57xX1cexX125xX3xXdxXf4xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXax15812xXdxX2fxXexX1x15625xX3x11748xX233xX233xXbxX217xX1b6xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX279xX3xXc6xX233x12c97xXbxX217xX1b6xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX9exX9exXdxX23bxX125xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX23bxX61xX18xX9exX18xX10xX274xX7xX9exX232xX2xX232xX232xX9exX2xXc8xX23axX2fxX23axX2xX27bxXc6xX27bx143e7xX232xXexXc8xX232xXc6xX232xX233xX5xX233xX23bx12eb5xXbxX19x13cb6xX16xX9xX28cxX28cxX23axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX1xX17xX26xX18xX3xXexX1xXdxX2cxX18xX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX17xX3xX37xX1dxX3xX1xX17xX3cxX4xX1xX3xX1xX26xX18xX1xX3xX45xX46xX18xX19xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX37xX1xX56xX57xX3xX45xX46xXexX3xXbxX1xX5fxX3xX61xX62xX3xX18xX19xX1xXdxX68xX18xX3xX4xX6cxX57xX6exX3xX6cxX18xX19xX3xX2fxX21xX18xX19xX3xX61xX26xX3xX4xX1xX57xX7fxX80xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX37xX1xX17xX6xX3xX1xX8exX4xX3xX61xX26xX3xX4xX95xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX2cxXaxX3xX274xXdxX2fxXexX1xX9xXaxX27bxX233xX233xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXc6xX233xX28cxXaxX3xX9exX12xX0xX9exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xX26xX18xX3xX4xX34xX18xX1xX3xX125xX57x13525xXdxX3xX5xX26xX1cexX3xX61xXdxX2cxX4xX0xX9exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX17xX2fxX7fxXaxX12x10fd8xX21xX4xX3xXexXdxX68xX57xX3xX4xXe7xX6xX3xX37xX1dxX3xX1xX17xX3cxX4xX1xX3xX1xX26xX18xX1xX3xX45xX46xX18xX19xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX37xX1xX56xX57xX3xX45xX46xXexX3xXbxX1xX5fxX3xX61xX62xX3xX18xX19xX1xXdxX68xX18xX3xX4xX6cxX57xX6exX3xX6cxX18xX19xX3xX2fxX21xX18xX19xX3xX61xX26xX3xX4xX1xX57xX7fxX80xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX1b0xXb6xX1b2xXf4xXffxX1b6xX3xX4xX1xXe7xX3xX45xX46xX18xX19xX6exX3xXexXd2xX4xX1xX3xX4xX30xX4xX3xXexX1xX6xX1cexX3xX19xXdxX6xX3xX4xX57xX46xX4xX3xXf4xX5fxX4xX1xX3xX1cexX3cxX18xX19xX3xX4xX95xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX2cxXbxX3xX5xX1f0xX18xX3xXexX1xX6cxX3xXexX1f8xX3xX1afxXf4xX3bbxXf4xXffxX3xXc6xX23bxX233xX1b5xX6exX3xXbxX1xX21xX4xX3xX61xX21xX3xXbxX1xX5fxXexX3xXexX16xXdxX80xX18xX3xX37xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xXc7xX3xX217xX218xX3xX1xX46xXdxX3xX125xX62xX18xX3xX61xX223xX18xX19xX3xX18xX1x1056exX1cexX3xX45x16886xX7fxX3xX1cexX3cxX18xX1xX3xX61xX26xX3xX18xX56xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1x14548xXexX3xX5xX1f8x142abxX18xX19xX6exX3xX1xXdxX2cxX57xX3xX131xX57xX34xX3xX18xX19xX1xXdxX68xX18xX3xX4xX6cxX57xX6exX3xX6cxX18xX19xX3xX2fxX21xX18xX19xX3xX61xX26xX3xX4xX1xX57xX7fxX80xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX37xX1xX17xX6xX3xX1b0xXb6xX1b2xXf4xXffxX3xX61xX26xX17xX3xX7xX34xX18xX3xX217xX57xX4b7xXexX6exX3xX45x114aexXdxX3xX7x16d2fxX18xX19xX1b6xX3xX4xX1xXe7xX3xX45xX46xX18xX19xX6exX3xXexXd2xX4xX1xX3xX4xX30xX4xX3xX6cxX18xX19xX3xX2fxX21xX18xX19xX3xX4xX5fxX4xX3xXexX1xX26xX18xX1xX3xXexX30xX57xX3xX4xXe7xX6xX3xX4xX57xX46xX4xX3xXf4xX3bbxXf4xXffxX3xXc6xX23bxX233xX6exX3xXexX3cxX17xX3xX45xX46xXexX3xXbxX1xX5fxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX5fxXexX3xXexX16xXdxX80xX18xX3xX4xX5fxX4xX3xX18xX19xX26xX18xX1xX3xX1cex117ecxXdxX3xX18xX1xX8exX18xX3xX4xXf2xX3xX5xX4bcxXdxX3xXexX1xX1dxX3xX4xXe7xX6xX3xXexXe3xX18xX1xX3xX61xX26xX3xX23axX3xXexX16xX21xX3xX4xX46xXexX3xXexf6c9xX18xX19xX3xXexX16xX1f8x1425bxX18xX19xX6exX3xXbxX1xX21xX4xX3xX61xX21xX3xXbxX1xX5fxXexX3xXexX16xXdxX80xX18xX3xX37xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xXc7xX3xX217xX218xX3xX1xX46xXdxX3xXexXe3xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXb6xXf2xX6xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX61xX26xX3xX125xX62xX18xX3xX61xX223xX18xX19xX6exX3xX19xXf2xXbxX3xXbxX1xX1f0xX18xX3xX1xX17xX26xX18xX3xXexX1xX26xX18xX1xX3xXexX1x1733exX18xX19xX3xX5xX4bcxXdxX3xX4xX5fxX4xX3xX4xX1xXe3xX3xXexXdxX68xX57xX3xXd7xX3cxXdxX3xX1xX46xXdxX3xXd7xX34xX18xX19xX3xX125xX46xX3xXexXe3xX18xX1xX3xX5xX1f0xX18xX3xXexX1xX6cxX3x10d65x13bfexX63axX6exX3xX18xX1xXdxX2cxX1cexX3xX37x13368xX3xX232xX233xX232xX233xX3xXc7xX3xX232xX233xX232xX23axX3xX45xX62xX3xX16xX6xX23bxX0xX9exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX17xX2fxX7fxXaxX12xX0xXdxX1cexX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf4xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX274xXdxX2fxXexX1xX279xX3xX27bxX233xX233xXbxX217xX1b6xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX279xX3xX23axX232xX233xXbxX217xX1b6xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX9exX9exXdxX23bxX125xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX23bxX61xX18xX9exX18xX10xX274xX7xX9exX232xX2xX232xX232xX9exX2xXc8xX23axX2fxX23axX2xX27bxXc6xX27bxXc6xX27bxXexfeb7xXc8xX27bxXc6xX2xX5xX233xX23bxX2c8xXbxX19xX2cbxX16xX9xXc8xX232xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX1xX17xX26xX18xX3xXexX1xXdxX2cxX18xX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX17xX3xX37xX1dxX3xX1xX17xX3cxX4xX1xX3xX1xX26xX18xX1xX3xX45xX46xX18xX19xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX37xX1xX56xX57xX3xX45xX46xXexX3xXbxX1xX5fxX3xX61xX62xX3xX18xX19xX1xXdxX68xX18xX3xX4xX6cxX57xX6exX3xX6cxX18xX19xX3xX2fxX21xX18xX19xX3xX61xX26xX3xX4xX1xX57xX7fxX80xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX37xX1xX17xX6xX3xX1xX8exX4xX3xX61xX26xX3xX4xX95xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX2cxXaxX3xX274xXdxX2fxXexX1xX9xXaxX27bxX233xX233xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX23axX232xX233xXaxX3xX9exX12xX0xX9exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXd4xX218xX18xX1xX3xX45xX3cxX17xX3xXbcxX5a7xX3xX1b0xX1xX17xX6xX3xX1xX8exX4xX3xX61xX26xX3xXf4xX95xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX2cxX3xXexX16xX10dxX18xX1xX3xX125xX26xX7fxX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX17xX3xX1b0xX1dxX3xX1xX17xX3cxX4xX1xX0xX9exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX17xX2fxX7fxXaxX12xX100xX30xX3xXexX1xX34xX17xX3xX4xX576xX18xX19xX3xX45xX1f8xX6xX3xX16xX6xX3xX18xX1xX223xX18xX19xX3xX18xX46xXdxX3xX2fxX57xX18xX19xX6exX3xX18xX1xXdxX2cxX1cexX3xX61xX21xX3xX61xX26xX3xX4xX5fxX4xX3xX19xXdxX34xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxX3xX4xX1xXe7xX3xX7fxX1dxX57xX23bxX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX45xXf2xX3xXex12cdbxXbxX3xXexX16xX57xX18xX19xX3xX61xX26xX17xX3xX4xX5fxX4xX3xX18xX46xXdxX3xX2fxX57xX18xX19xX3xX18xX1xX1f8xX279xX3xXd7xX4a1xX7fxX3xX1cexX3cxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX68xX18xX3xX4xX6cxX57xX6exX3xX6cxX18xX19xX3xX2fxX21xX18xX19xX6exX3xX4xX1xX57xX7fxX80xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX4xX95xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX2cxX3xX4xX6xX17xX6exX3xX4xX95xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX2cxX3xX7xX50cxX3xX61xX26xX17xX3xX4xX5fxX4xX3xX18xX19xX26xX18xX1xX6exX3xX5x1676cxX18xX1xX3xX61xX30xX4xX6exX3xXexX3cxX17xX3xX45xX46xXexX3xXbxX1xX5fxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX5fxXexX3xXexX16xXdxX80xX18xX3xX37xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xXc7xX3xX217xX218xX3xX1xX46xXdxX1b6xX3xX18xX56xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX5a0xX18xX19xX3xX5xX30xX4xX3xX18xX19xX1xXdxX68xX18xX3xX4xX6cxX57xX6exX3xX6cxX18xX19xX3xX2fxX21xX18xX19xX3xX61xX26xX3xX4xX1xX57xX7fxX80xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX1b0xXb6xX1b2xXf4xXffxX1b6xX3xXexX1xX57xX3xX1x15e7dxXexX3xX4xX5fxX4xX3xX2fxX30xX3xX5fxX18xX3xX45xX1f0xX57xX3xXexX1f8xX3xX7xX34xX18xX3xX217xX57xX4b7xXexX3xX7xX34xX18xX3xXbxX1xX4a1xX1cexX3xX4xX95xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX2cxX3xX4xX6xX17xX1b6xX3xX45xX39bxXdxX3xX1cex14d7dxXdxX3xX4xX95xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX2cxX3xXc7xX3xXexX1xXdxX1dxXexX3xX125xXf9xX3xX45xX80xX3xX18xX56xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX5a0xX18xX19xX3xX7xX57xX4b7xXexX6exX3xX4xX1xX4b7xXexX3xX5xX1f8xX4bcxX18xX19xX3xX7xX34xX18xX3xXbxX1xX4a1xX1cexX6exX3xX1xX26xX18xX19xX3xX1xXf2xX6xX1b6xX3xX1xX57xX7fxX3xX45xX46xX18xX19xX3xX61xX26xX3xX7x154f7xX3xX2fxX21xX18xX19xX3xX4xXf2xX3xX1xXdxX2cxX57xX3xX131xX57xX34xX3xX4xX5fxX4xX3xX18xX19xX57xXccxX18xX3xX5xX30xX4xX3xX45xX1f0xX57xX3xXexX1f8xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX5fxXexX3xXexX16xXdxX80xX18xX3xX1b0xXb6xXf4xXffxX3xX61xX26xX3xX45xX39bxXdxX3xX1cexX972xXdxX3xX7xX5fxX18xX19xX3xXexX3cxX17xX1b6xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX45xX39bxXdxX3xX1cexX972xXdxX3xX1cexX3cxX18xX1xX3xX1cexfd9exX3xX4x14aa7xX3xX4xX1xX1dxX3xX131xX57xX34xX18xX3xX5x108eaxX3xX1xX17xX3cxXexX3xX45xX46xX18xX19xX3xX1b0xXb6xXf4xXffxX3xX61xX26xX3xX45xX39bxXdxX3xX1cexX972xXdxX3xX7xX5fxX18xX19xX3xXexX3cxX17xX23bxX0xX9exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX17xX2fxX7fxXaxX12xXf4xX21xX3xXexX1xX80xX6exX3xX45xX1dxX18xX3xX18xX5a0xX1cexX3xX232xX233xX232xX23axX279xX3xXcx13dd7xX3xX5xX2cxX3xX19xXdxX5fxX3xXexX16xXf9xX3xX7xX34xX18xX3xXbxX1xX4a1xX1cexX3xX18xX95xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX2cxXbxX3xX6cxX18xX19xX3xX2fxX21xX18xX19xX3xX4xX95xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX2cxX3xX4xX6xX17xX3xX45xX3cxXexX3xXexX16xX68xX18xX3xX232xX233x11a58xX1b6xX3xX4xXf2xX3xX2bdxX233xXad9xX3xX2fxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX2cxXbxX3xX6cxX18xX19xX3xX2fxX21xX18xX19xX3xX4xX1xX57xX7fxX80xX18xX3xX45xX39bxXdxX3xX7xX50cxX3xX45xX80xX3xXexX16xXdxX80xX18xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX68xX18xX3xX4xX6cxX57xX3xX6cxX18xX19xX3xX2fxX21xX18xX19xX3xX4xX5fxX4xX3xX4xX95xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX2cxX3xX1cexX972xXdxX6exX3xX4xX95xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX2cxX3xXexXdxX68xX18xX3xXexXdxX1dxX18xX3xXbxX1xX21xX4xX3xX61xX21xX3xXbxX1xX5fxXexX3xXexX16xXdxX80xX18xX3xX4xX5fxX4xX3xX18xX19xX26xX18xX1xX3xX37xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xX1cexX576xXdxX3xX18xX1xX8exX18xX3xX4xXe7xX6xX3xXexXe3xX18xX1xX1b6xX3xX232xX233xXad9xX3xX7xX50cxX3xXexX16xX1f8xX508xX18xX19xX3xX5fxXbxX3xX2fxX21xX18xX19xX3xX1cexX95xX3xX1xX10dxX18xX1xX3xXexX16xX1f8xX508xX18xX19xX3xX1xX8exX4xX3xXexX1xX95xX18xX19xX3xX1cexXdxX18xX1xX6exX3xX5xX972xXbxX3xX1xX8exX4xX3xXexX1xX95xX18xX19xX3xX1cexXdxX18xX1xX1b6xX3xX2xX233xX233xXad9xX3xX1xX8exX4xX3xX7xXdxX18xX1xX6exX3xX7xXdxX18xX1xX3xX61xXdxX68xX18xX3xX4xX5fxX4xX3xX4xXa38xX3xX7xX5a7xX3xX19xXdxX5fxX17xX3xX2fxX21xX4xX3xXexX16xX57xX18xX19xX3xX1xX8exX4xX3xX4xXa38xX3xX7xX5a7xX6exX3xX19xXdxX5fxX17xX3xX2fxX21xX4xX3xXexX16xX57xX18xX19xX3xX1xX8exX4xX3xXbxX1xX39bxX3xXexX1xX95xX18xX19xX6exX3xX19xXdxX5fxX17xX3xX2fxX21xX4xX3xX18xX19xX1xX62xX3xX18xX19xX1xXdxX2cxXbxX6exX3xX19xXdxX5fxX17xX3xX2fxX21xX4xX3xX45xX3cxXdxX3xX1xX8exX4xX3xX45xX1f8xX4bcxX4xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX4xX848xX18xX3xX2fxXf9xX4xX1xX3xX61xX21xX3xX63bxX18xXexX10xX16xX18xX10xXexX3xX61xX26xX3xX4xX5fxX4xX3xX37xX1xX17xX3xX1xX8exX4xX3xX5xXdxX2cxX57xX3xXexX16xX30xX4xX3xXexX57xX7fxX1dxX18xX1b6xX3xX2xX233xX233xXad9xX3xX4xX5fxX4xX3xX4xXa38xX3xX7xX5a7xX3xX37xX1xX5fxX1cexX3xX125xX2cxX18xX1xX6exX3xX4xX1xX223xX6xX3xX125xX2cxX18xX1xX3xX5fxXbxX3xX2fxX21xX18xX19xX3xX1xX2cxX3xXexX1xX50cxX18xX19xX3xX1xXccxX3xX7xXa38xX3xX7xX6cxX4xX3xX37xX1x12117xX10xX3xX45xXdxX2cxX18xX3xXexX9cdxX1b6xX3xX27bxX233xXad9xX3xX4xX5fxX4xX3xX4xXa38xX3xX7xX5a7xX3xX7fxX3xXexX1dxX3xXexX1xX6xX1cexX3xX19xXdxX6xX3xX37xX1dxXexX3xX18xX50cxXdxX3xXexX1f8xX3xX61xX4b7xX18xX6exX3xX1x11676xX3xXexX16xX4bcxX3xX37xX1xX5fxX1cexX3xX4xX1xX223xX6xX3xX125xX2cxX18xX1xX3xXex12199xX3xX217xX6xX3xX61xX972xXdxX3xXexX57xX7fxX1dxX18xX3xXexX16xX68xX18xX1b6xX3xXexXa95xX3xX5xX2cxX3xX4xX5fxX18xX3xX125xX46xX3xX18xX19xX1xXdxX68xX18xX3xX4xX6cxX57xX3xX37xX1xX17xX6xX3xX1xX8exX4xX3xX61xX26xX3xXbxX1xX5fxXexX3xXexX16xXdxX80xX18xX3xX4xX95xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX2cxX3xX45xX3cxXexX3xX6d7xX3xX18xX19xX1f8xX508xXdxX9exX2xX3xX61xX3cxX18xX3xX2fxX56xX18xX1b6xX3xX217xX56xX7fxX3xX2fxX30xX18xX19xX3xX45xX1f8xX4bcxX4xX3xXexX1xX68xX1cexX3xX23axX3xX18xX1xXf2xX1cexX3xX18xX19xX1xXdxX68xX18xX3xX4xX6cxX57xX3xX37xX1xX17xX6xX3xX1xX8exX4xX1b6xX3xXc8xX233xX3xX2fxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX2cxXbxX3xX1b0xXb6xX1b2xXf4xXffxX6exX3xX2xX233xX3xX2fxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX2cxXbxX3xX7xX34xX18xX3xX217xX57xX4b7xXexX3xXbxX1xX1f0xX18xX3xX1cexX62xX1cex159caxX0xX9exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX17xX2fxX7fxXaxX12xX0xXdxX1cexX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf4xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX274xXdxX2fxXexX1xX279xX3xX27bxX233xX233xXbxX217xX1b6xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX279xX3xX23axXc6xX2xXbxX217xX1b6xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX9exX9exXdxX23bxX125xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX23bxX61xX18xX9exX18xX10xX274xX7xX9exX232xX2xX232xX232xX9exX2xXc8xX23axX2fxX23axX2xX27bxX23axX233xX2xX2xXexX2bdxXc8xX28cxX28cxX28cxX5xX233xX23bxX2c8xXbxX19xX2cbxX16xX9xXc6xX6d7xX232xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX1xX17xX26xX18xX3xXexX1xXdxX2cxX18xX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX17xX3xX37xX1dxX3xX1xX17xX3cxX4xX1xX3xX1xX26xX18xX1xX3xX45xX46xX18xX19xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX37xX1xX56xX57xX3xX45xX46xXexX3xXbxX1xX5fxX3xX61xX62xX3xX18xX19xX1xXdxX68xX18xX3xX4xX6cxX57xX6exX3xX6cxX18xX19xX3xX2fxX21xX18xX19xX3xX61xX26xX3xX4xX1xX57xX7fxX80xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX37xX1xX17xX6xX3xX1xX8exX4xX3xX61xX26xX3xX4xX95xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX2cxXaxX3xX274xXdxX2fxXexX1xX9xXaxX27bxX233xX233xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX23axXc6xX2xXaxX3xX9exX12xX0xX9exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x15521xX3xX37xXdxX1dxX18xX3xXexX1xX6xX1cexX3xX5xX57xX848xX18xX3xXexX3cxXdxX3xX125xX57xX39bxXdxX3xX5xX26xX1cexX3xX61xXdxX2cxX4xX0xX9exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX17xX2fxX7fxXaxX12xXcxX1xX34xX17xX3xX5xX57xX848xX18xX3xXexX3cxXdxX3xX1xX46xXdxX3xX18xX19xX1xXf9xX6exX3xX45xX6xX3xX7xX50cxX3xX4xX5fxX4xX3xX45xX3cxXdxX3xX125xXdxX80xX57xX3xX45xX62xX57xX3xXexX1xX50cxX18xX19xX3xX18xX1xX4b7xXexX3xX7xX30xX3xX4xX1f0xX18xX3xXexX1xXdxX1dxXexX3xXbxX1xX34xXdxX3xX125xX6xX18xX3xX1xX26xX18xX1xX3xX37xX1dxX3xX1xX17xX3cxX4xX1xX3xX1xX26xX18xX1xX3xX45xX46xX18xX19xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX37xX1xX56xX57xX3xX45xX46xXexX3xXbxX1xX5fxX3xX61xX62xX3xX18xX19xX1xXdxX68xX18xX3xX4xX6cxX57xX6exX3xX6cxX18xX19xX3xX2fxX21xX18xX19xX3xX61xX26xX3xX4xX1xX57xX7fxX80xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX1b0xXb6xX1b2xXf4xXffxX1b6xX3xX4xX1xXe7xX3xX45xX46xX18xX19xX6exX3xXexXd2xX4xX1xX3xX4xX30xX4xX3xXexX1xX6xX1cexX3xX19xXdxX6xX3xX4xX57xX46xX4xX3xXf4xX3bbxXf4xXffxX3xXc6xX23bxX233xX6exX3xXbxX1xX21xX4xX3xX61xX21xX3xXbxX1xX5fxXexX3xXexX16xXdxX80xX18xX3xX37xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xXc7xX3xX217xX218xX3xX1xX46xXdxX3xX125xX62xX18xX3xX61xX223xX18xX19xX6exX3xX19xXdxX6xXdxX3xX45xX17xX3cxX18xX3xX232xX233xX232xX2xXc7xX232xX233xX232xX23axX23bxX3xXf4xX5fxX4xX3xX45xX3cxXdxX3xX125xXdxX80xX57xX3xX19xXf2xXbxX3xXa44xX3xX5xX26xX1cexX3xX16xf928xX3xXexXd2xX18xX1xX3xX1xXdxX2cxX57xX3xX131xX57xX34xX6exX3xX4xX1f0xX18xX3xXexX1xXdxX1dxXexX3xX45xX50cxXdxX3xX61xX972xXdxX3xXexXd22xX18xX19xX3xX5xX8bexX18xX1xX3xX61xX30xX4xX3xX45xXccxX18xX19xX3xXexX1xX508xXdxX3xX4xX576xX18xX19xX3xX45xX62xX3xX18xX19xX1xXf9xX3xX45xXdxX62xX57xX3xX4xX1xXe3xX18xX1xX3xX1cexX46xXexX3xX7xX50cxX3xX4xX5a0xX18xX3xX4xX6cxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1x14f2cxX3xX1xX4bcxXbxX1b6xX3xX125xXcd3xX3xX1cexX46xXexX3xX7xX50cxX3xX4xX1xXd2xX18xX1xX3xX7xX5fxX4xX1xX3xX37xX1xX95xX18xX19xX3xXexX1xX30xX4xX3xX7xX30xX3xX1xXdxX2cxX57xX3xX131xX57xX34xX6exX3xX37xX1xX95xX18xX19xX3xX125xX6xX17xX3xX131xX57xX5fxXexX6exX3xXexX17xX26xX18xX3xX2fxXdxX2cxX18xX23bxX0xX9exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX17xX2fxX7fxXaxX12xX0xXdxX1cexX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf4xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX274xXdxX2fxXexX1xX279xX3xX27bxX233xX233xXbxX217xX1b6xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX279xX3xX23axX2bdxXc8xXbxX217xX1b6xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX9exX9exXdxX23bxX125xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX23bxX61xX18xX9exX18xX10xX274xX7xX9exX232xX2xX232xX232xX9exX2xXc8xX23axX2fxX23axX2xX27bxX23axX233xX23axX232xXexX6d7xX28cxX23axX2bdxX232xX5xX233xX23bxX2c8xXbxX19xX2cbxX16xX9xX28cxX27bxX27bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX1xX17xX26xX18xX3xXexX1xXdxX2cxX18xX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX17xX3xX37xX1dxX3xX1xX17xX3cxX4xX1xX3xX1xX26xX18xX1xX3xX45xX46xX18xX19xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX37xX1xX56xX57xX3xX45xX46xXexX3xXbxX1xX5fxX3xX61xX62xX3xX18xX19xX1xXdxX68xX18xX3xX4xX6cxX57xX6exX3xX6cxX18xX19xX3xX2fxX21xX18xX19xX3xX61xX26xX3xX4xX1xX57xX7fxX80xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX37xX1xX17xX6xX3xX1xX8exX4xX3xX61xX26xX3xX4xX95xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX2cxXaxX3xX274xXdxX2fxXexX1xX9xXaxX27bxX233xX233xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX23axX2bdxXc8xXaxX3xX9exX12xX0xX9exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX17xX2fxX7fxXaxX12xXf0xX1xX5fxXexX3xX125xXdxX80xX57xX3xXexX3cxXdxX3xX1xX46xXdxX3xX18xX19xX1xXf9xX6exX3xXf0xX1xXf2xX3xX4xX1xXe7xX3xXexXf9xX4xX1xX3xXfdxXfexXffxX100xX3xXexXe3xX18xX1xX3xXd4xX68xX3xXd7xX6cxX4xX3xXdbxXdxX6xX18xX19xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX848xX18xX3xX61xX26xX3xX45xX5fxX18xX1xX3xX19xXdxX5fxX3xX4xX6xX17xX3xX7xX30xX3xX4xX1xXe7xX3xX45xX46xX18xX19xX3xX4xXe7xX6xX3xXbcxX5a7xX3xX1b0xXb6xX1b2xXf4xXffxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX61xXdxX2cxX4xX3xX217xX56xX7fxX3xX2fxX30xX18xX19xX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX17xX3xX1b0xX1dxX3xX1xX17xX3cxX4xX1xX3xX1xX26xX18xX1xX3xX45xX46xX18xX19xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX37xX1xX56xX57xX3xX45xX46xXexX3xXbxX1xX5fxX3xX61xX62xX3xX18xX19xX1xXdxX68xX18xX3xX4xX6cxX57xX6exX3xX6cxX18xX19xX3xX2fxX21xX18xX19xX3xX61xX26xX3xX4xX1xX57xX7fxX80xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX1b0xXb6xX1b2xXf4xXffxX1b6xX3xX4xX1xXe7xX3xX45xX46xX18xX19xX6exX3xXexXd2xX4xX1xX3xX4xX30xX4xX3xXexX1xX6xX1cexX3xX19xXdxX6xX3xX4xX57xX46xX4xX3xXf4xX3bbxXf4xXffxX3xXc6xX23bxX233xX3xXbxX1xX21xX4xX3xX61xX21xX3xXbxX1xX5fxXexX3xXexX16xXdxX80xX18xX3xX37xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xX217xX218xX3xX1xX46xXdxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX61xX26xX3xX125xX62xX18xX3xX61xX223xX18xX19xX6exX3xX19xXdxX6xXdxX3xX45xX17xX3cxX18xX3xX232xX233xX232xX2xXc7xX232xX233xX232xX23axX23bxX3xXcxX16xX68xX18xX3xX4xXa38xX3xX7xX5a7xX3xX4xX5fxX4xX3xXa44xX3xX37xXdxX1dxX18xX3xX45xXf2xX18xX19xX3xX19xXf2xXbxX6exX3xXbxX1xX34xX18xX3xX125xXdxX2cxX18xX6exX3xXf0xX1xXf2xX3xX4xX1xXe7xX3xXexXf9xX4xX1xX3xXfdxXfexXffxX100xX3xXexXe3xX18xX1xX3xX7fxX68xX57xX3xX4xX1f0xX57xX3xXbcxX5a7xX3xX1b0xXb6xX1b2xXf4xXffxX3xX4xX1f0xX18xX3xX45xXdxX62xX57xX3xX4xX1xXe3xX18xX1xX3xX5xX3cxXdxX3xXbxX1xX1f0xX18xX3xX1cexX21xX4xX3xXexXdxX68xX57xX3xX61xX26xX3xX18xX46xXdxX3xX2fxX57xX18xX19xX23bxX3xXf4xX21xX3xXexX1xX80xX6exX3xX1cexX21xX4xX3xXexXdxX68xX57xX3xX45xX1f8xX6xX3xX16xX6xX3xX18xX1xX1f8xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX26xX17xX3xXexX1xX10dxX3xX18xX46xXdxX3xX2fxX57xX18xX19xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX4xX1f0xX18xX3xXbxX1xX1116xX3xX1xX4bcxXbxX3xX61xX972xXdxX3xX1cexX21xX4xX3xXexXdxX68xX57xX3xX45xXf2xX6exX3xXexX16xX5fxX18xX1xX3x10b04xX61xX68xX18xX1x14f8cxX3xX18xX1xX6xX57xX23bxX0xX9exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX17xX2fxX7fxXaxX12xXdbxXf2xXbxX3xXa44xX3xX4xX21xX3xXexX1xX80xX3xX61xX26xX17xX3xXexXd22xX18xX19xX3xX5xX8bexX18xX1xX3xX61xX30xX4xX6exX3xX45xXccxX18xX19xX3xX4xX1xXd2xX3xXf0xX1xXf2xX3xXf4xX1xXe7xX3xXexXf9xX4xX1xX3xXfdxXfexXffxX100xX3xXexXe3xX18xX1xX3xX7fxX68xX57xX3xX4xX1f0xX57xX3xX45xXa38xX18xX3xX61xXf9xX3xX7xX17xX3cxX18xX3xXexX1xX34xX17xX3xX18xX19xX1xXdxX68xX18xX3xX4xX6cxX57xX6exX3xX217xX56xX7fxX3xX2fxX30xX18xX19xX3xX5xX3cxXdxX3xX45xX80xX3xXexX16xX5fxX18xX1xX3xXexX16xX1116xX18xX19xX3xX5x102adxXbxX6exX3xX37xX1xX95xX18xX19xX3xX1cexX6xX18xX19xX3xXexXd2xX18xX1xX3xX125xX6xX17xX3xX131xX57xX5fxXexX6exX3xXexX17xX26xX18xX3xX2fxXdxX2cxX18xX6exX3xX4xX1xX1f8xX6xX3xXexX1xX30xX4xX3xX7xX30xX3xX1xXdxX2cxX57xX3xX131xX57xX34xX3xX45xX50cxXdxX3xXexXd22xX18xX19xX3xX5xX8bexX18xX1xX3xX61xX30xX4xX23bxX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX5xX8bexX18xX1xX3xX61xX30xX4xX3xX18xX95xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX2cxXbxX6exX3xX4xX1f0xX18xX3xX125xX39bxX3xX7xX57xX18xX19xX3xXexX1xX68xX1cexX3xX4xX5fxX4xX3xXexX16xX3cxX18xX19xX3xXexX16xX3cxXdxX3xX61xX26xX3xX18xX19xX1f8xX508xXdxX3xX18xX95xX18xX19xX3xX2fxX56xX18xX1b6xX3xX5xX8bexX18xX1xX3xX61xX30xX4xX3xX4xX95xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX2cxXbxX6exX3xX217xX56xX7fxX3xX2fxX30xX18xX19xX6exX3xXbxX1xX1f0xX18xX3xX1cexX21xX4xX3xXexXdxX68xX57xX3xX61xX26xX3xX18xX1xXdxX2cxX1cexX3xX61xX21xX3xX4xX1f0xX18xX3xXexX1xX57xX3xX19xX8exX18xX3xX5xX3cxXdxX1b6xX3xX125xX39bxX3xX7xX57xX18xX19xX3xXexX1xX68xX1cexX3xXbxX1xX1f0xX18xX3xX18xX1xXdxX2cxX1cexX3xX61xX21xX3xX4xX21xX3xXexX1xX80xX3xX61xX26xX17xX3xX5xX8bexX18xX1xX3xX61xX30xX4xX3xXexX1xX1f8xXa38xX18xX19xX3xX1cexX3cxXdxX6exX3xX2fxXf9xX4xX1xX3xX61xX21xX6exX3xX2fxX57xX3xX5xXf9xX4xX1xX6exX3xX19xXdxX5fxX17xX3xX2fxX21xX4xX3xX45xX26xX17xX3xXexX3cxX17xX1b6xX3xX5xX8bexX18xX1xX3xX61xX30xX4xX3xX131xX57xX34xX18xX3xX5xXa44xX3xXexX26xXdxX3xX18xX19xX57xX7fxX68xX18xX3xX61xX26xX3xX125xX34xX17xX3xX61xX2cxX3xX1cexX95xXdxX3xXexX16xX1f8xX508xX18xX19xX3xX125xX39bxX3xX7xX57xX18xX19xX3xXexX1xX68xX1cexX3xXbxX1xX1f0xX18xX3xXaxX37xX1xXd2xX3xXexX1f8xX4bcxX18xX19xX3xXexX1xXe7xX7fxX3xX61xX5a0xX18xX14e7xX23bxX0xX9exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX17xX2fxX7fxXaxX12xX0xXdxX1cexX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf4xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX274xXdxX2fxXexX1xX279xX3xX27bxX233xX233xXbxX217xX1b6xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX279xX3xX23axX233xX23axXbxX217xX1b6xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX9exX9exXdxX23bxX125xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX23bxX61xX18xX9exX18xX10xX274xX7xX9exX232xX2xX232xX232xX9exX2xXc8xX23axX2fxX23axX2xX27bxX23axX2xX233xX27bxXexX2xX27bxX2xX28cxX27bxX5xX233xX23bxX2c8xXbxX19xX2cbxX16xX9xXc6xX232xX232xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX1xX17xX26xX18xX3xXexX1xXdxX2cxX18xX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX17xX3xX37xX1dxX3xX1xX17xX3cxX4xX1xX3xX1xX26xX18xX1xX3xX45xX46xX18xX19xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX37xX1xX56xX57xX3xX45xX46xXexX3xXbxX1xX5fxX3xX61xX62xX3xX18xX19xX1xXdxX68xX18xX3xX4xX6cxX57xX6exX3xX6cxX18xX19xX3xX2fxX21xX18xX19xX3xX61xX26xX3xX4xX1xX57xX7fxX80xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX37xX1xX17xX6xX3xX1xX8exX4xX3xX61xX26xX3xX4xX95xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX2cxXaxX3xX274xXdxX2fxXexX1xX9xXaxX27bxX233xX233xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX23axX233xX23axXaxX3xX9exX12xX0xX9exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXd7xXccxX18xX19xX3xX4xX1xXd2xX3xXd4xX68xX3xXd7xX6cxX4xX3xXdbxXdxX6xX18xX19xX6exX3xXcxXe3xX18xX1xX3xXe7xX7fxX3xX61xXdxX68xX18xX6exX3xXf0xX1xXf2xX3xXf4xX1xXe7xX3xXexXf9xX4xX1xX3xXfdxXfexXffxX100xX3xXexXe3xX18xX1xX3xX37xX1dxXexX3xX5xX57xX848xX18xX3xX125xX57xX39bxXdxX3xX5xX26xX1cexX3xX61xXdxX2cxX4xX0xX9exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX17xX2fxX7fxXaxX12xXd7xXccxX18xX19xX3xX4xX1xXd2xX3xXf0xX1xXf2xX3xXf4xX1xXe7xX3xXexXf9xX4xX1xX3xXfdxXfexXffxX100xX3xXexXe3xX18xX1xX3xX4xX576xX18xX19xX3xX7fxX68xX57xX3xX4xX1f0xX57xX3xX45xXa38xX18xX3xX61xXf9xX3xX7xX17xX3cxX18xX3xXexX1xX34xX17xX3xX125xX39bxX3xX7xX57xX18xX19xX6exX3xX16xX26xX3xX7xX17xX5fxXexX3xX4xX5fxX4xX3xX4xXa38xX3xX4xX1xX1dxX6exX3xX4xX1xXd2xX18xX1xX3xX7xX5fxX4xX1xX3xX45xX218xX3xX125xX6xX18xX3xX1xX26xX18xX1xX3xX61xX62xX3xXexX1xX57xX3xX1xX938xXexX3xX45xX26xX17xX3xXexX3cxX17xX6exX3xX125xXccxXdxX3xX2fxX1f8x14989xX18xX19xX3xX18xX19xX57xXccxX18xX3xX18xX1xX56xX18xX3xX5xX30xX4xX23bxX3xXf4xX1f0xX18xX3xX45xX1f8xX6xX3xXexX1xX68xX1cexX3xX4xX5fxX4xX3xX2fxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX2cxXbxX6exX3xX4xX5fxX4xX3xX45xXa38xX18xX3xX61xXf9xX3xX7xX30xX3xX18xX19xX1xXdxX2cxXbxX6exX3xX4xX5fxX4xX3xX1xXdxX2cxXbxX3xX1xX46xXdxX3xX61xX26xX3xX18xX19xX57xXccxX18xX3xX5xX6xX17xX3xX45xX46xX18xX19xX3xX4xX1xX4b7xXexX3xX5xX1f8xX4bcxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX1b6xX3xX1xXd0cxX3xXexX16xX4bcxX3xX45xX1f0xX57xX3xXexX1f8xX3xX4xXa38xX3xX7xX5a7xX3xX1xX3cxX3xXexX1f0xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX1xXdxX68xX18xX3xX4xX6cxX57xX6exX3xX6cxX18xX19xX3xX2fxX21xX18xX19xX3xX1b0xXb6xX1b2xXf4xXffxX3xXexX16xX68xX18xX3xX45xXf9xX6xX3xX125xX26xX18xX3xXexXe3xX18xX1xX1b6xX3xX1xXd0cxX3xXexX16xX4bcxX3xX217xX56xX7fxX3xX2fxX30xX18xX19xX3xX1xX2cxX3xXexX1xX50cxX18xX19xX3xX131xX57xX34xX18xX3xX5xXa44xX3xX4xX1xX4b7xXexX3xX5xX1f8xX4bcxX18xX19xX6exX3xXexXdxX68xX57xX3xX4xX1xX57xX4a1xX18xX3xX37x169c9xX3xXexX1xX57xX848xXexX3xX4xX1xX17xX3xX7xX34xX18xX3xXbxX1xX4a1xX1cexX3xX1xX26xX18xX19xX3xX1xXf2xX6xX6exX3xX2fxXf9xX4xX1xX3xX61xX21xX1b6xX3xX1xXd0cxX3xXexX16xX4bcxX3xX4xX1xX57xX7fxX80xX18xX3xX45xX39bxXdxX3xX7xX50cxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX2fxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX2cxXbxX1b6xX3xX4xX1f0xX18xX3xX217xX5fxX4xX3xX45xXf9xX18xX1xX3xX16xX10a5xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX37xX1dxX3xX1xX17xX3cxX4xX1xX3xX4xX5fxX4xX3xX7fxX1dxX57xX3xXexX50cxX3xX61xX62xX3xX18xX19xX57xXccxX18xX3xX5xX30xX4xX6exX3xX4xXa38xX3xX7xX5a7xX3xX61xX848xXexX3xX4xX1xX4b7xXexX6exX3xXexX1xX508xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX39bxX3xX4xX1xX6cxX4xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX23bxX3xXd7xXccxX18xX19xX3xXexX1xX508xXdxX3xX45xX62xX3xX18xX19xX1xXf9xX6exX3xXbcxX5a7xX3xX1b0xXb6xX1b2xXf4xXffxX6exX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX1xX57xX3xXa44xX3xX37xXdxX1dxX18xX6exX3xX7xX972xX1cexX3xX1xX17xX26xX18xX3xXexX1xXdxX2cxX18xX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX17xX3xX1b0xX1dxX3xX1xX17xX3cxX4xX1xX3xX1xX26xX18xX1xX3xX45xX46xX18xX19xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX37xX1xX56xX57xX3xX45xX46xXexX3xXbxX1xX5fxX3xX61xX62xX3xX18xX19xX1xXdxX68xX18xX3xX4xX6cxX57xX6exX3xX6cxX18xX19xX3xX2fxX21xX18xX19xX3xX61xX26xX3xX4xX1xX57xX7fxX80xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX1b0xXb6xXf4xXffxX3xX19xX9cdxXdxX3xXfdxXfexXffxX100xX3xXexXe3xX18xX1xX23bxX0xX9exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e6cxX57xXexX1xX17xX16xXaxX12xXcxX16xX1f0xX18xX3xXb6xX49dxX18xX19xX0xX9exXbxX12
Trần Hằng