“Tết sum vầy - kết nối yêu thương” năm 2021 cho công nhân, viên chức, lao động
(Baothanhhoa.vn) - Tối 6-2, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Tết sum vầy - kết nối yêu thương” năm 2021 cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
2444x2a9bx50ddx5422x2aa6x4654x58e0x47d0x2571xX7x8227xace4x9271x3cd5x6599xb264xX5x7690xXax295bxX0xX7xXex7b87xb13fx5e16x6658xX12x546dxXcx6fb7xXexX3xX7x566ax68baxX3x47bcxa830x8f58xX3xb3ddxX3x9791xX1dxXexX3xX18x2e99xXdxX3xX26x9b80xX21xX3xXexX1x4586x6d53xX18xX19x3e4bxX3xX18x9025xX22xX3x86e3x9936xX42xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX4x58d9xX18xX19xX3xX18xX1x3239xX18xafbdxX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xb6c2xX4xX54xX3xX5xX6xX17xX3x3aaaxb21axX18xX19xX0xad49xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6ba8xX10xX6x6cc2xXaxX12xXcxX2fxXdxX3x3fecxX28xX42xX54xX3xXex603dxXdxX3x3307x743cxXdxX3xaee9xX1xa250xXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX24xX96xX3xXcxX16xX21xX26x3663xX18xX3xX1x43e5xX18xX1xX3xXex82baxX18xX1xX54xX3x71bbxX6xX18xX3xXcxX1xX38x2afdxX18xX19xX3xX24x50b9xX3x3dc9xXdxX33xX18xX3xX65xX17xX96xX18xX3xXc7xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3x9ca6xXc7xX95xXc7xX95x2d57xX3xXexXb4xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX82x59a1xX6xX3xXex8f0axX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX4xX1xX38xX39xX18xX19xX3xXexX16xXafxX18xX1xX3xX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xXdax98a3x51edxa6f1xX155xXc7xX95xXdfx5f30xX0xX6axXbxX12xX0xX85xXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX85xX16xX10xX5xX6xXexX10xX85xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX33xX18xX3x54a9xX21xX6xX18xa207xX0xX6axX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX28xX17xX18xX5xX26xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX42xX42xX15cxb346x9807x46c5xX3xXexX16xXdx266cxX21xX3xX65x509dxX18xX19xX3xXexX1xX3fxX22xX3xX1x3ed1xXdxX54xX3xXexae2bxX18xX19xX3xX188xX21xX96xX3xXexX1dxXexX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX15cxX15cxX15cxXaxX3xX1xX16xX10x8087xX9xXaxX6axX85xX17xXdxX28xX7xX17xX18xX19xX28x4b15xX6xX28xX1xX17xXdxX6axX2xX42xX42xX28xX1c7xX1c8xX1c9xX28xXexX16xXdxX10xX21xX28xX85xX17xX18xX19xX28xXexX1xX6xX22xX28xX1xX17xXdxX28xXexX6xX18xX19xX28xX188xX21xX6xX28xXexX10xXexX28xX4xX1xX17xX28xX85xX17xX6xX18xX28xX24xXdxX10xX18xX28xX4xX17xX18xX19xX28xX18xX1xX6xX18xX28xX24xXdxX10xX18xX28xX4xX1xX21xX4xX28xX5xX6xX17xX28xX85xX17xX18xX19xX6axX2xX1c8xX2xX1c8x326axX42xX15cxX1xXexX22xXaxX12xX2xX42xX42xX15cxX1c7xX1c8xX1c9xX3xXexX16xXdxX1cexX21xX3xX65xX1d2xX18xX19xX3xXexX1xX3fxX22xX3xX1xX1dcxXdxX54xX3xXexX1e1xX18xX19xX3xX188xX21xX96xX3xXexX1dxXexX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX15cxX15cxX15cxX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX6axX21xX5xX12xX0xX85xXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX6axX85xXdxX24xX12xX0xX6axX85xXdxX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX85xX26xXaxX12xX0xXdxX22xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX155xX10xX18xXexX10xX16xX3xX85xXexX1xX21xX22x7ffdxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXax9797xXdxX85xXexX1xX18cxX3x2d97xX43xX43xXbxX227xab8exX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18cxX3xX1c9xX1c9xX42xXbxX227xX354xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX15cxX33exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX15cxX24xX18xX6axX18xX10xX348xX7xX6axX42xX2xX43xX1c9xX6axX2xX1c9x769axX85xX8cxX42xX42xX2xX34fxX1c8xX286xXexX42xX38axX1c9xX286xX42xX5xX43xX15cx65fcxXbxX19x8e5dxX16xX9xX2xX1c7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xXaxX3xX348xXdxX85xXexX1xX9xXaxX34fxX43xX43xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1c9xX1c9xX42xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX155xX9bxX4xX3xX65xX92xXdxX3xX33exXdx86daxX21xX3xXexX1xX6xX22xX3xX85x74efxX3xX4xX1xX38xX39xX18xX19xX3xXexX16xXafxX18xX1xX15cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX85xX26xXaxX12x5147xX441xX3xX1xX66xXdxX3xX18xX19xX1x784exX54xX3xX24xXabxX3xXbxX1x604dxX6xX3xXcxXf1xX18xX19xX3xXc7xX95xXc7xX95xX3xX157xXdxX1cexXexX3xX156xX6xX22xX3xX4xXedxX3xX65xX1d2xX18xX19xX3xX4xX1xX477xX3xX156xX19x2cd6xX3xX465xX21xX26xX3xX82xXdxX438xX21xX54xX3xX99xX1xXedxX3xX155xX1x9cb1xX3xXexX46fxX4xX1xX3xXcxXf1xX18xX19xX3xXc7xX95xXc7xX95xX3xX157xXdxX1cexXexX3xX156xX6xX22xX15cxX3xX157xXabxX3xXbxX1xX477xX6xX3xXexXb4xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX82xXedxX6xX54xX3xX4xXedxX3xX4xX9bxX4xX3xX65xX1d2xX18xX19xX3xX4xX1xX477xX18cxX3xXc7xX92xXdxX3xXcxX1xX1dxX3xX156xX19xX21xX26xX33xX18xX54xX3xX99xX1xXedxX3xXb9xX477xX3xXexX1xX38xX3xXcxX1xX38xXc0xX18xX19xX3xXexX16xX441xX4xX3xXcxXb4xX18xX1xX3xX4adxX26xX354xX3xX99xX1xX92xX22xX3xXcxX1xX46fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX4adxX26xX54xX3x6a77xX26xX3xX24xXdxX33xX18xX3xXb9xX6xX18xX3xXcxX1xX38xXc0xX18xX19xX3xX24xXc5xX54xX3xXcxX16xX38x2590xX18xX19xX3xXb9xX6xX18xX3xX465xX52xX18xX3xX24x8447xX18xX3xXcxXb4xX18xX1xX3xX4adxX26xX54xX3xX155xX1xX4adxX3xXexX46fxX4xX1xX3xX536xX26xX3xX33exX6xX18xX3xa442xXcxXcxa366xX3xXexXb4xX18xX1xX354xX3xXc7xX33xX3xXcxXdxX1dxX18xX3xXc7xX6xX22xX54xX3xX536xX26xX3xX24xXdxX33xX18xX3xXb9xX6xX18xX3xXcxX1xX38xXc0xX18xX19xX3xX24xXc5xX3xXcxXb4xX18xX1xX3xX4adxX26xX54xX3x8763xXdxX9bxX22xX3xX65xX2fxX4xX3x5e5axX550xX3xX155xX4cxX18xX19xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX354xX3xX95xX25xX21xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcx64a8xX18xX19xX54xX3xXcxXb4xX18xX1xX3xX21x702cxX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX99xX1xXedxX3xX155xX1xX4adxX3xXexX46fxX4xX1xX3x74a7xXb9xX156xX465xX3xXexXb4xX18xX1xX354xX3xX65xX92xXdxX3xX85xXdxX1cexX18xX3xX5x31baxX18xX1xX3xX65xX92xX17xX3xX4xX9bxX4xX3xX33exX6xX18xX54xX3xX7xX550xX54xX3xX18xX19xX96xX18xX1xX54xX3xX65xX17xX96xX18xX3xXexX1xX438xX3xX4x5e10xXbxX3xXexXb4xX18xX1xX354xX3xX4xX9bxX4xX3xX4xX39xX3xX188xX21xX6xX18xX54xX3xX65xX39xX18xX3xX24xX46fxX54xX3xX85xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1cexXbxX3xX4xX5d4xX18xX19xX3xX65xX4cxX18xX19xX3xX65x5202xX17xX3xX155xX156xX157xX155xXc7xX95xX15cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX85xX26xXaxX12xX0xXdxX22xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX155xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX348xXdxX85xXexX1xX18cxX3xX34fxX43xX43xXbxX227xX354xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18cxX3xX1c9xX1c7xX38axXbxX227xX354xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX15cxX33exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX15cxX24xX18xX6axX18xX10xX348xX7xX6axX42xX2xX43xX1c9xX6axX2xX1c9xX38axX85xX8cxX42xX42xX2xX286xX43xX34fxXexX2xX34fxX1c7xX38axX34fxX5xX43xX15cxX39cxXbxX19xX39fxX16xX9xX1c8xX8cxX34fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xXaxX3xX348xXdxX85xXexX1xX9xXaxX34fxX43xX43xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1c9xX1c7xX38axXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX95xX1d2xX18xX19xX3xX4xX1xX477xX3xX157xa579xX3xX579xX92xX18xX1xX3xX5b9xX39xX18xX54xX3xXcxXb4xX18xX1xX3xX4adxX26xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX155xX1xX4adxX3xXexX46fxX4xX1xX3xXc7xX95xXc7xX95xX3xXexXb4xX18xX1xX3xXbxX1xX9bxXexX3xX33exXdxX438xX21xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX22xX92xX4xX3xX4xX1xX38xX39xX18xX19xX3xXexX16xXafxX18xX1xX15cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX85xX26xXaxX12x6f3cxX1xX6xXdxX3xX22xX92xX4xX3xX4xX1xX38xX39xX18xX19xX3xXexX16xXafxX18xX1xX54xX3xX65xX1d2xX18xX19xX3xX4xX1xX477xX3xX157xX791xX3xX579xX92xX18xX1xX3xX5b9xX39xX18xX54xX3xXcxXb4xX18xX1xX3xX4adxX26xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX155xX1xX4adxX3xXexX46fxX4xX1xX3xXc7xX95xXc7xX95xX3xXexXb4xX18xX1xX3xX65xX609xX3xX65xXdxX438xX22xX3xX5xX92xXdxX3xX18xX1x9690xX18xX19xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xX3xX4xX4adxX6xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX155xX156xX157xX155xXc7xX95xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX43xX15cxX3xX95xXedxX3xX5xX96xX3xX665xX18xX1xX3xX1xX38xX550xX18xX19xX3xX4xX4adxX6xX3xX65xX92xXdxX3xX85xX46fxX4xX1xX3xX155x2d95xX157x3c0cxX465xX28xX2xX286xX3xX65xX609xX3xXexX9bxX4xX3xX65xX66xX18xX19xX3xXexX17xX96xX18xX3xX85xXdxX1cexX18xX54xX3xX7xX52xX21xX3xX16xX66xX18xX19xX3xX65xX1dxX18xX3xX22xX49bxXdxX3xX22xX1e1xXexX3xX4xX4adxX6xX3xX65xXc0xXdxX3xX7xX2fxX18xX19xX3xX227xX609xX3xX1xX66xXdxX54xX3xX1xX17xX92xXexX3xX65xX66xX18xX19xX3xX7xX665xX18xX3xX227xX21xX62fxXexX54xX3xX24xXdxX1cexX4xX3xX5xX96xX22xX3xX24xX96xX3xXexX1xX21xX3xX18xX1xX55dxXbxX3xX4xX4adxX6xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xXdaxX156xXc7xX95xXdfxX15cxX3xX95xX1d2xX18xX19xX3xX1xX96xX18xX1xX3xX4xX5d4xX18xX19xX3xX156xXc7xX95xX3xX24xX38x33e3xXexX3xX2axX1xXedxX54xX3xX4xX9bxX4xX3xX4xX62fxXbxX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX65xX17xX96xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexXb4xX18xX1xX3xX65xX609xX3xX24xX55dxX18xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX4xX9bxX4xX3xX4xX39xX3xX188xX21xX6xX18xX54xX3xX65xX39xX18xX3xX24xX46fxX54xX3xX85xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1cexXbxX3xX1x5947xX3xXexX16xX941xX3xX24xX96xX3xXexX16xX477xX4xX1xX3xXex96b1xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXbxX1xX477xX3xX1xX17xX92xXexX3xX65xX66xX18xX19xX3xX65xX438xX3xXexXf1xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xXexX1xX3fxX22xX3xX1xX1dcxXdxX54xX3xXexX16xX6xX17xX3xXexX1e1xX18xX19xX3xX1xX39xX18xX3xX42xX1c9xX38axX15cxX43xX43xX43xX3xX7xX21xX62fxXexX3xX188xX21xX96xX54xX3xXexX16xX46fxX3xX19xXdxX9bxX3xX38axX34fxX54xX1c8xX3xXexX5dfxX3xX65xX1d2xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX155xX156xX157xX155xXc7xX95xX3xX4xXedxX3xX1xX17xX96xX18xX3xX4xX665xX18xX1xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xX354xX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX1xX941xXbxX54xX3xX24xX55dxX18xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX42xX1c9xX38axX3xX85xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1cexXbxX3xX1xX995xX3xXexX16xX941xX3xX1xX17xX1e1xX4xX3xXexXf1xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX18xX62fxX21xX3xX3fxX18xX3xX4xX6xX3xX4xX1xX17xX3xX156xXc7xX95xX3xX24x7a0dxXdxX3xX22xX5dxX4xX3xXexX9a5xX3xX2xX1c9xX15cxX43xX43xX43xX3xX65xX1d2xX18xX19xX6axX33exX84fxX6xX3xXexX16xX550xX3xX5xX33xX18xX354xX3xX1xX995xX3xXexX16xX941xX3xX5xX96xX22xX3xX22xXa7cxXdxX3xX24xX96xX3xX7x5acaxX6xX3xX4xX1xX84fxX6xX3xX2xX42xX286xX3xX1bxX579xX9bxXdxX3xX62fxX22xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX65xX17xX96xX18xX3cxX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX155xX156xX157xX155xXc7xX95xX3xX24xXa7cxXdxX3xXexXf1xX18xX19xX3xX7xX2fxX3xXexXdxXabxX18xX3xX1c9xX54xX42xX38axX3xXexX5dfxX3xX65xX1d2xX18xX19xX15cxX3x4a71x5a7exXexX3xX24xX96xX3xX1xX995xX3xXexX16xX941xX3xX2xX54xX1c8xX3xXexX5dfxX3xX65xX1d2xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX42xX15cxX1c9xX38axX1c8xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX33exX46fxX3xX665xX18xX1xX3xX1xX38xX550xX18xX19xX3xX33exX550xXdxX3xX85xX46fxX4xX1xX3xX155xX8a0xX157xX8a2xX465xX28xX2xX286xX354xX3xX2ax8cd8xX3xX22xXa7cxXdxX3xX2xX286xX3xX33exX665xX18xX3xXexX1xX1dcxX6xX3xXexX1xX21xX55dxX18xX3xX1xX941xXbxX3xXexX9bxX4xX3xXexX1xX441xX4xX3xX1xXdxX1cexX18xX3xX4xX1xX38xX39xX18xX19xX3xXexX16xXafxX18xX1xX3xX1bxX99xX1xb370xX4xX3xX5xX941xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX24xX96xX3xX156xXc7xX95xX3cxX3xX4xX21xX18xX19xX3xX4xX62fxXbxX3xX38xX21xX3xX65xX609xXdxX3xX4xX9bxX4xX3xX85xX46fxX4xX1xX3xX24xXc5xX54xX3xX7xX665xX18xX3xXbxX1xb468xX22xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX96xX18xX19xX3xX24xX92xX18xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX156xXc7xX95xX3xX24xXa7cxXdxX3xX7xX2fxX3xXexXdxXabxX18xX3xXexX16xX33xX18xX3xX2xX54xX1c9xX3xXexX5dfxX3xX65xX1d2xX18xX19xa4d9xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX85xX26xXaxX12xX156xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX5xX96xX3xX18xX3fxX22xX3xXexX1xX5dxX3xX1c9xX3xXc7xX95xXc7xX95xX3xXexXb4xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX82xXedxX6xX3xXexXf1xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX4xX1xX38xX39xX18xX19xX3xXexX16xXafxX18xX1xX3xX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3cxX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX155xX156xX157xX155xXc7xX95xX15cxX3xX157xXa7cxXdxX3xXbxX1xX38xX39xX18xX19xX3xX4xX1xX52xX22xX3xX1bxXcxX62fxXexX3xX4xX665xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX24xX96xX3xX156xXc7xX95xX3xX65xXabxX21xX3xX4xXedxX3xXcxX1dxXexX3cxX54xX3xX1bx932dxX3xX65xX52xX21xX3xX4xXedxX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX19xX1e1xXbxX3xX2axX1xXedxX54xX3xX550xX3xX65xXedxX3xX4xXedxX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX65xX17xX96xX18xX3cxX54xX3xX1xX39xX18xX3xX18xXab2xX6xX3xXexX1xX9bxX18xX19xX3xX188xX21xX6xX54xX3xXb9xX6xX18xX3xXcxX1xX38xXc0xX18xX19xX3xX24xXc5xX3xXc7xX95xXc7xX95xX3xXexXb4xX18xX1xX3xX65xX609xX3xXexX55dxXbxX3xXexX16xX21xX18xX19xX3xX4xX1xXb4xX3xX65xX92xX17xX3xX65xX941xXexX3xX4xX6xX17xX3xX65xXdxX438xX22xX3xXexXf1xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX65xX1d2xX18xX19xX3xX5xX17xX92xXexX3xX4xX1xX38xX39xX18xX19xX3xXexX16xXafxX18xX1xX3xX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX7f3xX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xXexX92xXdxX3xX42xX1c7xX3xXc7xX95xXc7xX95xX3xX1xX21xX26xX1cexX18xX54xX3xXexX1xX46fxX3xX227xX609xX54xX3xXexX1xX96xX18xX1xX3xXbxX1xX2fxX354xX3xX1c7xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX18xX19xX96xX18xX1xX54xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX7f3xX1xX21xX3xX7f3xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xX156xX19xX1xXdxX3xX5b9xX39xX18xX3xX24xX96xX3xX4xX9bxX4xX3xX2axX1xX21xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1cexXbxX3xX33ex79b3xX18xX19xX3xX18xX1xX84fxX18xX19xX3xX24xXdxX1cexX4xX3xX5xX96xX22xX3xXexX1xXdxX1dxXexX3xXexX1xX441xX4xX18cxX3xXcxX1xX3fxX22xX3xX1xX1dcxXdxX54xX3xXexX1e1xX18xX19xX3xX188xX21xX96xX54xX3xXexX16xX6xX17xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXbxX1xX477xX3xX1xX995xX3xXexX16xX941xX3xX227xX52xX26xX3xX85xX441xX18xX19xX3xX1bxX579xX9bxXdxX3xX62fxX22xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX65xX17xX96xX18xX3cxX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX156xXc7xX95xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xXc0axX3xX155xX9bxX4xX3xX4xX62fxXbxX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX65xX609xX3xX24xX55dxX18xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX4xX9bxX4xX3xX4xX39xX3xX188xX21xX6xX18xX54xX3xX65xX39xX18xX3xX24xX46fxX54xX3xX85xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1cexXbxX54xX3xX4xX9bxX4xX3xX18xX1xX96xX3xXexX96xXdxX3xXexX16xX941xX3xXexXf1xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xXexX1xX3fxX22xX3xX1xX1dcxXdxX54xX3xXexX1e1xX18xX19xX3xX188xX21xX96xX3xXcxX1dxXexX3xX4xX1xX17xX3xX155xX156xX157xX155xXc7xX95xX3xX24xXa7cxXdxX3xXexXf1xX18xX19xX3xX7xX2fxX3xXexXdxXabxX18xX3xX2xX42xX42xX54xX1c7xX3xXexX5dfxX3xX65xX1d2xX18xX19xX3xX18xX1xXdf4xX22xX3xX4xX1xX3fxX22xX3xX5xX17xX54xX3xX22xX6xX18xX19xX3xXexXa7cxXdxX3xX4xX1xX17xX3xX156xXc7xX95xX3xX22xX66xXexX3xX4xX9bxXdxX3xXexX1dxXexX3xX62fxX22xX3xX9bxXbxX54xX3xXexX16xX49bxX18xX3xX24x74b2xX18xX15cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX85xX26xXaxX12xX0xXdxX22xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX155xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX348xXdxX85xXexX1xX18cxX3xX34fxX43xX43xXbxX227xX354xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18cxX3xX1c9xX1c8xX1c8xXbxX227xX354xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX15cxX33exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX15cxX24xX18xX6axX18xX10xX348xX7xX6axX42xX2xX43xX1c9xX6axX2xX1c9xX38axX85xX8cxX42xX42xX2xX286xX38axX2xXexX38axX34fxX38axX286xX8cxX5xX43xX15cxX39cxXbxX19xX39fxX16xX9xX286xX38axX286xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xXaxX3xX348xXdxX85xXexX1xX9xXaxX34fxX43xX43xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1c9xX1c8xX1c8xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX95xX1d2xX18xX19xX3xX4xX1xX477xX3xXc7xX92xXdxX3xXcxX1xX1dxX3xX156xX19xX21xX26xX33xX18xX54xX3xX99xX1xXedxX3xXb9xX477xX3xXexX1xX38xX3xXcxX1xX38xXc0xX18xX19xX3xXexX16xX441xX4xX3xXcxXb4xX18xX1xX3xX4adxX26xX3xXbxX1xX9bxXexX3xX33exXdxX438xX21xX3xXexX92xXdxX3xX4xX1xX38xX39xX18xX19xX3xXexX16xXafxX18xX1xX15cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX85xX26xXaxX12xX99xX1xX9bxXexX3xX33exXdxX438xX21xX3xXexX92xXdxX3xX4xX1xX38xX39xX18xX19xX3xXexX16xXafxX18xX1xX54xX3xX4xX9bxX4xX3xX65xX1d2xX18xX19xX3xX4xX1xX477xX18cxX3xXc7xX92xXdxX3xXcxX1xX1dxX3xX156xX19xX21xX26xX33xX18xX54xX3xX99xX1xXedxX3xXb9xX477xX3xXexX1xX38xX3xXcxX1xX38xXc0xX18xX19xX3xXexX16xX441xX4xX3xXcxXb4xX18xX1xX3xX4adxX26xX354xX3xX156xX19xX49bxX3xX465xX21xX26xX3xX82xXdxX438xX21xX54xX3xX99xX1xXedxX3xX155xX1xX4adxX3xXexX46fxX4xX1xX3xXcxXf1xX18xX19xX3xXc7xX95xXc7xX95xX3xX157xXdxX1cexXexX3xX156xX6xX22xX3xX18xX1xX62fxX18xX3xX22xX92xX18xX1xX18cxX3xX155xX1xX38xX39xX18xX19xX3xXexX16xXafxX18xX1xX3xX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX5xX96xX3xX1xX17xX92xXexX3xX65xX66xX18xX19xX3xX1xX1dxXexX3xX7xX5dxX4xX3xXexX1xXdxX1dxXexX3xXexX1xX441xX4xX3xX24xX96xX3xX4xXedxX3xXb55xX3xX18xX19xX1x57d1xX6xX54xX3xXexX1xX438xX3xX1xXdxX1cexX18xX3xXexX477xX18xX1xX3xX18xX1xX52xX18xX3xX24xX3fxX18xX3xX7xX52xX21xX3xX7xb469xX4xX54xX3xX4xX1xX3fxX22xX3xX5xX17xX3xXexX1dxXexX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX156xXc7xX95xX3xX1xX17xX96xX18xX3xX4xX665xX18xX1xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xX54xX3xX19xXedxXbxX3xXbxX1xX25xX18xX3xX22xX6xX18xX19xX3xX65xX1dxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX156xXc7xX95xX3xX22xX66xXexX3xX4xX9bxXdxX3xXexX1dxXexX3xX62fxX22xX3xX9bxXbxX54xX3xXexX16xX49bxX18xX3xX24xXf47xX18xX15cxX3xX155xX9bxX4xX3xX65xX1d2xX18xX19xX3xX4xX1xX477xX3xX18xX1xXdxX1cexXexX3xX5xXdxX1cexXexX3xX33exXdxX438xX21xX3xX85xX38xX39xX18xX19xX3xX7xX441xX3xX18xX995xX3xX5xX441xX4xX54xX3xX4xX2fxX3xX19xX11d8xX18xX19xX3xX4xX4adxX6xX3xX4xX9bxX4xX3xX4xX62fxXbxX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX65xX17xX96xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexXb4xX18xX1xX354xX3xXexX16xX52xX18xX3xXexX16xX49bxX18xX19xX3xX4xX9bxX22xX3xX39xX18xX3xXexX62fxX22xX3xX5x8c44xX18xX19xX3xX1xX665xX17xX3xXexX52xX22xX3xX4xX4adxX6xX3xX4xX9bxX4xX3xXexXf1xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX4xX9bxX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX4xX9bxX4xX3xX85xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1cexXbxX3xX65xX609xX3xX19xXedxXbxX3xXbxX1xX25xX18xX3xX4xX1xX3fxX22xX3xX5xX17xX3xX65xXc0xXdxX3xX7xX2fxX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX155xX156xX157xX155xXc7xX95xX3xX4xXedxX3xX1xX17xX96xX18xX3xX4xX665xX18xX1xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xX3xXexX16xX33xX18xX3xX65xX46fxX6xX3xX33exX96xX18xX3xXexXb4xX18xX1xX15cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX85xX26xXaxX12xX0xXdxX22xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX155xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX348xXdxX85xXexX1xX18cxX3xX34fxX43xX43xXbxX227xX354xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18cxX3xX1c9xX1c8xX1c8xXbxX227xX354xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX15cxX33exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX15cxX24xX18xX6axX18xX10xX348xX7xX6axX42xX2xX43xX1c9xX6axX2xX1c9xX38axX85xX8cxX42xX42xX42xX43xX2xX42xXexX42xX1c9xX38axX38axX286xX5xX43xX15cxX39cxXbxX19xX39fxX16xX9xX34fxX2xX38axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xXaxX3xX348xXdxX85xXexX1xX9xXaxX34fxX43xX43xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1c9xX1c8xX1c8xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX95xX1d2xX18xX19xX3xX4xX1xX477xX3xX156xX19xX49bxX3xX465xX21xX26xX3xX82xXdxX438xX21xX54xX3xX99xX1xXedxX3xX155xX1xX4adxX3xXexX46fxX4xX1xX3xXcxXf1xX18xX19xX3xXc7xX95xXc7xX95xX3xX157xXdxX1cexXexX3xX156xX6xX22xX54xX3xXbxX1xX9bxXexX3xX33exXdxX438xX21xX3xXexX92xXdxX3xX4xX1xX38xX39xX18xX19xX3xXexX16xXafxX18xX1xX15cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX85xX26xXaxX12xX95xX438xX3xX4xX1xX38xX39xX18xX19xX3xXexX16xXafxX18xX1xX3xX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX65xX92xXexX3xX2axX1dxXexX3xX188xX21xX665xX3xX4xX6xX17xX3xX1xX39xX18xX3xX18xX84fxX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX84fxX18xX19xX3xX18xX3fxX22xX3xXexXa7cxXdxX54xX3xX4xX9bxX4xX3xX65xX1d2xX18xX19xX3xX4xX1xX477xX3xX65xXabxX3xX18xX19xX1xX46fxX3xX4xX9bxX4xX3xX4xX62fxXbxX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX65xX17xX96xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexXb4xX18xX1xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexXc5xX4xX3xX65xXbcfxX26xX3xX22xX92xX18xX1xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xXexX9bxX4xX3xXexX21xX26xX33xX18xX3xXexX16xX21xX26xXabxX18xX54xX3xX24xX55dxX18xX3xX65xX66xX18xX19xX54xX3xX65xXf1xXdxX3xX22xXa7cxXdxX3xX4xX9bxX4xX1xX3xX5xX96xX22xX54xX3xX18xX52xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1xX62fxXexX3xX5xX38xX941xX18xX19xX3xX4xX9bxX4xX3xX1xX17xX92xXexX3xX65xX66xX18xX19xX54xX3xXbxX1xX9bxXexX3xX1xX21xX26xX3xX22xX92xX18xX1xX3xX22xa849xX3xXexX16xX21xX26xXabxX18xX3xXexX1xX2fxX18xX19xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX2axX1dxXexX54xX3xX18xX1xX52xX18xX3xX9bxXdxX3xX4xX4adxX6xX3xX85xX52xX18xX3xXexX66xX4xX54xX3xX1xX21xX26xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xX62fxXexX3xX7xX441xX3xXexX1xX6xX22xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX4adxX6xX3xXexX17xX96xX18xX3xX227xX609xX3xX1xX66xXdxX3xX65xX438xX3xX4xX1xX3fxX22xX3xX5xX17xX3xX65xXc0xXdxX3xX7xX2fxX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX156xXc7xX95xX3xX1xX17xX96xX18xX3xX4xX665xX18xX1xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xX15cxX3xXcxX1xX4cxX18xX19xX3xX188xX21xX6xX3xX4xX1xX38xX39xX18xX19xX3xXexX16xXafxX18xX1xX3xX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX54xX3xX4xX9bxX4xX3xX4xX62fxXbxX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX65xX17xX96xX18xX3xXexX3fxX18xX19xX3xX4xX38xXc0xX18xX19xX3xXexX21xX26xX33xX18xX3xXexX16xX21xX26xXabxX18xX54xX3xX24xX55dxX18xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX155xX156xX157xX155xXc7xX95xX3xXexX1xXdxX3xX65xX21xX6xX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX19xXdxX1dcxXdxX54xX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX7xX9bxX18xX19xX3xXexX92xX17xX354xX3xXexX1xX441xX4xX3xX1xXdxX1cexX18xX3xXexX2fxXexX3xX4xX9bxX4xX3xX188xX21xX26xX3xX65xX46fxX18xX1xX3xX4xX4adxX6xX3xXbxX1xX9bxXbxX3xX5xX21xX55dxXexX54xX3xX227xX52xX26xX3xX85xX441xX18xX19xX3xX188xX21xX6xX18xX3xX1xX1cexX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX1xX96xXdxX3xX1xX12b5xX6xX54xX3xXf1xX18xX3xX65xX46fxX18xX1xX3xX24xX96xX3xXexXdxX1dxX18xX3xX33exX66xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX85xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1cexXbxX15cxX3xX95xXabxX3xX18xX19xX1xX46fxX3xX22xX995xXdxX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX155xX156xX157xX155xXc7xX95xX3xX4xX25xX18xX3xX18xX52xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX1xX39xX18xX3xX18xX84fxX6xX3xXb55xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX4xX1xX62fxXbxX3xX1xX96xX18xX1xX3xXbxX1xX9bxXexX3xX5xX21xX55dxXexX54xX3xX2axX5dfxX3xX5xX21xX55dxXexX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX54xX3xX18xX3fxX18xX19xX3xX65xX66xX18xX19xX54xX3xX7xX9bxX18xX19xX3xXexX92xX17xX54xX3xXbxX1xX9bxXexX3xX1xX21xX26xX3xXb55xX3xX4xX1xX477xX3xXexX441xX3xX5xX441xX4xX54xX3xXexX441xX3xX4xX38xXc0xX18xX19xX3xX24xX96xX3xX2axX1xX9bxXexX3xX24xX49bxX18xX19xX3xX24xX38xX39xX18xX3xX5xX33xX18xX54xX3xXbxX1xX62fxX18xX3xX65xX62fxX21xX3xX65xX92xXexX3xX2axX1dxXexX3xX188xX21xX665xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xX62fxXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX7xX665xX18xX3xX227xX21xX62fxXexX54xX3xXexX1xX441xX4xX3xX7xX441xX3xXexX16xX550xX3xXexX1xX96xX18xX1xX3xX5xX441xX4xX3xX5xX38xX941xX18xX19xX3xXexXdxX33xX18xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xX441xX3xX18xX19xX1xXdxX1cexXbxX3xX65xXf1xXdxX3xX22xXa7cxXdxX54xX3xX4xX5d4xX18xX19xX3xX24xXa7cxXdxX3xX65xX665xX18xX19xX3xX33exX66xX54xX3xX4xX1xX477xX18xX1xX3xX188xX21xX26xXabxX18xX3xX24xX96xX3xX156xX1xX52xX18xX3xX85xX52xX18xX3xX4xX9bxX4xX3xX85xX52xX18xX3xXexX66xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexXb4xX18xX1xX3xXexX1xX441xX4xX3xX1xXdxX1cexX18xX3xXexX1xX11d8xX18xX19xX3xX5xX941xXdxX3xX156xX19xX1xX46fxX3xX188xX21xX26xX1dxXexX3xX1c9xX34fxX3xX4xX4adxX6xX3xXb9xX66xX3xX155xX1xX477xX18xX1xX3xXexX16xX46fxX54xX3xX156xX19xX1xX46fxX3xX188xX21xX26xX1dxXexX3xX65xX92xXdxX3xX1xX66xXdxX3xX65xX665xX18xX19xX3xX4xX9bxX4xX3xX4xX62fxXbxX54xX3xXbxX1xX62fxX18xX3xX65xX62fxX21xX3xX227xX52xX26xX3xX85xX441xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX82xXedxX6xX3xX7xXa7cxX22xX3xXexX16xX550xX3xXexX1xX96xX18xX1xX3xX22xX66xXexX3xX4xX441xX4xX3xXexX3fxX18xX19xX3xXexX16xX38xX550xX18xX19xX3xX22xXa7cxXdxX54xX3xX4xX5d4xX18xX19xX3xX24xXa7cxXdxX3xX82xX96xX3xX156xX66xXdxX3x38c3xX3xX82xX665xXdxX3xX99xX1xX12b5xX18xX19xX3xX197dxX3xX57cxX21xX665xX18xX19xX3xX156xXdxX18xX1xX3xXexX92xX17xX3xXexX1xX96xX18xX1xX3xXexX5dxX3xX19xXdxX9bxX4xX3xXbxX1xX9bxXexX3xXexX16xXdxX438xX18xX3xX550xX3xXbxX1xX477xX6xX3xXb9xX11d8xX4xX3xX4xX4adxX6xX3xXcxXf1xX3xX188xX21xX2fxX4xX15cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX85xX26xXaxX12xX0xXdxX22xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX155xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX348xXdxX85xXexX1xX18cxX3xX34fxX43xX43xXbxX227xX354xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18cxX3xX1c9xX34fxX1c7xXbxX227xX354xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX15cxX33exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX15cxX24xX18xX6axX18xX10xX348xX7xX6axX42xX2xX43xX1c9xX6axX2xX1c9xX38axX85xX8cxX42xX42xX42xX43xX1c8xX1c8xXexX42xX286xX2xX38axX5xX2xX28xXdxX22xX19xX28xX38axX42xX34fxX38axX15cxX39cxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xXaxX3xX348xXdxX85xXexX1xX9xXaxX34fxX43xX43xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1c9xX34fxX1c7xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX155xX9bxX4xX3xX65xX1d2xX18xX19xX3xX4xX1xX477xX18cxX3xXc7xX92xXdxX3xXcxX1xX1dxX3xX156xX19xX21xX26xX33xX18xX54xX3xX99xX1xXedxX3xXb9xX477xX3xXexX1xX38xX3xXcxX1xX38xXc0xX18xX19xX3xXexX16xX441xX4xX3xXcxXb4xX18xX1xX3xX4adxX26xX354xX3xX156xX19xX49bxX3xX465xX21xX26xX3xX82xXdxX438xX21xX54xX3xX99xX1xXedxX3xX155xX1xX4adxX3xXexX46fxX4xX1xX3xXcxXf1xX18xX19xX3xXc7xX95xXc7xX95xX3xX157xXdxX1cexXexX3xX156xX6xX22xX3xXexX16xX6xX17xX3xX188xX21xX96xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xX15cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX85xX26xXaxX12xX0xXdxX22xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX155xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX348xXdxX85xXexX1xX18cxX3xX34fxX43xX43xXbxX227xX354xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18cxX3xX1c9xX38axX42xXbxX227xX354xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX15cxX33exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX15cxX24xX18xX6axX18xX10xX348xX7xX6axX42xX2xX43xX1c9xX6axX2xX1c9xX38axX85xX8cxX42xX42xX42xX2xX43xX34fxXexX1c9xX43xX2xX42xX43xX5xX43xX15cxX39cxXbxX19xX39fxX16xX9xX42xX38axX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xXaxX3xX348xXdxX85xXexX1xX9xXaxX34fxX43xX43xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1c9xX38axX42xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX155xX9bxX4xX3xX65xX1d2xX18xX19xX3xX4xX1xX477xX18cxX3xX99xX1xX92xX22xX3xXcxX1xX46fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX4adxX26xX54xX3xX536xX26xX3xX24xXdxX33xX18xX3xXb9xX6xX18xX3xXcxX1xX38xXc0xX18xX19xX3xX24xXc5xX54xX3xXcxX16xX38xX550xX18xX19xX3xXb9xX6xX18xX3xX465xX52xX18xX3xX24xX55dxX18xX3xXcxXb4xX18xX1xX3xX4adxX26xX54xX3xX155xX1xX4adxX3xXexX46fxX4xX1xX3xX536xX26xX3xX33exX6xX18xX3xX579xXcxXcxX57cxX3xXexXb4xX18xX1xX354xX3xX95xX25xX21xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX5d4xX18xX19xX54xX3xXcxXb4xX18xX1xX3xX21xX5dfxX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX99xX1xXedxX3xX155xX1xX4adxX3xXexX46fxX4xX1xX3xX5f4xXb9xX156xX465xX3xXexXb4xX18xX1xX3xXexX16xX6xX17xX3xX188xX21xX96xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xX15cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX85xX26xXaxX12xX0xXdxX22xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX155xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX348xXdxX85xXexX1xX18cxX3xX34fxX43xX43xXbxX227xX354xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18cxX3xX1c9xX34fxX38axXbxX227xX354xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX15cxX33exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX15cxX24xX18xX6axX18xX10xX348xX7xX6axX42xX2xX43xX1c9xX6axX2xX1c9xX38axX85xX8cxX42xX42xX42xX38axX38axX8cxXexX38axX1c9xX8cxX43xX1c9xX5xX43xX15cxX39cxXbxX19xX39fxX16xX9xX38axX286xX38axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xXaxX3xX348xXdxX85xXexX1xX9xXaxX34fxX43xX43xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1c9xX34fxX38axXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX155xX9bxX4xX3xX65xX1d2xX18xX19xX3xX4xX1xX477xX18cxX3xX157xX791xX3xX579xX92xX18xX1xX3xX5b9xX39xX18xX54xX3xXcxXb4xX18xX1xX3xX4adxX26xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX155xX1xX4adxX3xXexX46fxX4xX1xX3xXc7xX95xXc7xX95xX3xXexXb4xX18xX1xX354xX3xX579xX6xXdxX3xXb9xX9bxX3xX156xX6xX22xX54xX3xX99xX1xXedxX3xX155xX1xX4adxX3xXexX46fxX4xX1xX3xXc7xX95xXc7xX95xX3xXexXb4xX18xX1xX3xXexX16xX6xX17xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXbxX1xX477xX3xX1xX995xX3xXexX16xX941xX3xX227xX52xX26xX3xX85xX441xX18xX19xX3xX1bxX579xX9bxXdxX3xX62fxX22xX3xX155xX4cxX18xX19xX3xX65xX17xX96xX18xX3cxX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xX15cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX85xX26xXaxX12xX0xXdxX22xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX155xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX348xXdxX85xXexX1xX18cxX3xX34fxX43xX43xXbxX227xX354xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18cxX3xX1c9xX43xX8cxXbxX227xX354xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX15cxX33exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX15cxX24xX18xX6axX18xX10xX348xX7xX6axX42xX2xX43xX1c9xX6axX2xX1c9xX38axX85xX8cxX42xX42xX42xX42xX2xX1c9xXexX1c8xX1c7xX1c8xX1c9xX38axX5xX43xX15cxX39cxXbxX19xX39fxX16xX9xX34fxX38axX1c7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xXaxX3xX348xXdxX85xXexX1xX9xXaxX34fxX43xX43xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1c9xX43xX8cxXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX95xX92xXdxX3xX85xXdxX1cexX18xX3xX4xX9bxX4xX3xX85xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1cexXbxX3xXexX16xX6xX17xX3xX188xX21xX96xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xX15cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX85xX26xXaxX12xX0xXdxX22xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX155xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX348xXdxX85xXexX1xX18cxX3xX34fxX43xX43xXbxX227xX354xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18cxX3xX1c9xX1c9xX42xXbxX227xX354xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX15cxX33exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX15cxX24xX18xX6axX18xX10xX348xX7xX6axX42xX2xX43xX1c9xX6axX2xX1c9xX38axX85xX8cxX42xX42xX42xX38axX43xX38axXexX38axX2xX38axX1c9xX2xX5xX43xX15cxX39cxXbxX19xX39fxX16xX9xX1c9xX34fxX1c7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xXaxX3xX348xXdxX85xXexX1xX9xXaxX34fxX43xX43xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1c9xX1c9xX42xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX95xX1d2xX18xX19xX3xX4xX1xX477xX3xX82xX96xX3xXb06xX21xX52xX18xX3xXcxX1xX96xX18xX1xX54xX3xX99xX1xXedxX3xX155xX1xX4adxX3xXexX46fxX4xX1xX3xXc7xX95xXc7xX95xX3xXexXb4xX18xX1xX3xX18xX1xX55dxX18xX3xX33exXdxX438xX21xX3xXexX16xX38xX18xX19xX3xX1xX995xX3xXexX16xX941xX3xX4xX4adxX6xX3xX4xX9bxX4xX3xX65xX39xX18xX3xX24xX46fxX54xX3xX85xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1cexXbxX15cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX85xX26xXaxX12xXcxX92xXdxX3xX4xX1xX38xX39xX18xX19xX3xXexX16xXafxX18xX1xX3xX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX54xX3xX4xX9bxX4xX3xX65xX1d2xX18xX19xX3xX4xX1xX477xX18cxX3xXc7xX92xXdxX3xXcxX1xX1dxX3xX156xX19xX21xX26xX33xX18xX54xX3xX99xX1xXedxX3xXb9xX477xX3xXexX1xX38xX3xXcxX1xX38xXc0xX18xX19xX3xXexX16xX441xX4xX3xXcxXb4xX18xX1xX3xX4adxX26xX354xX3xX156xX19xX49bxX3xX465xX21xX26xX3xX82xXdxX438xX21xX54xX3xX99xX1xXedxX3xX155xX1xX4adxX3xXexX46fxX4xX1xX3xXcxXf1xX18xX19xX3xXc7xX95xXc7xX95xX3xX157xXdxX1cexXexX3xX156xX6xX22xX3xX4xX5d4xX18xX19xX3xX4xX9bxX4xX3xX65xX1d2xX18xX19xX3xX4xX1xX477xX3xX5xX609xX18xX1xX3xX65xX92xX17xX3xXexXb4xX18xX1xX354xX3xX5xX609xX18xX1xX3xX65xX92xX17xX3xXc7xX95xXc7xX95xX3xXexXb4xX18xX1xX54xX3xX4xX9bxX4xX3xX85xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1cexXbxX3xXexX16xX6xX17xX3xXexX1e1xX18xX19xX3xX42xX43xX43xX3xX7xX21xX62fxXexX3xX188xX21xX96xX3xX4xX1xX17xX3xX156xXc7xX95xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xX354xX3xXexX16xX6xX17xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXbxX1xX477xX3xX1xX995xX3xXexX16xX941xX3xX7xXab2xX6xX3xX4xX1xX84fxX6xX3xX24xX96xX3xX227xX52xX26xX3xX85xX441xX18xX19xX3xX42xX1c8xX3xX1bxX579xX9bxXdxX3xX62fxX22xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX65xX17xX96xX18xX3cxX3xX24xXa7cxXdxX3xXexXf1xX18xX19xX3xX7xX2fxX3xXexXdxXabxX18xX3xX42xX15cxX2xX34fxX1c9xX3xXexX16xXdxX1cexX21xX3xX65xX1d2xX18xX19xX15cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx41c6xX21xXexX1xX17xX16xXaxX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX82xX21xX33xX3xX28xX3xXcxX16xX25xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX0xX6axXbxX12xX0xX85xXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX85xX16xX10xX5xX6xXexX10xX85xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX33xX18xX3xX188xX21xX6xX18xX18cxX0xX6axX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX28xXexX1xX21xX22xX33exX28xX6xX18xX85xX28xX7xX6xXbxX17xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX42xX42xX15cxX1c7xX1c8xX1c9xX3xXexX16xXdxX1cexX21xX3xX65xX1d2xX18xX19xX3xXexX1xX3fxX22xX3xX1xX1dcxXdxX54xX3xXexX1e1xX18xX19xX3xX188xX21xX96xX3xXexX1dxXexX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX15cxX15cxX15cxXaxX3xX1xX16xX10xX21axX9xXaxX6axX85xX17xXdxX28xX7xX17xX18xX19xX28xX227xX6xX28xX1xX17xXdxX6axX2xX42xX42xX28xX1c7xX1c8xX1c9xX28xXexX16xXdxX10xX21xX28xX85xX17xX18xX19xX28xXexX1xX6xX22xX28xX1xX17xXdxX28xXexX6xX18xX19xX28xX188xX21xX6xX28xXexX10xXexX28xX4xX1xX17xX28xX85xX17xX6xX18xX28xX24xXdxX10xX18xX28xX4xX17xX18xX19xX28xX18xX1xX6xX18xX28xX24xXdxX10xX18xX28xX4xX1xX21xX4xX28xX5xX6xX17xX28xX85xX17xX18xX19xX6axX2xX1c8xX2xX1c8xX286xX42xX15cxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6axX22xX10xX85xXdxX6xX6axX2xX42xX43xX6axX18xX10xX348xX7xX6axX42xX2xX43xX1c9xX6axX2xX1c9xX38axX85xX8cxX43xX34fxX38axX38axX42xX1c9xXexX1c8xX8cxX42xX286xX42xX5xX43xX15cxX39cxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX85xXdxX24xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX42xX42xX15cxX1c7xX1c8xX1c9xX3xXexX16xXdxX1cexX21xX3xX65xX1d2xX18xX19xX3xXexX1xX3fxX22xX3xX1xX1dcxXdxX54xX3xXexX1e1xX18xX19xX3xX188xX21xX96xX3xXexX1dxXexX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX15cxX15cxX15cxXaxX3xX1xX16xX10xX21axX9xXaxX6axX85xX17xXdxX28xX7xX17xX18xX19xX28xX227xX6xX28xX1xX17xXdxX6axX2xX42xX42xX28xX1c7xX1c8xX1c9xX28xXexX16xXdxX10xX21xX28xX85xX17xX18xX19xX28xXexX1xX6xX22xX28xX1xX17xXdxX28xXexX6xX18xX19xX28xX188xX21xX6xX28xXexX10xXexX28xX4xX1xX17xX28xX85xX17xX6xX18xX28xX24xXdxX10xX18xX28xX4xX17xX18xX19xX28xX18xX1xX6xX18xX28xX24xXdxX10xX18xX28xX4xX1xX21xX4xX28xX5xX6xX17xX28xX85xX17xX18xX19xX6axX2xX1c8xX2xX1c8xX286xX42xX15cxX1xXexX22xXaxX12xX2xX42xX42xX15cxX1c7xX1c8xX1c9xX3xXexX16xXdxX1cexX21xX3xX65xX1d2xX18xX19xX3xXexX1xX3fxX22xX3xX1xX1dcxXdxX54xX3xXexX1e1xX18xX19xX3xX188xX21xX96xX3xXexX1dxXexX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX15cxX15cxX15cxX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX85xXaxX12xX156xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX43xX54xX3xX65xXc0xXdxX3xX7xX2fxX18xX19xX3xX4xX4adxX6xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xXdaxX155xX156xX157xX155xXc7xX95xXdfxX3xX19xX1e1xXbxX3xX18xX1xXdxXabxX21xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xX3xX85xX17xX3xX33exX46fxX3xX665xX18xX1xX3xX1xX38xX550xX18xX19xX3xX4xX4adxX6xX3xX85xX46fxX4xX1xX3xX155xX8a0xX157xX8a2xX465xX28xX2xX286xX15cxX3xX95xX438xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xb36dxX54xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX155xX156xX157xX155xXc7xX95xX3xX6xX18xX3xX24xX21xXdxX3xX65xXedxX18xX3xXcxX1dxXexX3xX156xX19xX21xX26xX33xX18xX3xX65xX9bxX18xX3xXcxX52xX18xX3xX5b9xXab2xX21xX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX54xX3xX4xX9bxX4xX3xX4xX62fxXbxX3xX155xX4cxX18xX19xX3xX65xX17xX96xX18xX3xXexXb4xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX82xX17xX9bxX3xX65xX609xX3xXexXf1xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX18xX1xXdxXabxX21xX3xX1xX17xX92xXexX3xX65xX66xX18xX19xX3xXb55xX3xX18xX19xX1xX11b8xX6xX54xX3xXexX1xXdxX1dxXexX3xXexX1xX441xX4xX3xX4xX1xX3fxX22xX3xX5xX17xX3xX65xXc0xXdxX3xX7xX2fxX18xX19xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX24xX96xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xXdaxX156xXc7xX95xXdfxX15cxX0xX6axXbxX12xX0xX6axX85xXdxX24xX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX16xX6xX17xX3xX2xX8cxX34fxX3xX7xX21xX62fxXexX3xX188xX21xX96xX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xXaxX3xX1xX16xX10xX21axX9xXaxX6axX85xX17xXdxX28xX7xX17xX18xX19xX28xX227xX6xX28xX1xX17xXdxX6axXexX16xX6xX17xX28xX2xX8cxX34fxX28xX7xX21xX6xXexX28xX188xX21xX6xX28xX4xX1xX17xX28xX85xX17xX6xX18xX28xX24xXdxX10xX18xX28xX18xX19xX21xX17xXdxX28xX5xX6xX17xX28xX85xX17xX18xX19xX28xX2axX1xX17xX28xX2axX1xX6xX18xX6axX2xX1c8xX43xX1c7xX42xX1c9xX15cxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6axX22xX10xX85xXdxX6xX6axX2xX42xX43xX6axX18xX10xX348xX7xX6axX42xX2xX43xX38axX6axX2xX1c9xX38axX85xX2xX42xX43xX1c8xX42xX42xX38axXexX8cxX8cxX42xX43xX43xX5xX43xX15cxX39cxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX85xXdxX24xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX16xX6xX17xX3xX2xX8cxX34fxX3xX7xX21xX62fxXexX3xX188xX21xX96xX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xXaxX3xX1xX16xX10xX21axX9xXaxX6axX85xX17xXdxX28xX7xX17xX18xX19xX28xX227xX6xX28xX1xX17xXdxX6axXexX16xX6xX17xX28xX2xX8cxX34fxX28xX7xX21xX6xXexX28xX188xX21xX6xX28xX4xX1xX17xX28xX85xX17xX6xX18xX28xX24xXdxX10xX18xX28xX18xX19xX21xX17xXdxX28xX5xX6xX17xX28xX85xX17xX18xX19xX28xX2axX1xX17xX28xX2axX1xX6xX18xX6axX2xX1c8xX43xX1c7xX42xX1c9xX15cxX1xXexX22xXaxX12xXcxX16xX6xX17xX3xX2xX8cxX34fxX3xX7xX21xX62fxXexX3xX188xX21xX96xX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX85xXaxX12xXc7xX95xXc7xX95xX3xXcxX99xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX82xXedxX6xX3xX24xX9a5xX6xX3xXexXf1xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX155xX1xX38xX39xX18xX19xX3xXexX16xXafxX18xX1xX3xX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xXdaxX156xXc7xX95xXdfxX15cxX3xXcxX1xX6xX22xX3xX85xX441xX3xX4xX1xX38xX39xX18xX19xX3xXexX16xXafxX18xX1xX3xX4xXedxX3xX65xX1d2xX18xX19xX3xX4xX1xX477xX3xX157xX791xX3xX579xX92xX18xX1xX3xX5b9xX39xX18xX54xX3xXcxXb4xX18xX1xX3xX4adxX26xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX155xX1xX4adxX3xXexX46fxX4xX1xX3xXc7xX95xXc7xX95xX3xXexXb4xX18xX1xX54xX3xX65xX92xXdxX3xX85xXdxX1cexX18xX3xX5xX609xX18xX1xX3xX65xX92xX17xX3xXcxX99xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX82xXedxX6xX54xX3xX4xX9bxX4xX3xX155xX4cxX18xX19xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX4xX39xX3xX7xX550xX3xX24xX96xX3xX65xX4cxX18xX19xX3xX65xX665xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX156xXc7xX95xX15cxX0xX6axXbxX12xX0xX6axX85xXdxX24xX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX5b9xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX1xX21xX26xX1cexX18xX3x6783xX33xX18xX3xX95xX46fxX18xX1xXaxX3xX1xX16xX10xX21axX9xXaxX6axX85xX17xXdxX28xX7xX17xX18xX19xX28xX227xX6xX28xX1xX17xXdxX6axXexX10xXexX28xX7xX21xX22xX28xX24xX6xX26xX28xX2axX10xXexX28xX18xX17xXdxX28xX26xX10xX21xX28xXexX1xX21xX17xX18xX19xX28xX4xX1xX17xX28xX85xX17xX6xX18xX28xX24xXdxX10xX18xX28xX18xX19xX21xX17xXdxX28xX5xX6xX17xX28xX85xX17xX18xX19xX28xX1xX21xX26xX10xX18xX28xX26xX10xX18xX28xX85xXdxX18xX1xX6axX2xX1c8xX43xX8cxX1c7xX1c8xX15cxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6axX22xX10xX85xXdxX6xX6axX2xX42xX43xX6axX18xX10xX348xX7xX6axX42xX2xX43xX1c8xX6axX2xX1c9xX38axX85xX43xX42xX2xX2xX42xX38axX38axXexX38axX2xX1c9xX34fxX43xX5xX43xX15cxX39cxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX85xXdxX24xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX5b9xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX1xX21xX26xX1cexX18xX3xX2bdfxX33xX18xX3xX95xX46fxX18xX1xXaxX3xX1xX16xX10xX21axX9xXaxX6axX85xX17xXdxX28xX7xX17xX18xX19xX28xX227xX6xX28xX1xX17xXdxX6axXexX10xXexX28xX7xX21xX22xX28xX24xX6xX26xX28xX2axX10xXexX28xX18xX17xXdxX28xX26xX10xX21xX28xXexX1xX21xX17xX18xX19xX28xX4xX1xX17xX28xX85xX17xX6xX18xX28xX24xXdxX10xX18xX28xX18xX19xX21xX17xXdxX28xX5xX6xX17xX28xX85xX17xX18xX19xX28xX1xX21xX26xX10xX18xX28xX26xX10xX18xX28xX85xXdxX18xX1xX6axX2xX1c8xX43xX8cxX1c7xX1c8xX15cxX1xXexX22xXaxX12xX1bxXcxX1dxXexX3xX5b9xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX1xX21xX26xX1cexX18xX3xX2bdfxX33xX18xX3xX95xX46fxX18xX1xX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX85xXaxX12xXcxX92xXdxX3xX155xX4cxX18xX19xX3xXcxX26xX3xXcxX156xX82xX82xX3xX465xX1cexXexX3xX7f3xXdxX22xX3x9755xX6xX7xX6xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX82xX17xX9bxX54xX3xXc7xXdxX33xX18xX3xX65xX17xX96xX18xX3xXc7xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xXdaxXc7xX95xXc7xX95xXdfxX3xX1xX21xX26xX1cexX18xX3xX2bdfxX33xX18xX3xX95xX46fxX18xX1xX3xX24xX9a5xX6xX3xXexXf1xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX155xX1xX38xX39xX18xX19xX3xXexX16xXafxX18xX1xX3xX1bxXcxX1dxXexX3xX5b9xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xXdaxX156xXc7xX95xXdfxX15cxX0xX6axXbxX12xX0xX6axX85xXdxX24xX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX16xX6xX17xX3xX1c8xX2xX1c9xX3xX7xX21xX62fxXexX3xX188xX21xX96xX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xXaxX3xX1xX16xX10xX21axX9xXaxX6axX85xX17xXdxX28xX7xX17xX18xX19xX28xX227xX6xX28xX1xX17xXdxX6axXexX16xX6xX17xX28xX1c8xX2xX1c9xX28xX7xX21xX6xXexX28xX188xX21xX6xX28xX4xX1xX17xX28xX85xX17xX6xX18xX28xX24xXdxX10xX18xX28xX18xX19xX21xX17xXdxX28xX5xX6xX17xX28xX85xX17xX18xX19xX28xX2axX1xX17xX28xX2axX1xX6xX18xX6axX2xX1c8xX43xX8cxX1c9xX43xX15cxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6axX22xX10xX85xXdxX6xX6axX2xX42xX43xX6axX18xX10xX348xX7xX6axX42xX2xX43xX1c8xX6axX2xX1c9xX38axX85xX43xX2xX42xX38axX8cxX43xX1c7xXexX38axX8cxX1c9xX8cxX1c8xX5xX43xX15cxX39cxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX85xXdxX24xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX16xX6xX17xX3xX1c8xX2xX1c9xX3xX7xX21xX62fxXexX3xX188xX21xX96xX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xXaxX3xX1xX16xX10xX21axX9xXaxX6axX85xX17xXdxX28xX7xX17xX18xX19xX28xX227xX6xX28xX1xX17xXdxX6axXexX16xX6xX17xX28xX1c8xX2xX1c9xX28xX7xX21xX6xXexX28xX188xX21xX6xX28xX4xX1xX17xX28xX85xX17xX6xX18xX28xX24xXdxX10xX18xX28xX18xX19xX21xX17xXdxX28xX5xX6xX17xX28xX85xX17xX18xX19xX28xX2axX1xX17xX28xX2axX1xX6xX18xX6axX2xX1c8xX43xX8cxX1c9xX43xX15cxX1xXexX22xXaxX12xXcxX16xX6xX17xX3xX1c8xX2xX1c9xX3xX7xX21xX62fxXexX3xX188xX21xX96xX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX85xXaxX12xX5b9xX9bxX18xX19xX3xX42xX38axX28xX2xX54xX3xXc7xXdxX33xX18xX3xX65xX17xX96xX18xX3xXc7xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xXdaxXc7xX95xXc7xX95xXdfxX3xX1xX21xX26xX1cexX18xX3xX157xX11b8xX18xX1xX3xXc7xX66xX4xX3xX65xX609xX3xXexXf1xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX4xX1xX38xX39xX18xX19xX3xXexX16xXafxX18xX1xX3xX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xXdaxX156xXc7xX95xXdfxX15cxX0xX6axXbxX12xX0xX6axX85xXdxX24xX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX16xX6xX17xX3xX2xX286xX1c7xX3xX7xX21xX62fxXexX3xX188xX21xX96xX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xXaxX3xX1xX16xX10xX21axX9xXaxX6axX85xX17xXdxX28xX7xX17xX18xX19xX28xX227xX6xX28xX1xX17xXdxX6axXexX16xX6xX17xX28xX2xX286xX1c7xX28xX7xX21xX6xXexX28xX188xX21xX6xX28xX4xX1xX17xX28xX85xX17xX6xX18xX28xX24xXdxX10xX18xX28xX18xX19xX21xX17xXdxX28xX5xX6xX17xX28xX85xX17xX18xX19xX28xX2axX1xX17xX28xX2axX1xX6xX18xX6axX2xX1c8xX43xX8cxX38axX2xX15cxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6axX22xX10xX85xXdxX6xX6axX2xX42xX43xX6axX18xX10xX348xX7xX6axX42xX2xX43xX1c8xX6axX2xX1c9xX38axX85xX8cxX42xX43xX1c9xX1c9xX1c9xX42xXexX34fxX1c7xX1c8xX2xX34fxX5xX43xX15cxX39cxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX85xXdxX24xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX16xX6xX17xX3xX2xX286xX1c7xX3xX7xX21xX62fxXexX3xX188xX21xX96xX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xXaxX3xX1xX16xX10xX21axX9xXaxX6axX85xX17xXdxX28xX7xX17xX18xX19xX28xX227xX6xX28xX1xX17xXdxX6axXexX16xX6xX17xX28xX2xX286xX1c7xX28xX7xX21xX6xXexX28xX188xX21xX6xX28xX4xX1xX17xX28xX85xX17xX6xX18xX28xX24xXdxX10xX18xX28xX18xX19xX21xX17xXdxX28xX5xX6xX17xX28xX85xX17xX18xX19xX28xX2axX1xX17xX28xX2axX1xX6xX18xX6axX2xX1c8xX43xX8cxX38axX2xX15cxX1xXexX22xXaxX12xXcxX16xX6xX17xX3xX2xX286xX1c7xX3xX7xX21xX62fxXexX3xX188xX21xX96xX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX85xXaxX12xX155xX1xXdxXabxX21xX3xX42xX1c8xX28xX2xX54xX3xXexX92xXdxX3xX155xX4cxX18xX19xX3xXexX26xX3xXcxX156xX82xX82xX3xa6fbxXdxX18xX18xX10xX16xX7xX3xX157xXdxX18xX6xX54xX3xXc7xXdxX33xX18xX3xX65xX17xX96xX18xX3xXc7xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xXdaxXc7xX95xXc7xX95xXdfxX3xX1xX21xX26xX1cexX18xX3xX156xX19xX6xX3xX5b9xX39xX18xX3xX65xX609xX3xXexXf1xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX4xX1xX38xX39xX18xX19xX3xXexX16xXafxX18xX1xX3xX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX197dxX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX15cxX0xX6axXbxX12xX0xX6axX85xXdxX24xX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX16xX6xX17xX3xX1xX39xX18xX3xX1c8xX43xX43xX3xX7xX21xX62fxXexX3xX188xX21xX96xX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xXaxX3xX1xX16xX10xX21axX9xXaxX6axX85xX17xXdxX28xX7xX17xX18xX19xX28xX227xX6xX28xX1xX17xXdxX6axXexX16xX6xX17xX28xX1xX17xX18xX28xX1c8xX43xX43xX28xX7xX21xX6xXexX28xX188xX21xX6xX28xX4xX1xX17xX28xX85xX17xX6xX18xX28xX24xXdxX10xX18xX28xX18xX19xX21xX17xXdxX28xX5xX6xX17xX28xX85xX17xX18xX19xX28xX2axX1xX17xX28xX2axX1xX6xX18xX6axX2xX1c8xX43xX1c9xX286xX1c8xX15cxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6axX22xX10xX85xXdxX6xX6axX2xX42xX43xX6axX18xX10xX348xX7xX6axX42xX2xX43xX1c8xX6axX2xX1c9xX38axX85xX8cxX43xX286xX1c9xX1c7xX42xX2xXexX42xX286xX38axX34fxX286xX5xX43xX15cxX39cxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX85xXdxX24xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX16xX6xX17xX3xX1xX39xX18xX3xX1c8xX43xX43xX3xX7xX21xX62fxXexX3xX188xX21xX96xX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xXaxX3xX1xX16xX10xX21axX9xXaxX6axX85xX17xXdxX28xX7xX17xX18xX19xX28xX227xX6xX28xX1xX17xXdxX6axXexX16xX6xX17xX28xX1xX17xX18xX28xX1c8xX43xX43xX28xX7xX21xX6xXexX28xX188xX21xX6xX28xX4xX1xX17xX28xX85xX17xX6xX18xX28xX24xXdxX10xX18xX28xX18xX19xX21xX17xXdxX28xX5xX6xX17xX28xX85xX17xX18xX19xX28xX2axX1xX17xX28xX2axX1xX6xX18xX6axX2xX1c8xX43xX1c9xX286xX1c8xX15cxX1xXexX22xXaxX12xXcxX16xX6xX17xX3xX1xX39xX18xX3xX1c8xX43xX43xX3xX7xX21xX62fxXexX3xX188xX21xX96xX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX2axX1xXedxX3xX2axX1xX3fxX18xX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX85xXaxX12xXc7xXdxX33xX18xX3xX65xX17xX96xX18xX3xXc7xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xXdaxXc7xX95xXc7xX95xXdfxX3xX1xX21xX26xX1cexX18xX3xX82xX96xX3xXcxX16xX21xX18xX19xX3xX24xX9a5xX6xX3xXexXf1xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX4xX1xX38xX39xX18xX19xX3xXexX16xXafxX18xX1xX3xX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX197dxX3xX7f3xX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xXb06xX21xX52xX18xX3xXcxX52xX18xX3xX5b9xXab2xX21xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX15cxX0xX6axXbxX12xX0xX6axX85xXdxX24xX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX7f3xX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX156xX19xX96xX18xX1xX3xX5b0xXdxX6xX17xX3xX15cxX15cxX15cxXaxX3xX1xX16xX10xX21axX9xXaxX6axX85xX17xXdxX28xX7xX17xX18xX19xX28xX227xX6xX28xX1xX17xXdxX6axXexX10xXexX28xX7xX21xX22xX28xX24xX6xX26xX28xX2axX10xXexX28xX18xX17xXdxX28xX26xX10xX21xX28xXexX1xX21xX17xX18xX19xX28xX4xX1xX17xX28xX85xX17xX6xX18xX28xX24xXdxX10xX18xX28xX18xX19xX21xX17xXdxX28xX5xX6xX17xX28xX85xX17xX18xX19xX28xX18xX19xX6xX18xX1xX28xX19xXdxX6xX17xX28xXexX1xX17xX18xX19xX28xX24xX6xX18xX28xXexX6xXdxX6axX2xX1c8xX43xX38axX34fxX1c9xX15cxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6axX22xX10xX85xXdxX6xX6axX2xX42xX43xX6axX18xX10xX348xX7xX6axX42xX2xX43xX1c8xX6axX2xX1c9xX38axX85xX38axX2xX2xX42xX1c7xX1c8xX2xXexX1c7xX1c7xX1c9xX43xX38axX5xX43xX15cxX39cxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX18xX3fxX22xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX4cxX18xX19xX3xX18xX1xX52xX18xX54xX3xX24xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX54xX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX85xXdxX24xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX7f3xX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX156xX19xX96xX18xX1xX3xX5b0xXdxX6xX17xX3xX15cxX15cxX15cxXaxX3xX1xX16xX10xX21axX9xXaxX6axX85xX17xXdxX28xX7xX17xX18xX19xX28xX227xX6xX28xX1xX17xXdxX6axXexX10xXexX28xX7xX21xX22xX28xX24xX6xX26xX28xX2axX10xXexX28xX18xX17xXdxX28xX26xX10xX21xX28xXexX1xX21xX17xX18xX19xX28xX4xX1xX17xX28xX85xX17xX6xX18xX28xX24xXdxX10xX18xX28xX18xX19xX21xX17xXdxX28xX5xX6xX17xX28xX85xX17xX18xX19xX28xX18xX19xX6xX18xX1xX28xX19xXdxX6xX17xX28xXexX1xX17xX18xX19xX28xX24xX6xX18xX28xXexX6xXdxX6axX2xX1c8xX43xX38axX34fxX1c9xX15cxX1xXexX22xXaxX12xX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX7f3xX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xX156xX19xX96xX18xX1xX3xX5b0xXdxX6xX17xX3xX15cxX15cxX15cxX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX85xXaxX12xX156xX19xX96xX26xX3xX42xX2xX28xX2xX54xX3xX155xX4cxX18xX19xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX156xX19xX96xX18xX1xX3xX5b0xXdxX6xX17xX3xXexX1xX4cxX18xX19xX3xX28xX3xX157xX55dxX18xX3xXexX665xXdxX3xXdaxX5b0xXcxX157xXcxXdfxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX82xXedxX6xX3xX65xX609xX3xXexXf1xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX155xX1xX38xX39xX18xX19xX3xXexX16xXafxX18xX1xX3xX1bxXcxX1dxXexX3xX5b9xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX7f3xX1dxXexX3xX18xX2fxXdxX3xX26xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3cxX3xX4xX1xX17xX3xX65xX17xX96xX18xX3xX24xXdxX33xX18xX54xX3xX18xX19xX38xXc0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX65xX66xX18xX19xX3xXdaxX156xXc7xX95xXdfxX15cxX0xX6axXbxX12xX0xX6axX85xXdxX24xX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX6axX21xX5xX12xX0xX85xXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX6axX85xXdxX24xX12xX0xX6axX85xXdxX24xX12
Thanh Huê - Trần Thanh