Vòng đàm phán mới nhất về đập thủy điện Đại Phục Hưng thất bại
Theo hãng thông tấn chính thức của Sudan SUNA, ngày 10/1, Liên minh châu Phi (AU) thông báo vòng đàm phán mới nhất giữa 3 nước Sudan, Ai Cập và Ethiopia liên quan đập thủy điện Đại Phục Hưng (GERD) đã thất bại.
1c9exce05xbfdex1d9ex4907x874exce1dx239dx4b66xX7x5d8exc0fdx7604x82d1xc5e7x3f3bxX5xca68xXax4be2x8981x93fbx8695x9c82xX3x71a2x26caxa9eexX3xXbxX1x2598xX15xX3xX1ax4789xXdxX3xX15xX1x5424xXexX3x8c38x66f2xX3xX18x2f3bxXbxX3xXexX1xb440x4086xX3xX18xXdx6a40xX15xX3x9ff4xa106xXdxX3x8238xX1x4d71xX4xX3x8672x1d63xX15xX16xX3xXexX1xX27xXexX3xa5b5xX3cxXdxX0xacd7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX6x4133xXaxX12xXcxX1xX10x8038xX3xX1xa99exX15xX16xX3xXexX1x901dxX15xX16xX3xXexX27xX15xX3xX4xX1xc474xX15xX1xX3xXexX1xc7c1xX4xX3xX4xX33xX6xX3x6fe2x231bxX64xX6xX15xX3xX8ax4ecdx9534x750bxcb3dxX3xX15xX16xX19xX34xX3xX2x4cc9xX52xX2xX94xX3x4ae7xXdx45f7xX15xX3xX1axXdxX15xX1xX3xX4xX1x3722xX8bxX3xX3fxX1xXdxX3xb83bxX93xX91x6decxX3xXexX1xX73xX15xX16xX3xX4exX1exX6axX3xX2axX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX15xX3xX1axX22xXdxX3xX15xX1xX27xXexX3xX16xXdx249exX6xX3x8f5cxX3xX15xX45xX22xX4xX3xX8axX8bxX64xX6xX15xX94xX3xX93xXdxX3x5931xX2exXbxX3xX2axX19xX3xc13dxXexX1xXdxX6axXbxXdxX6xX3xX5xXdxXa3xX15xX3x372exX8bxX6xX15xX3xX18xX2exXbxX3xXexX1xX33xX34xX3xX18xXdxX38xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX1xX41xX4xX3xX44xX45xX15xX16xX3xXb4x94c4xXf7x4842x4f65xXb7xX3xX18xX6dxX3xXexX1xX27xXexX3xX4exX3cxXdxb8b1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX6xXbxXexXdxX6axX15xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7x73c2xXbxX1xX6axXexX6axXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX64xXdxX7xXbxX5xX6xX34x66afxX3xX4exX5xX6axX4xbda1x4394xX3xX1axX6x4cb6xX16xXdxX15xX160xX5xX10xa2dfxXexX176xX3xX6xX8bxXexX6axX17dxX3xX1axX6xX181xX16xXdxX15xX160xX181xXdxX16xX1xXexX176xX3xX6xX8bxXexX6axX17dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX15xX3xX1axX22xXdxX3xX15xX1xX27xXexX3xX2axX2bxX3xX18xX2exXbxX3xXexX1xX33xX34xX3xX18xXdxX38xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX1xX41xX4xX3xX44xX45xX15xX16xX3xXexX1xX27xXexX3xX4exX3cxXdxX3xX1xb999xX15xX1xX3x51cbxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX181xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX138xX4exX6xX6axXexX1xX6xX15xX1xX1xX6axX6xX138xX2axX15xX52xX15xX10x5661xX7xX52x269dxX2xX9cxX216xX52xX2x1e14x957fxX64xX2xX2xX21cx5cc6xX216xX216x3b62xXexa4b3xX222xX225xX9cxX5xX2xX138x7c06xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX15xX3xX1axX22xXdxX3xX15xX1xX27xXexX3xX2axX2bxX3xX18xX2exXbxX3xXexX1xX33xX34xX3xX18xXdxX38xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX1xX41xX4xX3xX44xX45xX15xX16xX3xXexX1xX27xXexX3xX4exX3cxXdxXaxX3xX64xX6xXexX6xX160xXbxX1xX6axXexX6axX160xX6axX181xXdxX16xXdxX15xX6xX5xX160xX7xX181xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX176xX52xX52xX4xX64xX15xXdxX1axX16xX138xX2axXdxX10xXexX15xX6xX1axXbxX5xX8bxX7xX138xX2axX15xX52xXexX227xX216xX9cxX52xX8bxXbxX5xX6axX6xX64xX10xX64xX52x676dxXbxX4xX213xX2axX6axX2axXexX52xX216xX9cxX216xX2x9b65xX9cxX2xX2caxX2xX2xX52xXexXexX2bdxX2axX15xX2caxX64xX6xXdxX2caxXexX1xX8bxX34xX2caxX64xXdxX10xX15xX138xX22exXbxX16xXaxX3xX52xX12xXf0xX73xX15xX16xX3xXexX181xX1eexX15xX1xX3xX2bdxXadxX34xX3xX64x479fxX15xX16xX3xX18xX2exXbxX3xXexX1xX33xX34xX3xX18xXdxX38xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX1xX41xX4xX3xX44xX45xX15xX16xX3xb475xX3xX127xX8bxX4exX6xX94xX3xXf7xXexX1xXdxX6axXbxXdxX6xX3xX15xX16xX19xX34xX3xX216xX9cxX52xX21cxX52xX216xX9cxX216xX9cxX138xX3xXb4xX92xX16xX8bx9ad7xX15xX176xX3xX93x5f50xX3fxX52xXcxXcxb23cxX13xX92xXb7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx82f1xX6axX64xX34xXaxX12xX8axX91xX92xX93xX3xX4xX1xX6axX3xX4exXdx2a06xXexX3xX4exX19xX3xX92xX6xX5xX10xX64xXdxX3xX3fxX6xX15xX64xX6axX181xX94xX3xX35ex2ebdxX3xXexX181xX45xX31cxX15xX16xX3xX44x6fd7xXbxX3xXexX1exX4xX3xX2axX19xX3xbfc7xX8bxX6xX15xX3xX1xX38xX3xX105xX8bx7941xX4xX3xXexX36fxX3xX4xX33xX6xX3xX92xX6xX1axX3xX3fxX1xXdxX3xX160xX3xX105xX8bxX3a3xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX18xX6xX15xX16xX3xX18xX1f2xX1axX3xX15xX1xXdxX38xX1axX3xX2ax97aaxX3xXexX181xX7dxX3xXf0xX1xX33xX3xXexX3d0xX4xX1xX3xX93xX91xX3xX160xX3xX18xX6dxX3xX4exX19xX34xX3xXex5df8xX3xXexXdxX36fxX4xX3xX15xX8bxX3a3xXdxX3xX2axX2bxX3xX15xX1xXdcxX15xX16xX3xX4exX36fxX3xXex9752xX4xX3xX17cxX1xX73xX15xX16xX3xXexX1x98d0xX3xXexX1xX1exX6axX3xX16xbdecxX3xXexX3cxXdxX3xX4xX8bxX385xX4xX3xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX15xX3xX138xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35exX6axX64xX34xXaxX12xX35exX385xX3xXexX181xX45xX31cxX15xX16xX3xX92xX6xX5xX10xX64xXdxX3xX3fxX6xX15xX64xX6axX181xX3xX4xX1xX6axX3xX4exXdxX36fxXexX3xX4exX19xX3xX7x3c91xX3xX4xX1xX8bxX34xX410xX15xX3xX2axX27xX15xX3xX18xX2bxX3xX15xX19xX34xX3xXexX22xXdxX3xXcx6a31xX15xX16xX3xXexX1xX3a3xX15xX16xX3xX92xX6xX1axX3xX3fxX1xXdxX3xXf0xX34xX181xXdxX5xX3xX129xX6xX1axX6xXbxX1xX6axX7xX6xX3xX18xX410xX3xX2bdxX10xX1axX3xX2bdxced9xXexX3xX4xX1exX4xX3xX4exXdxX38xX15xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX4x768axX15xX3xXexX1xXdxX36fxXexX138xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35exX6axX64xX34xXaxX12xXcxX181xX6axX15xX16xX3xX17cxX1xXdxX3xX18x4404xX94xX3xX35exX385xX3xXexX181xX45xX31cxX15xX16xX3xXcxX1xX33xX34xX3xX5xX38fxXdxX3xX2axX19xX3xXcxX19xXdxX3xX15xX16xX8bxX34xXa3xX15xX3xX15xX45xX22xX4xX3xX4xX33xX6xX3xX8axX8bxX64xX6xX15xX3x42a9xX6xX7xXdxX181xX3xX93xX4exX4exX6xX7xX3xX4xX1xX6axX3xX4exXdxX36fxXexX3xX8axX8bxX64xX6xX15xX3xX17cxX1xX73xX15xX16xX3xXexX1xX410xX3xXexXdxX36fxXbxX3xXexX41xX4xX3xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX15xX3xX1axX19xX3xX17cxX1xX73xX15xX16xX3xX4xX4e5xX3xXexX1xX3ecxX6xX3xXexX1xX8bxX2exX15xX138xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35exX6axX64xX34xXaxX12x6a79xX15xX16xX3xX518xX6xX7xXdxX181xX3xX93xX4exX4exX6xX7xX3xX15xX1xX27xX15xX3xX1axX3cxX15xX1xX3xX8axX8bxX64xX6xX15xX3x2b8axX17cxX1xX73xX15xX16xX3xXexX1xX410xX3xXexXdxX36fxXbxX3xXexX41xX4xX3xX2axX22xXdxX3xX2axX14xX15xX16xX3xX5xX8bx6944xX15xX3xX105xX8bxX5baxX15xX3xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX15xX3xX2axX73xX3xX18xX3d0xX15xX1xX3xX2axX19xX3xX17cxX1xX73xX15xX16xX3xX4xX4e5xX3xX17cxX36fxXexX3xX105xX8bxX1f2xX94xX3xX2axX1eexX3xX1axX385xXexX3xX17cxX1xXdxX3xX18xX2exXbxX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX1xX41xX4xX3xX44xX45xX15xX16xX3xX18xXdxX3xX2axX19xX6axX3xXexX7dxX4xX1xX3xX15xX45xX22xX4xX3xX2axX19xX3xX1xX6axX3cxXexX3xX18xX385xX15xX16xX3xX7xX467xX3xX18xX10xX3xX64xc91fxX6xX3xXexX181xX2fcxX4xX3xXexXdxX36fxXbxX3xX3bxX2exXbxX3xX129xX6axX7xX10xXdxX181xX10xX7xX3xX4xX33xX6xX3xX8axX8bxX64xX6xX15xX3xX64xX6axX3xX17cxX1xX1f2xX3xX15x7ce9xX15xX16xX3xXexX181xXdcxX3xX15xX45xX22xX4xX3xX4xX33xX6xX3xX18xX2exXbxX3xX129xX6axX7xX10xXdxX181xX10xX7xX3xX7dxXexX3xX1xadbdxX15xX3xX2xX9cx4ee8xX3xX7xX6axX3xX2axX22xXdxX3xX17cxX1xX1f2xX3xX15xX656xX15xX16xX3xXexX181xXdcxX3xX15xX45xX22xX4xX3xX4xX33xX6xX3xX18xX2exXbxX3xX127xXf7xX129xX12axX138x680cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35exX6axX64xX34xXaxX12xX8axX8bxX64xX6xX15xX3xX18xX6dxX3xX16x366exXdxX3xX17cxX1xX1exX15xX16xX3xX15xX16xX1xX3d0xX3xX1axX3cxX15xX1xX3xX1axX467xX3xXexX22xXdxX3xXf7xXexX1xXdxX6axXbxXdxX6xX3xX2axX19xX3xX93xX91xX3xX160xX3xXexX181xX8bxX15xX16xX3xX16xXdxX6xX15xX3xX4exX1f2xX6axX3xXexX181xX38fxX3xX4xX1exX4xX3xX4xX8bxX385xX4xX3xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX15xX3xX5xXdxXa3xX15xX3xX105xX8bxX6xX15xX3xX18xX2exXbxX3xX127xXf7xX129xX12axX3xX160xX3xX2axX2bxX3xX5xX1exX3xXexX1xX45xX3xX4xX33xX6xX3xX35exX385xX3xXexX181xX45xX31cxX15xX16xX3xXcxX1xX33xX34xX3xX5xX38fxXdxX3xXf7xXexX1xXdxX6axXbxXdxX6xX3xX16xX6c5xXdxX3xXexX22xXdxX3xX93xX91xX94xX3xX8axX8bxX64xX6xX15xX3xX2axX19xX3xX93xXdxX3xXf0xX2exXbxX3xX15xX16xX19xX34xX3xX21dxX52xX2xX3xX2axb1cbxX6xX3xX105xX8bxX6xX94xX3xXexX181xX6axX15xX16xX3xX18xX4e5xX3xXexX1xX73xX15xX16xX3xX4exX1exX6axX3x7a56xX3xX18xX3d0xX15xX1xX3xX4xX33xX6xX3xXf7xXexX1xXdxX6axXbxXdxX6xX3xXexXdxX36fxXbxX3xXexX41xX4xX3xXexX7dxX4xX1xX3xX15xX45xX22xX4xX3xX4xX1xX6axX3xX18xX2exXbxX3xX127xXf7xX129xX12axX3xXexX77axX3xX15xX16xX19xX34xX3xX216xX52xX21cxX52xX216xX9cxX216xX2xX3xX4exX27xXexX3xX17cxX410xX3xXdfxX3xX4exXa3xX15xX3xX4xX4e5xX3xX18xX3cxXexX3xX18xX45xX38fxX4xX3xXexX1xX3ecxX6xX3xXexX1xX8bxX2exX15xX3xX1xX6xX34xX3xX17cxX1xX73xX15xX16xX138xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35exX6axX64xX34xXaxX12xXf0xX1exX4xX3xX15xX1xX19xX3xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX15xX3xX8axX8bxX64xX6xX15xX3xX4xX1xX6axX3xX181xaadaxX15xX16xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX8bxX385xX4xX3xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX15xX3xX5xXdxXa3xX15xX3xX105xX8bxX6xX15xX3xX127xXf7xX129xX12axX3xX17cxX1xX73xX15xX16xX3xX15xXa3xX15xX3xX4xX1x5c04xX3xX16xXdxX22xXdxX3xX1xX3cxX15xX3xX31cxX3xX4xX27xXbxX3xX35exX385xX3xXexX181xX45xX31cxX15xX16xX3xXcxX1xX33xX34xX3xX5xX38fxXdxX3xX1axX19xX3xX4xX4bcxX15xX3xXbxX1xX1f2xXdxX3xXexX1xX1f2xX6axX3xX5xX8bxX2exX15xX3xX31cxX3xX4xX27xXbxX3xX15xX16xX8bxX34xXa3xX15xX3xXexX1xX33xX3xXdfxX3xX15xX45xX22xX4xX3xX2axX19xX3xX1axX31cxX3xX181xX385xX15xX16xX3xX18xX36fxX15xX3xX93xX91xX3xX18xX410xX3xX18xX3cxXexX3xX18xX45xX38fxX4xX3xX7xX2fcxX3xX18xX341xX15xX16xX3xXexX1xX8bxX2exX15xX3xX4xX1xX7dxX15xX1xX3xXexX181xX3d0xX138xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35exX6axX64xX34xXaxX12xXf7xXexX1xXdxX6axXbxXdxX6xX3xX4exX405xXexX3xX18xX4bcxX8bxX3xX2bdxXadxX34xX3xX64xX2fcxX15xX16xX3xX18xX2exXbxX3xX127xXf7xX129xX12axX3xX15xX656xX1axX3xX216xX9cxX2xX2xX138xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35exX6axX64xX34xXaxX12xX12axX2fcxX3xX17cxXdxX36fxX15xX3xX17cxX1xXdxX3xX1xX6axX19xX15xX3xXexX1xX19xX15xX1xX94xX3xX127xXf7xX129xX12axX3xX7xX467xX3xX5xX19xX3xX64xX2fcxX3xX1exX15xX3xXexX1xX33xX34xX3xX18xXdxX38xX15xX3xX5xX22xX15xX3xX15xX1xX27xXexX3xX4xX1xXadxX8bxX3xX3fxX1xXdxX94xX3xX2axX22xXdxX3xX17cxX1xX1f2xX3xX15xX656xX15xX16xX3xX7xX1f2xX15xX3xX2bdxX8bxX27xXexX3xX227xX138xX9cxX9cxX9cxX3xbb01x3697xX3xX18xXdxX38xX15xX138xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35exX6axX64xX34xXaxX12xX93xXdxX3xXf0xX2exXbxX3xX2axX19xX3xX8axX8bxX64xX6xX15xX3xX160xX3xX1xX6xXdxX3xX105xX8bxX3a3xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX15xX839xX1axX3xX31cxX3xX1xX3cxX3xX5xX45xX8bxX3xX7xX73xX15xX16xX3xX92xXdxX5xX10xX94xX3xXbxX1xX41xX3xXexX1xX8bxX385xX4xX3xX2axX19xX6axX3xX15xX16xX8bxX341xX15xX3xX15xX45xX22xX4xX3xX64xX6axX3xX7xX73xX15xX16xX3xX15xX19xX34xX3xX4xX8bxX15xX16xX3xX4xX27xXbxX3xX160xX3xX5xX6axX3xX15xX16xX3cxXdxX3xX18xX2exXbxX3xX15xX45xX22xX4xX3xX15xX19xX34xX3xX1f2xX15xX1xX3xX1xX45xX31cxX15xX16xX3xXexX22xXdxX3xX15xX16xX8bxX341xX15xX3xX4xX8bxX15xX16xX3xX4xX27xXbxX3xX17cxX1xX6axX1f2xX15xX16xX3x98c1xXa67xX94xXa67xX3xXexab29xX3xX1axXdfxX3xX15xX45xX22xX4xX3xX1ax77f7xXdxX3xX15xX656xX1axX138xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX8bxXexX1xX6axX181xXaxX12xXcxX1xX10xX6axX3xX93xX346xX3fxX0xX52xXbxX12
Theo AFP