Cảnh báo về ứng dụng huy động vốn theo mô hình đa cấp MyAladdinz
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Công an cảnh báo người dân, nhà đầu tư sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi tham gia vào việc huy động vốn theo mô hình đa cấp ẩn dưới hoạt động thương mại điện tử của MyAladdinz.
def7x10bc8x1543cxec5ex131e1x15e20x10219x13fd2x14b2exX7x16572x14c83x130efxf9f8x16c75xeefdxX5x109c7xXax14349x14bb0xf1ffx1577fxX1xX3xe14cxe054xf5fdxX3xecb6xfb6exX3xf16dxX15x16493xX3xffcdx16e24xX15xX21xX3xX1xdf53x10e3dxX3x16512xffd9xX15xX21xX3xX1cxf11cxX15xX3xXexX1xX10xX1axX3x172e2xe349xX3xX1x14877xX15xX1xX3xX2cxX6xX3xX4x15100xXbxX3x1352axX2axe406xX5xX6xX23xX23xXdxX15x13e43xX0x11e30xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11ae8xX10xX6xX23xXaxX12x140c2xX2dxX3xX13xX3bxX15xX21xX3xX6xX15xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX15xX21x117faxf5d3xXdxX3xX23xec91xX15x1427exX3xX15xX1x1386bxX3xX2cx12658xX29xX3xXexX7fxX3xX7x13684xX3xX21x123b4xXbxX3x1872fxX46xXexX3xX15xX1xXdxX1dxX29xX3xX9ax120baxXdxX3xX9axX1axX3x1355exX1xXdxX3xXexX1xX6xX3axX3xX21xXdxX6xX3xX1cxX8axX1axX3xX1cxXdx1806fxX4xX3xX1xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX21xX3xX1cxX32xX15xX3xXexX1xX10xX1axX3xX3axX3bxX3xX1xX3exX15xX1xX3xX2cxX6xX3xX4xX46xXbxX3xfdb9xX15xX3xX23xX7fx12bd4xXdxX3xX1xX1ax13787xXexX3xX2cxX2dxX15xX21xX3xXexX1xX7fx1082cxX15xX21xX3xX3axXecxXdxX3xX2cxXdxXbexX15xX3xXex114f3xX3xX4xXa5xX6xX3xX49xX2axX4bxX5xX6xX23xX23xXdxX15xX52x1509fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX1axX23xX2axXaxX12xX0xXdxX3axX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3axX7x10314xXbxX1xX1axXexX1axX3xX23xXexX1xX29xX3axX18xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX9axXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXax16147xXdxX23xXexX1xf655xX3x10744x156eex14282xXbx1358dx134f4xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX15xX21xX3xX23xX24xX15xX21xX3xX1xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX21xX3xX1cxX32xX15xX3xXexX1xX10xX1axX3xX3axX3bxX3xX1xX3exX15xX1xX3xX2cxX6xX3xX4xX46xXbxX3xX49xX2axX4bxX5xX6xX23xX23xXdxX15xX52xX3xX1xX3exX15xX1xX3xX14xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15dxX54xX54xXdxX115xX18xX6xX1axXexX1xX6xX15xX1xX1xX1axX6xX115xX1cxX15xX54xX15xX10xX158xX7xX54x1753dxX161x12b1axX15fxX54xX2xX161xX160xX23xX1dfxX2xe7a3xX161x172dax119eexX1dfxXexX160xX1ddxX1eaxX1ebxX5xX2xX115x18aadxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX15xX21xX3xX23xX24xX15xX21xX3xX1xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX21xX3xX1cxX32xX15xX3xXexX1xX10xX1axX3xX3axX3bxX3xX1xX3exX15xX1xX3xX2cxX6xX3xX4xX46xXbxX3xX49xX2axX4bxX5xX6xX23xX23xXdxX15xX52xXaxX3xX158xXdxX23xXexX1xX9xXaxX15fxX160xX161xXaxX3xX23xX6xXexX6xX13axXbxX1xX1axXexX1axX13axX1axX9axXdxX21xXdxX15xX6xX5xX13axX7xX9axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15dxX54xX54xX4xX23xX15xXdxX3axX21xX115xX1cxXdxX10xXexX15xX6xX3axXbxX5xX29xX7xX115xX1cxX15xX54xXexX15fxX1ddxX161xX54xX29xXbxX5xX1axX6xX23xX10xX23xX54x16dabxX7xX3axX7xX2axX54xX1ddxX161xX1ddxX161x134fcxX161x10078xX29cxX161xX29exX54xX3axX2axX6xX5xX6xX23xX23xXdxX15xX52xX29cxX1ddxX115xX1f5xXbxX21xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX8dxX15xX3xX3axX1dxX3axX3xX49xX2axX4bxX5xX6xX23xX23xXdxX15xX52xX3xX4xffd1xX3xX15xX1xXdxX1dxX29xX3xX23xX46xX29xX3xX1xXdxXbexX29xX3xX1xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX21xX3xX1cxX32xX15xX3xXexX9axX19xXdxX3xXbxX1x125f5xXbxX115xX3x16257x16be7xX21xX29xf625xX15xX15dxX3xX69xX2dxX3xX13xX3bxX15xX21xX3xX6xX15xX3x18a18xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX1axX23xX2axXaxX12xX69xX2dxX3xX13xX3bxX15xX21xX3xX6xX15xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3x17d36xX29xX6xX3xX4xX3bxX15xX21xX3xXexX19xX4xX3xX15xe31axX3axX3xXexX3exX15xX1xX3xX1xX3exX15xX1xX86xX3xX69xX2dxX3xX13xX3bxX15xX21xX3xX6xX15xX3xX163xX19xX4xX3xX2cx12a58xX15xX1xX3xXbxX1xX8dxX15xX3xX3axX1dxX3axX3xX49xX2axX4bxX5xX6xX23xX23xXdxX15xX52xX3xX316xX1xX6xX2axX3xX4x11e6bxX15xX3xX21x1304dxXdxX3xX5xX8axX3xX4bxXbxXbxX3xX49xX2axX4bxX5xX6xX23xX23xXdxX15xX52xX329xX3xX1xX1axXecxXexX3xX2cxX2dxX15xX21xX3xX3axX6xX15xX21xX3xX15xX1xXdxX1dxX29xX3xX23xX46xX29xX3xX1xXdxXbexX29xX3xX1xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX21xX3xX1cxX32xX15xX3xXexX9axX19xXdxX3xXbxX1xX312xXbxX3xX1cxX8axX3xXexX9axX14xX3xXexX1xX7fx16b7cxX15xX21xX3xXexX1xX10xX1axX3xX3axX3bxX3xX1xX3exX15xX1xX3xX2cxX6xX3xX4xX46xXbxX3xXexX1xX3bxX15xX21xX3xX353xX29xX6xX3xX3axXecxX15xX21xX3x164f2xX15xXexX10xX9axX15xX10xXexX115xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX1axX23xX2axXaxX12xXcxX1xX80xXdxX3xX21xXdxX6xX15xX3xX21xX8dxX15xX3xX2cxX84xX2axX86xX3xXexX9axf3e7xX15xX3xX3axXecxX15xX21xX3xX163x172a6xX3xX1xX2dxXdxX3xX1cxX8axX3xX15xX1xXdxX1dxX29xX3xXexX8axXdxX3xXabxX1xX1axX14xX15xX3x18217xX6xX4xX10xX18xX1axX1axXabxX3xX4xX19xX3xX15xX1xX84xX15xX3xXexX1xX7fxX80xX15xX21xX3xX163xX29xX2axX450xX15xX3xX2cx151e1xX15xX21xX3xXexX14xXdxX86xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x11267xX3xX4xX19xX4xX3xX18xX8axXdxX3xX1cxXdxe203xXexX86xX3xX1cxXdxX23xX10xX1axX3xX4xX5xXdxXbxX3xX353xX29xX14xX15xX21xX3xX4xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX15xX21xX3xX23xX24xX15xX21xX3xX49xX2axX4bxX5xX6xX23xX23xXdxX15xX52xX3xXexX9axX450xX15xX3xX15xX1dxX15xX3xXexX14xX15xX21xX3xX2cxXdxXbexX15xX3xXexX1xX1axXecxXdxX3xXexX1xX3bxX15xX21xX3xX3axXdxX15xX1xX86xX3xX15xX1x17f8exX3axX3xX5xX3bxXdxX3xXabxX312xX1axX3xX15xX21xX7fxX80xXdxX3xX23xdff3xX15xX21xX3xXexX1xX6xX3axX3xX21xXdxX6xX3xX1fxX15xX21xX3xX23xX24xX15xX21xX115xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX1axX23xX2axXaxX12xX49xX2axX4bxX5xX6xX23xX23xXdxX15xX52xX3xX4xX29xX15xX21xX3xX4xX46xXbxX3xX3axX2dxXexX3xX15xX1dxX15xX3xXexX14xX15xX21xX3xX4xX1xX1axX3xXbxX1xX312xXbxX3xX4xX19xX4xX3xX4xX1xXa5xX3xX21xXdxX6xX15xX3xX1xX8axX15xX21xX3xX316xX15xX21xX7fxX80xXdxX3xX18xX19xX15xX329xX3xX1cxX8axX3xXabxX1xX19xX4xX1xX3xX1xX8axX15xX21xX3xX316xX15xX21xX7fxX80xXdxX3xX3axX29xX6xX329xX3xXabxX4acxXexX3xX15xX32xXdxX3xX1cxXe7xXdxX3xX15xX1xX6xX29xX86xX3xX2cx16f42xX3xX2cx1339exXdxX3xX5xX46xX2axX3xX4xX19xX4xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xXe2xX3axX3xX1cxX8axX3xX23xX37fxX4xX1xX3xX1cxX24xX3xX18xX503xX15xX21xX3xX1xXbexX3xXexX1xX32xX15xX21xX3xX2cxX31axX15xX21xX3x1860dxX10xX3axX3xX316xX1cxXdxX450xX15xX3xX15xX21xX3a1xX4xX329xX3xX1cxX8axX3xX2cxXdxX5b5xX3axX3xXexX1xX7fxX3f6xX15xX21xX3xX316x16c15xX1axXdxX15xXexX329xX115xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX1axX23xX2axXaxX12x132ddxX31axX15xX21xX3xX5eaxX10xX3axX3xX1cxX8axX3xX2cxXdxX5b5xX3axX3xXexX1xX7fxX3f6xX15xX21xX3xXexX9axX450xX15xX3xX1xXbexX3xXexX1xX32xX15xX21xX3xX6xXbxXbxX3xX15xX8axX2axX86xX3xX4xX1xXa5xX3xX2axX4acxX29xX3xX2cxX7fx174e6xX4xX3xX7xX105xX3xX23xX24xX15xX21xX3xX2cxX5b5xX3xX3axX29xX6xX3xX4xX19xX4xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xXe2xX3axX3xX1cxX8axX3xX23xX37fxX4xX1xX3xX1cxX24xX3xXex17d48xX3xX4xX19xX4xX3xXexX1xX7fxXf7xX15xX21xX3xX15xX1xX84xX15xX3xXexX9axX450xX15xX3xX1xXbexX3xXexX1xX32xX15xX21xX3xX4xXa5xX6xX3xX49xX2axX4bxX5xX6xX23xX23xXdxX15xX52xX115xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX1axX23xX2axXaxX12xX13xX24xX3xXexX1xX5b5xX86xX3xX15xX1xfb42xX15xX21xX3xX6xXdxX3xX3axX29xX32xX15xX3xXexX1xX6xX3axX3xX21xXdxX6xX3xX1cxX8axX3xXexXecxX1axX3xXexX8axXdxX3xXabxX1xX1axX14xX15xX3xXexX9axX450xX15xX3xX1fxX15xX21xX3xX23xX24xX15xX21xX3xX18xX361xXexX3xX18xX29xX2dxX4xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX4xX2edxX3xX15xX21xX7fxX80xXdxX3xX21xXdxXe7xXdxX3xXexX1xXdxXbexX29xX115xX3x11c14xX6xX29xX3xXabxX1xXdxX3xXexXecxX1axX3xXexX8axXdxX3xXabxX1xX1axX14xX15xX3xX1cxX8axX3xX163xX19xX4xX3xXexX1x17268xX4xX3xXexX8axXdxX3xXabxX1xX1axX14xX15xX86xX3xXabxX1xX19xX4xX1xX3xX1xX8axX15xX21xX3xX4xX2edxX3xXexX1xX5b5xX3xX15xXecxXbxX3xX5eaxX10xX3axX3xX316xX2xX3xX5eaxX10xX3axX3xX9xX3xX2xX3x188f7xX72fx14be9xX329xX3xX1cxX8axX1axX3xXexX8axXdxX3xXabxX1xX1axX14xX15xX3xX316xXexX32xXdxX3xXexX1xXdxX5b5xX29xX3xX5xX8dxX15xX3xX2cxX8dxX29xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX15xXecxXbxX3xX5xX8axX3xX2xX161xX161xX3xX781xX72fxX783xX3xXexX7fxXf7xX15xX21xX3xX2cxX7fxXf7xX15xX21xX3xX1cxXe7xXdxX3xX2xX161xX161xX3xX5eaxX10xX3axX329xX115xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX1axX23xX2axXaxX12xX13xX19xX4xX3xX2cxX32xXdxX3xXexX7fxX65fxX15xX21xX3xX353xX29xX14xX15xX21xX3xX18xX19xX86xX3xX15xX21xX7fxX80xXdxX3xX23xX515xX15xX21xX3xX4xX39dxX15xX3xX4xX2edxX3xXexX1xX5b5xX3xX7xX105xX3xX23xX24xX15xX21xX3xX2cxX31axX15xX21xX3xX5eaxX10xX3axX7xX3xX2cxX5b5xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX1axX19xX15xX3xX4xX19xX4xX3xX1xX2edxX6xX3xX2cxXf7xX15xX3xX2cxXdxXbexX15xX86xX3xX15xX7fxXe7xX4xX86xX3xX1xX3a1xX4xX3xXbxX1x11134xX86xX3xX18xX14xX1axX3xX1xXdxX5b5xX3axX86xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX855xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX1axXecxXexX86xX3xXexX9axX14xX3xX21xX2edxXbxX3xX15xX21xX84xX15xX3xX1xX8axX15xX21xX86xX3xX3axX29xX6xX3xX15xX1xX8axX86xX3xX3axX29xX6xX3xX163xX10x11530xX3xXexX9axX1axX15xX21xX3xXexX7fxXf7xX15xX21xX3xX5xX6xXdxX164xX3xX4xX2edxX3xXexX1xX5b5xX3xX2cxX7fxX65fxX4xX3xX1xX1axX8axX15xX3xXexXdxX1dxX15xX3xX5xX450xX15xX3xX2cxX4acxX15xX3xX1e8xX161xe8a5xX3xX21xXdxX19xX3xXexX9axX37fxX3xX1xX2edxX6xX3xX2cxXf7xX15xX3xX316xX353xX29xX2axX3xX2cxX5b8xXdxX3xX18xX503xX15xX21xX3xX2cxXdxX5b5xX3axX3xX60axX1axXdxX15xXexX3xXexX9axX450xX15xX3xX1xXbexX3xXexX1xX32xX15xX21xX329xX3xXabxX1xXdxX3xXexX1xX74exX4xX3xX1xXdxXbexX15xX3xX3axX2dxXexX3xX21xXdxX6xX1axX3xX23xX37fxX4xX1xX115xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX1axX19xX15xX3xX4xX8axX15xX21xX3xX15xX1xXdxX1dxX29xX3xX23xX37fxX4xX1xX3xX1cxX24xX3xXexX9axX450xX15xX3xX4bxXbxXbxX86xX3xX4xX8axX15xX21xX3xX2cxX7fxX65fxX4xX3xX1xX1axX8axX15xX3xXexX9axX14xX3xX15xX1xXdxX1dxX29xX3xX2cxXdxX5b5xX3axX3xX60axX1axXdxX15xXexX115xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX1axX23xX2axXaxX12xX783xX74exX6xX3xXexX9axX450xX15xX3xX7xX32xX3xX2cxXdxX5b5xX3axX3xXexX855xX4xX1xX3xX5x173d0xX2axX3xX4xXa5xX6xX3xX3axdf45xXdxX3xXabxX1xX19xX4xX1xX3xX1xX8axX15xX21xX86xX3xX1xXbexX3xXexX1xX32xX15xX21xX3xX1xX1fxX6xX3xX1xfa71xX15xX3xX3axX9a1xXdxX3xX15xX21xX8axX2axX86xX3xX15xX21xX7fxX80xXdxX3xXexX1xX6xX3axX3xX21xXdxX6xX3xX2cxX491xX15xX21xX3xX15xX1x11befxXbxX3xX4bxXbxXbxX3xX7xX94xX3xX2cxX7fxX65fxX4xX3xX4xX2dxX15xX21xX3xX353xX29xX2axX3xX2cxX5b8xXdxX3xX161xX86xX1ddxX8caxX3xX2cxXdxX5b5xX3axX3xX60axX1axXdxX15xXexX3xXexX1xX8axX15xX1xX3xX2cxX31axX15xX21xX3xX5eaxX10xX3axX86xX3xX2cxX5b5xX3xXexX68axX3xX2cxX2edxX3xXexXdxX4acxXbxX3xXexX24xX4xX3xX3axX29xX6xX3xX7xX361xX3axX86xX3xX21xXdxX6xX1axX3xX23xX37fxX4xX1xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xXe2xX3axX3xXexX9axX450xX15xX3xX4bxXbxXbxX115xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX1axX23xX2axXaxX12xX317xX21xX1axX8axXdxX3xX9axX6xX86xX3xX1xXbexX3xXexX1xX32xX15xX21xX3xX4xX39dxX15xX3xXabxX450xX29xX3xX21xX3a1xXdxX3xX15xX21xX7fxX80xXdxX3xXexX1xX6xX3axX3xX21xXdxX6xX3xX21xXdxXe7xXdxX3xXexX1xXdxXbexX29xX3xX15xX21xX7fxX80xXdxX3xXabxX1xX19xX4xX3xXexX1xX6xX3axX3xX21xXdxX6xX3xX1cxX8axX1axX3xX1xXbexX3xXexX1xX32xX15xX21xX3xX2cxX5b5xX3xX2cxX7fxX65fxX4xX3xX1xX7fxX3f6xX15xX21xX3xX1xX1axX6xX3xX1xX31axX15xX21xX115xX3xX13xX24xX3xXexX1xX5b5xX86xX3xX15xX4acxX29xX3xXabxX450xX29xX3xX21xX3a1xXdxX3xX2cxX7fxX65fxX4xX3xX3axX2dxXexX3xX15xX21xX7fxX80xXdxX3xXexX1xX6xX3axX3xX21xXdxX6xX3xX1cxX8axX1axX3xX4bxXbxXbxX3xX49xX2axX4bxX5xX6xX23xX23xXdxX15xX52xX86xX3xX4bxXbxXbxX3xX7xX94xX3xXexX9axX14xX3xX4xX1xX1axX3xX15xX21xX7fxX80xXdxX3xX21xXdxXe7xXdxX3xXexX1xXdxXbexX29xX3xX316xX21xX3a1xXdxX3xX5xX8axX3xX472xX2xX329xX3xX1e8xX161xX8caxX3xX7xX32xX3xX5eaxX10xX3axX3xX15xX21xX7fxX80xXdxX3xX7xX6xX29xX3xX2cxX2edxX15xX21xX3xXexX1xX6xX3axX3xX21xXdxX6xX3xX1xXbexX3xXexX1xX32xX15xX21xX115xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX1axX23xX2axXaxX12xX317xX21xX7fxX80xXdxX3xXexX1xX6xX3axX3xX21xXdxX6xX3xX4xX2edxX3xXexX1xX5b5xX3xX21xXdxXe7xXdxX3xXexX1xXdxXbexX29xX3xX4xX105xX6xX3xX1xX8axX15xX21xX3xX1cxX8axX1axX3xX18xX19xX15xX3xX1xX8axX15xX21xX3xXexX9axX450xX15xX3xX1xXbexX3xXexX1xX32xX15xX21xX115xX3xX49xX2axX4bxX5xX6xX23xX23xXdxX15xX52xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX3axX1fxX4xX3xXexX1xX7fxX3f6xX15xX21xX3xX1xX1axX6xX3xX1xX31axX15xX21xX3xXexX1xX10xX1axX3xXex13e3fxX3xX5xXbexX3xX8caxX3xX1cxX8axX3xXexX1xX10xX1axX3xX4xX46xXbxX3xX18xX9e1xX4xX86xX3xXexX32xXdxX3xX2cxX6xX3xX4xX2edxX3xX2xX160xX3xX4xX46xXbxX3xX18xX9e1xX4xX115xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX1axX23xX2axXaxX12xX0xXdxX3axX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX9axXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX158xXdxX23xXexX1xX15dxX3xX15fxX160xX161xXbxX163xX164xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX15dxX3xX1ebxX161xX161xXbxX163xX164xXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15dxX54xX54xXdxX115xX18xX6xX1axXexX1xX6xX15xX1xX1xX1axX6xX115xX1cxX15xX54xX15xX10xX158xX7xX54xX1ddxX161xX1dfxX15fxX54xX2xX161xX160xX23xX1dfxX2xX1e8xX2xX2xX1dfxX1ddxXexX1eaxX160xX1ebxX1ebxX5xX1dfxX13axX1e8xX1ebxX1e8xX13axX1dfxX115xX1f5xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX15xX21xX3xX23xX24xX15xX21xX3xX1xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX21xX3xX1cxX32xX15xX3xXexX1xX10xX1axX3xX3axX3bxX3xX1xX3exX15xX1xX3xX2cxX6xX3xX4xX46xXbxX3xX49xX2axX4bxX5xX6xX23xX23xXdxX15xX52xXaxX3xX158xXdxX23xXexX1xX9xXaxX15fxX160xX161xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX1ebxX161xX161xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX18xX1axX9axX23xX10xX9axX9xXaxX161xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX21xX9xXaxX161xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX23xX23xXdxX15xX21xX9xXaxX161xXaxX3xX6xX5xXdxX21xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX9axXaxX12xX0xXexX18xX1axX23xX2axX12xX0xXexX9axX12xX0xXexX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX49xX2axX4bxX5xX6xX23xX23xXdxX15xX52xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX3axX1fxX4xX3xXexX1xX7fxX3f6xX15xX21xX3xX1xX1axX6xX3xX1xX31axX15xX21xX3xXexX1xX10xX1axX3xXexXbf8xX3xX5xXbexX3xX8caxX3xX1cxX8axX3xXexX1xX10xX1axX3xX4xX46xXbxX3xX18xX9e1xX4xX86xX3xXexX32xXdxX3xX2cxX6xX3xX4xX2edxX3xX2xX160xX3xX4xX46xXbxX3xX18xX9e1xX4xX115xX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX23xX12xX0xX54xXexX9axX12xX0xX54xXexX18xX1axX23xX2axX12xX0xX54xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX1axX23xX2axXaxX12x10957xX626xX84xX2axX3xX5xX8axX3xX1xX3exX15xX1xX3xXexX1xX1fxX4xX3xXexX9axX14xX3xXexX1xX7fxX3f6xX15xX21xX86xX3xX1xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX21xX3xX1cxX32xX15xX3xXexX1xX10xX1axX3xX3axX3bxX3xX1xX3exX15xX1xX3xX2cxX6xX3xX4xX46xXbxX3xXe2xX15xX3xX23xX7fxXe7xXdxX3xX1xX1axXecxXexX3xX2cxX2dxX15xX21xX3xXexX1xX7fxXf7xX15xX21xX3xX3axXecxXdxX3xX2cxXdxXbexX15xX3xXexX105xX86xX3xX4xX1xX7fxX6xX3xX2cxX7fxX65fxX4xX3xX69xX2dxX3xX13xX3bxX15xX21xX3xXcxX1xX7fxXf7xX15xX21xX3xX4xX46xXbxX3xXbxX1xX312xXbxX86x152f6xX3xX69xX2dxX3xX13xX3bxX15xX21xX3xX6xX15xX3xX4xX1xX1axX3xX18xXdxX4acxXexX115xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX1axX23xX2axXaxX12xX69xX2dxX3xX13xX3bxX15xX21xX3xX6xX15xX3xXabxX1xX29xX2axX4acxX15xX3xX4xX19xX1axX3xX1xXdxXbexX15xX3xXexXecxXdxX86xX3xeee6xXdxXbexXexX3xX317xX6xX3axX3xX4xX1xX7fxX6xX3xX4xX3bxX15xX21xX3xX15xX1xX9e1xX15xX3xX18xX46xXexX3xX4xX1fxX3xX5xX1axXecxXdxX3xX1xX3exX15xX1xX3xXexXdxX1dxX15xX3xX2cxXdxXbexX15xX3xXexX105xX3xX1cxX8axX3xXexXdxX1dxX15xX3xX3axX459xX3xX1xX2edxX6xX3xX15xX8axX1axX115xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX1axX23xX2axXaxX12xX60axX1xX8dxX15xX3xX3axX1dxX3axX3xX49xX2axX4bxX5xX6xX23xX23xXdxX15xX52xX3xX23xX1axX3xX3axX2dxXexX3xX15xX1xX2edxX3axX3xX2cxX32xXdxX3xXexX7fxX65fxX15xX21xX3xX4xX2edxX3xXexX450xX15xX3xXe09xX72fxX29xX4xX4xX10xX7xX7xX3x14201xX10xX7xX1axX29xX9axX4xX10xX7xXe90xX3xX163xX84xX2axX3xX23xX74exX15xX21xX3xX1cxX8axX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX9axXdxX5b5xX15xX3xX15xX1xX7fxX3xX3axX2dxXexX3xX7xX8axX15xX3xXexX1xX7fxXf7xX15xX21xX3xX3axXecxXdxX3xX2cxXdxXbexX15xX3xXexX105xX3xXexX855xX4xX1xX3xX2cxXdxX5b5xX3axX3xX4xX1xX1axX3xX15xX21xX7fxX80xXdxX3xXexX1xX6xX3axX3xX21xXdxX6xX115xX3xX13xX19xX4xX3xX2cxX32xXdxX3xXexX7fxX65fxX15xX21xX3xX5xX65fxXdxX3xX23xX24xX15xX21xX3xX1xX1axXecxXexX3xX2cxX2dxX15xX21xX3xXexX1xX7fxXf7xX15xX21xX3xX3axXecxXdxX3xX2cxXdxXbexX15xX3xXexX105xX3xX316xX4xX1xX7fxX6xX3xX2cxX7fxX65fxX4xX3xX4xX46xXbxX3xXbxX1xX312xXbxX329xX3xX2cxX5b5xX3xX1xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX21xX3xX1cxX32xX15xX3xX1cxX8axX3xXexX5b8xX3xX4xX1xX1fxX4xX3xXabxXdxX15xX1xX3xX23xX1axX6xX15xX1xX3xXexX1xX10xX1axX3xXbxX1xX7fxXf7xX15xX21xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX2cxX6xX3xX4xX46xXbxX3xXexX9axX19xXdxX3xXbxX1xX312xXbxX115xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX1axX23xX2axXaxX12xX63xXbexX3xXexX1xX32xX15xX21xX3xX4xX1xXa5xX3xX2axX4acxX29xX3xX5xX46xX2axX3xXexXdxX1dxX15xX3xX4xXa5xX6xX3xX15xX21xX7fxX80xXdxX3xXexX1xX6xX3axX3xX21xXdxX6xX3xX7xX6xX29xX3xX2cxX5b5xX3xXexX9axX14xX3xX5xX459xXdxX3xX7xX29xX46xXexX86xX3xX1xX1axX6xX3xX1xX31axX15xX21xX3xX4xX1xX1axX3xX15xX21xX7fxX80xXdxX3xXexX1xX6xX3axX3xX21xXdxX6xX3xXexX9axX7fxXe7xX4xX3xX1cxX8axX3xX7xX94xX3xX7xX24xXbxX3xX2cxX5b8xX3xXabxX1xXdxX3xX7xX32xX3xXexXdxX1dxX15xX3xX15xX21xX7fxX80xXdxX3xXexX1xX6xX3axX3xX21xXdxX6xX3xX7xX6xX29xX3xXabxX1xX3bxX15xX21xX3xX2cxXa5xX3xXexX9axX14xX3xX5xX459xXdxX3xX1xX1axX97xX4xX3xXabxX1xX3bxX15xX21xX3xX4xX2edxX3xX15xX21xX7fxX80xXdxX3xXexX1xX6xX3axX3xX21xXdxX6xX3xX3axXe7xXdxX115xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX1axX23xX2axXaxX12xX317xX1xX8axX3xX2cxX8dxX29xX3xXexX7fxX3xX4xX1xe0c4xX3xX2cxX7fxX65fxX4xX3xX49xX2axX4bxX5xX6xX23xX23xXdxX15xX52xX3xXexX9axX14xX3xX5xX459xXdxX3xX18xX503xX15xX21xX3xXexXdxX1dxX15xX3xXe09xX5eaxX10xX3axX3xX14xX1axXe90xX3xX1cxX8axX3xXe09xX60axX1axXdxX15xXexX3xX14xX1axX115xXaxX3xX317xX4acxX29xX3xX3axX29xX32xX15xX3xX9ax14f11xXexX3xXexXdxX1dxX15xX86xX3xX4xX1xX115cxX3xX4xX2edxX3xX4xX19xX4xX1xX3xX18xX19xX15xX3xXe09xX5eaxX10xX3axX3xX14xX1axXe90xX3xX1cxX8axX3xXe09xX60axX1axXdxX15xXexX3xX14xX1axXe90xX3xX15xX8axX2axX3xX4xX1xX1axX3xX15xX1xX8axX3xX2cxX8dxX29xX3xXexX7fxX3xXabxX1xX19xX4xX3xXexX9axX1axX15xX21xX3xX1xXbexX3xXexX1xX32xX15xX21xX86xX3xXabxX1xX3bxX15xX21xX3xX18xX19xX15xX86xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXabxX1xX1axX14xX15xX3xX2cxX7fxX65fxX4xX3xX9axX6xX3xX15xX21xX1axX8axXdxX3xX1xXbexX3xXexX1xX32xX15xX21xX115xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX1axX23xX2axXaxX12xX317xX1xX7fxX3xX1cxX9e1xX2axX86xX3xX15xX21xX7fxX80xXdxX3xX23xX84xX15xX86xX3xX15xX1xX8axX3xX2cxX8dxX29xX3xXexX7fxX3xX7xX94xX3xX21xX97xXbxX3xX9axX46xXexX3xX15xX1xXdxX1dxX29xX3xX9axXa5xXdxX3xX9axX1axX3xXabxX1xXdxX3xXexX1xX6xX3axX3xX21xXdxX6xX3xX2cxX8dxX29xX3xXexX7fxX3xX1cxX8axX1axX3xX21xX2edxXdxX3xX1xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX21xX3xX4xXa5xX6xX3xX49xX2axX4bxX5xX6xX23xX23xXdxX15xX52xX3xX115xX3xX783xX1axX3xX2cxX2edxX86xX3xX15xX21xX7fxX80xXdxX3xX23xX84xX15xX3xX4xX8dxX15xX3xX15xX84xX15xX21xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX14xX15xX1xX3xX21xXdxX19xX4xX3xXexX9axX7fxXe7xX4xX3xX4xX19xX4xX3xX5xX1axXecxXdxX3xX1xX3exX15xX1xX3xX1xX1axXecxXexX3xX2cxX2dxX15xX21xX3xXexX7fxXf7xX15xX21xX3xXexX74exX164xX3xX4xX84xX15xX3xX15xX1xX361xX4xX3xXabxf3f3xX3xX5xX7fx176cfxX15xX21xX3xXexX9axX7fxXe7xX4xX3xXabxX1xXdxX3xXexX74exX3xX3axX3exX15xX1xX3xX353xX29xX2axX4acxXexX3xX2cxX37fxX15xX1xX3xXexX1xX6xX3axX3xX21xXdxX6xX3xX2cxX8dxX29xX3xXexX7fxX86xX3xXexX9axX19xX15xX1xX3xX18xX37fxX3xXabxX4a0xX3xX21xXdxX6xX15xX3xX5xX65fxXdxX3xX23xX24xX15xX21xX3xX4xX1xXdxX4acxX3axX3xX2cxX1axXecxXexX3xXexX8axXdxX3xX7xX14xX15xX115xX115xX115xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX1axX23xX2axXaxX12xXcxX1xX80xXdxX3xX21xXdxX6xX15xX3xXexXe7xXdxX86xX3xX69xX2dxX3xX13xX3bxX15xX21xX3xX6xX15xX3xX7xX94xX3xXexXdxX4acxXbxX3xXexX24xX4xX3xXexX9axXdxX5b5xX15xX3xXabxX1xX6xXdxX3xX2cxX46xX29xX3xXexX9axX6xX15xX1xX86xX3xX163xX105xX3xX5x16f4exX3xX353xX29xX2axX4acxXexX3xX5xXdxXbexXexX3xX4xX19xX4xX3xX2cxX32xXdxX3xXexX7fxX65fxX15xX21xX3xXabxXdxX15xX1xX3xX23xX1axX6xX15xX1xX3xXexX1xX10xX1axX3xXbxX1xX7fxXf7xX15xX21xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX2cxX6xX3xX4xX46xXbxX3xXexX9axX19xXdxX3xXbxX1xX312xXbxX115xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX29xXexX1xX1axX9axXaxX12xX60axXedbxX3xX316xX317xX21xX29xX31axX15xX15dxX3xX13xX5b8xX15xX21xX3xXcxXcxX626xXcxX3xX69xX2dxX3xX13xX3bxX15xX21xX3xX6xX15xX329xX0xX54xXbxX12
PV (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công An)