Thái Lan đã có trên 20.000 ca mắc COVID-19, Malaysia kéo dài phong tỏa
Thái Lan ngày 2/2 ghi nhận thêm 836 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 20.618 người. Trong số các ca mắc mới được công bố, có 819 trường hợp lây nhiễm trong nước và 17 ca nhập cảnh.
7a32x10196xf63cxbe6ax1003bxe304xbba9xf8b1xcd63xX7xfe5axcf36x8ca4xaa3fxa483xd5c2xX5x81cexXaxe803xXcxX1xd198xXdxX3xdf90xX6xccd2xX3x9821xedfdxX3xX4xf95axX3xXex8403xe3f6xX1axX3xff6dxa2e5xf865xX28xX28xX28xX3xX4xX6xX3x9ef2x8c56xX4xX3xbc5fxdc78xac44xefacx9e09xc9dexX2xd0fax80c5xX3x97bfxX6xX5xX6x88a1xX7xXdxX6xX3xdca8x9262x7f81xX3x90c6x943dxXdxX3xXbxX1xX4axX1axd5adxX3xXex9545xX6xX0x10026xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb647xX10xX6xX4cxXaxX12xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX1axX54xX4dxX43xX3xX27xX5axX27xX3xX54xX1xXdxX3xX1axX1xa9c0xX1axX3xXexX1xX24xX31xX3xcf99xa062xe823xX3xX4xX6xX3xX31xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3axX2xX3cxX3dxX3xX1axf4dfxX1axX54xX3xXex10474xX1axX54xX3xX7x948cxX3xX4xX6xX3xX1axX1xXdxbfd5xX31xX3xX5xX24xX1axX3xX27xX28xX29xX91xX2xX8fxX3xX1axX54x8da3xe051xXdxX29xX3xXcxX23xX4axX1axX54xX3xX7xXafxX3xX4xX15xX4xX3xX4xX6xX3xX31xX32xX4xX3xX31x9271xXdxX3xX1cxXc7xe3d3xX4xX3xX4xcfd1xX1axX54xX3x8451xXafxX3dxX3xX4xX20xX3xX8fxX2xX3cxX3xXexX23xXc7xXc8xX1axX54xX3xX1xXe6xXbxX3xX5xXa5xX43xX3xX1axX1xXdxXb7xX31xX3xXexX23xX4axX1axX54xX3xX1axXc7xXe1xX4xX3x902cxX4dxX3xX2x8053xX3xX4xX6xX3xX1axX1xX87xXbxX3xX4xd0fbxX1axX1xX29xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx96c4xX4axX4cxX43xXaxX12xX0xXdxX31xX54xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX31xX7xX3axXbxX1xX4axXexX4axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX3xXexX23xX24xX1axX3xX27xX28xX29xX28xX28xX28xX3xX4xX6xX3xX31xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3axX2xX3cxX3dxX3xX3fxX6xX5xX6xX43xX7xXdxX6xX3xX48xX49xX4axX3xX4cxX4dxXdxX3xXbxX1xX4axX1axX54xX3xXexX57xX6xX3xX1xeb4cxX1axX1xX3xX128xX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX29xXeexX6xX4axXexX1xX6xX1axX1xX1xX4axX6xX29xX119xX1axX5axX1axX10xe74exX7xX5axX27xX2xX28x8eb4xX5axX2xX11dxX11dxX4cxX90xX28xX3cxX2xX11dxX27xX27xXexc2c1xX2xX1e0xX8fxX5xX2xX29xf0f1xXbxX54xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX3xXexX23xX24xX1axX3xX27xX28xX29xX28xX28xX28xX3xX4xX6xX3xX31xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3axX2xX3cxX3dxX3xX3fxX6xX5xX6xX43xX7xXdxX6xX3xX48xX49xX4axX3xX4cxX4dxXdxX3xXbxX1xX4axX1axX54xX3xXexX57xX6xXaxX3xX4cxX6xXexX6xX3axXbxX1xX4axXexX4axX3axX4axX23xXdxX54xXdxX1axX6xX5xX3axX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x8c3fxX5axX5axX4xX4cxX1axXdxX31xX54xX29xX119xXdxX10xXexX1axX6xX31xXbxX5x10363xX7xX29xX119xX1axX5axXexX91xX27xX28xX5axX26axXbxX5xX4axX6xX4cxX10xX4cxX5axfda6xX7xX31xX7xX43xX5axX27xX28xX27xX2x8268xX28xX27xX288xX28xX27xX5axXexXexc056xX119xX1axX288xX1axX54xX26axX4axXdxX288xX4cxX6xX1axX288xXexX1xX6xXdxX288xX5xX6xX1axX29xX1e7xXbxX54xXaxX3xX5axX12x8df4xX54xXc7xXc8xXdxX3xX4cxXa5xX1axX3xX1cxX10xX4axX3xX48xX1x946exX26axX3xXexX23xX6xX1axX54xX3xXbxX1xeec2xX1axX54xX3xX5xXa5xX43xX3xX1axX1xXdxXb7xX31xX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3axX2xX3cxX3xXexcb41xXdxX3xX13bxX6xX1axX54xX48xX4axX48xX3dxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3dxX3xX1axX54xX4dxX43xX3xX2xX2xX5axX2xX5axX27xX28xX27xX2xX29xX3xa11cxab5cxX1axX1xX257xX3xXcxX69xf3cexX5axXcxXcxX310xX37xX2afxd2f8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX4axX4cxX43xXaxX12xX35xc811xX1axX54xX3xX1axX54xX4dxX43xX3dxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xXexX1xXeaxX1axX54xX3xXeexX15xX4axX3xXexX1xX24xX31xX3xX27xX3xXexX23xXc7xXc8xX1axX54xX3xX1xXe6xXbxX3xXexf24dxX3xX119xX4axX1axX54xX3xX4cxX4axX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3axX2xX3cxX3dxX3xX1cx7ca3xX26axX3xX5xX4dxX3xX1axX54xXc7xXc8xXdxX3xX4xX6xX4axX3xXexX26axXaaxXdxX3dxX3xX1axXa5xX1axX54xX3xXexXaaxX1axX54xX3xX7xXafxX3xX1axX54xXc7xXc8xXdxX3xXexX1xXdx858bxXexX3xX31xX2e2xX1axX54xX3xX119xX1a7xX3xX4xf590xX1axX3xXeexX39fxX1axX1xX3xX1axX4dxX43xX3xX5xX24xX1axX3xX11dxX3cxX3xXeexX39fxX1axX1xX3xX1axX1xXa5xX1axX29xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX4axX4cxX43xXaxX12xX39x9287xX3xX48xXdxe7c3xX1axX3dxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX7xe119xX3xX4xXeaxX1axX54xX3xXeexXafxX3xX48xX3e2xX3xX1xX4axX2e2xX4xX1xX3xX4xf2e8xX3xXexX1xd10cxX3xX4xX1xX4axX3xX119xXdxX39fxX4xX3xXexXdxX24xX31xX3xX4xX1xbb01xX1axX54xX3xX1axX54xb2f2xX6xX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3axX2xX3cxX3xXexX23xX24xX1axX3xXexX4axX4dxX1axX3xcae8xX26axXafxX4xX3xX119xX4dxX4axX3xX54xXdxb858xX6xX3xXexX1xX15xX1axX54xX3xX1axX4dxX43xX29xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX4axX4cxX43xXaxX12xX35xX1xX41axX3xXexa227xX4xX1xX3xXcxXdxX408xX26axX3xXeexX6xX1axX3xX436xX26axX128xX1axX3xX5x90f6xX3xX119xX32xX4xX291xXdxX1axX3xX1axX54xX420xX6xX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3axX2xX3cxX3xX4xX41axX6xX3xX35xX1xc001xX1axX1xX3xXbxX1xX41axX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xd999xX4axXbxX1xX4axX1axX3xX3fxX10xX48xXexX1xX4axX1axX3xX4xX1xX4axX3xXeexXdxX3e2xXexX3xX4xfa83xX3xX436xX26axX6xX1axX3xX1axX4dxX43xX3xX1cxX1dxX3xX4xX1xX26axX2bfxX1axX3xXeexX468xX3xX48xX3e2xX3xX1xX4axX2e2xX4xX1xX3xXexXdxX24xX31xX3xX4xX1xX41axX1axX54xX3xX436xX26axXafxX4xX3xX54xXdxX6xX3xX119xX4dxX3xX7xX3f0xX3xX4xX1xX498xX1axX1xX3xXexX1x9a3axX4xX3xXeexX32xXexX3xX1cx101ddxX26axX3xX119xX4dxX4axX3xXexX1xX15xX1axX54xX3xX91xX3xX48xX1xXdxX3xX1xX1dxX1axX54xX3xX4a9xXdxX6xX31xX3xX13bxXdxX4axX7xX4xXdxX10xX1axX4xX10xX3xXeexX32xXexX3xX1cxX50cxX26axX3xX7xX128xX1axX3xX291xX26axa3b7xXexX3xX119xX32xX4xX291xXdxX1axX3xX4xX41axX6xX3xedb2xX7xXexX23xX6xf6a5xX10xX1axX10xX4xX6xX3xX29xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX4axX4cxX43xXaxX12xXcxX23xX4axX1axX54xX3xX48xX1xXdxX3xX1cxX20xX3dxX3xX35xX4c2xX3xX436xX26axX6xX1axX3xd667xX26axX128xX1axX3xX5xX47bxX3xXcxX1xX3dexX4xX3xXbxX1xX2bfxX31xX3xX119xX4dxX3xX39xXc7xXe6xX4xX3xXbxX1xX2bfxX31xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX308xb47dxX39xX550xX317xX3xX4xX1xX4axX3xXeexXdxX3e2xXexX3x7f95xX4axX1xX1axX7xX4axX1axX3x8370xX3xX5bfxX4axX1xX1axX7xX4axX1axX3xX4x8fb7xX1axX54xX3xX1cxX6xX1axX54xX3xXexX1a7xX31xX3xX4xX15xX4xX1xX3xX1cxX3abxX1axX54xX3xX48xX47bxX3xX119xX32xX4xX291xXdxX1axX3xX1axX54xX420xX6xX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3axX2xX3cxX3xX31xX5d2xXdxX3xX1cxX4c2xX1axX3xc66axX3xX436xX26axXafxX4xX3xX54xXdxX6xX3xa02cxXeaxX1axX54xX3xX2afxX6xX31xX3xa31cxX3xX1axX4dxX43xX29xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX4axX4cxX43xXaxX12xXcxX1xX10xX4axX3xXeaxX1axX54xX3xX4a9xX4axXbxX1xX4axX1axX3dxX3xX550xX7xXexX23xX6xX555xX10xX1axX10xX4xX6xX3xX4cxX3dexX3xX48xXdxX3e2xX1axX3xX7xX3f0xX3xX54xX35exXdxX3xX5xXeaxX3xX119xX32xX4xX291xXdxX1axX3xX1cxX50cxX26axX3xXexXdxX24xX1axX3xX119xX4dxX4axX3xX1cxX50cxX26axX3xXexX1xX15xX1axX54xX3xX1axX4dxX43xX3dxX3xX1axX1xXc7xX1axX54xX3xX4cxX4axX3xX1axX1xX441xX1axX54xX3xX1xX2e2xX1axX3xX4xX1xX3e2xX3xX4xX41axX6xX3xX18xXdxX24xX1axX3xX31xXdxX1axX1xX3xX4xX1xXa5xX26axX3xaf18xX26axX3xX308xbbdbxc2c9xX317xX3xX1axX24xX1axX3xX4xX50cxX1axX3xXbxX1xX128xXdxX3xX48xX49xX4axX3xX4cxX4dxXdxX3xXexX1xXc8xXdxX3xX54xXdxX6xX1axX3xX54xXdxX6xX4axX3xX1xX4dxX1axX54xX29xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX4axX4cxX43xXaxX12xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX4xX5d2xX1axX54xX3xX1cxX1dxX3xX1cx7abdxXexX3xX1xX4dxX1axX54xX3xX27xX3xXexX23xXdxX39fxX26axX3xX5xXdxX373xX26axX3xX119xX32xX4xX291xXdxX1axX3xX1axX54xX420xX6xX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3axX2xX3cxX3xXexX420xX3xX4xXeaxX1axX54xX3xXexX43xX3xX4a9xXdxX1axX4axX119xX6xX4xX3xX4xX41axX6xX3xXcxX23xX26axX1axX54xX3xX588xX26axXafxX4xX3xX119xX4dxX3xX5b1xX39xX550xX3xX1xXdxX39fxX1axX3xX1cxX6xX1axX54xX3xX1axX54xX1xXdxX24xX1axX3xX4xX504xX26axX3xX1xXdxX39fxX26axX3xX436xX26axX128xX3xX4xX5d2xX1axX54xX3xX1axX1xXc7xX3xXexX15xX4xX3xX4cxX404xX1axX54xX3xXbxX1xX404xX3xX4xX41axX6xX3xX119xX32xX4xX291xXdxX1axX3xX4a9xXdxX1axX4axX119xX6xX4xX3xXexX23xXc7xXe1xX4xX3xX48xX1xXdxX3xX1cxXc7xX6xX3xX119xX4dxX4axX3xX7xX35exX3xX4cxX404xX1axX54xX3xX48xX1xX2bfxX1axX3xX4xX542xXbxX3xXexX23xX4axX1axX54xX3xX1axXc7xXe1xX4xX29xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX4axX4cxX43xXaxX12xX35xX1xX4axX3xX1cxX3e2xX1axX3xX1axX6xX43xX3dxX3xX4a9xXdxX1axX4axX119xX6xX4xX3xX119xda55xX1axX3xX4xX1xXc7xX6xX3xX54xX35exXdxX3xXexX542xXexX3xX4xX128xX3xX4xX15xX4xX3xXexX4dxXdxX3xX5xXdxX39fxX26axX3xX4xX50cxX1axX3xXexX1xXdxX3e2xXexX3xX1cxX408xX3xXbxX1xX24xX3xX4cxX26axX43xX39fxXexX3xX119xX1a7xX3xX1cxX6xX1axX54xX3xX4xX1xXc8xX3xX7xX3dexX3xXbxX1xX24xX3xX4cxX26axX43xX39fxXexX3xX1cxX50cxX43xX3xX1cxX41axX3xXexX420xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX4c2xX3xX436xX26axX6xX1axX3xX4xX1xX504xX4xX3xX1axX3abxX1axX54xX3xXcxX23xX26axX1axX54xX3xX588xX26axXafxX4xX29xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX4axX4cxX43xXaxX12xX35xX32exX1axX54xX3xX1axX54xX4dxX43xX3dxX3xX35xX1xX498xX1axX1xX3xXbxX1xX41axX3xX3fxX6xX5xX6xX43xX7xXdxX6xX3xX1cxX1dxX3xX436xX26axX43xX3e2xXexX3xX1cxX468xX1axX1xX3xX48xX49xX4axX3xX4cxX4dxXdxX3xX5xX39fxX1axX1xX3xXbxX1xX4axX1axX54xX3xXexX57xX6xX3xXexX23xX24xX1axX3xX4xX128xX3xX1axXc7xXe1xX4xX3dxX3xX1axX54xX4axX2e2xXdxX3xXexX23xX420xX3xX2xX3xXeexX6xX1axX54xX3dxX3xX119xX4dxX3xX1axX1xX441xX1axX54xX3xX1xX2e2xX1axX3xX4xX1xX3e2xX3xX1cxXdxX3xX5xX2e2xXdxX3xXexX1xX24xX31xX3xX27xX3xXexX26axX50cxX1axX3xX1axX441xX6xX3dxX3xX1cxX3e2xX1axX3xX1axX54xX4dxX43xX3xX2xX8fxX5axX27xX3dxX3xXexX23xX4axX1axX54xX3xXeexXafxXdxX3xX4xX128xX1axX1xX3xX436xX26axXafxX4xX3xX54xXdxX6xX3xX614xXeaxX1axX54xX3xX2afxX6xX31xX3xX61dxX3xX1axX4dxX43xX3xX4xX1xX504xX1axX54xX3xX48xXdxX3e2xX1axX3xX7xX3dexX3xX54xXdxX6xX3xXexX3abxX1axX54xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX20xX1axX54xX3xX7xXafxX3xX4xX6xX3xX31xX32xX4xX3xX31xXe1xXdxX29xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX4axX4cxX43xXaxX12xXcxX1xX10xX4axX3xX48xX3e2xX3xX1xX4axX2e2xX4xX1xX3dxX3xX5xX39fxX1axX1xX3xXbxX1xX4axX1axX54xX3xXexX57xX6xX3xX1xXdxX39fxX1axX3xX1xX4dxX1axX1xX3xX7xX3f0xX3xX48xX3e2xXexX3xXexX1xc8d0xX4xX3xX119xX4dxX4axX3xX1axX54xX4dxX43xX3xX1e0xX5axX27xX29xX3xX13bxc9efxX3xXexX23xXc7xX609xX1axX54xX3xX588xX26axXafxX4xX3xXbxX1xX2caxX1axX54xX3xX3fxX6xX5xX6xX43xX7xXdxX6xX3xX38xX7xX31xX6xXdxX5xX3xX4a9xX6xXeexX23xXdxX3xa4e8xX6xX6xX48xX4axXeexX3xX4cxX7ffxX1axX3xXexX1xXafxX1axX54xX3xX48xX24xX3xX4xX41axX6xX3xX13bxX9daxX3xXa04xX3xXexX3e2xX3xX4xX1xX4axX3xX1xX6xX43xX3xX7xXafxX3xX4xX6xX3xX31xX32xX4xX3xX31xXe1xXdxX3xXexX2e2xXdxX3xXexX542xXexX3xX4xX128xX3xX4xX15xX4xX3xXeexX6xX1axX54xX3xX609xX3xX1axXc7xXe1xX4xX3xX1axX4dxX43xX3xXexXdxX3e2xXbxX3xXexX404xX4xX3xXexX3abxX1axX54xX3xX119xX4dxX3xX48xX1xX128xX3xX1axX3abxX1axX54xX3xX5xXa5xX43xX3xX5xX6xX1axX3xX4cxX468xX4xX1xX3xXexX23xX4axX1axX54xX3xX4xX9daxX1axX54xX3xX1cx9753xX1axX54xX3xX119xX7ffxX1axX3xX609xX3xX31xX504xX4xX3xX4xX6xX4axX29xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX4axX4cxX43xXaxX12xX18xX39fxX1axX1xX3xXbxX1xX4axX1axX54xX3xXexX57xX6xX3xX4xX1xX4axX3xXbxX1xX49xXbxX3xX4xX15xX4xX3xX4cxX4axX6xX1axX1xX3xX1axX54xX1xXdxX39fxXbxX3xXexXdxX3e2xXbxX3xXexX404xX4xX3xX1xX4axX2e2xXexX3xX1cxX9daxX1axX54xX3dxX3xX1cxX70cxX4xX3xXeexXdxX39fxXexX3xX5xX4dxX3xX4xX15xX4xX3xX4cxX4axX6xX1axX1xX3xX1axX54xX1xXdxX39fxXbxX3xX119xX4dxX3xXexX1xXc7xX4c2xX1axX54xX3xX1axX1xXa5xX1axX3xX1axX1xX57xX3dxX3xX7xX4axX1axX54xX3xX119xX7ffxX1axX3xX4cxX26axX43xX3xXexX23xX1a7xX3xX5xX39fxX1axX1xX3xX4xX542xX31xX3xX1cxXdxX3xX5xX2e2xXdxX3xX54xXdxX441xX6xX3xX4xX15xX4xX3xXeexX6xX1axX54xX3xX119xX4dxX3xX1xX4axX2e2xXexX3xX1cxX9daxX1axX54xX3xX291xX1dxX3xX1xX9daxXdxX29xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX4axX4cxX43xXaxX12xX3fxX6xX5xX6xX43xX7xXdxX6xX3xX1axX54xX4dxX43xX3xX2xX5axX27xX3xX1cxX1dxX3xX54xX1xXdxX3xX1axX1xX87xX1axX3xX1xX4c2xX1axX3xX1e0xX29xX28xX28xX28xX3xX4xX6xX3xX31xX32xX4xX3xX31xXe1xXdxX3dxX3xX1axXa5xX1axX54xX3xXexXaaxX1axX54xX3xX7xXafxX3xXeexX39fxX1axX1xX3xX1axX1xXa5xX1axX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3axX2xX3cxX3xXexX2e2xXdxX3xX1axXc7xXe1xX4xX3xX1axX4dxX43xX3xX5xX24xX1axX3xX54xX50cxX1axX3xX27xX27xX28xX29xX28xX28xX28xX3xX4xX6xX3dxX3xXexX23xX4axX1axX54xX3xX1cxX20xX3xX4xX20xX3xX11dxX11dxX28xX3xX4xX6xX3xXexX35exX3xX119xX4axX1axX54xX29xX5axX29xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX550xX26axXexX1xX4axX23xXaxX12xX308xXcxXcxX310xX37xX2afxX5axX37xXdxX10xXexX1axX6xX31x8414xX317xX0xX5axXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)