Mexico công bố “siêu” kế hoạch đầu tư của khu vực tư nhân
Chính phủ nước này ngày 27/11 đã công bố một "siêu" kế hoạch đầu tư hạ tầng của khu vực tư nhân trị giá 44,3 tỷ USD nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế sau khi rơi vào suy thoái kỹ thuật trong hai quý đầu năm nay và chỉ tăng trưởng 0,01% trong quý 3 vừa qua.
b4acxe293x10c21x10655x12634xccd8x12719x104bax11db3xX7x103b9xe0fcxd705xb7cfxdeedxe8f5xX5xc781xXaxe226xc492xX10x12de9xXdxX4xd18fxX3xX4xda6bxf6bcx1104dxX3x137f5x138fdxX3x11576xX7xXdxc40ex11354x139d9xX3xd241xc66dxX3xX1xX18x1270bxX4xX1xX3x1370bx12b68xX26xX3xXex10343xX3xX4x1023dxX6xX3xX29xX1xX26xX3xcd6dxd310xX4xX3xXexX37xX3xX1cxX1x11ef1xX1cxX0x112d5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbc99xX10xX6x1143exXaxX12xe648xX1x10cbbxX1cxX1xX3xXbxX1xX3axX3xX1cxX37x11e3dxX4xX3xX1cxc03bxddd0xX3xX1cxX1dxX72xX73xX3x126f4x118d2xX4dxX2xX2xX3xX32xe0a1xX3xX4xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xca27xf435xXexX3xX22xX7xXdxX25xX26xX27xX3xX29xX2axX3xX1xX18xX2exX4xX1xX3xX32xX33xX26xX3xXexX37xX3xX1xX2exX3xXexX33xX1cxX1dxX3xX4xX3axX6xX3xX29xX1xX26xX3xX41xX42xX4xX3xXexX37xX3xX1cxX1xX4axX1cxX3xXexfd19x11e24xX3xX1dxXdx11ad1xX3xb988xXcax12b8axb92axX3xXexe3bbxX3x130bexc8d8xb52dxX3xX1cxX1xfa72xX8bxX3xX29xX64xX4xX1xX3xXexX1xX64xX4xX1xX3xXex135fbxX1cxX1dxX3xXexXc3xX37x10a0axX1cxX1dxX3xX29xXdxX1cxX1xX3xXexX2axX3xX7xX6xX26xX3xX29xX1xXdxX3xXc3xde69xXdxX3xX41xX72xX18xX3xX7xX26xX73xX3xXexX1xX18xXc8xXdxX3xX29xbfbaxX3xXexX1xX26xdf1cxXexX3xXexXc3xX18xX1cxX1dxX3xX1xX6xXdxX3xb6e9xX26xd731xX3xX32xX33xX26xX3xX1cxXe7xX8bxX3xX1cxX6xX73xX3xX41xX72xX3xX4xX1xe427xX3xXexXe7xX1cxX1dxX3xXexXc3xX37xXeexX1cxX1dxX3xe1e9xXccxX14axX2xdc42xX3xXexXc3xX18xX1cxX1dxX3xX127xX26xX129xX3xXcdxX3xX41xc77dxX6xX3xX127xX26xX6x13a99xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX18xX1cxXaxX12xX0xXdxX8bxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX8bxX7xcd95xXbxX1xX18xXexX18xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xX73xb7a0xX3xX1fxX5xX18xX4xX29x1233cxX3xX8bxX6xXc3xX1dxXdxX1cxX18bxX5xX10x1192dxXexX1a1xX3xX6xX26xXexX18xX1a8xX3xX8bxX6xXc3xX1dxXdxX1cxX18bxXc3xXdxX1dxX1xXexX1a1xX3xX6xX26xXexX18xX1a8xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xXdxX4xX18xX3xX4xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXaxX7xXdxX25xX26xXaxX3xX29xX2axX3xX1xX18xX2exX4xX1xX3xX32xX33xX26xX3xXexX37xX3xX4xX3axX6xX3xX29xX1xX26xX3xX41xX42xX4xX3xXexX37xX3xX1cxX1xX4axX1cxX3xX1xc3d1xX1cxX1xX3x13822xX1cxX1xX3xX2xXaxX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX163xX1fxX6xX18xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX18xX6xX163xX41xX1cxX4dxX1cxX10xc0f8xX7xX4dxX2xbb67xXcaxX7bxX4dxX2xX7bxdc7exX5fxXcdxX2xceefxX247xXcaxX247xX2xXexXcaxXcdxXcdxX23dxX5xX2xX163xc769xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xXdxX4xX18xX3xX4xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX7xXdxX25xX26xX27xX3xX29xX2axX3xX1xX18xX2exX4xX1xX3xX32xX33xX26xX3xXexX37xX3xX4xX3axX6xX3xX29xX1xX26xX3xX41xX42xX4xX3xXexX37xX3xX1cxX1xX4axX1cxXaxX3xX5fxX6xXexX6xX18bxXbxX1xX18xXexX18xX18bxX18xXc3xXdxX1dxXdxX1cxX6xX5xX18bxX7xXc3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1a1xX4dxX4dxX4xX5fxX1cxXdxX8bxX1dxX163xX41xXdxX10xXexX1cxX6xX8bxXbxX5xX26xX7xX163xX41xX1cxX4dxXexdb0bxX7axX14axX4dxX26xXbxX5xX18xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX8bxd528xX5fxXdxX4xX4dxX7axX14axX2xX23dxc745xX2xX2xX2e8xX7axX7bxX4dxX8bxX10xX15xXdxX4xX18xX2e8xXbxX1xX6xXexX2e8xXexXc3xXdxX10xX1cxX2e8xX1xX6xX2e8xXexX6xX1cxX1dxX2e8xX7axX7bxX2xX2xX163xX254xXbxX1dxXaxX3xX4dxX12xXaxXd3xXdxX25xX26xXaxX3xX29xX2axX3xX1xX18xX2exX4xX1xX3xX32xX33xX26xX3xXexX37xX3xX1xX2exX3xXexX33xX1cxX1dxX3xX4xX3axX6xX3xX29xX1xX26xX3xX41xX42xX4xX3xXexX37xX3xX1cxX1xX4axX1cxX3xXexXc3xXc4xX3xX1dxXdxXc8xX3xXcaxXcaxXccxXcdxX3xXexXd0xX3xXd2xXd3xXd4xX163xX3xd9cfx10ab8xX1dxX26x12222xX1cxX1a1xX3x12dd2xX5xX18xX18xX8bxX1fxX10xXc3xX1dxf4f8xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX18xX5fxX73xXaxX12xf766xX2axX3xX1xX18xX2exX4xX1xX3xX32xX33xX26xX3xXexX37xX3xX1xX2exX3xXexX33xX1cxX1dxX3xX1fxX6xX18xX3xX1dxX361xX8bxX3xX2xXcaxX7bxX3xX5fxX42xX3xXc8xX1cxX3xX32xX37x107e1xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX72xX8bxX3xX7axX3xX1dxXdxX6xXdxX3xX32xX18xX2exX1cxX163xX3x137f0xXdxX6xXdxX3xX32xX18xX2exX1cxX3xX2xX3xX1dxX361xX8bxX3xX4xXc8xX4xX3xX4xX1bxX1cxX1dxX3xXexXc3xX214xX1cxX1xX3xXexXc3xX18xX1cxX1dxX3xX4xXc8xX4xX3xX5x134e0xX1cxX1xX3xX41xX42xX4xX3xX1dxXdxX6xX18xX3xXexX1xX1bxX1cxX1dxX3xX41xX11axX1cxX3xXexX218xXdxXccxX3xX41xXdxb949xX1cxX3xXexX1xX1bxX1cxX1dxXccxX3xX5fxXc4xX4xX1xX3xX41x13533xX3xX4xX103xX3xX1fxX218xX1cxX3xX41xX72xX3xX5fxX26xX3xX5xXc4xX4xX1xX1a8xX3xXexXc3xX18xX1cxX1dxX3xX29xX1xXdxX3xX32xbbe1xX3xX1dxXdxX6xXdxX3xX32xX18xX2exX1cxX3xX7axX3xX7xd350xX3xXexX11axXbxX3xXexXc3xX26xX1cxX1dxX3xX41xX72xX18xX3xX5xX3f3xX1cxX1xX3xX41xX42xX4xX3xX1cxXe7xX1cxX1dxX3xX5xX37xX3b0xX1cxX1dxX3xX41xX72xX3xX73xX3xXexX2axX163xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX18xX5fxX73xXaxX12xX62xX1xX3axX3xXexXc4xX4xX1xX3xX5cxX8cxXdxX3xX32xX361xX1cxX1dxX3xX5fxX18xX6xX1cxX1xX3xX1cxX1dxX1xXdxe356xXbxX3xX13xX10xX15xXdxX4xX18xXccxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX62xX6xXc3xX5xX18xX7xX3xXd3xX6xX5xX6xX2dfxX6xXc3xX3xX4xX1xX18xX3xX1fxXdxX2axXexX3xX7bxX7axX3xX5fxX42xX3xXc8xX1cxX3xX7xX450xX3xX32xX37xX3b0xX4xX3xXexXc3xXdxf64axX1cxX3xX29xX1xX6xXdxX3xX1cxX1dxX6xX73xX3xXexXc3xX18xX1cxX1dxX3xX1cxXe7xX8bxX3xX7axX14axX7axX14axXccxX3xXexXc3xX18xX1cxX1dxX3xX29xX1xXdxX3xXcaxX2xX3xX5fxX42xX3xXc8xX1cxX3xX29xX1xXc8xX4xX3xX7xX450xX3xX32xX37xX3b0xX4xX3xXexX1xX42xX4xX3xX1xXdxX4adxX1cxX3xXexXc3xX18xX1cxX1dxX3xX1cxXe7xX8bxX3xXexXdxX2axXbxX3xXexX1xX10xX18xX3xX41xX72xX3xX4xXc8xX4xX3xX5fxX42xX3xXc8xX1cxX3xX4xdb8fxX1cxX3xX5xX2exXdxX3xX7xX450xX3xX32xX37xX3b0xX4xX3xXexXc3xXdxX4e8xX1cxX3xX29xX1xX6xXdxX3xXexXc3xX18xX1cxX1dxX3xX7axX3xX1cxXe7xX8bxX3xX7axX14axX7axXcdxX3xX41xX72xX3xX7axX14axX7axXcaxX163xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX18xX5fxX73xXaxX12xXcx11661xX1cxX1dxX3xXexX1xX20xX1cxX1dxX3xc84axX1cxX5fxXc3x11fa6xX7xX3xX13xX6xX1cxX26xX10xX5xX3x12808xX441xXbxX10xX2dfxX3x10266xX1fxXc3xX6xX5fxX18xXc3xX3xX1fxX72xX73xX3xXex10a91xX3xXexXdxX1cxX3xXexX37xXeexX1cxX1dxX3xXc3xXd8xX1cxX1dxX3xX4xX1xX37xX103xX1cxX1dxX3xXexXc3xX214xX1cxX1xX3xX32xX33xX26xX3xXexX37xX3xXexXc3xX25xX1cxX3xX7xX450xX3xXexX1xefc6xX4xX3xX32x10559xX73xX3xXexXe7xX1cxX1dxX3xXexXc3xX37xXeexX1cxX1dxX3xX29xXdxX1cxX1xX3xXexX2axX163xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX18xX5fxX73xXaxX12xX365xX25xX1cxX3xX4xX2exX1cxX1xX3xX32xX441xXccxX3xX1cxX1xX72xX3xX5xX81xX1cxX1xX3xX32xX2exX18xX3xX13xX10xX15xXdxX4xX18xX3xX8bxX8cxXexX3xX5xX33xX1cxX3xX1cx11822xX6xX3xX29xX25xX26xX3xX1dx126bexXdxX3xe727xX26xX20xX4xX3xX1xX8cxXdxX3xX13xX115xX3xXexX1xX1bxX1cxX1dxX3xX127xX26xX6xX3xX5cxXdxX4adxXbxX3xX32xXc4xX1cxX1xX3xXexX1xX37xX103xX1cxX1dxX3xX8bxX2exXdxX3xX13xX115xX18bxX13xX10xX15xXdxX4xX18xX18bxX62xX6xX1cxX6xX5fxX6xX3xX35dxXd2xXd3xX13xX62xX5a4xX36exX3xX18bxX3xXbxX1xXdxX25xX1cxX3xX1fxX218xX1cxX3xX8bxX6exXdxX3xX4xX3axX6xX3xX5cxXdxX4adxXbxX3xX32xXc4xX1cxX1xX3xXexX1xX37xX103xX1cxX1dxX3xX8bxX2exXdxX3xXexX42xX3xX5fxX18xX3xX365xf40bxX4xX3xX13xX115xX3xX35dxX35exX5a4xbe3bxXcxX5a4xX36exX3xX18bxX3xX1cxX1xXd8xX8bxX3xX1dxXdxX5f4xXbxX3xX59axX1cxX3xX32xXc4xX1cxX1xX3xX29xXdxX1cxX1xX3xXexX2axX3xX41xX3f3xX3xX8bxX1bxX3xX41xX72xX3xXexX2exX18xX3xX1cxXdx103c9xX8bxX3xXexXdxX1cxX3xX32xX20xXdxX3xX41xX6exXdxX3xX4xXc8xX4xX3xX1cxX1xX72xX3xX32xX33xX26xX3xXexX37xX3xX1cxX37xX6exX4xX3xX1cxX1dxX18xX72xXdxX163xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX18xX5fxX73xXaxX12xXcxXc3xX37xX6exX4xX3xX1fx11689xX4xX3xXexXc3xX6xX1cxX1xX3xX22xX218xX8bxX3xX32xX2exX8bxX27xX3xX4xX3axX6xX3xX1cxX706xX1cxX3xX29xXdxX1cxX1xX3xXexX2axXccxX3xX4xXc8xX4xX3xX4xX1xX26xX73xX25xX1cxX3xX1dxXdxX6xX3xX29xX1xX26xX73xX2axX1cxX3xX4xXc8xX18xX3xX4xX1xX64xX1cxX1xX3xXbxX1xX3axX3xX13xX10xX15xXdxX4xX18xX3xX4xX33xX1cxX3xXexX1xX42xX4xX3xX1xXdxX4adxX1cxX3xX1cxX1dxX6xX73xX3xX4xXc8xX4xX3xX1fxXdxX4adxX1cxX3xXbxX1xXc8xXbxX3xX4xba8bxXbxX3xX1fxXc8xX4xX1xX3xX32xX4e8xX3xX29xX1xX1bxXdxX3xXbxX1xX421xX4xX3xXexXe7xX1cxX1dxX3xXexXc3xX37xXeexX1cxX1dxX163xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX18xX5fxX73xXaxX12xX659xX26xX115xX3xXcxXdxX706xX1cxX3xXexX4adxX3xX659xX26xX20xX4xX3xXexX2axX3xX35dx102daxX13xX6d6xX36exX3xX32xX81xX3xX1xX2exX3xX5fxX42xX3xX1fxXc8xX18xX3xXexXe7xX1cxX1dxX3xXexXc3xX37xXeexX1cxX1dxX3xXcxX59axX1cxX1dxX3xX7xX218xX1cxX3xXbxX1xX5f8xX8bxX3xX127xX26xX20xX4xX3xX1cxX8cxXdxX3xX35dxX3c9xXd4x116eexX36exX3xX4xX3axX6xX3xX13xX10xX15xXdxX4xX18xX3xXexXc3xX18xX1cxX1dxX3xX1cxXe7xX8bxX3xX1cxX6xX73xX3xXexX15dxX3xX14axXccxXcaxX14exX3xX15xX26xX20xX1cxX1dxX3xX14axXccxX14axX14exX1a8xX3xXexXc3xX18xX1cxX1dxX3xX29xX1xXdxX3xX32xX441xXccxX3xX1cxX1xXdxX706xX26xX3xX32xXc4xX1cxX1xX3xX4xX1xX2axX3xXexX72xXdxX3xX4xX1xX64xX1cxX1xX3xX29xX1xXc8xX4xX3xX5fxX42xX3xX1fxXc8xX18xX3xX29xXdxX1cxX1xX3xXexX2axX3xX13xX10xX15xXdxX4xX18xX3xXexXe7xX1cxX1dxX3xXexXc3xX37xXeexX1cxX1dxX3xX4axX8bxX3xX14axXccxX2xX14exX3xXexXc3xX18xX1cxX1dxX3xX1cxXe7xX8bxX3xX7axX14axX2xX23dxX163xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX18xX26xXc3xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xed29xX10xX26xXexX10xXc3xX7xX0xX4dxXbxX12