Thông báo đấu giá tài sản
(Baothanhhoa.vn) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Đức thông báo đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất ở Điểm dân cư nông thôn khu Đồng Bông, xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa.
5c87x675dx8556x684axad99x6bb7x91c5xd5c9xc099xX7x5f79xd91fx7277x6e50x6e66xb52exX5x8839xXax6ef7xX0x6e37xX12xXcxX1xd3e8x8952x8a07xX3xX14x9e64x775fxX3x6a2axc4e8xcc1cxX3xX1axXdxX1dxX3xXexa07axXdxX3xX7x92b8xX19xX0x9925xX14xX12xX0xX30xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa97dxX10xX6xa240xXaxX12xab82xX18xX19xX1axX3xXex807fxX3x5dd6xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xX43x712exXbxX3xX46xX6xX19xX1xX3xX43xc965xX19xX1axX3xX51x82f6xX4xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX14xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3x8f8exX22xX4fx92c5xX19xX3xX7xc993xX3xX46xbdf5xX19xX1axX3xX2x73c4xX3xX5xX18xX3xX20xX21xXexX3x5daaxX3xX51xXdx8b38xce1bxX3xX46x9a17xX19xX3xX4x99e0xX3xX19xX18xX19xX1axX3xXexX1xX18xX19xX3x8a06xX1xX22xX3xX51xX63xX19xX1axX3xd50fxX18xX19xX1axd52exX3x80e9xd58fxX3xXcxX1xXdxbd6fxX22xX3xce9fxad42xX19xXbaxX3xX1xX22xX4fxXc2xX19xX3xXcxX1xXdxXc2xX22xX3xX43xX1exX1dxXbaxX3xXex6413xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX43xa3cfxX6xd453xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX1exX46xX4fxXaxX12x7294xX3xXcxX29xXdxX3xX7xX2dxX19xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxc9f5xX3xXcx7dffxX3xX5xX18xX3xb358xcf0axX3xX2xd3a6xX3xX20xab3fxX19xX3xX5xX18xX3xX118xX119xX3x7043xd4c8x7768xX3xX46xXdxXc2xX19xX3xXexc9eaxX4xX1xX3xX9ax8ec8xXdxX3xX5xX18xX3xX20xX21xXexX110xX3xX2xX128xd779xX9axX0xX7xX22xXbxX12xX128xX0xX30xX7xX22xXbxX12xX12axX3xX1axXdxX1dxX3xXadxX1xX95xXdxX3xX20xXdxX99xX9axX3xX9axX137xXdxX3xX5xX18xX3xX20xX21xXexX3xXexX113xX110xX3xX128x7029xc2b1xXe9xX144xX8cxX8cxXe9xX8cxX8cxX8cxX3xX20xX63xX19xX1axX30xX5xX18xX3xX20xX11fxX19xX3xX129xX2xX128xXe9xX144xX8cxX8cxXe9xX8cxX8cxX8cxX3xX20xX63xX19xX1axX30xX5xX18xXe9xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX1exX46xX4fxXaxX12xX0xXdxX9axX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX49xX10xX19xXexX10x6b00xX3xX46xXexX1xX22xX9axX14xXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxa17axXdxX46xXexX1xX110xX3xX144xX8cxX8cxXbxXbcxX12axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX110xX3xX129xX2x6a6fxXbxXbcxX12axXaxX3xX7xX1c4xX4xX9xXaxX30xX30xXdxXe9xX14xX6xX1exXexX1xX6xX19xX1xX1xX1exX6xXe9xd608xX19xX30xX19xX10xX1d5xX7xX30xX128xX2xX2xX8cxX30xX2x8bbbxX144xX46xX144xX2xX8cxX129xX2xX11cxX172xXexX173xX173xX129xX172xX5xX11cxXffxX46xX6xX22xXffxX1axXdxX6xXffxX19xX1axX6xX4fxXffxX11cxXffxX173xXffxX128xX8cxX2xXe9xb46dxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX18xX19xX1axX3xX14xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xXexX29xXdxX3xX7xX2dxX19xXaxX3xX1d5xXdxX46xXexX1xX9xXaxX144xX8cxX8cxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX129xX2xX1edxXaxX3xX30xX12xXffxX3xXcxXdxX80xX19xX3xX20x5d12xXexX3xXexX1c4xXa1x8b79xX4xX3xX9axX137xXdxX3xX5xX18xX3xX20xX21xXexX110xX3xX144xX8cxXe9xX8cxX8cxX8cxXe9xX8cxX8cxX8cxX3xX20xX63xX19xX1axX3xX30xX2xX3xX1xX63xX3xX7x912exX30xX5xX18xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX1exX46xX4fxXaxX12xXffxX3xXcxXdxX80xX19xX3xX1xX63xX3xX7xX2b1xX3xXexX1xX6xX9axX3xX1axXdxX6xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX110xX3xX128xX8cxX8cxXe9xX8cxX8cxX8cxX3xX20xX63xX19xX1axX30xX2xX3xX1xX63xX3xX7xX2b1xX30xX5xX18xXe9xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX1exX46xX4fxXaxX12xXffxX3x7f8fxX1xXa1xX2b1xX19xX1axX3xXexX1xX68xX4xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX110xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xX5xdc69xX19xXe9xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX1exX46xX4fxXaxX12xXffxX3xX43xd81bxX19xX1xX3xXexX1xX68xX4xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX110xX3xXb6xac91xX3xXbxX1xXdxX11fxX22xX3xXadxX132xX19xX3xXexX1c4xb7cbxX4xX3xXexXdxX11fxXbxX3xXex9b8bxXdxX3xX4xX22x64adxX4xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xXexb77cxXdxX3xX20xX6xX3xX8cxX2xX3xX208x8ebdxX19xX1axX3xX20xX21xX22xXe9xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX1exX46xX4fxXaxX12xXffxX3xXcxX1x8ac6xXdxX3xX1axXdxX6xX19xXbaxX3xX20x9f42xX6xX3xX20xXdxX99xX9axX3xXbcxX10xX9axX3xXexX29xXdxX3xX7xX2dxX19xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX110xX3xXcxX113xX3xX19xX1axX29xX4fxX3xX2xX128xX30xX8cxX129xX30xX128xX8cxX128xX2xX3xX20xX11fxX19xX3xX19xX1axX29xX4fxX3xX129xX2xX30xX8cxX129xX30xX128xX8cxX128xX2xX3xXexX37bxXdxX3xXadxX1xX22xX3xX20xX21xXexX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xXadxX1xX22xX3xX51xX63xX19xX1axX3xXb6xX18xX19xX1axXbaxX3xXcxX1xX18xX19xX3xX11cxXe9xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX1exX46xX4fxXaxX12xXffxX3xXcxX1xX3b7xXdxX3xX1axXdxX6xX19xXbaxX3xX20xX3c1xX6xX3xX20xXdxX99xX9axX3xX14xX1dxX19xX3xX1xX63xX3xX7xX2b1xX3xX208xX29xX3xXexXdxX11fxXbxX3xX19xX1xXc6xX19xX3xX1xX63xX3xX7xX2b1xX3xX20x69e4xX19xX1axX3xXadxc7b0xX3xXexX1xX6xX9axX3xX1axXdxX6xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX110xXcxX37bxXdxX3xX49xX18xX19xX1axX3xXexX4fxX3xX51xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xX1xX5axXbxX3xX46xX6xX19xX1xX3xX43xX63xX19xX1axX3xX51xX68xX4xX3xX208xX29xX3xXexX37bxXdxX3xXexX1c4xX87xX3xX7xX95xX3x98e5xXb6xd465xb142xX3xXbcxXbdxX3xXcxX1xXdxXc2xX22xX3xXc5xXc6xX19xbecfxXexX1c4xX1exX19xX1axX3xX19xX1axX29xX4fxX3xX208xX29xX3xX1axXdxX3b7xX3xX1xX29xX19xX1xX3xX4xX1xX132xX19xX1xabfdxX110xX3xXcxX113xX3xX19xX1axX29xX4fxX3xX2xX128xX30xX8cxX129xX30xX128xX8cxX128xX2xX3xX20xX11fxX19xX3xX2xX1edxX3xX1axXdxX3b7xX3xX129xX8cxX3xXbxX1x959cxXexX3xX19xX1axX29xX4fxX3xX129xX2xX30xX8cxX129xX30xX128xX8cxX128xX2xXe9xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX1exX46xX4fxXaxX12xXffxX3xXcxX1xX3b7xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX19xX380xXbxX3xXexXdxX80xX19xX3xX20xX285xXexX3xXexX1c4xXa1xX28bxX4xX110xX3xXcxX113xX3xX19xX1axX29xX4fxX3xX129xX2xX30xX8cxX129xX30xX128xX8cxX128xX2xX3xX20xX11fxX19xX3xX19xX1axX29xX4fxX3xX8cxX128xX30xX8cxX11cxX30xX128xX8cxX128xX2xX3xX4d5xXexX1c4xX1exX19xX1axX3xX1axXdxX3b7xX3xX5xX29xX9axX3xX208xXdxXc2xX4xX4f2xX3xX208xX29xX1exX3xXcxX29xXdxX3xXadxX1xX1exX2dxX19xX3xX7xX38cxX110xX3xX8cxX129xX172xX2xX128xX172xX8cxX8cxX129xX8cxX2xX4x5f0fxX6xX3xX49xX18xX19xX1axX3xXexX4fxX3xX51xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xX1xX5axXbxX3xX46xX6xX19xX1xX3xX43xX63xX19xX1axX3xX51xX68xX4xX3xX9axX95xXexX37bxXdxX3xX4c6xX1axX9dxX19xX3xX1xX29xX19xX1axX3xXcxacb7xX49xX318xX3xXcxXdxX336xX19xX3xX318xX1xX1exX19xX1axX3xX4d5xXcxX318xXb6xX6xX19xXadxX4f2xX3xXffxX3xX49xX4c6xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX43xXe7xX6xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX1exX46xX4fxXaxX12xXffxX3xXcxX1xX3b7xXdxX3xX1axXdxX6xX19xXbaxX3xX20xX3c1xX6xX3xX20xXdxX99xX9axX3xXexb1d2xX3xX4xX1xX68xX4xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX110xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX1exX46xX4fxXaxX12xX0xXdxX12xXcxX1xX3b7xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX110xX0xX30xXdxX12xXb6xae1cxXexX3xX20x6a8dxX22xX3xXexX113xX3xX8cxX172xX3xX1axXdxX3b7xX3xX8cxX8cxX3xXbxX1xX518xXexX3xX19xX1axX29xX4fxX3xX8cxX129xX30xX8cxX11cxX30xX128xX8cxX128xX2xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX1exX46xX4fxXaxX12xX0xXdxX12xX51xX3c1xX6xX3xX20xXdxX99xX9axX110xX3xX0xX30xXdxX12xX43xX380xXdxX3xXexX1c4xXa1xX3b7xX19xX1axX3xX4c4xXb6xX4c6xX4c7xX3xXbcxXbdxX3xXcxX1xXdxXc2xX22xX3xXc5xXc6xX19xXbaxX3xX1xX22xX4fxXc2xX19xX3xXcxX1xXdxXc2xX22xX3xX43xX1exX1dxXe9xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX1exX46xX4fxXaxX12xae7fxX3xX51xXdxX80xX22xX3xXadxXdxXc2xX19xXbaxX3xX4xX1dxX4xX1xX3xXexX1xX68xX4xX3xX20xX478xX19xX1axX3xXadxX47dxX3xXexX1xX6xX9axX3xX1axXdxX6xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX110xX3xX49xX1xXdxX3xXexXdxX11fxXexX3xXexX1c4xX1exX19xX1axX3xX1xX63xX3xX7xX2b1xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxXe9xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX1exX46xX4fxXaxX12xX49xX1xXdxX3xXexXdxX11fxXexX3xX5xXdxX336xX19xX3xX1xXc2xX3xX4d5xXexX1c4xX1exX19xX1axX3xX1axXdxX3b7xX3xX1xX29xX19xX1xX3xX4xX1xX132xX19xX1xX4f2xX110xX3xX49xX18xX19xX1axX3xXexX4fxX3xX51xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xX1xX5axXbxX3xX46xX6xX19xX1xX3xX43xX63xX19xX1axX3xX51xX68xX4xXffxX3xX51xX3c1xX6xX3xX4xX1xXdcxX110xX3x5da4xX38cxX3xX11cxX128xX11cxXbaxX3xX51xXa1xX3b7xX19xX1axX3xX118xX37bxX4xX3xX118xX1exX19xX1axX3x7fb2xX22xX9dxX19xXbaxX3xXbxX1xXa1xX3b7xX19xX1axX3xX51xX18xX19xX1axX3xXc5xXc2xXbaxX3xXcxX318xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX43xXe7xX6xXbaxX3xXexXdcxX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX43xXe7xX6xXe9xX3xX51xXdxXc2xX19xX3xXexX1xX1exX37bxXdxX110xX3xX8cxX128xX129xX173xX129xXe9xX216xX1edxX2xXe9xX172xX144xX172xXe9xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx99e6xX22xXexX1xX1exX1c4xXaxX12xX0xX14xX12x6b1cxXdxX1dxX9axX3xX20xX38cxX4xX110xX3xX4c6xX1axX22xX4fxbf44xX19xX3xXcxX1xX11fxX3xXcxXdxX11fxX19xX0xX30xX14xX12xX0xX30xXbxX12
Giám đốc: Nguyễn Thế Tiến