Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất hiệu quả
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 10 năm trở về trước, vùng đất Hậu Lộc trong tiềm thức nhiều người vẫn là địa phương ven biển còn nhiều cái thiếu, cái khó, xuất phát điểm thấp. Thế rồi, phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã như “cây đũa thần” khoác lên diện mạo tươi mới cho Hậu Lộc với những làng quê văn minh, đáng sống.
5001x53dfx66d0x7901x8b9exd563xaac6xe23exX6xc352x79d8xX1x7eddx6a81xc567xc5bexbf2bx6546x98c1xXdxX4xXexX9x5026xef57xbf38x96d1xX2x5dfax518cxXcx8c50xX2xXcxf4aexXcxX1exX2xXdxdddcxX21xXcxX2xb642x6234xX11xX2xXdxa30ex817fxX2xXdxX11xd584xXcxX2xb3e1xX34xX2xf194x6038xXcxX1exX2xX3xX26x62dexX3xX2xX37xf8a6xX2xX26xa811xX19x839dxXcxX2xce9ex104e9xX48xX2xfd0fxb71axX3xX2xX1xX26x54e4xXdxX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xXdxX30xcad5xXcxX2xX1bxX11xX4axXcx5ae6xX2xca39xX34xXcxX2xX3axX3bxXcxX1exX0xc53exX1xX16xX0xX26x10146xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX10xX11xXdxX4xXexX9xX16xX17xX18xX19xX2xX1bxX1cxXcxX1exX2xXcxX21xXcxX1exX2xXdxX26xX21xXcxX2xX2axX2bxX11xX2xX1exX41xXcxX2xX3axX2bxX11xX2xX1xX26xX57xXdxX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xX6x7308xXcxX2x5507xX48x63e3xXdxX2xX26xX11xX4axX48xX2x70bdxX48xXb5xX0xX74xX26xX79xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX4dxXexX5xX1bxX9xX16xX4dx5301xXcxX2xX79x5335xX2xXcx864fxX2axX2xXdxXfx636fxX2xX3axX34xX2xXdxXfx7ccdxX2bxX3xX69xX2xX3ax93b1xXcxX1exX2xX37xXbaxXdxX2xX4dxX4exX48xX2xX51xX52xX3xX2xXdxXfxX30xXcxX1exX2xXdxX11xX34xX2axX2xXdxX26x96abxX3xX2xXcxX26xX11xX34xX48xX2xXcxX1exXefx9d9cxX11xX2xX3ax97e4xXcxX2xX4xX62xX2xX37x92bcxX5xX2xX1xX26xXefxXdcxXcxX1exX2xX3axXexXcxX2xX6bxX11xX45xXcxX2xX3x76e4xXcxX2xXcxX26xX11xX34xX48xX2xX3xX57xX11xX2xXdxX26xX11x8feaxX48xX69xX2xX3xX57xX11xX2x6977xX26x8bf6xX69xX2xXb8xX48xXbaxXdxX2xX1xX26xX57xXdxX2xX37xX11xX45xX2axX2xXdxX26xXbaxX1x6e14xX2xX10xX26xX14dxX2xXfx1052cxX11xX69xX2xX1xX26xX30xXcxX1exX2xXdxXfxX62xX30xX2xXb8xX18xX19xX2xX1bxX1cxXcxX1exX2xXcxX21xXcxX1exX2xXdxX26xX21xXcxX2xX2axX2bxX11xX2x8181xX17xdf19xd6aexX10xa031x995exX2xX37xc132xX2xXcxX26xXefxX2xbecexX3xX18xX19xX2xX37xef27xX5xX2xXdxX26xe888xXcxb509xX2xX155xX26xX30xX57xX3xX2xX4x8b12xXcxX2xX1bxX11xX4axXcxX2xX2axX2fxX30xX2xXdxXefxXdcxX11xX2xX2axX2bxX11xX2xX3xX26xX30xX2xX4dxX4exX48xX2xX51xX52xX3xX2xX3axX2bxX11xX2xXcxX26xX3bxXcxX1exX2xX4xX62xXcxX1exX2xXc2xX48xX1bfxX2xX3axXe3xXcxX2xX2axX11xXcxX26xX69xX2xX37xX57xXcxX1exX2xX6x8f16xXcxX1exX16dxX0xX74xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xb55fxX30xX1bxX19xX9xX2xX6xXdxX19xX4xXexX8xX9xXdxXexXb8xXdx9b31xX5xX4xX11xX1exXcx8ca7xX2xX3xXexXcxXdxXexXfxed8cxX9xX16xX0xX11xX2axX1exX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX11xb3e4xXexXcxXdxXexXfxX9xX2xX6xXdxX19xX4xXexX8xX9xd649xX11xX1bxXdxX26xX22dxX2xa874xXe0xXe0xX1xXb8xX235xX2xX26xXexX11xX1exX26xXdxX22dxX2x10392xX79xX26axX1xXb8xX235xX9xX2xX6xXfxX3xX8xX9xX74xX74xX11xX16dxX6bxX5xX30xXdxX26xX5xXcxX26xX26xX30xX5xX16dxX3axXcxX74xXcxXexX254xX6xX74xca87xX28fxX28fx70e3xX74xX28fxX292xX26axX1bxX26axXe0x5efaxX26axX79xXe0x5625xXdxX25bxX29exX29ex685dxX25bxX4xXe0xX16dx99f7xX1xX1ex7defxXfxX8xX26axX79xXe0xX9xX2xX5xX4xXdxX8xX9xX17xX18xX19xX2xX1bxX1cxXcxX1exX2xXcxX21xXcxX1exX2xXdxX26xX21xXcxX2xX2axX2bxX11xX2xX1exX41xXcxX2xX3axX2bxX11xX2xX1xX26xX57xXdxX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xX6xXb5xXcxX2xXb8xX48xXbaxXdxX2xX26xX11xX4axX48xX2xXc2xX48xXb5xX9xX2xX254xX11xX1bxXdxX26xX8xX9xX25bxXe0xXe0xX9xX2xX26xXexX11xX1exX26xXdxX8xX9xX26axX79xX26axX9xX2xX74xX16xX0xX74xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX245xX5xX1xXdxX11xX30xXcxX9xX16xX4dxX4exX48xX2xX51xX52xX3xX2xX26xX21xX2axX2xXcxX5xX19xX16dxX2xe0b4xXcxX26xX22dxX2xX10xX26xXf5xX19xX2xX19cxXefxXdcxXcxX1exX0xX74xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX216xX30xX1bxX19xX9xX16xX10xX26xX1cxX3xX2xX26xX11xX4axXcxX2xX245xX26xXefxXdcxXcxX1exX2xXdxXfxa462xXcxX26xX2xX19fxdb3fxX3xX2xXdxX11xX1bfxX48xX2xXc2xX48xX203xX3xX2xX1exX11xX5xX2xX3axX34xX2xX17xX19cxX19dxX10xX19fxX69xX2xX3xXbaxX1xX2x9062xX19xX69xX2xX3xX26xa0a5xXcxX26xX2xXc2xX48xX19xX34xXcxX2xX26xX48xX19xX4axXcxX2xX4dxX4exX48xX2xX51xX52xX3xX2xX37xX1a3xX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xX155xX26xX5xX11xX2xXcxX26xX11xX34xX48xX2xX1exX11xXb5xX11xX2xX1xX26xX57xX1xX2xX37xX174xXcxX1exX2xX6bxX52xX69xX2xX3xXb5xX2xX26xX4axX2xXdxX26xX203xXcxX1exX2xX3xX26xX39axXcxX26xX2xXdxXfxX129xX2xX3axX62xX30xX2xX3xX48xX52xX3xX69xX2xX26xX48xX19xX2xX37xX52xXcxX1exX2xX2ax52cexX11xX2xXcxX1exX48xX174xXcxX2xX4xX1cxX3xX69xX2xX1xX26xXbaxXcxX2xX37xXbaxX48xX2xX37xX14dxXcxX2xX3xX48xX203xX11xX2xXcxXe3xX2axX2xX28fxXe0xX28fxX28fxX2xX37xX2fxXdxX2xX3xX26xX48xa254xXcxX2xX26xX48xX19xX4axXcxX2xX19dxX10xX19fxX16dxX2xX19cxX30xX2xX4xX62xX2axX2xXdxX203xXdxX2xX3xX21xXcxX1exX2xXdxX57xX3xX2xXdxX48xX19xX1bfxXcxX2xXdxXfxX48xX19xX34xXcxX69xX2xX3xX57xXcxX2xX6bxX52xX2xX3axX62xX2xX19dxX26xX18xXcxX2xX1bxX18xXcxX2xXdxXfxX1bfxXcxX2xX37xX129xX5xX2xX6bxX62xXcxX2xXcxX26xX4exXcxX2xXdxX26xX112xX3xX2xXfx1079cxX2xX3xXdcxX2xX3xX26xX14dxX2xX3axX4exXcxX2xX26xX62xXcxX26xX2xX3xX394xX5xX2xX3xX26xXefxXdcxXcxX1exX2xXdxXfxX370xXcxX26xX2xX17xX19cxX19dxX10xX19fxX2xX4xX62xX2xX1a9xX1bxX18xXcxX2xX4xX62xX2axX69xX2xX1bxX18xXcxX2xX26xXefxXe8xXcxX1exX2xXdxX26xX375xX69xX2xX4xXbaxX19xX2xX6xX112xX3xX2xX1bxX18xXcxX2xX37xX45xX2xX4xX30xX2xX3xX26xX30xX2xX1bxX18xXcxX1b6xX16dxX2xX245xX57xX3xX2xX3xXbaxX1xX2xX394xX19xX2xX37xXb5xXcxX1exX69xX2xX3xX26xX39axXcxX26xX2xXc2xX48xX19xX34xXcxX2xX37xX157xXcxX1exX2xX3axX5xX11xX2xXdxXfxX13dxX2xXdxf2d3xX2xX3xX26xX112xX3xX69xX2xX26xXefxX2bxXcxX1exX2xX1bxX122xXcxX2xX3xX26xc9aaxX2xX37xX2fxX30xX2xX3axX62xX2xX26xd424xX2xXdxXfxfc3axX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xX155xX26xX5xX11xX2xXdxX26xX1cxX3xX2xX26xX11xX4axXcxX16dxX2xX10xXfxX30xXcxX1exX2xXc2xX48xX57xX2xXdxXfxX370xXcxX26xX2xXdxX26xX1cxX3xX2xX26xX11xX4axXcxX69xX2xX6bxX5xXcxX2xX3xX26xX52exX2xX37xX2fxX30xX2xX17xX19cxX19dxX10xX19fxX2xX26xX48xX19xX4axXcxX2xX4xX48xX21xXcxX2xX6xX18xX48xX2xX6xX57xXdxX2xX3xXdcxX2xX6xXe8xX69xX2xXcxX41xX2axX2xX3xX26xX41xX3xX2xXdxX370xXcxX26xX2xX26xX370xXcxX26xX69xX2xXdxX26xX57xX30xX2xX1ex81b1xX2xX155xX26xX157xX2xX155xX26xXe3xXcxX69xX2xX3axXefxX2bxXcxX1exX2xX2axX41xX3xX69xX2xX37xX52xXcxX1exX2xX3axX11xX1bfxXcxX2xX3xX57xX3xX2xXb8xX1a3xX2xX3xX26xX394xX2xX37xX52xXcxX1exX2xX155xX26xX41xX3xX2xX1xX26xX375xX3xX2xX155xX26xX157xX2xX155xX26xXe3xXcxX69xX2xX26xX48xX19xX2xX37xX52xXcxX1exX2xX2axX403xX11xX2xXcxX1exX48xX174xXcxX2xX4xX1cxX3xX2xX17xX19cxX19dxX10xX19fxX16dxX2xX245xXf5xXcxX1exX2xX3axX2bxX11xX2xX3xXdcxX2xX3xX26xX14dxX2xX26xX538xX2xXdxXfxX53cxX2xX3xX394xX5xX2xX10xXfxX48xXcxX1exX2xXefxXdcxXcxX1exX69xX2xX3xX394xX5xX2xXdxX52exXcxX26xX69xX2xX3xX394xX5xX2xX26xX48xX19xX4axXcxX69xX2xXdxX2fxX30xX2xX37xX11xX34xX48xX2xX155xX11xX4axXcxX2xX3xX26xX30xX2xX3xX57xX3xX2xXb8xX1a3xX2xX155xX26xX41xX3xX2xX1xX26xX375xX3xX2xX155xX26xX157xX2xX155xX26xXe3xXcxX69xX2xXdxX26xX1cxX3xX2xX26xX11xX4axXcxX2xX3xX157xX2xX26xX11xX4axX48xX2xXc2xX48xXb5xX2xX3xX26xXefxXdcxXcxX1exX2xXdxXfxX370xXcxX26xX2xX17xX19cxX19dxX10xX19fxX2xX1exX41xXcxX2xX3axX2bxX11xX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xX155xX26xX5xX11xX2xXdxX26xX1cxX3xX2xX26xX11xX4axXcxX2xX37xX34xX2xX57xXcxX2xX1xX26xX57xXdxX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xXcxX21xXcxX1exX2xXcxX1exX26xX11xX4axX1xX2xX37xX14dxXcxX2xXcxXe3xX2axX2xX28fxXe0xX28fxX26axX69xX2xXdxX1b4xX2axX2xXcxX26xX370xXcxX2xX37xX14dxXcxX2xXcxXe3xX2axX2xX28fxXe0xX29exXe0xX16dxX2xX4dxX48xX19xX4axXcxX2xX4dxX4exX48xX2xX51xX52xX3xX2xX37xX1a3xX2xX3xXdcxX2xX3xXbaxX48xX2xX4xX2fxX11xX2xXcxX1exX62xXcxX26xX2xXcxX21xXcxX1exX2xXcxX1exX26xX11xX4axX1xX69xX2xX4xX18xX2axX2xXcxX1exX26xX11xX4axX1xX69xX2xXdxX26xX394xX19xX2xX6xXb5xXcxX2xX3axX62xX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xX155xX26xX5xX11xX2xXdxX26xX1cxX3xX2xX26xX11xX4axXcxX2xX3xX21xXcxX1exX2xXdxX57xX3xX2xXc2xX48xXb5xXcxX2xX4xf666xX2xX3axX4axX2xX6xX11xXcxX26xX2xX5xXcxX2xXdxX30xX62xXcxX2xXdxX26xX1cxX3xX2xX1xX26xX433xX2axX69xX2xXb8xX57xX3xX2xX37xX129xXcxX26xX2xX3xX57xX3xX2xX4x5493xXcxX26xX2xX3axX1cxX3xX2xX2axX1afxX11xX2xXcxX26xX403xXcxX69xX2xX3xX57xX3xX2xX6xXb5xXcxX2xX1xX26xX433xX2axX2xX3xX26xX394xX2xX4xX1cxX3xX69xX2xX3xX157xX2xX4xX53cxX11xX2xXdxX26xX14dxX2xX3axX62xX2xXdxX11xX34xX2axX2xXcxXe3xXcxX1exX2xX1xX26xX57xXdxX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xXcxX26xf709xX2axX2xXcxX18xXcxX1exX2xX3xX5xX30xX2xX1exX11xX57xX2xXdxXfxX129xX2xX1exX11xX5xX2xXdxXe3xXcxX1exX2xX3axX62xX2xX1xX26xX57xXdxX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xX6bxX34xXcxX2xX3axX3bxXcxX1exX16dxX0xX74xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX216xX30xX1bxX19xX9xX16xX10xXfxX30xXcxX1exX2xX17xX19cxX19dxX10xX19fxX69xX2xX3axX11xX4axX3xX2xX1xX26xX57xXdxX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xX6xXb5xXcxX2xXb8xX48xXbaxXdxX69xX2xXcxX18xXcxX1exX2xX3xX5xX30xX2xXdxX26xX48xX2xXcxX26xX4exX1xX2xX3xX394xX5xX2xXcxX1exXefxX11exX11xX2xX1bxX18xXcxX2xX4xX48xX21xXcxX2xX37xXefxX53cxX3xX2xX26xX48xX19xX4axXcxX2xX4dxX4exX48xX2xX51xX52xX3xX2xXb8xX57xX3xX2xX37xX129xXcxX26xX2xX4xX62xX2xXcxX26xX11xX4axX2axX2xX3axX375xX2xXdxXfxX403xXcxX1exX2xXdxX18xX2axX69xX2xX1exX157xX1xX2xX1xX26xX1b4xXcxX2xXdxX39axX3xX26xX2xX3xX1cxX3xX2xXb8xX157xX5xX2xX37xX157xX11xX69xX2xX1exX11xXb5xX2axX2xXcxX1exX26xa7e5xX30xX2xXdxXfxX1bfxXcxX2xX37xX129xX5xX2xX6bxX62xXcxX16dxX2xX19dxX51axX11xX2xX6bxX4exXdxX2xX4xX62xX2xX26xX48xX19xX4axXcxX2xX37xX1a3xX2xXdxX4exX1xX2xXdxXfxX48xXcxX1exX2xX3xX26xX52exX2xX37xX2fxX30xX2xX57xX1xX2xX1bxX375xXcxX1exX2xX3xX57xX3xX2xXdxX11xX14dxXcxX2xX6bxX52xX2xX155xX26xX30xX5xX2xX26xX403xX3xX2xX227xX2xX3xX21xXcxX1exX2xXcxX1exX26xX4axX2xX3axX62xX2xX3xXdcxX2xX1exX11xX2bxX11xX2xX26xX157xX5xX2xXdxXfxX30xXcxX1exX2xXcxX21xXcxX1exX2xXcxX1exX26xX11xX4axX1xX16dxX2xX4dxX11xX4axXcxX2xXcxX5xX19xX69xX2xX26xX48xX19xX4axXcxX2xX3xX157xX2x90b6xX29exX96cxX2xX2axX57xX19xX2xX4xX62xX2axX2xX37xXbaxXdxX2xX3xX57xX3xX2xX4xX30xX2fxX11xX69xX2xX79xX79xX26axX2xX2axX57xX19xX2xX1exb677xXdxX2xX37xX4exX1xX2xX4xX11xX1bfxXcxX2xX26xX53cxX1xX69xX2xX29exX292xX2xX2axX57xX19xX2xX1exX11xXexX30xX2xX26xX2fxXdxX2xX3axX62xX2xX2axX57xX19xX2xX3xXbaxX19xX69xX16dxX16dxX16dxX2xX37xX5xXcxX1exX2xX1xX26xX57xXdxX2xX26xX48xX19xX2xX26xX11xX4axX48xX2xXc2xX48xXb5xX2xXdxXfxX30xXcxX1exX2xX6xXb5xXcxX2xXb8xX48xXbaxXdxX16dxX2xX10xX30xX62xXcxX2xX26xX48xX19xX4axXcxX2xX37xX1a3xX2xX3xX26xX48xX19xX45xXcxX2xX37xX51axX11xX2xX37xXefxX53cxX3xX2xX26xXdcxXcxX2xX79xX16dxX26axXe0xXe0xX2xX26xX5xX2xX37xXbaxXdxX2xX155x9930xX2axX2xX26xX11xX4axX48xX2xXc2xX48xXb5xX2xX6xX5xXcxX1exX2xXdxXfxX174xXcxX1exX69xX2xX3xX26xXe3xXcxX2xXcxX48xX21xX11xX2xX3xX57xX3xX2xX4xX30xX2fxX11xX2xX3xX18xX19xX2xX3xX30xXcxX2xX3xX157xX2xX1exX11xX57xX2xXdxXfxX129xX2xX155xX11xXcxX26xX2xXdxX14dxX2xX3xX5xX30xX16dxX2xX19fxXe8xX2xXfxX52xXcxX1exX2xX1bxX11xX4axXcxX2xXdxX39axX3xX26xX2xX3xX18xX19xX2xX3xX157xX2xX1exX11xX57xX2xXdxXfxX129xX2xX155xX11xXcxX26xX2xXdxX14dxX2xX3xX5xX30xX2xXcxX26xXefxX22dxX2xX2bxXdxX2xXb8xX48xXbaxXdxX2xX155xX26xX433xX48xX69xX2xXcxX1exX21xX2xXcxX1exX403xXdxX69xX2xX1bxXefxX5xX2xX3xX57xX3xX2xX4xX30xX2fxX11xX69xX2xX155xX26xX30xX5xX11xX2xXdxX18xX19xX69xX2xX3xXb5xX11xX2xX6bxX157xX2xXb8xX21xX11xX16dxX16dxX16dxX2xX3axX2bxX11xX2xX1bxX11xX4axXcxX2xXdxX39axX3xX26xX2xX1exX1b4xXcxX2xX79xX16dxX292xX26axXe0xX2xX26xX5xX16dxX2xd9d3xX26xX57xXdxX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xX37xXefxX53cxX3xX2xX3xX57xX3xX2xX3xX26xX48xX538xX11xX2xX4xX11xX1bfxXcxX2xX155xX14dxXdxX2xX155xX26xXa16xX1xX2xX155xX39axXcxX2xXdxe01axX2xX6xXb5xXcxX2xXb8xX48xXbaxXdxX2xX37xX14dxXcxX2xXdxX11xX1bfxX48xX2xXdxX26xX375xX2xX3xX26xX30xX2xX79xX16dxX292xX29exXe0xX2xX26xX5xX2xX3xX18xX19xX2xXdxXfxX174xXcxX1exX2xX26xX62xXcxX1exX2xX26xX157xX5xX2xX3xX26xX30xX2xX1exX11xX57xX2xXdxXfxX129xX2xX155xX11xXcxX26xX2xXdxX14dxX2xX3xX5xX30xX16dxX2xX51xX11xX1bfxXcxX2xX155xX14dxXdxX2xX3axX2bxX11xX2xX1bxX30xX5xXcxX26xX2xXcxX1exX26xX11xX4axX1xX2xX155xX774xX2xX26xX53cxX1xX2xX37xX174xXcxX1exX2xXdxX26xXexX30xX2xX3xX26xX48xX538xX11xX2xX155xX26xXa16xX1xX2xX155xX39axXcxX2xXdxXb1bxX2xX6xXb5xXcxX2xXb8xX48xXbaxXdxX2xX37xX14dxXcxX2xX6bxX5xX30xX2xXdxX11xX1bfxX48xX2xX6xXb5xXcxX2xX1xX26xX433xX2axX16dxX2x674cxX11xX57xX2xXdxXfxX129xX2xX3xX57xX3xX2xX4xX30xX2fxX11xX2xX3xX18xX19xX2xXdxXfxX174xXcxX1exX2xXdxX26xXexX30xX2xX3xX26xX48xX538xX11xX2xX4xX11xX1bfxXcxX2xX155xX14dxXdxX2xX6xXb5xXcxX2xXb8xX48xXbaxXdxX2xX37xX2fxXdxX2xX6bxX370xXcxX26xX2xXc2xX48xX18xXcxX2xX3xXb5xX2xXcxXe3xX2axX2xXdxXb1bxX2xX29exXe0xXe0xX2xX37xX14dxXcxX2xX26axXe0xXe0xX2xXdxXfxX11xX4axX48xX2xX37xX174xXcxX1exX74xX26xX5xX16dxX2xX245xX57xX2xX6bxX11xX4axXdxX2xX3xX157xX2xX1bxX11xX4axXcxX2xXdxX39axX3xX26xX2xX37xXbaxXdxX2xX3xX26xX48xX19xX1bfxXcxX2xX2axX62xX48xX2xX3xXdcxX2xX3xXbaxX48xX2xX292xX2xX3axX375xX74xXcxXe3xX2axX2xX3xX26xX30xX2xXdxX26xX48xX2xXcxX26xX4exX1xX2xXdxXb1bxX2xX25bxXe0xXe0xX2xX37xX14dxXcxX2xX29axXe0xXe0xX2xXdxXfxX11xX4axX48xX2xX37xX174xXcxX1exX74xX26xX5xX16dxX0xX74xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX216xX30xX1bxX19xX9xX16xec2cxX5xX48xX2xX79xX79xX2xXcxXe3xX2axX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xX155xX26xX5xX11xX2xXdxX26xX1cxX3xX2xX26xX11xX4axXcxX69xX2xX3xXf5xXcxX1exX2xX3axX2bxX11xX2xX6xX1cxX2xX4xX1a3xXcxX26xX69xX2xX3xX26xX52exX2xX37xX2fxX30xX2xXc2xX48xX19xX14dxXdxX2xX4xX11xX4axXdxX69xX2xX6xX18xX48xX2xX6xX57xXdxX2xX3xX394xX5xX2xX3xX57xX3xX2xX3xXbaxX1xX69xX2xX3xX57xX3xX2xXcxX1exX62xXcxX26xX2xX3axX62xX2xX6bxX5xXcxX2xX3xX26xX52exX2xX37xX2fxX30xX2xXdxXb1bxX2xX26xX48xX19xX4axXcxX2xX37xX14dxXcxX2xX3xXdcxX2xX6xXe8xX69xX2xX6xX1cxX2xXdxX26xX5xX2axX2xX1exX11xX5xX2xX3xX394xX5xX2xXdxX30xX62xXcxX2xXb8xX1a3xX2xX26xX52xX11xX69xX2xX37xX98fxX3xX2xX6bxX11xX4axXdxX2xX4xX62xX2xXdxX2fxX30xX2xX37xXefxX53cxX3xX2xX6xX1cxX2xX37xX174xXcxX1exX2xXdxX26xX48xX4exXcxX2xX3axX62xX2xX1xX26xX30xXcxX1exX2xXdxXfxX62xX30xX2xX17xX19cxX19dxX10xX19fxX2xXdxXfxX30xXcxX1exX2xX3xX57xX3xX2xXdxX1b4xXcxX1exX2xX4xX2bxX1xX2xX19dxX26xX18xXcxX2xX1bxX18xXcxX2xXdxXfxX30xXcxX1exX2xX26xX48xX19xX4axXcxX2xX37xX1a3xX2xXdxXb1bxXcxX1exX2xX6bxXefxX2bxX3xX2xXdxX2fxX30xX2xXcxX1bfxXcxX2xX2axX52xXdxX2xX4dxX4exX48xX2xX51xX52xX3xX2xX3xX157xX2xX1bxX11xX4axXcxX2xX2axX2fxX30xX2xX155xX26xX5xXcxX1exX2xXdxXfxX5xXcxX1exX69xX2xX37xX11exX11xX2xX6xX203xXcxX1exX2xX19dxX26xX18xXcxX2xX1bxX18xXcxX2xXcxX1exX62xX19xX2xX3xX62xXcxX1exX2xX155xX26xX57xX2xX1exX11xXb5xX16dxX2xX10xX26xX48xX2xXcxX26xX4exX1xX2xX6bxX370xXcxX26xX2xXc2xX48xX18xXcxX2xX37xX1b4xX48xX2xXcxX1exXefxX11exX11xX2xXdxX30xX62xXcxX2xX26xX48xX19xX4axXcxX2xX37xX2fxXdxX2xX292xX96cxX69xX29exX292xX2xXdxXfxX11xX4axX48xX2xX37xX174xXcxX1exX74xXcxX1exXefxX11exX11xX74xXcxXe3xX2axX16dxX2xX10x9132xX2xX4xX4axX2xX26xX52xX2xXcxX1exX26xX8d7xX30xX2xX3xX26xX52exX2xX3xX13dxXcxX2xX29exX69xX29exX29ax5e0axX16dxX2xX10xX30xX62xXcxX2xX26xX48xX19xX4axXcxX2xX6xX5xX48xX2xX155xX26xX11xX2xX6xX57xX1xX2xXcxX26xX4exX1xX2xX3xX13dxXcxX2xX28fxX79xX2xXb8xX1a3xX2xXdxX26xX48xX52xX3xX2xX1bxX11xX4axXcxX2xX17xX19cxX19dxX10xX19fxX16dxX2xX4dxX48xX19xX4axXcxX2xX4dxX4exX48xX2xX51xX52xX3xX2xX37xX1a3xX2xX26xX30xX62xXcxX2xXdxX26xX62xXcxX26xX2xX29exX79xX29axX2xXdxX11xX1bfxX48xX2xX3xX26xX39axX69xX2xX6bxX370xXcxX26xX2xXc2xX48xX18xXcxX2xX37xX2fxXdxX2xX79xX26axX69xX28fxX2xXdxX11xX1bfxX48xX2xX3xX26xX39axX74xXb8xX1a3xX16dxX2x9384xX14dxXcxX2xXcxX5xX19xX69xX2xXdxX30xX62xXcxX2xX26xX48xX19xX4axXcxX2xX3xX157xX2xX79xX25bxX2xXb8xX1a3xX2xX37xXefxX53cxX3xX2xX3xX21xXcxX1exX2xXcxX26xX4exXcxX2xX37xX2fxXdxX2xX3xX26xX48xX433xXcxX2xX19dxX10xX19fxX69xX2xX3xX26xX11xX14dxX2axX2xX25bxX26axX69xX96cxXe6exX2xXdxX51axXcxX1exX2xX6xX203xX2xXb8xX1a3xX2xX17xX19cxX19dxX10xX19fxX69xX2xX29exX2xXb8xX1a3xX2xX37xX2fxXdxX2xX3xX26xX48xX433xXcxX2xX19dxX10xX19fxX2xXcxX18xXcxX1exX2xX3xX5xX30xX2xX19axX51xX11xX1bfxXcxX2xX51xX52xX3xX69xX2xX19fxX11xXcxX26xX2xX51xX52xX3xX2xX3axX62xX2x5d65xX48xX5xXcxX1exX2xX51xX52xX3xX1a0xX69xX2xX79xXe0xX96cxX2xXdxX26xX21xXcxX2xX37xX2fxXdxX2xX3xX26xX48xX433xXcxX2xX19dxX10xX19fxX2xX3axX62xX2xX29axX2xXdxX26xX21xXcxX2xX37xX2fxXdxX2xX3xX26xX48xX433xXcxX2xX19dxX10xX19fxX2xX155xX11xX45xX48xX2xX2axX122xX48xX16dxX2xX19dxX26xX11exX2xX1exX41xXcxX2xX1xX26xX57xXdxX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xX6xXb5xXcxX2xXb8xX48xXbaxXdxX69xX2xXcxX18xXcxX1exX2xX3xX5xX30xX2xX37xX11exX11xX2xX6xX203xXcxX1exX2xXcxX1exXefxX11exX11xX2xX1bxX18xXcxX2xX3axX2bxX11xX2xX17xX19cxX19dxX10xX19fxX2xX37xX1a3xX2xX1exX157xX1xX2xX1xX26xX1b4xXcxX2xXdxX26xfb33xX3xX2xX37xX433xX19xX2xXb8xX157xX5xX2xX37xX157xX11xX69xX2xX1exX11xXb5xX2axX2xXcxX1exX26xX8d7xX30xX2xXdxXfxX1bfxXcxX2xX37xX129xX5xX2xX6bxX62xXcxX16dxX2xXef3xX11exX11xX2xX6xX203xXcxX1exX2xX3axX4exXdxX2xX3xX26xXbaxXdxX69xX2xXdxX11xXcxX26xX2xXdxX26xX1b4xXcxX2xX3xX394xX5xX2xXcxX1exXefxX11exX11xX2xX1bxX18xXcxX2xXcxXdcxX11xX2xX37xX18xX19xX2xX37xX1a3xX2xX37xXefxX53cxX3xX2xX3xXb5xX11xX2xXdxX26xX11xX4axXcxX2xXfxX48exX2xXcxXa16xXdxX16dxX0xX74xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX216xX30xX1bxX19xX9xX16xd232xX14dxXdxX2xX3xXbaxX48xX2xX26xX2fxX2xXdxX1b4xXcxX1exX2xX155xX11xXcxX26xX2xXdxX14dxX2xX227xX2xXb8xX1a3xX2xX26xX52xX11xX2xX155xX26xX48xX2xX3axX1cxX3xX2xXcxX21xXcxX1exX2xXdxX26xX21xXcxX2xX1xX26xX57xXdxX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xXcxX26xX5xXcxX26xX69xX2xXcxX51axX11xX2xX6bxX4exXdxX2xXcxX26xXbaxXdxX2xX4xX62xX2xX26xX4axX2xXdxX26xX203xXcxX1exX2xX37xXefxX11exXcxX1exX2xX1exX11xX5xX30xX2xXdxX26xX21xXcxX1exX69xX2xXdxXfxXefxX11exXcxX1exX2xX26xX403xX3xX69xX2xX3xX57xX3xX2xXdxX26xX11xX14dxXdxX2xX3xX26xX14dxX2xX3axXe3xXcxX2xX26xX157xX5xX2xX227xX2xXdxX26xX45xX2xXdxX26xX5xX30xX2xX3xXdcxX2xX6xXe8xX16dxX16dxX16dxX69xX2xXdxX2fxX30xX2xXfxX5xX2xX1bxX11xX4axXcxX2xX2axX2fxX30xX2xX2axX2bxX11xX2xX3xX26xX30xX2xX155xX26xX48xX2xX3axX1cxX3xX2xXcxX21xXcxX1exX2xXdxX26xX21xXcxX69xX2xXdxXb1bxXcxX1exX2xX6bxXefxX2bxX3xX2xX37xX57xX1xX2xX112xXcxX1exX2xXcxX26xX48xX2xX3xX1b4xX48xX2xX6xXb5xXcxX2xXb8xX48xXbaxXdxX2xX3axX62xX2xX37xX11exX11xX2xX6xX203xXcxX1exX2xX3xX394xX5xX2xX1bxX18xXcxX2xX3xXefxX2xXcxX21xXcxX1exX2xXdxX26xX21xXcxX2xXdxXfxX1bfxXcxX2xX37xX129xX5xX2xX6bxX62xXcxX2xX26xX48xX19xX4axXcxX16dxX2xX245xXdcxX2xX3xXbaxX48xX2xX155xX11xXcxX26xX2xXdxX14dxX2xXcxX21xXcxX1exX2xXdxX26xX21xXcxX2xXdxX11xX14dxX1xX2xXdxX375xX3xX2xX3xX26xX48xX19xX45xXcxX2xX1bxX129xX3xX26xX2xXdxX26xXexX30xX2xX26xXefxX2bxXcxX1exX2xXdxXe3xXcxX1exX2xX1bxX1b4xXcxX2xXdxXe54xX2xXdxXfxX403xXcxX1exX2xX3xX21xXcxX1exX2xXcxX1exX26xX11xX4axX1xX2xX227xX2xX1bxX129xX3xX26xX2xX3axX375xX69xX2xXcxX18xXcxX1exX2xX3xX5xX30xX2xX3xX26xXbaxXdxX2xX4xXefxX53cxXcxX1exX69xX2xX26xX11xX4axX48xX2xXc2xX48xXb5xX2xX6xXb5xXcxX2xXb8xX48xXbaxXdxX69xX2xXcxX26xXbaxXdxX2xX4xX62xX2xX3xX57xX3xX2xX6xXb5xXcxX2xX1xX26xX433xX2axX2xXdxX26xX14dxX2xX2axX2fxXcxX26xX2xX3xX394xX5xX2xX26xX48xX19xX4axXcxX2xX19axX4xX1015xX5xX2xX1exX2fxX30xX69xX2xX1exX11xX5xX2xX3xX1b4xX2axX69xX2xXdxX26xX394xX19xX2xX6xXb5xXcxX69xX2xXfxX5xX48xX2xX2axX62xX48xX16dxX16dxX16dxX1a0xX16dxX2xXca7xXb5xXcxX2xXb8xX48xXbaxXdxX2xXcxX21xXcxX1exX2xXcxX1exX26xX11xX4axX1xX2xXdxX11xX14dxX1xX2xXdxX375xX3xX2xX1xX26xX57xXdxX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xX51axXcxX2xX37xX129xXcxX26xX69xX2xXdxX57xX11xX2xX3xXdcxX2xX3xXbaxX48xX2xXcxX1exX62xXcxX26xX2xXcxX21xXcxX1exX2xXcxX1exX26xX11xX4axX1xX2xX37xX5xXcxX1exX2xX37xX11xX2xX37xX1015xXcxX1exX2xX26xXefxX2bxXcxX1exX69xX2xX2axX52xXdxX2xX6xX203xX2xX3xX18xX19xX2xXdxXfxX174xXcxX1exX69xX2xX3axX4exXdxX2xXcxX48xX21xX11xX2xX3xX26xX48xX19xX45xXcxX2xX37xX51axX11xX2xX3xX157xX2xX26xX11xX4axX48xX2xXc2xX48xXb5xX2xX3xX5xX30xX2xXcxX26xXefxX22dxX2xX4xX1015xX5xX2xXcxXe3xXcxX1exX2xX6xX48xXbaxXdxX2xX3xX5xX30xX69xX2xXfxX5xX48xX2xX5xXcxX2xXdxX30xX62xXcxX69xX2xX1exX11xX5xX2xX3xX1b4xX2axX69xX2xX6bxX13dxX2xXdxX26xX129xXdxX69xX2xXcxX1exX5xX30xX16dxX16dxX16dxX2xX4dxX48xX19xX4axXcxX2xX4dxX4exX48xX2xX51xX52xX3xX2xX1bxX48xX19xX2xXdxXfxX370xX2xX3axX62xX2xX1xX26xX57xXdxX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xX37xXefxX53cxX3xX2xX26axX28fxX2a3xX2xXdxXfxX5xXcxX1exX2xXdxXfxX2fxX11xX2xX3axX62xX2xX1exX11xX5xX2xXdxXfxX2fxX11xX2xX3xX26xXe3xXcxX2xXcxX48xX21xX11xX69xX2xXdxXfxX30xXcxX1exX2xX37xX157xX2xX3xX157xX2xX79xXe0xXe0xX2xXdxXfxX5xXcxX1exX2xXdxXfxX2fxX11xX2xX37xX2fxXdxX2xXdxX11xX1bfxX48xX2xX3xX26xX39axX2xX3xX394xX5xX2xX216xX52xX2xX19dxX21xXcxX1exX2xXcxX1exX26xX11xX4axX1xX2xX3axX62xX2xXaeexX26xX57xXdxX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xXcxX21xXcxX1exX2xXdxX26xX21xXcxX69xX2xX3axX2bxX11xX2xX96cxX25bxX2xXdxXfxX5xXcxX1exX2xXdxXfxX2fxX11xX2xX1exX62xX2xX3axX62xX2xX4xX53cxXcxX2xX37xX1a3xX2xX26xX370xXcxX26xX2xXdxX26xX62xXcxX26xX2xX37xXefxX53cxX3xX2xX3xX26xX48xX538xX11xX2xX4xX11xX1bfxXcxX2xX155xX14dxXdxX2xX6xXb5xXcxX2xXb8xX48xXbaxXdxX69xX2xX6bxX5xX30xX2xXdxX11xX1bfxX48xX2xX6xXb5xXcxX2xX1xX26xX433xX2axX2xX51axXcxX2xX37xX129xXcxX26xX69xX2xX37xXb5xX2axX2xX6bxXb5xX30xX2xX5xXcxX2xXdxX30xX62xXcxX2xXdxX26xX1cxX3xX2xX1xX26xX433xX2axX16dxX2xX19dxX26xX370xXcxX2xX3xX26xX48xXcxX1exX69xX2xX3xX57xX3xX2xX2axX21xX2xX26xX370xXcxX26xX2xXdxXfxX5xXcxX1exX2xXdxXfxX2fxX11xX2xX6xX5xX48xX2xX155xX26xX11xX2xX3xX26xX48xX19xX45xXcxX2xX37xX51axX11xX2xX37xX34xX48xX2xX3xX26xX30xX2xX26xX11xX4axX48xX2xXc2xX48xXb5xX2xX155xX11xXcxX26xX2xXdxX14dxX2xX3xX5xX30xX2xX1exXbaxX1xX2xXfxXbaxXdxX2xXcxX26xX11xX34xX48xX2xX4xX1b4xXcxX2xX6xX30xX2xX3axX2bxX11xX2xXdxXfxX174xXcxX1exX2xX4xX1015xX5xX16dxX0xX74xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX216xX30xX1bxX19xX9xX16x929axXcxX2xXcxX11xXcxX26xX2xX3xX26xX39axXcxX26xX2xXdxXfxX129xX69xX2xXdxXfxX4exXdxX2xXdxX1cxX2xX5xXcxX2xXdxX30xX62xXcxX2xXb8xX1a3xX2xX26xX52xX11xX2xX37xXefxX53cxX3xX2xX37xXb5xX2axX2xX6bxXb5xX30xX69xX2xX1bxX18xXcxX2xX3xX26xX394xX2xXe8xX2xX3xXdcxX2xX6xXe8xX2xX37xXefxX53cxX3xX2xX1xX26xX57xXdxX2xX26xX48xX19xX69xX2xX1xX26xX30xXcxX1exX2xXdxXfxX62xX30xX2xXc2xX48xX1b4xXcxX2xX3xX26xX1015xXcxX1exX2xX6bxXb5xX30xX2xX3axX4axX2xX5xXcxX2xXcxX11xXcxX26xX2xX10xX51axX2xXc2xX48xX203xX3xX2xX1xX26xX57xXdxX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xX2axX2fxXcxX26xX16dxX2xX10xXfxX1bfxXcxX2xX37xX129xX5xX2xX6bxX62xXcxX2xX155xX26xX21xXcxX1exX2xX3xX157xX2xXdxXfxX403xXcxX1exX2xX37xX11xX45xX2axX2xX1xX26xX112xX3xX2xXdxX2fxX1xX2xX3axX34xX2xX5xXcxX2xXcxX11xXcxX26xX2xXdxXfxX4exXdxX2xXdxX1cxX235xX2xX4xX1cxX3xX2xX4xXefxX53cxXcxX1exX2xX3xX21xXcxX1exX2xX5xXcxX69xX2xXc2xX48xX18xXcxX2xX6xX1cxX2xXcxX1exX62xX19xX2xX3xX62xXcxX1exX2xX37xXefxX53cxX3xX2xXcxX18xXcxX1exX2xX3xX5xX30xX2xX3axX34xX2xX3xX26xXbaxXdxX2xX4xXefxX53cxXcxX1exX2xX3axX62xX2xXdxXfxX57xX3xX26xX2xXcxX26xX11xX4axX2axX69xX2xX1exX41xXcxX2xX6bxX157xX2xX3axX2bxX11xX2xX19dxX26xX18xXcxX2xX1bxX18xXcxX69xX2xX4xX48xX21xXcxX2xX26xX30xX62xXcxX2xXdxX26xX62xXcxX26xX2xXb8xX48xXbaxXdxX2xX6xX41xX3xX2xXcxX26xX11xX4axX2axX2xX3axX375xX2xX37xXefxX53cxX3xX2xX1exX11xX5xX30xX235xX2xX37xX52xX11xX2xXcxX1exX1afxX2xX3xX57xXcxX2xX6bxX52xX69xX2xX3xX21xXcxX1exX2xX3xX26xX112xX3xX2xX4xX48xX21xXcxX2xX37xXefxX53cxX3xX2xX37xX62xX30xX2xXdxX2fxX30xX69xX2xX6bxX174xX11xX2xX1bxXefxX5b5xXcxX1exX2xX3xX4exX1xX2xXcxX26xX4exXdxX2xX155xX11xX14dxXcxX2xXdxX26xX112xX3xX2xX4xX774xX2xX4xX48xX4exXcxX69xX2xX3xX26xX48xX19xX1bfxXcxX2xX2axX21xXcxX2xX3axX62xX2xXdxX26xX1cxX3xX2xXdxX11x53cbxXcxX69xX2xX26xX30xX2fxXdxX2xX37xX52xXcxX1exX2xXdxX39axX3xX26xX2xX3xX1cxX3xX69xX2xX1exX1b4xXcxX2xX1bxX18xXcxX69xX2xX6xX57xXdxX2xX1bxX18xXcxX2xX26xXdcxXcxX2xX37xX1a3xX2xX4xX62xX2axX2xXcxX13dxXcxX1exX2xX3xX203xXdxX2xXdxXfxX30xXcxX1exX2xXc2xX48xX57xX2xXdxXfxX370xXcxX26xX2xX17xX19cxX19dxX10xX19fxX16dxX0xX74xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX216xX30xX1bxX19xX9xX2xX6xXdxX19xX4xXexX8xX9xXdxXexXb8xXdxX227xX5xX4xX11xX1exXcxX22dxX2xX3xXexXcxXdxXexXfxX235xX9xX16xX0xX11xX2axX1exX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX11xX245xXexXcxXdxXexXfxX9xX2xX6xXdxX19xX4xXexX8xX9xX254xX11xX1bxXdxX26xX22dxX2xX25bxXe0xXe0xX1xXb8xX235xX2xX26xXexX11xX1exX26xXdxX22dxX2xX26axX29exX29exX1xXb8xX235xX9xX2xX6xXfxX3xX8xX9xX74xX74xX11xX16dxX6bxX5xX30xXdxX26xX5xXcxX26xX26xX30xX5xX16dxX3axXcxX74xXcxXexX254xX6xX74xX28fxX28fxX28fxX292xX74xX28fxX292xX26axX1bxX26axXe0xX29axX26axX79xX28fxX96cxXdxX96cxX28fxX25bxX79xX79xX4xXe0xX16dxX2a8xX1xX1exX2abxXfxX8xX28fxXe0xX96cxX9xX2xX5xX4xXdxX8xX9xX17xX18xX19xX2xX1bxX1cxXcxX1exX2xXcxX21xXcxX1exX2xXdxX26xX21xXcxX2xX2axX2bxX11xX2xX1exX41xXcxX2xX3axX2bxX11xX2xX1xX26xX57xXdxX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xX6xXb5xXcxX2xXb8xX48xXbaxXdxX2xX26xX11xX4axX48xX2xXc2xX48xXb5xX9xX2xX254xX11xX1bxXdxX26xX8xX9xX25bxXe0xXe0xX9xX2xX26xXexX11xX1exX26xXdxX8xX9xX26axX29exX29exX9xX2xX74xX16xX0xX74xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX245xX5xX1xXdxX11xX30xXcxX9xX16xX19fxX21xX2xX26xX370xXcxX26xX2xXdxXfxX174xXcxX1exX2xX155xX26xX30xX5xX11xX2xXdxX18xX19xX2xXe8xX2xXb8xX1a3xX2xXaeexX26xX1015xX2xX51xX52xX3xX2xX3xX26xX30xX2xX26xX11xX4axX48xX2xXc2xX48xXb5xX2xX155xX11xXcxX26xX2xXdxX14dxX2xX3xX5xX30xX16dxX0xX74xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX216xX30xX1bxX19xX9xX16xX19dxXe3xX2axX2xX28fxXe0xX28fxX28fxX69xX2xX4dxX4exX48xX2xX51xX52xX3xX2xX1xX26xXbaxXcxX2xX37xXbaxX48xX2xX3xX157xX2xX28fxX79xX74xX28fxX79xX2xXb8xX1a3xX2xX37xX2fxXdxX2xX3xX26xX48xX433xXcxX2xX19dxX10xX19fxX69xX2xXdxXfxX30xXcxX1exX2xX37xX157xX2xX3xX157xX2xX29exX2xXb8xX1a3xX2xX37xX2fxXdxX2xX19dxX10xX19fxX2xXcxX18xXcxX1exX2xX3xX5xX30xX69xX2xX28fxX2xXb8xX1a3xX2xX37xX2fxXdxX2xX19dxX10xX19fxX2xX155xX11xX45xX48xX2xX2axX122xX48xX2xX19axXaeexX26xX1015xX2xX51xX52xX3xX2xX3axX62xX2xX4dxX30xX5xX2xX51xX52xX3xX1a0xX69xX2xXdxX26xX129xX2xXdxXfxXbaxXcxX2xX4dxX4exX48xX2xX51xX52xX3xX2xX37xX2fxXdxX2xX3xX26xX48xX433xXcxX2xX37xX21xX2xXdxX26xX129xX2xX3axXe3xXcxX2xX2axX11xXcxX26xX69xX2xX26xX30xX62xXcxX2xXdxX26xX62xXcxX26xX2xXdxX26xX1bfxX2axX2xX79xX2a3xX2xX3xX26xX52exX2xXdxX11xX1bfxX48xX2xXdxX26xX48xX52xX3xX2xX2a3xX2xXdxX11xX1bfxX48xX2xX3xX26xX39axX2xX3xX26xXefxX5xX2xX37xX2fxXdxX2xXdxXfxX30xXcxX1exX2xX216xX52xX2xXdxX11xX1bfxX48xX2xX3xX26xX39axX2xX26xX48xX19xX4axXcxX2xX19dxX10xX19fxX69xX2xX6bxX5xX30xX2xX1exX174xX2axX22dxX2xXc2xX48xX19xX2xX26xX30xX2fxX3xX26xX235xX2xX1exX11xX5xX30xX2xXdxX26xX21xXcxX1exX235xX2xXdxX26xX394xX19xX2xX4xX53cxX11xX2xX3axX62xX2xX1xX26xX13dxXcxX1exX69xX2xX3xX26xX203xXcxX1exX2xXdxX26xX11xX1bfxXcxX2xXdxX5xX11xX235xX2xX19xX2xXdxX14dxX2xX227xX2xX3axXe3xXcxX2xX26xX157xX5xX2xX227xX2xX1exX11xX57xX30xX2xX1bxX375xX3xX235xX2xX2axX21xX11xX2xXdxXfxXefxX11exXcxX1exX235xX2xX3xX26xXbaxXdxX2xX4xXefxX53cxXcxX1exX2xX2axX21xX11xX2xXdxXfxXefxX11exXcxX1exX2xX6xX203xXcxX1exX16dxX2xX4dxX30xX62xXcxX2xXdxX26xX62xXcxX26xX2xX26xX174xX2xX6xXdcxX2xX37xX34xX2xXcxX1exX26xX129xX2xX26xX48xX19xX4axXcxX2xX37xX2fxXdxX2xX3xX26xX48xX433xXcxX2xX19dxX10xX19fxX2xXdxXfxX370xXcxX26xX2xX3xXbaxX1xX2xXdxX52exXcxX26xX2xXdxX26xX433xX2axX2xXdxXfxX5xX69xX2xX10xXfxX48xXcxX1exX2xXefxXdcxXcxX1exX2xXdxX26xX433xX2axX2xX37xX129xXcxX26xX69xX2xXdxXfxX370xXcxX26xX2xX10xX26xX394xX2xXdxXefxX2bxXcxX1exX2xX245xX26xX39axXcxX26xX2xX1xX26xX394xX2xX3xX21xXcxX1exX2xXcxX26xX4exXcxX2xX26xX48xX19xX4axXcxX2xX37xX2fxXdxX2xX3xX26xX48xX433xXcxX2xX19dxX10xX19fxX2xXcxXe3xX2axX2xX28fxXe0xX28fxX28fxX16dxX2xX4dxX48xX19xX4axXcxX2xX37xX1a3xX2xX3axX62xX2xX37xX5xXcxX1exX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xX155xX26xX5xX11xX2xXcxX26xX11xX34xX48xX2xX1exX11xXb5xX11xX2xX1xX26xX57xX1xX2xX37xX174xXcxX1exX2xX6bxX52xX69xX2xXdxXfxX30xXcxX1exX2xX37xX157xX2xX26xX48xX19xX2xX37xX52xXcxX1exX2xX3xX57xX3xX2xXcxX1exX48xX174xXcxX2xX4xX1cxX3xX69xX2xXdxX4exX1xX2xXdxXfxX48xXcxX1exX2xX1xX26xX57xXdxX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xX3xXdcxX2xX6xXe8xX2xX26xX2fxX2xXdxX1b4xXcxX1exX2xXdxX26xX11xX14dxXdxX2xX19xX14dxX48xX2xX3axX62xX2xXb8x7d76xX2xX4xX774xX2xXcxX53cxX2xX37xX403xXcxX1exX2xXb8xX18xX19xX2xX1bxX1cxXcxX1exX2xX3xXdcxX2xX6bxXb5xXcxX2xXdxX26xX48xX52xX3xX2xX245xX26xXefxXdcxXcxX1exX2xXdxXfxX370xXcxX26xX2xX19fxX375xX3xX2xXdxX11xX1bfxX48xX2xXc2xX48xX203xX3xX2xX1exX11xX5xX2xX3axX34xX2xX17xX19cxX19dxX10xX19fxX16dxX2xX10xX30xX62xXcxX2xX26xX48xX19xX4axXcxX2xX37xX1a3xX2xXdxX4exX1xX2xXdxXfxX48xXcxX1exX2xX1bxX174xXcxX2xX4xX1cxX3xX2xX37xX45xX2xX4xX1a3xXcxX26xX2xX37xX2fxX30xX69xX2xX3xX26xX52exX2xX37xX2fxX30xX2xXb8xX18xX19xX2xX1bxX1cxXcxX1exX2xX3xX57xX3xX2xXcxX1exX26xX129xX2xXc2xX48xX19xX14dxXdxX2xX3xX26xX48xX19xX1bfxXcxX2xX37xX34xX69xX2xXcxX26xX7ecxX2axX2xX3xX375xX2xXdxX26xX45xX2xX26xX157xX5xX2xX3xX57xX3xX2xX3xX26xXefxXdcxXcxX1exX2xXdxXfxX370xXcxX26xX2xXdxXfxX403xXcxX1exX2xXdxX18xX2axX2xX3xX394xX5xX2xX19dxX1exX26xX129xX2xXc2xX48xX19xX14dxXdxX2xXef3xX2fxX11xX2xX26xX52xX11xX2xXef3xXb5xXcxX1exX2xX6bxX52xX2xX26xX48xX19xX4axXcxX2xX4xX1b4xXcxX2xXdxX26xX112xX2xX17xX17x58b2xXbxXbxX69xX2xXcxX26xX11xX4axX2axX2xX155x8c88xX2xX28fxXe0xX28fxXe0xX227xX28fxXe0xX28fxX26axX16dxX2xX10xXfxX30xXcxX1exX2xX37xX157xX69xX2xXdxX11xX14dxX1xX2xXdxX375xX3xX2xXdxX26xX1cxX3xX2xX26xX11xX4axXcxX2xXdxX203xXdxX2xXdxX57xX11xX2xX3xXdcxX2xX3xXbaxX48xX2xXcxX1exX62xXcxX26xX2xXcxX21xXcxX1exX2xXcxX1exX26xX11xX4axX1xX2xX1exX41xXcxX2xX3axX2bxX11xX2xXdxX39axX3xX26xX2xXdxX375xX69xX2xXdxX4exX1xX2xXdxXfxX48xXcxX1exX2xX37xXbaxXdxX2xX37xX5xX11xX2xX1xX26xX57xXdxX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xXcxX21xXcxX1exX2xXcxX1exX26xX11xX4axX1xX2xXc2xX48xX19xX2xX2axX21xX2xX4xX2bxXcxX69xX2xX3xX21xXcxX1exX2xXcxX1exX26xX4axX2xX3xX5xX30xX2xX37xX14dxXcxX2xXcxXe3xX2axX2xX28fxXe0xX28fxX26axX69xX2xX37xX129xXcxX26xX2xX26xXefxX2bxXcxX1exX2xX37xX14dxXcxX2xXcxXe3xX2axX2xX28fxXe0xX29exXe0xX2xX1exX41xXcxX2xX3axX2bxX11xX2xX17xX19cxX19dxX10xX19fxX2xXdxX26xXexX30xX2xX19dxX1exX26xX129xX2xXc2xX48xX19xX14dxXdxX2xX6xX203xX2xX79xX29exX227xX19dxXf7fxX74xX10xdd62xX2xX3xX394xX5xX2xX216xX5xXcxX2xX245xX26xXbaxX1xX2xX26xX62xXcxX26xX2xXef3xXb5xXcxX1exX2xX6bxX52xX2xXdxX52exXcxX26xX16dxX2xX10xX2fxX30xX2xX37xX11xX34xX48xX2xX155xX11xX4axXcxX2xXdxX26xX48xX4exXcxX2xX4xX53cxX11xX69xX2xX155xX26xX48xX19xX14dxXcxX2xX155xX26xX39axX3xX26xX2xX1bxX30xX5xXcxX26xX2xXcxX1exX26xX11xX4axX1xX2xX37xX1b4xX48xX2xXdxXefxX2xX3axX62xX30xX2xXcxX21xXcxX1exX2xXcxX1exX26xX11xX4axX1xX69xX2xXcxX21xXcxX1exX2xXdxX26xX21xXcxX235xX2xXefxX48xX2xXdxX11xX1bfxXcxX2xX1xX26xX57xXdxX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xX3xX57xX3xX2xX3axXf5xXcxX1exX2xX6xXb5xXcxX2xXb8xX48xXbaxXdxX2xXcxX21xXcxX1exX2xXcxX1exX26xX11xX4axX1xX2xXdxX4exX1xX2xXdxXfxX48xXcxX1exX69xX2xXc2xX48xX19xX2xX2axX21xX2xX4xX2bxXcxX2xXdxX26xXexX30xX2xX26xXefxX2bxXcxX1exX2xX26xX11xX4axXcxX2xX37xX2fxX11xX69xX2xX112xXcxX1exX2xX1bxX375xXcxX1exX2xX3xX21xXcxX1exX2xXcxX1exX26xX4axX2xX3xX5xX30xX2xX3axX62xX30xX2xX6xXb5xXcxX2xXb8xX48xXbaxXdxX2xX37xX2fxXdxX2xXdxX11xX1bfxX48xX2xX3xX26xX48xX433xXcxX2xX3axX34xX2xX5xXcxX2xXdxX30xX62xXcxX2xXdxX26xX1cxX3xX2xX1xX26xX433xX2axX69xX2xX1exX157xX1xX2xX1xX26xX1b4xXcxX2xXdxX26xX1015xX3xX2xX37xX433xX19xX2xXcxX34xXcxX2xX6xXb5xXcxX2xXb8xX48xXbaxXdxX2xXcxX21xXcxX1exX2xXcxX1exX26xX11xX4axX1xX2xX26xX62xXcxX1exX2xX26xX157xX5xX16dxX2xX10xXfxX1bfxXcxX2xX3xXdcxX2xX6xXe8xX2xXc2xX48xX19xX2xX26xX30xX2fxX3xX26xX2xXdxXb1bxXcxX1exX2xXb8xX1a3xX69xX2xXdxX26xX129xX2xXdxXfxXbaxXcxX2xXdxX4exX1xX2xXdxXfxX48xXcxX1exX2xX3xX26xX48xX19xX45xXcxX2xX37xX51axX11xX2xX2axX2fxXcxX26xX2xX2axcaf5xX2xX3xXdcxX2xX3xXbaxX48xX2xX3xX18xX19xX2xXdxXfxX174xXcxX1exX69xX2xX3axX4exXdxX2xXcxX48xX21xX11xX69xX2xXdxX26xX394xX19xX2xX6xXb5xXcxX2xX6bxX203xX2xXdxXfxX39axX2xX3xXdcxX2xX3xXbaxX48xX2xX26xX53cxX1xX2xX4xX774xX2xXcxX1exX62xXcxX26xX2xXdxXfxX174xXcxX1exX2xXdxXfxX403xXdxX69xX2xX3xX26xXe3xXcxX2xXcxX48xX21xX11xX2xX3axX62xX2xXdxX26xX394xX19xX2xX6xXb5xXcxX235xX2xXb8xX57xX3xX2xX37xX129xXcxX26xX2xX3xX18xX19xX2xXdxXfxX174xXcxX1exX69xX2xX3axX4exXdxX2xXcxX48xX21xX11xX2xX3xX26xX394xX2xX4xX1cxX3xX2xX3xX394xX5xX2xX37xX129xX5xX2xX1xX26xXefxXdcxXcxX1exX2xX1exX41xXcxX2xX3axX2bxX11xX2xXdxX26xX129xX2xXdxXfxXefxX11exXcxX1exX2xXdxX11xX1bfxX48xX2xXdxX26xX375xX16dxX2x1027axX62xX2xX6xX30xX57xXdxX69xX2xX3xX26xX48xX19xX45xXcxX2xX37xX51axX11xX2xX1bxX11xX4axXcxX2xXdxX39axX3xX26xX2xX3xX18xX19xX2xXdxXfxX174xXcxX1exX2xX155xXa16xX2axX2xX26xX11xX4axX48xX2xXc2xX48xXb5xX2xX6xX5xXcxX1exX2xX2axX21xX2xX26xX370xXcxX26xX2xX3xX26xXe3xXcxX2xXcxX48xX21xX11xX69xX2xXcxX48xX21xX11xX2xXdxXfxX174xXcxX1exX2xXdxX26xX394xX19xX2xX6xXb5xXcxX2xX3axX62xX2xX3xX57xX3xX2xX3xX18xX19xX2xXdxXfxX174xXcxX1exX2xX3xX157xX2xX1exX11xX57xX2xXdxXfxX129xX2xX155xX11xXcxX26xX2xXdxX14dxX2xX3xX5xX30xX16dxX2xX245xXdcxX2xX3xXbaxX48xX2xX4xX2fxX11xX2xXcxX1exX62xXcxX26xX2xX3xX26xXe3xXcxX2xXcxX48xX21xX11xX2xXdxX26xXexX30xX2xX26xXefxX2bxXcxX1exX2xXdxXe3xXcxX1exX2xXdxXe54xX2xXdxXfxX403xXcxX1exX2xX1exX11xX5xX2xX6xX1015xX3xX69xX2xX1exX11xX5xX2xX3xX1b4xX2axX69xX2xXdxXfxX30xXcxX1exX2xX37xX157xX2xXefxX48xX2xXdxX11xX1bfxXcxX2xX1xX26xX57xXdxX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xX1exX11xX5xX2xX3xX1b4xX2axX235xX2xX3xX26xX48xX19xX45xXcxX2xXdxXb1bxX2xX3xX26xXe3xXcxX2xXcxX48xX21xX11xX2xXdxXfxX48xX19xX34xXcxX2xXdxX26xX203xXcxX1exX2xX6xX5xXcxX1exX2xX3xX26xXe3xXcxX2xXcxX48xX21xX11xX2xXdxX4exX1xX2xXdxXfxX48xXcxX1exX69xX2xXcxX48xX21xX11xX2xX3xX21xXcxX1exX2xXcxX1exX26xX11xX4axX1xX2xXc2xX48xX19xX2xX2axX21xX2xX4xX2bxXcxX69xX2xX3xX21xXcxX1exX2xXcxX1exX26xX4axX2xX3xX5xX30xX2xX1exX41xXcxX2xX3axX2bxX11xX2xX6bxXb5xX30xX2xX3axX4axX2xX2axX21xX11xX2xXdxXfxXefxX11exXcxX1exX69xX2xX1exX157xX1xX2xX1xX26xX1b4xXcxX2xXdxXe3xXcxX1exX2xXdxX26xX48xX2xXcxX26xX4exX1xX69xX2xX1exX11xXb5xX11xX2xXc2xX48xX19xX14dxXdxX2xX3axX11xX4axX3xX2xX4xX62xX2axX2xXdxX2fxX11xX2xX37xX129xX5xX2xX1xX26xXefxXdcxXcxX1exX69xX2xX1exX157xX1xX2xX1xX26xX1b4xXcxX2xXcxX18xXcxX1exX2xX3xX5xX30xX2xX37xX11exX11xX2xX6xX203xXcxX1exX2xX3axX4exXdxX2xX3xX26xXbaxXdxX69xX2xXdxX11xXcxX26xX2xXdxX26xX1b4xXcxX2xX3xX394xX5xX2xXcxX1exXefxX11exX11xX2xX1bxX18xXcxX16dxX0xX74xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX216xX30xX1bxX19xX9xX16xX0xXexX2axX16xX216xX62xX11xX2xX28fxX22dxX2xXaeexX26xX57xXdxX2xXdxXfxX11xX45xXcxX2xX3xX57xX3xX2xX2axX21xX2xX26xX370xXcxX26xX2xX6xXb5xXcxX2xXb8xX48xXbaxXdxX2xXdxX26xXexX30xX2xX26xXefxX2bxXcxX1exX2xX5xXcxX2xXdxX30xX62xXcxX69xX2xX26xX11xX4axX48xX2xXc2xX48xXb5xX16dxX0xX74xXexX2axX16xX0xX74xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1529xX48xXdxX26xX30xXfxX9xX16xX216xX62xX11xX2xX3axX62xX2xXb5xXcxX26xX22dxX2xX10xX26xXf5xX19xX2xX19cxXefxXdcxXcxX1exX0xX74xX1xX16
Bài và ảnh: Thùy Dương