Hội thi Chính trị viên Ban CHQS xã, phường, thị trấn, đơn vị tự vệ giảng bài chính trị năm 2019
(Baothanhhoa.vn) - Trong hai ngày (15, 16-5-2019) Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội thi Chính trị viên Ban CHQS xã, phường, thị trấn,đơn vị tự vệ giảng dạy chính trị năm 2019.
1eaex72a2xb85bx5d3bx1ec5x8544xab64x898cx5d63xX7x5084x642exbd1ax7793xa057xb47fxX5xa56bxXax4f1fxb947xb7b4xXdxX3xXexX1xXdxX3xa056xX1x20aex67e2xX1xX3xXex9a4dx987axX3x50d5xXdx95eaxX1exX3x22baxX6xX1exX3xX1bxX13x94b9x8205xX3x6b41x5afdx91aexX3xXbxX1x308ex415fxX1ex41fexX35xX3xXexX1xX23xX3xXexX22x8055xX1exX35xX3xbaa1x2e67xX1exX3xX25xX23xX3xXex7d55xX3xX25xa87cxX3xX3cxXdx9eeexX1exX3cxX3x38adx1ef0xXdxX3xX4xX1xX1dxX1exX1xX3xXexX22xX23xX3xX1exa687x9e93xX3x2182x7bdaxX2x4a32xX0x74a8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x47b5xXaxX12xXcxX22x34cbxX1exX3cxX3xX1xX6xXdxX3xX1exX3cxX5dx94f2xX3x6086xX2x89e7xX35xX3xX2xbc64x8453xX99xX9exX6exX6fxX2xX71xa650xX3xX2axX14xX3xX1bxX13xX30xX31xX3xXex97b6xX1exX1xX3xXex875bxX3xX4xX1xa117xX4xX3xX13xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX1xX1dxX1exX1xX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX27xX1exX3xX2axX6xX1exX3xX1bxX13xX30xX31xX3xX33xX34xX35xX3xXbxX1xX39xX3axX1exX3cxX35xX3xXexX1xX23xX3xXexX22xX45xX1exX35xX49xX4axX1exX3xX25xX23xX3xXexX51xX3xX25xX54xX3xX3cxXdxX58xX1exX3cxX3xX85x7d9dxX95xX3xX4xX1xX1dxX1exX1xX3xXexX22xX23xX3xX1exX6bxX6cxX3xX6exX6fxX2xX71x2ef3xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX1exXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX6cxX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX85xXexX1x22aexX6cxX5cxX3xXdxX1bxX10xX1exXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXax5745xXdxX85xXexX1xb91cxX3xX9dx30b0xX6fxXbxX33x7938xX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX15axX3x910bxX71xX99xXbxX33xX161xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX73xX73xXdxX11axX5cxX6xX8axXexX1xX6xX1exX1xX1xX8axX6xX11axX25xX1exX73xX1exX10xX155xX7xX73xX2xX71xX2xX71xX73xX2xX6fxX99xX85xX15dxX2xX9dxX99xX6fxX16bxX9dxXex5217xX99xX15dxX71xX6fxX5xX6fxX11ax2ec1xXbxX3cx6252xX22xX9xX6exX2xX6exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX1xX1dxX1exX1xX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX27xX1exX3xX2axX6xX1exX3xX1bxX13xX30xX31xX3xX33xX34xX35xX3xXbxX1xX39xX3axX1exX3cxX35xX3xXexX1xX23xX3xXexX22xX45xX1exX35xX3xX49xX4axX1exX3xX25xX23xX3xXexX51xX3xX25xX54xX3xX3cxXdxX58xX1exX3cxX3xX5cxX5dxXdxX3xX4xX1xX1dxX1exX1xX3xXexX22xX23xX3xX1exX6bxX6cxX3xX6exX6fxX2xX71xXaxX3xX73xX12xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX8axX1exXaxX12xXcxX8axX5dxX1exX3xX4xX58xX1exX1xX3xX1xX14xXdxX3xXexX1xXdxX11axX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX8axX85xX95xXaxX12xXcxX1xX6xX6cxX3xX3cxXdxX6xX3xX1xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4x52a5xX3xX99xX9dxX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX1exX1xX3xX5xX5dxX3xX1bxX1xX1dxX1exX1xX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX27xX1exX3xX2axX6xX1exX3xX1bxX1xXb0xX3xX1xX141xX95xX3xX30xX141x30d5xX1exX3xX7xX51xX3xX97xX1bxX13xX30xX31xXa5xX3xX33xX34xX35xX3xXbxX1xX39xX3axX1exX3cxX35xX3xXexX1xX23xX3xXexX22xX45xX1exX35xX3xX49xX4axX1exX3xX25xX23xX3xXexX51xX3xX25xX54xX3xX49xX34xX3xX49xX105xXexX3xXexX1xX5dxX1exX1xX3xXexX1dxX4xX1xX3xX4xX6xX8axX3xXexX105xXdxX3xX13xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX45xXbxX3xX1xX141xX95xX54xX1exX35xX3xXexX1xX23xX3xX33xX34xX35xX3xXexX1xX5dxX1exX1xX3xXbxX1x3f63xX11axX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX8axX85xX95xXaxX12x5355xX14xXdxX3xX85xX141xX1exX3cxX3xX1xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX3cx5de8xX6cxX3xX16bxX3xXbxX1x5ec7xX1exX15axX3xXexXdx71d2xX1exX3xX1xX5dxX1exX1xX3xX7xX8axX105xX1exX3xX3cxXdx2a0exX8axX3xX34dxX1exX3xX3cxXdxX34dxX8axX3xX85x49bdxX4xX3xX4xX1xX1dxX1exX1xX3xXexX22xX23xX35xX3xXexX1xXdxX3xX1exX1x9b5cxX1exX3xXexX1xXb9xX4xX3xX97xX5cx5a3exX1exX3cxX3xX1xa465xX1exX1xX3xXexX1xXb9xX4xX3xXexX22xa23dxX4xX3xX1exX3cxX1xXdxX54xX6cxXa5xX35xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xX5dxX1exX1xX3xX3cxXdxX58xX1exX3cxX3xX5cxX5dxXdxX11axX3xXcxX22xX8axX1exX3cxX3xX49xX26dxX35xX3xXbxX1xX338xX1exX3xXexX1xXdxX3xX7xX8axX105xX1exX3xXexX1xX58xX8axX3xX3cxXdxX34dxX8axX3xX34dxX1exX3xX25xX5dxX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xX5dxX1exX1xX3xX3cxXdxX58xX1exX3cxX3xX49xX39x4dc4xX4xX3xX2xX6fxX6fxb82axX3xXexX1xX1dxX3xX7xb180xX3xX85xX359xX1exX3cxX3xX5cxX377xX1exX3cxX3xXbxX1xX338xX1exX3xX6cx3ec9xX6cxX3x2b77xX8axX155xX10xX22xX408xX8axXdxX1exXexX3xX5xX5dxX6cxX3xX4xX1xX8axX3xX5cxX5dxXdxX3xX3cxXdxX58xX1exX3cxX3xXexX1xX27xX6cxX3xX7xXdxX1exX1xX3xX49xX14xX1exX3cxX3xX25xX5dxX3xX4xX26dxX3xX7xXb9xX4xX3xXexX1xX141xX95xX33exXexX3xXbxX1xX359xX4xX3xX4xX6xX8axX11axX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX1exXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX6cxX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX1exXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX85xXexX1xX15axX3xX9dxX15dxX6fxXbxX33xX161xX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX15axX3xX15dxX6exX1a1xXbxX33xX161xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX73xX73xXdxX11axX5cxX6xX8axXexX1xX6xX1exX1xX1xX8axX6xX11axX25xX1exX73xX1exX10xX155xX7xX73xX2xX71xX2xX71xX73xX2xX6fxX99xX85xX15dxX2xX9dxX99xX6exX6exX6exXexX71xX2xX6exX2xa5ddxX5xX6fxX11axX1a9xXbxX3cxX1acxX22xX9xX2xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX1xX1dxX1exX1xX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX27xX1exX3xX2axX6xX1exX3xX1bxX13xX30xX31xX3xX33xX34xX35xX3xXbxX1xX39xX3axX1exX3cxX35xX3xXexX1xX23xX3xXexX22xX45xX1exX35xX3xX49xX4axX1exX3xX25xX23xX3xXexX51xX3xX25xX54xX3xX3cxXdxX58xX1exX3cxX3xX5cxX5dxXdxX3xX4xX1xX1dxX1exX1xX3xXexX22xX23xX3xX1exX6bxX6cxX3xX6exX6fxX2xX71xXaxX3xX73xX12xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX8axX1exXaxX12x48b6xX105xXdxX3xXexX34dxX3xX560xb6fbxX3x6539xX6bxX1exX3x2eccxXdxX1exX1xX35xX3xX408xX1xX26dxX3xX2axX1dxX3xXexX1xX39xX3xX560xX58xX1exX3cxX3x8b38xX95xX3xX30xX141xX29bxX1exX3xX7xX51xX3xXexXb0xX1exX1xX3xX9exX3xX1bxX1xX1dxX1exX1xX3xX584xX95xX3xX2axX14xX3xX1bxX13xX30xX31xX3xXexXb0xX1exX1xX3xXexX22xX6xX8axX3xXexX1xX39xa4d4xX1exX3cxX3xX4xX1xX8axX3xX4xX34dxX4xX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX1exX1xX3xX49xX105xXexX3xX3cxXdxX58xXdxX3xX1exX1xX45xXexX35xX3xX1exX1xX37cxX35xX3xX5cxX6xX11axX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX8axX85xX95xXaxX12xX13xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX5xX5dxX3xX85xX23xXbxX3xX49x89a8xX3xX2axX14xX3xX1bxX13xX30xX31xX3xXexXb0xX1exX1xX3xX49xX34dxX1exX1xX3xX3cxXdxX34dxX3xX49x3596xX1exX3cxX3xXexX22xX37cxX1exX1xX3xX49xX14xX35xX3xX1exX6bxX1exX3cxX3xX5xX51xX4xX3xXbxX1xX39xX4axX1exX3cxX3xXbxX1xX34dxXbxX3xX7xX39xX3xXbxX1xX105xX6cxX3xX4xX584xX6xX3xX49xX14xXdxX3xX1exX3cxb72bxX3xX4xX34dxX1exX3xX5cxX14xX3xX3cxXdxX58xX1exX3cxX3xX85xX105xX95xX3xX4xX1xX1dxX1exX1xX3xXexX22xX23xX3xXexX105xXdxX3xX2axX6xX1exX3xX1bxX13xX30xX31xX3xX4xX45xXbxX3xX33xX34xX35xX3xXbxX1xX39xX3axX1exX3cxX35xX3xXexX1xX23xX3xXexX22xX45xX1exX35xX3xX49xX4axX1exX3xX25xX23xX3xXexX51xX3xX25xX54xX161xX3x4cfaxX141xX6xX3xX49xX26dxX35xX3xX1exX29bxX1exX3cxX3xX4xX6xX8axX3xXexX22xX34dxX4xX1xX3xX1exX1xXdxX54xX6cxX3xX4xX584xX6xX3xX4xX45xXbxX3xX584xX95xX35xX3xX4xX1xX1dxX1exX1xX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX27xX1exX35xX3xX4xX4axX3xX6a5xX141xX6xX1exX3xX4xX1xX1dxX1exX1xX3xXexX22xX23xX3xX4xX34dxX4xX3xX49xX4axX1exX3xX25xX23xX3xX49xX308xXdxX3xX25x55b3xXdxX3xX4x6571xX1exX3cxX3xXexX34dxX4xX3xX3cxXdxX34dxX8axX3xX85xX359xX4xX3xX4xX1xX1dxX1exX1xX3xXexX22xX23xX3xXexX22xX8axX1exX3cxX3x7189xX725xX56axXcxX3xX49xX23xX6xX3xXbxX1xX39xX4axX1exX3cxX11axX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX1exXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX6cxX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX1exXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX85xXexX1xX15axX3xX9dxX15dxX6fxXbxX33xX161xX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX15axX3xX15dxX6exX1a1xXbxX33xX161xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX73xX73xXdxX11axX5cxX6xX8axXexX1xX6xX1exX1xX1xX8axX6xX11axX25xX1exX73xX1exX10xX155xX7xX73xX2xX71xX2xX71xX73xX2xX6fxX99xX85xX15dxX2xX9dxX99xX2xX6exX9dxXexX1a1xX15dxX1a1xX16bxX4d1xX5xX6fxX11axX1a9xXbxX3cxX1acxX22xX9xX6exX9dxX15dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX1xX1dxX1exX1xX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX27xX1exX3xX2axX6xX1exX3xX1bxX13xX30xX31xX3xX33xX34xX35xX3xXbxX1xX39xX3axX1exX3cxX35xX3xXexX1xX23xX3xXexX22xX45xX1exX35xX3xX49xX4axX1exX3xX25xX23xX3xXexX51xX3xX25xX54xX3xX3cxXdxX58xX1exX3cxX3xX5cxX5dxXdxX3xX4xX1xX1dxX1exX1xX3xXexX22xX23xX3xX1exX6bxX6cxX3xX6exX6fxX2xX71xXaxX3xX73xX12xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX8axX1exXaxX12xX560xX105xXdxX3xXexX34dxX3xX31fxX3cxX141xX95xba9cxX1exX3xX56axX6bxX1exX3xX725xXdxX1exX1xX35xX3xX1bxX1xX584xX3xX1exX1xXdxX54xX6cxX3xX1bxX1xX1dxX1exX1xX3xXexX22xX23xX35xX3xX2axX14xX3xX1bxX13xX30xX31xX3xXexXb0xX1exX1xX3xXexX22xX6xX8axX3xXexX1xX39xX5b4xX1exX3cxX3xX4xX1xX8axX3xX4xX34dxX4xX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX1exX1xX3xX49xX105xXexX3xX3cxXdxX58xXdxX3x4edbxX1xX141xX95xX33exX1exX3xX8a7xX1xX1dxX4xX1xX11axX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX8axX85xX95xXaxX12x7b21xX33exXexX3xX6a5xX141xX58xX3xX1xX14xXdxX3xXexX1xXdxX35xX3xX4d1xX16bxX35xX71xX3ecxX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX1exX1xX3xX49xX39xX3e6xX4xX3xX4xX704xX1exX3cxX3xX1exX1xX36dxX1exX3xX5xX5dxX3xX1bxX34dxX1exX3xX5cxX14xX3xX3cxXdxX58xX1exX3cxX3xX85xX105xX95xX3xX4xX1xX1dxX1exX1xX3xXexX22xX23xX3xX3cxXdx489dxXdxX11axX3xX2axX6xX1exX3xXexXb5xX3xX4xX1xXb9xX4xX3xX49xX34xX3xXexX22xX6xX8axX3xX2xX3xX3cxXdxX58xXdxX3xX31fxX1xX45xXexX3xX4xX1xX8axX3xX49xX331xX1exX3cxX3xX4xX1xX1dxX3xX31fxX3cxX141xX95xX852xX1exX3x41e7xX141xX95xX3xX2axX37cxX1exX1xX35xX3xX1bxX1xX1dxX1exX1xX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX27xX1exX35xX3xX2axX6xX1exX3xX1bxX13xX30xX31xX3xX33xX34xX3xX408xX1xX61exX3xX725xX29bxX6cxX35xX3xX2axX6xX1exX3xX1bxX13xX30xX31xX3xX1xX141xX95xX54xX1exX3xXcx39c2xX1exX1xX3x588cxXdxX6xX161xX3xX3cxXdxX58xXdxX3xX1exX1xX37cxX3xX4xX1xX8axX3xX6exX3xX49xX331xX1exX3cxX3xX4xX1xX1dxX3xX13xX5dxX3xX56axX6bxX1exX3xX560xX308xX4xX35xX3xX1bxX1xX1dxX1exX1xX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX27xX1exX35xX3xX2axX6xX1exX3xX1bxX13xX30xX31xX3xX33xX34xX3xX13xX5dxX3xX31xX4axX1exX35xX3xX2axX6xX1exX3xX1bxX13xX30xX31xX3xX1xX141xX95xX54xX1exX3xX13xX5dxX3xXcxX22xX141xX1exX3cxX3xX25xX5dxX3xX31fxX3cxX141xX95xX852xX1exX3xXcxX1xX23xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX35xX3xX1bxX1xX1dxX1exX1xX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX27xX1exX3xX2axX6xX1exX3xX1bxX13xX30xX31xX3xX33xX34xX3xXcxX1x4b9cxX3xX2axX37cxX1exX1xX35xX3xX2axX6xX1exX3xX1bxX13xX30xX31xX3xX1xX141xX95xX54xX1exX3xXcxX22xXdxX54xX141xX3xX31xX4axX1exX161xX3xX99xX3xX3cxXdxX58xXdxX3xX5cxX6xX3xX25xX5dxX3xX4d1xX3xX3cxXdxX58xXdxX3xX8a7xX1xX141xX95xX33exX1exX3xX8a7xX1xX1dxX4xX1xX11axX3xXcxX1xX704xX1exX3cxX3xX6a5xX141xX6xX3xX1xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1exX5dxX95xX35xX3xX2axX6xX1exX3xXexXb5xX3xX4xX1xXb9xX4xX3xX7x3eb6xX3xX5xX51xX6xX3xX4xX1xXa2axX1exX3xX4xX34dxX4xX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX1exX1xX3xX33xX141xX45xXexX3xX7xX387xX4xX3xX49xX605xX3xXexX1xX5dxX1exX1xX3xX5xX36dxXbxX3xX49xX8axX5dxX1exX3xX49xX105xXdxX3xX85xXdxX54xX1exX3xX4xX584xX6xX3xXexXb0xX1exX1xX3xX49xXdxX3xXexX1xX6xX6cxX3xX3cxXdxX6xX3xX1xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX85xX8axX3xX30xX141xX29bxX1exX3xX8a7xX1xX141xX3xXexXb5xX3xX4xX1xXb9xX4xX11axX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb474xX141xXexX1xX8axX22xXaxX12xXcxX1xX6xX1exX1xX3xXcxb892xX1exX3cxX3xX0xX73xXbxX12
Thanh Tùng