TP Thanh Hoá: 34 xã, phường cấp độ dịch cấp 2
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28-2, Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá quyết định cập nhật và công bố cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn TP Thanh Hoá.
8cax286ax2c60x7135x6ed7x6f64x639ax451cx4028xX7x8c67x1eb7x9a1x5659x88e9x7c91xX5x8ba5xXaxceaxXcx4699xX3xXcxX1xX6x5773xX1xX3x7b3ex8309x4583x1e76xX3x1f2ex2e89xX3x5858x626fx698dxX3xXbxX1x1563x58c0xX19x48faxX3xX4x1d9axXbxX3x3ebbx849fxX3x21acx1620xX4xX1xX3xX4xX30xXbxX3x36abxX0x8256xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xX36xXaxX12x212dxX2dx6b8bx445bxX3xX3fx36c7x278exX3fxX26xX3x42b5xX1x2f67xX3xXexX37xX4xX1xX3x8bc2x19e1xX56x3658xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3x3faax8519xX59x4404xXexX3xX33xX37xX19xX1xX3xX4x8977xXbxX3xX19xX1xX88xXexX3x3afbxX58xX3xX4x5df8xX19xX2dxX3x420dx543fxX3xX4xX30xXbxX3xX33xX34xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX33x4f27xX3xX1exXbxX3xX36x2426xX19xX2dxX3xX4xX1exX4xX3xX98xXdx8e28xX19xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX1xX58xX19xX1xX3xX4xX1xd1bxX19xX1xX3x4671xXcxX1xXc7xX4xX1xX3x748fxX19xX2dxX3xX6xX19xX3xXexX1dxX58xX19xX26xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX1xX1dx2a9dxXexX26xX3x481exXdxXa8x3e97xX3xX7xX1dxX1exXexX3xX1xXdxXb8xX7dxX3xX7cxX7dx419axX3xX36xX37xX4xX1xX3xX61x755ax4812x1874xX6dxX5dxX2x6935xX3xXex25f4x5d19xX19xX3xX33xX37xX6xX3xX98xX58xX19xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX1ex4707xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX1dxX36xX59xXaxX12xX0xXdxXedxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX19xXexX10xX10cxXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXax6a56xXdxX36xXexX1xX1fxX3xX5cx2570xX15exXbxX24x6ebaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX1fxX3x2ed2xX2xX15exXbxX24xX162xXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX41xX41xXdxX124xX98xX6xX1dxXexX1xX6xX19xX1xX1xX1dxX6xX124xX90xX19xX41xX19xX10xX156xX7xX41xX3fxX3fxX15exX109xX41xX2x1d81xX22xX36xX2xX3fxX2xX15ex7207xX3fxX2xXexX5cxX15exX5cxX3fxX21xX5xX15exX124x2c21xXbxX2dx8998xX10cxX9xX3fxX2xX197xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xXbxX1xX2axX2bxX19xX2dxX3xX4xX30xXbxX3xX33xX34xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX4xX30xXbxX3xX3fxXaxX3xX156xXdxX36xXexX1xX9xXaxX5cxX15exX15exXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX16cxX2xX15exXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX1dxX36xX59xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX33x3a22xX26xX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xXbxX1xX2axX2bxX19xX2dxX3xXexX10cxX10dxX19xX3xX33xX37xX6xX3xX98xX58xX19xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX30xXbxX3xX33xX34xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX4xX30xXbxX3xX3fxX124xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX2dxXdxX6xX19xX3xX1exXbxX3xX36xXaexX19xX2dxX1fxX3xX6bx21cexXexX3xX33x697fxX7dxX3xXex64d8xX3xX2xX16cxX1xX15exX15exX3xX19xX2dxX58xX59xX3xX3fxX5cxX5dxX3fxX5dxX3fxX15exX3fxX3fxX3xX33xX7fxX19xX3xXeaxX1xXdxX3xX4xX21fxX3xXexX1xX94xX19xX2dxX3xX98xX1exX1dxX3xXedx2f6axXdxX124xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX1dxX36xX59xXaxX12xX6axX6bxX56xX6dxX3xXbxX1xX2axX2bxX19xX2dxX26xX3xX24xX25xX162xX3xX4xX1exX4xX3xXbxX1x15dcxX19xX2dxX26xX3xX98xX6xX19xX26xX3xX33x4bb9xX19xX3xX90xX37xX3xXexX10cx1318xX4xX3xXexX1xX7dxX34xX4xX3xXexX1xX58xX19xX1xX3xXbxX1xX99xX26xX3xX4x1817xX19xX3xX4xXd2xX3xX90xX58xX1dxX3xX4xX30xXbxX3xX33xX34xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX61xX103xX104xX105xX6dxX5dxX2xX109xX3xXexXe6xXdxX3x26aaxX7dxX59xX7fxXexX3xX33xX37xX19xX1xX3xX19xX58xX59xX3xX33xXa8xX3xX1exXbxX3xX36xXaexX19xX2dxX3xX4xX1exX4xX3xX98xXdxXb8xX19xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX1xX58xX19xX1xX3xX4xX1xXc7xX19xX1xX3xXexX10cxX10dxX19xX3xX33xX37xX6xX3xX98xX58xX19xX124xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX1dxX36xX59xXaxX12x51cexXdxX6xX1dxX3xXcxX10cxX7dxX19xX2dxX3xXex6af7xXedxX3xaf9xX3xXexX7fxX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX21fxX6xX3xXbxX1xX99xXdxX3xX1x5a78xXbxX3xX90xX2a6xXdxX3xX6axX6bxX56xX6dxX3xXbxX1xX2axX2bxX19xX2dxX26xX3xX24xX25xX3xX4xX2fdxX19xX3xX4xXd2xX3xX33xXdx13bcxX7dxX3xXeaxXdxXb8xX19xX3xXex8e53xX19xX1xX3xX1xX3c5xX19xX1xX3xXexX1xX2e8xX4xX3xXexX7fxX26xX3xX4xX1exX4xX3xX98xXdxXb8xX19xX3xXbxX1xX1exXbxX3xXbxX1xX2d5xX19xX2dxX3xX4xX1xX99xX19xX2dxX3xX36xX37xX4xX1xX26xX3xX36xXdx270fxX19xX3xX98xXdxX7fxX19xX3xXexX3c5xX19xX1xX3xX1xX3c5xX19xX1xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX61xX103xX104xX105xX6dxX5dxX2xX109xX162xX3xX4xX1xX63xX3xX33xX34xX19xX2dxX3xXeaxX37xXbxX3xXexX1xX2bxXdxX3xX4xX88xXbxX3xX19xX1xX88xXexX26xX3xX33xXdxX3bcxX7dxX3xX4xX1x4b21xX19xX1xX3xX4xX30xXbxX3xX33xX34xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX61xX103xX104xX105xX6dxX5dxX2xX109xX3xXexX10cxX10dxX19xX3xX33xX37xX6xX3xX98xX58xX19xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX21fxX6xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX7cxX7dxX59xX3xX33xX37xX19xX1xX124xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX1dxX36xX59xXaxX12xX375xXdxX6xX1dxX3xXbxX1xX2d5xX19xX2dxX3xX104xX2fdxX19xX3xX1xX21fxX6xX3xX5dxX3xXcxX1xX94xX19xX2dxX3xXexXdxX19xX162xX3xXcxX10cxX7dxX19xX2dxX3xXexX381xXedxX3xX104xX2fdxX19xX3xX1xX21fxX6xX26xX3xXcxX1xX94xX19xX2dxX3xXexXdxX19xX26xX3xXcxX1xXa8xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX90xX58xX3xX6dxX7dxX3xX5xX37xX4xX1xX3xXexX1xX58xX19xX1xX3xXbxX1xX99xX3xXexX1xX2e8xX4xX3xX1xXdxXb8xX19xX3xX4xX88xXbxX3xX19xX1xX88xXexX26xX3xX33xX2fdxX19xX2dxX3xXexXfbxXdxX3xXexX1xX94xX19xX2dxX3xXexXdxX19xX3xX61xX30xXbxX3xX33xX34xX3xX36xX37xX4xX1xX3xXexX10cxX10dxX19xX3xX33xX37xX6xX3xX98xX58xX19xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX21fxX6xX3xX33xXa8xX3xX1exXbxX3xX36xXaexX19xX2dxX3xX4xX1exX4xX3xX98xXdxXb8xX19xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX1xX58xX19xX1xX3xX4xX1xXc7xX19xX1xX3xXcbxXcxX1xXc7xX4xX1xX3xXd2xX19xX2dxX3xX6xX19xX3xXexX1dxX58xX19xX26xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX1xX1dxXe6xXexX26xX3xXeaxXdxXa8xXedxX3xX7xX1dxX1exXexX3xX1xXdxXb8xX7dxX3xX7cxX7dxXfbxX3xX36xX37xX4xX1xX3xX61xX103xX104xX105xX6dxX5dxX2xX109xXaxX124xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx67d1xX7dxXexX1xX1dxX10cxXaxX12xXcxX94xX3xX1cxX58xX0xX41xXbxX12
Tô Hà