Chuyển biến trong phát triển hạ tầng thương mại ở miền núi
(Baothanhhoa.vn) - Với các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển thương mại cho khu vực miền núi, những năm gần đây, nhiều huyện miền núi đã thu hút được các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng và đa dạng các hoạt động thương mại.
ab17x113e2xb8bbxce9bx12d14xffb5x11dd4xd7f0xce15xX7x12476xed8axc382x12f53xdea5xe335xX5xda9bxXaxdaf3xb1e6xX1x130e2x10415xcf33xc791xX3x10515xXdxb054xX18xX3xXexf975x11295xX18xe9d2xX3xXbxX1xe2b2xXexX3xXexX20xXdxX17xX18xX3xX1xc394xX3xXexf441xX18xX23xX3xXexX1xadcbxf12exX18xX23xX3xdc4cxX31xXdxX3xd853xX3xX3fxXdxba6axX18xX3xX18xdd27xXdxX0x12cd7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc089xX21x12f65xX16xXaxX12xX0xXdxX3fxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxXexX1xX15xX3fxX1axX3xXdxX13xX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxd7f6xXdxX5fxXexX1xb1daxX3xfbdexX2xb1b1xXbx10bacxee19xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX8bxX3xecacxX8fxf9e0xXbxX91xX92xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4exX4exXdxb50exX1axX6xX21xXexX1xX6xX18xX1xX1xX21xX6xXacxb0dcxX18xX4exX18xX10xX86xX7xX4ex102b4xX8fxXc1xX9exX4exX2xX9exX8dxX5fxX8fxXc1xX2xdc53xX8dxX9cxX9exXex12af9xX9cxX2xe621xX8dxX5xX8fxXacxb72fxXbxX23xf292xX20xX9xX9cxX9cxX9exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX20xXdxX17xX18xX3xX1xX31xX3xXexX34xX18xX23xX3xXexX1xX3axX3bxX18xX23xX3xX3fxX31xXdxX3xX43xX3xX3fxXdxX47xX18xX3xX18xX4bxXdxXaxX3xX86xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX8dxX2xX8fxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX9cxX8fxX9exXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX21xX18xXaxX12xe0dexX1xX27xX4xX1xX3xX3fxX15xX6xX3xX1x127a6xX18xX23xX3xXexX31xXdxX3xfa8cxXdx12a48xX15xX3xXexX1x109fexX3xX3fxXdxX47xX18xX3xXcxca1fxX16xcbb9xX3xX1xX15xX16xbbc6xX18xX3xX5dxX27xX3xXcxX1xX3axbf46xX4xXacxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfc6bxX10xX6xX5fxXaxX12x11647xX18bxXdxX3xX4xX27xX4xX3xX4xX3bxX3xX4xX1xX1cxX17dxX3xX4xX1x10b22xX18xX1xX3xX7xX27xX4xX1xX3xXexX1xX4bxX4xX3xc973xdb89xX16xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX20xXdxX17xX18xX3xXexX1xX3axX3bxX18xX23xX3xX3fxX31xXdxX3xX4xX1xX21xX3xbb1fxX1xX15xX3xXb9xc9e4xX4xX3xX3fxXdxX47xX18xX3xX18xX4bxXdxX17dxX3xX18xX1xf50dxX18xX23xX3xX18xb0f0xX3fxX3xX23xX34xX18xX3xX1c3xX17bxX16xX17dxX3xX18xX1xXdxX47xX15xX3xX1xX15xX16xX182xX18xX3xX3fxXdxX47xX18xX3xX18xX4bxXdxX3xX1c3xba2axX3xXexX1xX15xX3xX1xX4bxXexX3xX1c3xX3axfc35xX4xX3xX4xX27xX4xX3xX5fxX21xX6xX18xX1xX3xX18xX23xX1xXdxX182xXbxX3xX1c3xX34xX15xX3xXexX3axX3xX4xX3bxX3xX7xX43xX3xX1xX31xX3xXexX34xX18xX23xX3xXb9xX164xX3xX1c3xX6xX3xX5fxX31xX18xX23xX3xX4xX27xX4xX3xX1xX21xX31xXexX3xX1c3xe8c4xX18xX23xX3xXexX1xX3axX3bxX18xX23xX3xX3fxX31xXdxXacxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX21xX5fxX16xXaxX12xX19dxXdxX182xX18xX3xX18xX6xX16xX17dxX3xX13xde40xX18xX23xX3xXexX16xX3xX13xeaa1xX3xXcxc7bbxXbxX3xX1c3xX21xX164xX18xX3xX3fxXdxX47xX18xX3xX18xX4bxXdxX3xX1c3xX21cxX3xXexX20xXdxX17xX18xX3xX1e1xX1xX6xXdxX3xX91xX17bxX16xX3xX5fxX1e6xX18xX23xX3xXb9xX164xX3xX1e1xX1xX295xX18xX23xX3xX18xX23xf271xX18xX23xX3xX18xX17bxX18xX23xX3xX4x10ffexXbxX3xX4xX3bxX3xX7xX43xX3xXb9xX2a0xXexX3xX4xX1xX2ddxXexX3xXexX31xXdxX3xX1xX182xX3xXexX1xfe3fxX18xX23xX3xX4xX27xX4xX3xX7xXdxX16exX15xX3xXexX1xX173xX3xX43xX3xX2xX2xX3xX1xX15xX16xX182xX18xX3xX3fxXdxX47xX18xX3xX18xX4bxXdxXacxX3xX13xX27xX4xX3xX7xXdxX16exX15xX3xXexX1xX173xX3xX1xXdxX182xX18xX3xX4xb250xX3xX1xX3bxX18xX3xXcdxXacxX8fxX8fxX8fxX3xX3fxdd55xXexX3xX1xX164xX18xX23xX3xXb9xX18bxXdxX3xX4xX3bxX3xX4xX2ddxX15xX3xXexX1xX164xX18xX1xX3xXcdxX3xX18xX23xX164xX18xX1xX3xX1xX164xX18xX23xX3xX4xX1xX1b5xX18xX1xX8bxX3x131cfxb510xX18xX23xX3xX4xX36cxX3xX23xXdxX6xX3xX1c3x1279exX18xX1xX17dxX3xX1xX331xX6xX3xX3fx108f4xX3xXbxX1xX1c4xX3fxX17dxX3xXexX1xX1e6xX4xX3xXbxX1xX1c4xX3fxX3xXb9xX164xX3xX1xX164xX18xX23xX3xXexXdxX16exX15xX3xX5fxd04axX18xX23xXacxX3xeae8xX17xX3xX23xX331xXbxX3xXbxX1xX34xX18xX3xX1axX378xX18xX1xX3xc946xX18xX3xX23xXdxX27xX3xX1xX164xX18xX23xX3xX1xX331xX6xX17dxX3xX4xX295xX18xX23xX3xXexX16xX3xXexX1xX1e6xX4xX3xX1xXdxX182xX18xX3xX1e1xX1xX6xXdxX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xX164xX18xX23xX3xX1xX331xX6xX3xXexX2d3xX3xX4xX27xX4xX3xX18xX1xX164xX3xXbxX1xX17bxX18xX3xXbxX1xX2f8xXdxX3xX4xX2ddxXbxX3xX2xXacxX3xX19dxX164xX18xX23xX3xX1xX331xX6xX3xX1c3xX3axX228xX4xX3xX1e1xXdxX18xX1xX3xX5fxX21xX6xX18xX1xX3xXexX31xXdxX3xX1c3xX17bxX16xX3xX4xX1x10840xX3xX16xX1cxX15xX3xX5xX164xX3xX1xX164xX18xX23xX3xX1a3xXdxX182xXexX3xd90exX6xX3fxX17dxX3xX4xX331xX3xX20xc829xX3xX18xX23xX15x12399xX18xX3xX23xX2f8xX4xX3xX91xX15xX2ddxXexX3xX91xdd1bxX17dxX3xX23xXdxX27xX3xX4xf50bxX3xX1xX228xXbxX3xX5xb807xX17dxX3xX4xX1xX2ddxXexX3xX5xX3axX228xX18xX23xX3xX1axX463xX21xX3xX1c3xX463xX3fxXacxX3xX16cxX6xX15xX3xX3fxX266xXexX3xXexX1xece2xXdxX3xX23xXdxX6xX18xX3xXexXdxX1cxXbxX3xX4xX2a0xX18xX3xXexX1xX173xX3xXexX20xX3axX48bxX18xX23xX17dxX3xX1xXdxX182xX18xX3xX18xX23xX3axX48bxXdxX3xX5fxX17bxX18xX3xX1e1xX1xX15xX3xXb9xX1e6xX4xX3xX3fxXdxX47xX18xX3xX18xX4bxXdxX3xX1c3xX21cxX3xX5fxX34xX18xX3xX1xX378xX18xX1xX3xXexX1xX164xX18xX1xX3xXexX1xX331xXdxX3xad6axX15xX10xX18xX3xX3fxX15xX6xX3xX7x12743xX3fxX3xXexXdxX182xX18xX3xX1b5xX4xX1xX3xXexX31xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX7xXdxX16exX15xX3xXexX1xX173xXacxX3xX36bxX21xX3xX1c3xX331xX17dxX3xX5fxX21xX6xX18xX1xX3xXexX1xX15xX3xX4xX27xX4xX3xX4xfcb8xX6xX3xX1xX164xX18xX23xX3xXexX1faxX18xX23xX3xXexX20xX3axX43xX18xX23xX3xX3b8xX18xX3xX1c3xX173xX18xX1xX3xXexX2d3xX3xX2xX8fxaf7fxXc1xX8fxba20xX4exX18xX1faxX3fxXacxX3xXcxX1xX48bxXdxX3xX23xXdxX6xX18xX3xXexX18bxXdxX17dxX3xX1c3xX3bxX18xX3xXb9xX173xX3xX7xb106xX3xXexXdxX1cxXbxX3xXexX36cxX4xX3xX4xX42dxX18xX23xX3xX4xX2f8xX3xX1xX182xX3xXexX1xX2f8xX18xX23xX3xX4xX51dxX6xX3xX1xX164xX18xX23xX3xX1axX27xX18xX3xX5xb254xX3xXbxX1xX36cxX4xX3xXb9xX36cxX3xX440xX1xX17bxX18xX3xX5fxX17bxX18xX3xXexX1xX10xX21xX3xX3fxX295xX3xX1xX378xX18xX1xX3xX1e1xXdxX18xX1xX3xX5fxX21xX6xX18xX1xX3xX7xXdxX16exX15xX3xXexX1xX173xX3xXb9xX164xX3xX4dfxX15xX34xX16xX3xX1xX164xX18xX23xX3xXexXdxX182xX18xX3xX1b5xX4xX1xX3xXexX31xXdxX3xXexX20xX15xX18xX23xX3xXexX17bxX3fxX3xX4xX27xX4xX3xX1xX15xX16xX182xX18xX3xX3fxXdxX47xX18xX3xX18xX4bxXdxX17dxX3xXexXdxX1cxX18xX3xXexX18bxXdxX3xXexX1xX1e6xX4xX3xX1xXdxX182xX18xX3xX4xX1xX15xb504xXdxX3xX1xX164xX18xX23xX3xX1xX331xX6xX3xX7xXdxX16exX15xX3xXexX1xX173xX3xXexX1xX10xX21xX3xX1xX3axX18bxX18xX23xX3xXb9xX1faxX18xX3xX3fxXdxX18xX1xX17dxX3xX1xXdxX182xX18xX3xX1c3xX31xXdxXacxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX21xX5fxX16xXaxX12xX440xX23xX21xX164xXdxX3xX1xX182xX3xXexX1xX2f8xX18xX23xX3xX3fxX31xX18xX23xX3xX5xX3axX18bxXdxX3xXexX1xX3axX3bxX18xX23xX3xX3fxX31xXdxX3xX4xX42dxX6xX3xX13xX295xX18xX23xX3xXexX16xX3xX13xX29dxX3xXcxX1xX3axX3bxX18xX23xX3xX3fxX31xXdxX3xX3fxXdxX47xX18xX3xX18xX4bxXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX19dxX331xX6xX17dxX3xX1xX182xX3xXexX1xX2f8xX18xX23xX3xX4xX1xX228xX17dxX3xX4xX51dxX6xX3xX1xX164xX18xX23xX3xX1axX27xX18xX3xX5xX589xX3xX4xacaaxX18xX23xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX20xXdxX17xX18xX3xX3fxX31xX18xX1xXacxX3xXcxX1xX10xX21xX3xXexX1xX2f8xX18xX23xX3xX1e1xX16exX3xX4xX42dxX6xX3xX16cxX43xX3xX13xX295xX18xX23xX3xXcxX1xX3axX3bxX18xX23xX17dxX3xX1e1xX1xX15xX3xXb9xX1e6xX4xX3xX3fxXdxX47xX18xX3xX18xX4bxXdxX3xX1xXdxX182xX18xX3xX4xX331xX3xX1xX3bxX18xX3xX2xX8fxX8fxX3xX4xX1xX228xX17dxX3xX1xX164xX18xX23xX3xX18xX23xX1xX378xX18xX3xX4xX51dxX6xX3xX1xX164xX18xX23xX3xXexX1e6xX3xX4xX1xf64dxX18xX17dxX3xX1axX27xX18xX3xX5xX589xXacxX3xX440xX1xXdxX47xX15xX3xX1c3xX173xX6xX3xXbxX1xX3axX3bxX18xX23xX3xX1c3xX21cxX3xXexX1b5xX4xX1xX3xX4xX1e6xX4xX3xX1e1xX16exX15xX3xX23xX73axXdxX17dxX3xXexX1xX15xX3xX1xX4bxXexX3xX1c3xX34xX15xX3xXexX3axX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1c3xX3b8xXdxX3xX3fxX295xX3xX1xX378xX18xX1xX3xX4dfxX15xX463xX18xX3xX5xX46axX17dxX3xX1e1xXdxX18xX1xX3xX5fxX21xX6xX18xX1xX17dxX3xX1e1xX1xX6xXdxX3xXexX1xX27xX4xX3xX4xX1xX228xXacxX3xX19dxX15xX16xX182xX18xX3xX13xX1c4xX3fxX3xXcxX1xX42dxX16xX3xX1xXdxX182xX18xX3xX4xX331xX3xX2xXcdxX3xX4xX1xX228xX4exX2xX9exX3xX91xX21cxX17dxX3xXexX1xX173xX3xXexX20xX2ddxX18xX3xXb9xX164xX3xX1c3xX21cxX3xX4xX331xX3x12014xX3xX4xX1xX228xX3xX1xX21xX164xX18xX3xXexX1xX164xX18xX1xX3xXb9xXdxX182xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1c3xX3b8xXdxX3xX3fxX295xX3xX1xX378xX18xX1xX3xX4dfxX15xX463xX18xX3xX5xX46axX17dxX3xX1e1xXdxX18xX1xX3xX5fxX21xX6xX18xX1xX17dxX3xX1e1xX1xX6xXdxX3xXexX1xX27xX4xX3xX4xX1xX228xX17dxX3xXd2xX3xX4xX1xX228xX3xX1e1xXdxX18xX1xX3xX5fxX21xX6xX18xX1xX3xXexX1xX1e6xX4xX3xXbxX1xX1c4xX3fxX3xX1c3xX31xXexX3xXcxX13xX1a3xX440xX3xX2xX2xXd2xX7e9xX8dxX8bxXc1xX8fxX2xX9exXacxX3xX5dxX16exX18xX3xX4xX31xX18xX1xX3xX1c3xX331xX17dxX3xX1c3xX173xX6xX3xXbxX1xX3axX3bxX18xX23xX3xX4xX6c4xX18xX23xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX20xXdxX17xX18xX3xX1c3xX3axX228xX4xX3xXd2xX3xX4xX51dxX6xX3xX1xX164xX18xX23xX3xXexX1xX1e6xX4xX3xXbxX1xX1c4xX3fxX3xX6xX18xX3xXexX21xX164xX18xX17dxX3xX23xX34xX18xX3xXc1xX8fxX8fxX3xX1xX266xX3xX1e1xXdxX18xX1xX3xX5fxX21xX6xX18xX1xX3xX1xX164xX18xX23xX3xX1xX331xX6xX17dxX3xX5fxX173xX4xX1xX3xXb9xX36cxX3xXexX1xX15xX266xX4xX3xX5fxX6xX18xX1xX3xX3fxX36cxX4xX3xX1axX378xX18xX1xX3xX3b8xX18xX3xX23xXdxX27xXacxX3xX36bxX21xX3xX1c3xX331xX17dxX3xXb9xXdxX182xX4xX3xX3fxX15xX6xX3xX7xX4e9xX3fxX3xX1xX164xX18xX23xX3xX1xX331xX6xX3xXexX31xXdxX3xX1c3xX173xX6xX3xXbxX1xX3axX3bxX18xX23xX3xX1e1xX1xX27xX3xXexX1xX15xX2a0xX18xX3xX5xX228xXdxXacxX3xX440xX23xX3axX48bxXdxX3xX5fxX17bxX18xX3xX4xX331xX3xX18xX1xXdxX47xX15xX3xX7xX1e6xX3xX5xX1e6xX6xX3xX4xX1xX73axX18xX3xXexX2d3xX3xX18xX1xXdxX47xX15xX3xX1xX378xX18xX1xX3xXexX1xX45bxX4xX3xX1e1xXdxX18xX1xX3xX5fxX21xX6xX18xX1xX3xX1xX164xX18xX23xX3xX1xX331xX6xX17dxX3xX18xX1xX3axX8bxX3xX16cxXdxX16exX15xX3xXexX1xX173xX17dxX3xX4xX1xX228xX17dxX3xX4xX51dxX6xX3xX1xX164xX18xX23xX3xXexX1e6xX3xX4xX1xX73axX18xX17dxX3xX4xX51dxX6xX3xX1xX164xX18xX23xX3xX1axX27xX18xX3xX5xX589xXacxX3xfb91xXdxX27xX3xX4xX463xX3xX1xX164xX18xX23xX3xX1xX331xX6xX3xX4xX6c4xX18xX23xX3xX3b8xX18xX3xX1c3xX173xX18xX1xX17dxX3xX1e1xX1xX295xX18xX23xX3xX4xX331xX3xXexX378xX18xX1xX3xXexX20xX31xX18xX23xX3xX1e1xX1xX6xX18xX3xX1xXdxX1cxX3fxX3xX1xX164xX18xX23xX17dxX3xcd93xXbxX3xX23xXdxX27xX17dxX3xX1e1xX17xX3xX4xX463xX3xX5fxX173xXbxX3xX5xca30xX17dxX3xXexX1cxXexXacxX3xX3a7xX31xXdxX3xX5fxXdxX182xX18xX3xX29dxX1xd1f7xX18xX23xX3xX159xXdxX18xX1xX3xXexX1cxX3xX53exX3xX19dxX31xX3xXexX34xX18xX23xX17dxX3xd5a5xX5dxX440xX36bxX3xX1xX15xX16xX182xX18xX3xX13xX1c4xX3fxX3xXcxX1xX42dxX16xX17dxX3xX4xX1xX21xX3xX1axXdxX1cxXexX8bxX3xX440xX23xX21xX164xXdxX3xXb9xXdxX182xX4xX3xX1axX27xX3fxX3xX7xX27xXexX3xX1e1xX1cxX3xX1xX21xX31xX4xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1c3xX3b8xXdxX3xX1xX378xX18xX1xX3xXexX1xX45bxX4xX3xX4dfxX15xX463xX18xX3xX5xX46axX3xX4xX1xX228xX3xX4xX42dxX6xX3xXexf1cexX18xX1xX3xX1c3xX21cxX3xXbxX1xX16exX3xX5fxX15xX16xX182xXexX17dxX3xX1c3xX173xX6xX3xXbxX1xX3axX3bxX18xX23xX3xX4xXa16xX18xX3xX4xX1faxX18xX3xX4xX45bxX3xXexX378xX18xX1xX3xX1xX378xX18xX1xX3xXexX1xX1e6xX4xX3xXexX1cxX3xXexX20xX16exX18xX3xX1c3xX173xX6xX3xX1axX164xX18xX17dxX3xX18xX1xX2ddxXexX3xX5xX164xX3xX4xX27xX4xX3xXb9xX173xX3xXexX20xX1b5xX3xX4xX1xX228xX3xX4xX331xX3xX5xX228xXdxX3xXexX1xX1cxX3xXexX1xX3axX3bxX18xX23xX3xX3fxX31xXdxX3xX1c3xX17xX3xX1e1xX16exX15xX3xX23xX73axXdxX3xX18xX1xX164xX3xX1c3xX34xX15xX3xXexX3axX3xXb9xX164xX21xX3xXexXdxX1cxXbxX3xX18xX1xX2a0xX18xX3xX1e1xXdxX18xX1xX3xX5fxX21xX6xX18xX1xX17dxX3xX1e1xX1xX6xXdxX3xXexX1xX27xX4xX3xX4xX1xX228xXacxX3xXcxX20xX21xX18xX23xX3xX18xX1faxX3fxX3xXc1xX8fxXc1xX8fxX17dxX3xX1c3xX173xX6xX3xXbxX1xX3axX3bxX18xX23xX3xXbxX1xX2ddxX18xX3xX1c3xX2ddxX15xX3xX91xX17bxX16xX3xX5fxX1e6xX18xX23xX3xXexX1xX16exX3fxX3xXd2xX3xX4xX1xX228xX3xX1e1xXdxX18xX1xX3xX5fxX21xX6xX18xX1xX3xXexX1xX1e6xX4xX3xXbxX1xX1c4xX3fxX3xX1c3xX31xXexX3xXcxX13xX1a3xX440xX3xX2xX2xXd2xX7e9xX8dxX8bxXc1xX8fxX2xX9exX17dxX3xXd2xX3xX4xX51dxX6xX3xX1xX164xX18xX23xX3xX1e1xXdxX18xX1xX3xX5fxX21xX6xX18xX1xX3xX6xX18xX3xXexX21xX164xX18xX3xXexX1xX1e6xX4xX3xXbxX1xX1c4xX3fxXacxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX21xX5fxX16xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xX1c3xX27xX18xX1xX3xX23xXdxX27xX3xX4xX42dxX6xX3xX16cxX43xX3xX13xX295xX18xX23xX3xXcxX1xX3axX3bxX18xX23xX17dxX3xX1e1xX1xX2f8xXdxX3xX5xX3axX228xX18xX23xX3xX1xX164xX18xX23xX3xX1xX331xX6xX3xX5xX3axX15xX3xXexX1xX295xX18xX23xX3xX4dfxX15xX6xX3xX1xX182xX3xXexX1xX2f8xX18xX23xX3xX4xX1xX228xX3xX43xX3xX1e1xX1xX15xX3xXb9xX1e6xX4xX3xX3fxXdxX47xX18xX3xX18xX4bxXdxX3xX4xX1xXdxX1cxX3fxX3xXexX2d3xX3xX8dxX8fxX3xX53exX3xX9exX8fxX541xX3xXexX3b8xX18xX23xX3xX3fxX45bxX4xX3xX5xX3axX15xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1xX164xX18xX23xX3xX1xX331xX6xX3xXexX20xX16exX18xX3xX1c3xX173xX6xX3xX1axX164xX18xXacxX3xX36bxX21xX3xX1c3xX331xX17dxX3xX3fxX31xX18xX23xX3xX5xX3axX18bxXdxX3xX4xX1xX228xX3xX1c3xX331xX18xX23xX3xXb9xX6xXdxX3xXexX20xXa16xX3xX20xX2ddxXexX3xX4dfxX15xX6xX18xX3xXexX20xX73axX18xX23xX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXb9xXdxX182xX4xX3xXexXdxX16exX15xX3xXexX1xX36cxX3xX1xX164xX18xX23xX3xX1xX331xX6xX17dxX3xXexX1xX4bxX4xX3xX1c3xX1c4xX16xX3xX7xX463xX18xX3xX91xX15xX2ddxXexX3xX18xX295xX18xX23xX17dxX3xX5xX17bxX3fxX17dxX3xX18xX23xX3axX3xX18xX23xX1xXdxX182xXbxX17dxX3xXexXdxX17xX15xX3xXexX1xX42dxX3xX4xX295xX18xX23xX3xX18xX23xX1xXdxX182xXbxXacxX3xXcxX15xX16xX3xX1c3xX21cxX3xX4xX331xX3xX18xX1xXdxX47xX15xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX17dxX3xX18xX1xX3axX18xX23xX3xXb9xXdxX182xX4xX3xX1c3xX34xX15xX3xXexX3axX3xX1xX31xX3xXexX34xX18xX23xX3xXexX1xX3axX3bxX18xX23xX3xX3fxX31xXdxX3xX1e1xX1xX15xX3xXb9xX1e6xX4xX3xX18xX164xX16xX3xX4xX6c4xX18xX23xX3xX4xXa16xX18xX3xX1e1xX1xX295xX18xX23xX3xX1b5xXexX3xX1e1xX1xX331xX3xX1e1xX1xX1faxX18xX17dxX3xX1axX2ddxXexX3xX4xX2a0xXbxXacxX3xXcxX20xX21xX18xX23xX3xXexX3b8xX18xX23xX3xX7xX2f8xX3xX1xX3bxX18xX3xX2xX8fxX8fxX3xX4xX1xX228xX3xXexX31xXdxX3xX1c3xX173xX6xX3xX1axX164xX18xX3xX3fxXdxX47xX18xX3xX18xX4bxXdxX17dxX3xX18xX1xXdxX47xX15xX3xX4xX1xX228xX3xX1c3xX21cxX3xX1xX378xX18xX1xX3xXexX1xX164xX18xX1xX3xXexX2d3xX3xX5xX17bxX15xX17dxX3xX4xX3bxX3xX7xX43xX3xXb9xX2a0xXexX3xX4xX1xX2ddxXexX3xX91xX15xX2f8xX18xX23xX3xX4xX2ddxXbxX17dxX3xX5fxXdxX182xX18xX3xXexX1b5xX4xX1xX3xX4xX42dxX6xX3xX4xX1xX228xX3xX18xX1x126adxX3xX1xb609xXbxXacxX3xX5dxX16exX18xX3xX4xX31xX18xX1xX3xX1c3xX331xX17dxX3xXb9xX18bxXdxX3xXexX1b5xX18xX1xX3xX4xX1xX2ddxXexX3xX5fxX17bxX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXb9xX164xX3xX1c3xX33exX4xX3xXexX20xX3axX18xX23xX3xX4xX42dxX6xX3xX4xX1xX228xX3xX3fxXdxX47xX18xX3xX18xX4bxXdxX3xX5xX164xX3xX1xX73axXbxX3xXbxX1xXdxX16exX18xX3xX18xX16exX18xX3xX20xX2ddxXexX3xX1e1xX1xX331xX3xXexX1xX15xX3xX1xX4bxXexX3xX5fxX21xX6xX18xX1xX3xX18xX23xX1xXdxX182xXbxX3xX1c3xX34xX15xX3xXexX3axX17dxX3xX4dfxX15xX463xX18xX3xX5xX46axX17dxX3xX1e1xXdxX18xX1xX3xX5fxX21xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX228xXacxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX21xX5fxX16xXaxX12xX3a7xX17xX3xX18xX17bxX18xX23xX3xX4xX6xX21xX3xX1xX3bxX18xX3xX18xX1f5xX6xX3xX4xX1xX2ddxXexX3xX5xX3axX228xX18xX23xX3xX1xX164xX18xX23xX3xX1xX331xX6xX3xXbxX1xX36cxX4xX3xXb9xX36cxX3xX1c3xX44exX18xX23xX3xX1axX164xX21xX3xX5fxX17bxX18xX3xXexX266xX4xX3xXexX1xXdxX17xX15xX3xX7xX2f8xX17dxX3xXexX1xX4bxX4xX3xX1c3xX1c4xX16xX3xX7xX463xX18xX3xX91xX15xX2ddxXexX3xXexX31xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX1xX15xX16xX182xX18xX3xX3fxXdxX47xX18xX3xX18xX4bxXdxX17dxX3xX440xX1xX164xX3xX18xX3axX18bxX4xX3xX4xX34xX18xX3xXexXdxX1cxXbxX3xXexX36cxX4xX3xX91xX17bxX16xX3xX5fxX1e6xX18xX23xX17dxX3xX1axX6xX18xX3xX1xX164xX18xX1xX3xX4xX3bxX3xX4xX1xX1cxX3xX1e1xX1xX15xX16xX1cxX18xX3xX1e1xX1xX1b5xX4xX1xX3xXexX1xX15xX3xX1xX4bxXexX3xX5fxX21xX6xX18xX1xX3xX18xX23xX1xXdxX182xXbxX3xX4xX331xX3xXexXdxX47xX3fxX3xX18xX1faxX18xX23xX3xXexXdxX1cxXbxX3xX4xX2a0xX18xX17dxX3xX1c3xX34xX15xX3xXexX3axX3xX4xX27xX4xX3xX1xX21xX31xXexX3xX1c3xX266xX18xX23xX3xXexX1xX3axX3bxX18xX23xX3xX3fxX31xXdxX3xXexX1xX10xX21xX3xX1xX3axX18bxX18xX23xX3xXc1xX3xX4xX1xXdxX47xX15xX17dxX3xXb9xX2d3xX6xX3xX4xX15xX18xX23xX3xX4xX2ddxXbxX3xX1xX164xX18xX23xX3xX1xX331xX6xX3xX3b8xX18xX3xX1c3xX173xX18xX1xX17dxX3xX1c3xX6xX3xX5fxX31xX18xX23xX92xX3xXb9xX2d3xX6xX3xXexX1xX4bxX4xX3xX1c3xX1c4xX16xX3xXb9xXdxX182xX4xX3xXexXdxX16exX15xX3xXexX1xX36cxX3xX7xX463xX18xX3xXbxX1xX1c4xX3fxX3xX18xX295xX18xX23xX17dxX3xX5xX17bxX3fxX17dxX3xXexX1xX42dxX16xX3xX7xX463xX18xX17dxX3xX3fxX6xX18xX23xX3xX5xX31xXdxX3xX1xXdxX182xX15xX3xX4dfxX15xX463xX3xX1e1xXdxX18xX1xX3xXexX1cxX3xX4xX1xX21xX3xX18xX23xX3axX48bxXdxX3xX5fxX17bxX18xXacxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbeedxX15xXexX1xX21xX20xXaxX12xXcxX3a2xX18xX23xX3xaee9xX17bxX3fxX0xX4exXbxX12
Tùng Lâm