Thanh Hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng, giành chính quyền về tay nhân dân
(Baothanhhoa.vn) - Mang theo niềm hứng khởi, tự hào, tôi lại tìm về xã Hoằng Thắng (Hoằng Hóa), nơi “nhóm lên ngọn lửa cách mạng” trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, Tháng Tám năm 1945. Trong vóc dáng của công cuộc hiện đại hóa nông thôn, xã Hoằng Thắng hôm nay hiển hiện sự no ấm, với những con đường bê tông uốn mình qua các cánh đồng lúa, rau màu xanh bát ngát, nhà cao tầng kiên cố.
11edx52c9x444bx7aaax3455x6225x482fx6cb2x6586xX7x8bd6x4c40x8d4ax136ax25edx6cf3xX5x8af6xXaxX3xX7xXex65edxX5xX10xX9xXaxXexX10x2fadxXex5266xX6xX5xXdx50b5x83cbx9083xX3x6ab9x5bfaxX7xXexXdx5084xX15x399bxXax37fcxXcxX1xX6xX23xX1xX3x64dbx2160xX6xX3x16d5x294bx38bbxXdxX3xX7x5149xX3xX5x21dcxX23xX1xX3x1b23x6354x6609xX3xX4x8987xX6xX3x6efdx43caxX23xX22x50bfxX3xX22xXdx96a5xX23xX1xX3xX4xX1x24c0xX23xX1xX3x798bxX27xX15x67a2xX23xX3x67acxX64xX3xXexX6xX15xX3xX23xX1x3a42xX23xX3xX3axX70xX23xX0x7362xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5de9xX10xX23xXexX10x2321xXaxX2fxX0xXdx660cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3axXexX1xX27xX90x7ad6xX3xXdxX86xX10xX23xXexX10xX8bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax919dxXdxX3axXexX1xX24xX3x7b0fxX2x7736xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x6c81x5959xXb8xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdx753cxX9fxX6xX49xXexX1xX6xX23xX1xX1xX49xX6xXdcxX67xX23xX77xX23xX10xXb1xX7xX77xX2x5de4xX2xXc7xX77xX2x7d7exXb8xX3axXc7xXc8xX2xX2x1b5dxX2xXc7xXexXf7xXb8xX2xXb8x7863xX5xXbaxXdcxX26xXbxX22x6698xX8bxX9xXf7xXfexXbaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX23xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX3axX3bxX3cxXdxX3xX7xX40xX3xX5xX43xX23xX1xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX4cxX6xX3xX4fxX50xX23xX22xX53xX3xX22xXdxX57xX23xX1xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX61xX27xX15xX64xX23xX3xX67xX64xX3xXexX6xX15xX3xX23xX1xX70xX23xX3xX3axX70xX23xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX6xXbxXexXdxX49xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX8bxX2dxXaxX2fx8b71xX4fx6ae9xX6xX3xX4xX1x5d6exX3xX47x5337x747cxX3xX1exX3x16d6xX1xX27xX3xX3axXdxX3xXexX5dxX4xX1xX3xX5xX19axX4xX1xX3xX7x91cexX3xX4x66c3xX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX86x99c3xX23xX3x1fedxX6xX3xX86xX70xX15xX53xX3xX1cxX43xX3xX36xX49x48ddxX23xX22xX3xXcxX1x4c5axX23xX22xX3x16ebxX36xX49xX1d6xX23xX22xX3xX36xX37xX6x2d22xXdcxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX10xX6xX3axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx122axX6xX23xX22xX3xXexX1xX10xX49xX3xX23xXdxX64xX90xX3xX1x82a0xX23xX22xX3x5c04xX1x3c6fxXdxX53xX3xXexX40xX3xX1xX57xX49xX53xX3xXex8453xXdxX3xX5xX48xXdxX3xXex4cc1xX90xX3xX67xX64xX3xX1cxX43xX3xX36xX49xX1d6xX23xX22xX3xXcxX1xX1dcxX23xX22xX3xX1e0xX36xX49xX1d6xX23xX22xX3xX36xX37xX6xX1eaxX53xX3xX23x3ad7xXdxX3xX198xX23xX1xX37xX90xX3xX5x2a60xX23xX3xX23xX22x77a2xX23xX3xX5xX1b9xX6xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX1a3xX3xXexX8bxX49xX23xX22xX3xX4xX27x95dfxX4xX3xXcx659fxX23xX22xX3xX232xX1xX234xXdxX3xX23xX22xX1x7056xX6xX3xX22xXdxX57xX23xX1xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX61xX27xX15xX64xX23xX3xX67xX64xX3xXexX6xX15xX3xX23xX1xX70xX23xX3xX3axX70xX23xX53xX3xXcxX1xX1bcxX23xX22xX3xXcxX1bcxX90xX3xX23x74bdxX90xX3xX2xXf2xXc7x339bxXdcxX3xXcxX8bxX49xX23xX22xX3xX67xX37xX4xX3xX3axX1bcxX23xX22xX3xX4xX4cxX6xX3xX4xX241xX23xX22xX3xX4xX27xX295xX4xX3xX1xXdx89f2xX23xX3xX47xX48xXdxX3xX1xX37xX6xX3xX23xX241xX23xX22xX3xXexX1xX241xX23xX53xX3xX1cxX43xX3xX36xX49xX1d6xX23xX22xX3xXcxX1xX1dcxX23xX22xX3xX1xX241xX90xX3xX23xX6xX15xX3xX1xXdx6a9fxX23xX3xX1xXdxX2fexX23xX3xX7xX40xX3xX23xX49xX3x5c35xX90xX53xX3xX67xX3cxXdxX3xX23xX1x2224xX23xX22xX3xX4xX49xX23xX3xX47xX3bx4947xX23xX22xX3xX9fxX276xX3xXexX241xX23xX22xX3xX27x5d5fxX23xX3xX90xX249xX23xX1xX3xX61xX27xX6xX3xX4xX1bcxX4xX3xX4xX1bcxX23xX1xX3xX47xX1c6xX23xX22xX3xX5x72f1xX6xX53xX3xX8bxX6xX27xX3xX90xX57xX27xX3xX1cxX6xX23xX1xX3xX9fxX1bcxXexX3xX23xX22xX1bcxXexX53xX3xX23xX1xX57xX3xX4xX6xX49xX3xXex9acbxX23xX22xX3xX232xXdxX276xX23xX3xX4xX35cxXdcxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c9xX49xX3axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX8bxX49xX23xX22xX2fxXcx87a6xX3xX198xX23xX22xX57xX15xX3xXc8xXc7xX1exXf7xX3xX232xXdxX276xX23xX3xX4xX3bxX34fxX23xX22xX1a3xXdcxXdcxXdcxX0xX77xX7xXexX8bxX49xX23xX22xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c9xX49xX3axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx4a70xX3xX4xX1bcxXdxX3xXexX27xX299xXdxX3xX198xXexX1xX33bxXexX3xXexX1x7e4dxXbxX3xX4xX299xX3xX5xX6xXdxX3xX1xX15xX1a3xX3xX23xX1xX3bxX23xX22xX3xX4x5e87xX3xX36xX49xX57xX23xX22xX3x5fbbxX22xX27bxX4xX3x342bxX6xX23xX22xX53xX3xX86xX1xX4cxX3xXexX19axX4xX1xX3xX36xX295xXdxX3xX468xX22xX3bxX34fxXdxX3xX4xX6xX49xX3xXexX27xX299xXdxX3xX1cxX43xX3xX36xX49xX1d6xX23xX22xX3xXcxX1xX1dcxX23xX22xX53xX3xX67x4a27xX23xX3xX7xX6xX15xX3xX90xX276xX3xX67xX3cxXdxX3xX67xXdxX2fexX4xX3xXexXdx48c5xXbxX3xX5xX1b9xX6xX3xXexX8bxX27xX15xX64xX23xX3xXexX1xX35cxX23xX22xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX49xX3xXexX1xX4b5xX3xX1xX2fexX3xXexX8bx2b39xXdcxX3xX36xX57xX23xX22xX3xX23xX2d6xX90xX53xX3xX67xX57xX49xX3xX23xX1xX345xX23xX22xX3xX23xX22xX57xX15xX3xX5x552exX3xX4xX4cxX6xX3xX61xX27xX276xX3xX1xX3bxX26cxX23xX22xX53xX3xX4xX4cxX6xX3xXexX19fxX23xX1xX3xX67xX57xX3xX47xX33bxXexX3xX23xX3bxX3cxX4xX53xX3xX4xX460xX3xX46dxX6xX23xX22xX3xX5xX48xXdxX3xX47xX3bx187bxX4xX3xX4xX33bxXbxX3xX4cxX15xX53xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX61xX27xX15xX64xX23xX3xX1cxX43xX3xX90xX34fxXdxX3xX232xX32dxX3xX4xX1xX27xX15xX2fexX23xX3xX4xX1xX49xX3xX4xX1bcxX4xX3xX10xX90xX3xX1xX27bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX53xX3xX47xX49xX57xX23xX3xX67xXdxX276xX23xX53xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX276xX23xX3xX47xX19axX6xX3xXbxX1xX3bxX26cxX23xX22xX3xX67xX64xX3xX23xX1xX345xX23xX22xX3xX23xX22xX57xX15xX3xX7xX460xX4xX3xX7xX241xXdxX3xX47xX33bxX27xX3xXexX8bxX6xX23xX1xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX4xX4cxX6xX3xX4xX1xX6xX3xX6xX23xX1xXdcxX3xX468xX1xX3bxX3xX47xX43xX3xX1x1c4cxX23xX53xX3xX4xX460xX3xX46dxX6xX23xX22xX3xX3axX57xX23xX1xX3xX1x78dexX23xX3xX90xX295xXexX3xX9fxX27xX299xXdxX3xX7xX1bcxX23xX22xX3xX47xX32dxX3xX47xX3bxX6xX3xXexX241xXdxX3xX67xX64xX3xXexX1xX2d6xX90xX3xX198xX47xX19axX6xX3xX4xX1xX19fxX3xX47xX1a2xX1a3xX3x12a4xX3xX1a7xX1xX27xX3xX3axXdxX3xXexX5dxX4xX1xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX86xX1c6xX23xX3xX1c9xX6xX3xX86xX70xX15xXdcxX3x8b0exX44bxXexX3xX3axX234xX3xXexX3e2xX23xX22xX3xXexX8bxX6xX23xX22xX3xX22xXdxX33bxX15xX3xX4x2facxX3xX232x93abxX53xX3xX23xX1xX27xX35cxX90xX3xX90xX57xX27xX3xXexX1xX34fxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX53xX3xX67xX3cxXdxX3xX23xX1xX345xX23xX22xX3xX3ax70dcxX23xX22xX3xX22xX1xXdxX3xX4xX1x7b41xXbxX3xX67xX64xX3xXexX8bxX27xX15xX64xX23xX3xXexX1xX35cxX23xX22xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX61xX27xX276xX3xX1xX3bxX26cxX23xX22xX53xX3xX4xX460xX3xX46dxX6xX23xX22xX3xXexX40xX3xX1xX57xX49xX3xX232xX32dxX24xX3xX86xX1bcxX4xX1xX3xX47xX70xX15xX3xXf7xXc7xX3xX23xX2d6xX90xX53xX3xX67xX57xX49xX3xX23xX22xX57xX15xX3xXc8xXc7xX1exXf7xX3xXexX48xXdxX3xX86xX1c6xX23xX3xX1c9xX6xX3xX86xX70xX15xX3xX23xX57xX15xX53xX3xX61xX27xX39bxX23xX3xX4xX1xX377xX23xX22xX3xX23xX1xX70xX23xX3xX3axX70xX23xX53xX3xXexX40xX3xX67xX2fexX3xX234xX3xX36xX49xX1d6xX23xX22xX3xXcxX1xX1dcxX23xX22xX3xX47xX43xX3xX232xXdxX276xX23xX3xX4xX3bxX34fxX23xX22xX3xX47xX22exX23xX22xX3xX5xX276xX23xX3xX90xX5dxXexX3xXexXdxX23xX1xX53xX3xX9fxXdxX32dxX27xX3xXexX249xX23xX1xX3xX22xXdxX57xX23xX1xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX61xX27xX15xX64xX23xX3xX67xX64xX3xXexX6xX15xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX47xX39bxX27xX3xXexXdxX276xX23xX3xX234xX3xX1cxX22exX3xXcxX1xX6xX23xX1xXdcxX3xXcxX1xX34fxXdxX3xX232xX1xX1dcxX4xX3xX5xX19axX4xX1xX3xX7xX1b9xX3xX33bxX15xX3xX47xX43xX3xX47xX3bxX532xX4xX3xX61xX27xX39bxX23xX3xX4xX1xX377xX23xX22xX3xX23xX1xX70xX23xX3xX3axX70xX23xX3xX47xX19axX6xX3xXbxX1xX3bxX26cxX23xX22xX3xX22xX27bxXdxX3xX5xX57xX3xX198xX23xX22xX57xX15xX3xXc8xXc7xX1exXf7xX3xX232xXdxX276xX23xX3xX4xX3bxX34fxX23xX22xX1a3xXdcxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c9xX49xX3axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX468xX1xX345xX23xX22xX3xX23xX22xX57xX15xX3xXexX1xX1bcxX23xX22xX3xXf7xX1exX2xXf2xXc7xX2dcxX53xX3xXbxX1xX49xX23xX22xX3xXexX8bxX57xX49xX3xX46dxXdxX2fexXexX3xX21exXdxX23xX1xX3xX36xX49xX1d6xX23xX22xX3xX36xX37xX6xX3xXbxX1xX1bcxXexX3xXexX8bxXdxX32dxX23xX3xX90xX48xX23xX1xX3xX90x6b16xX3xX232xX1xX1dcxXbxX3xX4xX1bcxX4xX3xX67x6b0bxX23xX22xX3xX61xX27xX276xXdcxX3xXcxX8bxX49xX23xX22xX3xX232xX1xX241xX23xX22xX3xX232xX1xX5dxX3xX7xX460xX4xX3xX7xX241xXdxX3xX23xX22xX27bxX23xX3xX5xX1b9xX6xX3xX47xX33bxX27xX3xXexX8bxX6xX23xX1xX3xX1exX3xX1cxX43xX3xX36xX49xX1d6xX23xX22xX3xXcxX1xX1dcxX23xX22xX3xX47xX43xX3xXexX8bxX234xX3xXexX1xX57xX23xX1xX3xXexX8bxX27xX23xX22xX3xXexX70xX90xX3xX4xX4cxX6xX3xXbxX1xX49xX23xX22xX3xXexX8bxX57xX49xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX1xX3xX4xX4cxX6xX3xX1xX27xX15xX2fexX23xX3xX23xX1xX57xXdcxX3xXcxX1xX33bxX15xX3xX8bx8100xX3xX9fxX295xX3xX90xX1bcxX15xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX61xX27xX15xX64xX23xX3xX4xX4cxX6xX3xX36xX49xX1d6xX23xX22xX3xX36xX37xX6xX3xX4xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX26cxX3xX9fxX19axX3xX7xX460xXbxX3xX47xX299xX53xX3xXbxX1xX1bcxXexX3xX1cxX5dxXexX3xX468xX1xX44bxXexX3xX67xX57xX3xX9fx7d99xX3xX5xX64exX3xXexX6xX15xX3xX7xX6xXdxX3xX5xXdxX64xX23xX3xXexX44bxXbxX3xXexX8bxX27xX23xX22xX3xX5xX40xX4xX3xX5xX3bxX532xX23xX22xX3xX47xX57xX23xX3xX1bcxXbxX3xXbxX1xX49xX23xX22xX3xXexX8bxX57xX49xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX1xX3xX1xX674xX23xX22xX3xX3axX44bxXbxX3xXexX1dcxXexX3xX90xX64exXdxX3xX23xX1xX27bxX23xX3xX4xX4cxX6xX3xX4xX27xX295xX4xX3xX232xX1xX234xXdxX3xX23xX22xX1xX2a5xX6xXdcxX3xX46dxX57xX49xX3xX23xX22xX57xX15xX3xX2xXfexX1exXf7xX1exX2xXf2xXc7xX2dcxX53xX3xXbxX1xX1bcxXexX3xX1cxX5dxXexX3xX468xX1xX44bxXexX3xX4xX859xX23xX22xX3xXexX19fxX23xX1xX3xXexX8bxX3bxX234xX23xX22xX3xX9fxX859xX3xX23xX1xX249xX23xX3xXbxX1xX1bcxXdxX3xX90xX295xXexX3xX47xX26cxX23xX3xX67xX19axX3xX9fxX50xX49xX3xX6xX23xX3xX22xX1c6xX90xX3xXfexXc7xX3xXexX276xX23xX3xX47xX3bxX532xX4xX3xXexX8bxX6xX23xX22xX3xX9fxX19axX3xX67xX64exX3xX232xX1xX5dxX3xX3axX49xX3x79fbxX27xX50xX23xX3xX36xXdxX4b5xX23xX3xX4xX39bxX90xX3xX47xX39bxX27xX3xX232xX67exX49xX3xX67xX64xX3xXbxX1xX4cxX3xX5x29dbxX3xX36xX49xX1d6xX23xX22xX3xX36xX37xX6xX3xX47xX32dxX3xX4xX859xX23xX22xX3xX67xX3cxXdxX3xXexX8bxXdxX3xXbxX1xX4cxX3xX232xX1xX4cxX23xX22xX3xX9fxX35cxX3xXc8xX3xX232xX1xX27xX3xX67xX40xX4xX3xX4fxX1d6xX23xX22xX3xXcxX8bxX27xX23xX22xX3xX1e0xX36xX49xX1d6xX23xX22xX3xX4fxX48xX49xX1eaxX3xX67xX57xX3xX636xXdxX276xX23xX3xX86xX1xX70xX27xX3xX36xX37xX6xX3xX636xX295xX4xX3xX1e0xX36xX49xX1d6xX23xX22xX3xX86xX1xX70xX27xX1eaxXdcxX3xX468xX1xX345xX23xX22xX3xX23xX26cxXdxX3xX23xX57xX15xX53xX3xX47xX3bxX532xX4xX3xX4xX1xX377xX23xX22xX3xX4xX1xX49xX3xX5xX57xX3xX198xX4xX1xXdxX4b5xX4xX3xX23xX241xXdxX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX1a3xXdcxX3xXa10xX27xX6xX3xX23xX1dcxX90xX3xX9fxX1dcxXexX3xXexX249xX23xX1xX3xX1xX249xX23xX1xX53xX3xX1c9xX6xX23xX3xX46dxXdxX2fexXexX3xX21exXdxX23xX1xX3xX1xX27xX15xX2fexX23xX3xX36xX49xX1d6xX23xX22xX3xX36xX37xX6xX3xX9fxXdxX4b5xXexX3xX8bxX8e3xX3xX232xX4b5xX3xX1xX49xX48xX4xX1xX3xX4xX4cxX6xX3xX47xX19axX4xX1xX3xX7xX84dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX57xX90xX3xXc8xX3xXexX35cxXbxXdcxX3xX21exX295xXexX3xXexX35cxXbxX3xX22xX1c6xX90xX3xXc8xXc8xX3xXexX276xX23xX3xX3axX49xX3xXa10xX27xX50xX23xX3xX36xXdxX4b5xX23xX3xX4xX1xX19fxX3xX1xX27xX15xX3xX47xX1bcxX23xX1xX3xX636xXdxX276xX23xX3xX86xX1xX70xX27xX3xX36xX37xX6xX3xX636xX295xX4xXdcxX3xX21exX295xXexX3xXexX35cxXbxX3xX232xX1xX1bcxX4xX3xX4xX1xX19fxX3xX4xX37xX3xX2xXc8xX3xXexX276xX23xX3xX3axX49xX3xXexX8bxXdxX3xXbxX1xX4cxX3x7502xX1xX48xX90xX3xXcxX8bxX27xX23xX22xX3xX1c9xX50xX49xX3xX4xX39bxX90xX3xX47xX39bxX27xX3xX47xX5dxX4xX1xX3xXexX1xX70xX23xX3xX67xX64xX3xX4fxX1d6xX23xX22xX3xXcxX8bxX27xX23xX22xXdcxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c9xX49xX3axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx383bxX1bcxX23xX22xX3xX23xX22xX57xX15xX3xXc8xXc7xX1exXf7xX53xX3xX47xX1c6xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX3xX468xX22xX27xX15xX4fdxX23xX3xX4fxX22exX4xX3xX21exXdxX23xX1xX53xX3xX47xX6xX23xX22xX3xX90xX234xX3xX90xX295xXexX3xX5xX3cxXbxX3xX1xX27bxX4xX3xX46dxXdxX2fexXexX3xX21exXdxX23xX1xX3xXexX48xXdxX3xX36xX49xX57xX23xX22xX3xXcxX8bxX249xX53xX3xXexX1xX249xX3xX23xX1xX44bxX23xX3xX47xX3bxX532xX4xX3xX4xX1xX19fxX3xXexX1xX19axX3xX4xX33bxXbxX3xXexX35cxX4xX3xX9fxX35cxX3xXexX8bxX5dxX3xX23xX22xX6xX15xX3xX5xX40xX4xX3xX5xX3bxX532xX23xX22xX3xXexX40xX3xX67xX2fexX3xX47xX32dxX3xXexX1xX6xX90xX3xX22xXdxX6xX3xXbxX1xX460xX4xX3xX232xX5dxX4xX1xX3xX61xX27xX70xX23xX3xX47xX19axX4xX1xX3xX47xX6xX23xX22xX3xXexXdxX4b5xX23xX3xX67xX64xX3xX4fxX1d6xX23xX22xX3xXcxX8bxX27xX23xX22xXdcxX3xX468xX1dcxX90xX3xX4xX1xX1dcxX4xX3xX47xX3bxX34fxX23xX22xX3xX47xXdxX3xX67xX57xX3xX7xX35cxX3xX61xX27xX70xX23xX3xX4xX4cxX6xX3xX47xX19axX4xX1xX53xX3xX5xXdxX64xX23xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX1xX241xX90xX3xX33bxX15xX53xX3xX5xX3cxXbxX3xX1xX27bxX4xX3xXexX48xX90xX3xX1xX49xX43xX23xX53xX3xX47xX49xX57xX23xX3xX61xX27xX70xX23xX3xXexX40xX3xX67xX2fexX3xXexX8bxX234xX3xX67xX64xX3xXexX44bxXbxX3xXexX8bxX27xX23xX22xX3xXexX48xXdxX3xX86xX1c6xX23xX3xX1c9xX6xX3xX86xX70xX15xX53xX3xX1cxX43xX3xX36xX49xX1d6xX23xX22xX3xXcxX1xX1dcxX23xX22xX3xXbxX1xX35cxXdxX3xX1xX532xXbxX3xX61xX27xX70xX23xX3xXexX40xX3xX67xX2fexX3xX4fxX1d6xX23xX22xX3xXcxX8bxX27xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX4b5xX23xX3xX47xX33bxX27xX3xX67xX3cxXdxX3xX61xX27xX70xX23xX3xX47xX19axX4xX1xXdcxX3xX86xX859xX23xX22xX3xXexX1xX34fxXdxX3xX47xXdxX32dxX90xX3xX33bxX15xX53xX3xX4xX1bcxX4xX3xX47xX1c6xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX3xX468xX22xX27xX15xX4fdxX23xX3xX4fxX22exX4xX3xX21exXdxX23xX1xX3xX67xX57xX3xX636xX276xX3xX1a7xX1xX1dcxX4xX3x8d3dxX27xX15xX3xXbxX1xX460xX3xXexX8bxX1bcxX4xX1xX3xX2xX3xXexX299xX3xX22xX1c6xX90xX3xX2xXfexX3xX23xX22xX3bxX34fxXdxX3xX232xX1xX1a2xX10xX3xX90xX48xX23xX1xX53xX3xX3axX64exX23xX22xX3xX4xX50xX90xX53xX3xX90xX3bxX27xX3xX232xX4b5xX3xX47xX37xX23xX22xX3xX22xXdxX50xX3xX23xX241xX23xX22xX3xX3axX70xX23xX3xX47xX6xX23xX22xX3xX5xX57xX90xX3xX47xX1c6xX23xX22xX3xX1bcxX23xX22xX3xX47xX50xX90xX3xX23xX1xXdxX2fexX90xX3xX67xXdxX2fexX4xX3xX1cxX241xX23xX22xX3xX5xX276xX23xX3xX9fxX1dcxXexX3xX7xX35cxX23xX22xX3xXexX276xX23xX3xXexX8bxXdxX3xXbxX1xX4cxX3xXb9bxX1xX48xX90xX3xXcxX8bxX27xX23xX22xX3xX1c9xX50xX49xX53xX3xX4xX859xX23xX22xX3xX61xX27xX70xX23xX3xX5xX5dxX23xX1xXdcxX3xXcxX8bxX49xX23xX22xX3xX7xX35cxX3xX5xX40xX4xX3xX5xX3bxX532xX23xX22xX3xXexX40xX3xX67xX2fexX53xX3xX1cxX43xX3xX36xX49xX1d6xX23xX22xX3xXcxX1xX1dcxX23xX22xX3xX4xX37xX3xX106xX3xX23xX22xX3bxX34fxXdxXdcxX3xX1a7xX1xXdxX3xXexX49xX1bcxX23xX3xX61xX27xX70xX23xX3xX2xXc8xX3xXexX276xX23xX3xX67xX57xX3xXexX8bxXdxX3xXbxX1xX4cxX3xXb9bxX1xX48xX90xX3xXcxX8bxX27xX23xX22xX3xX1c9xX50xX49xX3xX5xX27bxXexX3xX67xX57xX49xX3xXexX8bxX44bxX23xX3xX47xX19axX6xX3xX90xX6xXdxX3xXbxX1xX460xX4xX53xX3xX2xXfexX3xXexX40xX3xX67xX2fexX3xX90xX6xX23xX22xX3xX47xX674xX23xX3xX1cxX37xX4xX53xX3xX47xX674xX23xX3xX4xX57xX23xX3xX23xX1xX3bxX3xX67xX3e2xX6xX3xX5xX57xX90xX3xX47xX1c6xX23xX22xX3xX67xX64xX3xX47xXdxX3xX23xX22xX3bxX532xX4xX3xX4xX1xXdxX64xX27xX3xX67xX3cxXdxX3xX61xX27xX70xX23xX3xX47xX19axX4xX1xX53xX3xX67xX3cxXdxX3x29bbxX3xX232xX4b5xX3xX5xX57xX3xX23xX22xX3bxX34fxXdxX3xX47xXdxX3xX47xX39bxX27xX3xX4xX4cxX6xX3xXexX6xX3xX9fxX1dcxXexX3xXexX276xX23xX3xX47xXdxX3xX4xX27xX35cxXdxX3xX4xX4cxX6xX3xX47xX19axX4xX1xX53xX3xX4xX674xX23xX3xX23xX22xX3bxX34fxXdxX3xX47xXdxX3xX4xX27xX35cxXdxX3xX4xX4cxX6xX3xXexX6xX3xX9fxX1dcxXexX3xXexX276xX23xX3xX47xXdxX3xX47xX39bxX27xX3xX4xX4cxX6xX3xX47xX19axX4xX1xXdcxX3xXcxX276xX23xX3xXexX8bxXdxX3xXbxX1xX4cxX3xXb9bxX1xX48xX90xX3xXcxX8bxX27xX23xX22xX3xX1c9xX50xX49xX3xX232xX1xX50xX3xX23xX22xX1xXdxX3xX7xX1b9xX23xX22xX3xX7xX35cxXexX3xX61xX27xX1bcxXexX3xXexX1xX1bcxX49xX53xX3xX90xX295xXexX3xX1xX1c6xXdxX3xX4xX674xXdxX3xX5xX2fexX23xX1xX3xX23xX299xXdxX3xX5xX276xX23xX53xX3xX5xX44bxXbxX3xXexX22exX4xX3xX61xX27xX70xX23xX3xXexX6xX3xX47xX1c6xX23xX22xX3xX5xX49xX48xXexX3xX61xX27xX44bxXexX3xX23xX22xX43xX3xX9fxX1dcxXexX3xX7xX35cxX23xX22xX3xX2xXc8xX3xXexX276xX23xX3xX47xX19axX4xX1xX3xX67xX57xX3xXexX8bxXdxX3xXbxX1xX4cxX3xXb9bxX1xX48xX90xX3xXcxX8bxX27xX23xX22xX3xX1c9xX50xX49xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX48xXdxX3xX86xX1c6xX23xX3xX21exX43xX3xX468xX1xX37xX23xX53xX3xX1cxX43xX3xX36xX49xX1d6xX23xX22xX3xX4fxX48xX49xXdcxX3xX636xX40xX4xX3xX5xX3bxX532xX23xX22xX3xXexX40xX3xX67xX2fexX3xX67xX57xX3xX23xX1xX70xX23xX3xX3axX70xX23xX3xXexX6xX3xX47xX43xX3xX1bcxXbxX3xX22xXdxX50xXdxX3xX61xX27xX70xX23xX3xX47xX19axX4xX1xX3xX67xX57xX3xXexX8bxXdxX3xXbxX1xX4cxX3xXb9bxX1xX48xX90xX3xXcxX8bxX27xX23xX22xX3xX1c9xX50xX49xX3xX67xX64xX3xXexX48xX90xX3xX22xXdxX345xX3xXexX48xXdxX3xX47xX249xX23xX1xX3xX4fxX1d6xX23xX22xX3xXcxX8bxX27xX23xX22xX3xX4xX1xX34fxX3xX1cxX67exXexX3xX1cxX1b9xXdcxX3xX1c9xX27xX299xXdxX3xXexX8bxX3bxX6xX3xX1xX241xX90xX3xX47xX37xX53xX3xX86xX1xXdxX3xX9fxX295xX3xX4fxX50xX23xX22xX3xX67xX57xX3xX9fxX6xX23xX3xX46dxXdxX2fexXexX3xX21exXdxX23xX1xX3xX1xX27xX15xX2fexX23xX3xX232xX1x860bxX23xX3xXexX8bxX3bxX26cxX23xX22xX3xXexX299xX3xX4xX1xX22exX4xX3xX90xX295xXexX3xX4xX27xX295xX4xX3xX90xX5dxXexX3xXexXdxX23xX1xX3xX90xX3e2xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX4b5xX23xX3xXexX1xX1dcxX23xX22xX3xXexX48xXdxX3xX86xX1c6xX23xX3xX1c9xX6xX3xX86xX70xX15xXdcxX3xX636xX40xX4xX3xX5xX3bxX532xX23xX22xX3xXexX40xX3xX67xX2fexX53xX3xX61xX27xX39bxX23xX3xX4xX1xX377xX23xX22xX3xX23xX1xX70xX23xX3xX3axX70xX23xX3xX232xX1xX1dcxXbxX3xX23xX26cxXdxX53xX3xX67xX3cxXdxX3xX4xX34fxX53xX3xX232xX1xX1125xX27xX3xX1xXdxX2fexX27xX53xX3xX22xXdxX1bcxX49xX3xX22xX3bxX26cxX90xX3xX27xX15xX3xX23xX22xX1xXdxX3xX232xX67exX49xX3xX67xX64xX3xX23xX1xX3bxX3xX23xX22xX57xX15xX3xX1xX295xXdxXdcxX3xX86xX27xX295xX4xX3xX90xX5dxXexX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX48xXdxX3xX86xX1c6xX23xX3xX1c9xX6xX3xX86xX70xX15xX3xX1xX241xX90xX3xX47xX37xX3xX4xX37xX3xX1xX26cxX23xX3xX2dcxXdcxXbaxXbaxXbaxX3xX23xX22xX3bxX34fxXdxX3xXexX1xX6xX90xX3xX22xXdxX6xXdcxX3xX4fxX377xX23xX22xX3xX2xXfexX3xX22xXdxX34fxX53xX3xXexX8bxX3bxX3cxX4xX3xX8bxX3e2xX23xX22xX3xX23xX22xX3bxX34fxXdxX3xX67xX3cxXdxX3xX232xX1xX5dxX3xXexX1xX4b5xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX7xX460xX4xX3xX7xX241xXdxX53xX3xX47xX1c6xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX3xX4fxXdxX23xX1xX3xXcxX8bxX3bxX26cxX23xX22xX3xX636xX70xX23xX53xX3xXcxX19fxX23xX1xX3xX4cxX15xX3xX67xXdxX276xX23xX3xXexX1xX6xX15xX3xX90x18c7xXexX3xX1c9xX6xX23xX3xX46dxXdxX2fexXexX3xX21exXdxX23xX1xX3xX1xX27xX15xX2fexX23xX3xX36xX49xX1d6xX23xX22xX3xX36xX37xX6xX3xX47xX27bxX4xX3xX9fxX50xX23xX3xX4xX1bcxX49xX3xXexX8bxX48xX23xX22xX3xX67xX64xX3xXexX295xXdxX3xX1bcxX4xX3xX232xX1xX4cxX23xX22xX3xX9fxX35cxX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX4xX4cxX6xX3xXexX8bxXdxX3xXbxX1xX4cxX3xXb9bxX1xX48xX90xX3xXcxX8bxX27xX23xX22xX3xX1c9xX50xX49xX53xX3xX5xX276xX23xX3xX1bcxX23xX3xX232xX4e0xX3xXexX1xX859xX3xX1cxX70xX90xX3xX5xX3bxX532xX4xX3xX67xX57xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX61xX27xX15xX64xX23xX3xXexX6xX15xX3xX7xX6xXdxXdcxX3xX4fxX1c6xX23xX22xX3xXexX1xX34fxXdxX53xX3xX23xX276xX27xX3xX8bxX8e3xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX7xX1bcxX4xX1xX3xX232xX1xX49xX6xX23xX3xX1xX1c6xX23xX22xX3xX4xX4cxX6xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX67xX57xX3xX9fxXdxX32dxX27xX3xX3axX3bxX26cxX23xX22xX3xX61xX27xX70xX23xX3xX3axX70xX23xX3xXexX8bxX49xX23xX22xX3xX1xX27xX15xX2fexX23xX3xX47xX43xX3xX47xX44bxXbxX3xXexX6xX23xX3xX47xX3bxX532xX4xX3xX4xX27xX295xX4xX3xX47xX57xX23xX3xX1bcxXbxX3xX4xX4cxX6xX3xX232xX4e0xX3xXexX1xX859xXdcxX3xX46dxXdxX276xX23xX3xXexX8bxXdxX3xXbxX1xX4cxX3xXb9bxX1xX48xX90xX3xXcxX8bxX27xX23xX22xX3xX1c9xX50xX49xX3xX67xX57xX3xX2xXc8xX3xXexX276xX23xX3xX5xX5dxX23xX1xX3xX47xX43xX3xX4xX377xXdxX3xX47xX39bxX27xX3xX23xX1xX44bxX23xX3xXexX295xXdxX3xX67xX57xX3xX47xX3bxX532xX4xX3xX23xX1xX70xX23xX3xX3axX70xX23xX3xXexX1xX6xX3xXexX295xXdxX3xX4xX1xX4b5xXexXdcxX3xX1a7xX1xX49xX50xX23xX22xX3xXc8xX3xX22xXdxX34fxX3xX47xX1c6xX23xX22xX3xX1xX1c6xX3xX7xX6xX27xX53xX3xX61xX27xX39bxX23xX3xX4xX1xX377xX23xX22xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX67xX57xX3xX5xX40xX4xX3xX5xX3bxX532xX23xX22xX3xX67xX64exX3xXexX8bxX6xX23xX22xX3xX23xX674xX23xX22xX3xX4xX35cxXexX3xX47xX3bxX532xX4xX3xXexX299xX3xX4xX1xX22exX4xX3xXexX1xX57xX23xX1xX3xX47xX49xX57xX23xX3xX9fxXdxX32dxX27xX3xXexX249xX23xX1xX3xX5xX3cxX23xX3xXexXdxX4b5xX23xX3xX67xX64xX3xXbxX1xX4cxX3xX5xXa2exXdcxX3xXcxX8bxX3bxX3cxX4xX3xX232xX1xX5dxX3xXexX1xX4b5xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX3axX70xX23xX22xX3xXexX8bxX57xX49xX3xX4xX4cxX6xX3xX61xX27xX39bxX23xX3xX4xX1xX377xX23xX22xX3xX23xX1xX70xX23xX3xX3axX70xX23xX53xX3xX5xX5dxX23xX1xX3xXexX27xX39bxX23xX3xX7xX6xXdxX53xX3xX23xX1xX6xX3xX5xX48xXdxX3xXexX8bxX49xX23xX22xX3xXbxX1xX4cxX3xX232xX1xX241xX23xX22xX3xX3axX1bcxX90xX3xX4xX1xX35cxX23xX22xX3xX4xX40xX53xX3xXexX49xX57xX23xX3xX9fxX295xX3xXexX57xXdxX3xX7xX50xX23xX3xX4xX241xX23xX22xX53xX3xX4xX49xX23xX3xX3axX33bxX27xX53xX3xX1xX1c6xX3xX7xX26cxX53xX3xX7xX299xX3xX7xX1bcxX4xX1xX53xX3xX90xX1bcxX15xX3xX47xX1bcxX23xX1xX3xX4xX1xX345xX53xX3xX67xX64exX3xX232xX1xX5dxX3xX47xX64xX27xX3xX47xX3bxX532xX4xX3xX22xXdxX6xX49xX3xX5xX48xXdxX3xX4xX1xX49xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xXdcxX3xX1c9xX6xX23xX3xX46dxXdxX2fexXexX3xX21exXdxX23xX1xX3xX1xX27xX15xX2fexX23xX3xXexX48xX90xX3xXexX1xX34fxXdxX3xX61xX27xX50xX23xX3xX5xXf45xX53xX3xX47xXdxX64xX27xX3xX1xX57xX23xX1xX3xX3axX3bxX3cxXdxX3xX7xX40xX3xX5xX43xX23xX1xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX4cxX6xX3xX86xX1xXdxX3xX9fxX295xX3xX4fxX50xX23xX22xX3xX1xX27xX15xX2fexX23xX3xX36xX49xX1d6xX23xX22xX3xX36xX37xX6xXdcxX3xXbfcxX40xX3xX232xXdxX2fexX23xX3xX90xX5dxXexX3xXexXdxX23xX1xX3xX22xXdxX57xX23xX1xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX61xX27xX15xX64xX23xX3xX47xX37xX3xX47xX43xX3xX47xX3bxX532xX4xX3xX61xX27xX39bxX23xX3xX4xX1xX377xX23xX22xX3xX23xX1xX70xX23xX3xX3axX70xX23xX3xX22xX27bxXdxX3xX5xX57xX3xX198xX23xX22xX57xX15xX3xXc8xXc7xX1exXf7xX3xX232xXdxX276xX23xX3xX4xX3bxX34fxX23xX22xX1a3xX53xX3xX47xX19axX6xX3xX3axX6xX23xX1xX3xX86xX1c6xX23xX3xX1c9xX6xX3xX86xX70xX15xX3xX47xX43xX3xXexX8bxX234xX3xXexX1xX57xX23xX1xX3xX90xX35cxX4xX3xX7xX49xX23xX3xX5xX19axX4xX1xX3xX7xX1b9xX3xX67xX57xX3xX47xX19axX6xX3xX4xX1xX19fxX3xX47xX1a2xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX4xX4cxX6xX3xX1xX27xX15xX2fexX23xX3xX36xX49xX1d6xX23xX22xX3xX36xX37xX6xX3xX23xX37xXdxX3xX8bxXdxX276xX23xX22xX53xX3xXexX19fxX23xX1xX3xXexX6xX3xX23xX37xXdxX3xX4xX1xX27xX23xX22xXdcxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c9xX49xX3axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXbfcxX6xX27xX3xX4xX27xX295xX4xX3xX90xX5dxXexX3xXexXdxX23xX1xX3xX234xX3xX86xX1c6xX23xX3xX1c9xX6xX3xX86xX70xX15xX53xX3xX4xX1xX19fxX3xX232xX1xX241xX23xX22xX3xX47xX39bxX15xX3xX90xX295xXexX3xXexX27xX39bxX23xX53xX3xX67xX57xX49xX3xX4xX27xX35cxXdxX3xXexX1xX1bcxX23xX22xX3xXf7xX1exX2xXf2xXc7xX2dcxX3xX67xX3cxXdxX3xX5xX40xX4xX3xX5xX3bxX532xX23xX22xX3xX7x907dxX23xX3xX4xX37xX3xX67xX57xX3xX3axX3bxX3cxXdxX3xX7xX40xX3xX4xX1xX19fxX3xX47xX48xX49xX3xXexX8bxX40xX4xX3xXexXdxX4b5xXbxX3xX4xX4cxX6xX3xXcxX19fxX23xX1xX3xX4cxX15xX53xX3xX86xX1xXdxX3xX9fxX295xX3xX4fxX50xX23xX22xX53xX3xX61xX27xX70xX23xX53xX3xX23xX1xX70xX23xX3xX3axX70xX23xX3xX36xX49xX1d6xX23xX22xX3xX36xX37xX6xX3xX47xX43xX3xXexXdxX4b5xX23xX3xX1xX57xX23xX1xX3xX232xX1xX234xXdxX3xX23xX22xX1xX2a5xX6xX3xX22xXdxX57xX23xX1xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX61xX27xX15xX64xX23xX3xXexX1xX1dcxX23xX22xX3xX5xX532xXdxX3xXexX8bxX276xX23xX3xXbxX1xX48xX90xX3xX67xXdxX3xXexX49xX57xX23xX3xX1xX27xX15xX2fexX23xXdcxX3xX468xX1xX3bxX3xX5xX34fxXdxX3xXcxX299xX23xX22xX3xX1c9xX5dxX3xXexX1xX3bxX3xXcxX8bxX3bxX34fxX23xX22xX3xX86xX1xXdxX23xX1xX3xX47xX43xX3xX47xX1bcxX23xX1xX3xX22xXdxX1bcxX24xX3xX198xX4fxX70xX15xX3xX5xX57xX3xX4xX27xX295xX4xX3xX232xX1xX234xXdxX3xX23xX22xX1xX2a5xX6xX3xX47xX39bxX15xX3xX7xX1bcxX23xX22xX3xXexX48xX49xX53xX3xXexX8bxX27bxX23xX3xX67xX5cfxX23xX3xX67xX57xX3xX8bxX33bxXexX3xXexX1bcxX49xX3xX9fxX48xX49xX53xX3xX1cxX22exX23xX22xX3xX47xX1bcxX23xX22xX3xX5xX57xX3xX5xX1bcxX3xX4xX34fxX3xX47xX39bxX27xX3xX4xX4cxX6xX3xX4xX27xX295xX4xX3xX232xX1xX234xXdxX3xX23xX22xX1xX2a5xX6xX3xX22xXdxX57xX23xX1xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX61xX27xX15xX64xX23xX3xX234xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX36xX37xX6xX1a3xXdcxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c9xX49xX3axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX8bxX49xX23xX22xX2fxXdcxXdcxXdcxX3xX47xX4b5xX23xX3xXbxX1xX49xX23xX22xX3xXexX8bxX57xX49xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX7xX460xX4xX3xX7xX241xXdxX3xX234xX3xX1cxX22exX3xXcxX1xX6xX23xX1xXdcxX0xX77xX7xXexX8bxX49xX23xX22xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c9xX49xX3axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX1dcxX23xX22xX3xX5xX532xXdxX3xX4xX4cxX6xX3xX4xX27xX295xX4xX3xX232xX1xX234xXdxX3xX23xX22xX1xX2a5xX6xX3xX234xX3xX1xX27xX15xX2fexX23xX3xX36xX49xX1d6xX23xX22xX3xX36xX37xX6xX3xX47xX43xX3xX4xX299xX3xX67xX64exX3xXbxX1xX49xX23xX22xX3xXexX8bxX57xX49xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX1xX27xX15xX2fexX23xX3xXcxX1xX27bxX3x4b0fxX27xX70xX23xX53xX3xXcxX1xXdxX2fexX27xX3xX36xX37xX6xX53xX3xX36xX57xX3xXcxX8bxX27xX23xX22xX53xX3xX36xX44bxX27xX3xX636xX295xX4xXdcxXdcxXdcxX53xX3xX67xX3cxXdxX3xX23xX1xXdxX64xX27xX3xX1xX249xX23xX1xX3xXexX1xX22exX4xX3xX47xX33bxX27xX3xXexX8bxX6xX23xX1xX3xX90xX5dxXexX3xXexXdxX23xX1xX53xX3xXexX27xX39bxX23xX3xX1xX57xX23xX1xX3xX1xX49xX127exX4xX3xXexX33bxX23xX3xX4xX241xX23xX22xX3xX4xX1bcxX4xX3xX47xX1c6xX23xX3xX9fxX35cxXexX3xX4xX4cxX6xX3xX47xX19axX4xX1xXdcxX3xX4fxX32dxX3xX232xX19axXbxX3xXexX1xX34fxXdxX3xX4xX1xX19fxX3xX47xX48xX49xX3xXbxX1xX49xX23xX22xX3xXexX8bxX57xX49xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xXexX8bxX49xX23xX22xX3xXexX19fxX23xX1xX53xX3xX23xX22xX57xX15xX3xX2xXfexX1exX106xX1exX2xXf2xXc7xX2dcxX53xX3xXcxX19fxX23xX1xX3xX4cxX15xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX47xX43xX3xXexX8bxXdxX2fexX27xX3xXexX44bxXbxX3xX1xX295xXdxX3xX23xX22xX1xX19axX3xX90xX234xX3xX8bxX295xX23xX22xX3xXexX48xXdxX3xX23xX1xX57xX3xX241xX23xX22xX3xXcxX241xX3xX4fxX249xX23xX1xX3xX1c9xX50xX23xX22xX53xX3xX5xX57xX23xX22xX3xX21exX6xX49xX3xX1974xX1bcxX53xX3xX1cxX43xX3xXcxX1xXdxX2fexX27xX3xXcxX49xX1bcxX23xX3xX1e0xXcxX1xXdxX2fexX27xX3xX36xX37xX6xX1eaxXdcxX3xX21exX127exX4xX3xX3axX859xX3xX4xX1xX3bxX6xX3xX23xX1xX44bxX23xX3xX47xX3bxX532xX4xX3xX4xX1xX19fxX3xXexX1xX19axX3xX4xX4cxX6xX3xXcxX8bxX27xX23xX22xX3xX3bxX26cxX23xX22xX3xX4fxX50xX23xX22xX3xX7xX49xX23xX22xX3xX4xX2d6xX23xX3xX4xX22exX3xX67xX57xX49xX3xXexX249xX23xX1xX3xX1xX249xX23xX1xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX234xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX377xX4xX3xX9fxX33bxX15xX3xX22xXdxX34fxX53xX3xX1xX295xXdxX3xX23xX22xX1xX19axX3xX47xX1bcxX23xX1xX3xX22xXdxX1bcxX3xXexX1xX34fxXdxX3xX4xX26cxX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX47xX43xX3xX4xX1xX5dxX23xX3xX90xX27xX1c6xXdxX3xX67xX57xX3xX61xX27xX15xX4b5xXexX3xX47xX19axX23xX1xX3xXexX1xX57xX23xX1xX3xX5xX44bxXbxX3x689cxX15xX3xX9fxX6xX23xX3xX232xX1xX234xXdxX3xX23xX22xX1xX2a5xX6xX3xX3axX49xX3xX47xX1c6xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX3xX636xX276xX3xXcxX33bxXexX3xX4fxX1dcxX4xX3xX5xX57xX90xX3xX4xX1xX4cxX3xXexX19axX4xX1xXdcxX3xX4fxX1c6xX23xX22xX3xXexX1xX34fxXdxX53xX3xXbxX1xX70xX23xX3xX4xX241xX23xX22xX3xX4xX1bcxX23xX3xX9fxX295xX3xX5xX43xX23xX1xX3xX47xX48xX49xX3xX232xX1xX234xXdxX3xX23xX22xX1xX2a5xX6xX3xX234xX3xX4xX1bcxX4xX3xXbxX1xX4cxX53xX3xX1xX27xX15xX2fexX23xX3xX67xX57xX3xX4xX1xX19fxX3xX47xX19axX23xX1xX3xX4xX1xX4cxX3xXexX19axX4xX1xX3x6c34xX1c9xX468xXdc4xX3xX5xX70xX90xX3xXexX1xX34fxXdxX3xX4xX1bcxX4xX3xXbxX1xX4cxX3xX1xX27xX15xX2fexX23xXdcxX3xX36xX295xXdxX3xX23xX22xX1xX19axX3xX4xX1xX4cxX3xXexX8bxX3bxX26cxX23xX22xX3xXexXdxX4b5xX23xX3xX1xX57xX23xX1xX3xX232xX1xX234xXdxX3xX23xX22xX1xX2a5xX6xX3xX234xX3xX23xX1xX345xX23xX22xX3xX23xX26cxXdxX3xX4xX37xX3xXbxX1xX49xX23xX22xX3xXexX8bxX57xX49xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX90xX48xX23xX1xX53xX3xX7xX6xX27xX3xX47xX37xX3xX7xX84dxX3xXexX44bxXbxX3xXexX8bxX27xX23xX22xX3xX5xX40xX4xX3xX5xX3bxX532xX23xX22xX3xX1x8248xX3xXexX8bxX532xX3xX4xX1xX49xX3xX23xX1xX345xX23xX22xX3xX23xX26cxXdxX3xXbxX1xX49xX23xX22xX3xXexX8bxX57xX49xX3xX4xX674xX23xX3xX15xX4b5xX27xX53xX3xX22xXdxX57xX23xX1xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX61xX27xX15xX64xX23xX3xX234xX3xX90xXdxX64xX23xX3xX1cxX27xX241xXdxX3xX8bxX1c6xXdxX3xXexXdxX4b5xX23xX3xX47xX4b5xX23xX3xX22xXdxX57xX23xX1xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX61xX27xX15xX64xX23xX3xX234xX3xX90xXdxX64xX23xX3xX23xX377xXdxXdcxX3xXbfcxX6xX27xX3xXc8xX3xX23xX22xX57xX15xX3xX4xX1xX27xX1125xX23xX3xX9fxX19axX53xX3xX47xX276xX90xX3xX23xX22xX57xX15xX3xX2xX106xX53xX3xX8bxX48xX23xX22xX3xX7xX1bcxX23xX22xX3xX23xX22xX57xX15xX3xX2xXf2xX1exX106xX1exX2xXf2xXc7xX2dcxX53xX3xX5xX2fexX23xX1xX3xX232xX1xX234xXdxX3xX23xX22xX1xX2a5xX6xX3xX4xX4cxX6xX3xX1b60xX15xX3xX9fxX6xX23xX3xX232xX1xX234xXdxX3xX23xX22xX1xX2a5xX6xX3xXexX19fxX23xX1xX3xX47xX3bxX532xX4xX3xXbxX1xX1bcxXexX3xX8bxX6xXdcxX3xXcxX48xXdxX3xXcxX1xXdxX2fexX27xX3xX36xX37xX6xX53xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX8bxX49xX23xX22xX3xX47xX276xX90xX3xX2xX106xX1exX106xX53xX3xX61xX27xX39bxX23xX3xX4xX1xX377xX23xX22xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX67xX57xX3xXexX40xX3xX67xX2fexX3xX47xX43xX3xXexXdxX4b5xX23xX3xX1xX57xX23xX1xX3xX9fxX6xX49xX3xX67xX70xX15xX3xX47xX295xXdxX3xX5xX5dxX23xX1xX3xX9fxX50xX49xX3xX6xX23xX3xX22xX1c6xX90xX3xXc7xXbaxX3xXexX276xX23xX3xXexX48xXdxX3xXexX8bxX3bxX34fxX23xX22xX3xXexXdxX32dxX27xX3xX1xX27bxX4xX3xX67xX57xX3xX9fxX6xX49xX3xX67xX70xX15xX3xXbxX1xX4cxX3xX5xXa2exX3xXcxX1xXdxX2fexX27xX3xX36xX37xX6xXdcxX3xX438xX3xX4xX50xX3xX1xX6xXdxX3xX47xX19axX6xX3xX47xXdxX32dxX90xX3xXexX8bxX276xX23xX53xX3xX61xX27xX70xX23xX3xX47xX19axX4xX1xX3xX47xX64xX27xX3xX47xXdxX276xX23xX3xX4xX27xX1c6xX23xX22xX3xX4xX1xX35cxX23xX22xX3xX4xX40xX3xX9fxX27xX295xX4xX3xX5xX40xX4xX3xX5xX3bxX532xX23xX22xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xXbxX1xX50xXdxX3xX23xX299xX3xX7xX377xX23xX22xX3xXexX33bxX23xX3xX4xX241xX23xX22xXdcxX3xXcxX8bxX44bxX23xX3xX4xX1xXdxX4b5xX23xX3xX47xX33bxX27xX3xX3axXdxX4fdxX23xX3xX8bxX6xX3xX1bcxX4xX3xX5xXdxX2fexXexX3xX23xX1xX3bxX23xX22xX3xX47xX4b5xX23xX3xX7xX1bcxX23xX22xX3xX23xX22xX57xX15xX3xX2xXf2xX1exX106xX3xX61xX27xX70xX23xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX47xX43xX3xX5xX57xX90xX3xX4xX1xX4cxX3xX1xX49xX57xX23xX3xXexX49xX57xX23xX3xXbxX1xX4cxX3xX5xXa2exX53xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX61xX27xX15xX64xX23xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX47xX3bxX532xX4xX3xX22xXdxX57xX23xX1xX3xX67xX64xX3xXexX6xX15xX3xX23xX1xX70xX23xX3xX3axX70xX23xX3xXcxX1xXdxX2fexX27xX3xX36xX37xX6xXdcxX3xX468xX1xX3bxX3xX47xX3bxX532xX4xX3xXexXdxX4b5xXbxX3xXexX1xX276xX90xX3xX7xX22exX4xX3xX90xX48xX23xX1xX53xX3xX4xX1bcxX4xX3xXbxX1xX4cxX53xX3xX1xX27xX15xX2fexX23xX3xX90xXdxX64xX23xX3xX1cxX27xX241xXdxX3xXexX8bxX49xX23xX22xX3xXexX19fxX23xX1xX53xX3xX23xX1xX3bxX24xX3xXcxX1xX27bxX3xX1974xX27xX70xX23xX53xX3xX46dxX2a5xX23xX1xX3xX636xX295xX4xX53xX3xXcxX1xXdxX2fexX27xX3xX36xX37xX6xX53xX3x7cbcxX276xX23xX3xX4fxX19axX23xX1xX53xX3xX4fxX241xX23xX22xX3xXbfcxX26cxX23xX53xX3xXa10xX27xX50xX23xX22xX3xX1974xX3bxX26cxX23xX22xX53xX3xX36xX49xX1d6xX23xX22xX3xX36xX37xX6xX53xX3xX36xX44bxX27xX3xX636xX295xX4xX53xX3xX36xX57xX3xXcxX8bxX27xX23xX22xX53xX3xX468xX22xX6xX3xXbfcxX26cxX23xX53xX3xX3axX3bxX3cxXdxX3xX7xX40xX3xX5xX43xX23xX1xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX4cxX6xX3xX1b60xX15xX3xX9fxX6xX23xX3xX232xX1xX234xXdxX3xX23xX22xX1xX2a5xX6xX3xX1xX27xX15xX2fexX23xX3xX61xX27xX39bxX23xX3xX4xX1xX377xX23xX22xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX67xX57xX3xXexX40xX3xX67xX2fexX3xX232xX1xX241xX23xX22xX3xXbxX1xX70xX23xX3xX9fxXdxX2fexXexX3xX22xXdxX57xX53xX3xXexX8bxX4e0xX53xX3xX23xX6xX90xX53xX3xX23xX345xX3xX47xX64xX27xX3xX23xX1xX33bxXexX3xXexX64xX3xX67xX859xX23xX22xX3xX5xX276xX23xX3xX22xXdxX57xX23xX1xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX61xX27xX15xX64xX23xX3xX67xX64xX3xXexX6xX15xX3xX23xX1xX70xX23xX3xX3axX70xX23xXdcxX3xX21exX295xXexX3xX7xX35cxX3xX1xX27xX15xX2fexX23xX3xX23xX1xX3bxX3xXcxX2a5xX23xX1xX3x5df8xXdxX6xX53xX3xX468xX241xX23xX22xX3xX86xX35cxX23xX22xX3xX4xX241xX23xX22xX3xX4xX27xX295xX4xX3xX232xX1xX234xXdxX3xX23xX22xX1xX2a5xX6xX3xX22xXdxX57xX23xX1xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX61xX27xX15xX64xX23xX3xX4xX1xX44bxX90xX3xX1xX26cxX23xX3xX23xX1xX3bxX23xX22xX3xX4xX64exX23xX22xX3xX47xX48xXexX3xX47xX3bxX532xX4xX3xX232xX4b5xXexX3xX61xX27xX50xX3xXexX1xX1dcxX23xX22xX3xX5xX532xXdxXdcxX3xXbfcxX6xX27xX3xX232xX1xXdxX3xX22xXdxX57xX23xX1xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX61xX27xX15xX64xX23xX53xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX2fexX23xX3xX232xX4b5xX3xX1xX49xX48xX4xX1xX3xX4xX4cxX6xX3xX1b60xX15xX3xX9fxX6xX23xX3xX232xX1xX234xXdxX3xX23xX22xX1xX2a5xX6xX3xXexX19fxX23xX1xX53xX3xX4xX1bcxX4xX3xX1xX27xX15xX2fexX23xX3xX90xXdxX64xX23xX3xX1cxX27xX241xXdxX3xX47xX43xX3xX5xX276xX23xX3xX1xX1c7cxX3xXexX8bxX532xX3xX4xX1bcxX4xX3xX4xX1xX70xX27xX3xX90xXdxX64xX23xX3xX23xX377xXdxX3xX22xXdxX57xX23xX1xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX61xX27xX15xX64xX23xXdcxX3xX4fxX3bxX532xX4xX3xX7xX40xX3xXexXdxX4b5xXbxX3xX7xX22exX4xX3xX4xX4cxX6xX3xX5xX40xX4xX3xX5xX3bxX532xX23xX22xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX4xX4cxX6xX3xX4xX1bcxX4xX3xXbxX1xX4cxX53xX3xX1xX27xX15xX2fexX23xX3xX90xXdxX64xX23xX3xX1cxX27xX241xXdxX53xX3xX23xX1xX70xX23xX3xX3axX70xX23xX3xX4xX1bcxX4xX3xX3axX70xX23xX3xXexX295xX4xX3xX90xXdxX64xX23xX3xX23xX377xXdxX3xX23xX1xX3bxX24xX3xXcxX1xX3bxX34fxX23xX22xX3xX1974xX27xX70xX23xX53xX3xX468xX22xX27bxX4xX3xX636xX127exX4xX53xX3xX468xX1xX3bxX3xX1974xX27xX70xX23xX53xX3xX636xX6xX23xX22xX3xX86xX1xX1bcxX23xX1xX53xX3xXa10xX27xX6xX23xX3xX36xX37xX6xX53xX3xX1c9xX1bcxX3xXcxX1xX3bxX3cxX4xX3xX47xX43xX3xXexX1xXdxX4b5xXexX3xX5xX44bxXbxX3xX23xX276xX23xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX61xX27xX15xX64xX23xX3xX23xX1xX70xX23xX3xX3axX70xX23xXdcxX3x7965xXdxX276xX23xX22xX3xXexX48xXdxX3xXexX1xX19axX3xX1cxX43xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX36xX37xX6xX3xXexX3e2xX3xX7xX1bcxX23xX22xX3xX7xX3cxX90xX3xX23xX22xX57xX15xX3xX2xXf2xX1exX106xX3xX47xX241xX23xX22xX3xX47xX50xX49xX3xX4xX1bcxX4xX3xXexX39bxX23xX22xX3xX5xX3cxXbxX3xX23xX1xX70xX23xX3xX3axX70xX23xX3xXexX1xX19axX3xX1cxX43xX3xX4xX859xX23xX22xX3xX67xX3cxXdxX3xX9fxX2d6xX23xX22xX53xX3xX4xX34fxX3xX232xX1xX1125xX27xX3xX1xXdxX2fexX27xX53xX3xX9fxXdxX32dxX27xX3xX23xX22xX345xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xXexXdxX4b5xX23xX3xX1xX57xX23xX1xX3xX9fxXdxX32dxX27xX3xXexX249xX23xX1xX3xX1cxX27xX33bxXexX3xXbxX1xX1bcxXexX3xXexX3e2xX3xX5xX674xX3xX86xX1xX27xX90xX3xXexXdxX4b5xX23xX3xX67xX64xX3xXcxX8bxX3bxX34fxX23xX22xX3xXcxX1xXdxX53xX3xX8bxX1c6xXdxX3xX47xX49xX57xX23xX3xX9fxXdxX32dxX27xX3xXexX249xX23xX1xX3xX47xXdxX3xX61xX27xX6xX3xX86xX1b9xX6xX3xXcxX50xX53xX3xXexXdxX4b5xX23xX3xX67xX57xX49xX3xX23xX295xXdxX3xXexX1xX57xX23xX1xX3xX9fxX6xX49xX3xX67xX70xX15xX3xX3axXdxX23xX1xX3xXcxX19fxX23xX1xX3xXexX8bxX3bxX234xX23xX22xX3xX9fxX27xX295xX4xX3xXcxX299xX23xX22xX3xX47xX35cxX4xX3xX468xX22xX27xX15xX4fdxX23xX3xXcxX8bxX1bcxX4xX3xXbxX1xX50xXdxX3xX22xXdxX6xX49xX3xX23xX295xXbxX3xX33bxX23xX3xXexX5dxX23xX53xX3xXexX57xXdxX3xX5xXdxX2fexX27xX3xX67xX57xX3xX47xX39bxX27xX3xX1xX57xX23xX22xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX67xX241xX3xX47xXdxX64xX27xX3xX232xXdxX2fexX23xXdcxX3xXcxX8bxX49xX23xX22xX3xX23xXdxX64xX90xX3xX1xX70xX23xX3xX1xX49xX6xX23xX53xX3xXbxX1xX33bxX23xX3xX232xX1xX234xXdxX3xX4xX4cxX6xX3xX23xX1xX70xX23xX3xX3axX70xX23xX53xX3xX23xX22xX57xX15xX3xXc8xXfexX1exX106xX1exX2xXf2xXc7xX2dcxX3xXexX48xXdxX3xXbxX1xX35cxX3xX46dxX3bxX34fxX23xX3xX36xX49xX6xX53xX3xX1bedxX1c9xX468xXdc4xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX5xX70xX90xX3xXexX1xX34fxXdxX3xXexX19fxX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX8bxX6xX3xX90xX1dcxXexX3xXexX8bxX3bxX3cxX4xX3xX23xX1xX70xX23xX3xX3axX70xX23xX3xXexX19fxX23xX1xX3xX23xX1xX57xXdcxX3xX86xX1xX4cxX3xXexX19axX4xX1xX3xX1bedxX1c9xX468xXdc4xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX3xX5xX70xX90xX3xXexX1xX34fxXdxX3xX636xX276xX3xXcxX33bxXexX3xX4fxX1dcxX4xX3xX47xX27bxX4xX3xX5xX34fxXdxX3xXexX27xX15xX276xX23xX3xX23xX22xX241xX23xX53xX3xXexX27xX15xX276xX23xX3xX9fxX35cxX3xX1cxX37xX6xX3xX9fxX1a2xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX61xX27xX15xX64xX23xX3xXbxX1xX49xX23xX22xX3xX232xXdxX4b5xX23xX3xXexX1xX40xX4xX3xX3axX70xX23xX3xX67xX57xX3xXexX1xX57xX23xX1xX3xX5xX44bxXbxX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX61xX27xX15xX64xX23xX3xX4xX1bcxX4xX1xX3xX90xX48xX23xX22xX53xX3xX4xX241xX23xX22xX3xX9fxX35cxX3xX9fxX50xX23xX3xX4xX1xX3bxX26cxX23xX22xX3xXexX8bxX249xX23xX1xX3xX4xX4cxX6xX3xX46dxXdxX2fexXexX3xX21exXdxX23xX1xX3xX67xX64xX3xX4xX1bcxX4xX3xX90xX127exXexX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xXexX8bxX19axX53xX3xX232xXdxX23xX1xX3xXexX4b5xX53xX3xX67xX2d6xX23xX3xX1xX37xX6xXdcxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8035xX27xXexX1xX49xX8bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX8bxXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxXcxX8bxX39bxX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c9xX49xX3axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX90xX2fxX1e0xX1c9xX57xXdxX3xX67xXdxX4b5xXexX3xX4xX37xX3xX7xX1b9xX3xX3axX460xX23xX22xX3xXexX3bxX3xX5xXdxX2fexX27xX3xX636xX19axX4xX1xX3xX7xX1b9xX3xX4fxX50xX23xX22xX3xX9fxX295xX3xXexX19fxX23xX1xX3xX67xX57xX3xX636xX19axX4xX1xX3xX7xX1b9xX3xX4fxX50xX23xX22xX3xX9fxX295xX3xX1xX27xX15xX2fexX23xX3xXcxX1xXdxX2fexX27xX3xX36xX37xX6xX3xX67xX57xX3xX636xX19axX4xX1xX3xX7xX1b9xX3xX4fxX50xX23xX22xX3xX9fxX295xX3xX1cxX43xX3xX36xX49xX1d6xX23xX22xX3xXcxX1xX1dcxX23xX22xX1eaxXdcxX0xX77xX10xX90xX2fxX0xX77xXbxX2f
Trần Thanh