Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa cử đoàn cán bộ, sinh viên thứ 2 tham gia công tác phòng, chống dịch tại thị xã Bỉm Sơn
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-10, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã cử đoàn công tác thứ 2 gồm 6 cán bộ, giảng viên và 150 sinh viên hỗ trợ test nhanh tầm soát COVID-19 cũng như công tác phòng, chống dịch tại thị xã Bỉm Sơn.
b660xc9ecx10e39x10c2exe3bbx10a61xddaexb84bx126a4xX7xbdadxc378xd6c4x11e66x12b8dxc878xX5xc9aexXaxe9eaxX0xX7xXex12ac4x12e6dx10524x134e3xX12xXcxX16xea24x1015exX18xX19xX3x101dfxX6xX17xX3x102bbxe641xX18xX19xX3xc54cxX3xXexe240xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x1333fxe1c8xX6xX3xX4xb847xX3xX26xX17x10764xX18xX3xX4xea4dxX18xX3xc3b5xecb1x129cdxX3xX7xXdxX18xX1xX3x11164xXdxca3exX18xX3xXexX1xe901xX3xcd98xX3xXexX1xX6xf64dxX3xX19xXdxX6xX3xX4x10a0axX18xX19xX3xXexX43xX4xX3xXbxX1x13a78xX18xX19xX48xX3xX4xX1xb6bdxX18xX19xX3x1068dxc319xX4xX1xX3xXex11f34xXdxX3xXexX1xX7axX3xd904x11704xX3x11f3axbdecxX5dxX3xf0fbxdb59xX18xX3xX0x100eexX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX92xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX10xX6xX79xXaxX12xX8dxX43xX18xX19xX3xX58xea5cx13cccxX2xXb6xX48xX3xXcxX16xX1dxX1exX18xX19xX3xX22xX6xX17xX3xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX3xXexX2exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX26xX87xX3xX4xX3bxX3xX26xX17xX3fxX18xX3xX4xX64xX18xX19xX3xXexX43xX4xX3xXexX1xX56xX3xX58xX3xX19xf7b0xX5dxX3x11b64xX3xX4xX43xX18xX3xX46xX47xX48xX3xX19xXdx120d5xX18xX19xX3xX4fxXdxX51xX18xX3xX4fxX3fxX3xX2x112d5xXb6xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4fxXdxX51xX18xX3xX1xbfb0xX3xXexX16xb99bxX3xXexX10xX7xXexX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXex13d7bxX5dxX3xX7xX17xX43xXexX3xX22xe32dx125dbx10656x120e2xXb7xX2xb68axX3xX4x102c5xX18xX19xX3xX18xX1xX1dxX3xX4xX64xX18xX19xX3xXexX43xX4xX3xXbxX1xX6exX18xX19xX48xX3xX4xX1xX75xX18xX19xX3xX79xX7axX4xX1xX3xXexX7fxXdxX3xXexX1xX7axX3xX86xX87xX3xX89xX8axX5dxX3xX8dxX8exX18x11944xX0xX92xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX17xX79x13253xXaxX12xX0xXdxX5dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX79xXexX1x11e1exX5dxX46xX3xXdxX22xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX18cxX5xX10xX9xXaxf8b6xXdxX79xXexX1x11262xX3xdfc9xXb6xXb6xXbxX86xc193xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b7xX3xX112xX141xX1b9xXbxX86xX1bexXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX92xX92xXdxX179xX46xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX179xX4fxX18xX92xX18xX10xX1b2xX7xX92xX58xX2xd3c6xX58xX92xX2xXf9xX1b9xX79xfb3cxX2xX58xX1efxX1f6xX1efxX1b9xXexX1b9xX2xXb6xX1efxeca1xX5xXb6xX179x1303fxXbxX19xbc3cxX16xX9xX141xX1efxX1b9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX16xX1dxX1exX18xX19xX3xX22xX6xX17xX3xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX3xXexX2exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX4xX3bxX3xX26xX17xX3fxX18xX3xX4xX43xX18xX3xX46xX47xX48xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4fxXdxX51xX18xX3xXexX1xX56xX3xX58xX3xXexX1xX6xX5dxX3xX19xXdxX6xX3xX4xX64xX18xX19xX3xXexX43xX4xX3xXbxX1xX6exX18xX19xX48xX3xX4xX1xX75xX18xX19xX3xX79xX7axX4xX1xX3xXexX7fxXdxX3xXexX1xX7axX3xX86xX87xX3xX89xX8axX5dxX3xX8dxX8exX18xXaxX3xX1b2xXdxX79xXexX1xX9xXaxX1b9xXb6xXb6xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX112xX141xX1b9xXaxX3xX92xX12xX0xX92xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX17xX79xX18cxXaxX12xXcxX16xX1dxec4axX4xX3xd96bxX1xXdxX3xX5xX51xX18xX3xX26xX1dxX1exX18xX19xX48xX3xX4xX43xX18xX3xX46xX47xX48xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4fxXdxX51xX18xX3xX18xX3fxX18cxX3xX26x11d66xX19exX3xX26xX87xX3xX26xX1dxX124xX4xX3xXex13d1dxXbxX3xX1xX19ex10ab8xX18xX3xX4fxXdx1308bxX4xX3xX5xX2faxX18cxX3xX5dxb972xX19exX3xX5xX3fxX5dxX3xX86xfb34xXexX3xX18xX19xX1xXdxX2ffxX5dxX48xX3xXexX16xX19exX18cxX3xX4fxX2exXexX48xX3xXexXdxX51xX5dxX3xX4fxe7baxX4xX3xX86xXdxX18xX3xXbxX1xX6exX18xX19xX3xX22xX13bxX13cxX13dxX13exXb7xX2xX141xX48xX3xX2c3xXdx11e8fxX5dxX3xX7xX17xX43xXexX3xX18xX1xXdxfb7fxX5dxX3xX2c3xX1xX19ex131a4xX18xX48xX3xX1xX120xX3xXexX16xX124xX3xX26xXdxX2e9xX19exX3xXexX16xX7axX3xX46xX2ffxX18xX1xX3xX18xX1xec19xX18xX3xX22xX13bxX13cxX13dxX13exXb7xX2xX141xX179xX0xX92xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX17xX79xX18cxXaxX12xXcxX16xX1dxX2c0xX4xX3xX26xX37xX48xX3xX18xX19xX3fxX18cxX3xX2xX112xXb7xX2xXb6xX3xXcxX16xX1dxX1exX18xX19xX3xX22xX6xX17xX3xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX3xXexX2exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX26xX87xX3xX1xX19exX18cxX3xX26xX47xX18xX19xX3xX2xXf9xX1efxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4fxXdxX51xX18xX3xX4fxX3fxX3xXf9xX3xX4xX43xX18xX3xX46xX47xX48xX3xX18xX1xX36fxX18xX3xX4fxXdxX51xX18xX3xXex11614xX18xX1xX3xX18xX19xX19exX18cxX2ffxX18xX3xXexX1xX6xX5dxX3xX19xXdxX6xX3xX1xX120xX3xXexX16xX124xX3xX4xX64xX18xX19xX3xXexX43xX4xX3xXbxX1xX6exX18xX19xX48xX3xX4xX1xX75xX18xX19xX3xX79xX7axX4xX1xX3xXexX7fxXdxX3xXexX1xX7axX3xX86xX87xX3xX89xX8axX5dxX3xX8dxX8exX18xX179xX0xX92xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe5cfxX19exXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12x13bb3xX7fxX18xX1xX3xX22xX1dxX1exX18xX19xX0xX92xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX92xXbxX12
Mạnh Cường