Khai mạc Hội báo Xuân Kỷ Hợi 2019
(Baothanhhoa.vn) - Tối 27-1, tại Trung tâm Triển lãm, Hội chợ, Quảng cáo tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh và Nhà Xuất bản Thanh Hóa tổ chức khai mạc Hội báo xuân Kỷ Hợi 2019.
997fx13cc6x1346bx13b16xee0dx10347xa171x13e4fx13a8bxX7x143b1x14521xf282x150cax12a8cx13defxX5x15a26xXaxe8e9xX0xX7xXex15551x10c52xc48cxde84xX12xb407xX1xX6xXdxX3x15b37x14aa0xX4xX3xd964x11e36xXdxX3x1008dxb7a5xX17xX3x10e26xceb7x1555exX18xX3xX1bx1055fxX3xX24xce61xXdxX3xc144xf132xX2xeb8bxX0xb7a0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX3dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX6x153f2xXaxX12xXcx105e0xXdxX3xX38xa274xc7f0xX2x1270exX3xXexX21xXdxX3xXcxX16xX2dxX18xX19xX3xXexX2exX20xX3xXcxX16xXdx12fd9xX18xX3xX5x14a47xX20xX63xX3xX24xX25xXdxX3xX4xX1xX35xX63xX3x1551bxX2dx10d89xX18xX19xX3xX4xX29xX17xX3xXex14232xX18xX1xX63xX3xX24xX25xXdxX3xd1c6xX1xc969xX3xX28xX29xX17xX3xXexX92xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24x12e4exX6xX3xXbxX1xX5cxXdxX3xX1xX35xXbxX3xd6e5x11519xXdxX3xa0b5xf6f8xX3xXcxX1xe394xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXbbxX9dxX3xXcxX16xX2dx12441xa5edxX18xX3xXexX1xXc4xX18xX19xX63xX3xXbfxXc0xX3x13725x9d47xX18xX3xX1xXafxX6xX63xX3xXcxX1xX76xX3xXexX1xX6xX17xX3xXbbxX9dxX3x15188xX2dxX3xX5x14bbaxX4xX1xX63xX3xX24xX25xXdxX3xXe0xXe1xX18xX3xX1x11d38xX4xX3xcc2cxX3xX9bxX19xX1xe73dxX3xXexX1xX2dx12b8fxXexX3xXexX92xX18xX1xX3xXbbxX9dxX3xX9bxX1xX9dxX3xX2cxX2dxd2d6xXexX3xX28xX89xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xXafxX6xX3xXex14e9cxX3xX4xX1x1170axX4xX3xd40fxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX17xX3xe6d2xX2dxX2exX18xX3xX1bxX32xX3xX24xX35xXdxX3xX38xX39xX2xX3bxe320xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa646xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xXexX1xX2dxX20xX28xX3xXdxX16fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXax10684xXdxX58xXexX1x1406bxX3xfa28x120a3xX39xXbxX14fxb2a2xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19fxX3xe431xX38xd5a5xXbxX14fxX1a6xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX15fxX28xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX15fxXbbxX18xX3dxX18xX10xX19axX7xX3dxX2xX3bxX39xX1b2xX3dxX2xX39xX1a2xX58xX39xX38xX1b2xX38xX2xX1b2xX1a2xXexX1a2xX1a1xX60xX39xX2xX5xX39xX15fxaad6xXbxX19xdb76xX16xX9xX2xa9a5xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX17xX3xX2cxX2dxX2exX18xX3xX1bxX32xX3xX24xX35xXdxX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX16fxX29xX4xX3xc83cxX21xXdxX3xX28xXdxX76xX2dxX3xX4xff1dxXexX3xX28xXe1xX18xX19xX3xX13exX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX17xX3xX14fxX2dxX2exX18xX3xX1bxX32xX3xX24xX35xXdxX3xX38xX39xX2xX3bxX15fxX3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa445xX17xX58xXd2xXaxX12xXcxXbcxXdxX3xX58xc698xX3xX5x15a50xX3xX13exX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX4xXafxX3xX4xX29xX4xX3xX23fx118a8xX18xX19xX3xX4xX1xbbf8xX19fxX3xX9bxX19xX2dxXd2xX291xX18xX3xXe0xXe1xX18xX3xbac9xX1xX29xXexX63xX3xafb9xXd2xX3xXbbxXdx12acdxX18xX3xX283xX6xX18xX3xXcxX1x10bfbx9b51xX18xX19xX3xXbbxa134xX63xX3xXcxX16xX2ccxXc0xX18xX19xX3xX283xX6xX18xX3xXcxX2dxXd2xX2c3xX18xX3xX19xXdxX29xX17xX3xXcxX92xX18xX1xX3xdf1axXd2xX1a6xX3xX2b8xX1xX21xX20xX3xadf8xXe1xX18xX19xX3xX87xX2dxXd2xXd3xX18xX63xX3xXcxX92xX18xX1xX3xX2f0xXd2xX3xXbbxXdxX2c3xX18xX63xX3xX2b8xX1xXafxX3xX16fxX1xX2f0xX3xXexXf9xX4xX1xX3xdf72xX283xX9bxXf5xX3xXexX92xX18xX1xX1a6xX3xX5xX7axX18xX1xX3xX23fxX21xX17xX3xX20xX25xXexX3xX7xX5cxX3xX28xX6xX18xX63xX3xX7xXc0xX63xX3xX18xX19xX9dxX18xX1xX63xX3xX4xX29xX4xX3xX4x143bfxX3xc82bxX2dxX6xX18xX3xX28xX29xX17xX3xX4xX1xX2aaxX3xXexX16xX2dxX18xX19xX3xX2ccxX350xX18xX19xX63xX3xX23fxXf9xX6xX3xXbxX1xX2ccxX350xX18xX19xX63xX3xX4xdc50xX18xX19xX3xX23fxXc4xX18xX19xX3xX23fxX89xX17xX3xX18xX19xX2ccxX2cdxXdxX3xX5xX9dxX20xX3xX28xX29xX17xX63xX3xX28xX21xX18xX3xX23fxX107xX4xX3xXexX16xX2c3xX18xX3xX23fxXf9xX6xX3xX28xX9dxX18xX3xXexX92xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xXafxX6xX15fxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX58xXexX1xX19fxX3xX1a1xX1b0xX39xXbxX14fxX1a6xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19fxX3xX1b0xX38xX60xXbxX14fxX1a6xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19fxX3dxX3dxXdxX15fxX28xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX15fxXbbxX18xX3dxX18xX10xX19axX7xX3dxX2xX3bxX39xX1b2xX3dxX2xX39xX1a2xX58xX39xX2xX3bxX1a2xX1b2xX1b0xX38xXexX2xX3bxX1b0xX60xX39xX5xX39xX15fxX1eexXbxX19xX1f1xX16xX9xX1a1xX38xX1b2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX17xX3xX2cxX2dxX2exX18xX3xX1bxX32xX3xX24xX35xXdxX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX16fxX29xX4xX3xX23fxX21xXdxX3xX28xXdxX76xX2dxX3xX58xX28exX3xX5xX291xX3xX13exX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX15fxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX17xX58xXd2xXaxX12xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX17xX3xX2cxX2dxX2exX18xX3xX1bxX32xX3xX24xX35xXdxX3xX38xX39xX2xX3bxX3xX58xXdxX291xX18xX3xX16xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX2cdxXdxX3xX23fxXdxX76xX20xX3xX352xX2dxX6xX18xX3xXexX16xX107xX18xX19xX63xX3xXbbxXbcxXdxX3xX18xX1xXdxXd3xX2dxX3xX1xX17xX21xXexX3xX23fxX25xX18xX19xX3xd222xX3xX18xX19xX1x12f8axX6xX3xX20x15c1exX18xX19xX3xX2f9xX89xX18xX19xX63xX3xX20xX51cxX18xX19xX3xX14fxX2dxX2exX18xX63xX3xX20xX51cxX18xX19xX3xX352xX2dxX2c3xX3xX1xX2ccxX350xX18xX19xX3xXexX16xX2c3xX18xX3xX23fxX9dxX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX16xXdxX76xX18xX15fxX3xX9bxXe1xX20xX3xX38xX39xX2xX1f5xX63xX3xXbbxX2ccxX35xXexX3xX352xX2dxX6xX3xX18xX1xXdxXd3xX2dxX3xX13exX1xXafxX3xX13exX1xXe1xX18xX63xX3xXexX1xe8edxX3xXexX1xX29xX4xX1xX63xX3xXexX92xX18xX1xX3xXexX6xX3xX23fxX7axX3xX19xXdxX9dxX18xX1xX3xX23fxX2ccxX35xX4xX3xX18xX1x13f8axX18xX19xX3xX13ex1456cxXexX3xX352xX2dxX89xX3xX352xX2dxX6xX18xX3xXexX16xX107xX18xX19xX3xX352xX2dxX6xX3xX18xX1xX59axX18xX19xX3xX4xX17xX18xX3xX7xX5cxX3xX125xX18xX3xXexX2ccxX35xX18xX19xX3xXbbxXd3xX3xX13exXdxX18xX1xX3xXexX59fxX3xX61xX3xX14fxX7axX3xX1xX25xXdxX63xX3xX352xX2dxX5cxX4xX3xXbxX1x10de9xX18xX19xX3xX61xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXbbxX9dxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xXc4xX18xX19xX3xXexX29xX4xX3xX14fxX2exXd2xX3xX58xX28exX18xX19xX3xX2f9xX89xX18xX19xX15fxX3xX24xX5e7xX6xX3xXbbxX9dxX17xX3xX58xX5e7xX18xX19xX3xX4xX1xX89xXd2xX3xX4xX2f0xX6xX3xX28xX29xX17xX3xX4xX1xX2aaxX3xX4xX89xX3xX18xX2ccxXbcxX4xX63xX3xX18xXe1xX20xX3xX38xX39xX2xX1f5xX63xX3xX28xX29xX17xX3xX4xX1xX2aaxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xXafxX6xX3xXexXdxX59fxXbxX3xXexX2d2xX4xX3xX4xXafxX3xX18xX1xXdxXd3xX2dxX3xX23fxX137xXdxX3xX20xXbcxXdxX63xX3xXexX1xX76xX3xX1xXdxX10fxX18xX3xX7xX28exX3xXexXdxX59fxX18xX3xX28xX25xX3xXbbxX2ccxX35xXexX3xX28xX114xX4xX3xX4xX89xX3xXbbxXd3xX3xX18xX25xXdxX3xX58xX2dxX18xX19xX3xX5x10f8dxX18xX3xX1xfe6dxX18xX1xX3xXexX1xX13bxX4xX63xX3xX4xX29xX4xX1xX3xXexXdxX59fxXbxX3xX4xX114xX18xX3xX28xX21xX18xX3xX23fxX107xX4xX63xX3xX23fxX29xXbxX3xX13bxX18xX19xX3xX18xX19xX9dxXd2xX3xX4xX9dxX18xX19xX3xXexX5cxXexX3xX1xX350xX18xX3xXd2xX2c3xX2dxX3xX4xd68fxX2dxX3xX4xX2f0xX6xX3xX4xX2dxX25xX4xX3xX7xX5cxX18xX19xX3xX23fxX6xX3xX4xX1xXdxXd3xX2dxX15fxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX58xXexX1xX19fxX3xX1a1xX1a2xX39xXbxX14fxX1a6xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19fxX3xX1b0xX1b2xX1b2xXbxX14fxX1a6xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX15fxX28xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX15fxXbbxX18xX3dxX18xX10xX19axX7xX3dxX2xX3bxX39xX1b2xX3dxX2xX39xX1a2xX58xX39xX38xX1b2xX38xX1b2xX38xX39xXexX1a1xX38xX3bxX1a1xX2xX5xX39xX15fxX1eexXbxX19xX1f1xX16xX9xX3bxX38xX60xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX17xX3xX2cxX2dxX2exX18xX3xX1bxX32xX3xX24xX35xXdxX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX16fxX29xX4xX3xX23fxX21xXdxX3xX28xXdxX76xX2dxX3xXexX1xXe1xX20xX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX16xX2ccxX18xX19xX3xX28xX9dxXd2xX3xX4xX2f0xX6xX3xX283xX29xX17xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xXafxX6xX15fxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX17xX58xXd2xXaxX12xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX17xX3xX2cxX2dxX2exX18xX3xX1bxX32xX3xX24xX35xXdxX3xX38xX39xX2xX3bxX3xXbbxXbcxXdxX3xX4xX1xX2f0xX3xX23fxXd3xX3x12f7fx1082cxX51cxX18xX19xX3xX2f9xX89xX18xX19xX63xX3xX840xX51cxX18xX19xX3xX14fxX2dxX2exX18xX63xX3xX4xX1xX9dxX17xX3xX20xX51cxX18xX19xX3xX13exX32xX3xX18xXdxX10fxX20xX3xX3bxX3bxX39xX3xX18xXe1xX20xX3xXf5xX6xX18xX1xX3xX14fxX2ccxX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xXafxX6xeb5dxX3xXexX16xX2ccxX18xX19xX3xX28xX9dxXd2xX3xX19xX6e5xX18xX3xX38xX39xX39xX3xX125xX18xX3xXbxX1xf567xX20xX3xX28xX29xX17xX3xX4xX1xX2aaxX3xX7xX5cxX3xXexX59fxXexX3xX38xX39xX2xX3bxX3xXbbxX9dxX3xX2cxX2dxX2exX18xX3xX1bxX32xX3xX24xX35xXdxX3xX4xX2f0xX6xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX350xX3xX352xX2dxX6xX18xX3xX28xX29xX17xX3xX4xX1xX2aaxX3xXcxX16xX2dxX18xX19xX3xX2ccxX350xX18xX19xX63xX3xX28xX29xX17xX3xX2f9xX89xX18xX19xX3xX4xX29xX4xX3xX23fxXf9xX6xX3xXbxX1xX2ccxX350xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX89xX3xX18xX2ccxXbcxX4xX3xXbbxX9dxX3xX4xX29xX4xX3xX125xX18xX3xXbxX1xX89cxX20xX3xX28xX29xX17xX3xX14fxX2dxX2exX18xX3xX4xX2f0xX6xX3xX283xX29xX17xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xXafxX6xX63xX3xX283xX29xX17xX3xXe0xXe1xX18xX3xX1xXafxX6xX3xXbbxX9dxX3xX2f9xX2cdxXdxX3xX7xX5cxX18xX19xX63xX3xXcxX21xXbxX3xX4xX1xX2aaxX3xX2cxX13bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX63xX3xX24xX25xXdxX3xX9bxX1xX9dxX3xX28xX29xX17xX63xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX1xX2ccxX350xX18xX19xX3xXexX16xX6a5xX18xX1xX3xXexX59fxXexX3xX1xX125xXbxX3xX58xX6a1xX18xX3xX4xX2f0xX6xX3xX2f9xX9dxXdxX3xX2b8xX1xX29xXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXbbxX9dxX3xXcxX16xX2dxXd2xXd3xX18xX3xX1xX6a5xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xXafxX6xX15fxX3xX9bxX1xXdxXd3xX2dxX3xX28xX6a5xX6xX3xX28xX29xX17xX3xX23fx1449dxXbxX63xX3xX28xX9dxXdxX3xX28xX29xX17xX3xX1xX6xXd2xX63xX3xXexX1xX76xX3xX1xXdxX10fxX18xX3xX18x122dcxX3xX5xX28exX4xX3xXbbxX2ccxX35xXexX3xX13exX1xXafxX3xX1xX17xX9dxX18xX3xXexX1xX9dxX18xX1xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX1xX92xX3xXexXdxX2c3xX2dxX3xX13exXdxX18xX1xX3xXexX59fxX3xX61xX3xX14fxX7axX3xX1xX25xXdxX3xX4xX2f0xX6xX3xX23fxX125xXexX3xX18xX2ccxXbcxX4xX63xX3xX4xX2f0xX6xX3xXexX92xX18xX1xX1a6xX3xX18xX1xX59axX18xX19xX3xX28xX9dxXdxX3xX28xX29xX17xX3xX4xXafxX3xX19xXdxX29xX3xXexX16xXf9xX3xXbbxXdxX59fxXexX3xXbbxXd3xX3xX2f9xX89xX18xX19xX3xX352xX2dxX6xX18xX19xX3xXbbxXdxX18xX1xX63xX3xX283xX29xX4xX3xX24xX2a4xX3xXbbxX518xX3xX23fxX21xXdxX63xX3xX13exX59fxXexX3xX352xX2dxX89xX3xXexX1xX28exX4xX3xX1xXdxX10fxX18xX3xX9bxX19xX1xXf9xX3xX352xX2dxXd2xX59fxXexX3xXcxX16xX2dxX18xX19xX3xX2ccxX350xX18xX19xX3xX1b0xX3x10101xX13exX1xXafxX6xX3xX2cxa2e6xXaa5x10f49xX3xXbbxXd3xX3xXexXe1xX18xX19xX3xX4xX2ccxX2cdxX18xX19xX3xX14fxX2exXd2xX3xX58xX28exX18xX19xX63xX3xX4xX1xX92xX18xX1xX3xX23fxX5cxX18xX3xX2f9xX89xX18xX19xX1a6xX3xX18xX19xXe1xX18xX3xX4xX1xf9dcxX18xX63xX3xX23fxX89cxXd2xX3xX5xX378xXdxX3xX7xX28exX3xX7xX2dxXd2xX3xXexX1xX17xX29xXdxX3xXbbxXd3xX3xXexX2ccxX3xXexX2ccxXc0xX18xX19xX3xX4xX1xX2aaxX18xX1xX3xXexX16xXf9xX63xX3xX23fxX21xX17xX3xX23fxX13bxX4xX63xX3xX5xX5cxXdxX3xX7xX5cxX18xX19xX63xX3xX18xX1xX59axX18xX19xX3xX28xXdxX76xX2dxX3xX1xXdxX10fxX18xX3xXaxXexX28exX3xX58xXdxX291xX18xX3xX28xXdxX59fxX18xXaxX63xX3xXaxXexX28exX3xX4xX1xX2dxXd2xX76xX18xX3xX1xXafxX6xXaxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX25xX15fxX15fxX15fxX3xX16fxX29xX4xX3xX125xX18xX3xXbxX1xX89cxX20xX3xX28xX29xX17xX3xXexX59fxXexX63xX3xX28xX29xX17xX3xX14fxX2dxX2exX18xX3xX4xX5e7xX18xX3xX5xX9dxX3xX7xX28exX3xXexX2d2xX3xX1xX25xXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xXex13503xXd2xX3xX18xX1xX125xXexX3xXbbxXd3xX3xX4xXc4xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10fxX3xXbbxX9dxX3xXexX16xX2aaxX3xXexX2dxX10fxX63xX3xXexX2exX20xX3xX7xX13bxX4xX1a6xX3xXexX125xX20xX3xX5xX5e7xX18xX19xX63xX3xXexX6a5xX18xX1xX3xX4xX89xX20xX63xX3xXexX16xX29xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX10fxX20xX63xX3xX7xX28exX3xX18xX1xXdxX10fxXexX3xX1xX2dxXd2xX59fxXexX63xX3xX23fxX6xX20xX3xX20xX2c3xX3xX4xX2f0xX6xX3xX18xX19xX2ccxX2cdxXdxX3xX5xX9dxX20xX3xX28xX29xX17xX63xX3xX4x13ddfxX18xX19xX3xX18xX1xX2ccxX3xX352xX2dxXd2xX59fxXexX3xXexX2exX20xX3xX4xX2f0xX6xX3xX20xX9e3xXdxX3xX4xX350xX3xX352xX2dxX6xX18xX3xX28xX29xX17xX3xX4xX1xX2aaxX15fxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX58xXexX1xX19fxX3xX1a1xX1b0xX39xXbxX14fxX1a6xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19fxX3xX1b0xX1f5xX39xXbxX14fxX1a6xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX15fxX28xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX15fxXbbxX18xX3dxX18xX10xX19axX7xX3dxX2xX3bxX39xX1b2xX3dxX2xX39xX1a2xX58xX39xX38xX1b2xX38xX1a1xX2xX1a1xXexX1a2xX38xX2xX1b0xX1a2xX5xX39xX15fxX1eexXbxX19xX1f1xX16xX9xX1a2xX1a1xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX17xX3xX2cxX2dxX2exX18xX3xX1bxX32xX3xX24xX35xXdxX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX16fxX29xX4xX3xX10xX20xX3xX1xX107xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX23fxX107xX4xX3xX4xX29xX4xX3xX125xX18xX3xXbxX1xX89cxX20xX3xXexX21xXdxX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX17xX3xX14fxX2dxX2exX18xX3xX1bxX32xX3xX24xX35xXdxX3xX38xX39xX2xX3bxX15fxX3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX17xX58xXd2xXaxX12xX9bxX19xX17xX9dxXdxX3xXexX16xX2ccxX18xX19xX3xX28xX9dxXd2xX3xXexX17xX9dxX18xX3xX4xX89xX18xX1xX3xX28xX29xX17xX3xX4xX1xX2aaxX63xX3xX1xX25xXdxX3xX28xX29xX17xX3xX14fxX2dxX2exX18xX3xX4xXafxX3xX13exX1xX2dxX3xXbbxX28exX4xX3xX23fxX107xX4xX3xX28xX29xX17xX3xX23fxXdxX10fxX18xX3xXexX579xX63xX3xX4xX29xX4xX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX16xX2ccxX18xX19xX3xX28xX9dxXd2xX3xX16xXdxX2c3xX18xX19xX3xX4xX2f0xX6xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX350xX3xX352xX2dxX6xX18xX3xX28xX29xX17xX3xX4xX1xX2aaxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX92xX18xX1xX63xX3xXexX21xX17xX3xXexX1xX2c3xX20xX3xX23fxXdxX76xX20xX3xX18xX1xX125xX18xX3xXbbxXd3xX3xX7xX28exX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX16xXdxX76xX18xX3xXbbxX9dxX3xX23fxXdxX3xX5xX2c3xX18xX3xX4xX2f0xX6xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX350xX3xX352xX2dxX6xX18xX3xX28xX29xX17xX3xX4xX1xX2aaxX3xXexX92xX18xX1xX3xX18xX1xX9dxX15fxX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX13exX1xXc4xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX24xX25xXdxX3xX283xX29xX17xX3xX14fxX2dxX2exX18xX3xX4xX5e7xX18xX3xX4xXafxX3xX23fxXdxX76xX20xX3xX18xX1xX125xX18xX3xXbbxXd3xX3xX3bxX3bxX39xX3xX18xXe1xX20xX3xXf5xX6xX18xX1xX3xX14fxX2ccxX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xXafxX6xX63xX3xXbbxXbcxXdxX3xXexX2ccxX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5xX9dxX3xX23fxX350xX18xX3xXbbxXf9xX3xX1xX9dxX18xX1xX3xX4xX1xX2aaxX18xX1xX1a6xX3xX4xX29xX4xX3xX125xX18xX3xXbxX1xX89cxX20xX3xXexXdxX2c3xX2dxX3xX28xXdxX76xX2dxX3xX4xX2f0xX6xX3xX9bxX1xX9dxX3xX2cxX2dxX125xXexX3xX28xX89xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xXafxX6xX1a6xX3xX18xX1xX59axX18xX19xX3xX28xX13bxX4xX3xX89xX18xX1xX3xX23fxX9c8xXbxX3xX4xX1xX107xX18xX3xX5xX107xX4xX3xX4xX2f0xX6xX3xX4xX29xX4xX3xX1xX25xXdxX3xXbbxXdxX2c3xX18xX3xX24xX25xXdxX3xXbbxXe1xX18xX3xX1xX107xX4xX3xX18xX19xX1xX10fxX3xXexX1xX2dxX114xXexX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX24xXafxX6xX15fxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX17xX58xXd2xX3xXbxX16fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX58xXexX1xX19fxX3xX1a1xX1a2xX39xXbxX14fxX1a6xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19fxX3xX1b0xX38xX1a2xXbxX14fxX1a6xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX15fxX28xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX15fxXbbxX18xX3dxX18xX10xX19axX7xX3dxX2xX3bxX39xX1b2xX3dxX2xX39xX1a2xX58xX39xX38xX1b2xX38xX1a1xX1a2xX1b0xXexX3bxX1b2xX39xX1a1xX3bxX5xX39xX15fxX1eexXbxX19xX1f1xX16xX9xX1b0xX1f5xX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX17xX3xX2cxX2dxX2exX18xX3xX1bxX32xX3xX24xX35xXdxX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX17xX58xXd2xXaxX12xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX17xX3xX2cxX2dxX2exX18xX3xX1bxX32xX3xX24xX35xXdxX3xX38xX39xX2xX3bxX3xX58xXdxX291xX18xX3xX16xX6xX3xXexX51cxX3xX18xX19xX9dxXd2xX3xX38xX60xX61xX2xX3xX23fxX59fxX18xX3xX1xX59fxXexX3xX18xX19xX9dxXd2xX3xX1f5xX61xX38xX3xXa9exXexX13bxX4xX3xX20xX378xX18xX19xX3xX1b0xX3xXexX1xX29xX18xX19xX3xX19xXdxX2c3xX18xX19xX63xX3xX18xXe1xX20xX3xX1bxX32xX3xX24xX35xXdxXaa7xX3xX5xX9dxX3xX4xX350xX3xX1xX25xXdxX3xX23fxX76xX3xX18xX19xX2ccxX2cdxXdxX3xX5xX9dxX20xX3xX28xX29xX17xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX92xX18xX1xX3xX4xXafxX3xX4xX350xX3xX1xX25xXdxX3xX19xXad8xXbxX3xX19x12409xX63xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX5xX2ccxX2dxX63xX3xXexX16xX6xX17xX3xX23fxX137xXdxX3xX13exXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX10fxX20xX3xXbbxX9dxX3xX19xXdxXbcxXdxX3xXexX1xXdxX10fxX2dxX3xX4xX29xX4xX3xX125xX18xX3xXbxX1xX89cxX20xX3xX28xX29xX17xX3xX4xX1xX2aaxX3xX23fxX59fxX18xX3xX28xX21xX18xX3xX23fxX107xX4xX63xX3xX4xXc4xX18xX19xX3xX4xX1xXb90xX18xX19xX3xXbbxX9dxX3xX18xX1xX2exX18xX3xX58xX2exX18xX15fxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcaacxX2dxXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX840xX21xX18xX1xX3xX16fxX2ccxX2cdxX18xX19xX0xX3dxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX3dxXbxX12
Mạnh Cường