Cảnh sát Đan Mạch bắt giữ nhiều phần tử cổ xúy cho tổ chức IS
Ngày 27/4, cảnh sát Đan Mạch thông báo đã bắt giữ 6 phần tử có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.
f664x175e4x14d06xf674x15faex18613x12a2dx11285x10b59xX7x1254cx164a4x18e9ax150e5x19755x112c6xX5x15d4bxXax181d4x14d17x16120x1135dxX1xX3xX7x13fb0xXexX3x13914xX6xX15xX3x18afdx147cbxX4xX1xX3x124c8x11c36xXexX3x1352cxXdxfcb7xX3xX15xX1xXdx101ebx14071xX3xXbxX1x1263exX15xX3xXex103b4xX3xX4x118a2xX3x17f4ax14ffdx18fa0xX3xX4xX1x1270fxX3xXexX3cxX3xX4xX1x15422xX4xX3x1470bx1726axX0x1925exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19380xX10xX6xfc1fxXaxX12x1233axX29x127ddxX40xX3xfa3axf7a2xX51x10a16x13a28xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX6xX15xX3xX20xX21xX4xX1xX3xXexX1x1238exX15xX29xX3xX25xX19xX44xX3x13879x11c94xX3xX25xX26xXexX3xX29xXdxX2bxX3x10d1axX3xXbxX1xX35xX15xX3xXexX39xX3xX4x16cdexX3xX5xXdx171bfxX15xX3xX1x1292dxX3x15bccx17563xXdxX3xXexX3cxX3xX4xX1xX4bxX4xX3x15c81xX1x17f4dxX15xX29xX3xX25x13c11xX3xX66xX1xX68xX3xX15x17323xXaexX4xX3xX60x16cebxXdxX3xX29xXdxX19xX44xX3x172e5xX4exX4fx102c3xX3xXexf8c2xX3xX3exXc7xX15xX29xX3x1727fxX3xX4fxX40x13b85xXdxX6x18708xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16eb7xX44xX63xX40xXaxX12xX0xXdx189faxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX100xX7x10a5bxXbxX1xX44xXexX44xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX6xX15xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX25xX26xXexX3xX29xXdxX2bxX3xX15xX1xXdxX30xX31xX3xXbxX1xX35xX15xX3xXexX39xX3xX4xX3cxX3xX3exX3fxX40xX3xX4xX1xX44xX3xXexX3cxX3xX4xX1xX4bxX4xX3xX4exX4fxX3xX1x1515dxX15xX1xX3xX14xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXe5xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXe8xX25xX6xX44xXexX1xX6xX15xX1xX1xX44xX6xXe8xXadxX15xX51xX15xX10x14573xX7xX51xX6bxX2xX2xX6cxX51xX2xX6cxX6cxX63x12764x11325xX6cx1882axX6cxX6bxX98xXexX18cx1483fxX18dxX2xX5xX2xXe8x184c3xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX6xX15xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX25xX26xXexX3xX29xXdxX2bxX3xX15xX1xXdxX30xX31xX3xXbxX1xX35xX15xX3xXexX39xX3xX4xX3cxX3xX3exX3fxX40xX3xX4xX1xX44xX3xXexX3cxX3xX4xX1xX4bxX4xX3xX4exX4fxXaxX3xX63xX6xXexX6xX10dxXbxX1xX44xXexX44xX10dxX44xXe5xXdxX29xXdxX15xX6xX5xX10dxX7xXe5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x118aaxX51xX51xX4xX63xX15xXdxX100xX29xXe8xXadxXdxX10xXexX15xX6xX100xXbxX5xX31xX7xXe8xXadxX15xX51xXexX98xX6bxX18dxX51xX31xXbxX5xX44xX6xX63xX10xX63xX51x197e3xX7xX100xX7xX40xX51xX6bxX18dxX6bxX2x14e39xX18dxX6exX233xX6bxX6cxX51xX63xX10xX15xX100xX6xXe5xXb9xX233xXbxX44xX5xXdxX4xX10xXe8xX19bxXbxX29xXaxX3xX51xX12xX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX6xX15xX3xX20xX21xX4xX1xXe8xX3xXd4xX66xX29xX31xXccxX15xX202xX3x136dbx163d9xXd7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX44xX63xX40xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xX1xX8exX15xX29xX3xXexXdxX15xX3x12776xX10xX31xXexX10xXe5xX7xX3xX4xXbbxX6xX3xX26cxX15xX1xX6fxX3xX6bxX3xXexXe5xX44xX15xX29xX3xX7xXc0xX3xX98xX3xX8dxXc0xXdxX3xXexXc7x11d17xX15xX29xX3xX25x14e8dxX3xX25xX26xXexX3xXe1xX3xX13xX44xXbxX10xX15xX1xX6xX29xX10xX15xX3xXadxX68xX3xX26cxX6xXe5xX1xX31xX7xX3xX25xX2baxX3xXexX15bxX15xX1xX3xX15xX29xX1xXdxX3xX8dx16967xX15xX3xX4fxX40xXe5xXdxX6xX3xXadxX68xX44xX3xX15x14b31xX100xX3xX6bxX18dxX2xX6exX3xX8dx14605xX3xX4xX1xXdxX2e5xX15xX3xX8dx10b19xX31xX3xX4xX1xX44xX3xX4exX4fxXe8xX3xX66xX2f3xX100xX3xX15xX29xXc7x17719xXdxX3xXexXe5xX44xX15xX29xX3xX7xXc0xX3xX15xX68xX40xX3xX8dxXc7xX2b5xX4xX3xX4xX1xX44xX3xX5xX68xX3xX8dxX8exX3xX29xX39xXdxX3xXexXdxX30xX15xX3xX4xX1xX44xX3xX4exX4fxX3xXexXe5xX44xX15xX29xX3xX29xXdxX6xXdxX3xX8dxX44xX21xX15xX3xX6bxX18dxX2xX18cxX10dxX6bxX18dxX2xX6cxXe8xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX44xX63xX40xXaxX12xX1cxX35xX31xX3xXexX1xX19xX15xX29xX3xX6bxX3xXadx110a0xX6xX3x12104xX31xX6xX6fxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX6xX15xX3xX20xX21xX4xX1xX3xXbxX1xXc0xXdxX3xX1xX2b5xXbxX3xXadxXaexXdxX3xX5xXdaxX4xX3xX5xXc7xX2b5xX15xX29xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX1cxX4bxX4xX3xX8dxX8exX3xX25xX26xXexX3xX29xXdxX2bxX3xX2xX6exX3xXbxX1xX35xX15xX3xXexX39xX3xXexX1xX19xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX2e5xX15xX3xX6fxX3x180cexX100xX3xX100xXc7xX31xX3xXexX1xXdaxX4xX3xX1xXdxXabxX15xX3xX4xX19xX4xX3xXadx18c59xX3xXexX305xX15xX3xX4xX85xX15xX29xX3xXb9xX1xXbbxX15xX29xX3xX25xXc0xX3xXexX21xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX15xXc7xXaexX4xX3xX15xX68xX40xXe8xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX44xX63xX40xXaxX12xX26bxX1xX19xXexX3xX25xXdxX2fcxX31xX3xXexX21xXdxX3xX100x1176exXexX3xX4xX31xX442xX4xX3xX1x16038xXbxX3xX25xX19xX44xX3xX15xX29xX68xX40xX3xX2xX6bxX51xX6bxX6fxX3xX15xX29xXc7xX317xXdxX3xX8dxX4bxX15xX29xX3xX8dxX35xX31xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX1xXdxX2e5xX15xX3xX63xX2baxX4xX1xX3xX4xX1xXc0xX15xX29xX3xXb9xX1xXbbxX15xX29xX3xX25xXc0xX3xX4xXbbxX6xX3xX13x171baxX3xX385xX31xX6xX15xX3xXcxX15bxX15xX1xX3xX25xX19xX44xX3xX1cxX6xX15xX3xX20xX21xX4xX1xX3x1445cxX5xX10xX100xX100xXdxX15xX29xX3x196cbxXe5xX10xX40xX10xXe5xX3xXexX1xX85xX15xX29xX3xX25xX19xX44xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX15xXc7xXaexX4xX3xX15xX68xX40xX3xX8dxX8exX3xX25xX26xXexX3xX29xXdxX2bxX3xX2xX18cxX3xX8dxXc0xXdxX3xXexXc7xX2b5xX15xX29xX6fxX3xXexXe5xX44xX15xX29xX3xXb9xX1xXdxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX4bxX4xX3xX25xX26xXexX3xX29xXdxX2bxX3xX100xX442xXexX3xX8dxXc0xXdxX3xXexXc7xX2b5xX15xX29xX3xXb9xX1xX19xX4xXe8xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX44xX63xX40xXaxX12xX13xX19xX4xX3xX8dxXc0xXdxX3xXexXc7xX2b5xX15xX29xX3xX15xX68xX40xX3xX25xX2baxX3xX15xX29xX1xXdxX3xX15xX29xX317xX3xX4xX1xX2e5xX3xXexX21xX44xX3xX4xX1xX305xXexX3xX15xX3cxX3xXadxX68xX3xX5xXa7xX15xX3xXb9xX2e5xX3xX1xX44xX21xX4xX1xX3xXexX305xX15xX3xX4xX85xX15xX29xX3xXexX21xXdxX3xX1cxX6xX15xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX1xX44x1731bxX4xX3xX1cxX4bxX4xXe8xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX44xX63xX40xXaxX12xXcxXe5xX44xX15xX29xX3xX4xX31xX442xX4xX3xXexXe5xX31xX40xX3xX385xX31x11a7cxXexX6fxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX8dxX8exX3xXexX15bxX100xX3xXexX1xX305xX40xX3xX15xX1xXdxX30xX31xX3xXexX1xX68xX15xX1xX3xXbxX1xX35xX15xX3xXadxX68xX3xXexX1xXdxX2e5xXexX3xX25xX2baxX3xX4xXa3xX3xXexX1xX2fcxX3xX7xX39xX3xX63xX3f9xX15xX29xX3xX8dxX2fcxX3xX4xX1xX2e5xX3xXexX21xX44xX3xX25xX44xX100xX3xXe8xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX44xX63xX40xXaxX12xX1cxX68xXdxX3xX26bxX1xX19xXexX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX1cxX6xX15xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX4xX1xX44xX3xX25xXdxX2e5xXexX3xXexXe5xX44xX15xX29xX3xX7xXc0xX3xX4xX19xX4xX3xX15xX29xX1xXdxX3xXbxX1xX21xX100xX3xX4xXa3xX3xX18cxX3xX6xX15xX1xX3xX10xX100xX3xX15xX29xXc7xX317xXdxX3xX4fxX40xXe5xXdxX6xX6fxX3xXexX31xX3cxXdxX3xX5xX35xX15xX3xX5xXc7xX2b5xXexX3xX18cxX18cxX6fxX3xX18cxX98xX3xXadxX68xX3xX6exX18dxX6fxX3xX8dxXc7xX2b5xX4xX3xX3exX19xX4xX3xX8dxX2baxX15xX1xX3xX5xX68xX3xX15xX1xX2bxX15xX29xX3xXb9x12e2fxX3xX4xX35xX100xX3xX8dxX35xX31xXe8xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX44xX63xX40xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xXexX317xX3xX4b1xX10xXe5xX3xX4fxXbxXdxX10xX29xX10xX5xX3xXd4xX1cxX4bxX4xXd7xX6fxX3xX18cxX3xX15xX29xXc7xX317xXdxX3xX15xX68xX40xX3xX25xX2baxX3xX25xX26xXexX3xX7xX6xX31xX3xXb9xX1xXdxX3xX29xXdxXaexXdxX3xX1xX2bxX31xX3xXexXe5xX19xX4xX1xX3xX15xXc7xXaexX4xX3xX15xX68xX40xX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxXabxX15xX3xX100xX442xXexX3xX29xXdxX6xX44xX3xX63xX2baxX4xX1xX3xX100xX31xX6xX3xX18fxXb9xX29xX3xX5xXc7xX31xX3xX1xX31x149ffxX15xX1xX3xXadxX68xX3xX18fxXb9xX29xX3xX25xX442xXexX3xX15xX1xX85xX100xX3xXexXe5xXa7xX15xX3xX100xX21xX15xX29xXe8xX51xXe8xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26cxX31xXexX1xX44xXe5xXaxX12xXd4xXcxXcx174c2x155a0xX66xX51xX775xXdxX10xXexX15xX6xX100x10f83xXd7xX0xX51xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)