Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp phiên thường kỳ lần thứ nhất năm 2018
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3-5, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ nhất năm 2018, xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2017.
95c0x10134x1087axc05cx115f7xf259xefa9xcd3dxb1a6xX7xfd63xe746xefc9xc94bxf3dexdcf1xX5xaffcxXax10f35xae54xfa71xXdxX3xe3fex10e42xd93exaacexX3xXcxX1xXdxX3xX17xc9f7xX6xX3xcbd0xX3xa014xX1xX10xX19xX3xXexX1xa235xcbdaxX19xX1axX3xXexee33xX19xX1xX3xX1xdc87xXbxX3xXbxX1xXdx97eaxX19xX3xXexX1xX2dxfa20xX19xX1axX3x9798xfae1xX3xX5xc7dcxX19xX3xXexX1xb8b1xX3xX19xX1xc104xXexX3xX19x1098dx10341xX3xfb8dxfde4xX2xf064xX0xc17dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x1192bxXaxX12xX3xbb88xbf2bxX19xX1axX3x1133exX24x1139bxd1dfxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xc27cxXcxff3exX24xX26xXcxd868xX3xXexX33xX19xX1xX3xXex10666xX3xX4xX1xX51xX4xX3xXbxX1xXdxX3exX19xX3xX1xX38xXbxX3xXexX1xX2dxX44xX19xX1axX3xX48xX49xX3xX5xX4cxX19xX3xXexX1xX51xX3xX19xX1xX55xXexX3xX19xX59xX5axX3xX5cxX5dxX2xX5fxX7fxX3xf8fexfc83xXexX3xX4xX78xX4xX3xX73xX6xX19xX1xX3xX1xXdxeb99xX21xX3xXexX1xXdxX3xX17xX21xX6xX7fxX3xX1xaef7xX19xX1xX3xXexX1xX51xX4xX3xX48xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xX19xX59xX5axX3xX5cxX5dxX2x9f5fxba51xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa171xbd66xX73xfdd1xXaxX12xX0xXdxX5axX1axX3xX7x1123axX4xX9xXaxX61xX61xXdxX119xd441xX6xX12axXexX1xX6xX19xX1xX1xX12axX6xX119xbb71xX19xX61xX19xX10xe36exX7xX61xX2xX5fxX2xX5fxX61xfc93xX5fxX73xX156xX2xX5dxX7cxd6ffxX5cxX5dxXexX2xc4d5xX2xX2xX5xX2xX119x9817xXbxX1axXaxX3xX61xX12xX3xXcxX12axcfcexX19xX3xX4xe17axX19xX1xX3xXbxX1xXdxX3exX19xX3xX1xX38xXbxX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX12axX73xX12cxXaxX12xXa2xX18xX19xX1axX3xX4xX1xba62xX3xd5dexX3exX3xXcxX1xacd4xX3xXcxX1xXfcxX19xX7fxX3x9ebcxX12cxX3xX149xXdxX3exX19xX3xX129xX6xX19xX3xXcxX1xX2dxX44xX19xX1axX3xX149xe23axX3xXcxX33xX19xX1xX3xeaeexX12cxX7fxX3x9d6dxX1xfda0xX3x9c8fxX1xX1c6xX3xXexX1a3xX4xX1xX3xe9fbxX129x10e33xe827xX3xXexX33xX19xX1xX7fxX3xX1caxX1xX1ccxX3xX1cexX1xX1c6xX3xXexX1a3xX4xX1xX3xXexX1xX51xX3xX19xX1xX55xXexX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxXa2xX24xX26xXcxX3xXexX33xX19xX1xX7fxX3xX4xX1xX1c6xX3xXexX135xXfcxX3xXbxX1xXdxX3exX19xX3xX1xX38xXbxX119xX3xXcxX1xX6xX5axX3xX73xe8dexX3xXbxX1xXdxX3exX19xX3xX1xX38xXbxX3xX4xX1ccxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX19cxX3xX1d9xX1axX21xX12cxf594xX19xX3xe8ffxX59xX19xX3xXcxX21xX55xX19xX7fxX3xX1abxX12cxX3xX149xXdxX3exX19xX3xX129xX6xX19xX3xXcxX1xX2dxX44xX19xX1axX3xX149xX1bfxX3xXcxX33xX19xX1xX3xX1c6xX12cxX7fxX3xX1cexX1xX1c6xX3xXexX1a3xX4xX1xX3xX1abxX12cxX3xX13dxX6xX19xX3xa42bxXcxXcxfa1bxX3xXexX33xX19xX1xX3xX149xX172xX3xX4xX78xX4xX3xXexX1xX172xX19xX1xX3xX149xXdxX3exX19xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxXa2xX24xX26xXcxX3xXexX33xX19xX1xX119xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX12axX73xX12cxXaxX12xXcxa2b6xXdxX3xXbxX1xXdxX3exX19xX3xX1xX38xXbxX7fxX3xX129xX6xX19xX3xXcxXa2xX24xX26xXcxX3xXexX33xX19xX1xX3xX17xa699xX3xX17x11141xX3xX19xX1axX1xX1a3xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxXa2xX24xX26xXcxX3xXexX33xX19xX1xX3xXe0xX10xX5axX3xXe0xXe1xXexX7fxX3xX13dxX78xX12axX3xX4xX78xX12axX3xX1d7xX129xX1d9xX1daxX3xXexX33xX19xX1xX3xX4xX78xX4xX3xXexXdxX3exX21xX3xX4xX1xX19cxX3xXbxX1x101e3xX3xX1xb28dxXbxX3xX149xX2e5xX3xX73xX6xX19xX1xX3xX1xXdxXefxX21xX3xXexX1xXdxX3xX17xX21xX6xX7fxX3xX1xXfcxX19xX1xX3xXexX1xX51xX4xX3xX48xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xX149xe1ccxXdxX3xX4xX78xX4xX3xXexfdc3xXbxX3xXexX1xd393xX7fxX3xX4xX78xX3xX19xX1xebc2xX19xX3xX17xX2dxX32dxX4xX3xX13dxXfcxX19xX1xX3xXe0xXe1xXexX7fxX3xX48xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX135xX3exX19xX3xX17xX1a3xX6xX3xX13dxX172xX19xX3xXexX33xX19xX1xX119xX3xXcxX135xX3exX19xX3xX4xf03cxX3xX7xX2exX3xX4xX78xX4xX3xd701xX3xX48xXdx102bcxX19xX3xX4xX1c6xX6xX3xX4xX78xX4xX3xXexX1xX172xX19xX1xX3xX149xXdxX3exX19xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxXa2xX24xX26xXcxX3xXexX33xX19xX1xX7fxX3xX129xX6xX19xX3xXcxXa2xX24xX26xXcxX3xXexX33xX19xX1xX3xX17xX2e5xX3xX19xX1axX1xX1a3xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxXa2xX24xX26xXcxX3xXexX33xX19xX1xX3xXe0xX10xX5axX3xXe0xXe1xXexX7fxX3xXexdf0cxX19xX1axX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xX4xX78xX4xX3xX73xX6xX19xX1xX3xX1xXdxXefxX21xX3xXexX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX4xX1xX12axX3xX4xX78xX4xX3xXexX365xXbxX3xXexX1xX36axX7fxX3xX4xX78xX3xX19xX1xX372xX19xX3xX4xX1ccxX3xXexX1xX172xX19xX1xX3xXexX19cxX4xX1xX3xXe0xX21xX55xXexX3xX7xe596xX4xX7fxX3xX19xXaexXdxX3xX13dxX365xXexX3xXexX135xX12axX19xX1axX3xX19xX59xX5axX3xX5cxX5dxX2xX118xX3xXexX135xX3exX19xX3xX4xX78xX4xX3xX5x98a8xX19xX1xX3xX149xX226xX4xX119xX3xXcxX1xX10xX12axX3xX17xX1ccxX7fxX3xX4xX1ccxX3xX156xX3xXexX365xXbxX3xXexX1xX36axX3xX17xX2dxX32dxX4xX3xX17xX2e5xX3xX19xX1axX1xX1a3xX3xXe0xXe1xXexX3xXexX416xX19xX1axX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xX13xX21xX372xX19xX3xX4xX1xX2dxX3a9xX19xX1axX3xX19exX6xX12axX3xX17xX14xX19xX1axX3xX1xX2c4xX19xX1axX3xX1d9xX1xX55xXexc7e9xX3xX162xX3xXexX365xXbxX3xXexX1xX36axX3xX149xX172xX3xX7exX3xX4xX78xX3xX19xX1xX372xX19xX3xX17xX2dxX32dxX4xX3xX17xX2e5xX3xX19xX1axX1xX1a3xX3xXe0xXe1xXexX3xXexX416xX19xX1axX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xX13xX21xX372xX19xX3xX4xX1xX2dxX3a9xX19xX1axX3xX19exX6xX12axX3xX17xX14xX19xX1axX3xX1xX2c4xX19xX1axX3xX1d9xX1xXfcxX4e3xX3xX118xX3xXexX365xXbxX3xXexX1xX36axX3xX149xX172xX3xX5cxX156xX3xX4xX78xX3xX19xX1xX372xX19xX3xX17xX2dxX32dxX4xX3xX17xX2e5xX3xX19xX1axX1xX1a3xX3xXe0xXe1xXexX3xXexX416xX19xX1axX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xX13xX21xX372xX19xX3xX4xX1xX2dxX3a9xX19xX1axX3xX19exX6xX12axX3xX17xX14xX19xX1axX3xX1xX2c4xX19xX1axX3xX129xX6xX119xX3xX129xX6xX19xX3xXcxXa2xX24xX26xXcxX3xXexX33xX19xX1xX3xX4xc735xX19xX1axX3xXexX135xXfcxX19xX1xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxXa2xX24xX26xXcxX3xXe0xXe1xXexX3xX17xX2e5xX3xX19xX1axX1xX1a3xX3xXexX416xX19xX1axX3xX129xf4b4xX19xX1axX3xX48xX1xX10xX19xX3xX4xX1c6xX6xX3xXcxX1xX1c6xX3xXexX2dxX35dxX19xX1axX3xX1cexX1xX19cxX19xX1xX3xXbxX1xX1c6xX3xX4xX1xX12axX3xX5cxX7exX3xXexX365xXbxX3xXexX1xX36axX3xX149xX172xX3xX162xX5fxX3xX4xX78xX3xX19xX1xX372xX19xX4e3xX3xX1cexX44xX3xXexX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX4xX1c6xX6xX3xX1cexX1xX19cxX19xX1xX3xXbxX1xX1c6xX3xX4xX1xX12axX3xX2xX5cxX3xXexX365xXbxX3xXexX1xX36axX4e3xX3xX1cexX44xX3xXexX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX4xX1c6xX6xX3xX1d7xX129xX1d9xX1daxX3xXexX33xX19xX1xX3xX4xX1xX12axX3xX15dxX15dxX3xXexX365xXbxX3xXexX1xX36axX4e3xX3xX73xX6xX19xX1xX3xX1xXdxXefxX21xX3xX1cexX1xXdxX3b6xX19xX3xX7xX489xX3xXexX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xXexX12axX172xX19xX3xfd29xX21xac9cxX4xX3xX4xX1xX12axX3xX2xX3xX4xX78xX3xX19xX1xX372xX19xX7fxX3xX1cexX1xXdxX3b6xX19xX3xX7xX489xX3xXexX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX4xX55xXbxX3xXexX33xX19xX1xX3xX4xX1xX12axX3xX156xX156xX3xX4xX78xX3xX19xX1xX372xX19xX119xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX12axX73xX12cxXaxX12xX77xX6xX21xX3xX48xX1xXdxX3xX19xX1axX1xX10xX3xX4xX78xX4xX3xXexX1xX172xX19xX1xX3xX149xXdxX3exX19xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxXa2xX24xX26xXcxX3xXexX33xX19xX1xX3xXexX1xX176xX12axX3xX5xX21xX365xX19xX7fxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX19cxX3xX19exX3exX3xXcxX1xX1a3xX3xXcxX1xXfcxX19xX7fxX3xX1abxX12cxX3xX149xXdxX3exX19xX3xX129xX6xX19xX3xXcxX1xX2dxX44xX19xX1axX3xX149xX1bfxX3xXcxX33xX19xX1xX3xX1c6xX12cxX7fxX3xX1caxX1xX1ccxX3xX1cexX1xX1c6xX3xXexX1a3xX4xX1xX3xX1d7xX129xX1d9xX1daxX3xXexX33xX19xX1xX7fxX3xX1caxX1xX1ccxX3xX1cexX1xX1c6xX3xXexX1a3xX4xX1xX3xXexX1xX51xX3xX19xX1xX55xXexX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxXa2xX24xX26xXcxX3xXexX33xX19xX1xX7fxX3xX19xX1xX55xX19xX3xX5axX2c4xX19xX1xf6f5xX3xX245xXdxXefxX4xX3xX17xX2e5xX3xXe0xX21xX55xXexX3xX149xX172xX3xX48xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xX17xa458xX19xX1axX3xX17xX464xX19xX7fxX3xX4xX1xX19cxX19xX1xX3xXe0xX78xX4xX3xX7xc55cxX3xX5xX172xX3xX19xX1axX21xX18xX19xX3xX17xX14xX19xX1axX3xX149xXdxX3exX19xX3xX4xX78xX4xX3xXexX365xXbxX3xXexX1xX36axX7fxX3xX4xX78xX3xX19xX1xX372xX19xX3xXbxX1xX55xX19xX3xX17xX55xX21xX3xX1xX12axX172xX19xX3xXexX1xX172xX19xX1xX3xX19xX1xXdxXefxX5axX3xX149xX1bfxX119xX3xXcxX1xX172xX19xX1xX3xXexX19cxX4xX1xX3xX4xX1c6xX6xX3xX5ax97b2xXdxX3xX4xX78xX3xX19xX1xX372xX19xX7fxX3xX17xX3a9xX19xX3xX149xX1a3xX3xX17xX2dxX32dxX4xX3xX48xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXbxX1xX176xXdxX3xXexX1xX226xX4xX3xX7xX226xX3xXexX1xX21xX12cxX3b6xXexX3xXbxX1xX1bfxX4xX7fxX3xX13dxX176xX12axX3xX17xX176xX5axX3xX4xX78xX4xX3xXexXdxX3exX21xX3xX4xX1xX19cxX119xX3xX1daxX12axX3xX149xX365xX12cxX7fxX3xX4xX78xX4xX3xXexX1xX172xX19xX1xX3xX149xXdxX3exX19xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX4cxX19xX3xXbxX1xX78xXexX3xX1xX21xX12cxX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX4cxX19xX3xX5xX172xX5axX3xX149xXdxXefxX4xX3xX19xX1axX1xXdxX3exX5axX3xXexX7a4xX4xX7fxX3xX4x9824xX19xX1axX3xXexX372xX5axX7fxX3xX5xX226xX6xX3xX4xX1xX38xX19xX3xX4xX78xX4xX3xXexX365xXbxX3xXexX1xX36axX7fxX3xX4xX78xX3xX19xX1xX372xX19xX3xXexX1xX226xX4xX3xX7xX226xX3xXexXdxX3exX21xX3xX13dxXdxX36axX21xX7fxX3xXe0xX21xX55xXexX3xX7xX464xX4xX3xX17xX36axX3xX17xX2e5xX3xXe0xX21xX55xXexX3xX48xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX119xX3xX245xXdxXefxX4xX3xX13dxXfcxX19xX1xX3xXe0xXe1xXexX3xX48xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXbxX1xX176xXdxX3xX13dxX78xX5axX3xX7xX78xXexX3xX4xX78xX4xX3xXbxX1xX12axX19xX1axX3xXexX135xX172xX12axX3xXexX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX12cxX3exX21xX3xX19xX2dxX35dxX4xX7fxX3xX48xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xX5axX14xXexX3xX4xX78xX4xX1xX3xX48xX1a3xXbxX3xXexX1xX44xXdxX7fxX3xXexX1xX2dxX44xX19xX1axX3xXe0xX21xX12cxX3exX19xX7fxX3xX17xX36axX3xX4xX8b1xX19xX1axX3xXexX78xX4xX3xXcxXa2xX24xX26xXcxX3xX17xXdxX3xX149xX172xX12axX3xX4xX1xXdxX2e5xX21xX3xX7xX372xX21xX7fxX3xXexX1xX226xX4xX3xX7xX226xX3xX4xX1ccxX3xXexX78xX4xX3xX17xX14xX19xX1axX3xXexX19cxX4xX1xX3xX4xX226xX4xX3xXexX35dxXdxX3xX4xX78xX4xX3xX1xX12axX2c4xXexX3xX17xX14xX19xX1axX3xX5xX6xX12axX3xX17xX14xX19xX1axX3xX7xX176xX19xX3xXe0xX21xX55xXexX3xX149xX172xX3xXexX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX12cxX3exX21xX3xX19xX2dxX35dxX4xX7fxX3xXexX2c4xX12axX3xX17xX14xX19xX1axX3xX5xX226xX4xX3xX48xX1xX21xX12cxX3b6xX19xX3xX48xX1xX19cxX4xX1xX3xX4xX78xX19xX3xX13dxX14xX7fxX3xX4xX8b1xX19xX1axX3xX4xX1xX51xX4xX7fxX3xX149xXdxX3exX19xX3xX4xX1xX51xX4xX3xXbxX1xX55xX19xX3xX17xX55xX21xX3xX1xX12axX172xX19xX3xXexX1xX172xX19xX1xX3xX5axX38xXdxX3xX19xX1xXdxXefxX5axX3xX149xX1bfxX3xX17xX2dxX32dxX4xX3xX1axXdxX6xX12axX119xX0xX61xXbxX12
Phan Nga