Hội thảo khoa học “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11 - 11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”.
619axbb87x70fax105e0xbf1ax1120dx6d20x7580xc79cxX7xe470x6989x9a69xc5b4x10bb3x91c0xX5xe9e6xXax709cxX0xX7xXexe17dxd1bex9763xcee0xX12x95dexc61dxXdxX3xXexX1xe060xX17xX3xfbe1xX1xX17xX6xX3xX1xab2exX4xX3xXax6967x6c5fxX3xX18xf2b8xb29cxX3xXbxX1xa552xXexX3xX1x9981x10ac6xX3xX7xce26xX4xX3xX33x99f8xX18xX1xX3xdf0fxX43xXdxX3xX47xX17xcf3dxX18xX3xX24xaeb5xXexX3xXexX17xX4dxX18xX3xac3cxf1a4xX18xX3xXexX1cxX4xXaxX0x834fxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX62xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xX59xXaxX12x9111xX37xX18xX19xX3xX2xX2xX3x7d42xX3xX2xX2x1091axX3xXexX43xXdxX3xX1bxX4dxX3xb766xX1cxXdxX8cxX3xX1bxX2axX4xX3x10166xXdx7d40xX18xX3x8688xX1x8b3bxX18xX1xX3xXexX16xf56bxX3xcee4xX3bx1073bxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX1bxd522xX3xXa3xX1xXa5xX3xe4daxXdxX18xX1xX3xXbxX1xXafxXdxX3xX1xcc28xXbxX3xX9exc986xXdxX3x8acaxX6xX18xX3xXcxX3bxX3cxde55xX18xX3xX19xXdxX37xX17xX3xXcxX16xX3bxX18xX19xX3xbbefxc52fxX18xX19xX3xX9exX4dxX3xa3a9xX3cxX3x81fdxX6xX18xX3xXcxX16xX3bxX18xX19xX3xXe4xXe5xX18xX19xX3xXbdxXcxXcx953exX3x102d4xXdxXa0xXexX3xX95xX6xX33xX3xX47x65bdxX3xXexde5cxX3xX4xX1xX3fxX4xX3xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX24xX1xX17xX6xX3xX1xX2axX4xX3xX101xX3bxXafxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX9exXccxXdxX3xX4xX1x106ecxX3xX47xd960xX3x7d0dxX2exX2fxX3xX18xX32xX33xX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xX3bxX3cxX3xX7xX3fxX4xX3xX33xX43xX18xX1xX3xX47xX43xXdxX3xX47xX17xX4dxX18xX3xX24xX51xXexX3xXexX17xX4dxX18xX3xX59xX5axX18xX3xXexX1cxX4xe2e1xe2b1xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX17xX59xX3cxXaxX12xX0xXdxX33xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xXexX1xX3bxX33xXefxX3xXdxXa3xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXax88d9xXdxX59xXexX1xc81exX3x9d95xX2fxX2fxXbx10139xb4e2xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1afxX3x902fxX2fxbdf4xXbxX1b5xX1b6xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1afxX62xX62xXdxX171xXefxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX171xX9exX18xX62xX18xX10xX1aaxX7xX62x10b14xX2fxc0dfxX1c0xX62xX2xX1ecxX1b1xX59xX1c2xX2xX1ecxX1c0xX1eaxX1ecxX1eaxXexX2exX2xX1c2xX2exX1b1xX5xX2fxX171xb523xXbxX19xd215xX16xX9xX2exX2fxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX24xX1xX17xX6xX3xX1xX2axX4xX3xX13dxX2exX2fxX3xX18xX32xX33xX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xX3bxX3cxX3xX7xX3fxX4xX3xX33xX43xX18xX1xX3xX47xX43xXdxX3xX47xX17xX4dxX18xX3xX24xX51xXexX3xXexX17xX4dxX18xX3xX59xX5axX18xX3xXexX1cxX4xX170xXaxX3xX1aaxXdxX59xXexX1xX9xXaxX1b1xX2fxX2fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1c0xX2fxX1c2xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXa3xX37xX4xX3xX47xX43xXdxX3xXefxXdx81e0xX3bxX3xXexX1xX6xX33xX3xX59xfaf0xX3xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xXexX43xXdxX3xX47xXdxX298xX33xX3xX4xdf12xX3bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bx7a12xX6xX171xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX17xX59xX3cxXaxX12xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX47xXe4xXc8xX4xX3xXexX110xX3xX4xX1xX3fxX4xX3xX18xX1xX5axX18xX3xX24x9998xX3xX18xXdxXa0xX33xX3xX2exX2fxX3xX18xX32xX33xX3xX95xX19xX4dxX3cxX3xXexX1xX4dxX18xX1xX3xX5x6903xXbxX3xXbdxb2c2xXexX3xXexX16xX30exX18xX3xa808xX5axX18xX3xXexX1cxX4xX3xXexX1xXafxX18xX19xX3xX18xX1x6b88xXexX3xX103xXdxXa0xXexX3xX95xX6xX33xX3xX88xX3xX95xX19xX4dxX3cxX3xXexX16xX3bxX3cxX13bxX18xX3xXexX1xXafxX18xX19xX3xXbdxXcxXcxX101xX3xX103xXdxXa0xXexX3xX95xX6xX33xX3xX9exX4dxX3xX24xX51xXexX3xX18xXafxXdxX3xXexX16xX2a1xX4xX3xXexX3bxX3cxX51xX18xX3xX47xX51xX18xX3xXecxX3cxX3xXefxX6xX18xX3xXbdxXcxXcxX101xX3xX4xX37xX4xX3xXexad45xX18xX1xX8cxX3xXexX1xX4dxX18xX1xX3xXbxX1xXafxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX21xX3xX18xXe4xXccxX4xX171xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX17xX59xX3cxXaxX12xX31axX2a1xX3xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX4xX2c0xX3xX47xXb7xX18xX19xX3xX4xX1xXa5xX3xXcxX16xX2b6xX18xX3xX101xX3bxXafxX4xX3xX103xXe4xXc8xX18xX19xX3xX88xX3xXecxX3cxX3xX9exXdxXd6xX18xX3xXcfxX1cxX3xXa3xX1xXa5xX18xX1xX3xXexX16xXabxX8cxX3xXcxX1xXe4x7e42xX18xX19xX3xXexX16xX2a1xX4xX3xXcfxX6xX18xX3xXcfxXa5xX3xXexX1xXe4xX171xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX17xX59xX3cxXaxX12xXcxX1xX6xX33xX3xX59xX2a1xX3xXexX43xXdxX3xX47xXdxX298xX33xX3xX4xX2b6xX3bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX2c0xX6xX3xX4xX2c0xX3xX47xXb7xX18xX19xX3xX4xX1xXa5xX3xb083xX1xX43xX33xX3xc21cxX32xX18xX19xX3xX101xX3bxX3cxX13bxX18xX3xX88xX3xX44cxX1xX2c0xX3xXa3xX1xX138xX3xXexXabxX4xX1xX3xdfe8xXcfxX95xX31axX3xXexX383xX18xX1xX3xX4x7b45xX18xX19xX3xX5xX10dxX18xX1xX3xX47xX43xX17xX3xXecxX3cxX3xXefxX6xX18xX3xXbdxXcxXcxX101xX3xXexX383xX18xX1xX171xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX17xX59xX3cxXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXecxX3cxX3xXefxX6xX18xX3xXcxX16xX3bxX18xX19xX3xXe4xXe5xX18xX19xX3xXbdxXcxXcxX101xX3xX103xXdxXa0xXexX3xX95xX6xX33xX8cxX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX18xX1xe7a3xX33xX3xXbxX1xX5axX18xX3xXexXa5xX4xX1xX8cxX3xX47xX37xX18xX1xX3xX19xXdxX37xX3xX24xX1xX37xX4xX1xX3xXadxX3bxX6xX18xX8cxX3xX24xX1xX17xX6xX3xX1xX2axX4xX3xX47xXe4xX3f8xX18xX19xX3xX5xXafxXdxX8cxX3xX4xX1xX138xX3xXexX16xXe4xXe5xX18xX19xX3xX4xX138xX6xX3xX451xX21xX18xX19xX3xX9exX13bxX3xX47xX43xXdxX3xX47xX17xX4dxX18xX3xX24xX51xXexX3xXexX17xX4dxX18xX3xX59xX5axX18xX3xXexX1cxX4xX1b6xX3xX9exX6xXdxX3xXexX16xdc47xX3xX4xX138xX6xX3xXbdxX312xXexX3xXexX16xX30exX18xX3xX31axX5axX18xX3xXexX1cxX4xX3xXexX1xXafxX18xX19xX3xX18xX1xX32axXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xaffbxX18xX19xX3xXexX1x10b34xX18xX19xX3xX5xXc8xXdxX3xX9exb906xX3xX9exX6xX18xX19xX3xX4xX138xX6xX3xX451xX21xX18xX19xX8cxX3xX4xX138xX6xX3xX59xX5axX18xX3xXexX1cxX4xX1b6xX3xX47x7efdxX4xX3xX24xX51xXexX3xX9exX4dxX3xX5xX4dxX33xX3xX7xX5axX3bxX3xX7xX579xX4xX3xXexX1xXd6xX33xX3xX18xX1xX573xX18xX19xX3xXefxX4dxXdxX3xX1xX2axX4xX3xX24xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXa0xX33xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xX3bxX3cxX3xX7xX3fxX4xX3xX33xX43xX18xX1xX3xX47xX43xXdxX3xX47xX17xX4dxX18xX3xX24xX51xXexX3xX59xX5axX18xX3xXexX1cxX4xX171xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX17xX59xX3cxXaxX12xXcfxXd6xX18xX3xX4xX43xX18xX1xX3xX47xX2c0xX8cxX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX47xX13bxX3xX1b5xX3bxX32axXexX3xX18xX1xX573xX18xX19xX3xX19xXdxX21xXdxX3xXbxX1xX37xXbxX3xX18xX1xX4daxX33xX3xX18xX5axX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1xX32axXexX3xX5xXe4xXc8xX18xX19xX3xX1xX17xX43xXexX3xX47xX1cxX18xX19xX3xX4xX138xX6xX3xXbdxX312xXexX3xXexX16xX30exX18xX3xXcxX110xX3xXadxX3bxXafxX4xX3xX103xXdxXa0xXexX3xX95xX6xX33xX3xX47xX37xXbxX3xX3fxX18xX19xX3xX3cxXd6xX3bxX3xX4xX2b6xX3bxX3xX4xX138xX6xX3xXexX1xX3f8xXdxX3xX24xbfd4xX3xX47xc674xX3cxX3xX33xX43xX18xX1xX3xX4xcafexX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxXa0xXbxX3xX1xX2c0xX6xX8cxX3xX1xXdxXa0xX18xX3xX47xX43xXdxX3xX1xX2c0xX6xX3xX47xX32axXexX3xX18xXe4xXccxX4xX3xX9exX4dxX3xX1xX1cxXdxX3xX18xX1xX30exXbxX3xXadxX3bxXafxX4xX3xXexX51xX171xX3x105e4xX51xXexX3xXadxX3bxX21xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX7x6621xX3xX4xX3bxX18xX19xX3xX4xX32axXbxX3xX18xX1xX573xX18xX19xX3xX4xXe5xX3xX7x1107axX3xX5x103cbxX3xX5xX3bxX30exX18xX3xX9exX4dxX3xXexX1xX2a1xX4xX3xXexXdxa52fxX18xX8cxX3xX19xX2c0xXbxX3xXbxX1xX2b6xX18xX3xX1b5xX5axX3cxX3xX59xX2a1xX18xX19xX3xX4xX37xX4xX3xX4xX1xXe4xXe5xX18xX19xX3xXexX16xc045xX18xX1xX3xX1xX4dxX18xX1xX3xX47xX1cxX18xX19xX3xX4xX138xX6xX3xXbdxX312xXexX3xXexX16xX30exX18xX3xXexX110xX3xXadxX3bxXafxX4xX3xX9exX4dxX3xX4xX37xX4xX3xXexX110xX3xX4xX1xX3fxX4xX3xXexX1xX4dxX18xX1xX3xX9exXdxXd6xX18xX171xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX17xX59xX3cxXaxX12xX0xXdxX33xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa3xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxX1aaxXdxX59xXexX1xX1afxX3xX1b1xX2fxX2fxXbxX1b5xX1b6xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1afxX3xc40dxX2fxX2fxXbxX1b5xX1b6xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1afxX62xX62xXdxX171xXefxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX171xX9exX18xX62xX18xX10xX1aaxX7xX62xX1eaxX2fxX1ecxX1c0xX62xX2xX1ecxX1b1xX59xX1c2xX2xX1ecxX1c0xX1c2xX1eaxX1b1xXexX1eaxX2xec44xX1eaxX1eaxX5xX2fxX171xX203xXbxX19xX206xX16xX9xX1c0xX2exX1c2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX24xX1xX17xX6xX3xX1xX2axX4xX3xX13dxX2exX2fxX3xX18xX32xX33xX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xX3bxX3cxX3xX7xX3fxX4xX3xX33xX43xX18xX1xX3xX47xX43xXdxX3xX47xX17xX4dxX18xX3xX24xX51xXexX3xXexX17xX4dxX18xX3xX59xX5axX18xX3xXexX1cxX4xX170xXaxX3xX1aaxXdxX59xXexX1xX9xXaxX1b1xX2fxX2fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX7caxX2fxX2fxXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xX4dxX18xX3xX4xX21xX18xX1xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xXexX43xXdxX3xX47xXdxX298xX33xX3xX4xX2b6xX3bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX2c0xX6xX171xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX17xX59xX3cxXaxX12xXcxX43xXdxX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX21xX17xX8cxX3xX4xX37xX4xX3xXexX1xX6xX33xX3xX5xX3bxX30exX18xX3xX24xX1xX17xX6xX3xX1xX2axX4xX3xX47xX10dxX3xX24xX1xbb83xX18xX19xX3xX47xXabxX18xX1xX3xXexXe4xX3xXexXe4xX70fxX18xX19xX3xX4xX138xX6xX3xXa3xX1xX138xX3xXexXabxX4xX1xX3xX1bxXb7xX3xXa3xX1xXa5xX3xXbdxXdxX18xX1xX1b6xX3xX4xX1xX138xX3xXexX16xXe4xXe5xX18xX19xX8cxX3xX47xX5a1xX18xX19xX3xX47xX579xX18xX8cxX3xX7xX37xX18xX19xX3xXexX43xX17xX3xX4xX138xX6xX3xX451xX21xX18xX19xX3xX9exX13bxX3xX47xX43xXdxX3xX47xX17xX4dxX18xX3xX24xX51xXexX3xX59xX5axX18xX3xXexX1cxX4xX3xX9exX4dxX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xX3bxX3cxX3xX7xX3fxX4xX3xX33xX43xX18xX1xX3xX47xX43xXdxX3xX47xX17xX4dxX18xX3xX24xX51xXexX3xXexX17xX4dxX18xX3xX59xX5axX18xX3xX5xX4dxX3xX33xX1cxXexX3xXefxX1cxX3xXbxX1xX30exX18xX3xX1xX573xX3bxX3xX4xXe5xX8cxX3xXexXe4xX3xXexXe4xX70fxX18xX19xX3xX1b5xX3bxX3cxXd6xX18xX3xX7xX3bxXafxXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX47xXe4xX3f8xX18xX19xX3xX5xXafxXdxX3xX4xX1xXdxX51xX18xX3xX5xXe4xXc8xX4xX3xX4xX37xX4xX1xX3xX33xX43xX18xX19xX3xX103xXdxXa0xXexX3xX95xX6xX33xX1b6xX3xX24xX1xX901xX18xX19xX3xX47xXabxX18xX1xX3xX9exX6xXdxX3xXexX16xX549xX8cxX3xX47xX2c0xX18xX19xX3xX19xX2c0xXbxX3xXexX17xX3xX5xXccxX18xX3xX4xX138xX6xX3xXbdxX312xXexX3xXexX16xX30exX18xX3xX31axX5axX18xX3xXexX1cxX4xX3xXexX1xXafxX18xX19xX3xX18xX1xX32axXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX9exXdxXa0xX4xX3xX9exXdxXa0xX4xX3xX24xX1xXe5xXdxX3xX59xX30exX3cxX3xX9exX4dxX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xX3bxX3cxX3xXexX16xX3bxX3cxX13bxX18xX3xXexX1xXafxX18xX19xX3xX3cxXd6xX3bxX3xX18xXe4xXccxX4xX8cxX3xX712xX3xX4xX1xXa5xX3xXexX2a1xX3xX5xX2a1xX4xX8cxX3xXexX2a1xX3xX4xXe4xX3f8xX18xX19xX8cxX3xX24xX1xX37xXexX3xX9exX2axX18xX19xX3xX59xX5axX18xX3xXexX1cxX4xX3xX88xX3xX18xX1xX5axX18xX3xXexXafxX3xXadxX3bxX6xX18xX3xXexX16xX2axX18xX19xX3xXadxX3bxX3cxX51xXexX3xX47xXabxX18xX1xX3xXexX1xX579xX18xX19xX3xX5xXc8xXdxX3xX4xX138xX6xX3xX7xX2a1xX3xX18xX19xX1xXdxXa0xXbxX3xX4xX37xX4xX1xX3xX33xX43xX18xX19xX171xX3xXcx7879xX3xX47xX2c0xX3xX47xX5a1xX4xX3xX24xX51xXexX3xX18xX1xX573xX18xX19xX3xXefxX4dxXdxX3xX1xX2axX4xX3xX24xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXa0xX33xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xX3bxX3cxX3xX7xX3fxX4xX3xX33xX43xX18xX1xX3xX47xX43xXdxX3xX47xX17xX4dxX18xX3xX24xX51xXexX3xXexX17xX4dxX18xX3xX59xX5axX18xX3xXexX1cxX4xX3xX9exX4dxX3xX1b5xX5axX3cxX3xX59xX2a1xX18xX19xX3xXbdxX312xXexX3xXexX16xX30exX18xX3xX31axX5axX18xX3xXexX1cxX4xX3xXexX1xXafxX18xX19xX3xX18xX1xX32axXexX3xX103xXdxXa0xXexX3xX95xX6xX33xX171xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX17xX59xX3cxXaxX12xX95xX19xX17xX4dxXdxX3xX16xX6xX8cxX3xX4xX37xX4xX3xXexX1xX6xX33xX3xX5xX3bxX30exX18xX3xX4x99bdxX18xX19xX3xX47xX13bxX3xX1b5xX3bxX32axXexX8cxX3xX24xXdxX51xX18xX3xX18xX19xX1xXabxX3xX18xX1xX573xX18xX19xX3xX19xXdxX21xXdxX3xXbxX1xX37xXbxX3xX18xX1xX4daxX33xX3xX1b5xX5axX3cxX3xX59xX2a1xX18xX19xX3xX9exX4dxX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xX3bxX3cxX3xX9exX6xXdxX3xXexX16xX549xX3xX4xX138xX6xX3xXbdxXcxXcxX101xX3xX103xXdxXa0xXexX3xX95xX6xX33xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXefxXafxXdxX3xX4xX21xX18xX1xX3xX1xXdxXa0xX18xX3xX18xX6xX3cxX171xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx80e3xX3bxXexX1xX17xX16xXaxX12xX44cxX1xX6xX18xX3xX95xX19xX6xX0xX62xXbxX12
Phan Nga