Huyện Như Xuân tổ chức Đại hội TDTT lần thứ IX – năm 2022
(Baothanhhoa.vn) - Trong 3 ngày từ 24 đến 26-5, huyện Như Xuân đã sôi nổi tổ chức Đại hội TDTT lần thứ IX – năm 2022.
d255x13b20xdff9xf5d9x15452x126f3x14512xff2exf553xX7x14bb4x114c8xeac0x15691x105e3x10a73xX5x101d9xXax10231xX0xX7xXex120b3x139d3xeecfx11110xX12x123a9x15820x12b53xe304xX18xX3x1004cxX1xd509xX3x10307xX1cxf15dxX18xX3xXexf084xX3xX4xX1x10459xX4xX3x11226xead2xXdxX3xX1x11002xXdxX3xXcx1590dxXcxXcxX3xX5x11b7fxX18xX3xXexX1xX2fxX3xf13bxX25xX3xe95fxX3xX18xd82ex1038axX3x129f2xd8efxX50xX50xX0x15415xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX55xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6x156a3xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3x10391xX3xX18xX19x14ee4xX1dxX3xXex119afxX3xX50x113eaxX3xf0b1xd792xX18xX3xX50x1231cxd6bdx14752xf2f7xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1xX23xX3xX25xX1cxX27xX18xX3xX86xe168xX3xX7x1057exXdxX3xX18xX2bxXdxX3xXexX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xXcxX3bxXcxXcxX3xX5xX40xX18xX3xXexX1xX2fxX3xX47xX25xX3xX4axX3xX18xX4dxX4exX3xX50xX51xX50xX50xdc4cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe7c7xX17xX70xX1dxXaxX12xX0xXdxX4exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX70xXexX1xX1cxX4ex12c53xX3xXdxd924xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxff34xXdxX70xXexX1xd918xX3x15237xX51xX51xXbx132eax11557xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX112xX3xX84xX8dxX84xXbxX118xX119xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX55xX55xXdxXd4xXfbxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXd4xd81axX18xX55xX18xX10xX10dxX7xX55xX50xX50xX50xX2xX55xX2xX8bxX114xX70xX84xX2xX84xX84x10d5fxX8dxX8bxXexX84xX50xX79xX8dxX84xX5xX51xXd4xde6dxXbxX19x119d0xX16xX9xX2xX114xX8dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1xX23xX3xX25xX1cxX27xX18xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xXcxX3bxXcxXcxX3xX5xX40xX18xX3xXexX1xX2fxX3xX47xX25xX3xX4axX3xX18xX4dxX4exX3xX50xX51xX50xX50xXaxX3xX10dxXdxX70xXexX1xX9xXaxX114xX51xX51xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX84xX8dxX84xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXfex109f0xX4xX3x13d85xX32xX1e3xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX7dxXdxX3xff91xX3xX4exXa3xX18xX3xX86x102c7xX1dxX3xX19xeef9xX1dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX17xX70xX1dxXaxX12xXcxX1xX6xX4exX3xX19xXdxX6xX3xX86xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX5xX40xX18xX3xX18xX7dxX1dxX3xX4xd98exX3xX1x1186cxX18xX3xX8dxX51xX51xX3xX140xX1fcxX18xX3xX86xX37xX18xX19xX3xX140xXdx15186xX18xX3x14a70xX1e3xX32xX1e3x1287fxX3xXexX1xX1cxX37xX4xX3xX50xX50xX3xX86xX17xX7dxX18xX8exX3xX86xX87xX18xX3xXexX81xX3xX4xX1e0xX4xX3xX118xXa0xX8exX3xXexX1x1313cxX3xXexX16x1373cxX18xX8exX3xe25dxX1x1257dxXdxX3xX4xX230xX3xd4a8xX1cxX6xX18xX8exX3xX5xf122xX4xX3xX5xX23x12373xX18xX19xX3xX140xd3e8xX3xXexX16xX6xX18xX19xXd4xX3xXfexX1e0xX4xX3xX1e3xX32xX1e3xX3xXexX1xX6xX4exX3xX19xXdxX6xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX7dxXdxX3xXexX33xXdxX3xX84xX3xX4exXa3xX18xX3xX19x14ad7xX4exX3xXfbxX22dxX18xX19xX3xX4xX1xX1cxX1dxe1a8xX18xX8exX3xX273xf4d1xX17xX3xX4xX17xX8exX3xXexX1cxX18xX19xX3xX4xf935xX18xX3xX140xX7dxX3xX86xX1f8xX1dxX3xX19xX1fcxX1dxXd4xX3xXfexX1e0xX4xX3xX86xX26bxX6xX3xXbxX1xX23xX230xX18xX19xX3xX86xX230xX18xX3xX140xX26bxX3xX86xXa0xX3xX18xdc42xX3xX5xX282xX4xX3xX140xX23xX287xXexX3xX273xX1xX22dxX8exX3xXexX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xXexX1xX7dxX18xX1xX3xX4xXa3xX18xX19xX3xX86xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xXcxX3bxXcxXcxX3xX4xX26fxXbxX3xX4xX230xX3xX7xX1f1xX3xX140xX7dxX3xX4xX22dxX3xX7xX282xX3xX4xX1xX1cxX1f8xX18xX3xXfbxX26bxX3xXexX275xXexX3xX86xf671xX3xXexX1xX6xX4exX3xX19xXdxX6xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xXcxX3bxXcxXcxX3xX4xX26fxXbxX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xXd4xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX17xX70xX1dxXaxX12xX0xXdxX4exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfexX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX10dxXdxX70xXexX1xX112xX3xX114xX51xX51xXbxX118xX119xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX112xX3xX84xX8bxX2xXbxX118xX119xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX55xX55xXdxXd4xXfbxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXd4xX140xX18xX55xX18xX10xX10dxX7xX55xX50xX50xX50xX2xX55xX2xX8bxX114xX70xX84xX2xX84xX8dxX51xX79xX84xXexX50xX8bxX51xX114xX51xX5xX51xXd4xX161xXbxX19xX164xX16xX9xX79xX8dxX51xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1xX23xX3xX25xX1cxX27xX18xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xXcxX3bxXcxXcxX3xX5xX40xX18xX3xXexX1xX2fxX3xX47xX25xX3xX4axX3xX18xX4dxX4exX3xX50xX51xX50xX50xXaxX3xX10dxXdxX70xXexX1xX9xXaxX114xX51xX51xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX84xX8bxX2xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXe4xX6xX18xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xXexX16xX6xX17xX3xX4x11420xX3xX5xX23xX1cxX3xX18xXdxX1exX4exX3xX4xX1xX17xX3xX4xX1e0xX4xX3xX86xX17xX7dxX18xX3xXexX1xX6xX4exX3xX19xXdxX6xX3xX86xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX17xX70xX1dxXaxX12xX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1xX23xX3xX25xX1cxX27xX18xX3xX4xX28cxX18xX19xX3xX86xXa0xX3xX1xX17xX7dxX18xX3xXexX1xX7dxX18xX1xX3xX140xXdxX1exX4xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX1e0xX4xX3xX4exXa3xX18xX3xXexX1xXdxX3xX86xX26fxX1cxX3xXexX16xX23xe684xX4xX3xX86xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX19xX2bbxX4exX3xX86xXdxX2c7xX18xX3xX273xXdxX18xX1xX8exX3xXfbx14e81xX18xX3xX18x14debxX3xX140xX7dxX3xX140xXdxX1exXexX3xX70xXa0xXd4xX3xXfex11c49xX3x1211exX3xX4exXa3xX18xX3xXexX1xXdxX3xX86xX26fxX1cxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX23xX230xX18xX19xX3xXexX16x14edcxX18xX1xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xXcxX3bxXcxXcxX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1xX23xX3xX25xX1cxX27xX18xX3xX86xX2c7xX1cxX3xX5xX7dxX3xXexX1xX87xX3xX4exX33xX18xX1xX3xX4x12f7exX6xX3xX86xX26bxX6xX3xXbxX1xX23xX230xX18xX19xX3xX140xX7dxX3xX5xX7dxX3xX4xX1e0xX4xX3xX4exXa3xX18xX3xXexX1xX353xX3xXexX1xX6xX17xX3xX4xX22dxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX7dxX17xX3xXbxX1xX1e0xXexX3xXexX16xXdxX353xX18xX3xX4exX33xX18xX1xXd4xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX17xX70xX1dxXaxX12xX0xXdxX4exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfexX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX10dxXdxX70xXexX1xX112xX3xX114xX51xX51xXbxX118xX119xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX112xX3xX84xX114xX84xXbxX118xX119xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX55xX55xXdxXd4xXfbxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXd4xX140xX18xX55xX18xX10xX10dxX7xX55xX50xX50xX50xX2xX55xX2xX8bxX114xX70xX84xX2xX84xX8dxX51xX84xX114xXexX79xX114xX8bxX2xX50xX5xX51xXd4xX161xXbxX19xX164xX16xX9xX2xX50xX51xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1xX23xX3xX25xX1cxX27xX18xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xXcxX3bxXcxXcxX3xX5xX40xX18xX3xXexX1xX2fxX3xX47xX25xX3xX4axX3xX18xX4dxX4exX3xX50xX51xX50xX50xXaxX3xX10dxXdxX70xXexX1xX9xXaxX114xX51xX51xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX84xX114xX84xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXfexX1e0xX4xX3xX86xX37xXdxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX7dxXdxX3xX1f1xX3xX4exXa3xX18xX3xXfbxX22dxX18xX19xX3xX4xX1xX1cxX1dxX2c7xX18xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX17xX70xX1dxXaxX12x144e0xX1cxX6xX3xX86xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX8exX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1xX23xX3xX25xX1cxX27xX18xX3xXexXdxX87xXbxX3xXexdc4exX4xX3xX86xX1f8xX1dxX3xX4exX33xX18xX1xX3xX140xX7dxX3xX18xX27xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1xX26fxXexX3xX5xX23xX287xX18xX19xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX7dxX17xX3xXcxX3bxXcxXcxX8exX3xXex13260xX4xX1xX3xX4xX282xX4xX3xX1xX23xX1f1xX18xX19xX3xX2fxX18xX19xX3xXfexX1cxX37xX4xX3xX140xX1fcxX18xX3xX86xX37xX18xX19xX3x157bcxXcxX17xX7dxX18xX3xX70xX27xX18xX3xX16xf5b6xX18xX3xX5xX1cxX1dxX1exX18xX3xXexX1xX27xX18xX3xXexX1xX353xX3xXexX1xX10xX17xX3xX19xX23xX230xX18xX19xX3xXe4xX1e0xX4xX3xX1bxX2bbxX3xX140xde1bxX3xX86xX33xXdx14a16xX8exX3xX86xX2bbxX18xX19xX3xXexX1xX48axXdxX3xXexX1cxX1dxX353xX18xX3xX4xX1x11d8bxX18xX3xX4xX1e0xX4xX3xX1e3xX32xX1e3xX3xX118xX1cxX26fxXexX3xX7xX524xX4xX3xXexX1xX6xX4exX3xX19xXdxX6xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX37xXdxX3xXcxX3bxXcxXcxX3xXex1190cxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX22dxX6xX3xX5xX40xX18xX3xXexX1xX2fxX3xX47xX25xXd4xX3x1081cxX87xXexX3xXexX1x10465xX4xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX86xX17xX33xX18xX3xX2xX8exX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1xX23xX3xX25xX1cxX27xX18xX3xX86xXa0xX3xX19xXdxX7dxX18xX1xX3xX86xX23xX287xX4xX3xX79xX3xX1bxXfexX1e3xX8exX3xX50xX3xX1bxXfexXe4xX3xX140xX7dxX3xX79xX3xX1bxXfexX32xX8exX3xX118xX87xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX2xX8bxX3xXexX16xX242xX18xX3xXfbxX537xX18xX19xX3xXexX2bxX18xX19xX3xX7xX524xXbxX3xX1xX1cxX1dxX3xX4xX1xX23xX230xX18xX19xX3xX140xX7dxX3xX118xX87xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX539xX55xX2xX2xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX4exXdxX2c7xX18xX3xX18xX811xXdxXd4xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe62bxX1cxXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12x12424xX33xX18xX1xX3xXfexX23xX48axX18xX19xX0xX55xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX55xXbxX12
Mạnh Cường