Ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVII: Các đại biểu thảo luận tại tổ
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 10 - 7, bước sang ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVII, buổi sáng các đại biểu được chia thành 5 tổ để thảo luận.
2547x3c6cx7bcax8745x88d8x2fbfx3316x394bx4ec4xX7x56ecx5d21xa12ax9615x3996x8aa5xX5x8cfdxXax53a8x9b11x37d0x66a3x6c78xX3xX5xX15x6925xX3x475bxXdx3287xX4xX3xXexX1xa9d0xX3xX1xX6xXdx6f16xX3x3befx95d1xX3xX1x3e05xXbxX3xXexX1xX23xX3xX7x4bc0x6e65xX28xX3x5bacx6daaxX13x80b7xX3xXex3c19x9534xX1xX3x76c6xX1xa5ebxX6xX3x59aax489fx5337xX4bx7138xX3x9070xX36xX4xX3x8d18x54efxXdxX3x4dfbxXdx9f1bxX37xX3xXexX1x3834xa961xX3xX5xX37x88c6xX41xX3xXexX54xXdxX3xXex3c2dxX0x7b8axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10xX6x7bd4xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX2x28a8xX3x5742xX3x6b43xX28xX3xX57x45b3x63caxX4xX3xX7xX6xX41xX14xX3xX41xX14xX15xX16xX3xX5xX15xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX3xX1xX6xXdxX28xX3xX2axX2bxX3xX1xX2exXbxX3xXexX1xX23xX3xX7xX36xX37xX28xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xXexX40xX41xX1xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX49xX4axX4bxX4bxX28xX3xX57xX37xX6bxXdxX3xX7xX36xX41xX14xX3xX4xX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xX53xX90x64fexX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX15xX41xX1xX3x31b3xX3xXexX6bxX3xX53xX59xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41x2b70xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX10xX41xXexX10x6383xXaxX12xX0xXdxX1axX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX7fxXexX1xX37xX1axX57xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax571cxXdxX7fxXexX1xX4dxX3x8ed7x8c49xX88xXbxa39cx4e6exX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX4dxX3x8c8ax9818xXfcxXbxX14cxX14dxXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4dxX6dxX6dxXdxX10dxX57xX6xX5fxXexX1xX6xX41xX1xX1xX5fxX6xX10dxX1cxX41xX6dxX41xX10xX141xX7xX6dxX2x92aex8253xX182xX6dxX149xX182xX7fxX183xX88xX158xX2xX2xXfcxX149xXexX157xX149xX8cxX5xX88xX10dx9bc0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX15xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX3xX1xX6xXdxX28xX3xX2axX2bxX3xX1xX2exXbxX3xXexX1xX23xX3xX7xX36xX37xX28xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xXexX40xX41xX1xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX49xX4axX4bxX4bxX4dxX3xX4fxX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xXexX54xXdxX3xXexX6bxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX6xXbxXexXdxX5fxX41xXaxX12xXcxX5fxX15xX41xX3xX4xX5exX41xX1xX3xX57xX37xX6bxXdxX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xXexX54xXdxX3xXexX6bxX3xX157xX10dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5989xX5fxX7fxX16xXaxX12xX3dxX90xX91xXdxX3xX7xa5fbxX3xX53xXdx266fxX37xX3xX1xX15xX41xX1xX3xX4x956fxX6xX3xX4xX36xX4xX3xXexX6bxX3xXexX122xX90x255exX41xX14xX28xX3xX4xX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xXexX40xX41xX1xX3xX1cxX15xX3xX4xX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xX1ax8341xXdxX3xX53x8cffxX3xXexX63xXbxX3xXexX122xX37xX41xX14xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xX1cxX257xX3xX4xX36xX4xX3xX41x9f3cxXdxX3xX7fxX37xX41xX14xX3xX41xX1xX90xX3xX14xXeexXdxX3xX1axX26dxX3xX4xX260xX6xX3xX4xX1xX260xX3xXexX2exX6xX3xX44xX2bxX3xX1xX2exXbxX3xXexX54xXdxX3xX4xX37x40d0xXdxX3xXbxX1xXdx2719xX41xX3xX1xX2exXbxX3xX4xX1xXdxX257xX37xX3xX158xX8axX8cxX28xX3xX1cxX257xX3xX4xX36xX4xX3xX57xX36xX5fxX3xX4xX36xX5fxX28xX3xXexX29axX3xXexX122x2b77xX41xX1xX3xX4xX260xX6xX3x348axX247xX13xX3dxX3xXexX40xX41xX1xX28xX3xX4xX36xX4xX3xX57xX6xX41xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xXexX40xX41xX1xX10dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX10xX41xXexX10xX122xXaxX12xX0xXdxX1axX14xX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4dxX6dxX6dxXdxX10dxX57xX6xX5fxXexX1xX6xX41xX1xX1xX5fxX6xX10dxX1cxX41xX6dxX41xX10xX141xX7xX6dxX2xX182xX183xX182xX6dxX149xX182xX7fxX183xX88xX158xX2xX2xXfcxX149xXexX149xX157xX157xX5xX183xX10dxX197xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX15xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX3xX1xX6xXdxX28xX3xX2axX2bxX3xX1xX2exXbxX3xXexX1xX23xX3xX7xX36xX37xX28xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xXexX40xX41xX1xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX49xX4axX4bxX4bxX4dxX3xX4fxX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xXexX54xXdxX3xXexX6bxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX6xXbxXexXdxX5fxX41xXaxX12xXcxX5fxX15xX41xX3xX4xX5exX41xX1xX3xX57xX37xX6bxXdxX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xXexX54xXdxX3xXexX6bxX3xX2xX10dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX4fxX36xX4xX3x890axX3xX44xXdx733bxX41xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xX53xX29exX3xXexX63xXbxX3xXexX122xX37xX41xX14xX3xXbxX1x688axX41xX3xXex4650xX4xX1xX28xX3xX5xX15xX1axX3xX122x4ffcxX3xX41xX1x7518xX41xX14xX3xX44xX44cxXexX3x4f0axX37xX5exX3xX53xX54xXexX3xX53xX90xXeexX4xX3xXexX122xX5fxX41xX14xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX122xXdxX59xX41xX3xX44xXdxX41xX1xX3xXexX44cxX3xX8axX3xX14cxX29exX3xX1xX2bcxXdxX28xX3xX482xX37xX2e8xX4xX3xXbxX1x9b85xX41xX14xX3xX8axX6xX41xX3xX41xXdxX41xX1xX28xX3xX4x8f64xX41xX14xX3xXexX36xX4xX3xX14cxX468xX16xX3xX7fxX253xX41xX14xX3xX3bxX5exX41xX14xX3xX1cxX15xX3xX1xX1exX3xXexX1xX2e8xX41xX14xX3xX4xX1xX46cxX41xX1xX3xXexX122x62f8xX3xX148xX3xXexX1xX36xX41xX14xX3xX53x7dd0xX37xX3xX41x4f3dxX1axX28xX3xX41xX1x8b9axXexX3xX5xX15xX3xX41xX14xX37xX16xX2eexX41xX3xX41xX1xX468xX41xX3xX4xX260xX6xX3xX41xX1xX47axX41xX14xX3xX1xX54xX41xX3xX4xX1xX44cxX28xX3xX16xX44cxX37xX3xX44x7ce2xX1axX28xX3xX5xX15xX1axX3xX122xX476xX3xXexX122xX36xX4xX1xX3xX41xX1xXdxX1exX1axX3xX4xX260xX6xX3xXex5c9axX41xX14xX3xX4x947fxX3xX482xX37xX6xX41xX28xX3xX53xX552xX41xX3xX1cxX4f2xX28xX3xX53xX4f2xX6xX3xXbxX1xX90xX552xX41xX14xX10dxX3xX4fxX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xX53xX29exX3xX4xX1xX40xX3xX122xX6xX3xX41xX1xX47axX41xX14xX3xX14xXdxX5exXdxX3xXbxX1xX36xXbxX3xX4x5770xX3xXexX1xX59xX3xXexX122xX5fxX41xX14xX3xXexX1xX253xX4xX3xX1xXdxX1exX41xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1xX40xX3xXexXdxX2eexX37xX3xX4xX4b9xX41xX3xX41xX1xXdxX257xX37xX3xX44xX1xX46xX3xX44xX1xX501xX41xX3xX53xX46xX3xX5xX15xX4dxX3xXexX2e8xX4xX3xX53xX2bcxX3xXexX501xX41xX14xX3xXexX122xX90xX26dxX41xX14xX3xXexX6bxX41xX14xX3xX7xX5exX41xX3xXbxX1x47d9xX1axX3xXexX122xX2eexX41xX3xX53xX4f2xX6xX3xX57xX15xX41xX14dxX3x6db6x52e3xX3dx3fbexX3xX57xX315xX41xX1xX3xX482xX37xX468xX41xX3xX53xX4fdxX37xX3xX41xX14xX90xX29axXdxX14dxX3xX4xX552xX3xX4xX507xX37xX3xX4xX36xX4xX3xX41xX14xX15xX41xX1xX3xX44xXdxX41xX1xX3xXexX44cxX3xXexX122xX5fxX41xX14xX3xX602xX603xX3dxX605xX14dxX3xX1xX37xX16xX3xX53xX2bcxX41xX14xX3xX1cxX2e8xX41xX14dxX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX122xXdxX59xX41xX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3x4013xX10dxX3xX41xX1xa088xX1axX3xXexX1xX253xX4xX3xX1xXdxX1exX41xX3xXexX1x86f3xX41xX14xX3xX5xXeexXdxX3xX4xX36xX4xX3xX41xX1xXdxX1exX1axX3xX1cxX596xX28xX3xX1axX596xX4xX3xXexXdxX2eexX37xX3xX41xX501xX1axX3xX183xX88xX2xX182xX10dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX10xX41xXexX10xX122xXaxX12xX0xXdxX1axX14xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX141xXdxX7fxXexX1xX4dxX3xX148xX149xX88xXbxX14cxX14dxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX4dxX3xX157xXfcxX148xXbxX14cxX14dxXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4dxX6dxX6dxXdxX10dxX57xX6xX5fxXexX1xX6xX41xX1xX1xX5fxX6xX10dxX1cxX41xX6dxX41xX10xX141xX7xX6dxX2xX182xX183xX182xX6dxX149xX182xX7fxX183xX88xX158xX2xX2xXfcxX149xXexXfcxX148xX148xX2xX5xX2xX10dxX197xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX15xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX3xX1xX6xXdxX28xX3xX2axX2bxX3xX1xX2exXbxX3xXexX1xX23xX3xX7xX36xX37xX28xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xXexX40xX41xX1xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX49xX4axX4bxX4bxX4dxX3xX4fxX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xXexX54xXdxX3xXexX6bxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX6xXbxXexXdxX5fxX41xXaxX12xX4fxX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xXexX54xXdxX3xXexX6bxX3xX149xX10dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX3bx3b5bxX4xX3xX57xXdxX1exXexX28xX3xX41xX1xXdxX257xX37xX3xX448xX3xX44xXdxX44cxX41xX3xX53xX29exX3xXexX63xXbxX3xXexX122xX37xX41xX14xX3xX5xX15xX1axX3xX122xX476xX3xX41xX1xX47axX41xX14xX3xX1xX54xX41xX3xX4xX1xX44cxX3xX1cxX257xX3xX157xX3xX41xX1xX46xX1axX3xX1cxX507xX41xX3xX53xX257xX4dxX3x8602xX2bcxXexX3xX5xX15xX28xX3xX41xX1xX47axX41xX14xX3xXex547exX41xX3xXexX54xXdxX3xX1xX54xX41xX3xX4xX1xX44cxX3xX1cxX257xX3xX4xX4c8xX41xX14xX3xXexX36xX4xX3xX14xXdxX5exXdxX3xXbxX1xX46xX41xX14xX3xX1axX7d2xXexX3xX57xX66cxX41xX14xX28xX3xX41xX1xX507xXexX3xX5xX15xX3xX1axX7d2xXexX3xX57xX66cxX41xX14xX3xXexX122xX5fxX41xX14xX3xX2axX1xX37xX3xX2axXdxX41xX1xX3xXexX44cxX3xX13xX14xX1xXdxX3x5e67xX552xX41xX3xX1cxX15xX3xX4xX36xX4xX3xX7fxX253xX3xX36xX41xX3xXexX122xX2exX41xX14xX3xX53xXdxX59xX1axX3xX41xX1xX90xX4dxX3xX53xX90xX29axX41xX14xX3xX1cxX10xX41xX3xX57xXdxX59xX41xX3xX53xX5fxX54xX41xX3xXexX54dxX3xX883xX4fdxX1axX3xX883xX552xX41xX3xX53xXdxX3xX1xX44cxXexX3xX1xX37xX16xX1exX41xX3x7b35xX37xX5exX41xX14xX3xX49xX90xX552xX41xX14xX28xX3xX53xX90xX29axX41xX14xX3xXexX122xX36xX41xX1xX3xXbxX1xX46cxX6xX3xXcxX468xX16xX3xX8axX3xXcxX605xX3xXcxX1xX6xX41xX1xX3xX3axX46xX6xX667xX3xX3axX6xXdxX3xX5xX15xX28xX3xXbxX1xX468xX41xX3xXexX46cxX4xX1xX28xX3xX4xX1xX40xX3xX122xX476xX3xX41xX14xX37xX16xX2eexX41xX3xX41xX1xX468xX41xX3xX1cxX15xX3xX53xX257xX3xX14cxX37xX507xXexX3xX4xX36xX4xX3xX14xXdxX5exXdxX3xXbxX1xX36xXbxX3xX14cx8609xX3xX5xX448xX3xX4xX36xX4xX3xX7fxX253xX3xX36xX41xX3xX7xX942xX3xX7fxX596xX41xX14xX3xX53xX507xXexX3xX1cxXdxX3xXbxX1xX54xX1axX3xXbxX1xX36xXbxX3xX5xX37xX63xXexX28xX3xXexX122xX5fxX41xX14xX3xX53xX46xX3xX41xX1xXdxX257xX37xX3xX7fxX253xX3xX36xX41xX3xX53xX29exX3xX4xX1xX507xXbxX3xXexX1xX37xX63xX41xX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX3xX14xX4fdxX41xX3xX2xX88xX3xX41xX501xX1axX3xX41xX1xX90xX41xX14xX3xX4xX1xX90xX6xX3xXexX122xXdxX59xX41xX3xX44xX1xX6xXdxX28xX3xX41xX1xX507xXexX3xX5xX15xX3xX41xX1xX47axX41xX14xX3xX7fxX253xX3xX36xX41xX3xX1cxXdxX3xXbxX1xX54xX1axX3xXexX1xX260xX3xXexX596xX4xX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX28xX3xX1cxXdxX3xXbxX1xX54xX1axX3xXexX15xXdxX3xX4xX1xX46cxX41xX1xX28xX3xX1cxXdxX3xXbxX1xX54xX1axX3xXexX1xX29axXdxX3xX14xXdxX6xX41xX667xX4xX4fdxX41xX3xXbxX1xX5exXdxX3xX44xXdxX2eexX41xX3xX482xX37xX16xX44cxXexX3xXexX1xX37xX3xX1xX82bxXdxX10dxX3xX247xX6xX3xX5xX15xX28xX3xX4xX1xX40xX3xX122xX476xX3xX41xX14xX37xX16xX2eexX41xX3xX41xX1xX468xX41xX3xX53xX59xX3xX44xX1xX67bxX4xX3xXbxX1xX596xX4xX3xXexX315xX41xX1xX3xXexX122xX54xX41xX14xX3xX14xXdxX5exXdxX3xX482xX37xX16xX44cxXexX3xX4xX1xX63xX1axX3xXexX122x768cxX3xX4xX36xX4xX3xXexX1xX260xX3xXexX596xX4xX3xX1xX15xX41xX1xX3xX4xX1xX46cxX41xX1xX3xX4xX1xX5fxX3xX4xX36xX4xX3xX7fxX253xX3xX36xX41xX3xX53xX29exX3xX53xX90xXeexX4xX3xX4xX1xX507xXbxX3xXexX1xX37xX63xX41xX3xX53xX4f2xX6xX3xX53xXdxX59xX1axX28xX3xX4xX1xX260xX3xXexX122xX90xX552xX41xX14xX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX28xX3xX4xX6xX1axX3xX44xX44cxXexX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX3xXexX54xXdxX3xX3axX2bcxXdxX3xX41xX14xX1xX4f2xX3xX14cx884dxX4xX3xXexXdxX44cxX41xX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX3xXexX40xX41xX1xX3xXcxX1xX6xX41xX1xX3xX3axX46xX6xX3xX41xX501xX1axX3xX183xX88xX2xX8cxX10dxX3xX247xX2eexX41xX3xX4xX54xX41xX1xX3xX53xX46xX28xX3xX4xX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xX53xX29exX3xX4xX46xX3xX41xX1xXdxX257xX37xX3xX448xX3xX44xXdxX44cxX41xX3xXbxX1xX468xX41xX3xXexX46cxX4xX1xX28xX3xX53xX36xX41xX1xX3xX14xXdxX36xX3xX4xX36xX4xX3xX1cxX507xX41xX3xX53xX257xX3xX53xX6xX41xX14xX3xX53xX90xXeexX4xX3xX41xX1xXdxX257xX37xX3xX4xX942xX3xXexX122xXdxX3xX482xX37xX6xX41xX3xXexX468xX1axX10dxX0xX6dxXbxX12xX0xXexX6xX57xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14cxX6xX41xX1xX41xX1xX6xXexXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1axX6xX122xX14xXdxX41xX4dxX3xX183xXbxX14cxX3xX6xX37xXexX5fxX14dxX3xX141xXdxX7fxXexX1xX4dxX3xXfcxX88xX88xXbxX14cxX14dxXaxX12xX0xXexX57xX5fxX7fxX16xX12xX0xXexX122xX12xX0xXexX7fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX0xXdxX1axX14xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX141xXdxX7fxXexX1xX4dxX3xXfcxX88xX88xXbxX14cxX14dxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX4dxX3xX157xX8cxX8cxXbxX14cxX14dxX3xX7fxXdxX7xXbxX5xX6xX16xX4dxX3xX57xX5xX5fxX4xX44xX14dxX3xX1axX6xX122xX14xXdxX41xX8axX5xX10x7e6cxXexX4dxX3xX6xX37xXexX5fxX14dxX3xX1axX6xX122xX14xXdxX41xX8axX122xXdxX14xX1xXexX4dxX3xX6xX37xXexX5fxX14dxXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4dxX6dxX6dxXdxX10dxX57xX6xX5fxXexX1xX6xX41xX1xX1xX5fxX6xX10dxX1cxX41xX6dxX41xX10xX141xX7xX6dxX2xX182xX183xX182xX6dxX149xX182xX7fxX183xX88xX158xX2xX2xXfcxX149xXexX148xXfcxX158xX2xX5xX158xX10dxX197xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX15xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX3xX1xX6xXdxX28xX3xX2axX2bxX3xX1xX2exXbxX3xXexX1xX23xX3xX7xX36xX37xX28xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xXexX40xX41xX1xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX49xX4axX4bxX4bxX4dxX3xX4fxX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xXexX54xXdxX3xXexX6bxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX3bxX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xXcxX122xX4fdxX41xX3xX4axX501xX41xX3xXcxX37xX507xX41xX28xX3xXcxX40xX41xX1xX3xX260xX16xX3xX1cxXdxX2eexX41xX28xX3xX247xX46cxX3xXexX1xX90xX3xX3axX37xX16xX1exX41xX3xX260xX16xX28xX3xX4fxX1xX260xX3xXexX4f2xX4xX1xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xX1xX37xX16xX1exX41xX3xX13xX1xX90xX3xXcxX1xX6xX41xX1xX4dxX3xXcxX122xX5fxX41xX14xX3xXexX1xX29axXdxX3xX14xXdxX6xX41xX3xX14xX4fdxX41xX3xX53xX468xX16xX28xX3xX53xX6xX41xX14xX3xX41xX6bxXdxX3xX5xX2eexX41xX3xX41xX1xX47axX41xX14xX3xX4xX468xX37xX3xX4xX1xX37xX16xX1exX41xX3xX1cxX257xX3xX41xX14xX90xX29axXdxX3xX7fxX468xX41xX3xX122xX260xX3xX41xX1xX6xX37xX3xX53xXdxX3xX1axX37xX6xX3xX7fxX90xX6xX3xX1xX507xX37xX28xX3xX1axX37xX6xX3xX7fxX23xX6xX3xX260xX41xX14xX3xX1xX2bcxX3xX41xX4c8xX41xX14xX3xX7fxX468xX41xX3xX41xX1xX66cxX1axX3xX14xXdxXae2xXbxX3xX41xX14xX90xX29axXdxX3xX7fxX468xX41xX3xXexX122xX36xX41xX1xX3xX44xX1x6ea6xXdxX3xXexX315xX41xX1xX3xXexX122xX54xX41xX14xX3xX57xX4f2xX3xX531xXbxX3xX14xXdxX36xX3xX44xX1xXdxX44cxX41xX3xX1axX2exXdxX3xX41xX14xX90xX29axXdxX3xX4xX5exX1axX3xX53xX2bcxX41xX14xX3xX57xX26dxXdxX3xXexX46cxX41xX1xX3xX41xX1xX468xX41xX3xX1cxX501xX41xX28xX3xXexX315xX41xX1xX3xX41xX14xX90xX29axXdxX3xX4xX6xX5fxX3xX4xX5exX10dxX3xXcxX37xX16xX3xX1cxX63xX16xX28xX3xX4xa0f8xX41xX14xX3xX53xX82bxX41xX14xX3xXexX1xX29axXdxX3xX53xX7d2xXexX3xX122xX6xX3xX41xX1xX47axX41xX14xX3xX4xX468xX37xX3xX1xXdd6xXdxX3xX5xX91xX41xX3xX5xX15xX3xX1axX2bcxXexX3xX41xX257xX41xX3xX7xX5exX41xX3xX14cxX37xX507xXexX3xX7x460exX3xX53xXdxX3xX53xX44cxX41xX3xX53xX468xX37xX3xX41xX44cxX37xX3xX4xX1xX40xX3xX41xX1xX29axX3xX1cxX15xX5fxX3xXexX315xX41xX1xX3xXexX1xX90xX552xX41xX14xX3xX1cxX15xX3xX7xX253xX3xXexX90xX552xX41xX14xX3xXexX122xXeexX3xX507xX16xX10dxX3xXcxX1xX10xX5fxX3xX53xX46xX28xX3xXexX4c8xXdxX3xX4xX1xX5fxX3xX122xX66cxX41xX14xX3xXexX40xX41xX1xX3xX4xX4fdxX41xX3xX4xX46xX3xX4xX1xXdxX44cxX41xX3xX5xX90xXeexX4xX3xXexX6bxX41xX14xX3xXexX1xX59xX3xX1cxX91xXdxX3xX41xX1xX47axX41xX14xX3xX482xX37xX16xX3xX1xX5fxX54xX4xX1xX3xX4xX596xX3xXexX1xX59xX3xX4xX1xX5fxX3xX1axa534xXdxX3xX5xX5fxX54xXdxX3xX41xX4c8xX41xX14xX3xX7xX5exX41xX3xX4x8e6fxX41xX14xX3xX53xX4fdxX37xX3xX122xX6xX3xX4xX1xX5fxX3xX7xX5exX41xX3xXbxX1xX5f1xX1axX3xXexX1xX315xX3xX1axX91xXdxX3xX14xXdxX5exXdxX3xX53xX90xXeexX4xX3xX57xX15xXdxX3xXexX5fxX36xX41xX3xX53xX90xXeexX4xX3xX1axXf18xX6xX3xX122xX91xXexX3xX14xXdxX36xX3xX1xXdxX1exX41xX3xX41xX6xX16xX10dxX3xXcxX122xX5fxX41xX14xX3xX53xX46xX28xX3xX14xXdxX5exXdxX3xXbxX1xX36xXbxX3xX4xX1xX260xX3xX16xX44cxX37xX3xX5xX15xX3xX4xX4fdxX41xX3xXexX63xXbxX3xXexX122xX37xX41xX14xX3xX53xX5f1xX16xX3xX1axX54xX41xX1xX3xX4xX4c8xX41xX14xX3xXexX36xX4xX3xX14cxXae2xX4xX3xXexXdxX44cxX41xX28xX3xX1axX26dxX3xX122xX2bcxX41xX14xX3xXexX315xX1axX3xX44xXdxX44cxX1axX3xXexX1xX2eexX1axX3xX4xX36xX4xX3xXexX1xX4f2xX3xXexX122xX90xX29axX41xX14xX3xXexXdxX2eexX37xX3xXexX1xX596xX14dxX3xXexX1xX37xX3xX1xXae2xXexX3xX4xX36xX4xX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3xX5xX91xX41xX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX3xX6bxX41xX3xX53xX4f2xX41xX1xX3xXexX54xXdxX3xX53xX4f2xX6xX3xX57xX15xX41xX14dxX3xXexXdxX44cxX41xX3xX1xX15xX41xX1xX3xX482xX37xX16xX3xX1xX5fxX54xX4xX1xX3xX7xX5exX41xX3xX14cxX37xX507xXexX28xX3xX4xX1xX44cxX3xX57xXdxX44cxX41xX28xX3xX57xX5exX5fxX3xX482xX37xX5exX41xX3xX7xX6xX37xX3xXexX1xX37xX3xX1xX5fxX54xX4xX1xX10dxX3xX4fxXf18xX41xX14xX3xX1cxX91xXdxX3xX53xX46xX3xXbxX1xX5exXdxX3xX4xX46xX3xX4xX552xX3xX4xX1xX44cxX28xX3xX4xX1xX46cxX41xX1xX3xX7xX36xX4xX1xX3xX1xXf06xX3xXexX122xXeexX3xX1xXeexXbxX3xX5xX448xX3xX53xX2e8xXdxX3xX1cxX91xXdxX3xX4xX36xX4xX3xX5x9940xX41xX1xX3xX1cxX253xX4xX3xX41xX4c8xX41xX14xX3xX7xX5exX41xX10dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX0xXdxX1axX14xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX7fxXdxX7xXbxX5xX6xX16xX4dxX3xX57xX5xX5fxX4xX44xX14dxX3xX1axX6xX122xX14xXdxX41xX8axX5xX10xXc1cxXexX4dxX3xX6xX37xXexX5fxX14dxX3xX1axX6xX122xX14xXdxX41xX8axX122xXdxX14xX1xXexX4dxX3xX6xX37xXexX5fxX14dxXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4dxX6dxX6dxXdxX10dxX57xX6xX5fxXexX1xX6xX41xX1xX1xX5fxX6xX10dxX1cxX41xX6dxX41xX10xX141xX7xX6dxX2xX182xX183xX182xX6dxX149xX182xX7fxX183xX88xX158xX2xX2xXfcxX149xXexX149xX182xX183xX149xX5xX88xX10dxX197xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX15xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX3xX1xX6xXdxX28xX3xX2axX2bxX3xX1xX2exXbxX3xXexX1xX23xX3xX7xX36xX37xX28xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xXexX40xX41xX1xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX49xX4axX4bxX4bxX4dxX3xX4fxX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xXexX54xXdxX3xXexX6bxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX4fxXf18xX41xX14xX3xXexX122xX501xX41xX3xXexX122xX26dxX3xX1cxX91xXdxX3xX4xX468xX37xX3xX4xX1xX37xX16xX1exX41xX3x4d6axX53xX90xXeexX4xX3xX1axXf18xX6xX28xX3xX122xX91xXexX3xX14xXdxX36x794dxX3xXexX122xX5fxX41xX14xX3xX41xX4c8xX41xX14xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX28xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xX13xX14xX37xX16xXa6exX41xX3xX4axX501xX41xX3xXcxX37xX507xX41xX28xX3xX4fxX1xX260xX3xXexX4f2xX4xX1xX3xX31dxX247xX13xX3dxX3xX1xX37xX16xX1exX41xX3xX3axX15xX3xXcxX122xX37xX41xX14xX3xX4xX1xX5fxX3xX57xXdxX44cxXexX4dxX3xXcxX1xX29axXdxX3xX44xX2bxX3xX53xX4fdxX37xX28xX3xX4xX468xX16xX3xX7fxX23xX6xX3xXexX63xXbxX3xXexX122xX37xX41xX14xX3xX4xX1xX260xX3xX16xX44cxX37xX3xX26dxX3xX1xX37xX16xX1exX41xX3xX3axX15xX3xXcxX122xX37xX41xX14xX28xX3xXexX1xX4f2xX3xX14cxX29exX3xX247xX40xX1axX3xX883xX552xX41xX10dxX3xX13xX1xX47axX41xX14xX3xX41xX501xX1axX3xX14xX4fdxX41xX3xX53xX468xX16xX28xX3xX4xX468xX16xX3xX7fxX23xX6xX3xX53xX90xXeexX4xX3xX14xXdxX36xX3xX41xX2eexX41xX3xX41xX4c8xX41xX14xX3xX7fxX468xX41xX3xX4xX36xX4xX3xX1xX37xX16xX1exX41xX3xXcxX1xX54xX4xX1xX3xXcxX1xX15xX41xX1xX28xX3x5aa0xX2eexX41xX3xX3bxX4f2xX41xX1xX10dxX10dxX10dxX3xXaxX53xX6bxX3xX14cxX4c8xXaxX3xXexX122xX82bxX41xX14xX3xX7fxX23xX6xX3xX44xX1xX4c8xX41xX14xX3xXexX1xX10xX5fxX3xX482xX37xX16xX3xX1xX5fxX54xX4xX1xX10dxX3xX4axX315xX3xX1cxX63xX16xX28xX3xX1xX37xX16xX1exX41xX3xX3axX15xX3xXcxX122xX37xX41xX14xX3xX1axX5fxX41xX14xX3xX1axX37xX2e8xX41xX3xX4xX46xX3xX1axX2bcxXexX3xX41xX1xX15xX3xX1axX36xX16xX3xX4xX1xX44cxX3xX57xXdxX44cxX41xX3xX7fxX23xX6xX3xXexX122xX2eexX41xX3xX53xX4f2xX6xX3xX57xX15xX41xX28xX3xX41xX1xX66cxX1axX3xX14xXdxX5exXdxX3xX482xX37xX16xX44cxXexX3xX53xX4fdxX37xX3xX122xX6xX3xX4xX1xX5fxX3xX41xX14xX90xX29axXdxX3xX7fxX468xX41xX3xXexX122xX82bxX41xX14xX3xX7fxX23xX6xX10dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX0xXdxX1axX14xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX141xXdxX7fxXexX1xX4dxX3xXfcxX88xX88xXbxX14cxX14dxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX4dxX3xX157xX149xX182xXbxX14cxX14dxX3xX7fxXdxX7xXbxX5xX6xX16xX4dxX3xX57xX5xX5fxX4xX44xX14dxX3xX1axX6xX122xX14xXdxX41xX8axX5xX10xXc1cxXexX4dxX3xX6xX37xXexX5fxX14dxX3xX1axX6xX122xX14xXdxX41xX8axX122xXdxX14xX1xXexX4dxX3xX6xX37xXexX5fxX14dxXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4dxX6dxX6dxXdxX10dxX57xX6xX5fxXexX1xX6xX41xX1xX1xX5fxX6xX10dxX1cxX41xX6dxX41xX10xX141xX7xX6dxX2xX182xX183xX182xX6dxX149xX182xX7fxX183xX88xX158xX2xX2xXfcxX149xXexX8cxX8cxX88xX183xX5xX8cxX10dxX197xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX15xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX3xX1xX6xXdxX28xX3xX2axX2bxX3xX1xX2exXbxX3xXexX1xX23xX3xX7xX36xX37xX28xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xXexX40xX41xX1xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX49xX4axX4bxX4bxX4dxX3xX4fxX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xXexX54xXdxX3xXexX6bxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX3bxX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xX3bxXf06xX3xX8d0xX37xX2e8xX4xX3xX4fxX5exX41xX1xX28xX3xXcxX40xX41xX1xX3xX260xX16xX3xX1cxXdxX2eexX41xX28xX3xX605xX1xX46xX3xX4fxX1xX260xX3xX41xX1xXdxX1exX1axX3xXexX1xX90xX29axX41xX14xX3xXexX122xX253xX4xX3x429axX16xX3xX57xX6xX41xX3xX2axXdxX59xX1axX3xXexX122xX6xX3xXcxX40xX41xX1xX3xX260xX16xX4dxX81cxX2bcxXexX3xX4xX468xX37xX3xX1xXdd6xXdxX3xX53xX6xX41xX14xX3xX53xX90xXeexX4xX3xX53xX7d2xXexX3xX122xX6xX3xX1xXdxX1exX41xX3xX41xX6xX16xX3xX7xX6xX37xX3xX41xX1xXdxX257xX37xX3xX1xX2bcxXdxX3xX41xX14xX1xX4f2xX3xX14cxXae2xX4xX3xXexXdxX44cxX41xX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX3xX4xX260xX6xX3xXexX40xX41xX1xX3xX53xX46xX3xX5xX15xX3xXexX54xXdxX3xX7xX6xX5fxX3xXexX40xX41xX1xX3xX53xX29exX3xX44xX2eexX37xX3xX14xX2exXdxX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX28xX3xX4xX46xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1xX46cxX41xX1xX3xX7xX36xX4xX1xX3xXexX1xX37xX3xX1xXae2xXexX3xX41xX1xX90xX41xX14xX3xX4xX36xX4xX3xX7fxX253xX3xX36xX41xX3xXexX122xXdxX59xX41xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX122xX2eexX41xX3xX53xX4f2xX6xX3xX57xX15xX41xX3xXexX40xX41xX1xX3xX1cx592dxX41xX3xX44xX1xX4c8xX41xX14xX3xX41xX1xXdxX257xX37xX10dxX3xXcxX4c8xXdxX3xX4xX1xX5fxX3xX122xX66cxX41xX14xX28xX3xX41xX14xX37xX16xX2eexX41xX3xX41xX1xX468xX41xX3xX4xX1xX46cxX41xX1xX3xX1cxX15bexX41xX3xX5xX15xX3xX7fxX5fxX3xX1cxXdxX1exX4xX3xX44xX2eexX37xX3xX14xX2exXdxX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX3xX1cxX15bexX41xX3xX4xX4b9xX41xX3xX1axX6xX41xX14xX3xXexX46cxX41xX1xX3xX4xX1xX37xX41xX14xX3xX4xX1xX37xX41xX14xX14dxX3xXexX1xX63xX1axX3xX4xX1xX46cxX3xX4xX46xX3xX41xX1xX47axX41xX14xX3xXexX122xX90xX29axX41xX14xX3xX1xXeexXbxX3xX4xX1xXae2xX41xX14xX3xXexX6xX3xX53xXdxX3xX1cxX63xX41xX3xX53xX2bcxX41xX14xX14dxX3xX4xX23xX3xX44xX2eexX37xX3xX14xX2exXdxX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX3xX41xX1xX90xX41xX14xX3xX44xX1xX4c8xX41xX14xX3xX14cxX36xX4xX3xX53xX4f2xX41xX1xX3xX4xX596xX3xXexX1xX59xX3xX5xX15xX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX3xX1cxX15xX5fxX3xX4xX36xXdxX3xX14xX315xX10dxX10dxX10dxX4axX315xX3xX1cxX63xX16xX28xX3xXexX46cxX41xX1xX3xX1xXdxX1exX37xX3xX482xX37xX5exX3xX4xX1xX90xX6xX3xX4xX6xX5fxX10dxX3xXcxX1xX10xX5fxX3xX53xX46xX28xX3xXexX1xX6xX16xX3xX1cxX315xX3xXexX6bxX3xX4xX1xX23xX4xX3xX1xX2bcxXdxX3xX41xX14xX1xX4f2xX3xXexX122xX15xX41xX3xX5xX6xX41xX28xX3xXexX40xX41xX1xX3xX41xX2eexX41xX3xXexX501xX41xX14xX3xX4xX90xX29axX41xX14xX3xX1xX315xX41xX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xXexXdxX44cxXbxX3xX14cxXae2xX4xX28xX3xX1cxX63xX41xX3xX53xX2bcxX41xX14xX3xX122xXdxX2eexX41xX14xX3xX1cxX91xXdxX3xX4xX36xX4xX3xX4xX4c8xX41xX14xX3xXexX16xX3xX4xX46xX3xXexX1xX44cxX3xX1axX54xX41xX1xX28xX3xX1axX37xX2e8xX41xX3xX1cxX63xX16xX3xX4xX4fdxX41xX3xXbxX1xX5exXdxX3xX4xX46xX3xX4xX1xX46cxX41xX1xX3xX7xX36xX4xX1xX3xX122xXdxX2eexX41xX14xX28xX3xX44xX59xX3xX4xX5exX3xX41xX1xX47axX41xX14xX3xX4xX6xX1axX3xX44xX44cxXexX3xXbxX1xX36xXbxX3xX5xX448xX14dxX3xX4xX46xX3xX4xX552xX3xX4xX1xX44cxX3xX53xX7d2xX4xX3xXexX1xXf18xX3xX4xX1xX5fxX3xXexX54dxX41xX14xX3xX7fxX253xX3xX36xX41xX14dxX3xXexX1xX15xX41xX1xX3xX5xX63xXbxX3xXexX6bxX28xX3xX41xX1xX46xX1axX3xX5xX63xXbxX3xX1xX82bxX3xX7xX552xX3xX4xX596xX3xXexX1xX59xX3xX1cxX15xX3xXexX1xX10xX5fxX3xX7fxX476xXdxX3xX4xX36xX4xX3xX7fxX253xX3xX36xX41xX14dxX3xX7fxX6xX41xX1xX3xX1axX596xX4xX3xX7fxX253xX3xX36xX41xX3xX44xX2eexX37xX3xX14xX2exXdxX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX3xX4xXe37xX41xX14xX3xXbxX1xX5exXdxX3xXbxX1xXf18xX3xX1xXeexXbxX3xX1cxX91xXdxX3xX1axX2e8xXdxX3xX482xX37xX6xX41xX3xXexX468xX1axX3xX4xX260xX6xX3xX41xX1xX15xX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX3xX1cxX15xX3xX41xX1xX37xX3xX4xX4fdxX37xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX122xXdxX59xX41xX3xX4xX260xX6xX3xX53xX4f2xX6xX3xXbxX1xX90xX552xX41xX14xX28xX3xX14xX67bxX41xX3xX57xX46xX3xX4xX1xX7d2xXexX3xX4xX1xXe73xX3xX1cxX91xXdxX3xX482xX37xX16xX3xX1xX5fxX54xX4xX1xX3xX1cxX15xX3xX44xX44cxX3xX1xX5fxX54xX4xX1xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX122xXdxX59xX41xX3xX41xX14xX15xX41xX1xX3xXexX122xX2eexX41xX3xX53xX4f2xX6xX3xX57xX15xX41xX28xX3xX44xX1xX37xX3xX1cxX253xX4xX10dxX10dxX10dxX10dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX0xXdxX1axX14xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX7fxXdxX7xXbxX5xX6xX16xX4dxX3xX57xX5xX5fxX4xX44xX14dxX3xX1axX6xX122xX14xXdxX41xX8axX5xX10xXc1cxXexX4dxX3xX6xX37xXexX5fxX14dxX3xX1axX6xX122xX14xXdxX41xX8axX122xXdxX14xX1xXexX4dxX3xX6xX37xXexX5fxX14dxXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4dxX6dxX6dxXdxX10dxX57xX6xX5fxXexX1xX6xX41xX1xX1xX5fxX6xX10dxX1cxX41xX6dxX41xX10xX141xX7xX6dxX2xX182xX183xX182xX6dxX149xX182xX7fxX183xX88xX158xX2xX2xXfcxX149xXexX182xX148xX157xX149xX5xX158xX10dxX197xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX15xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX3xX1xX6xXdxX28xX3xX2axX2bxX3xX1xX2exXbxX3xXexX1xX23xX3xX7xX36xX37xX28xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xXexX40xX41xX1xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX49xX4axX4bxX4bxX4dxX3xX4fxX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xXexX54xXdxX3xXexX6bxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX3bxX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3x5aebxX2eexX3xXcxX1xX4f2xX3xXcxX1xX315xX41xX28xX3xX14e6xX16xX3xX1cxXdxX2eexX41xX3xX247xX6xX41xX3xXcxX1xX90xX29axX41xX14xX3xX1cxX596xX3xXcxX40xX41xX1xX3xX260xX16xX28xX3xX605xX1xX46xX3xX4fxX1xX260xX3xXexX4f2xX4xX1xX3xX31dxX247xX13xX3dxX3xXexX40xX41xX1xX4dxX3xX4fxX36xX4xX3xX53xX552xX41xX3xX1cxX4f2xX3xX4xX4fdxX41xX3xX482xX37xX6xX41xX3xXexX468xX1axX3xXexX1xX37xX3xX1xXae2xXexX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX3xXexX1xX315xX3xX1axX91xXdxX3xX1axX6xX41xX14xX3xX5xX54xXdxX3xX41xX14xX37xX82bxX41xX3xXexX1xX37xX3xX5xX91xX41xX28xX3xXexX54xX5fxX3xXexX2e8xX4xX3xX53xX2bcxX3xXexX501xX41xX14xX3xXexX122xX90xX26dxX41xX14xX10dxX3xXcxX122xX5fxX41xX14xX3xX4xX4c8xX41xX14xX3xXexX36xX4xX3xX14xXdxX5exXdxX3xXbxX1xX46xX41xX14xX3xX1axX7d2xXexX3xX57xX66cxX41xX14xX3xX4xX4fdxX41xX3xXexX501xX41xX14xX3xX4xX90xX29axX41xX14xX3xX1xX552xX41xX3xX41xX47axX6xX3xX7xX253xX3xXbxX1xX2e8xXdxX3xX1xXeexXbxX3xX14xXdxX47axX6xX3xX4xX36xX4xX3xX41xX14xX15xX41xX1xX28xX3xX53xX552xX41xX3xX1cxX4f2xX3xX53xX59xX3xX57xX5exX5fxX3xX53xX5exX1axX3xX4xX1xX5fxX3xX4xX36xX4xX3xX7fxX253xX3xX36xX41xX3xXexX122xXdxX59xX41xX3xX44xX1xX6xXdxX3xX53xXae2xX41xX14xX3xXexXdxX44cxX41xX3xX53xX2bcxX10dxX3xX247xX2eexX41xX3xX4xX54xX41xX1xX3xX53xX46xX28xX3xX4xX36xX4xX3xX41xX14xX15xX41xX1xX3xX4xX1xX23xX4xX3xX41xX501xX41xX14xX3xX4xX4fdxX41xX3xXbxX1xX468xX41xX3xXexX46cxX4xX1xX3xX41xX14xX37xX16xX2eexX41xX3xX41xX1xX468xX41xX3xX7fxX15bexX41xX3xX53xX44cxX41xX3xX44xX1xX46xX3xX44xX1xX501xX41xX3xX4xX260xX6xX3xX53xX552xX41xX3xX1cxX4f2xX3xXexX1xX253xX4xX3xX1xXdxX1exX41xX3xX7fxX253xX3xX36xX41xX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX3xXexX1xX6xX1axX3xX1axX90xX37xX3xX4xX1xX5fxX3xXexX40xX41xX1xX3xX14xXdxX6xX3xX1xX54xX41xX28xX3xX1cxX15xX3xX4xX1xX40xX3xX14xXdxX6xX3xX1xX54xX41xX3xX53xX2e8xXdxX3xX1cxX91xXdxX3xX53xX552xX41xX3xX1cxX4f2xX3xX4xX46xX3xX41xX501xX41xX14xX3xX5xX253xX4xX3xXexX1xX253xX4xX3xX7xX253xX28xX3xX44xX1xX4c8xX41xX14xX3xX14xXdxX6xX3xX1xX54xX41xX3xX4xX1xX5fxX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX28xX3xX4xX1xX260xX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX3xXexX1xX253xX4xX3xX1xXdxX1exX41xX3xX7fxX253xX3xX36xX41xX3xX44xX1xX4c8xX41xX14xX3xX53xX260xX3xX41xX501xX41xX14xX3xX5xX253xX4xX10dxX3xX13xX14xX37xX82bxX41xX3xXexX1xX37xX3xX41xX14xX468xX41xX3xX7xX36xX4xX1xX3xXexX1xX507xXbxX3xX4xX46xX3xX1axX2bcxXexX3xXbxX1xX4fdxX41xX3xX41xX14xX37xX16xX2eexX41xX3xX41xX1xX468xX41xX3xXexX54dxX3xX4xX4c8xX41xX14xX3xXexX36xX4xX3xX14xXdxX5exXdxX3xXbxX1xX46xX41xX14xX3xX1axX7d2xXexX3xX57xX66cxX41xX14xX3xX53xX59xX3xXexX1xX253xX4xX3xX1xXdxX1exX41xX3xX4xX36xX4xX3xX7fxX253xX3xX36xX41xX3xX4xX1xX63xX1axX28xX3xX7fxX5fxX3xX1cxX63xX16xX3xX4xX36xX4xX3xX1xX37xX16xX1exX41xX28xX3xX41xX14xX15xX41xX1xX3xX1cxX15xX3xXexX40xX41xX1xX3xX4xX4fdxX41xX3xX53xX5f1xX16xX3xX1axX54xX41xX1xX3xX1cxX63xX41xX3xX53xX2bcxX41xX14xX3xX14cxX29exX3xX1xX2bcxXdxX3xX1xX46xX6xX28xX3xXexX1xX37xX3xX1xXae2xXexX3xX4xX36xX4xX3xX41xX1xX15xX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX3xX1cxX15xX5fxX3xX53xX59xX3xXexX1xX253xX4xX3xX1xXdxX1exX41xX3xX4xX36xX4xX3xX7fxX253xX3xX36xX41xX28xX3xXexX501xX41xX14xX3xX41xX14xX37xX82bxX41xX3xXexX1xX37xX3xX4xX1xX5fxX3xX41xX14xX468xX41xX3xX7xX36xX4xX1xX10dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX0xXdxX1axX14xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX7fxXdxX7xXbxX5xX6xX16xX4dxX3xX57xX5xX5fxX4xX44xX14dxX3xX1axX6xX122xX14xXdxX41xX8axX5xX10xXc1cxXexX4dxX3xX6xX37xXexX5fxX14dxX3xX1axX6xX122xX14xXdxX41xX8axX122xXdxX14xX1xXexX4dxX3xX6xX37xXexX5fxX14dxXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4dxX6dxX6dxXdxX10dxX57xX6xX5fxXexX1xX6xX41xX1xX1xX5fxX6xX10dxX1cxX41xX6dxX41xX10xX141xX7xX6dxX2xX182xX183xX182xX6dxX149xX182xX7fxX183xX88xX158xX2xX2xXfcxX149xXexX2xXfcxX157xX88xX5xX157xX10dxX197xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX15xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX3xX1xX6xXdxX28xX3xX2axX2bxX3xX1xX2exXbxX3xXexX1xX23xX3xX7xX36xX37xX28xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xXexX40xX41xX1xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX49xX4axX4bxX4bxX4dxX3xX4fxX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xXexX54xXdxX3xXexX6bxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX3bxX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xX13xX14xX4c8xX3xXcxX4c8xX41xX3xXcxX15bexX41xX28xX3xXcxX40xX41xX1xX3xX260xX16xX3xX1cxXdxX2eexX41xX28xX3xX4fxX1xX260xX3xXexX4f2xX4xX1xX3xX19c5xXdxX2eexX41xX3xX53xX5fxX15xX41xX3xX19c5xX6xX5fxX3xX53xX2bcxX41xX14xX3xXexX40xX41xX1xX4dxX4fxX4c8xX41xX14xX3xXexX36xX4xX3xX14xXdxX5exXdxX3xXbxX1xX46xX41xX14xX3xX1axX7d2xXexX3xX57xX66cxX41xX14xX3xX4xX4b9xX41xX3xX41xX1xXdxX257xX37xX3xX57xX507xXexX3xX4xX507xXbxX3xX7fxX5fxX3xX41xX1xXdxX257xX37xX3xX16xX44cxX37xX3xX44xX531xX1axX3xX4xX1xX90xX6xX3xX53xX90xXeexX4xX3xX44xX1xX67bxX4xX3xXbxX1xX596xX4xX3xX44xX4f2xXbxX3xXexX1xX29axXdxX28xX3xXexX122xX5fxX41xX14xX3xX53xX46xX3xX4xX46xX3xX1cxXdxX1exX4xX3xX4xX1xX90xX6xX3xXexX1xX4c8xX41xX14xX3xXexXdxX41xX3xX482xX37xX16xX3xX1xX5fxX54xX4xX1xX3xXexX1xX253xX4xX3xX1xXdxX1exX41xX3xX7fxX253xX3xX36xX41xX3xX4xX596xX3xXexX1xX59xX3xX4xX1xX5fxX3xX41xX1xX468xX41xX3xX7fxX468xX41xX3xX57xXdxX44cxXexX14dxX3xX41xX14xX90xX29axXdxX3xX7fxX468xX41xX3xX1xXdxX59xX37xX3xX1cxX257xX3xX7fxX253xX3xX36xX41xX3xX4xX4b9xX41xX3xX1xX54xX41xX3xX4xX1xX44cxX28xX3xX7fxX15bexX41xX3xX53xX44cxX41xX3xX41xX14xX1xXdxX3xX1xX5fxX7d2xX4xX10dxX3xXcxX1xX4c8xX41xX14xX3xXexXdxX41xX3xX4xX552xX3xX4xX1xX44cxX3xX4xX1xX46cxX41xX1xX3xX7xX36xX4xX1xX3xX57xX82bxXdxX3xXexX1xX90xX29axX41xX14xX3xX4xX1xX5fxX3xX41xX14xX90xX29axXdxX3xX7fxX468xX41xX3xX4xX1xX90xX6xX3xX122xX476xX28xX3xX4xX1xX90xX6xX3xX4xX4c8xX41xX14xX3xX44xX1xX6xXdxX28xX3xXexX1xX2e8xX41xX14xX3xX41xX1xX507xXexX3xX1cxX15xX3xX44xX531xX5fxX3xX7fxX15xXdxX3xXexX1xX29axXdxX3xX14xXdxX6xX41xX3xX4xX1xXdxX3xXexX122xX5exX3xX7fxX15bexX41xX3xX53xX44cxX41xX3xX41xX14xX90xX29axXdxX3xX7fxX468xX41xX3xX7xX37xX16xX3xX57xX315xX28xX3xX44xX1xX4c8xX41xX14xX3xX57xX15xX41xX3xX14xXdxX6xX5fxX3xX53xX507xXexX3xX4xX1xX5fxX3xX41xX1xX15xX3xXexX1xX4fdxX37xX3xXexX1xXdxX3xX4xX4c8xX41xX14xX10dxX3xX247xX2eexX41xX3xX4xX54xX41xX1xX3xX53xX46xX28xX3xX4xX4c8xX41xX14xX3xXexX36xX4xX3xX482xX37xX5exX41xX3xX5xX448xX3xX13xX1xX15xX3xX41xX90xX91xX4xX3xX4xX4b9xX41xX3xX44xX531xX1axX3xX41xX2eexX41xX3xX53xX29exX3xX4xX46xX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX28xX3xX4xX1xX260xX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX3xX1cxXdxX3xXbxX1xX54xX1axX3xXexX1xX90xX29axX41xX14xX3xX11d5xX41xX1xX29axX41xX11e7xX3xX5xX37xX63xXexX3xX1cxX15xX3xX14cxXdxX41xX3xX14xXdxX6xX3xX1xX54xX41xX10dxX3xX3axXdxX1exXbxX3xX1xX2bcxXdxX3xX3dxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3xXexX40xX41xX1xX3xX4xX1xX90xX6xX3xX44xXdxX44cxX41xX3xX41xX14xX1xX4f2xX28xX3xX53xX257xX3xX14cxX37xX507xXexX3xXexX40xX41xX1xX3xX14cxX942xX3xX5xX448xX3xXexX1xX15xX41xX1xX3xX1cxXdxX2eexX41xX3xX1cxXdxX3xXbxX1xX54xX1axX3xX53xX59xX3xX14xXdxX36xX3xX53xXae2xX41xX14xX3xX1axX23xX4xX3xX1xX5fxX54xXexX3xX53xX2bcxX41xX14xX3xX4xX260xX6xX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xX1exXbxX28xX3xX14cxX468xX16xX3xX7fxX253xX41xX14xX3xX4xX2bcxX41xX14xX3xX53xX82bxX41xX14xX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3xX1xX5fxX54xXexX3xX53xX2bcxX41xX14xX3xX1xXdxX1exX37xX3xX482xX37xX5exX10dxX3xX3dxX5fxX3xX53xX46xX28xX3xXexX40xX41xX1xX3xX4xX4fdxX41xX3xXexX501xX41xX14xX3xX4xX90xX29axX41xX14xX3xXexX1xX6xX41xX1xX3xXexX122xX6xX28xX3xX44xXdxX59xX1axX3xXexX122xX6xX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3xX1cxXdxX3xXbxX1xX54xX1axX3x8b47xX1cxX1exX3xX7xXdxX41xX1xX3xX1axX4c8xXdxX3xXexX122xX90xX29axX41xX14xX28xX3xX6xX41xX3xXexX5fxX15xX41xX3xXexX1xX253xX4xX3xXbxX1xX5f1xX1axX28xX3xX6xX41xX3xXexX5fxX15xX41xX3xX5xX6xX5fxX3xX53xX2bcxX41xX14xX28xX3xX4xX1xX44cxX3xX53xX2bcxX3xX4xX1xX46cxX41xX1xX3xX7xX36xX4xX1xX3xX1cxX91xXdxX3xX41xX14xX90xX29axXdxX3xX5xX6xX5fxX3xX53xX2bcxX41xX14xX667x5d18xX3xX14cxX942xX3xXbxX1xX54xXexX3xX41xX14xX1xXdxX2eexX1axX28xX3xX1cxX15xX3xX4xX46xX3xX4xX1xX44cxX3xXexX15xXdxX3xX4xX23xX41xX14xX3xX122xX67bxX41xX28xX3xX53xX82bxX41xX14xX3xXexX1xX29axXdxX3xX44xX1xX67bxX4xX3xXbxX1xX596xX4xX3xX41xX1xX47axX41xX14xX3xX1xX54xX41xX3xX4xX1xX44cxX3xXexX122xX2eexX41xX28xX3xX4xX1xX67bxX4xX3xX4xX1xX67bxX41xX3xX4xX4c8xX41xX14xX3xXexX36xX4xX3xX14xXdxX5exXdxX3xXbxX1xX46xX41xX14xX3xX1axX7d2xXexX3xX57xX66cxX41xX14xX3xX7xXe73xX3xX53xX54xXexX3xX44xX44cxXexX3xX482xX37xX5exX3xXexX2e8xXexX10dxX10dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX0xXdxX1axX14xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX141xXdxX7fxXexX1xX4dxX3xXfcxX88xX88xXbxX14cxX14dxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX4dxX3xX157xX183xX183xXbxX14cxX14dxXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4dxX6dxX6dxXdxX10dxX57xX6xX5fxXexX1xX6xX41xX1xX1xX5fxX6xX10dxX1cxX41xX6dxX41xX10xX141xX7xX6dxX2xX182xX183xX182xX6dxX149xX182xX7fxX183xX88xX158xX2xX2xXfcxX149xXexXfcxX2xX183xX157xX5xX149xX10dxX197xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX15xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX3xX1xX6xXdxX28xX3xX2axX2bxX3xX1xX2exXbxX3xXexX1xX23xX3xX7xX36xX37xX28xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xXexX40xX41xX1xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX49xX4axX4bxX4bxX4dxX3xX4fxX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xXexX54xXdxX3xXexX6bxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX3bxX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xX19c5xX2eexX3xX3bxX23xX4xX3xX602xXdxX6xX41xX14xX28xX3xX4fxX1xX260xX3xXexX4f2xX4xX1xX3xX31dxX247xX13xX3dxX3xX1xX37xX16xX1exX41xX3xX3axX5fxX66cxX41xX14xX3xX3axX46xX6xX4dxX3xX4axX91xXdxX3xX7xX253xX3xXexX1xX37xX3xX1xXae2xXexX28xX3xX44xX2eexX37xX3xX14xX2exXdxX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX3xX4xX260xX6xX3xXexX40xX41xX1xX28xX3xX41xX1xXdxX257xX37xX3xX44xX1xX37xX3xX4xX4c8xX41xX14xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3xX53xX29exX3xX1cxX15xX3xX53xX6xX41xX14xX3xX1xX315xX41xX1xX3xXexX1xX15xX41xX1xX3xXexX1xXae2xX4xX3xX53xX5f1xX16xX3xX44xXdxX41xX1xX3xXexX44cxX3xX8axX3xX14cxX29exX3xX1xX2bcxXdxX3xX26dxX3xX4xX36xX4xX3xX53xX4f2xX6xX3xXbxX1xX90xX552xX41xX14xX10dxX3xXcxX37xX16xX3xX41xX1xXdxX2eexX41xX28xX3xX1cxX507xX41xX3xX53xX257xX3xX14xXdxX5exXdxX3xXbxX1xX46xX41xX14xX3xX1axX7d2xXexX3xX57xX66cxX41xX14xX3xXexX54xXdxX3xX4xX36xX4xX3xX44xX1xX37xX3xX4xX4c8xX41xX14xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3xX53xX6xX41xX14xX3xXexX122xXdxX59xX41xX3xX44xX1xX6xXdxX3xX41xX44cxX37xX3xX44xX1xX4c8xX41xX14xX3xX14xXdxX5exXdxX3xX482xX37xX16xX44cxXexX3xX11d5xX122xX2e8xXexX3xX122xX36xX5fxX11e7xX3xX7xXe73xX3xXexXdxX257xX1axX3xX5f1xX41xX3xX41xX14xX37xX16xX3xX4xX552xX3xXexX122xX26dxX3xXexX1xX15xX41xX1xX3xX53xXdxX59xX1axX3xX41xX46xX41xX14xX10dxX3xX13xX14xX6xX16xX3xXexX54xXdxX3xX2axX1xX37xX3xX4fxX4c8xX41xX14xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3xX3axX5fxX15xX41xX14xX3xX19c5xX5fxX41xX14xX28xX3xX53xX29exX3xX482xX37xX6xX3xXaxX148xX3xX1axXf18xX6xX3xX5xXae2xX6xXaxX3xX41xX14xX90xX29axXdxX3xX7fxX468xX41xX3xX53xX29exX3xX41xX14xX90xX41xX14xX3xX7xX5exX41xX3xX14cxX37xX507xXexX28xX3xX41xX1xX90xX41xX14xX3xX53xX44cxX41xX3xX41xX6xX16xX3xX41xX14xX90xX29axXdxX3xX7fxX468xX41xX3xX1cxX15bexX41xX3xX4xX1xX90xX6xX3xX53xX90xXeexX4xX3xX41xX1xX63xX41xX3xXexXdxX257xX41xX3xX1xXf06xX3xXexX122xXeexX3xX7xX5exX41xX3xX14cxX37xX507xXexX28xX3xX53xX257xX41xX3xX57xXf18xX28xX3xX1axX7d2xX4xX3xX7fxXf18xX3xX4xX1xX46cxX41xX1xX3xX482xX37xX16xX257xX41xX3xX53xX4f2xX6xX3xXbxX1xX90xX552xX41xX14xX3xX53xX29exX3xX1xX5fxX15xX41xX3xXexX1xX15xX41xX1xX3xX14cxX5fxX41xX14xX3xX4xX4c8xX41xX14xX3xXexX36xX4xX3xX44xXdxX59xX1axX3xX44xX2eexX10dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX0xXdxX1axX14xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX141xXdxX7fxXexX1xX4dxX3xXfcxX88xX88xXbxX14cxX14dxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX4dxX3xX157xXfcxX183xXbxX14cxX14dxXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4dxX6dxX6dxX57xX6xX5fxXexX1xX6xX41xX1xX1xX5fxX6xX10dxX1cxX41xX6dxXbxX5fxX122xXexX6xX5xX6dxX605xX1xX5fxXexX5fxX7xX6dxX183xX88xX2xX182xX8axX88xX8cxX8axX2xX88xX6dxX53xX82bxX41xX14xX3xX4xX1xX46cxX3xX883xX552xX41xX3xX883xX26dxX3xXcxX90xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX2169xX2xX21c8x88d4xX81cxX605xX247xX7fxX482xX44xX88xX2xX148xX44xX141xX3dxX157xX5fxXbxX122xX10dxX197xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX3bxX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xX247xXf18xXdxX3xX3bxX315xX41xX1xX3xX883xX552xX41xX28xX3xX602xXdxX36xX1axX3xX53xX2e8xX4xX3xX883xX26dxX3xXcxX90xX3xXbxX1xX36xXbxX4dxX4fxX507xXbxX3xX260xX16xX3xX26dxX3xX1axX2bcxXexX3xX7xX2e8xX3xX41xX552xXdxX3xX4xX1xX90xX6xX3xX1cxX15xX5fxX3xX4xX37xX2bcxX4xX3xX482xX37xX16xX44cxXexX3xX5xXdxX1exXexX28xX3xX4xX1xX90xX6xX3xX7xX36xXexX3xX7xX6xX5fxX3xXexX122xX5fxX41xX14xX3xX4xX4c8xX41xX14xX3xXexX36xX4xX3xX14xXdxX5exXdxX3xXbxX1xX46xX41xX14xX3xX1axX7d2xXexX3xX57xX66cxX41xX14xX3xX2169xX602xX605xX81cxX247xX21c8xX14dxX3xX1cxXdxX1exX4xX3xX57xX2e8xX3xXexX122xX46cxX3xX4xX36xX41xX3xX57xX2bcxX3xX5xX15xX1axX3xX4xX4c8xX41xX14xX3xXexX36xX4xX3xX602xX605xX81cxX247xX3xX1cxX15bexX41xX3xX4xX4b9xX41xX3xX41xX1xXdxX257xX37xX3xX57xX507xXexX3xX4xX63xXbxX14dxX3xXexX1xXdxX44cxX37xX3xX4xX36xX4xX3xX1axX7d2xXexX3xX57xX66cxX41xX14xX3xX44xX1xX37xX3xXexX36xXdxX3xX53xX4f2xX41xX1xX3xX4xX90xX10dxX3xX4axX15bexX41xX3xX4xX4b9xX41xX3xX4xX46xX3xX7xX253xX3xX53xXf18xX41xX3xX53xX5f1xX16xX3xX14xXdxX47axX6xX3xX4xX507xXbxX3xX260xX16xX28xX3xX4xX1xX46cxX41xX1xX3xX482xX37xX16xX257xX41xX3xX53xX4f2xX6xX3xXbxX1xX90xX552xX41xX14xX3xX1cxX91xXdxX3xX4xX36xX4xX3xX7xX26dxX3xX41xX14xX15xX41xX1xX3xXexX122xX5fxX41xX14xX3xX14xXdxX5exXdxX3xXbxX1xX46xX41xX14xX3xX1axX7d2xXexX3xX57xX66cxX41xX14xX10dxX3xX4fxX4c8xX41xX14xX3xXexX36xX4xX3xX482xX37xX16xX3xX1xX5fxX54xX4xX1xX3xX14cxX468xX16xX3xX7fxX253xX41xX14xX3xX1cxX15xX3xX482xX37xX16xX3xX1xX5fxX54xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX44cxXexX3xX4xX4b9xX41xX3xX4xX1xX63xX1axX10dxX3xX4fxX4b9xX41xX3xXexX315xX41xX1xX3xXexX122xX54xX41xX14xX3xX4xX36xX41xX3xX57xX2bcxX3xX41xX1xXdxX2eexX37xX3xX44xX1xX2eexX28xX3xX41xX1xXe37xX41xX14xX3xX41xX1xXdxXa6exX37xX3xXexX122xX5fxX41xX14xX3xX14xXdxX5exXdxX3xX482xX37xX16xX44cxXexX3xXexX1xX260xX3xXexX596xX4xX3xX1xX15xX41xX1xX3xX4xX1xX46cxX41xX1xX14dxX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3xX41xX1xX63xX41xX3xX7fxX253xX3xX36xX41xX3xX53xX59xX3xXexX122xX596xX4xX3xX5xXeexXdxX10dxX3xX3bxX257xX3xX41xX14xX1xX4f2xX3xXexX40xX41xX1xX3xX4xX4fdxX41xX3xX122xX15xX3xX7xX5fxX36xXexX3xX4xX36xX4xX3xXexX1xX260xX3xXexX596xX4xX3xX5xXdxX2eexX41xX3xX482xX37xX6xX41xX3xX53xX44cxX41xX3xX602xX605xX81cxX247xX3xX53xX59xX3xX122xXae2xXexX3xX41xX14xX67bxX41xX3xXexX1xX29axXdxX3xX14xXdxX6xX41xX3xXexX1xX253xX4xX3xX1xXdxX1exX41xX28xX3xX4xX46xX3xX482xX37x7d9dxX3xX90xX37xX3xXexXdxX2eexX41xX3xX602xX605xX81cxX247xX28xX3xX4xX36xX4xX3xX41xX14xX15xX41xX1xX3xX4xX4fdxX41xX3xX4xX1xX260xX3xX53xX2bcxX41xX14xX3xX122xX15xX3xX7xX5fxX36xXexX28xX3xX4xX67bxXexX3xX14xXdxX5exX1axX3xXexX1xX29axXdxX3xX14xXdxX6xX41xX3xXexX1xX253xX4xX3xX1xXdxX1exX41xX3xX4xX36xX4xX3xXexX1xX260xX3xXexX596xX4xX3xX1xX15xX41xX1xX3xX4xX1xX46cxX41xX1xX28xX3xX57xX2e8xX3xXexX122xX46cxX3xX4xX36xX41xX3xX57xX2bcxX3xX4xX46xX3xX41xX501xX41xX14xX3xX5xX253xX4xX3xX26dxX3xX57xX2bcxX3xXbxX1xX63xX41xX3xX14xXdxX5exXdxX3xX482xX37xX16xX44cxXexX3xXexX1xX260xX3xXexX596xX4xX3xX1xX15xX41xX1xX3xX4xX1xX46cxX41xX1xX3xX53xX59xX3xXexX54xX5fxX3xX53xXdxX257xX37xX3xX44xXdxX1exX41xX3xXexX1xX37xX63xX41xX3xX5xXeexXdxX3xX4xX1xX5fxX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3xX44xX1xXdxX3xX53xX44cxX41xX3xX14xXdxX6xX5fxX3xX7fxX4f2xX4xX1xX10dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX0xXdxX1axX14xX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4dxX6dxX6dxXdxX10dxX57xX6xX5fxXexX1xX6xX41xX1xX1xX5fxX6xX10dxX1cxX41xX6dxX41xX10xX141xX7xX6dxX2xX182xX183xX182xX6dxX149xX182xX7fxX183xX88xX158xX2xX2xXfcxX149xXexX149xX158xX158xX182xX5xX182xX10dxX197xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX15xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX3xX1xX6xXdxX28xX3xX2axX2bxX3xX1xX2exXbxX3xXexX1xX23xX3xX7xX36xX37xX28xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xXexX40xX41xX1xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX49xX4axX4bxX4bxX4dxX3xX4fxX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xXexX54xXdxX3xXexX6bxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX3bxX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xX3bxXdxX41xX1xX3xX49xX37xX468xX41xX3xX3axX90xX91xX41xX14xX28xX3xX247xX46cxX3xXexX1xX90xX3xX3bxX5exX41xX14xX3xX260xX16xX3xX44xX1xX2e8xXdxX3xX4xX36xX4xX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3xXexX40xX41xX1xX4dxX3xX148xX3xXexX1xX36xX41xX14xX3xX53xX4fdxX37xX3xX41xX501xX1axX3xX4xX4c8xX41xX14xX3xXexX36xX4xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX122xXdxX59xX41xX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3xXexX122xX2eexX41xX3xX53xX4f2xX6xX3xX57xX15xX41xX3xXexX40xX41xX1xX3xX53xX54xXexX3xX44xX44cxXexX3xX482xX37xX5exX3xXexX46cxX4xX1xX3xX4xX253xX4xX3xX1cxX91xXdxX3xX2xX10dxX2xX148xX158xX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3xX53xX90xXeexX4xX3xXexX1xX15xX41xX1xX3xX5xX63xXbxX3xX1axX91xXdxX10dxX3xX3bxX468xX16xX3xX5xX15xX3xXexX46cxX41xX3xX1xXdxX1exX37xX3xX53xX36xX41xX14xX3xX1axX54dxX41xX14xX10dxX3xXcxX37xX16xX3xX41xX1xXdxX2eexX41xX28xX3xX1xXdxX1exX41xX3xX41xX6xX16xX3xXexX122xX2eexX41xX3xX53xX4f2xX6xX3xX57xX15xX41xX3xXexX40xX41xX1xX3xX4xX46xX3xX41xX1xXdxX257xX37xX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3xXexX1xX15xX41xX1xX3xX5xX63xXbxX3xX122xX82bxXdxX3xX41xX1xX90xX41xX14xX3xX44xX1xX4c8xX41xX14xX3xX1xX5fxX54xXexX3xX53xX2bcxX41xX14xX3xX1xX5fxX7d2xX4xX3xX1xX5fxX54xXexX3xX53xX2bcxX41xX14xX3xX4xX4fdxX1axX3xX4xX1xX54dxX41xX14xX28xX3xX41xXeexX3xX53xX2exX41xX14xX3xXexXdxX257xX41xX3xXexX1xX37xX44cxX3xX53xX507xXexX28xX3xX41xXeexX3xXexX1xX37xX44cxX3xXexX15xXdxX3xX41xX14xX37xX16xX2eexX41xX28xX3xX41xXeexX3xX53xX2exX41xX14xX3xX57xX5exX5fxX3xX1xXdxX59xX1axX3xX14cxX29exX3xX1xX2bcxXdxX10dxX10dxX10dxX28xX3xX14xX468xX16xX3xX5exX41xX1xX3xX1xX90xX26dxX41xX14xX3xX44xX1xX4c8xX41xX14xX3xX41xX1xXdd6xX3xX1cxX15xX5fxX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX37xX3xX41xX14xX468xX41xX3xX7xX36xX4xX1xX10dxX3xX247xX2eexX41xX3xX4xX54xX41xX1xX3xX53xX46xX28xX3xXexX122xX2eexX41xX3xXexX1xX253xX4xX3xXexX44cxX3xX1xXdxX1exX41xX3xX41xX6xX16xX3xX4xX46xX3xX41xX1xXdxX257xX37xX3xX53xX2e8xXdxX3xXexX90xXeexX41xX14xX3xXexX1xX15xX41xX1xX3xX5xX63xXbxX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3xX4xX1xX260xX3xX16xX44cxX37xX3xX5xX15xX3xX7fxX4f2xX4xX1xX3xX1cxX596xX3xX4xX4fdxX1axX3xX53xX82bxX28xX3xX4xX1xX5fxX3xX1cxX6xX16xX3xX41xX7d2xX41xX14xX3xX5xX29exXdxX28xX3xX14xX468xX16xX3xX5exX41xX1xX3xX1xX90xX26dxX41xX14xX3xX44xX1xX4c8xX41xX14xX3xX41xX1xXdd6xX3xXexX91xXdxX3xX53xX29axXdxX3xX7xX2e8xX41xX14xX3xX41xX1xX468xX41xX3xX7fxX468xX41xX3xX1cxX15xX3xX6xX41xX3xX41xXdxX41xX1xX3xXexX122xX63xXexX3xXexX253xX10dxX3xX3bxX257xX3xX41xX14xX1xX4f2xX3xXexX40xX41xX1xX3xX4xX4fdxX41xX3xX4xX46xX3xX14xXdxX5exXdxX3xXbxX1xX36xXbxX3xX1axX54xX41xX1xX3xX1axXe73xX3xX53xX59xX3xX482xX37xX5exX41xX3xX5xX448xX3xX41xX1xX47axX41xX14xX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3xXexX1xX37xX2bcxX4xX3xX5xX1099xX41xX1xX3xX1cxX253xX4xX3xX41xX15xX16xX3xX41xX1xX66cxX1axX3xX53xX5exX1axX3xX57xX5exX5fxX3xX6xX41xX3xX41xXdxX41xX1xX3xXexX122xX63xXexX3xXexX253xX3xXexX122xX2eexX41xX3xX53xX4f2xX6xX3xX57xX15xX41xX10dxX3xX3bxX2e8xXdxX3xX1cxX91xXdxX3xX4xX36xX4xX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3xX4xX4b9xX41xX3xX41xXeexX3xX53xX2exX41xX14xX3xXexX1xX37xX44cxX3xX53xX507xXexX28xX3xXexX1xX37xX44cxX3xX44xX1xX5fxX36xX41xX14xX3xX7xX5exX41xX3xX4xX4fdxX41xX3xX4xX46xX3xX57xXdxX1exX41xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX1axX54xX41xX1xX3xX53xX59xX3xXexX1xX37xX3xX1xX82bxXdxX3xX41xXeexX28xX3xX1xX5fxX7d2xX4xX3xXexX1xX37xX3xX1xX82bxXdxX3xX53xX507xXexX3xX53xX59xX3xXexX122xX36xX41xX1xX3xXexX315xX41xX1xX3xXexX122xX54xX41xX14xX3xX5xX29exX41xX14xX3xXbxX1xX46cxX3xXexX15xXdxX3xX41xX14xX37xX16xX2eexX41xX28xX3xX14xX468xX16xX3xXexX1xX507xXexX3xXexX1xX37xX3xXexX1xX37xX44cxX3xX4xX1xX5fxX3xX13xX1xX15xX3xX41xX90xX91xX4xX10dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX0xXdxX1axX14xX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4dxX6dxX6dxXdxX10dxX57xX6xX5fxXexX1xX6xX41xX1xX1xX5fxX6xX10dxX1cxX41xX6dxX41xX10xX141xX7xX6dxX2xX182xX183xX182xX6dxX149xX182xX7fxX183xX88xX158xX2xX2xXfcxX149xXexX2xX8cxX182xX8cxX5xX2xX88xX10dxX197xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX15xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX3xX1xX6xXdxX28xX3xX2axX2bxX3xX1xX2exXbxX3xXexX1xX23xX3xX7xX36xX37xX28xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xXexX40xX41xX1xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX49xX4axX4bxX4bxX4dxX3xX4fxX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xXexX54xXdxX3xXexX6bxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX3bxX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xX13xX14xX37xX16xXa6exX41xX3xX3axX82bxX41xX14xX3xX605xX1xX5fxX41xX14xX28xX3xXcxX6bxX41xX14xX3xX602xXdxX36xX1axX3xX53xX2e8xX4xX3xX4fxX4c8xX41xX14xX3xXexX16xX3xX4fxX605xX3xX4fxX4c8xX41xX14xX3xX41xX4c8xX41xX14xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3xXcxXdxX44cxX41xX3xX13xX4c8xX41xX14xX4dxX3xX3axXdxX1exX41xX3xX41xX6xX16xX3xXexX122xX2eexX41xX3xX53xX4f2xX6xX3xX57xX15xX41xX3xXexX40xX41xX1xX3xX4xX46xX3xX41xX1xXdxX257xX37xX3xX4xX552xX3xX7xX26dxX3xX44xXdxX41xX1xX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX4xX46xX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xXexX1xX37xX3xX1xX15xX41xX14xX3xXex3058xX3xX53xX82bxX41xX14xX3xX1axXf06xXdxX3xX41xX501xX1axX3xX41xX1xX90xX41xX14xX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX253xX4xX3xX1xXdxX1exX41xX3xX41xX14xX1xX1099xX6xX3xX1cxX596xX3xX41xX2bcxXbxX3xXexX1xX37xX44cxX3xX1cxX91xXdxX3xX13xX1xX15xX3xX41xX90xX91xX4xX3xXexX1xX10xX5fxX3xX482xX37xX16xX3xX53xX4f2xX41xX1xX3xX5xX54xXdxX3xXexX1xX507xXbxX10dxX3xX4axX315xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX552xX3xX7xX26dxX3xX41xX15xX16xX3xX4xX1xX90xX6xX3xXbxX1xX5exXdxX3xX5xX15xX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX10dxX3xX3bxX59xX3xX1xX15xXdxX3xX1xX4b9xX6xX3xX14xXdxX47axX6xX3xX5xXeexXdxX3xX46cxX4xX1xX3xX13xX1xX15xX3xX41xX90xX91xX4xX28xX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3xX1cxX15xX3xX41xX14xX90xX29axXdxX3xXexXdxX2eexX37xX3xX7fxXf18xX41xX14xX3xX4xX4fdxX41xX3xXbxX1xX5exXdxX3xX4xX46xX3xX4xX552xX3xX4xX1xX44cxX3xX482xX37xX5exX41xX3xX5xX448xX3xX44xXdxX41xX1xX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX14xX67bxX41xX3xX1cxX91xXdxX3xX41xX14xX1xX1099xX6xX3xX1cxX596xX3xX41xX2bcxXbxX3xXexX1xX37xX44cxX3xX4xX260xX6xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX552xX3xX7xX26dxX3xX7xX5exX41xX3xX14cxX37xX507xXexX28xX3xX1xX2bcxX3xX44xXdxX41xX1xX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX4xX36xX3xXexX1xX59xX3xXexX1xX4c8xX41xX14xX3xX482xX37xX6xX3xX1xX46xX6xX3xX53xX552xX41xX3xX57xX36xX41xX3xX1xX15xX41xX14xX10dxX3xX3bxX82bxX41xX14xX3xXexX1xX29axXdxX28xX3xX4xX36xX4xX3xX53xX4f2xX6xX3xXbxX1xX90xX552xX41xX14xX3xXexX122xX5fxX41xX14xX3xXexX40xX41xX1xX3xX260xX41xX14xX3xX1xX2bcxX28xX3xXexX54xX5fxX3xX53xXdxX257xX37xX3xX44xXdxX1exX41xX3xX1xX552xX41xX3xX41xX47axX6xX3xX4xX1xX5fxX3xX1xX5fxX54xXexX3xX53xX2bcxX41xX14xX3xXexX1xX90xX552xX41xX14xX3xX41xX1xX468xX41xX10dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX0xXdxX1axX14xX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4dxX6dxX6dxXdxX10dxX57xX6xX5fxXexX1xX6xX41xX1xX1xX5fxX6xX10dxX1cxX41xX6dxX41xX10xX141xX7xX6dxX2xX182xX183xX182xX6dxX149xX182xX7fxX183xX88xX158xX2xX2xXfcxX149xXexXfcxX8cxX149xXfcxX5xXfcxX10dxX197xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX15xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX3xX1xX6xXdxX28xX3xX2axX2bxX3xX1xX2exXbxX3xXexX1xX23xX3xX7xX36xX37xX28xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xXexX40xX41xX1xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX49xX4axX4bxX4bxX4dxX3xX4fxX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xXexX54xXdxX3xXexX6bxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX3bxX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xX605xX1xX54xX1axX3xX247xX36xX3xX3dxXdxX1exX1axX28xX3xXcxX40xX41xX1xX3xX260xX16xX3xX1cxXdxX2eexX41xX28xX3xX247xX46cxX3xXexX1xX90xX3xX3axX37xX16xX1exX41xX3xX260xX16xX28xX3xX4fxX1xX260xX3xXexX4f2xX4xX1xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xX1xX37xX16xX1exX41xX3xX8d0xX37xX6xX41xX3xX3axX46xX6xX4dxX3xXcxX122xX2eexX41xX3xX53xX4f2xX6xX3xX57xX15xX41xX3xX1xX37xX16xX1exX41xX3xX8d0xX37xX6xX41xX3xX3axX46xX6xX3xX1xXdxX1exX41xX3xX41xX6xX16xX3xX4xX46xX3xX4xX1xX260xX3xXexX122xX90xX552xX41xX14xX3xX14cxX468xX16xX3xX7fxX253xX41xX14xX3xX8cxX3xX41xX1xX15xX3xX1axX36xX16xX3xXexX1xX260xX16xX3xX53xXdxX1exX41xX3xXexX122xX2eexX41xX3xX4xX36xX4xX3xX7fxX4b9xX41xX14xX3xX7xX4c8xX41xX14xX3xX19c5xX4b9xX28xX3xX7xX4c8xX41xX14xX3xX19c5xX37xX82bxX41xX14xX667xX4axXdxX1exX4xX3xX14cxX468xX16xX3xX7fxX253xX41xX14xX3xX4xX36xX4xX3xX41xX1xX15xX3xX1axX36xX16xX3xXexX1xX260xX16xX3xX53xXdxX1exX41xX3xX4xX46xX3xXexX1xX59xX3xX5xX15xX1axX3xXexX1xX6xX16xX3xX53xX6bxXdxX3xX7fxX4b9xX41xX14xX3xX4xX1xX5exX16xX28xX3xX1cxX15xX5fxX3xX1axXf18xX6xX3xX1axX90xX6xX3xXexX1xX90xX29axX41xX14xX3xX14cxX5exX16xX3xX122xX6xX3xX5xXe37xX3xX482xX37xX531xXexX28xX3xX5xXe37xX3xX2e8xX41xX14xX3xX5xX15xX1axX3xX53xX4f2xX6xX3xX57xX15xX41xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX67bxXexX10dxX3xX247xX2eexX41xX3xX4xX54xX41xX1xX3xX53xX46xX28xX3xX53xX4f2xX6xX3xX4xX1xX507xXexX3xXexX122xX2eexX41xX3xX53xX4f2xX6xX3xX57xX15xX41xX3xXexX1xX90xX29axX41xX14xX3xX14cxX5exX16xX3xX122xX6xX3xX4xX1xX507xX41xX3xX53xX2bcxX41xX14xX28xX3xX4xX1xX46cxX41xX1xX3xX1cxX315xX3xX1cxX63xX16xX3xX41xX44cxX37xX3xX5xX15xX1axX3xX41xX1xXdxX257xX37xX3xXexX1xX260xX16xX3xX53xXdxX1exX41xX3xXexX122xX2eexX41xX3xX1axX2bcxXexX3xX7fxX4b9xX41xX14xX3xX7xX4c8xX41xX14xX3xX7xXe73xX3xXexXdxX257xX1axX3xX5f1xX41xX3xX41xX1xXdxX257xX37xX3xX41xX14xX37xX16xX3xX4xX552xX3xX1axX507xXexX3xX6xX41xX3xXexX5fxX15xX41xX3xXexX122xX5fxX41xX14xX3xXexX122xX90xX29axX41xX14xX3xX1xXeexXbxX3xX14cxX5exX16xX3xX122xX6xX3xXexX1xXdxX2eexX41xX3xXexX6xXdxX3xXexX122xX2eexX41xX3xX53xX4f2xX6xX3xX57xX15xX41xX10dxX3xX3bxX257xX3xX41xX14xX1xX4f2xX3xXexX40xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX2eexX41xX3xX4xX23xX37xX28xX3xX14cxX10xX1axX3xX14cxX531xXexX3xX44xX28a0xX3xX5xX90xa6a0xX41xX14xX28xX3xX41xX44cxX37xX3xX4xX4fdxX41xX3xX44xX1xX4c8xX41xX14xX3xX41xX2eexX41xX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX3xX14cxX468xX16xX3xX7fxX253xX41xX14xX3xX41xX1xXdxX257xX37xX3xX41xX1xX15xX3xX1axX36xX16xX3xXexX1xX260xX16xX3xX53xXdxX1exX41xX3xXexX122xX2eexX41xX3xX4xX36xX4xX3xX7fxX4b9xX41xX14xX3xX7xX4c8xX41xX14xX3xX26dxX3xX1axXdxX257xX41xX3xX41xXae2xXdxX10dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX0xXdxX1axX14xX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4dxX6dxX6dxXdxX10dxX57xX6xX5fxXexX1xX6xX41xX1xX1xX5fxX6xX10dxX1cxX41xX6dxX41xX10xX141xX7xX6dxX2xX182xX183xX182xX6dxX149xX182xX7fxX183xX88xX158xX2xX2xXfcxX149xXexX8cxX2xX8cxX157xX5xX148xX10dxX197xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX15xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX3xX1xX6xXdxX28xX3xX2axX2bxX3xX1xX2exXbxX3xXexX1xX23xX3xX7xX36xX37xX28xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xXexX40xX41xX1xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX49xX4axX4bxX4bxX4dxX3xX4fxX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xXexX54xXdxX3xXexX6bxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX3bxX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xX3bxX15xX5fxX3xX4axXe37xX3xX4axXdxX1exXexX28xX3xXcxX40xX41xX1xX3xX260xX16xX3xX1cxXdxX2eexX41xX28xX3xX602xXdxX36xX1axX3xX53xX2e8xX4xX3xX883xX26dxX3xX49xX468xX16xX3xX7fxX253xX41xX14xX4dxX3xX3axXdxX1exX41xX3xX41xX6xX16xX28xX3xXexX315xX41xX1xX3xXexX122xX54xX41xX14xX3xXexX46cxX4xX1xX3xXexX596xX3xX53xX4fdxX37xX3xX4xX552xX3xX1cxX257xX3xX53xX507xXexX3xX7fxXdxXa6exX41xX3xX57xXdxX44cxX41xX3xXbxX1xX23xX4xX3xXexX54xXbxX10dxX3xX883xX26dxX3xX49xX468xX16xX3xX7fxX253xX41xX14xX3xX7xXe73xX3xXexX1xX6xX1axX3xX1axX90xX37xX3xX4xX1xX5fxX3xXexX40xX41xX1xX3xX1xX54xX41xX3xX4xX1xX44cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX4c8xX28xX3xX57xX36xX41xX3xX41xX257xX41xX3xX1cxX315xX3xXexX1xX4f2xX3xXexX122xX90xX29axX41xX14xX3xX57xX507xXexX3xX53xX2bcxX41xX14xX3xX7xX5exX41xX3xX53xX29exX3xX7xX4c8xXdxX3xX53xX2bcxX41xX14xX3xXexX122xX26dxX3xX5xX54xXdxX28xX3xX41xX1xXdxX257xX37xX3xX41xX14xX90xX29axXdxX3xX1axX37xX6xX3xX53xX507xXexX3xX53xX59xX3xX53xX4fdxX37xX3xX4xX552xX28xX3xX1axX37xX6xX3xX53xXdxX3xX57xX36xX41xX3xX5xX54xXdxX3xX41xX1xXdxX257xX37xX3xX5xX4fdxX41xX3xX44xXdxX44cxX1axX3xX5xX29axXdxX3xX41xX2eexX41xX3xX41xX1xXdxX257xX37xX3xX53xX4c8xX3xXexX1xX4f2xX3xX4xX1xX40xX3xX4xX46xX3xX53xX507xXexX3xX1axX15xX3xX44xX1xX4c8xX41xX14xX3xX4xX46xX3xX41xX1xX15xX3xX7fxX468xX41xX3xX26dxX28xX3xXexX122xX5fxX41xX14xX3xX44xX1xXdxX3xX53xX46xX3xX4xX1xX90xX6xX3xX4xX46xX3xX4xX1xX44cxX3xXexX15xXdxX3xX53xX59xX3xX41xX14xX90xX29axXdxX3xX7fxX468xX41xX3xX57xX37xX2bcxX4xX3xXbxX1xX5exXdxX3xX14cxX468xX16xX3xX7fxX253xX41xX14xX3xX41xX1xX15xX3xX26dxX3xX7xX6xX37xX3xX44xX1xXdxX3xX1axX37xX6xX10dxX3xX13xX44cxX37xX3xX44xX1xX4c8xX41xX14xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX4c8xX3xX57xX36xX41xX3xX41xX257xX41xX28xX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX3xX14cxX468xX16xX3xX7fxX253xX41xX14xX3xX7fxX253xX3xX36xX41xX3xXexX1xX315xX3xX13xX1xX15xX3xX41xX90xX91xX4xX3xXbxX1xX5exXdxX3xX4xX46xX3xX4xX1xX44cxX3xXexX15xXdxX3xX482xX37xX5exX41xX3xX5xX448xX3xXexXdxX44cxX41xX3xX53xX2bcxX3xX7fxX253xX3xX36xX41xX28xX3xX41xX1xX507xXexX3xX5xX15xX3xX7fxX253xX3xX36xX41xX3xX53xX4c8xX3xXexX1xX4f2xX3xX5xX91xX41xX10dxX3xX3axX5fxX7d2xX4xX3xX44xX1xXdxX3xX53xX29exX3xX14cxX468xX16xX3xXexX1xX4c8xX28xX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3xXbxX1xX5exXdxX3xX1xX5fxX15xX41xX3xXexX1xXdxX1exX41xX3xX1axX7d2xXexX3xXexX122xX90xX91xX4xX3xX4xX4c8xX41xX14xX3xXexX122xX315xX41xX1xX3xX53xX59xX3xX482xX37xX5exX41xX3xX5xX448xX3xX53xX4c8xX3xXexX1xX4f2xX3xX53xX90xXeexX4xX3xXexX2e8xXexX3xX1xX552xX41xX28xX3xX1xX54xX3xXexX4fdxX41xX14xX3xX53xX4c8xX3xXexX1xX4f2xX3xX53xX82bxX41xX14xX3xX57xX2bcxX28xX3xX1xXeexXbxX3xX1axX28a0xX3xX482xX37xX6xX41xX3xX53xX4c8xX3xXexX1xX4f2xX28xX3xX41xX14xX501xX41xX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX3xXexX501xX41xX14xX3xX14xXdxX36xX3xX53xX507xXexX3xX57xX507xXexX3xX1xXeexXbxX3xX5xX448xX10dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX0xXdxX1axX14xX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4dxX6dxX6dxXdxX10dxX57xX6xX5fxXexX1xX6xX41xX1xX1xX5fxX6xX10dxX1cxX41xX6dxX41xX10xX141xX7xX6dxX2xX182xX183xX182xX6dxX149xX182xX7fxX183xX88xX158xX2xX2xXfcxX149xXexX157xX157xX157xXfcxX5xX157xX10dxX197xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX15xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX3xX1xX6xXdxX28xX3xX2axX2bxX3xX1xX2exXbxX3xXexX1xX23xX3xX7xX36xX37xX28xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xXexX40xX41xX1xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX49xX4axX4bxX4bxX4dxX3xX4fxX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xXexX54xXdxX3xXexX6bxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX3bxX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xX605xX1xX54xX1axX3xX4axXdxX44cxXexX3xX3axX5fxX15xXdxX28xX3xX4fxX1xX260xX3xXexX4f2xX4xX1xX3xX31dxX247xX13xX3dxX3xX1xX37xX16xX1exX41xX3xX4fxX5f1xX1axX3xXcxX1xX37xX2f8cxX4dxX3xX3axXdxX1exX41xX3xX41xX6xX16xX3xX5xX90xXeexX41xX14xX3xX4xX1xX507xXexX3xXexX1xX5exXdxX3xX7xXdxX41xX1xX3xX1xX5fxX54xXexX3xX1cxX15xX3xX41xX14xX37xX16xX3xX1xX54xXdxX3xX41xX14xX15xX16xX3xX4xX15xX41xX14xX3xXexX501xX41xX14xX28xX3xXexX122xX5fxX41xX14xX3xX44xX1xXdxX3xX53xX46xX3xX4xX36xX4xX3xX7fxX253xX3xX36xX41xX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX552xX3xX7xX26dxX28xX3xX41xX1xX15xX3xX1axX36xX16xX3xX14cxX942xX3xX5xX448xX3xX4xX1xX507xXexX3xXexX1xX5exXdxX3xXexX122xXdxX59xX41xX3xX44xX1xX6xXdxX3xX482xX37xX36xX3xX4xX1xX63xX1axX10dxX3xX13xX14xX37xX16xX2eexX41xX3xX41xX1xX468xX41xX3xX4xX1xX46cxX41xX1xX3xX5xX15xX3xX7fxX5fxX3xX44xX1xX46xX3xX44xX1xX501xX41xX3xXexX122xX5fxX41xX14xX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX37xX3xX1xXae2xXexX3xX4xX36xX4xX3xX41xX1xX15xX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX28xX3xX14xXdxX5exXdxX3xXbxX1xX46xX41xX14xX3xX1axX7d2xXexX3xX57xX66cxX41xX14xX3xX1cxX15xX3xX5xX253xX6xX3xX4xX1xX2exX41xX3xX4xX4c8xX41xX14xX3xX41xX14xX1xX1exX3xX7xX6xX5fxX3xX4xX1xX5fxX3xXbxX1xXf18xX3xX1xXeexXbxX10dxX3xXcxX1xX10xX5fxX3xXexX4c8xXdxX3xX4xX4fdxX41xX3xXbxX1xX5exXdxX3xX53xXdxX257xX37xX3xX4xX1xX40xX41xX1xX3xX4xX552xX3xX4xX1xX44cxX28xX3xX4xX1xX46cxX41xX1xX3xX7xX36xX4xX1xX3xX41xX1xX66cxX1axX3xXexX1xX37xX3xX1xXae2xXexX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX3xX4xX260xX6xX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3xXexX122xX5fxX41xX14xX3xX14cxX468xX16xX3xX7fxX253xX41xX14xX3xX4xX552xX3xX7xX26dxX3xX14cxX942xX3xX5xX448xX3xX122xX36xX4xX3xXexX1xX5exXdxX3xX4xX1xX5fxX3xX1xXeexXbxX3xX5xX448xX3xX1cxX91xXdxX3xXexX54dxX41xX14xX3xX1cxXf18xX41xX14xX28xX3xX1axXdxX257xX41xX14dxX3xX53xX4f2xX41xX1xX3xX1axX23xX4xX3xX1xXf06xX3xXexX122xXeexX3xX41xX2eexX41xX3xX14xX67bxX41xX3xX1cxX91xXdxX3xX53xX7d2xX4xX3xX53xXdxX59xX1axX3xX4xX260xX6xX3xX44xX1xX37xX3xX7fxX468xX41xX3xX4xX90xX667xX3xXcxX122xX2eexX41xX3xX53xX4f2xX6xX3xX57xX15xX41xX3xX1xX37xX16xX1exX41xX3xX4fxX5f1xX1axX3xXcxX1xX37xX2f8cxX3xX1xXdxX1exX41xX3xX4xX46xX3xX1xX552xX41xX3xX2xX10dxX88xX88xX88xX3xX1xX2bcxX3xX14xXdxX6xX3xX53xX315xX41xX1xX3xX53xX29exX3xX14cxX468xX16xX3xX7fxX253xX41xX14xX3xX5xX4b9xX3xX53xX2e8xXexX3xX122xX36xX4xX3xXexX54xXdxX3xX4xX1xXf06xX3xX41xX1xX66cxX1axX3xX14xX46xXbxX3xXbxX1xX4fdxX41xX3xX14xXdxX5exX1axX3xXexX1xXdxX59xX37xX3xXexX315xX41xX1xX3xXexX122xX54xX41xX14xX3xX4c8xX3xX41xX1xXdxXa6exX1axX3xX1axX4c8xXdxX3xXexX122xX90xX29axX41xX14xX10dxX3xXcxX37xX16xX3xX1cxX63xX16xX28xX3xX53xX59xX3xX1axX4c8xX3xX1xX315xX41xX1xX3xXexXdxX44cxXbxX3xXexX596xX4xX3xX53xX90xXeexX4xX3xX41xX1xX468xX41xX3xX122xX2bcxX41xX14xX3xX1cxX15xX3xXbxX1xX36xXexX3xX1xX37xX16xX3xX1xXdxX1exX37xX3xX482xX37xX5exX28xX3xX53xX257xX3xX41xX14xX1xX4f2xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX552xX3xX482xX37xX6xX41xX3xX4xX46xX3xXexX1xX5f1xX1axX3xX482xX37xX16xX257xX41xX3xX4xX4fdxX41xX3xXbxX1xX5exXdxX3xX53xX36xX41xX1xX3xX14xXdxX36xX3xX1cxX257xX3xXexXdxX2eexX37xX3xX4xX1xX37xX5f1xX41xX3xX4xX1xX507xXexX3xX5xX90xXeexX41xX14xX3xX14cxX942xX3xX5xX448xX3xX122xX36xX4xX3xXexX1xX5exXdxX10dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX0xXdxX1axX14xX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4dxX6dxX6dxXdxX10dxX57xX6xX5fxXexX1xX6xX41xX1xX1xX5fxX6xX10dxX1cxX41xX6dxX41xX10xX141xX7xX6dxX2xX182xX183xX182xX6dxX149xX182xX7fxX183xX88xX158xX2xX2xXfcxX149xXexX182xX183xX157xX149xX5xX182xX10dxX197xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX15xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX3xX1xX6xXdxX28xX3xX2axX2bxX3xX1xX2exXbxX3xXexX1xX23xX3xX7xX36xX37xX28xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xXexX40xX41xX1xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX49xX4axX4bxX4bxX4dxX3xX4fxX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xXexX54xXdxX3xXexX6bxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX3bxX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xX3axX5fxX15xX41xX14xX3xX4axX501xX41xX3xXcxX5fxX5exX41xX28xX3xXcxX40xX41xX1xX3xX260xX16xX3xX1cxXdxX2eexX41xX28xX3xX247xX46cxX3xXexX1xX90xX3xX3axX37xX16xX1exX41xX3xX260xX16xX3xXcxX1xXdxX1exX37xX3xX3axX46xX6xX4dxX3xXcxX1xX10xX5fxX3xXexX4c8xXdxX28xX3xX4xX36xX4xX3xX5xX253xX4xX3xX5xX90xXeexX41xX14xX3xX4xX1xX23xX4xX3xX41xX501xX41xX14xX3xX4xX4fdxX41xX3xXexXdxX44cxXbxX3xXexX596xX4xX3xX53xX5f1xX16xX3xX1axX54xX41xX1xX3xXexX1xX253xX4xX3xX1xXdxX1exX41xX3xX4xX36xX4xX3xX53xXeexXexX3xX4xX6xX5fxX3xX53xXdxX59xX1axX3xXexX63xXbxX3xXexX122xX37xX41xX14xX3xX14cxX942xX3xX5xX448xX3xXbxX1xX90xX552xX41xX14xX3xXexXdxX1exX41xX3xX1cxX63xX41xX3xXexX5exXdxX3xX4xX1xX26dxX3xX1xX15xX41xX14xX3xX482xX37xX36xX3xX44xX1xX6bxX3xX482xX37xX36xX28xX3xX482xX37xX36xX3xXexX5exXdxX3xX1cxX15xX3xX4c8xX3xXexX4c8xX3xXexX5exXdxX3xXexX253xX3xX4xX552xXdxX3xX41xX91xXdxX3xXexX1xX15xX41xX1xX3xXexX1xXf18xX41xX14xX3xXexX122xX36xXdxX3xXbxX1xX531xXbxX10dxX3xX4fxXf18xX41xX14xX3xX1cxX91xXdxX3xX53xX46xX28xX3xXexXdxX44cxXbxX3xXexX596xX4xX3xX53xX5f1xX16xX3xX1axX54xX41xX1xX3xX4xX4c8xX41xX14xX3xXexX36xX4xX3xXexX37xX16xX2eexX41xX3xXexX122xX37xX16xX257xX41xX28xX3xX41xX468xX41xX14xX3xX4xX6xX5fxX3xX41xX1xX63xX41xX3xXexX1xX23xX4xX28xX3xX448xX3xXexX1xX23xX4xX3xXexX253xX3xX14xXdxX36xX4xX3xX4xX1xX507xXbxX3xX1xX15xX41xX1xX3xX4xX36xX4xX3xX482xX37xX16xX3xX53xX4f2xX41xX1xX3xX4xX260xX6xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX5xX37xX63xXexX3xX4xX1xX5fxX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1xX260xX3xXbxX1xX90xX552xX41xX14xX3xXexXdxX1exX41xX10dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX0xXdxX1axX14xX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4dxX6dxX6dxXdxX10dxX57xX6xX5fxXexX1xX6xX41xX1xX1xX5fxX6xX10dxX1cxX41xX6dxX41xX10xX141xX7xX6dxX2xX182xX183xX182xX6dxX149xX182xX7fxX183xX88xX158xX2xX2xXfcxX149xXexX182xX2xX149xXfcxX5xX157xX10dxX197xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX15xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX3xX1xX6xXdxX28xX3xX2axX2bxX3xX1xX2exXbxX3xXexX1xX23xX3xX7xX36xX37xX28xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xXexX40xX41xX1xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX49xX4axX4bxX4bxX4dxX3xX4fxX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xXexX54xXdxX3xXexX6bxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX3bxX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xXcxX122xX90xX552xX41xX14xX3xX4axX501xX41xX3xX19c5xX4f2xX4xX1xX28xX3xXcxX40xX41xX1xX3xX260xX16xX3xX1cxXdxX2eexX41xX28xX3xX247xX46cxX3xXexX1xX90xX3xX3axX37xX16xX1exX41xX3xX260xX16xX28xX3xX4fxX1xX260xX3xXexX4f2xX4xX1xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xX1xX37xX16xX1exX41xX3xX247xX36xX3xXcxX1xX90xX91xX4xX4dxX3xXcxX122xX5fxX41xX14xX3xX482xX37xX16xX3xX1xX5fxX54xX4xX1xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX122xXdxX59xX41xX3xX7fxX37xX3xX5xX4f2xX4xX1xX3xX7xXdxX41xX1xX3xXexX1xX36xXdxX28xX3xX7fxX37xX3xX5xX4f2xX4xX1xX3xX4xX2bcxX41xX14xX3xX53xX82bxX41xX14xX3xX4xX260xX6xX3xXexX40xX41xX1xX28xX3xX4xX4b9xX41xX3xX41xX1xXdxX257xX37xX3xXexX1xX4c8xX41xX28xX3xX57xX5exX41xX3xX26dxX3xX247xX36xX3xXcxX1xX90xX91xX4xX3xX4xX46xX3xXexXdxX257xX1axX3xX41xX501xX41xX14xX3xX44xX1xX4c8xX41xX14xX3xX41xX66cxX1axX3xXexX122xX5fxX41xX14xX3xX482xX37xX16xX3xX1xX5fxX54xX4xX1xX10dxX3xX3bxX59xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX122xXdxX59xX41xX3xX7fxX37xX3xX5xX4f2xX4xX1xX3xX4xX2bcxX41xX14xX3xX53xX82bxX41xX14xX28xX3xX7fxX37xX3xX5xX4f2xX4xX1xX3xX7xXdxX41xX1xX3xXexX1xX36xXdxX3xX26dxX3xX1xX37xX16xX1exX41xX3xX247xX36xX3xXcxX1xX90xX91xX4xX3xX41xX46xXdxX3xX122xXdxX2eexX41xX14xX3xX1cxX15xX3xX44xX1xX37xX3xX1cxX253xX4xX3xX1axXdxX257xX41xX3xX41xXae2xXdxX3xX41xX46xXdxX3xX4xX1xX37xX41xX14xX28xX3xXexX40xX41xX1xX3xX4xX4fdxX41xX3xX4xX46xX3xX4xX1xX260xX3xXexX122xX90xX552xX41xX14xX28xX3xX53xX5f1xX16xX3xX1axX54xX41xX1xX3xX44xX2eexX37xX3xX14xX2exXdxX28xX3xXexX1xX37xX3xX1xXae2xXexX3xX4xX36xX4xX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3xX1cxX15xX5fxX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX10dxX3xX3bxX82bxX41xX14xX3xXexX1xX29axXdxX28xX3xX1cxX54dxX6xX3xX57xX6bxX3xX7xX37xX41xX14xX3xX482xX37xX16xX3xX1xX5fxX54xX4xX1xX3xX4xX36xX4xX3xXexX1xX4c8xX41xX28xX3xX57xX5exX41xX3xX4xX46xX3xXexXdxX257xX1axX3xX41xX501xX41xX14xX3xX1cxX257xX3xX7fxX37xX3xX5xX4f2xX4xX1xX3xX4xX2bcxX41xX14xX3xX53xX82bxX41xX14xX28xX3xX7fxX37xX3xX5xX4f2xX4xX1xX3xX7xXdxX41xX1xX3xXexX1xX36xXdxX3xX14xX67bxX41xX3xX1cxX91xXdxX3xX14cxX468xX16xX3xX7fxX253xX41xX14xX3xX41xX4c8xX41xX14xX3xXexX1xX4c8xX41xX3xX1axX91xXdxX28xX3xX1cxX54dxX6xX3xX90xX37xX3xXexXdxX2eexX41xX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX3xX4xX1xX5fxX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX122xXdxX59xX41xX3xX44xXdxX41xX1xX3xXexX44cxX3xX8axX3xX14cxX29exX3xX1xX2bcxXdxX28xX3xX41xX1xX507xXexX3xX5xX15xX3xX4xX552xX3xX26dxX3xX1xX54xX3xXexX4fdxX41xX14xX10dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX0xXdxX1axX14xX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4dxX6dxX6dxXdxX10dxX57xX6xX5fxXexX1xX6xX41xX1xX1xX5fxX6xX10dxX1cxX41xX6dxX41xX10xX141xX7xX6dxX2xX182xX183xX182xX6dxX149xX182xX7fxX183xX88xX158xX2xX2xXfcxX149xXexX183xXfcxX158xX182xX5xX148xX10dxX197xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX15xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX23xX3xX1xX6xXdxX28xX3xX2axX2bxX3xX1xX2exXbxX3xXexX1xX23xX3xX7xX36xX37xX28xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xXexX40xX41xX1xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX49xX4axX4bxX4bxX4dxX3xX4fxX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xXexX54xXdxX3xXexX6bxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX3bxX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xX19c5xX2eexX3xXcxXdxX44cxX41xX3xX19c5xX6xX1axX28xX3xXcxX40xX41xX1xX3xX260xX16xX3xX1cxXdxX2eexX41xX28xX3xX602xXdxX36xX1axX3xX53xX2e8xX4xX3xX883xX26dxX3xX4fxX4c8xX41xX14xX3xXexX1xX90xX552xX41xX14xX4dxX3xX13xX1xX47axX41xX14xX3xXexX1xX36xX41xX14xX3xX53xX4fdxX37xX3xX41xX501xX1axX3xX183xX88xX2xX182xX28xX3xX4xX36xX4xX3xX7xX5exX41xX3xXbxX1xX5f1xX1axX3xXexX122xX37xX16xX257xX41xX3xXexX1xX2e8xX41xX14xX3xX4xX260xX6xX3xXexX40xX41xX1xX3xX41xX1xX90xX4dxX3xX3bxX90xX29axX41xX14xX28xX3xXexX1xX37xX2e8xX4xX3xX5xX36xX28xX3xX57xXdxX6xX10dxX10dxX10dxX3xXexXdxX2eexX37xX3xXexX1xX596xX3xX4xX1xX63xX1axX28xX3xXexX1xX63xX1axX3xX4xX1xX46cxX3xXexX1xX507xXbxX3xX1xX552xX41xX3xX7xX5fxX3xX1cxX91xXdxX3xX4xXf18xX41xX14xX3xX44xX2bxX28xX3xX5exX41xX1xX3xX1xX90xX26dxX41xX14xX3xX53xX44cxX41xX3xXexX1xX37xX3xX41xX14xX468xX41xX3xX7xX36xX4xX1xX3xX4xX260xX6xX3xXexX40xX41xX1xX10dxX3xX3bxX59xX3xX41xX468xX41xX14xX3xX4xX6xX5fxX3xX4xX1xX507xXexX3xX5xX90xXeexX41xX14xX28xX3xXexXdxX2eexX37xX3xXexX1xX596xX3xX7xX5exX41xX3xXbxX1xX5f1xX1axX28xX3xX4xX36xX4xX3xX7fxX5fxX6xX41xX1xX3xX41xX14xX1xXdxX1exXbxX3xX4xX4fdxX41xX3xX53xX4fdxX37xX3xXexX90xX3xXexX1xX6xX16xX3xXexX1xX44cxX3xX7fxX468xX16xX3xX4xX1xX37xX16xX257xX41xX3xX7xX5exX41xX3xX14cxX37xX507xXexX3xX53xX29exX3xX5xX54xX4xX3xX1xX63xX37xX28xX3xXexX501xX41xX14xX3xX4xX90xX29axX41xX14xX3xXexXdxX44cxXbxX3xXexX1xX4f2xX3xX1axX26dxX3xX122xX2bcxX41xX14xX3xXexXdxX2eexX37xX3xXexX1xX596xX3xX7xX5exX41xX3xXbxX1xX5f1xX1axX10dxX3xX8d0xX37xX6xX3xX53xX46xX28xX3xX41xX468xX41xX14xX3xX4xX6xX5fxX3xX1xXdxX1exX37xX3xX482xX37xX5exX3xX44xXdxX41xX1xX3xXexX44cxX28xX3xXexX501xX41xX14xX3xXexX1xX37xX3xX41xX14xX468xX41xX3xX7xX36xX4xX1xX3xX4xX1xX5fxX3xXexX40xX41xX1xX10dxX0xX6dxXbxX12xX0xX6dxXexX7fxX12xX0xX6dxXexX122xX12xX0xX6dxXexX57xX5fxX7fxX16xX12xX0xX6dxXexX6xX57xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xX883xX6xX37xX3xX44xX1xXdxX3xX41xX14xX1xX10xX3xX4xX36xX4xX3xX448xX3xX44xXdxX44cxX41xX3xX4xX260xX6xX3xX4xX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xXexX54xXdxX3xXexX6bxX3xX2xX28xX3xX53xX82bxX41xX14xX3xX4xX1xX46cxX3xX3bxXf06xX3xXcxX122xX2exX41xX14xX3xX3axX90xX41xX14xX28xX3xX605xX1xX46xX3xX247xX46cxX3xXexX1xX90xX3xXcxX1xX90xX29axX41xX14xX3xXexX122xX253xX4xX3xXcxX40xX41xX1xX3xX260xX16xX28xX3xXcxX122xX90xX26dxX41xX14xX3xX3bxX5fxX15xX41xX3xX3bxX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xX8d0xX37xX2e8xX4xX3xX1xX2bcxXdxX3xXexX40xX41xX1xX3xX53xX36xX41xX1xX3xX14xXdxX36xX3xX4xX6xX5fxX3xXexXdxX41xX1xX3xXexX1xX4fdxX41xX3xXexX63xXbxX3xXexX122xX37xX41xX14xX3xX7fxX468xX41xX3xX4xX1xX260xX28xX3xX41xX2eexX37xX3xX4xX6xX5fxX3xXexX122xX36xX4xX1xX3xX41xX1xXdxX1exX1axX28xX3xXexX1x4aabxX41xX14xX3xXexX1xX67bxX41xX3xX4xX260xX6xX3xX4xX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xX4xX1xX40xX3xX122xX6xX3xX41xX1xX47axX41xX14xX3xXexX82bxX41xX3xXexX54xXdxX3xX1xX54xX41xX3xX4xX1xX44cxX28xX3xX57xX507xXexX3xX4xX63xXbxX3xXexX122xX5fxX41xX14xX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX253xX4xX3xX1xXdxX1exX41xX3xX41xX1xXdxX1exX1axX3xX1cxX596xX28xX3xXexX54xX5fxX3xX44xX1xX4c8xX41xX14xX3xX44xX1xX46cxX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xX7xX4c8xXdxX3xX41xX6bxXdxX10dxX3xXcxX37xX16xX3xX41xX1xXdxX2eexX41xX28xX3xX53xX82bxX41xX14xX3xX4xX1xX46cxX3xX4xXe37xX41xX14xX3xX4xX1xX5fxX3xX122xX66cxX41xX14xX3xX4xX36xX4xX3xX448xX3xX44xXdxX44cxX41xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX28xX3xX53xX257xX3xX14cxX37xX507xXexX3xX4xX36xX4xX3xX14xXdxX5exXdxX3xXbxX1xX36xXbxX3xXexX1xX10xX5fxX3xX157xX3xX41xX1xX46xX1axX3xX1cxX507xX41xX3xX53xX257xX3xX1axX15xX3xX53xX82bxX41xX14xX3xX4xX1xX46cxX3xX247xX46cxX3xXexX1xX90xX3xXcxX40xX41xX1xX3xX260xX16xX28xX3xX4fxX1xX260xX3xXexX4f2xX4xX1xX3xX3axX3bxX13xX3dxX3xXexX40xX41xX1xX3xX53xX29exX3xX14xXeexXdxX3xX448xX3xX4xX1xX5fxX3xXbxX1xXdxX2eexX41xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xX4xX1xX90xX6xX3xX41xX1xXdxX257xX37xX10dxX3xX3bxX82bxX41xX14xX3xX4xX1xX46cxX3xX605xX1xX46xX3xX247xX46cxX3xXexX1xX90xX3xXcxX1xX90xX29axX41xX14xX3xXexX122xX253xX4xX3xXcxX40xX41xX1xX3xX260xX16xX28xX3xXcxX122xX90xX26dxX41xX14xX3xX3bxX5fxX15xX41xX3xX3bxX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xX8d0xX37xX2e8xX4xX3xX1xX2bcxXdxX3xXexX40xX41xX1xX3xX53xX29exX3xXbxX1xX468xX41xX3xXexX46cxX4xX1xX28xX3xX5xX15xX1axX3xX122xX476xX3xXexX1xX2eexX1axX3xX41xX1xX47axX41xX14xX3xX1cxX507xX41xX3xX53xX257xX3xX1axX15xX3xX4xX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xX26dxX3xXexX6bxX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX28xX3xX41xX1xX90xX4dxX3xX4fxX4c8xX41xX14xX3xXexX36xX4xX3xX14xXdxX5exXdxX3xXbxX1xX46xX41xX14xX3xX1axX7d2xXexX3xX57xX66cxX41xX14xX14dxX3xX1cxXdxX1exX4xX3xX14cxX468xX16xX3xX7fxX253xX41xX14xX3xX41xX1xX15xX3xX1axX36xX16xX3xXexX1xX260xX16xX3xX53xXdxX1exX41xX3xX1cxX54dxX6xX3xX1cxX15xX3xX41xX1xXdd6xX3xXexX122xX2eexX41xX3xX4xX36xX4xX3xX7fxX4b9xX41xX14xX3xX7xX4c8xX41xX14xX3xX26dxX3xX44xX1xX37xX3xX1cxX253xX4xX3xX1axXdxX257xX41xX3xX41xXae2xXdxX14dxX3xXexX315xX41xX1xX3xXexX122xX54xX41xX14xX3xXexX1xXdxX44cxX37xX3xX14xXdxX36xX5fxX3xX1cxXdxX2eexX41xX3xX1axX4fdxX1axX3xX41xX5fxX41xX14dxX3xX1cxX507xX41xX3xX53xX257xX3xX1cxX257xX3xX4xX36xX41xX3xX57xX2bcxX3xX41xX14xX15xX41xX1xX3xX14xXdxX36xX5fxX3xX7fxX596xX4xX3x5ea8xX3xX16xX3xXexX44cxX14dxX3xX1axX2bcxXexX3xX7xX2e8xX3xX1cxX507xX41xX3xX53xX257xX3xX1cxX257xX3xX482xX37xX16xX3xX1xX5fxX54xX4xX1xX28xX3xX14xXdxX36xX5fxX3xX7fxX596xX4xX28xX3xX57xX5exX5fxX3xX1cxX1exX3xX1axX4c8xXdxX3xXexX122xX90xX29axX41xX14xX3xXexX122xX2eexX41xX3xX53xX4f2xX6xX3xX57xX15xX41xX3xXcxX605xX3xXcxX1xX6xX41xX1xX3xX3axX46xX6xX10dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX5fxX7fxX16xXaxX12xXcxX1xX10xX5fxX3xX4xX1xX90xX552xX41xX14xX3xXexX122xX315xX41xX1xX3xX5xX15xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX28xX3xX57xX37xX6bxXdxX3xX4xX1xXdxX257xX37xX3xX4xXf18xX41xX14xX3xX41xX14xX15xX16xX28xX3xX4xX36xX4xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX37xX3xX7xXe73xX3xXexX1xX5exX5fxX3xX5xX37xX63xX41xX3xXexX54xXdxX3xX1xX2bcxXdxX3xXexX122xX90xX29axX41xX14xX10dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7fe9xX37xXexX1xX5fxX122xXaxX12xX605xX4axX0xX6dxXbxX12
PV