Tạm giữ hình sự đối tượng đâm chết người
(Baothanhhoa.vn) - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự đối tượng Tô Văn Nguyên (sinh năm 2000), ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương để điều tra, làm rõ hành vi giết người.
2956x3c0axbf6fx8ec7x82f7x5969xb131x36a1x360dxX7x9a2ex902bx61f0x3c22x43eex803dxX5x54e5xXaxc123xX0xX7xXex4d7fx5ef3xb248x7f32xX12xXcxaeaax4a5bxX3xX19xXdx5a85xX3xX1x394exX18xX1xX3xX7x5690xX3x552ax8617xXdxX3xXex5130xb710xX18xX19xX3xX2bx3b6axX1dxX3xX4xX1xb36dxXexX3xX18xX19xX30x3501xXdxX0x7bf5xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX44xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9d3cxX10xX6x68c3xXaxX12xb674xX1xbdd8xX18xX19xX3x3d46x6863xX18xX1xX3xX7xb638xXexX3xX5cxX24xX18xX1xX3xX7xX29xX3xX68x6064xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexbd5fxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX5cx2b99xX6xX3xX2bxX6xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX3xX19xXdxX21xX3xX1xX24xX18xX1xX3xX7xX29xX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX18xX19xX3xXcxX7axX3xada9x88daxX18xX3x8bbfxX19x55b7x4477x6394xX18xX3xa77dxX7xXdxX18xX1xX3xX18xXb3xX1dxX3x6e49xab78xXc8xXc8x8a9ax7977xX3xa571xX3x77b7x7cdbxX3x5a2bxXb8xX69xX18xX19xX3xXcxX1xX6exXdxXccxX3xX1xXb8xXb9x767fxX18xX3xXd3xXb8xX69xX18xX19xX3x35f6xX30x2dfcxX18xX19xX3xX2bx3f45xX3xX2bxXdx699dxXb8xX3xXexX16xX6xXccxX3xX5x9e65xX1dxX3xX16xb123xX3xX1xXffxX18xX1xX3x5ba4xXdxX3xX19xXdxX3bxXexX3xX18xX19xX30xX41xXdx6ef9xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX68xX10xX18xXexX10xX16xX3xX5fxXexX1xXb8xX1dxa607xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXax6643xXdxX5fxXexX1x3701xX3x934bx88dcxXc8xXbxXd0x39f0xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX157xX3xX15axXc8x30a4xXbxXd0xX15exXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX117xX148xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX117xX10axX18xX44xX18xX10xX152xX7xX44xXc7xXc8xX2xX2xX44xX2xXc8xX16axX5fxX15axX2xX16axXc7x3ee7xXc7xX159xXexXc7xb197xX2xX2xX5xX2xXc8x7978xXc7xX1a5x5564xX117xaa85xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX1dxX3xX19xXdxX21xX3xX1xX24xX18xX1xX3xX7xX29xX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX18xX19xX3xX2bxX36xX1dxX3xX4xX1xX3bxXexX3xX18xX19xX30xX41xXdxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX7axX3xXb2xXb3xX18xX3xXb6xX19xXb8xXb9xXbaxX18xX3xX10axXffxX3xX4xX17xX18xX3xX5fxX6xX17xX3xX19xX36xXb9xX3xX6exX18xX117xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx905axX17xX5fxXb9xXaxX12xXcxX16xX30x407bxX4xX3xX2bxX8dxXccxX3x96dexX1xX17xX69xX18xX19xX3xXc7xXc8xX3xX19xXdxX41xX3xX1a8xXc8xX3xXbxX1x7c57xXexX3xX18xX19xXffxXb9xX3xX2xX19fxX1a5xX1a8xXccxX3xXcxX7axX3xXb2xXb3xX18xX3xXb6xX19xXb8xXb9xXbaxX18xX3xX4xa0f3xX18xX19xX3xX1dx48baxXexX3xX18xX1xX8dxX1dxX3xX148xX1cxX18xX3xX148x46b5xX3xXb3xX18xX3xXb8xX2cxX18xX19xX3xXexX1cxXdxX3xX1dxX26cxXexX3x82f1xXb8xX6exX18xX3xX5x8a7fxXb8xX3xXcexX3xXd0xXd1xX3xXcxXdxXbaxX18xX3xXcxX16xX6xX18xX19xXccxX3xX1xXb8xXb9xXe2xX18xX3xXd3xXb8xX69xX18xX19xX3xXebxX30xXedxX18xX19xX117xX3xc6bbxX24axX4xX3xX2bxX8dxXccxX3xXcxX7axX3xXb2xXb3xX18xX3xX68xX1xX30xXcexX18xX19xX3xXbdxX7xXdxX18xX1xX3xX18xXb3xX1dxX3xXc7xXc8xXc8xX2xXcbxX3xX10axXffxX3xX2b8xXbaxX3xXb6xX19x7ce9xX4xX3xXcxX1x8cf9xX18xX19xX3xXbdxX7xXdxX18xX1xX3xX18xXb3xX1dxX3xX2xX19axX19axX19axXcbxXccxX3xX2bxXf6xXb8xX3xXcexX3xXd0xXd1xX3xXd3xXb8xX69xX18xX19xX3xXcxX1xX6exXdxXccxX3xX1xXb8xXb9xXe2xX18xX3xXd3xXb8xX69xX18xX19xX3xXebxX30xXedxX18xX19xX3xX18xX19x5aa1xXdxX3xXcexX3xX148xXffxX18xX3xX148xXbaxX18xX3xX4xX1cxX18xX1xX3xX7xX6xX18xX19xX3xX1dxX41xXdxX3xX16xX30xX31xXb8xXccxX3xX18xX1xX30xX18xX19xX3xX5fxX17xX3xX237xX1xX7axX18xX19xX3xXb8xX2cxX18xX19xX3xX2bxX30xX31xX4xX3xX16xX30xX31xXb8xX3xX18xXbaxX18xX3xXb6xX19xXb8xXb9xXbaxX18xX3xXexb204xX3xX4xX1xX2cxXdxX117xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX227xX17xX5fxXb9xXaxX12x35aaxX1xX17xX69xX18xX19xX3xX16axX3xXbxX1xX24axXexX3xX7xX6xXb8xXccxX3xX68xX1xX30xXcexX18xX19xX3xX10axXffxX3xXcxX1xX2ebxX18xX19xX3xXexXdxX3bxXbxX3xXex5844xX4xX3xX7xX6xX18xX19xX3xX1dxX41xXdxX3xX16xX30xX31xXb8xXccxX3xX18xX1xX30xX18xX19xX3xXb6xX19xXb8xXb9xXbaxX18xX3xX10axafddxX18xX3xX237xX1xX7axX18xX19xX3xXb8xX2cxX18xX19xX117xX3xX2b8xX24axX4xX3xX18xXffxXb9xXccxX3xX68xX1xX30xXcexX18xX19xX3xX10axXffxX3xXcxX1xX2ebxX18xX19xX3xX4xX8dxX3xX18xX1xX21xX18xX19xX3xX1xXffxX18xX1xX3xX10axXdxX3xX4xXffxX3xX237xX1x591cxX6xX3xX18xX1xX30xX3x730cxX10axXb8xX2cxXexX3xX1dxX6ex86f3xXccxX3xX41exXd0xX17xX6xX3xX2bx4da6xXb8xX426xXccxX3xX41exXexX6exXexX3xX18xX1xa154xX426xX3xX10axXffxX17xX3xX1dx7e7dxXexX3xXb6xX19xXb8xXb9xXbaxX18xX117xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX227xX17xX5fxXb9xXaxX12xX68xX1xX17xX3xX16x848axX18xX19xX3xX1dxX24xX18xX1xX3xX148xX417xX3xX237xX1xXdxX18xX1xX3xXexX1xX30xX41xX18xX19xXccxX3xX18xXbaxX18xX3xX18xX1xX8dxX1dxX3xX4xa788xX6xX3xX68xX1xX30xXcexX18xX19xX3xX10axXffxX3xXcxX1xX2ebxX18xX19xX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX3b9xX4xX3xX7xX6xX18xX19xX3xX2bxX6exX18xX1xX3xXb6xX19xXb8xXb9xXbaxX18xX3xX10axXffxX3xXc7xX3xX148xXbaxX18xX3xX2bxXd1xX3xXd0xX69xXb9xX3xX16xX6xX3xXd0xX7axX3xXd0xX6exXexX117xX3x5c01xX6xXb8xX3xX237xX1xXdxX3xX2bxX30xX31xX4xX3xX1dxX2e6xXdxX3xX18xX19xX30xX41xXdxX3xX4xX6xX18xX3xX18xX19xXb3xX18xXccxX3xXc7xX3xX148xXbaxX18xX3xX2bxXd1xX3xX10axXf6xX3xX18xX1xXffxX117xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX227xX17xX5fxXb9xXaxX12xXcxXb8xXb9xX3xX18xX1xXdxXbaxX18xXccxX3xX237xX1xXdxX3xXcxX7axX3xXb2xXb3xX18xX3xXb6xX19xXb8xXb9xXbaxX18xX3xX10axXf6xX3xX2bxX3bxX18xX3xX18xX1xXffxX3xXexX1xX24xX3xXexX1xa512xXb9xX3xX1dxX26cxXexX3xX18xX1xX8dxX1dxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxXbaxX18xX3xXbdxXexX16xX17xX18xX19xX3xX2bxX8dxX3xX4xX8dxX3xX68xX1xX30xXcexX18xX19xX3xX10axXffxX3xXcxX1xX2ebxX18xX19xXcbxX3xX2bxX6xX18xX19xX3xX2bx4105xX18xX19xX3xXexX16xX30xX230xX4xX3xX4xae7cxX18xX19xX3xX4xX1x4a6exXdxX3xX148xX230xXdxXccxX3xX18xb1fcxX1dxX3xX19xX1cxX4xX1xX3xX2bxX6exX3xX10axXffxX17xX3xX18xX1xXffxX3xX1dxX24xX18xX1xX3xX10axXffxX3xX1dxX26cxXexX3xX7xX2cxX3xX18xX1xXffxX3xX1xXffxX18xX19xX3xXd0xX8dxX1dxX117xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX227xX17xX5fxXb9xXaxX12xX227xX582xX4xX3xXd0xX24axX4xX3xXexX16xX30xX230xX4xX3xX1xXffxX18xX1xX3xX10axXdxX3xX4xX48bxX6xX3xX4xX6exX4xX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX18xX19xXccxX3xXb6xX19xXb8xXb9xXbaxX18xX3xX10axXffxX17xX3xX18xX1xXffxX3xX5xX547xXb9xX3xX1dxX26cxXexX3xX4xX17xX18xX3xX5fxX6xX17xX3xX18xX1xX2e6xX18xX3xX16xX6xX3xX2bxXb8xX58dxXdxX3xX2bxX6exX18xX1xX3xX18xX1xX8dxX1dxX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX18xX19xX3xXexX16xXbaxX18xX117xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX237xX1xXdxX3xX16xX30xX31xXexX3xX2bxXb8xX58dxXdxXccxX3xXexX374xX3xXbxX1x3cfcxX6xX3xX7xX6xXb8xXccxX3xXcxX7axX3xXb2xXb3xX18xX3xXb6xX19xXb8xXb9xXbaxX18xX3xX2bxXd1xX3xX2bxX36xX1dxX3xXc7xX3xX18xX1xX6exXexX3xX10axXffxX17xX3xX18xX19xX30xX41xXdxX3xXcxX7axX3xXb2xXb3xX18xX3xX68xX1xX30xXcexX18xX19xX117xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX227xX17xX5fxXb9xXaxX12xX4d3xX6xXb8xX3xX237xX1xXdxX3xX148xX417xX3xX2bxX36xX1dxXccxX3xXcxX7axX3xXb2xXb3xX18xX3xX68xX1xX30xXcexX18xX19xX3xX2bxX30xX31xX4xX3xX1dxX2e6xXdxX3xX18xX19xX30xX41xXdxX3xX2bxX30xX6xX3xX2bxXdxX3xX4xX547xXbxX3xX4xX582xXb8xXccxX3xX18xX1xX30xX18xX19xX3xX5fxX17xX3xX10axX3bxXexX3xXexX1xX30xXedxX18xX19xX3xX18xX443xX18xX19xX3xX18xXbaxX18xX3xX2bxXd1xX3xXexX593xX3xX10axX17xX18xX19xX117xX3xX227xXdxX3bxXexX3xX1x5a5exXb8xX3xX28bxXb8xX69xX3xX4xX48bxX6xX3xX1dxX24xX18xX1xX3xX19xX36xXb9xX3xX16xX6xX3xX10axXffxX3xX2bxX30xX31xX4xX3xX7xX29xX3xX10axX726xX18xX3xX2bxX26cxX18xX19xX3xX4xX48bxX6xX3xX1dxX2e6xXdxX3xX18xX19xX30xX41xXdxXccxX3xXb6xX19xXb8xXb9xXbaxX18xX3xX2bxXd1xX3xX2bxX3bxX18xX3xX4xXedxX3xX28bxXb8xX6xX18xX3xX4xX7axX18xX19xX3xX6xX18xX3xX2bxX42fxXb8xX3xXexX1xX24axX3xX10axXffxX3xXexX1xXffxX18xX1xX3xX237xX1xX291xX18xX3xX237xX1xX6xXdxX3xX148xX6exX17xX3xX1xXffxX18xX1xX3xX10axXdxX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xXexX26cxXdxX3xX4xX48bxX6xX3xX1dxX24xX18xX1xX117xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX227xX17xX5fxXb9xXaxX12xX5cxXdxXe2xX18xX3xX10axX3b9xX3xX10axXdxXe2xX4xX3xX2bxX6xX18xX19xX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX3b9xX4xX3xX2bxX30xX31xX4xX3xX2bxXdxXf6xXb8xX3xXexX16xX6xXccxX3xX5xXffxX1dxX3xX16xX103xX117xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc699xXb8xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12x54f2xX24xX18xX1xX3xX5cxX31xXbxX0xX44xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX44xXbxX12
Đình Hợp