Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul dương tính với SARS-CoV-2
Ngày 22/3, Thượng nghị sỹ Rand Paul cho biết ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trở thành thượng nghị sỹ Mỹ đầu tiên tuyên bố mắc bệnh này.
3635x49d5xcc63x4536x487ax3d00x5d88x904bx9c12xX7x99b0xd31cxa7e1x8e67x3683x8780xX5x8881xXax6cf1xXcxX1x7854x81f6x41e1x938exX3xX17xX18xX1x7492xX3xX7xc28fxX3x9071xd1adxX3x8aedxX6xX17x66edxX3x909bxX6x72d8xX5xX3xX28xX15xa885xX17xX18xX3xXex8738xX17xX1xX3x3983x540exXdxX3x83dfxb21cxX25xX3exb3a0xb511x4c52x4d34xX42x6948xX0xd64dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc91dxX10xX6xX28xXaxX12x605fxX18x8ddex96ccxX3xX47xX47xX49x4063x5e64xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xX7xX23xX3xX25xX6xX17xX28xX3xX2axX6xX2cxX5xX3xX4xX1xX44xX3x5300xXdx644axXexX3xb4e8xX17xX18xX3xc42cxa0aaxX3xX4x4f9axX3xc2aexX88xXexX3xc0cdxX2cx7d1fxX3x3a10x3acaxXexX3xX17xX18xX1xXdx9fd9x644bxX3xX28xX15xX31xX17xX18xX3xXexX36xX17xX1xX3xX3axX3bxXdxX3xX3axXdx6eb4xX2cxX7xX3xX3exX3fxX25xX3exX42xX43xX44xX45xX42xX47xX3xX18x6454xX61xX3xX86xXa5xX17xX1xX3xX3axXdx7c7fxXa6xX3xX8fxX15x68fbxX17xX18xX3xX1xX8bxX3xX1x44a7xXbxX3xX4xXe0xXbxX3xX43xcf90xX45xabafx94ddxX42xX2xca9bxX67xX3xXexXb9x36cexX3xXexX1xX60xX17xX1xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xX7xX23xX3xX22xX23xX3xX8fxb1bdxX2cxX3xXexXdxXd3xX17xX3xXexX2cxX61xXd3xX17xX3xX86x7d5fxX3xXa6xaffaxX4xX3xX86xXa5xX17xX1xX3xX17xX60xX61x472dxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd57bxX44xX28xX61xXaxX12xX0xXdxXa6xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXa6xX7xX42xXbxX1xX44xXexX44xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX3xX25xX6xX17xX28xX3xX2axX6xX2cxX5xX3xX28xX15xX31xX17xX18xX3xXexX36xX17xX1xX3xX3axX3bxXdxX3xX3exX3fxX25xX3exX42xX43xX44xX45xX42xX47xX3xX1x49f3xX17xX1xX3xX9bxX17xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX12bxX86xX6xX44xXexX1xX6xX17xX1xX1xX44xX6xX12bxX3axX17xX49xX17xX10x6b4dxX7xX49xX47x7550xX2xX47xX49xX2x6b04xX1c4xX28xX2xX1bfx4686xX66x531exX66xXeexXexX47xX2xX66xX1c4xX5xX2xX12bx5710xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX3xX25xX6xX17xX28xX3xX2axX6xX2cxX5xX3xX28xX15xX31xX17xX18xX3xXexX36xX17xX1xX3xX3axX3bxXdxX3xX3exX3fxX25xX3exX42xX43xX44xX45xX42xX47xXaxX3xX28xX6xXexX6xX42xXbxX1xX44xXexX44xX42xX44xXb9xXdxX18xXdxX17xX6xX5xX42xX7xXb9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x5eaaxX49xX49xX4xX28xX17xXdxXa6xX18xX12bxX3axXdxX10xXexX17xX6xXa6xXbxX5xX2cxX7xX12bxX3axX17xX49xXex9caexX47xX1bfxX49xX2cxXbxX5xX44xX6xX28xX10xX28xX49xXbxX4xa074xX44xX49xX47xX1bfxX47xX1bfx7c09xX1bfxX66xX265xX47xX66xX49xXexXexX9dxX3axX17xX265xX47xX66xX1bfxX66xX265xXb9xX6xX17xX28xX265xXbxX6xX2cxX5xX12bxX1d6xXbxX18xXaxX3xX49xX12xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xX7xX23xX3xX25xX6xX17xX28xX3xX2axX6xX2cxX5xX12bxX3xb7aex51e6xX17xX1xX235xX3xX3fx8b93xX2axX49xXcxXcxb47cxX45xX5ex9762xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX44xX28xX61xXaxX12xXcxX60xXdxX3xX95xX1xX44xX9bxX17xX3xXa6x38d8xX17xX18xX3xX9dxX90xX3xX1xcdd5xXdxX3xXcxX1bbxXdxXexXexX10xXb9xX3xX4xX1xX36xX17xX1xX3xXexX1x661cxX4xX3xX4x3877xX6xX3xX8bxX17xX18xX3xX25xX6xX17xX28xX3xX2axX6xX2cxX5xX3xXexX1xX8bxX17xX18xX3xX86x6fbbxX44xX235xX3xaae4xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xX7xX23xX3xX25xX6xX17xX28xX3xX2axX6xX2cxX5xX3xX8fxX90xX3xX4xX93xX3xX95xX88xXexX3xX99xX2cxX9bxX3xX9dxX9exXexX3xX17xX18xX1xXdxXa5xXa6xX3xX28xX15xX31xX17xX18xX3xXexX36xX17xX1xX3xX3axX3bxXdxX3xX43xXe8xX45xXeaxXebxX42xX2xXeexX12bxX3x5295xX17xX18xX3xXe0xX61xX3xX4xX9bxXa6xX3xXexX1xXe0xX61xX3xb276xX17xX3xX3axX60xX3xX8fxX6xX17xX18xX3xX8fxX15xX16xX4xX3xX4xX309xX4xX1xX3xX5xX61xX12bxX3xX359xX17xX18xX3xXe0xX61xX3xX95xX1xX8bxX17xX18xX3xX4xX93xX3xXexXb9xXdxXa5xX2cxX3xX4xX1xX2edxX17xX18xX3xX3axX60xX3xX8fxX15xX16xX4xX3xX9dxX9exXexX3xX17xX18xX1xXdxXa5xXa6xX3xX8fxc6f1xX3xX8fx6665xX3xXbxX1xbb93xX17xX18xX3xX7xX6xX2cxX3xX95xX1xXdxX3xX8fxXdxX3xX5xX2d2xXdxX3xX17xX1xXdxX3b5xX2cxX3xX17xX31xXdxX3xX3axX60xX3xXexX1xX6xXa6xX3xX28xc51bxX3xX17xX1xXdxX3b5xX2cxX3xX7xX3dfxX3xX95xXdxXa5xX17xX12bxX3xX359xX17xX18xX3xXe0xX61xX3xX95xX1xX8bxX17xX18xX3xX17xX1xX3bxX3xX8fxX90xX3xXexXdxX88xXbxX3xX9dx8028xX4xX3xXexXb9xX3dfxX4xX3xXexXdxX88xXbxX3xX3axX3bxXdxX3xX86xXe0xXexX3xX4xX2edxX3xX17xX18xX15xXd8xXdxX3xX17xX60xX44xX3xX86xX1dxX3xX17xX1xXdxa3fdxXa6xX3xX86xXa5xX17xX1xX12bx882cxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX44xX28xX61xXaxX12xXcxXb9xX44xX17xX18xX3xX95xX1xXdxX3xX8fxX93xX67xX3xX1cbxX3xX18xXdxXd8xX3xX66xX1bfxX3xX4xX1xXdxX3b5xX2cxX3xX47xX47xX49xX66xX3xXexX1xX10xX44xX3xX18xXdxXd8xX3xX8fxX1dxX6xX3xXbxX1xX15xX31xX17xX18xX67xX3xXcxX369xX17xX18xX3xXexX1xX11dxX17xX18xX3xX22xX23xX3xXebxX44xX17xX6xX5xX28xX3xXcxXb9xX2cxXa6xXbxX3xX3axX60xX3xX4xX309xX4xX3xXexX1xX60xX17xX1xX3xX3axXdxXd3xX17xX3xXexXb9xX44xX17xX18xX3xX5xX3dfxX4xX3xX5xX15xX16xX17xX18xX3xX8fx6fb3xX4xX3xX86xXdxXa5xXexX3xX4xX1xX2cxX61xXd3xX17xX3xXexXb9xX309xX4xX1xX3xXbxX1xX3b9xX17xX18xX3xX4xX1xX11dxX17xX18xX3xX3axXdxXb9xX2cxX7xX3xX3exX3fxX25xX3exX42xX43xX44xX45xX42xX47xX3xX4xX2f1xX6xX3xX5exX1xX60xX3xXcxXb9xX120xX17xX18xX3xX8fxX90xX3xXexX369xX3xX4xX1xX2edxX4xX3xX1xa6f6xXbxX3xX86xX309xX44xX3xX17xX1x4ecfxXa6xX3xX4xX8bxX17xX18xX3xX86xX11dxX3xX4xX309xX4xX3xXexX1xX8bxX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX4x55e4xXbxX3xX17xX1xX534xXexX3xX3axX3b5xX3xX28xX1dxX4xX1xX3xX43xXe8xX45xXeaxXebxX42xX2xXeexX3xX12bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX44xX28xX61xXaxX12xXcxX2d2xXdxX3xX4xX2cxX2daxX4xX3xX1xX511xXbxX3xX86xX309xX44xX67xX3xXcxX369xX17xX18xX3xXexX1xX11dxX17xX18xX3xXcxXb9xX2cxXa6xXbxX3xX8fxX90xX3xX4xX1xa35axX3xXexX1xX1dxX3xXexXb9xXdxX3b2xX17xX3xX95xX1xX6xXdxX3xX4xX309xX4xX3xXexXb9xX2d2xXa6xX3xX61xX3xXexX88xX3xX95xX1x3be7xX17xX3xX4xXe0xXbxX3xX4xX93xX3xX7xX2edxX4xX3xX4xX1xX2edxX6xX3x765dxX12bxX1bfxX1bfxX1bfxX3xX18xXdxX15xXd8xX17xX18xX3xX86xXa5xX17xX1xX3xXexX3bxXdxX3xX4xX309xX4xX3xX8fxXdxX3b2xXa6xX3xX17xX93xX17xX18xX3xX86x9f27xX17xX18xX3xXbxX1xX309xXexX3xX28xX1dxX4xX1xX3xX86xXa5xX17xX1xX3xX43xXe8xX45xXeaxXebxX42xX2xXeexX3xXexXb9xXd3xX17xX3xXexX44xX60xX17xX3xX17xX15xX3bxX4xX3xX22xX23xX12bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX44xX28xX61xXaxX12xX359xX17xX18xX3xXcxXb9xX2cxXa6xXbxX3xX17xX1xXe0xX17xX3xXa6xX2d2xX17xX1xX3xXb9xX51axX17xX18xX3xX8bxX17xX18xX3xX8fxX90xX3xX4xX1xX58bxX3xX8fxX2d2xX44xX3xXexXb9xX3dfxX4xX3xXexXdxX88xXbxX3xX43xX31xX3xX99xX2cxX6xX17xX3x7935xX2cxX9bxX17xX3xX5x4fc6xX3x8dc3xX1xX2f1xX17xX18xX3xX1xX44xX9bxX17xX18xX3x549fxXdxXd3xX17xX3xX86xX6xX17xX18xX3xX2a2xX2a9x9a69xX22xX3fxX2b1xX3xXexX1xXdxX88xXexX3xX5xX534xXbxX3xX4xX309xX4xX3xXexXb9xX2d2xXa6xX3xX61xX3xXexX88xX3xX17xX60xX61xX3xXexX2d2xXdxX3xX4xX309xX4xX3xX86xX6xX17xX18xX3xX18x84d1xXa6xX3xX86xX6xX17xX18xX3xX5exX10xX1bbxX3x8dbbxX44xXb9xX95xX3xX3axX3bxXdxX3xX2xX12bxX1bfxX1bfxX1bfxX3xX18xXdxX15xXd8xX17xX18xX3xX86xXa5xX17xX1xX67xX3xXexX2d2xXdxX3xX86xX6xX17xX18xX3xX43xX6xX5xXdxX25exX44xXb9xX17xXdxX6xX3xX3axX3bxXdxX3xX47xX12bxX1bfxX1bfxX1bfxX3xX18xXdxX15xXd8xX17xX18xX3xX86xXa5xX17xX1xX3xX3axX60xX3xXexX2d2xXdxX3xX86xX6xX17xX18xX3x9277xX6xX7xX1xXdxX17xX18xXexX44xX17xX3xX3axX3bxXdxX3xX2xX12bxX1bfxX1bfxX1bfxX3xX18xXdxX15xXd8xX17xX18xX3xX86xXa5xX17xX1xX12bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX44xX28xX61xXaxX12xX5exX18xX44xX60xXdxX3xXb9xX6xX67xX3xXcxX369xX17xX18xX3xXexX1xX11dxX17xX18xX3xXcxXb9xX2cxXa6xXbxX3xX95xX1x3c02xX17xX18xX3xX8fxX1dxX17xX1xX3xX22xX23xX3xX1xXdxXa5xX17xX3xX1xX2cxX61xX3xX8fxX2daxX17xX18xX3xXa6xX511xXdxX3xX17xX18xX2cxX6b0xX17xX3xX5xX3dfxX4xX3xX7xd76exX17xX3xX4xX93xX3xX17xX1xX51axXa6xX3xX17xX18x65f4xX17xX3xX4xX1xX4c5xX17xX3xX28xX1dxX4xX1xX3xX43xXe8xX45xXeaxXebxX42xX2xXeexX12bxX3xXcxXb9xX44xX17xX18xX3xXexX1xX8bxX17xX18xX3xX86xX309xX44xX67xX3xXcxX369xX17xX18xX3xXexX1xX11dxX17xX18xX3xXcxXb9xX2cxXa6xXbxX3xX4x3ea8xX17xX18xX3xX4xX1xX44xX3xX86xXdxX88xXexX3xX8fxXdxX3b5xX2cxX3xX99xX2cxX6xX17xX3xXexXb9xX511xX17xX18xX3xX1xXdxXa5xX17xX3xX17xX6xX61xX3xX5xX60xX3xXexXe0xXexX3xX4xX9bxX3xX17xX18xX15xXd8xXdxX3xX28xXc9xX17xX3xX22xX23xX3xXbxX1xX9bxXdxX3xXexX2cxXc9xX17xX3xXexX1xX10xX44xX3xX1xX15xX3bxX17xX18xX3xX28x6121xX17xX3xX5xXdxXd3xX17xX3xX86xX6xX17xX18xX3xX3axX3b5xX3xX18xXdx4969xX3xX95xX1xX44xX9bxX17xX18xX3xX4xX309xX4xX1xX3xXexXdxX88xXbxX3xX9dxX40axX4xX12bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX44xX28xX61xXaxX12xX0xXdxXa6xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXa6xX7xX42xXbxX1xX44xXexX44xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX3xX25xX6xX17xX28xX3xX2axX6xX2cxX5xX3xX28xX15xX31xX17xX18xX3xXexX36xX17xX1xX3xX3axX3bxXdxX3xX3exX3fxX25xX3exX42xX43xX44xX45xX42xX47xX3xX1xX196xX17xX1xX3xX9bxX17xX1xX3xX47xXaxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX12bxX86xX6xX44xXexX1xX6xX17xX1xX1xX44xX6xX12bxX3axX17xX49xX17xX10xX1bbxX7xX49xX47xX1bfxX2xX47xX49xX2xX1c4xX1c4xX28xX2xX1bfxX1c9xX66xX1cbxX66xXeexXexXeexX24fxX1c9xX2xX5xX47xX12bxX1d6xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX3xX25xX6xX17xX28xX3xX2axX6xX2cxX5xX3xX28xX15xX31xX17xX18xX3xXexX36xX17xX1xX3xX3axX3bxXdxX3xX3exX3fxX25xX3exX42xX43xX44xX45xX42xX47xXaxX3xX28xX6xXexX6xX42xXbxX1xX44xXexX44xX42xX44xXb9xXdxX18xXdxX17xX6xX5xX42xX7xXb9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX235xX49xX49xX4xX28xX17xXdxXa6xX18xX12bxX3axXdxX10xXexX17xX6xXa6xXbxX5xX2cxX7xX12bxX3axX17xX49xXexX24fxX47xX1bfxX49xX2cxXbxX5xX44xX6xX28xX10xX28xX49xXbxX4xX25exX44xX49xX47xX1bfxX47xX1bfxX265xX1bfxX66xX265xX47xX66xX49xXexXexX9dxX3axX17xX265xX47xX66xX1bfxX66xX265xXa6xX61xX265xX4xX44xX3axXdxX28xX12bxX1d6xXbxX18xXaxX3xX49xX12xX22xX23xX3xX8fxXdxX3b5xX2cxX3xX7xXdxXd3xX2cxX3xXexX60xX2cxX3xX86xXa5xX17xX1xX3xX3axXdxXa5xX17xX3xca6bxX3exX5exX3exX3xX43xX44xXa6xX25exX44xXb9xXexX3xX8fxX88xX17xX3xX5exX10xX1bbxX3xX6bcxX44xXb9xX95xX3xX2edxX17xX18xX3xXbxX1xX93xX3xX3axX3bxXdxX3xX28xX1dxX4xX1xX3xX43xXe8xX45xXeaxXebxX42xX2xXeexX12bxX3xX2a2xX2a3xX17xX1xX235xX3xX3fxX2a9xX2axX49xXcxXcxX2aexX45xX5exX2b1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX44xX28xX61xXaxX12xXcxX369xX17xX18xX3xXexX1xX11dxX17xX18xX3xXcxXb9xX2cxXa6xXbxX3xX4xX7d1xX17xX18xX3xXexX1xX8bxX17xX18xX3xX86xX309xX44xX3xX8fxX90xX3xXb9xX6xX3xXexX2cxX61xXd3xX17xX3xX86xX11dxX3xXexX196xX17xX1xX3xXexXb9xX2d2xX17xX18xX3xXexX1xX9bxXa6xX3xX1xX511xX6xX3xX8fxX11dxXdxX3xX3axX3bxXdxX3xX86xX6xX17xX18xX3xX70exX6xX7xX1xXdxX17xX18xXexX44xX17xX3xX3axX60xX3xX86xX6xX17xX18xX3xX5exX10xX1bbxX3xX6bcxX44xXb9xX95xX67xX3xX8fxX6b0xX17xX18xX3xXexX1xXd8xXdxX3xX95xX1xX761xX17xX18xX3xX8fxX1dxX17xX1xX3xX7x90f9xX3xX7xX3bxXa6xX3xXb9xX6xX3xXexX2cxX61xXd3xX17xX3xX86xX11dxX3xXexXb9xXd3xX17xX3xX3axX3bxXdxX3xX86xX6xX17xX18xX3xX43xX6xX5xXdxX25exX44xXb9xX17xXdxX6xX12bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX44xX28xX61xXaxX12xX45xXdxXa5xX4xX3xXb9xX6xX3xXexX2cxX61xXd3xX17xX3xX86xX11dxX3xX3axX3b5xX3xXexX196xX17xX1xX3xXexXb9xX2d2xX17xX18xX3xXexX1xX9bxXa6xX3xX1xX511xX6xX3xX17xX93xXdxX3xXexXb9xXd3xX17xX3xX7xXaa0xX3xX4xX2cxX17xX18xX3xX4xXe0xXbxX3xX7xX3dfxX3xX1x4144xX3xXexXb9xX16xX3xX5xXdxXd3xX17xX3xX86xX6xX17xX18xX3xX8fxX11dxXdxX3xX3axX3bxXdxX3xX4xX9bxX3xX4xX309xX4xX3xX86xXdxXa5xX17xX3xXbxX1xX309xXbxX3xX86xX9bxX44xX3xX1xX2daxX3xX95xX1xX5acxX17xX3xX4xXe0xXbxX3xX3axX60xX3xXexX15xX3xX3axXe0xX17xX3xX3axX3b5xX3xX95xX1xX2f1xX17xX18xX3xX1xX44xX9bxX17xX18xX12bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX44xX28xX61xXaxX12xXcxX1xX11dxX17xX18xX3xX8fxX11dxX4xX3xX86xX6xX17xX18xX3xX5exX10xX1bbxX3xX6bcxX44xXb9xX95xX3xX3fxX17xX28xXb9xX10xX1bbxX3xX43xX2cxX44xXa6xX44xX3xX8fxX90xX3xX95xXd3xX2cxX3xX18xX511xXdxX3xX4xX1xX36xX17xX1xX3xXbxX1xX2f1xX3xX5xXdxXd3xX17xX3xX86xX6xX17xX18xX3xX4xX1xX58bxX3xXexX1xX1dxX3xX4xX309xX4xX3xX4xX8bxX17xX18xX3xXexX61xX3xX7xX9bxX17xX3xX9dxX2cxXe0xXexX3xX3axX534xXexX3xXexX15xX3xX61xX3xXexX88xX3xXexX1xX10xX44xX3x9e78xX2d2xX44xX3xX5xX2cxX534xXexX3xX3exX9bxX17xX3xX9dxX2cxXe0xXexX3xX661xX2cxX11dxX4xX3xXbxX1xX3b9xX17xX18xX12bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX44xX28xX61xXaxX12xXcxXb9xX44xX17xX18xX3xXa6xX2daxXexX3xX4xX2cxX2daxX4xX3xX1xX511xXbxX3xX86xX309xX44xX3xXexX1xX15xXd8xX17xX18xX3xX17xX1xX534xXexX67xX3xX8bxX17xX18xX3xX43xX2cxX44xXa6xX44xX3xX4xX1xX44xX3xXb9xX51axX17xX18xX3xX4xX1xX36xX17xX1xX3xXbxX1xX2f1xX3xX5xXdxXd3xX17xX3xX86xX6xX17xX18xX3xX30dxX4xX10exX17xX3xXexXb9xXdxX3b2xX17xX3xX95xX1xX6xXdxX3xXa6xX2cxX6xX3xX3axX534xXexX3xXexX15xX3xX61xX3xXexX88xX3xXexXb9xXd3xX17xX3xXbxX1xX2d2xXa6xX3xX3axXdxX3xXexX44xX60xX17xX3xX99xX2cxX11dxX4xX43axX3xXexX1xX6xX61xX3xX3axX196xX3xX18xXdxX6xX44xX3xXexXb9xX309xX4xX1xX3xX17xX1xXdxXa5xXa6xX3xX4xX1xX44xX3xX4xX309xX4xX3xX86xX6xX17xX18xX12bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX44xX28xX61xXaxX12xX359xX17xX18xX3xX43xX2cxX44xXa6xX44xX3xX4xX7d1xX17xX18xX3xX1xX11dxXdxX3xXexX1xX40axX4xX3xXcxX369xX17xX18xX3xXexX1xX11dxX17xX18xX3xXcxXb9xX2cxXa6xXbxX3xX4xX1xX58bxX3xXexX1xX1dxX3xX7xX9bxX17xX3xX9dxX2cxXe0xXexX3xX95xX1xX5acxX2cxX3xXexXb9xX6xX17xX18xX67xX3xX309xX44xX3xX4xX1xX44xX60xX17xX18xX3xX61xX3xXexX88xX3xX3axX60xX3xXa6xX309xX61xX3xXexX1xX8bxX17xX18xX3xX18xXdxX93xX67xX3xX4xX5e4xX17xX18xX3xX3axX3bxXdxX3xX4xX309xX4xX3xX3axX534xXexX3xXexX15xX3xX61xX3xXexX88xX3xX95xX1xX309xX4xX12bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX44xX28xX61xXaxX12xXcxX1xX11dxX17xX18xX3xX8fxX11dxX4xX3xX43xX2cxX44xXa6xX44xX3xX17xXd3xX2cxX3xXb9xdc79xX235xX3xX30dxX43xX309xX4xX3xX86xX6xX17xX18xX3xXexXb9xXd3xX17xX3xXexX44xX60xX17xX3xX17xX15xX3bxX4xX3xX22xX23xX3xX8fxX31xX17xX3xX18xXdxX9bxX17xX3xX5xX60xX3xX95xX1xX8bxX17xX18xX3xXexX1xX3b2xX3xX9dx6ed4xX3xX5xX667xX3xX3axXe0xX17xX3xX8fxX3b5xX3xX17xX60xX61xX12bxX3xXebxX44xX3xX8fxX93xX67xX3xXexX8bxXdxX3xX4xX1xX44xX3xXb9xX51axX17xX18xX3xX4xX1xX36xX17xX1xX3xXbxX1xX2f1xX3xX5xXdxXd3xX17xX3xX86xX6xX17xX18xX3xX4xX10exX17xX3xX8fxX9bxXa6xX3xX17xX1xXdxXa5xXa6xX3xX3axXdxXa5xX4xX3xX95xX667xX3xX95xX88xXexX3xX1xX16xXbxX3xX8fxX6b0xX17xX18xX3xX3axX60xX3xXa6xX2cxX6xX3xX7xX120xXa6xX3xXexXe0xXexX3xX4xX9bxX3xX4xX309xX4xX3xX3axX534xXexX3xXexX15xX3xX61xX3xXexX88xX3xXa6xX60xX3xX4xX1xX40axX17xX18xX3xXexX6xX3xX4xX10exX17xX12bxX43axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX44xX28xX61xXaxX12xXcxX1xX11dxX17xX18xX3xX8fxX11dxX4xX3xX43xX2cxX44xXa6xX44xX3xX8fxX15xX6xX3xXb9xX6xX3xXbxX1xX309xXexX3xX86xXdxX3b2xX2cxX3xXexXb9xXd3xX17xX3xXexXb9xX44xX17xX18xX3xX86xX11dxXdxX3xX4xX9bxX17xX1xX3xX7xX11dxX3xX4xX6xX3xX28xX15xX31xX17xX18xX3xXexX36xX17xX1xX3xX3axX3bxXdxX3xX3axXdxXb9xX2cxX7xX3xX3exX3fxX25xX3exX42xX43xX44xX45xX42xX47xX3xXexX2d2xXdxX3xX86xX6xX17xX18xX3xX5exX10xX1bbxX3xX6bcxX44xXb9xX95xX3xX8fxX6xX17xX18xX3xX18xXdxX6xX3xXexX797xX17xX18xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX4xX1xX93xX17xX18xX12bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX44xX28xX61xXaxX12xXcxXb9xX15xX3bxX4xX3xX8fxX93xX3xX4xX5e4xX17xX18xX3xX17xX60xX61xX67xX3xX8bxX17xX18xX3xX43xX2cxX44xXa6xX44xX3xX4xX1xX44xX3xX86xXdxX88xXexX3xX86xX6xX17xX18xX3xX5exX10xX1bbxX3xX6bcxX44xXb9xX95xX3xX8fxX90xX3xX18xX1xXdxX3xX17xX1xX534xX17xX3xXexX1xXd3xXa6xX3xX5bfxX12bxX1c9xX2xX47xX3xXexXb9xX15xXd8xX17xX18xX3xX1xX16xXbxX3xX17xX1xXdxX432xXa6xX3xX3axXdxXb9xX2cxX7xX3xX3exX3fxX25xX3exX42xX43xX44xX45xX42xX47xX3xX67xX3xXexXb9xX44xX17xX18xX3xX8fxX93xX3xX4xX93xX3xX47xX12bxX1c9xX66xX47xX3xX4xX6xX3xXf3xX3xXexX1xX60xX17xX1xX3xXbxX1xX11dxX3xX5exX10xX1bbxX3xX6bcxX44xXb9xX95xX67xX3xX17xXc9xX17xX18xX3xXexX369xX17xX18xX3xX7xX11dxX3xX17xX18xX15xXd8xXdxX3xXa6xX120xX4xX3xX43xXe8xX45xXeaxXebxX42xX2xXeexX3xXexXb9xXd3xX17xX3xXexX44xX60xX17xX3xX86xX6xX17xX18xX3xX5xXd3xX17xX3xXexX1xX60xX17xX1xX3xX2xX1cbxX12bxX2xX24fxX1c9xX3xX17xX18xX15xXd8xXdxX67xX3xX3axX3bxXdxX3xX2xX2xX5bfxX3xX17xX18xX15xXd8xXdxX3xXexXdcfxX3xX3axX44xX17xX18xX12bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX44xX28xX61xXaxX12xX43xX7d1xX17xX18xX3xXexXb9xX44xX17xX18xX3xX17xX18xX60xX61xX3xX47xX47xX49xX66xX67xX3xXexXdxX88xXbxX3xXexX1xX10xX44xX3xX4xX309xX4xX3xX86xX6xX17xX18xX3xX5exX10xX1bbxX3xX6bcxX44xXb9xX95xX67xX3xX43xX6xX5xXdxX25exX44xXb9xX17xXdxX6xX67xX3xXeaxX5xX5xXdxX17xX44xXdxX7xX67xX3xX43xX44xX17xX17xX10xX4xXexXdxX4xX2cxXexX3xX3axX60xX3xX5exX10xX1bbxX3x9cb0xX10xXb9xX7xX10xX61xX67xX3xX8fxX88xX17xX3xX5xX15xX16xXexX3xX86xX6xX17xX18xX3xXe8xX1xXdxX44xX3xX3axX60xX3xX675xX44xX2cxXdxX7xXdxX6xX17xX6xX3xX8fxX90xX3xXb9xX6xX3xX4xX1xX58bxX3xXexX1xX1dxX3xX61xXd3xX2cxX3xX4xX10exX2cxX3xX17xX18xX15xXd8xXdxX3xX28xXc9xX17xX3xXf3xX3xX17xX1xX60xX3xX17xX1xX51axXa6xX3xX17xX18xX797xX17xX3xX4xX1xX4c5xX17xX3xX7xX3dfxX3xX5xXc9xX61xX3xX5xX6xX17xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX4xX1xX93xX17xX18xX3xX4xX2f1xX6xX3xX3axXdxXb9xX2cxX7xX3xX4xX44xXb9xX44xX17xX6xX3xX4xX1xX2f1xX17xX18xX3xXa6xX3bxXdxX3xX2a2xX3exX3fxX25xX3exX42xX43xX44xX45xX42xX47xX2b1xX12bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX44xX28xX61xXaxX12xXcxX1xX8bxX17xX18xX3xX86xX309xX44xX3xX4xX2f1xX6xX3xXcxX1xX11dxX17xX18xX3xX8fxX11dxX4xX3xXe8xX1xXdxX44xX3xX22xXdxX95xX10xX3xXebxX10xX70exXdxX17xX10xX3xX95xX1xX761xX17xX18xX3xX8fxX1dxX17xX1xX3xX8fxXc9xX61xX3xX5xX60xX3xXexX1xXd8xXdxX3xX8fxXdxX3b2xXa6xX3xX4xX3dfxX4xX3xX95xb8efxX3xX99xX2cxX6xX17xX3xXexXb9xX511xX17xX18xX3xXexXb9xX44xX17xX18xX3xX4xX2cxX2daxX4xX3xX4xX1xXdxX88xX17xX3xX4xX1xX11dxX17xX18xX3xX3axXdxXb9xX2cxX7xX3xX3exX3fxX25xX3exX42xX43xX44xX45xX42xX47xX3xX3axX60xX3xX17xX1xX836xX17xX18xX3xX18xX196xX3xX4xX10exX17xX3xX5xX60xXa6xX3xX5xX60xX3xX5xX60xXa6xX3xX4xX1xX534xXa6xX3xXexX11dxX4xX3xX8fxX2daxX3xX5xXc9xX61xX3xX5xX6xX17xX3xX4xX2f1xX6xX3xX5xX44xX2d2xXdxX3xX3axXdxXb9xX2cxX7xX3xX17xX60xX61xX3xX8fxX3b2xX3xX1xXa5xX3xXexX1xX11dxX17xX18xX3xX4xX1xX797xXa6xX3xX7xX93xX4xX3xX61xX3xXexX88xX3xX7xXaa0xX3xX4xX93xX3xXexX1xXd8xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xX8fxX3b2xX3xX8fxXdxX3b5xX2cxX3xXexXb9xX1dxX3xX4xX309xX4xX3xX86xXa5xX17xX1xX3xX17xX1xXc9xX17xX12bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX44xX28xX61xXaxX12xX3exX120xX4xX3xX5xXa5xX17xX1xX3xX4xX2f1xX6xX3xX86xX6xX17xX18xX3xXe8xX1xXdxX44xX3xX7xXaa0xX3xX4xX93xX3xX1xXdxXa5xX2cxX3xX5xX3dfxX4xX3xX3axX60xX44xX3xX8fxXd3xXa6xX3xX47xX66xX49xX66xX3xX3axX60xX3xX95xX9exX44xX3xX28xX60xXdxX3xXexX3bxXdxX3xX17xX18xX60xX61xX3xX24fxX49xX5bfxX3xXexXb9xX44xX17xX18xX3xX95xX1xXdxX3xX8fxX93xX3xX7xX120xX4xX3xX5xXa5xX17xX1xX3xX4xX2f1xX6xX3xX86xX6xX17xX18xX3xX675xX44xX2cxXdxX7xXdxX6xX17xX6xX3xX4xX93xX3xX1xXdxXa5xX2cxX3xX5xX3dfxX4xX3xXexbb83xX3xX1cbxX3xX18xXdxXd8xX3xX4xX1xXdxX3b5xX2cxX3xX47xX66xX49xX66xX3xX3axX60xX3xX95xX9exX44xX3xX28xX60xXdxX3xXexX3bxXdxX3xX17xX18xX60xX61xX3xX2xX47xX49xX5bfxX12bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX44xX28xX61xXaxX12xXcxX36xX17xX1xX3xXexX3bxXdxX3xXexX1xXd8xXdxX3xX8fxXdxX3b2xXa6xX3xX17xX60xX61xX67xX3xX86xX6xX17xX18xX3xXe8xX1xXdxX44xX3xX9dxX309xX4xX3xX17xX1xX534xX17xX3xX66xX1cbxX2xX3xXexXb9xX15xXd8xX17xX18xX3xX1xX16xXbxX3xX17xX1xXdxX432xXa6xX3xX3axXdxXb9xX2cxX7xX3xX3exX3fxX25xX3exX42xX43xX44xX45xX42xX47xX67xX3xXexXb9xX44xX17xX18xX3xX8fxX93xX3xX4xX93xX3xX66xX3xXexXb9xX15xXd8xX17xX18xX3xX1xX16xXbxX3xXexXdcfxX3xX3axX44xX17xX18xX3xX4xX3b9xX17xX3xX86xX6xX17xX18xX3xX675xX44xX2cxXdxX7xXdxX6xX17xX6xX3xX4xX44xX3xX1c9xX66xX1c4xX3xXexXb9xX15xXd8xX17xX18xX3xX1xX16xXbxX3xX17xX1xXdxX432xXa6xX3xX3axXdxXb9xX2cxX7xX3xXexXb9xXd3xX17xX3xX3axX3bxXdxX3xX47xX1bfxX3xXexXb9xX15xXd8xX17xX18xX3xX1xX16xXbxX3xXexXdcfxX3xX3axX44xX17xX18xX12bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX44xX28xX61xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xXexX1xX11dxX17xX18xX3xX8fxX11dxX4xX3xX86xX6xX17xX18xX3xX675xX44xX2cxXdxX7xXdxX6xX17xX6xX3xX1077xX44xX1xX17xX3xX13bxX10xX5xX3xX681xX28xX1bbxX6xXb9xX28xX7xX67xX3xX86xX6xX17xX18xX3xX17xX60xX3xX4xX93xX3xX7xX11dxX3xXexXb9xX15xXd8xX17xX18xX3xX1xX16xXbxX3xXa6xX120xX4xX3xX86xXa5xX17xX1xX3xXexX36xX17xX1xX3xXexX1xX10xX44xX3xX8fxX10exX2cxX3xX17xX18xX15xXd8xXdxX3xX8fxX2edxX17xX18xX3xXexX1xX2edxX3xX66xX3xX22xX23xX3xX3axX60xX3xX7xX11dxX3xX4xX6xX3xXexX797xX17xX18xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX18xXe0xXbxX3xX2xX1bfxX3xX5xX10exX17xX3xX7xX44xX3xX3axX3bxXdxX3xXexX2cxX10exX17xX3xXexXb9xX15xX3bxX4xX12bxX49xX12bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX2cxXexX1xX44xXb9xXaxX12xX2a2xXcxXcxX2aexX45xX5exX49xX45xXdxX10xXexX17xX6xXa6x3e39xX2b1xX0xX49xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)