Giá trị xuất khẩu thủy sản 10 tháng ước đạt 7,24 tỷ USD
Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 10/2018 ước đạt 873 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 10 tháng qua đạt 7,24 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2017.
5895xdff9xd49fx9ccdxde9exc167x9a0cxd714xabc6xX7xdcbdxad99x6b07x88a2x82e6xb425xX5x6031xXaxc666xd655xXdxaffbxX3xXex6266x808axX3x9eb9xe1c6x821axXexX3xbb0bxX1x72d1xX1cxX3xXexX1x9964x6704xX3xX7xaf5exab35xX3xX2x8148xX3xXexX1xX15xX2cxb410xX3x6c06x70d4xX4xX3x7684xa9a4xXexX3x5eb6x5f28xddd0xa124xX3xXexbfeaxX3xa12cxb7fcx7c6cxX0xde89xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx94aaxX10xX6x6f29xXaxX12xXcxX1xX10x5de4xX3x9ac2xd14bxX4xX3xX65xX1xc626xX3x62b4xXdxX6bxX2cxX3x6e8fx72a0xX3xc3c9xX1xX15xXexX3xXexX18xXdxaf6fxX2cxX3xXexX1xX19xX3xXexX18xX37xbeb4xX2cxX35xX3xX2cxae34xX2cxX35xX3xX7xX2bxX2cxX3x7f7fx7527xa852xX3x6c57xX8cxX2cxX35xX3xX2cxX35xX1xXdx63eexXbxX3xX72xX73xX3xX75xX1xX15xXexX3xXexX18xXdxX7dxX2cxX3xX98xX8cxX2cxX35xX3xXexX1xX8cxX2cxb15bxX40xX3xX35xXdxX15xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxXexX3xX20xX1xX22xX1cxX3xXexX1xX27xX28xX3xX7xX2bxX2cxX3xXexX1xX15xX2cxX35xX3xX2xX2fxX4bxX41xX2fxX2xadfcxX3xX37xX38xX4xX3xX3bxX3cxXexX3xXe5xX3fx7ec5xX3xXexX18xXdxXa1xX1cxX3xX47xX48xX49xX40xX3xX3bxX37xX6xX3xX35xXdxX15xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxXexX3xX20xX1xX22xX1cxX3xXexX1xX27xX28xX3xX7xX2bxX2cxX3xX2xX2fxX3xXexX1xX15xX2cxX35xX3xa94bxX1cxX6xX3xX3bxX3cxXexX3xX3fxX40xX41xX42xX3xXexX45xX3xX47xX48xX49xX40xX3xXexd3f3xX2cxX35xX3xc686xX40xX41xd1d3xX3xX7xX63xX3xX72xX38xXdxX3xX4xa674xX2cxX35xX3xX20xcf2cxX3xX2cxX13cx7d55xX3xX41xX2fxX2xX3fxd6c8xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX63xX5dxX28xXaxX12xX0xXdxX156xX35xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX15cxX6dxX6xX63xXexX1xX6xX2cxX1xX1xX63xX6xX15cxX72xX2cxX4bxX2cxX10xc5b1xX7xX4bxX2xXe5xX42x6d17xX4bxX42xXe5xX5dxX41xX2xX42xX42xX140xX42xX140xXexXe5xX2fxX2fxXf1xX5xX2xX15cxcf54xXbxX35xXaxX3xX4bxX12xX3xX65xX1xX6bxX3xX6dxXdxX6bxX2cxX3xX7xX2bxX2cxX3xXbxX1xX22xX156xX3xX4xX15xX3xX2cxX35x9155xX3xX3bxX8cxX2cxX35xX3xX5xX3cxX2cxX1xX3xX1bxX1cxX1dxXexX3xX20xX1xX22xX1cxX3xXexX3cxXdxX3xX2cxX1xX73xX3xX156xX15xX28xX3xX4xX27xX6xX3xX65xX8cxX2cxX35xX3xXexX28xX3xX65xe2d7xX3xXbxX1xe040xX2cxX3xXcxX1xX27xX28xX3xX7xX2bxX2cxX3xX95xc9afxX2cxX1xX3x7e8fxX19xX2cxX1xX15cxX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX63xX5dxX28xXaxX12xX5axX63xX6xX3x9c88xX152xX40xX3xX98xX1x8823xXexX3xX95xX2bxX2cxX40xX3xXcxX18xX1cxX2cxX35xX3xb4caxX1cx72efxX4xX3xX72xX73xX3xX5axX73xX2cxX3xX23dxX1cxX23fxX4xX3xX5xX73xX3xX42xX3xXexX1xX19xX3xXexX18xX37xX87xX2cxX35xX3xX1bxX1cxX1dxXexX3xX20xX1xX22xX1cxX3xX1xX73xX2cxX35xX3xX3bxX1fdxX1cxX3xX4xX27xX6xX3xXexX1xX27xX28xX3xX7xX2bxX2cxX3x8aa7xXdxXa1xXexX3xX98xX6xX156xX3xXexX18xX63xX2cxX35xX3xaf5dxX3xXexX1xX15xX2cxX35xX3xX126xX1cxX6xX40xX3xX4xX1xXdxX6bxX156xX3xX197xX42xX40xX197xX143xX3xXexX1f9xX2cxX35xX3xX35xXdxX15xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxXexX3xX20xX1xX22xX1cxX3xXexX1xX27xX28xX3xX7xX2bxX2cxX15cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX63xX5dxX28xXaxX12xX65xX15xX4xX3xXexX1xX19xX3xXexX18xX37xX87xX2cxX35xX3xX4xd7bdxX3xX35xXdxX15xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxXexX3xX20xX1xX22xX1cxX3xXexX13cxX2cxX35xX3xX156xX3cxX2cxX1xX3xX5xX73x6aa2xX3xcc15xX2cxX1xX3xXexX13cxX2cxX35xX3xX41xX2fxX40xXf1xX143xb78fxX3xXcxX1xX15xXdxX3xbdf3xX6xX2cxX3xXexX13cxX2cxX35xX3xX2xX140xX40xX28dxX143xX31bxX3xX5axX73xX3xX322xX6xX2cxX3xXexX13cxX2cxX35xX3xX2xX197xX40xXe5xX143xX31bxX3xX5axX73xX2cxX3xX23dxX1cxX23fxX4xX3xXexX13cxX2cxX35xX3xX2xXf1xX40xX2xX143xX15cxX15cxX15cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX63xX5dxX28xXaxX12xXcxX18xX63xX2cxX35xX3xX20xX1xXdxX3xX3bxX2ebxX40xX3xX35xXdxX15xX3xXexX18xX19xX3xX2cxX1xX22fxXbxX3xX20xX1xX22xX1cxX3xX156x5920xXexX3xX1xX73xX2cxX35xX3xXexX1xX27xX28xX3xX7xX2bxX2cxX3xXexX18xX63xX2cxX35xX3xXexX1xX15xX2cxX35xX3xX2xX2fxX4bxX41xX2fxX2xXe5xX3xX37xX38xX4xX3xX3bxX3cxXexX3xX2xX42xX2xX3xXexX18xXdxXa1xX1cxX3xX47xX48xX49xX40xX3xX3bxX37xX6xX3xXexX1f9xX2cxX35xX3xX35xXdxX15xX3xXexX18xX19xX3xX2cxX1xX22fxXbxX3xX20xX1xX22xX1cxX3xXexX1xX27xX28xX3xX7xX2bxX2cxX3xX2xX2fxX3xXexX1xX15xX2cxX35xX3xX126xX1cxX6xX3xX3bxX3cxXexX3xX2xX40xX42xX3xXexX45xX3xX47xX48xX49xX40xX3xXexX13cxX2cxX35xX3xX41xX2xX40xX140xX143xX3xX7xX63xX3xX72xX38xXdxX3xX4xX14dxX2cxX35xX3xX20xX152xX3xX2cxX13cxX156xX3xX41xX2fxX2xX3fxX15cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX63xX5dxX28xXaxX12xXcxX3cxXdxX3xXexX1xX19xX3xXexX18xX37xX87xX2cxX35xX3xXexX18xX63xX2cxX35xX3xX2cxX37xX38xX4xX40xX3xX35xXdxX15xX3xX4xX15xX3xXexX18xX6xX3xX2cxX35xX1cxX28xc259xX2cxX3xX5xXdxXa1xX1cxX3xXexX3cxXdxX3xX20xX1xX1cxX3xX72x70eaxX4xX3xX20ex75b6xX2cxX35xX3xX6dx81fdxX2cxX35xX3xX7xX8cxX2cxX35xX3xX65xd0b0xX1cxX3xX322xX63xX2cxX35xX3xXexX18xX63xX2cxX35xX3xXexX1xX15xX2cxX35xX3xX2xX2fxX4bxX41xX2fxX2xXe5xX3xXexXdxX6bxXbxX3xXexX66xX4xX3xX1bxX1cxX3xX1xX37xX38xX2cxX35xX3xXexX13cxX2cxX35xX3xX7xX63xX3xX72xX38xXdxX3xXexX1xX15xX2cxX35xX3xXexX18xX37xX38xX4xX15cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX63xX5dxX28xXaxX12xX5axXdxXa1xX2cxX40xX3xX156x789dxX4xX3xX35xXdxX15xX3xXexX18xX1cxX2cxX35xX3xX6dxX20axX2cxX1xX3xX20xX1xX63xX2bxX2cxX35xX3xXexX1caxX3xXf1xX42xX15cxX2fxX2fxX2fxa841xXf1xX197xX15cxX2fxX2fxX2fxX3xX3bxX485xX2cxX35xX4bxX20xX35xX3xX3bxX23fxXdxX3xX72xX38xXdxX3xX5xX63xX3cxXdxX3xX2xX3xX94xX4x6b0cxX3xX3fxX2fxX2fxX518xX28dxX2fxX2fxX3xX35xX6xX156xX4bxX4xX63xX2cxXbbxX31bxX3xX4xX2ebxX3xXexX1xX87xXdxX3xX3bxXdxX7dxX156xX3xX35xXdxX15xX3xX3bxX3cxXexX3xXexX38xXdxX3xXf1xX140xX15cxX2fxX2fxX2fxX3xX3bxX485xX2cxX35xX4bxX20xX35xX3xXexX3cxXdxX3xX4xX15xX4xX3xX72xX14dxX2cxX35xX3xX7xX2bxX2cxX3xX1bxX1cxX1dxXexX3xX2cxX1xX37xX3xX30dxX2cxX3xX13xXdxX6xX2cxX35xX40xX3xX27ex65f7xX2cxX1xX3xX322xX63xX2cxX35xX40xX3xX20exX485xX2cxX35xX3xXcxX1xX15xXbxX15cxX15cxX15cxX40xX3xXexX13cxX2cxX35xX3xX20xX1xX63xX2bxX2cxX35xX3xXf1xX15cxX2fxX2fxX2fxX3xX3bxX485xX2cxX35xX4bxX20xX35xX3xX7xX63xX3xX72xX38xXdxX3xXexX1xX15xX2cxX35xX3xXexX18xX37xX38xX4xX40xX3xX3bxd342xX28xX3xX5xX73xX3xX156xX4f6xX4xX3xX35xXdxX15xX3xX20xX45xX3xX5xX66xX4xX3xX4xX6xX63xX3xX2cxX1xX1dxXexX3xXexX18xX63xX2cxX35xX3xX2xX2fxX3xX2cxX13cxX156xX3xX126xX1cxX6xX15cxX3xX27exX38xXdxX3xX156xX4f6xX4xX3xX35xXdxX15xX3xX2cxX73xX28xX40xX3xX2cxX8cxX2cxX35xX3xX5dxX5e1xX2cxX3xX2cxX1cxX8cxXdxX3xX4xX15xX3xXexX18xX6xX3xXexX1xX1cxX3xX5xcc60xXdxX3xXexX1caxX3xX3fxX15cxX2fxX2fxX2fxX518xX2xX2fxX15cxX2fxX2fxX2fxX3xX3bxX485xX2cxX35xX4bxX20xX35xX15cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX63xX5dxX28xXaxX12xX65xX66xX4xX3xX65xX1xX6bxX3xX6dxXdxX6bxX2cxX3xX72xX73xX3xX75xX1xX15xXexX3xXexX18xXdxX7dxX2cxX3xXexX1xX19xX3xXexX18xX37xX87xX2cxX35xX3xX2cxX8cxX2cxX35xX3xX7xX2bxX2cxX3xX4xX1xX63xX3xX6dxXdxX6bxXexX40xX3xX2cxX35xX1cxX28xX470xX2cxX3xX2cxX1xX5e1xX2cxX3xX35xXdxX15xX3xX4xX15xX3xXexX18xX6xX3xXexX13cxX2cxX35xX3xX4xX6xX63xX3xX5xXdxX470xX2cxX3xXexX66xX4xX3xXexX18xX63xX2cxX35xX3xX1xd8e6xX2cxX3xX2xX3xXexX1xX15xX2cxX35xX3xX126xX1cxX6xX3xX5xX73xX3xX5dxX63xX3xX2cxX35xX1cxX485xX2cxX3xX2cxX35xX1cxX28xX470xX2cxX3xX5xXdxXa1xX1cxX3xXbxX1xX66xX4xX3xX72xX66xX3xX4xX1xX63xX3xX4xX1xX6bxX3xX6dxXdxX6bxX2cxX3xX1bxX1cxX1dxXexX3xX20xX1xX22xX1cxX3xX3bxX6xX2cxX35xX3xX6dxX19xX3xXexX1xXdxX6bxX1cxX3xX1xX66xXexX15cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX63xX5dxX28xXaxX12xX95xX470xX2cxX3xX4xX3cxX2cxX1xX3xX3bxX2ebxX40xX3xX72xX14dxX2cxX35xX3xX4xX15xX3xX2cxX35xX1cxX28xX470xX2cxX3xX5xXdxXa1xX1cxX3xXexX481xX3xXexX1xX2bxX3xX2cxX1cxX8cxXdxX3xX4xX27xX6xX3xX4xX15xX4xX3xX5dxX63xX6xX2cxX1xX3xX2cxX35xX1xXdxXa1xXbxX3xX20xX1xX8cxX2cxX35xX3xX4xcd25xX2cxX3xX2cxX1xXdx5b06xX1cxX3xX2cxX470xX2cxX3xX4xX15xX4xX3xX5dxX63xX6xX2cxX1xX3xX2cxX35xX1xXdxXa1xXbxX3xX6dxX1cxX96xX4xX3xXbxX1xX2bxXdxX3xXexX20axX156xX3xX156xX1cxX6xX3xX4xX15xX3xXexX18xX6xX3xX4xX27xX6xX3xX2cxX8cxX2cxX35xX3xX5dxX5e1xX2cxX40xX3xX3bxX485xX2cxX35xX3xXexX1xX87xXdxX40xX3xX3bxX22xX28xX3xX35xXdxX15xX3xXexX13cxX2cxX35xX3xX4xX6xX63xX3xX3bxX7dxX3xXexX1xX1cxX3xX156xX1cxX6xX3xX3bxX37xc236xX4xX3xX4xX15xX15cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX63xX5dxX28xXaxX12xX20exX23fxXdxX3xX72xX38xXdxX3xXexX1xX19xX3xXexX18xX37xX87xX2cxX35xX3xXexX8cxX156xX3xX2cxX35xX1cxX28xX470xX2cxX3xX5xXdxXa1xX1cxX40xX3xXexX18xX63xX2cxX35xX3xXexX1xX15xX2cxX35xX3xX2xX2fxX4bxX41xX2fxX2xXe5xX3xX4xX2ebxX3xX1bxX1cxX3xX1xX37xX38xX2cxX35xX3xXexX13cxX2cxX35xX3xX35xXdxX15xX3xX2cxX1xe09cxX3xX3bxX23fxXdxX3xX72xX38xXdxX3xXexX8cxX156xX3xX7xa733xX3xX37xX38xXbxX3xX3bxX15xX3xX72xX73xX3xX4xX1x96bbxX2cxX35xX3xX35xXdxX15xX3xX3bxX23fxXdxX3xX72xX38xXdxX3xXexX8cxX156xX3xXexX1xca59xX3xX4xX1xX5e1xX2cxX3xXexX18x6ab9xX2cxX35xX31bxX3xXexX18xX63xX2cxX35xX3xX20xX1xXdxX3xX3bxX2ebxX40xX3xX2cxX35xX1cxX485xX2cxX3xX4xX1cxX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX28xX470xX2cxX3xX5xXdxXa1xX1cxX3xX35xXdxX2bxX156xX3xX5dxX1fdxX2cxX3xX5dxX63xX3xX3bxX6xX2cxX35xX3xX5xX73xX3xX72xX66xX3xX2cxX35xX1xX19xX4xX1xX3xX2cxX1cxX8cxXdxX3xXexX8cxX156xX15cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX63xX5dxX28xXaxX12xX65xX66xX3xXexX1xX7dxX40xX3xXexX3cxXdxX3xX95xX3cxX4xX3xX322xXdxX470xX1cxX40xX3xX65xX73xX3x7622xX6xX1cxX40xX3xX48xX2ebxX4xX3xXcxX18xX13cxX2cxX35xX40xX3xX95xX6bxX2cxX3xXcxX18xX10xX40xX3xXexX8cxX156xX3xX7xX872xX3xX37xX38xXbxX3xX3bxX15xX3xX2cxX35xX1cxX28xX470xX2cxX3xX5xXdxXa1xX1cxX3xX4xX539xX3xX41xX2fxX3xX518xX3xX42xX2fxX3xX4xX63xX2cxX4bxX20xX35xX3xX5dxX6xX63xX3xX3bxX96xX2cxX35xX3xXexX1caxX3xX2xX140xX197xX15cxX2fxX2fxX2fxX518xX41xX2xX2fxX15cxX2fxX2fxX2fxX3xX3bxX485xX2cxX35xX4bxX20xX35xX40xX3xXexX13cxX2cxX35xX3xX20xX1xX63xX2bxX2cxX35xX3xX2xX2fxX15cxX2fxX2fxX2fxX3xX3bxX485xX2cxX35xX4bxX20xX35xX3xX7xX63xX3xX72xX38xXdxX3xXexX1xX15xX2cxX35xX3xXexX18xX37xX38xX4xX15cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX63xX5dxX28xXaxX12xX13xXdxX15xX3xXexX8cxX156xX3xXexX1xX896xX3xX37xX38xXbxX3xX3bxX15xX3xX4xX539xX3xX197xX2fxX3xX4xX63xX2cxX4bxX20xX35xX3xX4xX2ebxX3xX35xXdxX15xX3xXexX1caxX3xX2xX41xX2fxX15cxX2fxX2fxX2fxX518xX2xX41xX197xX15cxX2fxX2fxX2fxX3xX3bxX485xX2cxX35xX4bxX20xX35xX31bxX3xX4xX539xX3xX3fxX2fxX3xX4xX63xX2cxX4bxX20xX35xX3xX35xXdxX15xX3xXexX1caxX3xX2xX2fxX2fxX15cxX2fxX2fxX2fxX518xX2xX2fxX197xX15cxX2fxX2fxX2fxX3xX3bxX485xX2cxX35xX4bxX20xX35xX31bxX3xX4xX539xX3xX2xX2fxX2fxX3xX4xX63xX2cxX4bxX20xX35xX3xX35xXdxX15xX3xXexX1caxX3xXe5xX3fxX15cxX2fxX2fxX2fxX518xXe5xX28dxX15cxX2fxX2fxX2fxX3xX3bxX485xX2cxX35xX4bxX20xX35xX15cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX63xX5dxX28xXaxX12xX65x6e1axX2cxX35xX3xXexX1xX10xX63xX3xX65xX66xX4xX3xX65xX1xX6bxX3xX6dxXdxX6bxX2cxX3xX72xX73xX3xX75xX1xX15xXexX3xXexX18xXdxX7dxX2cxX3xXexX1xX19xX3xXexX18xX37xX87xX2cxX35xX3xX2cxX8cxX2cxX35xX3xX7xX2bxX2cxX40xX3xX35xXdxX15xX3xXexX8cxX156xX3xXexX18xX470xX2cxX3xXexX1xX6bxX3xX35xXdxX38xXdxX3xX35xX1fdxX2cxX3xX3bxX5e1xX28xX3xX3bxX63cxX3xX4xX2ebxX3xX1bxX1cxX3xX1xX37xX38xX2cxX35xX3xXbxX1xX66xX4xX3xX1xX485xXdxX3xX20x70c5xX63xX3xX35xXdxX15xX3xXexX8cxX156xX3xXexX18xX63xX2cxX35xX3xX2cxX37xX38xX4xX3xXexX13cxX2cxX35xX3xX5xX470xX2cxX15cxX3xXcxX18xX63xX2cxX35xX3xX20xX1xXdxX3xX3bxX2ebxX40xX3xX2cxX1xXdxX791xX1cxX3xX5dxX63xX6xX2cxX1xX3xX2cxX35xX1xXdxXa1xXbxX3xX4xX1xX6bxX3xX6dxXdxX6bxX2cxX3xX1bxX1cxX1dxXexX3xX20xX1xX22xX1cxX3xX4xX27xX6xX3xX27exXdxXa1xXexX3xX98xX6xX156xX3xX3bxX63cxX3xX20x6f59xX3xX20xX6bxXexX3xX3bxX37xX7f9xX4xX3xX4xX15xX4xX3xX3bxX6d5xX2cxX3xX1xX73xX2cxX35xX3xX5xX38xX2cxX3xXbxX1xX66xX4xX3xX72xX66xX3xX4xX15xX4xX3xX5dxX19xXbxX3xX5x9e38xX3xX126xX1cxX6xX2cxX3xXexX18xad54xX2cxX35xX3xX4xX1cxX23fxXdxX3xX2cxX13cxX156xX3xX2cxX6xX28xX15cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX63xX5dxX28xXaxX12xXcxX1xX10xX63xX3xX5axXdxXa1xXbxX3xX1xX96xXdxX3xX98xX1cxX8cxXdxX3xXexX18xX485xX2cxX35xX3xXexX1xX27xX28xX3xX7xX2bxX2cxX3x704fxX2cxX3xX20exX96xX40xX3xX7xX2bxX2cxX3xX5xX37xX7f9xX2cxX35xX3xXexX8cxX156xX3xX4xX27xX6xX3xXbcfxX2cxX3xX20exX96xX3xX2cxX13cxX156xX3xX41xX2fxX2xX3fxX3xX3bxX3cxXexX3xX140xX2fxX2fxX15cxX2fxX2fxX2fxX3xXexX1dxX2cxX40xX3xXexX1cxX28xX3xX2cxX1xXdxX470xX2cxX3xX7xX2bxX2cxX3xX5xX37xX7f9xX2cxX35xX3xX2cxX13cxX156xX3xX41xX2fxX2xXe5xX3xX5dxX481xX3xX20xXdxX6bxX2cxX3xX7xbf7cxX3xX35xXdxX2bxX156xX3xX156xX3cxX2cxX1xX15cxX3xX98xX35xX1cxX28xX470xX2cxX3xX2cxX1xX5e1xX2cxX3xX5dxX63xX3xX35xXdxX15xX3xXexX8cxX156xX3xX3bxX1fdxX1cxX3xX2cxX13cxX156xX3xX41xX2fxX2xXe5xX3xXexX1xX1dxXbxX40xX3xX5dxb8b8xX2cxX3xX3bxX6bxX2cxX3xX7xX23fxX3xX5xX37xX7f9xX2cxX35xX3xX5xX38xX2cxX3xX2cxX35xX37xX87xXdxX3xX5dxX5e1xX2cxX3xXexX1xX2bxX3xX2cxX1cxX8cxXdxX3xX156xX1cxX96xX2cxX3xX1xX63xX391xX4xX3xX20xX1xX8cxX2cxX35xX3xXexXdxX6bxXbxX3xXexX66xX4xX3xXexX1xX2bxX3xX2cxX1cxX8cxXdxX3xXexX8cxX156xX31bxX3xXexX1xX470xX156xX3xX72xX73xX63xX3xX3bxX2ebxX40xX3xX5dxX19xX4xX1xX3xX6dxXa1xX2cxX1xX3xX3bxX23fxX156xX3xXexX18xX89fxX2cxX35xX3xX5dxXc66xX2cxX3xX3bxX6bxX2cxX3xX7xX2bxX2cxX3xX5xX37xX7f9xX2cxX35xX3xXexX8cxX156xX3xX4xX27xX6xX3xXbcfxX2cxX3xX20exX96xX3xX5dxX481xX3xX20xXdxX6bxX2cxX3xX35xXdxX2bxX156xX3xXexX1caxX3xX2xX197xX518xX41xX2fxX143xX3xX7xX63xX3xX72xX38xXdxX3xX2cxX13cxX156xX3xX41xX2fxX2xX3fxX15cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX63xX5dxX28xXaxX12xX5axX63xX6xX3xX229xX152xX3xX5xX73xX3xX2cxX37xX38xX4xX3xXexXdxX470xX1cxX3xXexX1xX66xX3xXf1xXf1xX143xX3xXexX8cxX156xX3xX4xX1cxX6xX3xXbcfxX2cxX3xX20exX96xX40xX3xX20xX7dxX3xXexX1caxX3xXexX1xX15xX2cxX35xX3xX28dxX4bxX41xX2fxX2xXe5xX3xX6dxX89fxXexX3xX3bxX1fdxX1cxX3xX35xXdxX6xX3xXexX13cxX2cxX35xX3xXexX1xX1cxX3xX156xX1cxX6xX3xXexX8cxX156xX3xX3bxX7dxX3xXbxX1xX66xX4xX3xX72xX66xX3xX2cxX1xX1cxX3xX4xX1fdxX1cxX3xX5dxX19xXbxX3xX13xXdxX15xX2cxX35xX3xX7xXdxX2cxX1xX15cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX63xX5dxX28xXaxX12xXcxX18xX63xX2cxX35xX3xXexX1xX87xXdxX3xX35xXdxX6xX2cxX3xXexX38xXdxX40xX3xX1bxX1cxX1dxXexX3xX20xX1xX22xX1cxX3xXexX8cxX156xX3xX27exXdxXa1xXexX3xX98xX6xX156xX3xX7xXc2exX3xX4xX2ebxX3xX2cxX1xXdxX791xX1cxX3xX4xX6d5xX3xX1xX96xXdxX3xX1xX6d5xX2cxX3xXexX3cxXdxX3xXexX1xX19xX3xXexX18xX37xX87xX2cxX35xX3xX2cxX73xX28xX40xX3xX20xX1xXdxX3xX4xX13cxX2cxX35xX3xXexX1xb08axX2cxX35xX3xXexX1xX37xX6d5xX2cxX35xX3xX156xX3cxXdxX3xX35xXdxX880xX6xX3xX5axX63xX6xX3xX229xX152xX3xX72xX73xX3xXcxX18xX1cxX2cxX35xX3xX23dxX1cxX23fxX4xX3xX4xX1xX37xX6xX3xX4xX2ebxX3xX5dxX1dxX1cxX3xX1xXdxXa1xX1cxX3xX1xX3cxX3xX2cxX1xXdxXa1xXexX40xX3xX3bxX485xX2cxX35xX3xXexX1xX87xXdxX3xX72xXdxXa1xX4xX3xX5axX63xX6xX3xX229xX152xX3xX35xXdxX2bxX156xX3xXexX1xX1cxX6bxX3xX2cxX1xX22fxXbxX3xX20xX1xX22xX1cxX3xX3bxX23fxXdxX3xX72xX38xXdxX3xXexX8cxX156xX3xX72xX73xX3xX4xX15xX3xXexX18xX6xX3xX4xX27xX6xX3xX27exXdxXa1xXexX3xX98xX6xX156xX31bxX3xXcxX18xX1cxX2cxX35xX3xX23dxX1cxX23fxX4xX3xX4xXa7cxX2cxX35xX3xX1xX3cxX3xXexX1xX1cxX6bxX3xX2cxX1xX22fxXbxX3xX20xX1xX22xX1cxX3xXexX1xX27xX28xX3xX7xX2bxX2cxX3xXexX1caxX3xX4xX15xX4xX3xX2cxX37xX38xX4xX3xX30dxX48x9a3exX30dxX98xX3xX3bxX7dxX3xX3bxX15xXbxX3xX4f6xX2cxX35xX3xX2cxX1xX1cxX3xX4xX1fdxX1cxX3xX2cxX96xXdxX3xX3bxX19xX6xX15cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX63xX5dxX28xXaxX12xX49xX481xX3xX6dxX15xX63xX3xX35xXdxX15xX3xXexX8cxX156xX3xX72xX73xX3xX4xX15xX3xXexX18xX6xX3xXexX18xX63xX2cxX35xX3xX2cxX37xX38xX4xX3xX4xX27xX6xX3xX27exXdxXa1xXexX3xX98xX6xX156xX3xX4xX2ebxX3xXexX1xX7dxX3xXexX13cxX2cxX35xX3xX5dxX63xX3xX2cxX1xX1cxX3xX4xX1fdxX1cxX3xX1bxX1cxX1dxXexX3xX20xX1xX22xX1cxX3xXexX13cxX2cxX35xX3xX4xX6xX63xX3xX72xX73xX63xX3xX4xX1cxX23fxXdxX3xX2cxX13cxX156xX15cxX0xX4bxXbxX12
Theo TTXVN