Lang Chánh hỗ trợ khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn cho huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào)
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm hỗ trợ huyện bạn cùng chung tay trong công tác phòng chống dịch COVID-19, huyện Lang Chánh đã hỗ trợ 2.000 chiếc khẩu trang y tế và 100 chai nước rửa tay sát khuẩn cho huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) để phòng, chống dịch COVI D- 19 , với tổng trị giá trên 18 triệu đồng.
11f1x5d3dx34a7x7233x9d60x2ab6x1746x6cb6x99baxX7x22d3x1fe8x6778x2b91x96ccx5ca8xX5x9f33xXax465axX0xX7xXex716dx602ex9e8ex8442xX12x4b24xX6xX18xX19xX3x8127xX1x7864xX18xX1xX3xX1x9a6fxX3xXexX16x3efcxX3x87bdxX1x9f80x2a6axX3xXexX16xX6xX18xX19xX3x255cxX3xXex7e47xX3x4afcx41dbxX3xX18x8012x92c5xX4xX3xX16x457fxX6xX3xXexX6xX38xX3xX7xX22xXexX3xX2dxX1xX30xX2fxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX30xX38x9d88xX18xX3x1848x1662x3f93xX3xXcxX42x90b1xX3xXex6546xX18xX1xX3xa03cx4c39xX6xX3x85fcxX1x1a14xX18xX3x719cxX1bxX3exX17x34faxX0x8b89xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX10xX6x4c57xXaxX12xX0xX10xX63xX12x4a38xX1x70acxX63xX3xX1xX27xX3xXexX16xX2bxX3xX1xX30xX38xX5exX18xX3x350dxa1f8xX18xX3xX4x144cxX18xX19xX3xX4xX1xX30xX18xX19xX3xXexX6xX38xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4x9742xX18xX19xX3xXexX22xX4xX3xXbxX1x143exX18xX19xX3xX4xX1x3c1exX18xX19xX3xX98x8653xX4xX1xX3xX20x5fd8x63cex92afx13ebx350fxX2x6858xX67xX3xX0xX7dxX10xX63xX12xX0xX10xX63xX12xX1xX30xX38xX5exX18xX0xX7dxX10xX63xX12xX0xX10xX63xX12xX3xX1bxX6xX18xX19xX3xX20xX1xX22xX18xX1xX3x7da8x5befxX3xX1xX27xX3xXexX16xX2bxX3x8b98x6982x1ddbxX11dxX11dxX3xX4xX1xXdxX3bxX4xX3xX2dxX1xX2fxX30xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX38xX3xXexX3bxX3xX3dxX3exX3xX2xX11dxX11dxX3xX4xX1xX6xXdxX3xX18xX41xX42xX4xX3xX16xX46xX6xX3xXexX6xX38xX3xX7xX22xXexX3xX2dxX1xX30xX2fxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX30xX38xX5exX18xX0xX7dxX10xX63xX12xX0xX10xX63xX12xX3xX61xX62xX63xX3xXcxX42xX67xX3xXexX6axX18xX1xX3xX6exX6fxX6xX3xX72xX1xX74xX18xX3xX77xX1bxX3exX17xX7bxX3xX111x5906xX3xXbxX1xXd5xX18xX19xX67xX3xX4xX1xXdbxX18xX19xX3xX98xXe0xX4xX1xX3xX20xXe5xXe6xXe7xX0xX7dxX10xX63xX12xX0xX10xX63xX12xXe8xXe9xX0xX7dxX10xX63xX12xX0xX10xX63xX12xX2xXebxX0xX7dxX10xX63xX12xX0xX10xX63xX12xX67xX3xX3dxX42xXdxX3xXex34b6xX18xX19xX3xXexX16xXe0xX3xX19xXdxX22xX3xXexX16x3043xX18xX3xX2x1882xX3xXexX16xXdxX5exX30xX3xX111x824bxX18xX19xX11cxX0xX7dxX10xX63xX12xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX10xX63xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX63xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX98xXexX1xX30xX63xXb1xX3xXdxX20xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXax692fxXdxX98xXexX1x7090xX3x6d60x41f9xX11dxXbx7ea0x19a8xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX247xX3x2f9axX249xX249xXbxX24dxX24exXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX247xX7dxX7dxXdxX11cxXb1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11cxX3dxX18xX7dxX18xX10xX242xX7xX7dxX11bxX11dxX2xX24axX7dxX2xX11dxX24axX98xX24axX11dxXebx62bcxX24axX11dxXebxXexX11bxX28exX1dax6175xX11dxX5xX11dxX11cx7d01xXbxX19x55a6xX16xX9xX2xX28exX258xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX6xX18xX19xX3xX20xX1xX22xX18xX1xX3xX1xX27xX3xXexX16xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX30xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX38xX3xXexX3bxX3xX3dxX3exX3xX18xX41xX42xX4xX3xX16xX46xX6xX3xXexX6xX38xX3xX7xX22xXexX3xX2dxX1xX30xX2fxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX30xX38xX5exX18xX3xX61xX62xX63xX3xXcxX42xX67xX3xXexX6axX18xX1xX3xX6exX6fxX6xX3xX72xX1xX74xX18xX3xX77xX1bxX3exX17xX7bxXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxX10xX63xX12xX0xX7dxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x96abxX3exX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX2dxX1xX2fxX30xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX38xX3xXexX3bxX3xX3dxX3exX3xX18xX41xX42xX4xX3xX16xX46xX6xX3xXexX6xX38xX3xX7xX22xXexX3xX2dxX1xX30xX2fxX18xX3xX111xX18axX3xX1xX27xX3xXexX16xX2bxX3xX1xX30xX38xX5exX18xX3xX61xX62xX63xX3xXcxX42xX67xX3xXexX6axX18xX1xX3xX6exX6fxX6xX3xX72xX1xX74xX18xX3xX77xX1bxX3exX17xX7bxX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX336xX17xX98xX38xXaxX12xX1bxX6xX18xX19xX3xX20xX1xX22xX18xX1xX3xX5xX3exX3xX1xX30xX38xX5exX18xX3xX19xXdxX22xXbxX3xX16xX6xX18xX1xX3xX3dxX42xXdxX3xX1xX30xX38xX5exX18xX3xX61xX62xX63xX3xXcxX42xX67xX3xXexX6axX18xX1xX3xX6exX6fxX6xX3xX72xX1xX74xX18xX67xX3xX3dxX42xXdxX3xX296xX3xX2dxX63xX3xX111xX41x2de5xX18xX19xX3xXb1xXdxX1d6xX18xX3xX19xXdxX42xXdxX11cxX3xX61xXdbxX3xX1xX3exX18xX19xX3xXexX16xX1d6xX18xX3xX7x51a9xX3xX111xX41xX2bxX4xX3xX4xX22xX18xX3xXb1x4842xX3xX4xX1xXdxX3bxX18xX3xX7x2d29xX3x9ea0xX1e3xX18xX3xX336xXdxX1d6xX18xX3xXbxX1xXd5xX18xX19xX3x739exX1d6xX18xX3x7f3axX1xX41x4935xX18xX19xX3xXexXdxX3bxXbxX3xX18xX1x75d6xX18xX67xX3xX111xX18axX3xX3dxX448xX18xX3xX4xX1xX30xX38xX18axX18xX3xX111xX3bxX18xX3xX1xX30xX38xX5exX18xX3xX61xX62xX63xX3xXcxX42xX11cxX3x920ax7c11xX18xX3x2f31xX30xX3exX3xX1xX27xX3xXexX16xX2bxX3xXexX30xX38xX3xX18xX1x7a5fxX3xX18xX1xX41xX18xX19xX3xX111xX112xX3xX2dxX1x620dxX18xX19xX3xX111xXe0xX18xX1xX3xXex1d26xX18xX1xX3xX4x5612xX63xX3xX19x1c18xX18xX3xXb1xX46dxX3xX19xXdx2228xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX30xX38xX5exX18xX67xX3xX111x143axX4xX3xXb1xXdxX5exXexX3xXexX16xX41xX42xX4xX3xXexX498xX18xX1xX3xX1xX498xX18xX1xX3xX98xXe0xX4xX1xX3xXb1xX5exX18xX1xX3xX20xXe5xXe6xXe7xXe8xXe9xX2xXebxX3xX111xX6xX18xX19xX3xX98xXdx932bxX18xX3xXb1xXdxX3bxX18xX3xXbxX1x85e7xX4xX3xXexXb2xXbxX67xX3xXbxX1x39a4xX6xX3xXb1xXb2xX18xX3xX4xXd5xX18xX3xX18xX1xXdx1ca1xX30xX3xXexX1xXdxX3bxX30xX3xXexX1xXdbxX18xX67xX3xX18xX1x3e37xXexX3xX5xX3exX3xX4xX22xX4xX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xXb1xXe0xX3xX38xX3xXexX3bxX3xXbxX1xXd5xX18xX19xX3xX98xXe0xX4xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX22xX18xX3xXb1xX41cxX67xX3xX4xX1xXdxX3bxX18xX3xX7x4bedxX3xX3dxX3exX3xX18xX1x84a4xX18xX3xX98xX55axX18xX3xX1xX30xX38xX5exX18xX3xX61xX62xX63xX3xXcxX42xX11cxX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx44dcxX30xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX10xX63xX12xX9fxX19x9070xX4xX3xXcxX1xX481xX6xX3xX0xX7dxX10xX63xX12xX0xX7dxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7dxXbxX12
Ngọc Thỏa