Phnom Penh cân nhắc tạm ngừng một số hoạt động kinh doanh
Các ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 tại Campuchia đã tăng gấp 4 lần trong tuần qua, gây sức ép nặng nề đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
7cf9x8a6cx961axccaex10b05xf2f3xd193xf63bxa411xX7xf584x10781xb403x10faexa9d9xaa12xX5xc2cdxXax10502xd366xX1x9081x10593xb96axX3xX13xX10xX15xX1xX3xX4xba89xX15xX3xX15xX1xbc43xX4xX3xXexea28xX17xX3xX15xe07bxa1edxX15xX2cxX3xX17xa39cxXexX3xX7xba50xX3xX1xX16xX28xXexX3x8483xX32xX15xX2cxX3xdcfexXdxX15xX1xX3xc2b2xX16xX6xX15xX1xX0x1142fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf660xX16xX47xb41bxXaxX12xX0xXdxX17xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX17xX7xe16cxXbxX1xX16xXexX16xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX13xX10xX15xX1xX3xX4xX1fxX15xX3xX15xX1xX24xX4xX3xXexX28xX17xX3xX15xX2cxX2dxX15xX2cxX3xX17xX32xXexX3xX7xX36xX3xX1xX16xX28xXexX3xX3dxX32xX15xX2cxX3xX42xXdxX15xX1xX3xX47xX16xX6xX15xX1xX3xX1x953fxX15xX1xX3xad11xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7x9b20xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdx9bebxdd0fxX6xX16xXexX1xX6xX15xX1xX1xX16xX6xXcex10d20xX15xX4dxX15xX10x8da8xX7xX4dxdac0xXe3x10811x10f90xX4dxX2xXe6xXe6xX47xXe3xX2xXe6xXe5x7eafxXe5xc64fxXexa0cfxXf2xXe6xXf0xX5xX2xXcex8f2fxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX13xX10xX15xX1xX3xX4xX1fxX15xX3xX15xX1xX24xX4xX3xXexX28xX17xX3xX15xX2cxX2dxX15xX2cxX3xX17xX32xXexX3xX7xX36xX3xX1xX16xX28xXexX3xX3dxX32xX15xX2cxX3xX42xXdxX15xX1xX3xX47xX16xX6xX15xX1xXaxX3xX47xX6xXexX6xX71xXbxX1xX16xXexX16xX71xX16xXc7xXdxX2cxXdxX15xX6xX5xX71xX7xXc7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x9a43xX4dxX4dxX4xX47xX15xXdxX17xX2cxXcexXdbxXdxX10xXexX15xX6xX17xXbxX5xcfcfxX7xXcexXdbxX15xX4dxXexXf0xXe3xXe5xX4dxX171xXbxX5xX16xX6xX47xX10xX47xX4dxc354xXbxX4xXe0xXdbxX16xXdbxXexX4dxXe3xXe5xXe3xXe3xde6dxXe5xXe3xX192xX2xXf4xX4dxXexXexX185xXdbxX15xX192xX4xX6xX17xXbxX171xX4xX1xXdxX6xXcexXfbxXbxX2cxXaxX3xX4dxX12xX13xX1xX171xX15xX3xXexX1xX171xX36xX4xX3xX42xX1xa613xX3xXexXc7x11607xX15xX2cxX3xX15xX1x10208xX17xX3xX15xX2cx11695xX15xX3xX4xX1xec25xX15xX3xX7x11616xX3xX5xX1fxX5fxX3xX5xX6xX15xX3xX4x105a7xX6xX3xac98xe0a7x97f5xd921x113e8xX71xX2xXf2xX3xXexX28xXdxX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX13xX10xX15xX1xb6e8xX3xX1e3xX6xX17xXbxX171xX4xX1xXdxX6xXcexX3xf963x86a7xX15xX1xX15exX3x9a1dx10c5bxX13xX4dxXcxXcxbb9exX1e5xa137x105edxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb5e6xX10xX6xX47xXaxX12xX1e3xc94axX4xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdx10de1xX17xX3xXcfxXdxe336xX15xX3xXexX1xb1c3xX3xX1e4xX17xXdxX4xXc7xX16xX15xX3xX4xX1e0xX6xX3xXdbxXdxXc7xX171xX7xX3xdde8xX20dx9fb7xX254xX71xX1e3xX16xX1e5xX71xXe3xX3xXexX28xXdxX3xX1e3xX6xX17xXbxX171xX4xX1xXdxX6xX3xX3dx1163cxX3xXexX1ccxX15xX2cxX3xX2cxb3b3xXbxX3xc969xX3xX5xf7e2xX15xX3xXexXc7xX16xX15xX2cxX3xXexX171xX27cxX15xX3xcf5cxX171xX6xX1faxX3xX2cxX1fxX5fxX3xX7xffbexX4xX3xf1b6xXbxX3xX15xX1d1xX15xX2cxX3xX15x85ebxX3xX3dxX36xXdxX3xXdbxe1edxXdxX3xX4xdb17xX15xX2cxX3xXexX22dxX4xX3xXbxX1xed08xX15xX2cxX3xX4xX1xX36xX15xX2cxX3xX47xc093xX4xX1xX3xXcfxebd1xX15xX1xX3xX1e3xX1e4xX1e5xX1e6xX1e7xX71xX2xXf2xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX16xX47xX5fxXaxX12xX5cxX32xX3x8cc4xX3xXexX23bxX3xX1e3xX6xX17xXbxX171xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX2abxX15xX2cxX3xXcfxX22dxX16xX3xXexXc7xX16xX15xX2cxX3xX15xX2cxd4f5xX5fxX3xX2xX279xX4dxXe3xX1faxX3xX15x101c0xX2a7xX4xX3xX15xX30bxX5fxX3xX2cxX1xXdxX3xX15xX1x97b2xX15xX3xX4xX22dxX4xX3xXexXc7xX315xe911xX15xX2cxX3xX1xbeecxXbxX3xX15xX1xXdxX236xX17xX3xX1e4xX17xXdxX4xXc7xX16xX15xX3xX3dxX26exX3xXexX1ccxX15xX2cxX3xX2cxX276xXbxX3xXf4xX3xX5xX27cxX15xX3xX5xb112xX15xX3xXf4xX2xXe3xX3xXexXc7xX315xX32dxX15xX2cxX3xX1xX332xXbxX3xX7xX16xX3xXdbxX2a7xXdxX3xX7xX36xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX236xX17xX3xX2xXe5xXe5xX3xX4xX6xX3xX1xe121xXdxX3xXexX171xX27cxX15xX3xXexXc7xX315xX2a7xX4xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX16xX47xX5fxXaxX12xX1e3xX22dxX4xX3xX4xX1xX171xX5fxX356xX15xX3xX2cxXdxX6xX3xX5fxX3xXexX23bxX3xX1e3xX6xX17xXbxX171xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX16xX3xX15xX2cxX28xXdxX3xXexXbbxX15xX1xX3xXexXc7xX28xX15xX2cxX3xX7xX36xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX236xX17xX3xXcfxXdxX23bxX15xX3xXexX1xX240xX3xX1e4xX17xXdxX4xXc7xX16xX15xX3xXexXdxX23bxXbxX3xXex83cfxX4xX3xXexX1ccxX15xX2cxX3xX47xX16xX3xX15xX2cxX315xX32dxXdxX3xX47xX1fxX15xX3xX42xX1xX2abxX15xX2cxX3xXexX1xX1d5xX4xX3xX1xXdxX2c5xX15xX3xX15xX2cxX1xXdxX356xX17xX3xX4xX22dxX4xX3xXcfxXdxX2c5xX15xX3xXbxX1xX22dxXbxX3xX5fxX3xXexX23bxX3xX7x10f72xX3xX2cxX1fxX5fxX3xXbfxX15xX1xX3xX1xX315xd7d5xX15xX2cxX3xX3dxX23bxX15xX3xXexX16xX30bxX15xX3xXcfxX32xX3xX42xX23bxX3xX1xX16xX28xX4xX1xX3xXbxX1xX3faxX4xX3xX1xX383xXdxXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX16xX47xX5fxXaxX12xX215xX2cxX30bxX5fxX3xX2xX279xX4dxXe3xX1faxX3xX15xX2cxX315xX32dxXdxX3xXbxX1xX22dxXexX3xX15xX2cxX2abxX15xX3xX5cxX32xX3xX2eaxX3xXexX23bxX3xX1e3xX6xX17xXbxX171xX4xX1xXdxX6xX3xX226xX16xX42xX3x11254xXdxX17xX3xX1e3xX1xX10xX15xX2cxX3xX4xX1xX16xX3xXcfxXdxX23bxXexX3xX4x87d0xX3xX28axX171xX6xX15xX3xX4xX1xX294xX4xX3xX15xX1ccxX15xX2cxX3xX3dxX6xX15xX2cxX3xXexX1xX10xX16xX3xX47xcc0cxXdxX3xX7xX22dxXexX3xX7xX6xX16xX3xX7xX1d5xX3xX2cxXdxX6xX3xXexX1ccxX15xX2cxX3xX4xX22dxX4xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX236xX17xX3xXcfxXdxX23bxX15xX3xXexX1xX240xX3xX1e4xX17xXdxX4xXc7xX16xX15xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX16xX47xX5fxXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xX2abxX15xX2cxX3xX226xX16xX42xX3xX4aexXdxX17xX3xX1e3xX1xX10xX15xX2cxX1faxX3xXexX22dxX4xX3xX3dxX32xX15xX2cxX3xX4xX1e0xX6xX3xXcfxXdxX23bxX15xX3xXexX1xX240xX3xX1e4xX17xXdxX4xXc7xX16xX15xX3xX42xX1xX2abxX15xX2cxX3xX2cxXdxX36xX15xX2cxX3xX15xX1xX315xX3xXcfxXdxX23bxX15xX3xXexX1xX240xX3xX1e7xX10xX5xXexX6xX3xXdbxX30bxX3xX20dxX5xXbxX1xX6xXcexX3xX254xX294xX4xX3xX42xX1xe10cxX10xX3xX4xX1e0xX6xX3xXcfxX2c5xX15xX1xX3xX15xX1xX1fxX15xX3xX15xX1xXdxX236xX17xX3xX1e4xX17xXdxX4xXc7xX16xX15xX3xXcfxX2c0xX3xXbfxX15xX1xX3xX1xX315xX446xX15xX2cxX3xX15xX1xd9b1xX3xX1xX4c2xX15xX3xX15xX1xX315xX15xX2cxX3xXdbxX2a7xXdxX3xX3dxXdxX2a0xX171xX3xX42xXdxX2c5xX15xX3xXcfxX2c5xX15xX1xX3xX15xX1xX1fxX15xX3xX3dxX26exX3xX3dxX315xX332xX4xX3xXexXdxX356xX17xX3xXbxX1xX2b5xX15xX2cxX3xX3dxX27cxX5fxX3xX3dxX1e0xX3xX17xd82dxXdxX3xX4xX4c2xX3xXcfxXbfxX15xX3xX1xX16xX1d1xX4xX3xXexX1xX323xX17xX3xX4xX1xb7d6xX3xX3dxX26exX3xX3dxX315xX332xX4xX3xXexXdxX356xX17xX3xX15xX1xX24xX4xX3xX5xX28xXdxXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX16xX47xX5fxXaxX12xX254xX36xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX236xX17xX3xXcfxXdxX23bxX15xX3xXexX1xX240xX3xX1e4xX17xXdxX4xXc7xX16xX15xX3xX3dxX6xX15xX2cxX3xXexX1ccxX15xX2cxX3xX17xX28xX15xX1xX3xXdbxX30bxX3xXbfxX15xX1xX3xX1xX315xX446xX15xX2cxX3xX3dxX23bxX15xX3xX42xX23bxXexX3xX28axX171xXbfxX3xXbxX1xX2b5xX15xX2cxX3xX4xX1xX36xX15xX2cxX3xX47xX2c0xX4xX1xX3xXcfxX2c5xX15xX1xX1faxX3xXexX22dxX4xX3xX3dxX32xX15xX2cxX3xX5xX2a7xX15xX3xXexX2a7xXdxX3xX15xX1xbdf8xX15xX2cxX3xXexX1xX30bxX15xX1xX3xX28axX171xXbfxX3xX17xX30bxX3xX4xX1xX610xX15xX1xX3xXbxX1xX1e0xX3xX3dxX26exX3xX3dxX28xXexX3xX3dxX315xX332xX4xX3xXexXc7xX16xX15xX2cxX3xX4xX2abxX15xX2cxX3xXexX22dxX4xX3xXbxX1xX2b5xX15xX2cxX3xX47xX2c0xX4xX1xX3xX3dxX240xX3xXexX28xX16xX3xX3dxXdxX2a0xX171xX3xX42xXdxX2c5xX15xX3xXbxX1xX3faxX4xX3xX1xX383xXdxX3xX4xX22dxX4xX3xX1xX16xX28xXexX3xX3dxX32xX15xX2cxX3xX42xXdxX15xX1xX3xXexX23bxX71xX185xX26exX3xX1xX32xXdxXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX16xX47xX5fxXaxX12xXcxXc7xX16xX15xX2cxX3xX42xX1xXdxX3xX3dxe47cxX1faxX3xX4xX1xX610xX15xX1xX3xX28axX171xX5fxX2a0xX15xX3xXexX1xX30bxX15xX1xX3xXbxX1xX36xX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX13xX10xX15xX1xX3xX3dxX26exX3xXexX610xX15xX1xX3xX3dxX23bxX15xX3xXbxX1xX315xX4c2xX15xX2cxX3xX22dxX15xX3xX15xX2cxX2dxX15xX2cxX3xXexX28xX17xX3xXexX1xX32dxXdxX3xX1xX16xX28xXexX3xX3dxX32xX15xX2cxX3xXexXc7xX16xX15xX2cxX3xX17xX32xXexX3xX7xX36xX3xX15xX2cxX30bxX15xX1xX1faxX3xX4xX4c2xX3xX7xX446xX3xX42xXdxX15xX1xX3xX47xX16xX6xX15xX1xX3xX4xX744xX3xX15xX2cxX171xX5fxX3xX4xX4c2xX3xX5xX1fxX5fxX3xX15xX1xXdxX236xX17xX3xX4xX6xX16xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX16xX47xX5fxXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xX2abxX15xX2cxX3xX4aexX10xX171xXexX3xX1e3xX1xX1xX10xX1faxX3xX13xX1xX744xX3xXcxX1xX36xX15xX2cxX3xX3dxX36xX4xX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX13xX10xX15xX1xX3xX1faxX3xX4xX1xX610xX15xX1xX3xX28axX171xX5fxX2a0xX15xX3xXexX1xX1e0xX3xX3dxX2abxX3xX3dxX6xX15xX2cxX3xX185xX10xX17xX3xX185xX297xXexX3xX3dxX744xX15xX2cxX3xX4xX1bdxX6xX3xX4xX22dxX4xX3xX47xX2c0xX4xX1xX3xXdbxX3faxX3xX2cxXdxXbfxXdxX3xXexXc7xX610xX3xX3dxX240xX3xX15xX2cxX1ccxX15xX3xX4xX1xX1d1xX15xX3xX47xX2c0xX4xX1xX3xXcfxX2c5xX15xX1xX3xXcfxX1c1xX15xX2cxX3xXbxX1xX22dxXexX3xXdbxXbbxX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX13xX10xX15xX1xX3xX5xX30bxX3xX3dxX2c0xX6xX3xXbxX1xX315xX4c2xX15xX2cxX3xX4xX744xX3xX7xX36xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX236xX17xX3xXcfxXdxX23bxX15xX3xXexX1xX240xX3xX1e4xX17xXdxX4xXc7xX16xX15xX3xX4xX6xX16xX3xX15xX1xX276xXexXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX16xX47xX5fxXaxX12xX1e3xX5faxX15xX2cxX3xXexXc7xX16xX15xX2cxX3xX15xX2cxX30bxX5fxX3xX2xX279xX4dxXe3xX1faxX3xXexXc7xX356xX15xX3xX20exX6xX4xX10xXcfxX16xX16xX42xX3xX4xX22dxX3xX15xX1xX1fxX15xX1faxX3xXcxX1xX1e0xX3xXexX315xX2a7xX15xX2cxX3xX1e3xX6xX17xXbxX171xX4xX1xXdxX6xX3xX254xX6xX17xX47xX10xX4xX1xX3xXcxX10xX4xX1xX16xX3xX226xX171xX15xX3xX254xX10xX15xX3xXexX1xX2abxX15xX2cxX3xXcfxX22dxX16xX3xX1xX16xX26exX15xX3xX4xX171xX32xX4xX3xX2cxX1d1xXbxX3xX4xX1x102b6xX4xX3xX17xX2dxX15xX2cxX3xX4xX22dxX4xX3xX10xX17xX3xX1x10ea2xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX36xXexX3xX15xX2cxX1xXdxX2c5xXbxX3xX5xX16xX28xXdxX3xX20dxX3xX42xece5xX3xXexX1xXdxX3xX28axX171xX36xX4xX3xX2cxXdxX6xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX16xX47xX5fxXaxX12xX5cxX30bxXdxX3xX3dxX1ccxX15xX2cxX3xX4xX1e0xX6xX3xXcxX1xX1e0xX3xXexX315xX2a7xX15xX2cxX3xX226xX171xX15xX3xX254xX10xX15xX3xX4xX744xX3xX3dxX16xX28xX15xX3xX15xX356xX171xX3xXc7xX4dexX3xXdbxXbbxX3xX7xX1d5xX3xX6xX15xX3xXexX16xX30bxX15xX3xX4xX1e0xX6xX3xX1xX953xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXdbxX30bxX3xX15xX1xX6acxX15xX2cxX3xX15xX2cxX315xX32dxXdxX3xXexX1xX6xX17xX3xX47xX1d5xX3xX4xX171xX32xX4xX3xX2cxX1d1xXbxX1faxX3xX2abxX15xX2cxX3xX28axX171xX5fxX23bxXexX3xX3dxX2c0xX15xX1xX3xX1xX16xX26exX15xX3xX4xX171xX32xX4xX3xX2cxX1d1xXbxX3xX17xX1d1xXexX3xX47xX1d5xX3xX42xXdxX23bxX15xX3xXdbxX30bxX16xX3xX15xX2cxX30bxX5fxX3xXe3x10a8fxX4dxXe3xXcexX4dxXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20dxX171xXexX1xX16xXc7xXaxX12xX207xXcxXcxX213xX1e5xX215xX4dxX1e5xXdxX10xXexX15xX6xX17xfdf7xX216xX0xX4dxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)