Xung đột tại Nagorny-Karabakh: Mỹ, Pháp, Nga ra tuyên bố chung
Ngày 1/10, Nga, Pháp và Mỹ đã yêu cầu các lực lượng của Azerbaijan và Armenia ngừng bắn ngay lập tức tại khu vực Nagorny-Karabakh, đồng thời kêu gọi trở lại đàm phán không trì hoãn.
d4fex11277x10a9bx151abxdc25x14fdbx160f5x131bbx128c4xX7x164cax11762x113acxfd7axd567x123c0xX5xed7bxXax1248bxdb5cx16401xea81x139c9xX3xe61fxf3d7xXexX3xXex115c1xXdxX3xe259xX6xX16x165fdx16701xX15x125c7x1358bx1077bxX6xX24xX6x143cexX6xd76bxX1xda3dxX3x14cc2xfafexd52axX3x164ddxX1x1656exXbxX34xX3xX20xX16xX6xX3xX24xX6xX3xXexX14xX26xe3f6xX15xX3xX2cxdcb8xX3xX4xX1xX14xX15xX16xX0x13f97xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf364xX10xX6xee7bxXaxX12xX20xX16x10810xX26xX3xX2xX52xX2x152abxX34xX3xX20xX16xX6xX34xX3xX36xX1xX38xXbxX3x108a7xX69xX3xX32xX33xX3xX18xe2eexX3xX26xX46xX14xX3xX4xd88axX14xX3xX4xX38xX4xX3xX5x11611xX4xX3xX5x1582fx12916xX15xX16xX3xX4xd5c7xX6xX3x142acx16709xX10xX24xX2cxX6xXdx136c9xX6xX15xX3xX7cxX69xX3xX9fxX24x132c8xX10xX15xXdxX6xX3xX15xX16x15c51xX15xX16xX3xX2cxf5afxX15xX3xX15xX16xX6xX26xX3xX5xf3abxXbxX3xXexece0xX4xX3xXexX1dxXdxX3xX2exX1xX14xX3xX7cxX92xX4xX3xX20xX6xX16xX23xX24xX15xX26xX27xX28xX6xX24xX6xX2cxX6xX2exX1xX34xX3xX18x1401dxX15xX16xX3xXexX1xd8c0xXdxX3xX2exX46xX14xX3xX16x15027xXdxX3xXexX24x13d26xX3xX5xX1dxXdxX3xX18xX69xXafxX3xXbxX1xX38xX15xX3xX2exX1xf511xX15xX16xX3xXexX24x11c30xX3xX1xX23xX83xX15x1065dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf762xX23xX64xX26xXaxX12xX0xXdxXafxX16xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX11bxX2cxX6xX23xXexX1xX6xX15xX1xX1xX23xX6xX11bxX7cxX15xX52xX15xX10x114b4xX7xX52xf04bxX6fxfc58xfe60xX52xX2x12888xX159xX64x151afxX6fx148a9x10e6bxX6fxX2xX2xXex14baaxX156xX6fxX156xX5xX2xX11bxXa6xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xXexX1dxXdxX3xX20xX6xX16xX23xX24xX15xX26xX27xX28xX6xX24xX6xX2cxX6xX2exX1xX30xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX1xX38xXbxX34xX3xX20xX16xX6xX3xX24xX6xX3xXexX14xX26xX46xX15xX3xX2cxX4axX3xX4xX1xX14xX15xX16xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX23xX64xX26xXaxX12xXcxX24xX23xX15xX16xX3xXafxX19xXexX3xXexX14xX26xX46xX15xX3xX2cxX4axX3xX4xX1xX14xX15xX16xX3xXexX24xX46xX15xX3xX4xX96x115dexX15xX16xX3xX7cx111e7xX3xX18xXebxX15xX16xX3xdf4bxX1xX9cxX3xXexX1f1xX4xX1xX3xX20xX1x11833xXafxX3xX32xXdxX15xX7xX2exX3xX4xX9cxX6xX3xXcx10eeexX3xX4xX1xXc9xX4xX3xX9fxX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX7cxX69xX3xX61xX97xXbxX3xXexX38xX4xX3xX4xX1x14d57xX14xX3x13620xX14xX3x10d5ex10e86x148c4xX1f8xdb49xdf31xX34xX3xXcxX211xX15xX16xX3xXexX1xX4axX15xX16xX3xX2cxX6xX3xX15xX96x115fbxX4xX3xXexX24xX46xX15xX3xe50axX2exX46xX14xX3xX16xXf9xXdxX3xX5xXc5xXbxX3xXexXc9xX4xX3xX15xX16xXb7xX15xX16xX3xXexX1xef10xX3xX18xX1f1xX4xX1xX3xX16xXdx1665fxX6xX3xX4xX38xX4xX3xX5xX92xX4xX3xX5xX96xX97xX15xX16xX3x11eb8xX14xX22dxX15xX3xX7xX92xX3xX5xXdxX46xX15xX3xX286xX14xX6xX15xX11bxe80exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX23xX64xX26xXaxX12xXcxX14xX26xX46xX15xX3xX2cxX4axX3xX15xX46xX14xX3xX24xef0cxX30xX3xX253xX1f8xX1xee10xX15xX16xX3xXexX10fxXdxX3xX4x169faxX15xX16xX3xX2exX46xX14xX3xX16xXf9xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX5xX83xX15xX1xX3xX18xX1dxX23xX3xX9fxX24xXafxX10xX15xXdxX6xX3xX7cxX69xX3xX9fxXa0xX10xX24xX2cxX6xXdxXa6xX6xX15xX3xX4xX6xXafxX3xX2ex100caxXexX3xX15xX16xX6xX26xX3xX5xXc5xXbxX3xXexXc9xX4xX3xX15xX4axXdxX3xX5xX1dxXdxX3xX4xX38xX4xX3xX4xX14xX19xX4xX3xX18xX69xXafxX3xXbxX1xX38xX15xX3xX7cxX24bxXdxX3xXexX1xXdx120f2xX15xX3x10b30xX3xX7cxX69xX3xX7cxX10fxX3xX18xXdx16732xX14xX3xX2exXdxX330xX15xX34xX3xX64xX96xX24bxXdxX3xX7xX92xX3xX2cx112c0xX23xX3xXexX24xX97xX3xX4xX9cxX6xX3xX4xX38xX4xX3xX18xXebxX15xX16xX3xX1f8xX1xX9cxX3xXexX1f1xX4xX1xX3xX20xX1xX203xXafxX3xX32xXdxX15xX7xX2exX11bxX298xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX23xX64xX26xXaxX12xX1f8xX26cxX15xX16xX3xX15xX16xX69xX26xX34xX3xXexX1xX10xX23xX3xX1xX83xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3x160dbxX10xX14xXexX10xX24xX7xX3xX233xX9fxX15xX1xX238xX34xX3xXcxX211xX15xX16xX3xXexX1xX4axX15xX16xX3xXcxX1xX211xX3xX20xX1xd627xX3xX28xe6e4xX3xXcxX6xX26xX26xXdxXbxX3xX237xX24xX64xX23xX16xX6xX15xX3xX2cxX69xX26xX3xXex1542dxX3xXbxX1xX34fxX15xX3xX18xX4axXdxX3xX7cxXdxX330xX4xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX1xX38xXbxX3xX7cxX69xX3xX20xX16xX6xX3xX4xX6xX15xX3xX64xX92xX3xX7cxX69xX23xX3xX7cxXdxX330xX4xX3xXexX115xXafxX3xX2exXdxX2ffxXafxX3xXafxX19xXexX3xXexX1xX3dfxX6xX3xXexX1xX14xXc5xX15xX3xX15xX16xXb7xX15xX16xX3xX2cxXbcxX15xX3xXexX1dxXdxX3xX7cxX26cxX15xX16xX3xX28xX6xX7cxX2exX6xXa0xX34xX3xX7cxX24bxXdxX3xX5xX333xX3xX64xX23xX3xX1xXf9xX3xX18xX83xX3xX2exX1xX10fxX15xX16xX3xX286xX14xX6xX15xX3xXexX22dxXafxX3xX18xX2ffxX15xX3xX4xX38xX4xX3xX7cx14fffxX15xX3xX18xX33dxX3xXexX1dxXdxX3xX2exX1xX14xX3xX7cxX92xX4xX3xX15xX69xX26xX3xXexX24xX23xX15xX16xX3xX2exX1xX23xX34fxX15xX16xX3xX155xX6fxX3xX15xeb16xXafxX3xX286xX14xX6xX11bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX23xX64xX26xXaxX12x16965xX15xX16xX3xX237xX24xX64xX23xX16xX6xX15xX3xX4xX2cbxX15xX16xX3xX15xX1xXbcxX4xX3xX5xX1dxXdxX3xX24x1510cxX15xX16xX3xXafxX19xXexX3xX15xX33dxX15xX3xX1xf812xX6xX3xX2cxX115xX15xX1xX3xX5xX22dxX14xX3xX64xX69xXdxX3xXexX1dxXdxX3xX2exX1xX14xX3xX7cxX92xX4xX3xX15xX69xX26xX3xX4xX1xfacexX3xX4xX203xX3xXexX1x116e4xX3xX4xX203xX3xX15xX2ffxX14xX3xX18xXdxX3xX2ex14959xXafxX3xX7cxX24bxXdxX3xX18xXdxX33dxX14xX3xX2exXdxX330xX15xX3xX9fxX24xXafxX10xX15xXdxX6xX3xXbxX1xX34fxXdxX3xX24xX2c2xXexX3xX2exX1xX3dfxXdxX3xX20xX6xX16xX23xX24xX15xX26xX27xX28xX6xX24xX6xX2cxX6xX2exX1xX3xX11bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX23xX64xX26xXaxX12xX36xX1xX38xXexX3xX2cxXdxX4fexX14xX3xXexX24xX46xX15xX3xXexX24xX14xX26xX33dxX15xX3xX1xX115xX15xX1xX34xX3xXcxX211xX15xX16xX3xXexX1xX4axX15xX16xX3xXcxX1xX211xX3xX20xX1xX3c6xX3xX28xX3c9xX3xX2exX1xeeacxX15xX16xX3xX18xX1f1xX15xX1xX30xX3xX253xd756xXdxX330xX4xX3xX18xX1dxXexX3xXafxX19xXexX3xX5xX330xX15xX1xX3xX15xX16xXb7xX15xX16xX3xX2cxXbcxX15xX3xX5xX22dxX14xX3xX64xX69xXdxX3xXexX24xX23xX15xX16xX3xX2exX1xX14xX3xX7cxX92xX4xX3xX4xX4d5xX15xX3xXexX26cxX26xX3xXexX1xX14xX19xX4xX3xX7cxX69xX23xX3xX7cxXdxX330xX4xX3xX9fxX24xXafxX10xX15xXdxX6xX3xX24xX2c2xXexX3xX286xX14xX22dxX15xX3xX2exX1xX3dfxXdxX3xXexX23xX69xX15xX3xX2cxX19xX3xX5xX83xX15xX1xX3xXexX1xX211xX3xX4xX9cxX6xX3xX9fxXa0xX10xX24xX2cxX6xXdxXa6xX6xX15xX11bxX298xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX23xX64xX26xXaxX12xXcxX24xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX46axXbxX3xX20xX6xX16xX23xX24xX15xX23xX27xX28xX6xX24xX6xX2cxX6xX2exX1xX3xX5xX69xX3xXafxX19xXexX3xX7cxX46axX15xX3xX18xX33dxX3xX5xX1f1xX4xX1xX3xX7x10900xX11bxX3xX28xX1xX14xX3xX7cxX92xX4xX3xX15xX69xX26xX3xX15xX4c8xXafxX3xX7xX22dxX14xX3xXexX24xX23xX15xX16xX3xX5xX83xX15xX1xX3xXexX1xX211xX3xXbxX1xdbf1xX6xX3xXcxX22dxX26xX3xX20xX6xXafxX3xX4xX9cxX6xX3xX9fxXa0xX10xX24xX2cxX6xXdxXa6xX6xX15xX34xX3xX15xX1xX96xX15xX16xX3xX4xX203xX3xX18xX6xX3xX7xX4axX3xX64xX22dxX15xX3xX4xX96xX3xX5xX69xX3xX15xX16xX96xXf1xXdxX3xX16xX4axX4xX3xX9fxX24xXafxX10xX15xXdxX6xX3xX15xX46xX15xX3xXafxX14xX4axX15xX3xX7xX38xXbxX3xX15xX1xXc5xXbxX3xX2exX1xX14xX3xX7cxX92xX4xX3xX15xX69xX26xX3xX7cxX69xX23xX3xX9fxX24xXafxX10xX15xXdxX6xX11bxX3xe31bxXdxX33dxX14xX3xX15xX69xX26xX3xX18xX83xX3xX16xX22dxX26xX3xX24xX6xX3xXexX24xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX46axXbxX3xX4xX1xX9cxX3xX286xX14xX26xX33dxX15xX3xX16xXdxX275xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX96xX24bxX4xX3xXafxX69xX3xX18xX4f7xX15xX1xX3xX18xXdxX4fexXafxX3xX5xX69xX3xX4xX14xX19xX4xX3xX4xX1xXdxX2ffxX15xX3xXexX24xX6xX15xX1xX3xX2exfe0fxX23xX3xX64xX69xXdxX3xXexXb7xX3xXexX1xX38xX15xX16xX3xX153xX52xX2xX156xX15exX15exX3xX18xX2ffxX15xX3xXexX1xX38xX15xX16xX3xX15cxX52xX2xX156xX156xX15fxX11bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX23xX64xX26xXaxX12xX12bxX46axXexX3xX4xX1xX46axXbxX3xXexX1xX3dfxX6xX3xXexX1xX14xXc5xX15xX3xX15xX16xXb7xX15xX16xX3xX2cxXbcxX15xX3xX18xX1dxXexX3xX18xX96xX97xX4xX3xX15xX491xXafxX3xX2xX156xX156xX15fxX3xX7cxX69xX3xX15xX1xXdxX33dxX14xX3xX4xX14xX19xX4xX3xX18xX69xXafxX3xXbxX1xX38xX15xX3xX1xX4d5xX6xX3xX2cxX115xX15xX1xX3xX7xX6xX14xX3xX18xX203xX3xX7cxX24bxXdxX3xX7xX92xX3xXexX24xX14xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX15xX3xX4xX9cxX6xX3xX20xX1xX203xXafxX3xX32xXdxX15xX7xX2exX34xX3x14eefxX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX7cx1580dxX15xX3xX804xX34fxX26xX3xX24xX6xX3xXexX1dxXdxX3xX18xX22dxX26xX11bxX3xX1f8xX491xX15xX16xX3xXexX1xX58dxX15xX16xX3xXexX38xXdxX3xX2cxX26cxX15xX16xX3xXbxX1xX38xXexX3xX7cxX69xX23xX3xX7xX38xX15xX16xX3xX153xX159xX52xX156xX3xX7xX6xX14xX3xX2exX1xXdxX3xX15xX211xX3xX24xX6xX3xX4xX38xX4xX3xX7cx12d1cxX3xX18xX85bxX15xX16xX3xX18xX19xX3xX38xX4xX3xX5xXdxX330xXexX3xX16xXdxX275xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX2cxX46xX15xX11bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX23xX64xX26xXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xX4xX38xX4xX3xX15xX16xX14xXebxX15xX3xXexXdxX15xX3xX4xX1xX685xX15xX1xX3xXexX1xXc9xX4xX34xX3xX804xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX286xX14xX22dxX15xX3xX7xX92xX3xX18xX83xX3xX2exX1xXdxX2ffxX15xX3xX1xX69xX15xX16xX3xX4xX1xX85bxX4xX3xX15xX16xX96xXf1xXdxX3xXexX1xXdxX330xXexX3xXafxX1dxX15xX16xX3xX7cxX69xX3xX1xX69xX15xX16xX3xXexX24xX491xXafxX3xX15xX16xX96xXf1xXdxX3xX2cxX1f1xX3xXexX1xX96xX1ecxX15xX16xX11bxX3xX6f6xX22dxX26xX3xX18xX96xX97xX4xX3xX4xX1xX23xX3xX5xX69xX3xX4xX38xX4xX3xX7cxX85bxX3xX18xX85bxX15xX16xX3xX18xX19xX3xX15xX16xX1xXdxX46xXafxX3xXexX24xXf9xX15xX16xX3xX15xX1xX46axXexX3xX2exX4fexX3xXexXb7xX3xX15xX491xXafxX3xX153xX6fxX2xX164xX3xXexX1dxXdxX3xX2exX1xX14xX3xX7cxX92xX4xX3xX15xX69xX26xX34xX3xX5xX69xXafxX3xX16xXdxX6xX3xXexX491xX15xX16xX3xX15xX16xX14xX26xX3xX4xX1ecxX3xX15xX211xX3xX24xX6xX3xXafxX19xXexX3xX4xX14xX19xX4xX3xX4xX1xXdxX2ffxX15xX3xXexX24xX6xX15xX1xX3xX16xXdxX275xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX286xX14xX4axX4xX3xX16xXdxX6xX11bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX23xX64xX26xXaxX12xX20xX1xX203xXafxX3xX32xXdxX15xX7xX2exX3xXexX1xX69xX15xX1xX3xX5xXc5xXbxX3xX15xX491xXafxX3xX2xX156xX156xX153xX3xX7cxX24bxXdxX3xXafxX85bxX4xX3xX18xX685xX4xX1xX3xX5xX69xXafxX3xXexX24xX14xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX15xX3xX4xX1xX23xX3xXafxX19xXexX3xX16xXdxX34fxXdxX3xXbxX1xX38xXbxX3xX1xX4d5xX6xX3xX2cxX115xX15xX1xX3xX5xXdxX46xX15xX3xX286xX14xX6xX15xX3xX18xX2ffxX15xX3xX2exX1xX14xX3xX7cxX92xX4xX3xX20xX6xX16xX23xX24xX15xX26xX27xX28xX6xX24xX6xX2cxX6xX2exX1xX11bxX52xX11bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX14xXexX1xX23xX24xXaxX12xX233xXcxXcxX13xX598xX20xX52xX598xXdxX10xXexX15xX6xXafx1095dxX238xX0xX52xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)