Khách đến các khu, điểm du lịch dịp tết giảm mạnh, chủ yếu là khách nội tỉnh
(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo nhanh của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, dịp Tết Nguyên đ án Tân Sửu 2021 lượng khách đến Thanh Hóa không đáng kể, chủ yếu là người dân địa phương. Lượng khách hủy phòng nhiều, khách đến các điểm du lịch tâm linh giảm mạnh.
e4b5x1b8c4x1578fx12f30x15444x15b8ex14581x18ebfx164a7xX7x17683x104f7x194d4x16f93x1346dx10e52xX5x11146xXax16e7cxX0xX7xXex1b1f3x11554x11957x1538axX12x1a4bfxX1x16010xX4xX1xX3x16c4cx1af1fxX18xX3xX4xX1dxX4xX3x19bd6xX1x13e83x18b87xX3xX21xXdx11287xf835xX3xf62axX2bxX3xX5xf16exX4xX1xX3xX33xX37xXbxX3xXexX22xXexX3xX19xXdx18de2xX31xX3xX31x160b3xX18xX1xX2cxX3xX4xX1x18a22xX3x19be4xX22xX2bxX3xX5xe595xX3xX29xX1xX1dxX4xX1xX3xX18x165f0xXdxX3xXexf873xX18xX1xX0x19291xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX68xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14159xX10xX6xX33xXaxX12xX0xX10xX31xX12xXcxX1xX10xX17xX3x1b6e8xX1dxX17xX3xX4xX1dxX17xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX50xX6xX3x16184xf586xX3xf61cx14315xX18xX3xX1xX17xX1dxX2cxX3xXcxX1xX30xX3xXexX1xX6xX17xX3x175bbxX57xX3xff13xX2bxX3xX5xX37xX4xX1xX2cxX3xX0xX68xX10xX31xX12xX0xX10xX31xX12xX33xX37xXbxX3xXcxX22xXexX3x1b2d0xX19xX2bxX52x125dfxX18xX3xX0xX68xX10xX31xX12xX0xX10xX31xX12xX21xX0xX68xX10xX31xX12xX0xX10xX31xX12xX1dxX18xX3xX0xX68xX10xX31xX12xX0xX10xX31xX12xXcxfdafxX18xX3xXa1x1b351xX2bxX0xX68xX10xX31xX12xX0xX10xX31xX12xX3x16b6dx18c8cxX10axX2xX3xX5x10a89x12cc1xX18xX19xX3xX29xX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX80x132f5xX6xX3xX29xX1x1b174xX18xX19xX3xX21xX1dxX18xX19xX3xX29xX30xX2cxX3xX4xX1xX50xX3xX52xX22xX2bxX3xX5xX57xX3xX18xX19xX110x11baaxXdxX3xX33xXfaxX18xX3xX21xX37xX6xX3xXbxX1xX110x10474xX18xX19x11513xX3x1b9d5xX110xX111xX18xX19xX3xX29xX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX50xX52xX3xXbxX1x110d2xX18xX19xX3xX18xX1xXdx11d90xX2bxX2cxX3xX29xX1xX1dxX4xX1xX3xX0xX68xX10xX31xX12xX0xX10xX31xX12xX21xX22xX18xX0xX68xX10xX31xX12xX0xX10xX31xX12xX3xX4xX1dxX4xX3xX21xXdxX30xX31xX3xX33xX2bxX3xX5xX37xX4xX1xX3xX0xX68xX10xX31xX12xX0xX10xX31xX12xXexXfaxX31xX3xX5xXdxX18xX1xX3xX0xX68xX10xX31xX12xX0xX10xX31xX12xX19xXdxX45xX31xX3xX31xX49xX18xX1xX157xX0xX68xX10xX31xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx190a2xX17xX33xX52xXaxX12xX0xXdxX31xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1293cxX10xX18xXexX10xX16xX3xX33xXexX1xX2bxX31xX8fxXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXax15299xXdxX33xXexX1x1646exX3x13f45x16569xX10bxXbx1569exf601xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX20axX3xX20dxX10axX20cxXbxX210xX211xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX68xX68xXdxX157xX8fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX157xXb6xX18xX68xX18xX10xX205xX7xX68xX10axX2xX10bx1aab1xX68xX2xX10bx19ca1xX33xX20dxX2xX20dxX20dxX20dxX20dxX20cxXex1676axX243xX20dxX2xX20dxX5xX10bxX157x16ba5xXbxX19x199a8xX16xX9xX243xX20dxf3fcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX18xX3xX4xX1dxX4xX3xX29xX1xX2bxX2cxX3xX21xXdxX30xX31xX3xX33xX2bxX3xX5xX37xX4xX1xX3xX33xX37xXbxX3xXexX22xXexX3xX19xXdxX45xX31xX3xX31xX49xX18xX1xX2cxX3xX4xX1xX50xX3xX52xX22xX2bxX3xX5xX57xX3xX29xX1xX1dxX4xX1xX3xX18xX60xXdxX3xXexX64xX18xX1xXaxX3xX205xXdxX33xXexX1xX9xXaxX20cxX20dxX10bxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX20dxX10axX20cxXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX18xX3xX4xX1dxX4xX3xX29xX1xX2bxX2cxX3xX21xXdxX30xX31xX3xX33xX2bxX3xX5xX37xX4xX1xX3xXb6xXa5xX18xX3xX1xX17xX1dxX3xXexXfaxX31xX3xX5xXdxX18xX1xX3xX19xXdxX45xX31xX3xX31xX49xX18xX1xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dcxX17xX33xX52xXaxX12xXb9xX37xXbxX3xXcxX22xXexX3xXd3xX19xX2bxX52xXd7xX18xX3xX21xX1dxX18xX3xXcxXfaxX18xX3xXa1xXfexX2bxX3xX10axX10bxX10axX2xX2cxX3xXex139f5xX18xX1xX3xX1xX35bxX18xX1xX3xXexX1xX146xXdxX3xXexXdxX22xXexX3xX29xX1xX1dxX3xXexX1xX2bx1ab09xX18xX3xX5xX111xXdxX3xX21xX30xX3xX29xX1xX1dxX4xX1xX3xX33xX2bxX3xX5xX37xX4xX1xX3xXexX1xX6xX31xX3x190d1xX2bxX6xX18xX2cxX3xXexX16xX45xXdxX3xX18xX19xX1xXdx10982xX31xX157xX3xXcxX2bxX52xX3xX18xX1xXdxXd7xX18xX2cxX3xX33xX17xX3xX33xX37xX4xX1xX3xX8fxX3a1xX18xX1xX3xX1efx15574xXa4x1516axXb9x13b38xX2x1bdc6xX3xX33xXdx15fd6xX18xX3xX8fxXdxX22xX18xX3xXbxX1x163fexX4xX3xXexX49xXbxX3xX33x13390xX18xX3xX21xX22xX18xX3xX18xX1xXdxX172xX2bxX3xX4xX1xX110xX154xX18xX19xX3xXexX16xX35bxX18xX1xX3xX33xX2bxX3xX5xX37xX4xX1xX3xX4xX50xX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX1x15507xX18xX19xX3xX5xf091xX3xX1xX57xX18xX1xX3xX8fxX37xX3xX29xX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX17xX405xX18xX2cxX3xX1xX50xX52xX157xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dcxX17xX33xX52xXaxX12xX0xXdxX31xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1efxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxX205xXdxX33xXexX1xX20axX3xX20cxX20dxX10bxXbxX210xX211xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX20axX3xX20dxX261xX10bxXbxX210xX211xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX68xX68xXdxX157xX8fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX157xXb6xX18xX68xX18xX10xX205xX7xX68xX10axX2xX10bxX243xX68xX10axX10bxX20cxX33xX20dxX2xX2xX10bxX20dxX247xX247xXexX247xX251xX251xX10bxX243xX5xX10bxX157xX259xXbxX19xX25cxX16xX9xX251xX243xX247xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX18xX3xX4xX1dxX4xX3xX29xX1xX2bxX2cxX3xX21xXdxX30xX31xX3xX33xX2bxX3xX5xX37xX4xX1xX3xX33xX37xXbxX3xXexX22xXexX3xX19xXdxX45xX31xX3xX31xX49xX18xX1xX2cxX3xX4xX1xX50xX3xX52xX22xX2bxX3xX5xX57xX3xX29xX1xX1dxX4xX1xX3xX18xX60xXdxX3xXexX64xX18xX1xXaxX3xX205xXdxX33xXexX1xX9xXaxX20cxX20dxX10bxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX20dxX261xX10bxXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX210xXexX3c2xX6xX5xXdxX19xX18xX20axX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX211xXaxX12xX1efxX1dxX4xX3xX18xX1xX57xX3xX1xX57xX18xX19xX2cxX3xX392xX2bxX1dxX18xX3xXa5xX18xX3xXexX49xXdxX3xXcx14d6dxX3xXa1x1449dxX31xX3xXa1xX154xX18xX3xXb6x189eaxX18xX19xX3xX29xX1xX1dxX4xX1xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dcxX17xX33xX52xXaxX12xX1efx1760cxX3xXexX1xX30xX2cxX3xXex148cfxX18xX19xX3xX5xX110xX111xXexX3xX29xX1xX1dxX4xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX243xX3xX18xX19xX57xX52xX3xX18xX19xX1xX64xX3xXcxX22xXexX3xXd3xX19xX2bxX52xXd7xX18xX3xX21xX1dxX18xX3xXcxXfaxX18xX3xXa1xXfexX2bxX3xX110x134c1xX4xX3xX21xX49xXexX3xX2xX10bxX261xX157xX10bxX10bxX10bxX3xX5xX110xX111xXexX2cxX3xX19xXdxX45xX31xX3xX247xX20cxX2cxX10ax10c01xX157xX3xXcxX5a3xX18xX19xX3xXexX1xX2bxX3xX33xX2bxX3xX5xX37xX4xX1xX3xX110xX5dcxX4xX3xX21xX49xXexX3xX261xX3c4xX2cxX20dxX3xXex1b75fxX3xX21x11499xX18xX19xX2cxX3xX19xXdxX45xX31xX3xX247xX261xX2cxX251xX5faxX3xX7xX17xX3xXb6xX5dcxXdxX3xX33xX37xXbxX3xXcxX22xXexX3xX18xXa5xX31xX3xX10axX10bxX10axX10bxX157xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dcxX17xX33xX52xXaxX12xX0xXdxX31xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1efxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxX205xXdxX33xXexX1xX20axX3xX20cxX247xX10bxXbxX210xX211xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX20axX3xX20dxX261xX261xXbxX210xX211xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX68xX68xXdxX157xX8fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX157xXb6xX18xX68xX18xX10xX205xX7xX68xX10axX2xX10bxX243xX68xX2xX3c4xX243xX33xX20dxX2xX20dxX251xX247xX10bxX10bxXexX2xX20dxX20dxX20dxX10bxX5xX10bxX157xX259xXbxX19xX25cxX16xX9xX20cxX3c4xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX18xX3xX4xX1dxX4xX3xX29xX1xX2bxX2cxX3xX21xXdxX30xX31xX3xX33xX2bxX3xX5xX37xX4xX1xX3xX33xX37xXbxX3xXexX22xXexX3xX19xXdxX45xX31xX3xX31xX49xX18xX1xX2cxX3xX4xX1xX50xX3xX52xX22xX2bxX3xX5xX57xX3xX29xX1xX1dxX4xX1xX3xX18xX60xXdxX3xXexX64xX18xX1xXaxX3xX205xXdxX33xXexX1xX9xXaxX20cxX247xX10bxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX20dxX261xX261xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXb9xX2bxX3xX29xX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX18xX3xX33xXfaxX18xX19xX3xX1xX110xX154xX18xX19xX2cxX3xXb6xX405xX18xX3xX4xX45xX18xX1xX3xXexX49xXdxX3x1300fxX172xX18xX3xX1efxX12bxX3xX1efxX1x1a15dxX18xX3x1aea6xXexX1xX37xX3xX210xX405xX3xX1dcxX64xX31xX3xXa1xX154xX18x1aaa3xX3xX21xX110xX111xX4xX3xX18xX1xX57cxX4xX3xX18xX1xXa2xX3xX21xX10xX17xX3xX29xX1x1aa04xX2bxX3xXexX16xX6xX18xX19xX2cxX3xX16xXfexX6xX3xXexX6xX52xX3xX7xX1dxXexX3xX29xX1xX2bxX7b4xX18xX3xXexX16xX110xX5dcxX4xX3xX29xX1xXdxX3xXb6xX57xX17xX3xX21xX172xX18xX157xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dcxX17xX33xX52xXaxX12xXcxX2bxX52xX3xX18xX1xXdxXd7xX18xX2cxX3xX21xXdxX172xX2bxX3xX21xX1dxX18xX19xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX375xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX33xX37xXbxX3xXexX22xXexX3xXexX49xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX29xX1xX2bxX2cxX3xX21xXdxX30xX31xX3xX33xX2bxX3xX5xX37xX4xX1xX2cxX3xX33xXdxX3xXexX78cxX4xX1xX3xXexX16xXd7xX18xX3xX21xX37xX6xX3xX8fxX57xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX80xX126xX6xX3xX5xX57xX3xX29xX1xX12bxX18xX19xX3xX210xX45xX52xX3xX16xX6xX3xXb6xed44xX18xX3xX21xX172xX3xX31xX86exXexX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX3c2xX3xXexX16xX375xXexX3xXex12ccfxX2cxX3xX4xX12bxX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX16bxX18xX19xX2cxX3xX4xX1x18e10xX18xX19xX3xX33xX37xX4xX1xX3xX21xX110xX111xX4xX3xXexX1xX888xX4xX3xX1xXdxX3a1xX18xX3xX18xX19xX1xXdxXd7xX31xX157xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14f60xX2bxXexX1xX17xX16xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX210xXexX3c2xX6xX5xXdxX19xX18xX20axX3xX16xXdxX19xX1xXexX211xXaxX12xX80xX17xX57xXdxX3xX8cbxX18xX1xX0xX68xXbxX12
Hoài Anh