Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP
(Baothanhhoa.vn) - Ban Chỉ đạo về Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 153/KH-BCĐ về việc tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số Q4-NQ/TU ngày 18-8-2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đao của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.
36e2x3d39x637bx66c0x3d44x58f2x6b7ex5a6ex380fxX7x94c5xbf82xa50fx4f73x7837xc502xX5x892exXax3bf9xXcxa2c3x70b4x78f6xX3xX4x5824x3d9bxX15xX16xX3xX7x878dxX3xX5x4458xX15xX1xX3x4d48x72dbxc3ddxX3xX4xaf4fxX6xX3x45a5x64a0xX15xX16xX3xX26x4137xXdxX3x5a5ax8cabxXdxX3xX4x6b77xX15xX16xX3xXexb4eexX4xX3xX26xX2fx7b58xX3x929bxX2fxX28xX3xX37x390axX3xX7xXdxX15xX1xX3x5464xXcxXcxc187xX0xbfe7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7e46xX10xX6x7f60xXaxX12x8459xX6xX15xX3xab41xX1x9558xX3xX26xX27xX28xX3xX37x4901xX3xb604x6908xX2fxX15xX3xX5x9f76xX3xX37xX4dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX3xXexX28x86daxX15xX3xXexX1xX1fxX4xX3xXbxX1xc706xX46xX3xXexX74xX15xX1xX3xX37xa94fxX6xX3xX48xX6xX15xX3xX1xX92xX15xX1xX3xaa2fx8255xX3xX1xX28xX27xX4xX1xX3xX7xX34xX3xX2x5963xaaa5xX59x81daxX68xc67bxX6exX72xX2exX3xX37xX7bxX3xX37xXdxX4dxX4xX3xXexa1a8xX3xX4xX1xc960xX4xX3xX1xc4b8xXdxX3xX15xX16xX1x8aecxX3xX7x7ff1xX3xXb1xXb2xXexX3xXbfxX3xX15xX14xX46xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX4dxX15xX3x648bxX16xX1xXdfxX3x6747xX7exa1f6xXb2xXexX3xX7xX34xX3xX7dx8938xXc3xXf8xX7dxX59xXcx8745xX3xX15xX16xX92xXffxX3xX2x4035xXc3xX115xXc3x9981xabd4xX2x528axX3xX4xX2bxX6xX3xX6exX6xX15xX3xX4xX1x70aexXbxX3xX1xX92xX15xX1xX3xX2exX2fxX15xX16xX3xX48xXd9xX3xXexX74xX15xX1xX3xX37xX7bxX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX7xX1fxX3xX5xX22xX15xX1xX3xX26xX6xX28xX3xX4xX2bxX6xX3xX2exX2fxX15xX16xX3xX26xX34xXdxX3xX37xX38xXdxX3xX4xX3cxX15xX16xX3xXexX41xX4xX3xX26xX2fxX46xX3xX48xX2fxX28xX3xX37xX4dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX3xXexX28xX92xX15xX3xXexX1xX1fxX4xX3xXbxX1xX9cxX46xX3xaf44xX54xXcxXcxX57x3ff5xX3xXex8e25xae1exX15xX3xX26xXdfxX6xX3xX48xX92xX15xX3xXexX74xX15xX1xX3xX26xXb2xX15xX3xX15xX14xX46xX3xX119xX11axX119xX11ax71cexX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX10xX15xXexX10xX19bxXaxX12xX0xXdxX46xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX6bxXexX1xX7exX46xX48xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxaa35xXdxX6bxXexX1xb4a5xX3xXbexXbexX11axXbx5db3xbe2cxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1f1xX3xXbfxX11cxc5e4xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX19bxX4xX9xXaxX59xX59xXdxX1b8xX48xX6xX28xXexX1xX6xX15xX1xX1xX28xX6xX1b8xX37xX15xX59xX15xX10xX1ecxX7xX59xX2x4508xX119xX204xX59xX2xX11axXbexX6bxX119xX2xXbexXbfxX228xX2xX228xXexX228xX204xX2xX5xX2xX1b8x789axXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX7xX1fxX3xX5xX22xX15xX1xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX2bxX6xX3xX2exX2fxX15xX16xX3xX26xX34xXdxX3xX37xX38xXdxX3xX4xX3cxX15xX16xX3xXexX41xX4xX3xX26xX2fxX46xX3xX48xX2fxX28xX3xX37xX4dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX54xXcxXcxX57xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX28xX6bxXffxXaxX12xb6e0x6357xX4xX3xX26x72ebxX4xX1xX3xX15xX1x8c51xX46xX3xX7xXe2xX3xXb1xXb2xXexX3xX26xX41xX15xX1xX3xX16xXdxX41xX3xXex5683xX15xX1xX3xX1xX2c5xX15xX1xc25bxX3xXb1xXb2xXexX3xXfdxX7exX2fxX3xXexX19bxXdx9978xX15xX3xXb1xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX4dxX15xX3xXf8xX16xX1xXdfxX3xXfdxX7exXffxXb2xXexX3xX7xX34xX3xX11axX107xXc3xXf8xX7dxX59xXcx874dxX3xX15xX16xX92xXffxX3xX2xX115xXc3xX115xXc3xX119xX11axX2xX11cxX3xX4xX2bxX6xX3xX6exX6xX15xX3xX4xX1xX128xXbxX3xX1xX92xX15xX1xX3xX2exX2fxX15xX16xX3xX48xXd9xX3xXexX74xX15xX1xX3xX37xX7bxX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX7xX1fxX3xX5xX22xX15xX1xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX2bxX6xX3xX2exX2fxX15xX16xX3xX26xX34xXdxX3xX37xX38xXdxX3xX4xX3cxX15xX16xX3xXexX41xX4xX3xX26xX2fxX46xX3xX48xX2fxX28xX3xX37xX4dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX54xXcxXcxX57xX3xXexX19bxX19cxX15xX3xX26xXdfxX6xX3xX48xX92xX15xX3xXexX74xX15xX1xX3xX26xXb2xX15xX3xX15xX14xX46xX3xX119xX11axX119xX11axX1f8xX3xX4xX1xX74xX3xX19bxb817xX3xX15xX1xa92exX15xX16xX3xXb1xXb2xXexX3xXfdxX7exX2fxX3xX26xX27xXexX3xX26xX19x4681xX4xX2cdxX3xX15xX1xX3a3xX15xX16xX3xXb1xX1x6c3fxX3xXb1xX1xX14xX15xX2cdxX3xX37xX19xX38xX15xX16xX3xX46xc707xX4xX2cdxX3xX1xX27xX15xX3xX4xX1xXb2xX2cdxX3xXffxXb2xX7exX3xXb1x6d1cxX46xX2cdxX3xX15xX16xX7exXffxX19cxX15xX3xX15xX1x44d7xX15xX3xX37xX92xX3xX48xX92xXdxX3xX1x3f74xX4xX3xXb1xXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX4dxX46xX3xX7xX6xX7exX3xXbfxX3xX15xX14xX46xX3xXexX19bxXdxX2daxX15xX3xXb1xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX4dxX15xX3xXf8xX16xX1xXdfxX3xXfdxX7exXffxXb2xXexX1f8xX3xX48xXdxX2daxX7exX3xX6bxX19xXe2xX15xX16xX2cdxX3xXb1xX1xX10xX15xX3xXexX1xX19x382exX15xX16xX3xX4xX41xX4xX3xXex96e5xXbxX3xXexX1xX2daxX3xX37xX92xX3xX4xX41xX3xX15xX1xX3efxX15xX3xX448xX3xX4xX41xX4xX3xX48xX6xX15xX2cdxX3xX15xX16xX92xX15xX1xX2cdxX3xX26xX28xX92xX15xX3xXexX1xX2daxX3xX4xX41xX4xX3xX4xX128xXbxX3xX4xX3c1xX3xXexX1xX92xX15xX1xX3xXexX2abxX4xX1xX3xXexXdxX19cxX7exX3xX48xXdxX2daxX7exX2cdxX3xX1f7xX7exX128xXexX3xX7xX3d0xX4xX3xXexX19bxX28xX15xX16xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX4dxX15xX3xXf8xX16xX1xXdfxX3xXfdxX7exXffxXb2xXexX1b8xX3xb98fxXdxX4dxX4xX3xX7xXe2xX3xXb1xXb2xXexX3xXbfxX3xX15xX14xX46xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX4dxX15xX3xXf8xX16xX1xXdfxX3xXfdxX7exXffxXb2xXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX26xX19xX3b5xX4xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX4dxX15xX3xX15xX16xX1xXdxX19cxX46xX3xXexc60exX4xX2cdxX3xXexX1xXdxXb2xXexX3xXexX1xX1fxX4xX2cdxX3xX1xXdxX4dxX7exX3xXfdxX7exX2fxX2cdxX3xX26xX2fxX46xX3xX48xX2fxX28xX3xXexXdxXb2xX15xX3xX26xXd9xX3xXexX1xX1axXdxX3xX16xXdxX6xX15xX2cdxX3xXbxX1x7746xX3xX1xX3faxXbxX3xX37xX38xXdxX3xX26xXdxX4dxX7exX3xXb1xXdxX4dxX15xX3xXexX1xX1fxX4xX3xXexXdx7950xX15xX3xX4xX2bxX6xX3xX26xXdfxX6xX3xXbxX1xX19xXe2xX15xX16xX2cdxX3xX26xXe2xX15xX3xX37xXdfxX1b8xX3xXcxX1xX10xX28xX3xXb1xXb2xX3xX1xX28xX27xX4xX1xX2cdxX3xX1xXd9xXdxX3xX15xX16xX1xXdfxX3xX7xbae7xX3xX26xX19xX3b5xX4xX3xXexXd1xX3xX4xX1xXd5xX4xX3xXexX19bxX1fxX4xX3xXexX7exXffxXb2xX15xX3xX37xX92xX28xX3xXexX7exbacexX15xX3xX26xX5adxX7exX3xXexX1xX41xX15xX16xX3xX115xXc3xX119xX11axX2xX228xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX28xX6bxXffxXaxX12xX10dxX6exXf8x63e5xX3xXexX74xX15xX1xX3xXffxX19cxX7exX3xX4xX5adxX7exX3xX4c4xX14xX15xX3xXbxX1x9ee2xX15xX16xX3xX26xXdxX7bxX7exX3xXbxX1xX34xXdxX3xX37xX7bxX3xX37xX4dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX3xXexX28xX92xX15xX3xXexX1xX1fxX4xX3xXbxX1xX9cxX46xX3xXexX74xX15xX1xX3xX4xX1xX2bxX3xXexX19bxX2c5xX2cdxX3xXbxX1xX34xXdxX3xX1xX3b5xXbxX3xX37xX38xXdxX3xX4xX41xX4xX3xX7xX448xX2cdxX3xX48xX6xX15xX2cdxX3xX15xX16xX92xX15xX1xX3xX37xX92xX3xX4xX41xX4xX3xX26xXe2xX15xX3xX37xXdfxX3xX5xXdxX19cxX15xX3xXfdxX7exX6xX15xX3xX4xX1xX7exX9cxX15xX3xX48xXdfxX3xX15xXd9xXdxX3xX6bxX7exX15xX16xX2cdxX3xXexX92xXdxX3xX5xXdxX4dxX7exX3xX37xX92xX3xX4xX41xX4xX3xX26xXdxX7bxX7exX3xXb1xXdxX4dxX15xX3xX4xX5adxX15xX3xXexX1xXdxXb2xXexX3xXb1xX1xX41xX4xX3xX26xX7bxX3xXbxX1xX2a7xX4xX3xX37xX2a7xX3xX1xXd9xXdxX3xX15xX16xX1xXdfxX3xXexX19bxX1fxX4xX3xXexX7exXffxXb2xX15xX3xXexX27xXdxX3xX26xX5adxX7exX3xX4xX5adxX7exX3xX4xX128xXbxX3xXexX74xX15xX1xX1f8xX3xX4xX1xX7exXffxX7bxX15xX3xXexX92xXdxX3xX5xXdxX4dxX7exX2cdxX3xX48xX41xX28xX3xX4xX41xX28xX3xX4xX1xX28xX3xX10dxX6exXf8xX5d8xX3xX4xX41xX4xX3xX1xX7exXffxX4dxX15xX2cdxX3xXexX1xXdfxX3xX1f7xX22xX2cdxX3xXexX1xX92xX15xX1xX3xXbxX1xX34xX3xXfdxX7exX6xX3xX10xX46xX6xXdxX5xX3xX4xX2bxX6xX3xX4xX41xX4xX3xX26xXe2xX15xX3xX37xXdfxX1b8xX3xX6exX6xX15xX3xXcxX1xXdxX3xX26xX7exX6xX3xXc3xX3xXc1xX1xX10xX15xX3xXexX1xX19xX448xX15xX16xX3xXexX74xX15xX1xX3xX4xX1xX2bxX3xXexX19bxX2c5xX2cdxX3xXbxX1xX34xXdxX3xX1xX3b5xXbxX3xX37xX38xXdxX3xX4c4xX14xX15xX3xXbxX1xX5edxX15xX16xX3xX26xXdxX7bxX7exX3xXbxX1xX34xXdxX3xX37xX7bxX3xX37xX4dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX54xXcxXcxX57xX3xXexX74xX15xX1xX2cdxX3xX4xX41xX4xX3xX26xXe2xX15xX3xX37xXdfxX3xX5xXdxX19cxX15xX3xXfdxX7exX6xX15xX3xX1xX19xX38xX15xX16xX3xX6bx8f41xX15xX3xXexX1xXdxX3xX26xX7exX6xX3xXb1xX1xX10xX15xX3xXexX1xX19xX448xX15xX16xX1f8xX3xX1f7xX3e2xXexX3xX4xX1xX3faxX15xX3xXexX451xXbxX3xXexX1xX2daxX2cdxX3xX4xX41xX3xX15xX1xX3efxX15xX3xX4xX3c1xX3xXexX1xX92xX15xX1xX3xXexX2abxX4xX1xX3xX1f7xX7exX128xXexX3xX7xX3d0xX4xX3xXexX19bxX28xX15xX16xX3xXbfxX3xX15xX14xX46xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX4dxX15xX3xXf8xX16xX1xXdfxX3xXfdxX7exXffxXb2xXexX3xX7xX34xX3xX11axX107xXc3xXf8xX7dxX59xXcxX10dxX2cdxX3xX1f7xX28xX15xX16xX3xXexX19bxX19xX38xX4xX3xX15xX16xX92xXffxX3xX2xXc3xX115xX59xX119xX11axX2xX228xX1f8xX3xXexX19bxXdxX2daxX15xX3xXb1xX1xX6xXdxX3xX15xXd9xXdxX3xX6bxX7exX15xX16xX3xX4xX3cxX15xX16xX3xXexX41xX4xX3xXexX1xXdxX3xX26xX7exX6xX3xXb1xX1xX10xX15xX3xXexX1xX19xX448xX15xX16xX3xXexX27xXdxX3xX68xXd9xXdxX3xX15xX16xX1xXdfxX1b8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX28xX6bxXffxXaxX12xXcxX1xX2bxX3xXexX19bxX19xX448xX15xX16xX3xX4xX41xX4xX3xX7xX448xX2cdxX3xX15xX16xX92xX15xX1xX2cdxX3xX26xXe2xX15xX3xX37xXdfxX3xX5xX92xX3xX2bxXffxX3xX37xXdxX19cxX15xX3xX6exX6xX15xX3xX4xX1xX74xX3xX26xX27xX28xX3xX37xX7bxX3xXfdxX7exX2fxX15xX3xX5xX83xX3xX37xX4dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX54xXcxXcxX57xX3xXexX74xX15xX1xX2cdxX3xX72xX1xX2bxX3xXexXdfxX4xX1xX3xX10dxX6exXf8xX5d8xX3xX4xX41xX4xX3xX1xX7exXffxX4dxX15xX2cdxX3xXexX1xXdfxX3xX1f7xX22xX2cdxX3xXexX1xX92xX15xX1xX3xXbxX1xX34xX2cdxX3xX72xX1xX2bxX3xXexXdfxX4xX1xX3xX10dxX6exXf8xX5d8xX3xX4xX41xX4xX3xX1f7xX22xX2cdxX3xXbxX1xX19xX1axX15xX16xX2cdxX3xXexX1xXdfxX3xXexX19bxX128xX15xX3xX4xX1xX7exX9cxX15xX3xX48xXdfxX3xX48xX41xX28xX3xX4xX41xX28xX3xXexX1xX6xX46xX3xX5xX7exX451xX15xX3xX37xX7bxX3xX4xX41xX4xX3xX15xXd9xXdxX3xX26xX7exX15xX16xX3xX5xXdxX19cxX15xX3xXfdxX7exX6xX15xX3xX193xX6bxX92xXdxX3xXb1xX1xX3cxX15xX16xX3xXfdxX7exX41xX3xXbfxX3xXexX19bxX6xX15xX16xX3xX54xX107xX198xX3xX26xX2daxX3xXexX19bxX2c5xX15xX1xX3xX48xX92xXffxX3xXexX27xXdxX3xX68xXd9xXdxX3xX15xX16xX1xXdfxX1b8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX28xX6bxXffxXaxX12x70f8xX448xX3xXcxX1xX3cxX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX37xX92xX3xXcxX19bxX7exXffxX7bxX15xX3xXexX1xX3cxX15xX16xX3xX4xX1xX2bxX3xXexX19bxXdxX2cdxX3xXbxX1xX34xXdxX3xX1xX3b5xXbxX3xX37xX38xXdxX3xX4xX41xX4xX3xX26xXe2xX15xX3xX37xXdfxX3xX5xXdxX19cxX15xX3xXfdxX7exX6xX15xX3xX4xX1xX7exX9cxX15xX3xX48xXdfxX3xX4xX3cxX15xX16xX3xXexX41xX4xX3xX26xX2fxX46xX3xX48xX2fxX28xX3xX26xX19xX1axX15xX16xX3xXexX19bxX7exXffxX7bxX15xX3xXexX1xX3cxX15xX16xX3xX7xX7exX34xXexX3xXbxX1xX2a7xX4xX3xX37xX2a7xX3xX1xXd9xXdxX3xX15xX16xX1xXdfxX1b8xX3xX10dxX6exXf8xX5d8xX3xX4xX41xX4xX3xX1xX7exXffxX4dxX15xX2cdxX3xXexX1xXdfxX3xX1f7xX22xX2cdxX3xXexX1xX92xX15xX1xX3xXbxX1xX34xX3xX46xX1axXdxX3xX4xX41xX4xX3xXexX1xX92xX15xX1xX3xXbxX1xX5adxX15xX3xX4xX128xXbxX3xX1xX7exXffxX4dxX15xX2cdxX3xX4xX128xXbxX3xX1f7xX22xX3xXexX1xX6xX46xX3xX6bxX1fxX3xX1xXd9xXdxX3xX15xX16xX1xXdfxX3xX26xX507xX15xX16xX3xXexX1xX1axXdxX3xX16xXdxX6xX15xX1f8xX3xXdxX15xX3xX128xX15xX3xXexX92xXdxX3xX5xXdxX4dxX7exX3xX6bxX28xX3xX4c4xX14xX15xX3xXbxX1xX5edxX15xX16xX3xX26xXdxX7bxX7exX3xXbxX1xX34xXdxX3xX37xX7bxX3xX37xX4dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX54xXcxXcxX57xX3xXexX74xX15xX1xX3xX16x6d68xXdxX3xX37xX92xX3xX4xX1xX7exX9cxX15xX3xX48xXdfxX3xX4xX41xX4xX3xX26xXdxX7bxX7exX3xXb1xXdxX4dxX15xX3xX4xX5adxX15xX3xXexX1xXdxXb2xXexX3xXb1xX1xX41xX4xX3xX26xX2daxX3xXbxX1xX2a7xX4xX3xX37xX2a7xX3xX1xXd9xXdxX3xX15xX16xX1xXdfxX3xXexX19bxX1fxX4xX3xXexX7exXffxXb2xX15xX3xXexX27xXdxX3xX26xX5adxX7exX3xX4xX5adxX7exX3xX4xX128xXbxX3xX1xX7exXffxX4dxX15xX1b8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX7exXexX1xX28xX19bxXaxX12xX68x9a01xX0xX59xXbxX12
HG