Ban giao công trình xây dựng 4 phòng học tại Trường Tiểu học Thượng Ninh
(Baothanhhoa.vn) - Ban Quản lý chương trình vùng huyện Như Xuân phối hợp UBND huyện Như Xuân vừa tổ chức lễ bàn giao công trình xây dựng 4 phòng học tại Trường Tiểu học Thượng Ninh, xã Thượng Ninh.
635fxa5ddx7ce0x6592xadc9xc624x73dbxaf0bxa715xX7xb1eaxe401x9f0ax9aeaxa307xb01fxX5xa404xXaxc2fcx92d0xX6xca33xX3x6ccfxXdxX6x8bf6xX3xX4x6857xX15xX17xX3xXexc12exc6adxX15xX1xX3xab1ex8c69x7aefxX3x63c3xbd8bxX15xX17xX3xd403xX3xXbxX1xa390xX15xX17xX3xX1xbd67xX4xX3xXexcc4axXdxX3xXcxX22xa24cxc37dxX15xX17xX3xXcxXdxb151x7deexX3xX1xX39xX4xX3xXcxX1xX42xe8a8xX15xX17xX3x87d1xXdxX15xX1xX0xcdf8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe427xX10xX6xX2bxXaxX12xX13xX6xX15xX3xd521xX4ax78f9xX15xX3xX5xb0a8xX3xX4xX1xX42x8722xX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xae1fx9f93xX15xX17xX3xX1xX4axX29x8024xX15xX3xX57xX1xX42xX3xeb3exX4axX28xX15xX3xXbxX1x7b29xXdxX3xX1xX53xXbxX3x7ccdxX13xX57xe221xX3xX1xX4axX29xX92xX15xX3xX57xX1xX42xX3xX99xX4axX28xX15xX3xX8ax6d35xX6xX3xXexb96bxX3xX4xX1x9b61xX4xX3xX5x7719xX3xca27xe9c4xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX17xX3xX30xX3xXbxX1xX34xX15xX17xX3xX1xX39xX4xX3xXexX3dxXdxX3xXcxX22xX42xX43xX15xX17xX3xXcxXdxX49xX4axX3xX1xX39xX4xX3xXcxX1xX42xX53xX15xX17xX3xX57xXdxX15xX1xcff7xX3xX27x8361xX3xXcxX1xX42xX53xX15xX17xX3xX57xXdxX15xX1x9ac4xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX2bxX29xXaxX12xX0xXdx7be4xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx65a4xX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxeb5dxXdxX2bxXexX1xd90exX3x7bafxc4f0xX15cxXbxX27xc8ffxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX159xX3xde0fxX15cxX15cxXbxX27xX160xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX122xXcaxX6xX1axXexX1xX6xX15xX1xX1xX1axX6xX122xX8axX15xX5cxX15xX10xX154xX7xX5cx6795xX2xb5e6xX2xX5cxX2x6a9fxX15bxX2bxX2xX2xX191xX18fxX15cxbfeexX191xXexX16axea1cxX191xX16axX16axX5xX15cxX122xd83dxXbxX17x71acxX22xX9xX2xX195xX195xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX17xX3xX30xX3xXbxX1xX34xX15xX17xX3xX1xX39xX4xX3xXexX3dxXdxX3xXcxX22xX42xX43xX15xX17xX3xXcxXdxX49xX4axX3xX1xX39xX4xX3xXcxX1xX42xX53xX15xX17xX3xX57xXdxX15xX1xXaxX3xX154xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX15bxX15cxX15cxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX16axX15cxX15cxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12x828dxX3dxXdxX3xX2bxXdxX92xX15xX3xX5xX115xX15xX1xX3x6470xX3dxX1axX3xX1xX4axX29xX92xX15xX3xX57xX1xX42xX3xX99xX4axX28xX15xX112xX3xX13xX6xX15xX3xX75xX4axX77xX15xX3xX5xX7bxX3xX4xX1xX42xX80xX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX8axX8bxX15xX17xX3xX1xX4axX29xX92xX15xX3xX57xX1xX42xX3xX99xX4axX28xX15xX3xa1c5xXcxXc0xX3xX4xX1xXc4xX4xX3xXexa92dxX13axX3xX15xX1xX23xX15xX3xXcxX1xe17dxX3xX17xXdxa159xXdxX3xXexX3dxXdxX3x90e2xXdxX92xXexX3xX57xX6xX13ax6388xX112xX3xX27xX115xX3xXcxX1xX42xX53xX15xX17xX3xX57xXdxX15xX1xX3xX4xb945xXexX3xXcax7876xX15xX17xX3x67cexX1xebc7xX15xX1xX3xXexX1xXcbxX15xX1xX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX17xX3xX30xX3xXbxX1xX34xX15xX17xX3xX1xX39xX4xX3xXexX3dxXdxX3xXcxX22xX42xX43xX15xX17xX3xXcxXdxX49xX4axX3xX1xX39xX4xX3xXcxX1xX42xX53xX15xX17xX3xX57xXdxX15xX1xX122xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX2bxX29xXaxX12xX235xX28xX29xX3xX5xXcbxX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX243xX42xX53xX4xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX17xX3xXexXbcxX3xX8axXa0xX15xX3xX8axXdxX92xX15xX3xXexX22xX53xX3xX2c6xX1xX1dxX15xX17xX3xX1xX1axXcbxX15xX3xX5xX3dxXdxX3xX4xdca0xX6xX3xX235xX3dxXdxX3xX7xXc4xX3xX75xX4axX2c8xX15xX3xX57xX1x64efxXexX3xX13xX77xX15xX3xXexX3dxXdxX3xX2a3xXdxX92xXexX3xX57xX6xX13axX112xX3xXcxXc0xX3xX4xX1xXc4xX4xX3xXcxX28exX13axX3xX15xX1xX23xX15xX3xXcxX1xX298xX3xX17xXdxX29cxXdxX3xXexX3dxXdxX3xX2a3xXdxX92xXexX3xX57xX6xX13axX122xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX2bxX29xXaxX12x72c1xX6xX4axX3xX1xX80xX15xX3xX30xX3xXexX1xX2c8xX15xX17xX3xX2c6xX49xX3xXexXbcxX3xX15xX17xXcbxX29xX3xX2c6xX1x6e2axXdxX3xX4xX1dxX15xX17xX112xX3xX15xX1xXcbxX3xX5xX29cxXbxX3xX1xX39xX4xX3xX30xX3xXbxX1xX34xX15xX17xX3xX2xX3xXexX28exX15xX17xX3xX4xX367xX6xX3xXcxX22xX42xX43xX15xX17xX3xXcxXdxX49xX4axX3xX1xX39xX4xX3xXcxX1xX42xX53xX15xX17xX3xX57xXdxX15xX1xX3xX243xX115xX3xX1xX1axXcbxX15xX3xXexX1xXdxX92xX15xX112xX3xX13axaf63xXdxX3xXbxX1xX34xX15xX17xX3xX4xd8c6xX3xX2bxXdxX92xX15xX3xXex644cxX4xX1xX3xX191xX16axX13axX18fxX3xX8axXcbxX3xX2xX3xXbxX1xX34xX15xX17xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX1axX3dxXexX3xX4xX1xX4axX15xX17xX3xX4xX444xX3xX2bxXdxX92xX15xX3xXexX44cxX4xX1xX3xX18fxX16axX13axX18fxX122xX3xXcxXc0xX15xX17xX3xX7xXa0xX3xX8axXa0xX15xX3xX4xX367xX6xX3xX2bxX2cxX3xX2c8xX15xX3xX1xX80xX15xX3xX18fxX112xX30xX3xXexcca0xX3xX243x8535xX15xX17xX122xX3xXcxX22xX1axX15xX17xX3xX243xX444xX112xX3xX8axXa0xX15xX3xX8axXdxX92xX15xX3xXexX22xX53xX3xX2c6xX1xX1dxX15xX17xX3xX1xX1axXcbxX15xX3xX5xX3dxXdxX3xXexXbcxX3xXbxX1xX44cxX6xX3xX235xX3dxXdxX3xX7xXc4xX3xX75xX4axX2c8xX15xX3xX57xX1xX378xXexX3xX13xX77xX15xX3xXexX3dxXdxX3xX2a3xXdxX92xXexX3xX57xX6xX13axX3xX5xXcbxX3xX1xX80xX15xX3xX18fxX3xXexX4a2xX3xX243xX4a5xX15xX17xX112xX3xX4xX34xX15xX3xX5xX3dxXdxX3xX5xXcbxX3xX4xX367xX6xX3xXcxXc0xX3xX4xX1xXc4xX4xX3xXcxX28exX13axX3xX15xX1xX23xX15xX3xXcxX1xX298xX3xX17xXdxX29cxXdxX3xXexX3dxXdxX3xX2a3xXdxX92xXexX3xX57xX6xX13axX3xX8axXcbxX3xX8axXa0xX15xX3xX243xXa0xXdxX3xXc4xX15xX17xX3xXexXbcxX3xXa7xX13xX57xXaaxX3xX1xX4axX29xX92xX15xX3xX57xX1xX42xX3xX99xX4axX28xX15xX3xX243xX49xX3xX13axX4axX6xX3xX7xX2bexX13axX3xXcaxXcbxX15xX3xX17xX1xX298xX112xX3xXexX22xX6xX15xX17xX3xXexX1xXdxX298xXexX3xXcax741cxX122xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX2bxX29xXaxX12xX0xXdxX13axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX145xX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX154xXdxX2bxXexX1xX159xX3xX15bxX15cxX15cxXbxX27xX160xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX159xX3xX30xX1a1xX15cxXbxX27xX160xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX122xXcaxX6xX1axXexX1xX6xX15xX1xX1xX1axX6xX122xX8axX15xX5cxX15xX10xX154xX7xX5cxX18fxX2xX191xX2xX5cxX2xX195xX15bxX2bxX2xX2xX191xX18fxX18fxX15cxX15bxXexX1a1xX15bxX30xX2xX16axX5xX15cxX122xX1a8xXbxX17xX1abxX22xX9xX19dxX19dxX18fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX17xX3xX30xX3xXbxX1xX34xX15xX17xX3xX1xX39xX4xX3xXexX3dxXdxX3xXcxX22xX42xX43xX15xX17xX3xXcxXdxX49xX4axX3xX1xX39xX4xX3xXcxX1xX42xX53xX15xX17xX3xX57xXdxX15xX1xXaxX3xX154xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX15bxX15cxX15cxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX30xX1a1xX15cxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX3c9xX6xX4axX3xX1xX80xX15xX3xX30xX3xXexX1xX2c8xX15xX17xX3xX2c6xX49xX3xXexXbcxX3xX15xX17xXcbxX29xX3xX2c6xX1xX3e6xXdxX3xX4xX1dxX15xX17xX112xX3xX15xX1xXcbxX3xX5xX29cxXbxX3xX1xX39xX4xX3xX30xX3xXbxX1xX34xX15xX17xX3xX2xX3xXexX28exX15xX17xX3xX4xX367xX6xX3xXcxX22xX42xX43xX15xX17xX3xXcxXdxX49xX4axX3xX1xX39xX4xX3xXcxX1xX42xX53xX15xX17xX3xX57xXdxX15xX1xX3xX243xX115xX3xX1xX1axXcbxX15xX3xXexX1xXdxX92xX15xX122xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX2bxX29xXaxX12xX2a3xXdxX92xX4xX3xX243xX42xX6xX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX8axXcbxX1axX3xX7x925cxX3xX2bx8244xX15xX17xX3xX17xX444xXbxX3xXbxX1xX28exX15xX3xX4xX8bxX15xX17xX3xX4xcb4dxXbxX3xX367xX29xX112xX3xX4xX1xX44cxX15xX1xX3xc32fxX4axX29xcd6bxX15xX3xX8axXcbxX3xX57xX1xX28xX15xX3xX2bxX28xX15xX3xXexX22xaf94xX15xX3xX243xX589xX6xX3xXcaxXcbxX15xX3xX27xX115xX3xXcxX1xX42xX53xX15xX17xX3xX57xXdxX15xX1xX3xX75dxX4axX6xX15xX3xXexX28xX13axX112xX3xX4xX1xX2c2xX13axX3xX5xX1axX3xX4xX1xX1axX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX2c8xX4xX3xX17xXdxX2c8xX1axX3xX2bxX73dxX4xX112xX3xX243xX2c8xXbxX3xXc4xX15xX17xX3xX243xX2c8xXbxX3xXc4xX15xX17xX3xX15xX1xX4axX3xX4xX28exX4axX3xX17xXdxX77xX15xX17xX3xX2bxX3dxX29xX112xX3xX1xX39xX4xX3xXexX378xXbxX3xX4xX367xX6xX3xX4xX2c8xX4xX3xXexX1xX28exX29xX3xX4xX1dxX3xX17xXdxX2c8xX1axX112xX3xX4xX2c8xX4xX3xX10xX13axX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxX22xX42xX43xX15xX17xX3xXcxXdxX49xX4axX3xX1xX39xX4xX3xXcxX1xX42xX53xX15xX17xX3xX57xXdxX15xX1xX122xX3xXcxX22xX42xX43xX15xX17xX3xXcxXdxX49xX4axX3xX1xX39xX4xX3xXcxX1xX42xX53xX15xX17xX3xX57xXdxX15xX1xX3xX4xX444xX3xX2xX3xX2c6xX1xX4axX3xX4xX1xX44cxX15xX1xX3xX8axXcbxX3xX19dxX3xX2c6xX1xX4axX3xX5x6e06xX112xX3xX8axX29cxXdxX3xXexXc0xX15xX17xX3xX7xXa0xX3xX18fxX1a1xX3xXbxX1xX34xX15xX17xX3xX1xX39xX4xX122xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX2bxX29xXaxX12xX235xX42xX53xX4xX3xXcaxXdxX298xXexX112xX3xX8axXcbxX1axX3xX4xX4axXa0xXdxX3xX15xX2c2xX13axX3xX18fxX15cxX18fxX15cxX112xX3xXcxXc0xX3xX4xX1xXc4xX4xX3xe93bxX1axX22xX5xX2bxX3xX2a3xXdxX7xXdxX1axX15xX3xX2a3xXdxX92xXexX3xX57xX6xX13axX3xX284xXcxX28exX13axX3xX15xX1xX23xX15xX3xXcxX1xX298xX3xX17xXdxX29cxXdxX3xXexX3dxXdxX3xX2a3xXdxX92xXexX3xX57xX6xX13axX2abxX3xX8axXcbxX3xX235xX3dxXdxX3xX7xXc4xX3xX75dxX4axX2c8xX15xX3xX57xX1xX378xXexX3xX13xX77xX15xX3xXexX3dxXdxX3xX2a3xXdxX92xXexX3xX57xX6xX13axX3xXexXc0xX3xX4xX1xXc4xX4xX3xX5xXc8xX3xX2c6xX7bxX3xX2c6xX298xXexX3xXcaxXdxX771xX15xX3xXcaxX77xX15xX3xX17xX1xXdxX3xX15xX1xX29cxX3xX4xX1xX1axX3xXaaxX2cxX3xX2c8xX15xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX17xX3xXbxX1xX34xX15xX17xX3xX1xX39xX4xX3xX4xX1xX1axX3xXcxX22xX42xX43xX15xX17xX3xXcxXdxX49xX4axX3xX1xX39xX4xX3xX27xX115xX3xXcxX1xX42xX53xX15xX17xX3xX57xXdxX15xX1xX112xX3xX1xX4axX29xX92xX15xX3xX57xX1xX42xX3xX99xX4axX28xX15xX112xX3xXex791fxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX6bxX1axX2c8xX122xX3xXaaxX2cxX3xX2c8xX15xX3xX4xX444xX3xXexX22xX589xX3xX17xXdxX2c8xX3xX1xX80xX15xX3xX18fxX3xXexX97fxX3xX243xX4a5xX15xX17xX3xX2bxX1axX3xX235xX3dxXdxX3xX7xXc4xX3xX75dxX4axX2c8xX15xX3xX57xX1xX378xXexX3xX13xX77xX15xX3xXexXcbxXdxX3xXexX22xX53xX122xX3xXaaxX2cxX3xX2c8xX15xX3xX7xc45exX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX17xX3xX30xX3xXbxX1xX34xX15xX17xX3xX1xX39xX4xX3xX2c6xXdxX771xX15xX3xX4xXa0xX3xX8axX29cxXdxX3xX2bxXdxX92xX15xX3xXexX44cxX4xX1xX3xX13axX43axXdxX3xXbxX1xX34xX15xX17xX3xX5xXcbxX3xX191xX16axX3xX13axX18fxX122xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX2bxX29xXaxX12xX2a3xXdxX92xX4xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX17xX3xX4xX2c8xX4xX3xXbxX1xX34xX15xX17xX3xX1xX39xX4xX3xX13axX29cxXdxX3xX7xX9d5xX3xX1xX43axX3xXexX22xX53xX3xXexX22xX857xX3xX10xX13axX112xX3xX17xXdxX2c8xX1axX3xX8axXdxX771xX15xX3xX8axXcbxX3xX4xX2c8xX4xX3xX243xXa0xXdxX3xXexX2c8xX4xX3xX243xX589xX6xX3xXbxX1xX42xX80xX15xX17xX3xX3e6xX3xX27xX115xX3xXcxX1xX42xX53xX15xX17xX3xX57xXdxX15xX1xX3xX2c8xXbxX3xX2bxX73dxX15xX17xX3xX8axXcbxX3xXexX1xX44cxX4xX1xX3xXc4xX15xX17xX3xXexXa0xXexX3xX1xX80xX15xX3xX8axX29cxXdxX3xX2c6xX1xX4axX15xX17xX3xXexX22xX42xX43xX15xX17xX3xX1xX39xX4xX3xX6xX15xX3xXexX1axXcbxX15xX112xX3xX17xXdxc3b8xXbxX3xXbxX1xX34xX15xX17xX112xX3xX4xX1xXa0xX15xX17xX3xXexX1xXdxX771xX15xX3xXexX6xXdxX3xX8axXcbxX3xXc4xX15xX17xX3xXbxX1xX444xX3xX8axX29cxXdxX3xXcaxXdxX298xX15xX3xX243xXc0xXdxX3xX2c6xX1xX44cxX3xX1xX378xX4axX122xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6ca9xX4axXexX1xX1axX22xXaxX12xX57xX17xX39xX4xX3xX6bxX4axX750xX15xX0xX5cxXbxX12
Ngọc Huấn