Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân các huyện Quan Sơn, Cẩm Thủy
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16-1, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân các huyện Quan Sơn, Cẩm Thủy.
de9bx1749fx16f7bxf5b5x10b78x17e98x1495dxe470x18149xX7xee75xf59bx13987x17576x172d0x1215dxX5x1161axXax180daxX0xX7xXexed21x1599bx13a0ax11d56xX12x143aax14b96xX18xX19xX3xX4xX1x12eb0xX3xXcxX16x13e6ax12202xX18xX19xX3x174a0xX6xX18xX3xXcx139f9xX3xX4xX1xe99bxX4xX3xXcxX16x148e9xX18xX19xX3xX26x10e87xX18xX19xX3x17c23xX1x16c24x107d5xX3x13948xXdxX18xX1xX3x10473xX1xX22xX18xX1xX3xXexX1x15185xX45x15706xX3xf4d8xXdx102b7xX45xX3xXexX16xX6xX3xXexe7dcxX18xX1xX3xX1xX62xX18xX1xX3xX7xfb56xX18xX3xf20bxX39xf65dxXexX3x15889xf36bxX3x164b6x1691cxXdxX3xX7xef42xX18xX19xX3xX18xX1x10a0dxX18xX3x15cb4xX82xX18xX3xX4x17a69xX4xX3xX1xX39x1125bxeadbxX18xX3x14765xX39xX6xX18xX3xe008xX3exX18xX56xX3xX4cx13611xX45xX3xXcxX1x15498xX8fxX0x1017axX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXa6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14454xX10xX6xX85xXaxX12x13396xX19xX75xX8fxX3xX2xf5bfx1191axX2xX56xX3xX77xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX42xX1xX44xX45xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX4cxX1xX22xX18xX1xX56xX3x13cb7xX8fxX3xX74xXdx10277xX18xX3xX2bx13a6exX3xX4cxX1xX22xX18xX1xX3xXexX16xdea1xX56xX3xX2bxX22xX3xXexX1xX26xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX1bxX6cxX18xX19xX56xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX77x11c98xX18xX3xXexX1xX54xX45xX56xX3xX58xXdxX5axX45xX3xXexX16xX6xX3xXexX62xX18xX1xX3xX1xX62xX18xX1xX3xX7xX6cxX18xX3xX6fxX39xX71xXexX3xX74xX75xX3xX77xX78xXdxX3xX7xX7cxX18xX19xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX3xX4xX8axX4xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX56xX3xX4cxX9exX45xX3xXcxX1xXa3xX8fx14690xX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX45xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4cxX10xX18xXexX10xX16xX3xX85xXexX1xX39xX45x13fb1xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxe393xXdxX85xXexX1x15c30xX3xXcax12582x1250dxXbxX6fx15c23xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1ccxX3xX1cfx12808x18297xXbxX6fxX1d3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1ccxXa6xXa6xXdxX18cxX1bdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX18cxX74xX18xXa6xX18xX10xX1c7xX7xXa6xX1dexX1d0xX1d0xX1dexXa6xX2xX1dfxX1d0xX85xX1cfxX2xee6fxX1cfxX1cfxX2xX1d0xXexX212xX2xX212xX1dfxX212xX5xX1d0xX18cx15b50xXbxX19xf1c5xX16xX9xX1dfx10b68x16890xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX42xX1xX44xX45xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX4cxX1xX22xX18xX1xX3xXexX1xX54xX45xX56xX3xX58xXdxX5axX45xX3xXexX16xX6xX3xXexX62xX18xX1xX3xX1xX62xX18xX1xX3xX7xX6cxX18xX3xX6fxX39xX71xXexX3xX74xX75xX3xX77xX78xXdxX3xX7xX7cxX18xX19xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX3xX4xX8axX4xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX56xX3xX4cxX9exX45xX3xXcxX1xXa3xX8fxXaxX3xXa6xX12xX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX42xX1xX44xX45xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX4cxX1xX22xX18xX1xX3xX74xX75xX3xX77xX17xX75xX18xX3xX4x12f07xX18xX19xX3xXexX8axX4xX3xXexX1xX54xX45xX56xX3xXex16df4xX18xX19xX3x17c1bxX39xX75xX3xXexX44xXdxX3xX1bdxX6cxX18xX3xX98xX6xX3xXc4xX8axX56xX3xX6fxe30axX3xXc4xX6xX3xX47x1439axX17xX56xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX18cxX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX85xX8fxXaxX12xXcxX1xX6xX45xX3xX19xXdxX6xX3xX77xX17xX75xX18xX3xX4xX316xX18xX19xX3xXexX8axX4xX3xX4x10869xX3xX4xX8axX4xX3xX77xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX1ccxX3xXcxX16xXfcxX18xX1xX3x11497xX54xX18xX3xX4cxX1xXdxX136xX18xX56xX3xXe9xX8fxX3xX74xXdxXeexX18xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX1bxX6cxX18xX19xX56xX3xX2bxX22xX3xXexX1xX26xX3xXcxf48dxX18xX1xX3xXa3xX8fxX56xX3xX4cxX1xXa3xX3xXexXfcxX4xX1xX3xXbexX1bxXc4x104acxX3xXexX3c5xX18xX1xX1d3xX3xXc4xX19xX39xX8fx1184exX18xX3xXcxX1xXfcxX3x129e7xX39xX82xX18xX3xXcxX1xX39xX56xX3xX4cxX1xXa3xX3xXexXfcxX4xX1xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xXbexXf2xXdxX3xX4xX1x185acxX3xXexX1x17bd2xXbxX3xX77x10ed2xX3xX399xXdxX90xXexX3xXc4xX6xX45xX1d3xX3xX1bx10ea9xX3xXcxX16x17613xX18xX19xX3xXbexX26xX18xX19xX56xX3xX42xX1xX383xX3xX2bxX22xX3xXexX1xX26xX3xXcxX1xX26xX78xX18xX19xX3xXexX16x111cdxX4xX3xXcxX3c5xX18xX1xX3xXa3xX8fxX56xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX1bxX17xX75xX18xX3xX1bxX2bxX93xXbexX3xXexX3c5xX18xX1xX1d3xX3xX1bxX425xX3xX47xXdxX18xX1xX3xXcxX39xX71xX18xX56xX3xX42xX1xX383xX3xX2bxX22xX3xXexX1xX26xX3xXcxX3c5xX18xX1xX3xXa3xX8fxX1d3xX3xX4xX8axX4xX3xX77xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXe9xX8fxX3xX74xXdxXeexX18xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX1xX26xX78xX18xX19xX3xX74x1783axX3xXcxX3c5xX18xX1xX3xXa3xX8fxX1ccxX3x16a18xX44xXdxX3xXcxX1xX136xX3xXc4xX19xX39xX8fxXeexX18xX56xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX3c5xX18xX1xX3xX39xea53xX1d3xX3xX4b8xXeexX3xXcxX1xXfcxX3xXcxX1xX62xX18xX56xX3xX42xX1xX383xX3xX4cxX1xXa3xX3xXexXfcxX4xX1xX3x14575xX2bxXc4xX3d9xX3xXexX3c5xX18xX1xX1d3xX3xX42xX1xX44xX45xX3xXcxX1xXfcxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xXa3xX8fxX56xX3xX4cxX1xXa3xX3xXexXfcxX4xX1xX3xXe9xX8fxX3xX1bdxX6xX18xX3xX47xXcxXcxX93xX3xXexX3c5xX18xX1xX1d3xX3xXcxX1xXdxX136xX39xX3xXexX26x17fc7xX18xX19xX3xXc4xX19xX39xX8fxX3e5xX18xX3xXbexX6cxXdxX3xXcxX16xX39xX18xX19xX56xX3x109d7xXdxX8axX45xX3xX77xX7cxX4xX3xX4cxX316xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX3c5xX18xX1xX1d3xX3xX5xX33dxX18xX1xX3xX77xX44xX17xX3xX399xX54xX18xX3xXbxX1x109eaxX18xX19xX3xXcxX3c5xX18xX1xX3xXa3xX8fxX1d3xX3xX77xX44xXdxX3xX85xXdxX90xX18xX3xX5xX33dxX18xX1xX3xX77xX44xX17xX3xXc4xX19xX82xX18xX3xX1xX75xX18xX19xX3xXcxX1xX26xX3exX18xX19xX3xX45xX44xXdxX3xX4xX30xX3xXbxX1x117cfxX18xX3xX18xX19xX17xX44xXdxX3xXexX1xX26xX3exX18xX19xX3xX399xXdxX90xXexX3xXc4xX6xX45xX18cxX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX45xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX1c7xXdxX85xXexX1xX1ccxX3xXcaxX1cfxX1d0xXbxX6fxX1d3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1ccxX3xX1cfxX1dexX1dfxXbxX6fxX1d3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1ccxXa6xXa6xXdxX18cxX1bdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX18cxX74xX18xXa6xX18xX10xX1c7xX7xXa6xX1dexX1d0xX1d0xX1dexXa6xX2xX1dfxX1d0xX85xX1cfxX2xX212xX1cfxX1dfxX1cfxXcaxXexX228xX2xX1dexX227xX1dexX5xX1d0xX18cxX220xXbxX19xX223xX16xX9xX1dfxX2xX228xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX42xX1xX44xX45xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX4cxX1xX22xX18xX1xX3xXexX1xX54xX45xX56xX3xX58xXdxX5axX45xX3xXexX16xX6xX3xXexX62xX18xX1xX3xX1xX62xX18xX1xX3xX7xX6cxX18xX3xX6fxX39xX71xXexX3xX74xX75xX3xX77xX78xXdxX3xX7xX7cxX18xX19xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX3xX4xX8axX4xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX56xX3xX4cxX9exX45xX3xXcxX1xXa3xX8fxXaxX3xXa6xX12xX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX18xX383xXdxX3xX4xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX74xX541xXdxX3xX1bdxX75xX3xX4xX17xX18xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX3xX1bdxX6cxX18xX3xX98xX6xX3xXc4xX8axX18cxX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX85xX8fxXaxX12xX1bxX136xX18xX3xXexX1xX54xX45xX3xX5xX44xXdxX3xX1bdxX6cxX18xX3xX98xX6xX3xXc4xX8axX56xX3xX6fxX33dxX3xXc4xX6xX3xX47xX343xX17xX3xXcbxX3xX18xX3exXdxX3xXexX1xXdxX90xXexX3xX1xX44xXdxX3xX18xX325xX18xX19xX3xX77x11b27xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX77x15b2cxXexX3xX45xX26xX6xX3xX5xf024xX3xX5xXfcxX4xX1xX3xX7x171daxX3xX18xX54xX45xX3xX1dexX1d0xX2xX228xX56xX3xX77xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX42xX1xX44xX45xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX4cxX1xX22xX18xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX74xX39xXdxX3xX74xX541xXdxX3xX18xX19xX26xX78xXdxX3xX85xX82xX18xX3xX74xeb6fxX6xX3xX85xX429xX18xX3xX74xX75xX17xX3xX18xX1xX75xX3xX45xX541xXdxX3xXexX44xXdxX3xX58xX1xX39xX3xXexX8axXdxX3xX77xXfcxX18xX1xX3xX4xX26xX18cxX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX77xX8axX18xX1xX3xX19xXdxX8axX3xX4xX6xX17xX3xX7xX447xX3xX4xX1xX3c5xX3xX77xX44xX17xX3xX329xX39xX8fxX136xXexX3xX5xXdxX90xXexX56xX3xX7xX8axXexX3xX7xX6xX17xX3xX4xXa3xX6xX3xX4xX8axX4xX3xX77xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX5xX33dxX18xX1xX3xX77xX44xX17xX3xXexX3c5xX18xX1xX56xX3xX4xXa3xX6xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX1d3xX3xX7xX447xX3xX4xX1xX39xX18xX19xX3xXexX6xX8fxX3xX1xX425xX3xXexX16xX7b7xX3xX4xXa3xX6xX3xX4xX8axX4xX3xXexX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXexX1xXdxX90xX18xX3xX18xX19xX39xX8fxX90xX18xX56xX3xX4xXf2xX18xX19xX3xX77xX1cxX18xX19xX3xX85xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX90xXbxX1d3xX3xX7xX447xX3xX19xXdx1615cxXbxX3xX7xX34xX4xX3xX4xXa3xX6xX3xX4xX8axX4xX3xX5xX447xX4xX3xX5xX26xX7b7xX18xX19xX3xX74xX7bfxX3xXexX16xX6xX18xX19xX56xX3xX77xX136xX18xX3xX18xX6xX8fxX3xX18xX1xX410xX18xX19xX3xX1xX414xX39xX3xX329xX39xX6cxX3xX4xXa3xX6xX3xXexX1xXdxXeexX18xX3xXexX6xXdxX3xX77xX33dxX3xX4xX3exX3xX1bdxX6cxX18xX3xX77xX26xX7b7xX4xX3xX58xX1x151e9xX4xX3xXbxX1xX4adxX4xX56xX3xX77xX78xXdxX3xX7xX7cxX18xX19xX3xX4xXa3xX6xX3xX1bdxX75xX3xX4xX17xX18xX3xX77xX33dxX3xX1bdxX95axXexX3xX77xX5b6xX39xX3xX30xX18xX3xX77xXfcxX18xX1xX18cxX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX45xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX1c7xXdxX85xXexX1xX1ccxX3xXcaxX1cfxX1d0xXbxX6fxX1d3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1ccxX3xX1cfxX1dexX1dfxXbxX6fxX1d3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1ccxXa6xXa6xXdxX18cxX1bdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX18cxX74xX18xXa6xX18xX10xX1c7xX7xXa6xX1dexX1d0xX1d0xX1dexXa6xX2xX1dfxX1d0xX85xX1cfxX2xX212xX1dfxX1dexX227xX227xXexX1cfxX227xX228xX212xX1d0xX5xX1d0xX18cxX220xXbxX19xX223xX16xX9xX1cfxX1dex17bc0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX42xX1xX44xX45xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX4cxX1xX22xX18xX1xX3xXexX1xX54xX45xX56xX3xX58xXdxX5axX45xX3xXexX16xX6xX3xXexX62xX18xX1xX3xX1xX62xX18xX1xX3xX7xX6cxX18xX3xX6fxX39xX71xXexX3xX74xX75xX3xX77xX78xXdxX3xX7xX7cxX18xX19xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX3xX4xX8axX4xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX56xX3xX4cxX9exX45xX3xXcxX1xXa3xX8fxXaxX3xXa6xX12xX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX4xe056xX18xX19xX3xX77xX17xX75xX18xX3xX4xX316xX18xX19xX3xXexX8axX4xX3xXexX325xX18xX19xX3xX329xX39xX75xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX8axX4xX3xX1xXf2xX3xX85xX82xX18xX3xXexX44xXdxX3xX1bdxX6cxX18xX3xX98xX6xX3xXc4xX8axX18cxX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX85xX8fxXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX8fxXeexX39xX3xX4xX5b6xX39xX3xX4xX71xXbxX3xXa3xX8fxX56xX3xX4xX1xX22xX18xX1xX3xX329xX39xX8fxX7aexX18xX3xX4xX5b6xX18xX3xX18xX19xX1xXdxXeexX18xX3xX4xX34xX39xX3xX4xX4adxX3xXexX1xX5axX56xX3xXexX414xXbxX3xXexX16xX39xX18xX19xX3xX4xX1xX3c5xX3xX77xX44xX17xX3xX6fxX82xX8fxX3xX85xX447xX18xX19xX3xX4xX3exX3xX7xX27xX3xX1xX44xX3xXexX5b6xX18xX19xX3xX77xX1cxX18xX19xX3xX1bdxXf2xX56xX3xX329xX39xX6xX18xX3xXexX82xX45xX3xX77xX136xX18xX3xX74xX90xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX45xX316xXdxX3xXexX16xX26xX78xX18xX19xX56xX3xX4xX1xX902xX3x11fdcxX3xX77xX136xX18xX3xX58xX136xXexX3xX4xX71xX39xX3xX4xX1xX71xXexX3xX5xX26xX7b7xX18xX19xX3xX4xX316xX18xX19xX3xXexX16xX62xX18xX1xX3xX6fxX82xX8fxX3xX85xX447xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX26xX78xXdxX3xX85xX82xX18xX18cxX3xX2bxXeexX18xX3xX4xX44xX18xX1xX3xX77xX383xX3xX4xX7bfxX18xX19xX3xXbxX1xX6cxXdxX3xX4xX383xX3xX4xX8axX4xX3xXbxX1xX26xX3exX18xX19xX3xX8axX18xX3xX77xX5axX3xX1xX425xX3xXexX16xX7b7xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX58xX136xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX26xX78xXdxX3xX85xX82xX18xX3xXexX44xXdxX3xX18xX3exXdxX3xX27xX3xX45xX541xXdxX56xX3xXexX39xX8fxX90xXexX3xX77xX7cxXdxX3xX58xX1xX316xX18xX19xX3xX77xX5axX3xX1xXf2xX3xX85xX82xX18xX3xX18xX75xX17xX3xX58xX1xX316xX18xX19xX3xX4xX383xX3xXcxX136xXexX18cxX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX45xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX1c7xXdxX85xXexX1xX1ccxX3xXcaxX1cfxX1d0xXbxX6fxX1d3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1ccxX3xX1cfxX1dexX1dfxXbxX6fxX1d3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1ccxXa6xXa6xXdxX18cxX1bdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX18cxX74xX18xXa6xX18xX10xX1c7xX7xXa6xX1dexX1d0xX1d0xX1dexXa6xX2xX1dfxX1d0xX85xX1cfxX2xX212xX1dfxX1dexX1dexX2xXexXa1exX1cfxXcaxX1d0xX2xX5xX1d0xX18cxX220xXbxX19xX223xX16xX9xXcaxX212xX227xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX42xX1xX44xX45xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX4cxX1xX22xX18xX1xX3xXexX1xX54xX45xX56xX3xX58xXdxX5axX45xX3xXexX16xX6xX3xXexX62xX18xX1xX3xX1xX62xX18xX1xX3xX7xX6cxX18xX3xX6fxX39xX71xXexX3xX74xX75xX3xX77xX78xXdxX3xX7xX7cxX18xX19xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX3xX4xX8axX4xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX56xX3xX4cxX9exX45xX3xXcxX1xXa3xX8fxXaxX3xXa6xX12xX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX85xX8fxXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX4xX1xX902xX4xX3xX1bdxX75xX3xX4xX17xX18xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX3xX1bdxX6cxX18xX3xX98xX6xX3xXc4xX8axX3xX77xX383xX18xX3xXcxX136xXexX3xXc4xX19xX39xX8fxXeexX18xX3xX77xX8axX18xX3xX4cxX6xX18xX1xX3xXcxXbf2xX3xX74xX39xXdxX3xXexX26xX3exXdxX56xX3xX77xX5b6xX45xX3xX71xX45xX56xX3xXexXdxX136xXbxX3xXexX4adxX4xX3xXexX1xX447xX4xX3xX1xXdxX90xX18xX3xXexX7cxXexX3xX4xX8axX4xX3xX4xX1xXa3xX3xXexX16xX26xX3exX18xX19xX3xX4xXa3xX6xX3xX1bxX6cxX18xX19xX56xX3xX4xX1xX22xX18xX1xX3xX7xX8axX4xX1xX3xXbxX1xX8axXbxX3xX5xX39xX414xXexX3xXc4xX1xX75xX3xX18xX26xX541xX4xX56xX3xX58xX1xX95axX4xX3xXbxX1xX4adxX4xX3xX58xX1xX383xX3xX58xX1xX54xX18xX3xX74xX7aexX3xX77xX71xXexX3xX77xX6xXdxX56xX3xXexX62xX45xX3xX1xX26xX541xX18xX19xX3xX4xX1xX39xX8fxX5axX18xX3xX85xXfcxX4xX1xX3xX4xX3exX3xX4xX71xX39xX3xX4xX82xX8fxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xX74xX414xXexX3xX18xX39xX316xXdxX3xX74xX26xX3exX18xX3xX5xXeexX18xX3xXexX1xX17xX8axXexX3xX18xX19xX1xX343xX17xX56xX3xX77xX1cxX18xX19xX3xXexX1xX78xXdxX3xX19xXdxX410xX3xX19xX62xX18xX3xX74xX75xX3xXbxX1xX8axXexX3xX1xX39xX8fxX3xX1bdxX6cxX18xX3xX7xX95axX4xX3xX74xX54xX18xX3xX1xX383xX6xX3xX85xX82xX18xX3xXexXf2xX4xX56xX3xX6fxX82xX8fxX3xX85xX447xX18xX19xX3xX77xX78xXdxX3xX7xX7cxX18xX19xX3xX74xX54xX18xX3xX1xX383xX6xX3xX27xX3xX58xX1xX39xX3xX85xX82xX18xX3xX4xX26xX18cxX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX45xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX1c7xXdxX85xXexX1xX1ccxX3xXcaxX1cfxX1d0xXbxX6fxX1d3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1ccxX3xX1cfxX1dexX1dfxXbxX6fxX1d3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1ccxXa6xXa6xXdxX18cxX1bdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX18cxX74xX18xXa6xX18xX10xX1c7xX7xXa6xX1dexX1d0xX1d0xX1dexXa6xX2xX1dfxX1d0xX85xX1cfxX2xX212xX1dfxX1dexX2xX1d0xXexX212xX227xX2xX212xX2xX5xX1d0xX18cxX220xXbxX19xX223xX16xX9xX227xXa1exX1cfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX42xX1xX44xX45xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX4cxX1xX22xX18xX1xX3xXexX1xX54xX45xX56xX3xX58xXdxX5axX45xX3xXexX16xX6xX3xXexX62xX18xX1xX3xX1xX62xX18xX1xX3xX7xX6cxX18xX3xX6fxX39xX71xXexX3xX74xX75xX3xX77xX78xXdxX3xX7xX7cxX18xX19xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX3xX4xX8axX4xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX56xX3xX4cxX9exX45xX3xXcxX1xXa3xX8fxXaxX3xXa6xX12xX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX45xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX1c7xXdxX85xXexX1xX1ccxX3xXcaxX1cfxX1d0xXbxX6fxX1d3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1ccxX3xX1cfxX1dexX1dfxXbxX6fxX1d3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1ccxXa6xXa6xXdxX18cxX1bdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX18cxX74xX18xXa6xX18xX10xX1c7xX7xXa6xX1dexX1d0xX1d0xX1dexXa6xX2xX1dfxX1d0xX85xX1cfxX2xX212xX1dfxX1dexX1d0xX1cfxXexX1cfxX1cfxX228xX2xXcaxX5xX1d0xX18cxX220xXbxX19xX223xX16xX9xX228xXa1exXa1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX42xX1xX44xX45xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX4cxX1xX22xX18xX1xX3xXexX1xX54xX45xX56xX3xX58xXdxX5axX45xX3xXexX16xX6xX3xXexX62xX18xX1xX3xX1xX62xX18xX1xX3xX7xX6cxX18xX3xX6fxX39xX71xXexX3xX74xX75xX3xX77xX78xXdxX3xX7xX7cxX18xX19xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX3xX4xX8axX4xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX56xX3xX4cxX9exX45xX3xXcxX1xXa3xX8fxXaxX3xXa6xX12xX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX85xX8fxXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX42xX1xX44xX45xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX4cxX1xX22xX18xX1xX3xX77xX33dxX3xXexX16xX447xX4xX3xXexXdxX136xXbxX3xX77xX136xX18xX3xX19xX325xXbxX3xX19x145f4xX56xX3xXexX1xX54xX45xX3xX1xX418xXdxX3xX74xX75xX3xXexX325xX18xX19xX3xX329xX39xX75xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX8axX4xX3xX1xXf2xX3xX85xX82xX18xX3xXexX44xXdxX3xX58xX1xX39xX3xXexX8axXdxX3xX77xXfcxX18xX1xX3xX4xX26xX3xX1bdxX6cxX18xX3xX98xX6xX3xXc4xX8axX1d3xX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xX4xX82xX8fxX3xX5xX26xX39xX3xX18xXdxX90xX45xX3xXexX44xXdxX3xX1bdxX6cxX18xX3xX98xX6xX3xXc4xX8axX18cxX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX85xX8fxXaxX12xX4b8xX75xX45xX3xX74xXdxX90xX4xX3xX74xX541xXdxX3xX5xX33dxX18xX1xX3xX77xX44xX17xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX56xX3xX77xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX42xX1xX44xX45xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX4cxX1xX22xX18xX1xX3xX74xX75xX3xX77xX17xX75xX18xX3xX4xX316xX18xX19xX3xXexX8axX4xX3xX77xX33dxX3xX18xX19xX1xX10xX3xX5xX33dxX18xX1xX3xX77xX44xX17xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX3xX1bdxX8axX17xX3xX4xX8axX17xX3xX74xX7aexX3xXexX62xX18xX1xX3xX1xX62xX18xX1xX3xXexX1xX447xX4xX3xX1xXdxX90xX18xX3xX18xX1xXdxX90xX45xX3xX74xX4adxX3xX18xX54xX45xX3xX1dexX1d0xX2xX228xX56xX3xX4xX316xX18xX19xX3xXexX8axX4xX3xX6fxX82xX8fxX3xX85xX447xX18xX19xX3xX1bxX6cxX18xX19xX3xX74xX75xX3xX1xX90xX3xXexX1xX7cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX18xX1xX3xXexX16xXfcxX1d3xX3xX58xX136xXexX3xX329xX39xX6cxX3xX58xX1xX95axX4xX3xXbxX1xX4adxX4xX3xX1xX414xX39xX3xX329xX39xX6cxX3xXexX1xXdxXeexX18xX3xXexX6xXdxX56xX3xX4xX316xX18xX19xX3xXexX8axX4xX3xX4xX1xX39xX9exX18xX3xX1bdxXfcxX3xXexX136xXexX3xXc4xX19xX39xX8fxXeexX18xX3xX77xX8axX18xX3xX4cxX6xX18xX1xX3xXcxXbf2xX3xX1dexX1d0xX1dexX1d0xX18cxX3xXcxX1xX10xX17xX3xX77xX383xX56xX3xX18xX54xX45xX3xX1dexX1d0xX2xX228xX3xX45xX325xX4xX3xX85xXaf4xX3xX19xX325xXbxX3xX18xX1xXdxX7aexX39xX3xX58xX1xX383xX3xX58xX1xX54xX18xX56xX3xX7xX17xX18xX19xX3xX77xX26xX7b7xX4xX3xX7xX447xX3xX329xX39xX6xX18xX3xXexX82xX45xX3xX4xX1xX3c5xX3xX77xX44xX17xX56xX3xX19xXdxX902xXbxX3xX77xX1229xX3xX4xXa3xX6xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX56xX3xX4xXa3xX6xX3xXexX3c5xX18xX1xX3xX4xXaf4xX18xX19xX3xX74xX541xXdxX3xX7xX447xX3xX18xX425xX3xX5xX447xX4xX3xX4xX7cxX3xX19xX95axX18xX19xX3xX4xXa3xX6xX3xX4xX8axX4xX3xX4xX71xXbxX3xXa3xX8fxX3xX77xX6cxX18xX19xX56xX3xX4xX1xX22xX18xX1xX3xX329xX39xX8fxX7aexX18xX56xX3xX77xX17xX75xX18xX3xXexX1xX5axX56xX3xXexX62xX18xX1xX3xX1xX62xX18xX1xX3xX58xXdxX18xX1xX3xXexX136xX3xXcbxX3xX6fxX33dxX3xX1xXf2xXdxX3xX4xXa3xX6xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX4xX383xX3xX1bdxX26xX541xX4xX3xXbxX1xX8axXexX3xXexX16xXdxX5axX18xX56xX3xX329xX39xX7cxX4xX3xXbxX1xX57dxX18xX19xX3x121fbxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX77xX26xX7b7xX4xX3xX19xXdxX410xX3xX74xX410xX18xX19xX56xX3xX4xX316xX18xX19xX3xXexX8axX4xX3xX6fxX82xX8fxX3xX85xX447xX18xX19xX3xX1bxX6cxX18xX19xX3xX74xX75xX3xX1xX90xX3xXexX1xX7cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX18xX1xX3xXexX16xXfcxX3xX4xX1xX39xX8fxX5axX18xX3xX1bdxXdxX136xX18xX3xXexXdxX136xX18xX3xX1bdxXf2xX1d3xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX77xX383xX3xX1dexX212xXa6xX1dexX212xX3xX4xX1xX3c5xX3xXexXdxXeexX39xX3xX4xX1xXa3xX3xX8fxX136xX39xX3xXexX1xX10xX17xX3xX18xX19xX1xXfcxX3xX4xXa3xX6xX3xXbexX1bxXc4xX3d9xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX1xX17xX75xX18xX3xXexX1xX75xX18xX1xX3xX74xX75xX3xX1xX17xX75xX18xX3xXexX1xX75xX18xX1xX3xX74xX26xX7b7xXexX3xX45xX34xX4xX3xX58xX136xX3xX1xX17xX44xX4xX1xX1d3xX3xXexX4e1xX3xX5xX90xX3xX1xXf2xX3xX18xX19xX1xX343xX17xX3xX19xXdxX6cxX45xX3xX6fxX39xX7cxX18xX19xX3xX4xX57dxX18xX3xX2xX1d0xX56xX212xX227x1671fxX18cxX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX45xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX1c7xXdxX85xXexX1xX1ccxX3xXcaxX1cfxX1d0xXbxX6fxX1d3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1ccxX3xX1cfxX1dexX1dfxXbxX6fxX1d3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1ccxXa6xXa6xXdxX18cxX1bdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX18cxX74xX18xXa6xX18xX10xX1c7xX7xXa6xX1dexX1d0xX1d0xX1dexXa6xX2xX1dfxX1d0xX85xX1cfxX2xX212xX1dfxX2xX1dfxX227xXexX227xXa1exX1cfxXcaxX227xX5xX1d0xX18cxX220xXbxX19xX223xX16xX9xX1cfxX1d0xXa1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX42xX1xX44xX45xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX4cxX1xX22xX18xX1xX3xXexX1xX54xX45xX56xX3xX58xXdxX5axX45xX3xXexX16xX6xX3xXexX62xX18xX1xX3xX1xX62xX18xX1xX3xX7xX6cxX18xX3xX6fxX39xX71xXexX3xX74xX75xX3xX77xX78xXdxX3xX7xX7cxX18xX19xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX3xX4xX8axX4xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX56xX3xX4cxX9exX45xX3xXcxX1xXa3xX8fxXaxX3xXa6xX12xX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX85xX8fxXaxX12xX42xX1xX8axXexX3xX1bdxXdxX5axX39xX3xX4xX1xX3c5xX3xX77xX44xX17xX56xX3xX77xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX42xX1xX44xX45xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX4cxX1xX22xX18xX1xX56xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX414xX18xX3xX74xX75xX3xX77xX8axX18xX1xX3xX19xXdxX8axX3xX4xX6xX17xX3xX7xX447xX3xX18xX425xX3xX5xX447xX4xX3xX4xXa3xX6xX3xX4xX71xXbxX3xXa3xX8fxX3xX77xX6cxX18xX19xX56xX3xX4xX1xX22xX18xX1xX3xX329xX39xX8fxX7aexX18xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX74xXdxX90xX4xX3xX58xX1xX95axX4xX3xXbxX1xX4adxX4xX3xX58xX1xX383xX3xX58xX1xX54xX18xX56xX3xX1xX17xX75xX18xX3xXexX1xX75xX18xX1xX3xXexX7cxXexX3xX18xX1xXdxX90xX45xX3xX74xX4adxX3xX4xX1xX22xX18xX1xX3xXexX16xXfcxX56xX3xXbxX1xX8axXexX3xXexX16xXdxX5axX18xX3xX58xXdxX18xX1xX3xXexX136xX3xXcbxX3xX6fxX33dxX3xX1xXf2xXdxX3xX4xXa3xX6xX3xX77xXfcxX6xX3xXbxX1xX26xX3exX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX54xX45xX3xX329xX39xX6xX18cxX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX45xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX1c7xXdxX85xXexX1xX1ccxX3xXcaxX1cfxX1d0xXbxX6fxX1d3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1ccxX3xX1cfxX1dexX1dfxXbxX6fxX1d3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1ccxXa6xXa6xXdxX18cxX1bdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX18cxX74xX18xXa6xX18xX10xX1c7xX7xXa6xX1dexX1d0xX1d0xX1dexXa6xX2xX1dfxX1d0xX85xX1cfxX2xX212xX1dfxX2xX227xX1cfxXexXcaxX227xX2xXcaxX212xX5xX1d0xX18cxX220xXbxX19xX223xX16xX9xX1dfxX1dfxX1dfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX42xX1xX44xX45xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX4cxX1xX22xX18xX1xX3xXexX1xX54xX45xX56xX3xX58xXdxX5axX45xX3xXexX16xX6xX3xXexX62xX18xX1xX3xX1xX62xX18xX1xX3xX7xX6cxX18xX3xX6fxX39xX71xXexX3xX74xX75xX3xX77xX78xXdxX3xX7xX7cxX18xX19xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX3xX4xX8axX4xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX56xX3xX4cxX9exX45xX3xXcxX1xXa3xX8fxXaxX3xXa6xX12xX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xXbxX1xX8axXexX3xX1bdxXdxX5axX39xX3xXexX44xXdxX3xX1bdxX39xX30xXdxX3xX5xX75xX45xX3xX74xXdxX90xX4xX3xXexX44xXdxX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX18cxX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX85xX8fxXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX77xX7aexX3xX18xX19xX1xXfcxX3xX5xX33dxX18xX1xX3xX77xX44xX17xX3xX77xXfcxX6xX3xXbxX1xX26xX3exX18xX19xX3xXexX414xXbxX3xXexX16xX39xX18xX19xX3xX5xX33dxX18xX1xX3xX77xX44xX17xX56xX3xX4xX1xX3c5xX3xX77xX44xX17xX3xXexX16xXdxX5axX18xX3xX58xX1xX6xXdxX3xX329xX39xX8fxX136xXexX3xX5xXdxX90xXexX3xX4xX8axX4xX3xX58xX136xX3xX1xX17xX44xX4xX1xX56xX3xX4xX1xX26xX3exX18xX19xX3xXexX16xX62xX18xX1xX3xX4xX316xX18xX19xX3xXexX8axX4xX3xX18xX19xX6xX8fxX3xXexX822xX3xX18xX1xX410xX18xX19xX3xX18xX19xX75xX8fxX3xX77xX5b6xX39xX56xX3xXexX1xX8axX18xX19xX3xX77xX5b6xX39xX3xX18xX54xX45xX3xX45xX541xXdxX1d3xX3xX4xX383xX3xX4xX8axX4xX3xX19xXdxX6cxXdxX3xXbxX1xX8axXbxX3xXexX1xX447xX4xX3xX1xXdxX90xX18xX3xXexX1xX95axX18xX19xX3xX5xX7b7xXdxX3xX18xX1xXdxX90xX45xX3xX74xX4adxX3xXbxX1xX8axXexX3xXexX16xXdxX5axX18xX3xX58xXdxX18xX1xX3xXexX136xX3xXcbxX3xX6fxX33dxX3xX1xXf2xXdxX3xX18xX54xX45xX3xX1dexX1d0xX1dexX1d0xX18cxX3xX4cxX1xX39xX9exX18xX3xX1bdxXfcxX3xXexX7cxXexX3xX4xX8axX4xX3xX77xXdxX7aexX39xX3xX58xXdxX90xX18xX56xX3xX1bdxX6cxX17xX3xX77xX6cxX45xX3xXexXdxX136xX18xX3xX77xXf2xX56xX3xXexX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXexX1xX75xX18xX1xX3xX4xX316xX18xX19xX3xX77xX44xXdxX3xX1xXf2xXdxX3xX77xX6cxX18xX19xX3xX1bdxXf2xX3xX4xX8axX4xX3xX4xX71xXbxX3xX18xX1xXdxX90xX45xX3xX58xe5bexX3xX1dexX1d0xX1dexX1d0xX3xX14dfxX3xX1dexX1d0xX1dexX1dfxX1d3xX3xX6fxX82xX8fxX3xX85xX447xX18xX19xX3xX77xXf2xXdxX3xX18xX19xX7bfxX3xX4xX8axX18xX3xX1bdxXf2xX3xX4xX383xX3xXexX16xX62xX18xX1xX3xX77xXf2xX56xX3xX1bdxX6cxX18xX3xX5x11b26xX18xX1xX3xX4xX1xX22xX18xX1xX3xXexX16xXfcxX3xX74xX410xX18xX19xX3xX74xX75xX18xX19xX56xX3xXbxX1xX6cxXdxX3xX5xX39xX316xX18xX3xX7xX82xX39xX3xX7xX8axXexX3xX74xX541xXdxX3xX1bdxX75xX3xX4xX17xX18xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX56xX3xX18xX95axX45xX3xX4xX1xX95axX4xX3xXexX62xX18xX1xX3xX1xX62xX18xX1xX3xX4xX3exX3xX7xX27xX18cxX3xX93xX39xX6xX18xX3xXexX82xX45xX3xX4xX1xX54xX45xX3xX5xX17xX3xX77xX78xXdxX3xX7xX7cxX18xX19xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX56xX3xX18xX1xX71xXexX3xX5xX75xX3xX4xX8axX4xX3xX19xXdxX6xX3xX77xX62xX18xX1xX3xX4xX1xX22xX18xX1xX3xX7xX8axX4xX1xX56xX3xX1xXf2xX3xX18xX10xX17xX3xX77xX3exX18xX56xX3xX58xX1xX383xX3xX58xX1xX54xX18xX56xX3xX1bdxX6cxX17xX3xX77xX6cxX45xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX26xX78xXdxX3xX85xX82xX18xX3xX77xX383xX18xX3xXcxX136xXexX3xX74xX39xXdxX3xX74x14e7axX56xX3xX71xX45xX3xX4xX902xX18xX19xX56xX3xX6xX18xX3xXexX17xX75xX18xX3xX74xX75xX3xXexXdxX136xXexX3xX58xXdxX90xX45xX18cxX3xXc4xX1xX82xX18xX3xX85xXfcxXbxX3xX4xX1xX39xX9exX18xX3xX1bdxXfcxX3xX77xX383xX18xX3xX18xX54xX45xX3xX45xX541xXdxX3xX4xX30xX3xXexX16xX39xX8fxX7aexX18xX3xX4xXa3xX6xX3xX85xX82xX18xX3xXexXf2xX4xX56xX3xX77xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX4xX1xX902xX4xX3xX1bxX6cxX18xX19xX3xX1bdxXf2xX56xX3xX4xX1xX22xX18xX1xX3xX329xX39xX8fxX7aexX18xX56xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX3xX4xX8axX4xX3xX85xX82xX18xX3xXexXf2xX4xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX3xX74xX39xXdxX3xXexX136xXexX56xX3xX77xX383xX18xX3xX6fxX39xX82xX18xX3xX6xX18xX3xX5xX75xX18xX1xX56xX3xX1xX44xX18xX1xX3xXbxX1xX902xX4xX18cxX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX45xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX1c7xXdxX85xXexX1xX1ccxX3xXcaxX1cfxX1d0xXbxX6fxX1d3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1ccxX3xX1cfxX212xX1cfxXbxX6fxX1d3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1ccxXa6xXa6xXdxX18cxX1bdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX18cxX74xX18xXa6xX18xX10xX1c7xX7xXa6xX1dexX1d0xX1d0xX1dexXa6xX2xX1dfxX1d0xX85xX1cfxX2xX212xX1cfxX228xX1cfxX227xXexXa1exX1dfxX1dexX228xX227xX5xX1d0xX18cxX220xXbxX19xX223xX16xX9xXa1exXcaxX1dexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX42xX1xX44xX45xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX4cxX1xX22xX18xX1xX3xXexX1xX54xX45xX56xX3xX58xXdxX5axX45xX3xXexX16xX6xX3xXexX62xX18xX1xX3xX1xX62xX18xX1xX3xX7xX6cxX18xX3xX6fxX39xX71xXexX3xX74xX75xX3xX77xX78xXdxX3xX7xX7cxX18xX19xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX3xX4xX8axX4xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX56xX3xX4cxX9exX45xX3xXcxX1xXa3xX8fxXaxX3xXa6xX12xX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX74xX75xX3xX77xX17xX75xX18xX3xX4xX316xX18xX19xX3xXexX8axX4xX3xXexX1xX54xX45xX3xX4xX316xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX18cxX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX85xX8fxXaxX12xX1bxX136xX18xX3xXexX1xX54xX45xX3xX4xX8axX18xX3xX1bdxXf2xX56xX3xX4xX1xXdxX136xX18xX3xX7xX1b4exX3xX4cxX316xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX56xX3xX77xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX77xX8axX18xX1xX3xX19xXdxX8axX3xX4xX6xX17xX3xX4xX316xX18xX19xX3xXexX8axX4xX3xX4xX1xX3c5xX3xX77xX44xX17xX56xX3xX77xXdxX7aexX39xX3xX1xX75xX18xX1xX3xX4xXa3xX6xX3xXexX414xXbxX3xXexX1xX5axX3xX5xX33dxX18xX1xX3xX77xX44xX17xX3xX4xX316xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX54xX45xX3xX329xX39xX6xX18cxX3xXcxX1xX10xX17xX3xX77xX383xX56xX3xX4cxX316xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX3xX77xX33dxX3xXexX1xX447xX4xX3xX1xXdxX90xX18xX3xXexX7cxXexX3xX4xX1xX34xX4xX3xX18xX54xX18xX19xX3xXexX1xX6xX45xX3xX45xX26xX39xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX71xXbxX3xX39xX4e1xX56xX3xX4xX1xX22xX18xX1xX3xX329xX39xX8fxX7aexX18xX3xX77xXfcxX6xX3xXbxX1xX26xX3exX18xX19xX3xX4xX1xX3c5xX3xX77xX44xX17xX3xXexX1xX447xX4xX3xX1xXdxX90xX18xX3xX4xX383xX3xX1xXdxX90xX39xX3xX329xX39xX6cxX3xX4xX8axX4xX3xX19xXdxX6cxXdxX3xXbxX1xX8axXbxX3xXexX16xXeexX18xX3xX4xX8axX4xX3xX5xX1b4exX18xX1xX3xX74xX447xX4xX3xX4xX316xX18xX19xX3xXexX8axX4xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXexX16xX414xXexX3xXexX447xX1d3xX3xX4xX1xXa3xX3xX77xXf2xX18xX19xX3xX18xX95axX45xX3xX74xX75xX3xX58xXdxX5axX45xX3xX7xX17xX8axXexX3xX77xX26xX7b7xX4xX3xXexX62xX18xX1xX3xX1xX62xX18xX1xX56xX3xX58xX1xX316xX18xX19xX3xX77xX5axX3xX6fxX6cxX8fxX3xX16xX6xX3xX77xXf2xXexX3xX6fxX39xX71xXexX3xX1bdxX71xXexX3xX18xX19xX78xX1d3xX3xX1bdxX6cxX17xX3xX77xX6cxX45xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX56xX3xX6xX18xX3xXexX17xX75xX18xX3xX4xX8axX4xX3xX7xX447xX3xX58xXdxX90xX18xX3xX4xX1xX22xX18xX1xX3xXexX16xXfcxX56xX3xX74xX54xX18xX3xX1xX17xX8axX56xX3xX5xX3e5xX3xX1xXf2xXdxX3xX85xXdxX3e5xX18xX3xX16xX6xX3xXexX16xXeexX18xX3xX77xXfcxX6xX3xX1bdxX75xX18xX18cxX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX45xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX1c7xXdxX85xXexX1xX1ccxX3xXcaxX1cfxX1d0xXbxX6fxX1d3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1ccxX3xX1cfxX1dexX1dfxXbxX6fxX1d3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1ccxXa6xXa6xXdxX18cxX1bdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX18cxX74xX18xXa6xX18xX10xX1c7xX7xXa6xX1dexX1d0xX1d0xX1dexXa6xX2xX1dfxX1d0xX85xX1cfxX2xX212xX1cfxXa1exX227xX212xXexX228xXcaxX1dfxX1cfxXcaxX5xX1d0xX18cxX220xXbxX19xX223xX16xX9xX227xX1d0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX42xX1xX44xX45xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX4cxX1xX22xX18xX1xX3xXexX1xX54xX45xX56xX3xX58xXdxX5axX45xX3xXexX16xX6xX3xXexX62xX18xX1xX3xX1xX62xX18xX1xX3xX7xX6cxX18xX3xX6fxX39xX71xXexX3xX74xX75xX3xX77xX78xXdxX3xX7xX7cxX18xX19xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX3xX4xX8axX4xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX56xX3xX4cxX9exX45xX3xXcxX1xXa3xX8fxXaxX3xXa6xX12xX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xXexX325xX18xX19xX3xX329xX39xX75xX3xXexX136xXexX3xX4xX1xX17xX3xX4cxX316xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX18cxX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX85xX8fxXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX77xX7aexX3xX18xX19xX1xXfcxX3xX4xX8axX18xX3xX1bdxXf2xX56xX3xX4xX1xXdxX136xX18xX3xX7xX1b4exX3xX4cxX316xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX3xXbxX1xX8axXexX3xX1xX39xX8fxX3xX58xX136xXexX3xX329xX39xX6cxX3xX77xX33dxX3xX77xX44xXexX3xX77xX26xX7b7xX4xX3xXexXdxX136xXbxX3xXexX4adxX4xX3xX5xX75xX45xX3xXexX7cxXexX3xX4xX316xX18xX19xX3xXexX8axX4xX3xXexX1xX6xX45xX3xX45xX26xX39xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX71xXbxX3xXa3xX8fxX56xX3xX4xX1xX22xX18xX1xX3xX329xX39xX8fxX7aexX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1bdxX6cxX17xX3xX77xX6cxX45xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXexX16xX414xXexX3xXexX447xX18cxX3xX4b8xX75xX45xX3xXexX7cxXexX3xX4xX316xX18xX19xX3xXexX8axX4xX3xX18xX95axX45xX3xXexX62xX18xX1xX3xX1xX62xX18xX1xX56xX3xX6fxX82xX8fxX3xX85xX447xX18xX19xX3xXexX1xX136xX3xXexX16xX414xX18xX3xX329xX39xX7cxX4xX3xXbxX1xX57dxX18xX19xX3xXexX17xX75xX18xX3xX85xX82xX18xX56xX3xXexX1xX136xX3xXexX16xX414xX18xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX56xX3xXexX1xX136xX3xXexX16xX414xX18xX3xX5xX57dxX18xX19xX3xX85xX82xX18xX3xX74xX410xX18xX19xX3xX4xX1xX95axX4xX1d3xX3xXexX54xX18xX19xX3xX4xX26xX78xX18xX19xX3xX4xX316xX18xX19xX3xXexX8axX4xX3xXbxX1xX7cxXdxX3xX1xX7b7xXbxX3xX74xX541xXdxX3xX4xX8axX4xX3xX5xX447xX4xX3xX5xX26xX7b7xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX77xX71xX39xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXbxX1xX57dxX18xX19xX3xX4xX1xX7cxX18xX19xX3xXexXf2xXdxX3xXbxX1xX44xX45xX1d3xX3xX6fxX82xX8fxX3xX85xX447xX18xX19xX3xXexX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX4xX3exX3xX7xX27xX3xX77xX6cxX18xX19xX56xX3xX6fxX82xX8fxX3xX85xX447xX18xX19xX3xX5xX447xX4xX3xX5xX26xX7b7xX18xX19xX18cxX3xX2bxXeexX18xX3xX4xX44xX18xX1xX3xX77xX383xX56xX3xX1bdxX6cxX17xX3xX77xX6cxX45xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXexX16xX414xXexX3xXexX447xX3xX77xX5axX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX3xX77xX26xX7b7xX4xX3xX74xX39xXdxX3xXexX136xXexX56xX3xX77xX383xX18xX3xX6fxX39xX82xX18xX3xX6xX18xX3xXexX17xX75xX18xX56xX3xX4xX7bfxX18xX19xX3xX18xX1xX26xX3xXexX44xX17xX3xX45xX316xXdxX3xXexX16xX26xX78xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX7xX447xX3xXbxX1xX8axXexX3xXexX16xXdxX5axX18xX3xX58xXdxX18xX1xX3xXexX136xX3xXcbxX3xX6fxX33dxX3xX1xXf2xXdxX3xX4xXa3xX6xX3xX77xXfcxX6xX3xXbxX1xX26xX3exX18xX19xX18cxX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX45xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX1c7xXdxX85xXexX1xX1ccxX3xXcaxX1cfxX1d0xXbxX6fxX1d3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1ccxX3xX1cfxX1dexX1dfxXbxX6fxX1d3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1ccxXa6xXa6xXdxX18cxX1bdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX18cxX74xX18xXa6xX18xX10xX1c7xX7xXa6xX1dexX1d0xX1d0xX1dexXa6xX2xX1dfxX1d0xX85xX1cfxX2xX212xX1cfxXcaxX1dfxX1d0xXexX212xX228xX1dfxX1dexX2xX5xX1d0xX18cxX220xXbxX19xX223xX16xX9xXcaxXa1exX1dexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX42xX1xX44xX45xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX4cxX1xX22xX18xX1xX3xXexX1xX54xX45xX56xX3xX58xXdxX5axX45xX3xXexX16xX6xX3xXexX62xX18xX1xX3xX1xX62xX18xX1xX3xX7xX6cxX18xX3xX6fxX39xX71xXexX3xX74xX75xX3xX77xX78xXdxX3xX7xX7cxX18xX19xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX3xX4xX8axX4xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX56xX3xX4cxX9exX45xX3xXcxX1xXa3xX8fxXaxX3xXa6xX12xX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX4cxX8axX4xX3xX77xX44xXdxX3xX1bdxXdxX5axX39xX3xX85xX447xX3xX1bdxX39xX30xXdxX3xX5xX75xX45xX3xX74xXdxX90xX4xX3xXexX44xXdxX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX4cxX9exX45xX3xXcxX1xXa3xX8fxX18cxX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX85xX8fxXaxX12xXcxX44xXdxX3xX1bdxX39xX30xXdxX3xX5xX75xX45xX3xX74xXdxX90xX4xX3xX74xX541xXdxX3xX5xX33dxX18xX1xX3xX77xX44xX17xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX4cxX9exX45xX3xXcxX1xXa3xX8fxX56xX3xX7xX6xX39xX3xX58xX1xXdxX3xX18xX19xX1xX10xX3xX5xX33dxX18xX1xX3xX77xX44xX17xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX1bdxX8axX17xX3xX4xX8axX17xX3xX58xX1xX8axXdxX3xX329xX39xX8axXexX3xXexX62xX18xX1xX3xX1xX62xX18xX1xX3xXexX1xX447xX4xX3xX1xXdxX90xX18xX3xX18xX1xXdxX90xX45xX3xX74xX4adxX3xX4xX1xX22xX18xX1xX3xXexX16xXfcxX56xX3xXbxX1xX8axXexX3xXexX16xXdxX5axX18xX3xX58xXdxX18xX1xX3xXexX136xX3xXcbxX3xX6fxX33dxX3xX1xXf2xXdxX3xX4xXa3xX6xX3xX77xXfcxX6xX3xXbxX1xX26xX3exX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX54xX45xX3xX1dexX1d0xX2xX228xX56xX3xXbxX1xX26xX3exX18xX19xX3xX1xX26xX541xX18xX19xX56xX3xX18xX1xXdxX90xX45xX3xX74xX4adxX3xX18xX54xX45xX3xX1dexX1d0xX1dexX1d0xX1d3xX3xX4xX316xX18xX19xX3xXexX8axX4xX3xX4xX1xX54xX45xX3xX5xX17xX3xX77xX78xXdxX3xX7xX7cxX18xX19xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX85xXfcxXbxX3xXcxX136xXexX3xXc4xX19xX39xX8fxXeexX18xX3xX77xX8axX18xX56xX3xX77xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX42xX1xX44xX45xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX4cxX1xX22xX18xX1xX3xX77xX7aexX3xX18xX19xX1xXfcxX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xXexX414xXbxX3xXexX16xX39xX18xX19xX3xXexX16xXdxX5axX18xX3xX58xX1xX6xXdxX3xXexX1xX447xX4xX3xX1xXdxX90xX18xX3xXexX17xX75xX18xX3xX85xXdxX90xX18xX3xX4xX8axX4xX3xX18xX1xXdxX90xX45xX3xX74xX4adxX3xX77xX325xXexX3xX16xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX54xX45xX3xX1dexX1d0xX1dexX1d0xX3xX74xX7aexX3xXbxX1xX8axXexX3xXexX16xXdxX5axX18xX3xX58xXdxX18xX1xX3xXexX136xX3xXcbxX3xX6fxX33dxX3xX1xXf2xXdxX56xX3xX329xX39xX7cxX4xX3xXbxX1xX57dxX18xX19xX56xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX18cxX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX77xX383xX56xX3xXexX22xX4xX1xX3xX4xX447xX4xX3xXexX39xX8fxXeexX18xX3xXexX16xX39xX8fxX7aexX18xX56xX3xX74xX414xX18xX3xX77xXf2xX18xX19xX56xX3xX1xX26xX541xX18xX19xX3xX85x14093xX18xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX3xX6fxX82xX8fxX3xX85xX447xX18xX19xX3xX4xX8axX4xX3xX45xX316xX3xX1xX62xX18xX1xX3xX58xXdxX18xX1xX3xXexX136xX56xX3xXexX1xX447xX4xX3xX1xXdxX90xX18xX3xX18xX136xXbxX3xX7xX7cxX18xX19xX3xX74xX54xX18xX3xX1xX383xX6xX3xX45xX541xXdxX56xX3xXexX22xX4xX1xX3xX4xX447xX4xX3xX1xX26xX541xX18xX19xX3xX85xX2878xX18xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX3xX4xX1xX39xX8fxX5axX18xX3xX85xXfcxX4xX1xX3xX4xX3exX3xX4xX71xX39xX3xX4xX82xX8fxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xX74xX414xXexX3xX18xX39xX316xXdxX3xX77xX5axX3xX18xX19xX26xX78xXdxX3xX85xX82xX18xX3xX74xX26xX3exX18xX3xX5xXeexX18xX3xX6fxX383xX6xX3xX77xX383xXdxX3xX19xXdxX6cxX45xX3xX18xX19xX1xX343xX17xX3xX1bdxX7aexX18xX3xX74xX410xX18xX19xX1d3xX3xX4xX1xX902xX3xXexX16xX429xX18xX19xX3xXexX1xX447xX4xX3xX1xXdxX90xX18xX3xX4xX8axX4xX3xX19xXdxX6cxXdxX3xXbxX1xX8axXbxX3xX4xX6cxXdxX3xXexX1xXdxX90xX18xX3xX45xX316xXdxX3xXexX16xX26xX78xX18xX19xX3xX77xX5b6xX39xX3xXexX26xX3xX74xX75xX3xXexX44xX17xX3xXexX1xX39xX414xX18xX3xX5xX7b7xXdxX3xX77xX5axX3xX58xX1xX39xX8fxX136xX18xX3xX58xX1xX22xX4xX1xX56xX3xX1xX425xX3xXexX16xX7b7xX56xX3xXexX1xX39xX3xX1xX902xXexX3xX85xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX90xXbxX3xX77xX5b6xX39xX3xXexX26xX3xXbxX1xX8axXexX3xXexX16xXdxX5axX18xX3xX7xX6cxX18xX3xX6fxX39xX71xXexX56xX3xX58xXdxX18xX1xX3xX85xX17xX6xX18xX1xX3xXexX16xXeexX18xX3xX77xXfcxX6xX3xX1bdxX75xX18xX18cxX3xX4cxXaf4xX18xX19xX3xX74xX541xXdxX3xX77xX383xX56xX3xXexX414xXbxX3xXexX16xX39xX18xX19xX3xX4xX1xX39xX9exX18xX3xX1bdxXfcxX3xX4xX8axX4xX3xX77xXdxX7aexX39xX3xX58xXdxX90xX18xX56xX3xX5xX33dxX18xX1xX3xX77xX44xX17xX56xX3xX4xX1xX3c5xX3xX77xX44xX17xX3xXexX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXexX7cxXexX3xX77xX44xXdxX3xX1xXf2xXdxX3xX77xX6cxX18xX19xX3xX4xX8axX4xX3xX4xX71xXbxX1d3xX3xXexX54xX18xX19xX3xX4xX26xX78xX18xX19xX3xX1bdxX8axX45xX56xX3xX18xX95axX45xX3xXexX62xX18xX1xX3xX1xX62xX18xX1xX3xX4xX3exX3xX7xX27xX56xX3xX19xXdxX6cxXdxX3xX329xX39xX8fxX136xXexX3xX58xXfcxXbxX3xXexX1xX78xXdxX3xX4xX8axX4xX3xX74xX4adxX56xX3xX74xXdxX90xX4xX56xX3xX58xX1xX316xX18xX19xX3xX77xX5axX3xX6fxX6cxX8fxX3xX16xX6xX3xX77xXdxX5axX45xX3xX18xX383xX18xX19xX3xXexX16xXeexX18xX3xX77xXfcxX6xX3xX1bdxX75xX18xX18cxX3xX1bxX7cxXdxX3xX74xX541xXdxX3xX18xX1xXdxX90xX45xX3xX74xX4adxX3xX4xX1xX39xX9exX18xX3xX1bdxXfcxX3xX4xX1xX17xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX3xX74xX39xXdxX3xX6fxX39xX82xX18xX56xX3xX77xX383xX18xX3xXexX136xXexX56xX3xX77xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX77xX7aexX3xX18xX19xX1xXfcxX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xXexX414xXbxX3xXexX16xX39xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX8axXexX3xXexX16xXdxX5axX18xX3xX7xX6cxX18xX3xX6fxX39xX71xXexX1d3xX3xX77xX1cxX18xX19xX3xXexX1xX78xXdxX56xX3xX16xX75xX3xX7xX17xX8axXexX3xX5xX44xXdxX3xX77xX78xXdxX3xX7xX7cxX18xX19xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX56xX3xX4xX26xX3exX18xX19xX3xX329xX39xX8fxX136xXexX3xX58xX1xX316xX18xX19xX3xX77xX5axX3xX6fxX6cxX8fxX3xX16xX6xX3xX74xXdxX90xX4xX3xX18xX19xX26xX78xXdxX3xX85xX82xX18xX3xX58xX1xX316xX18xX19xX3xX4xX383xX3xXexX136xXexX18cxX3xX4cxX1xX54xX45xX3xX5xX17xX3xX4xX8axX4xX3xX1xX17xX44xXexX3xX77xXf2xX18xX19xX3xX74xX54xX18xX3xX1xX383xX6xX56xX3xXexX1xX5axX3xXexX1xX6xX17xX56xX3xX7xX17xX18xX19xX3xX4xX5b6xX18xX3xX1bdxX6cxX17xX3xX77xX6cxX45xX3xXexX1xX39xX5b6xX18xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX45x142adxX3xXexX4adxX4xX1d3xX3xX4xX1xX902xX3xXexX16xX429xX18xX19xX3xX4xX316xX18xX19xX3xXexX8axX4xX3xX1bdxX6cxX17xX3xX77xX6cxX45xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXexX16xX414xXexX3xXexX447xX56xX3xX30xX18xX3xX77xXfcxX18xX1xX3xX4xX1xX22xX18xX1xX3xXexX16xXfcxX56xX3xX74xX90xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX6xX18xX3xXexX17xX75xX18xX3xXexX1xX447xX4xX3xXbxX1xX9exX45x11297xX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX45xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX1c7xXdxX85xXexX1xX1ccxX3xXcaxX1cfxX1d0xXbxX6fxX1d3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1ccxX3xX1cfxX1dexX1dfxXbxX6fxX1d3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1ccxXa6xXa6xXdxX18cxX1bdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX18cxX74xX18xXa6xX18xX10xX1c7xX7xXa6xX1dexX1d0xX1d0xX1dexXa6xX2xX1dfxX1d0xX85xX1cfxX2xX212xX1cfxX212xX1dfxX1dexXexX1dfxX1dexX227xX2xXa1exX5xX1d0xX18cxX220xXbxX19xX223xX16xX9xX1dexX2xX1cfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX42xX1xX44xX45xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX4cxX1xX22xX18xX1xX3xXexX1xX54xX45xX56xX3xX58xXdxX5axX45xX3xXexX16xX6xX3xXexX62xX18xX1xX3xX1xX62xX18xX1xX3xX7xX6cxX18xX3xX6fxX39xX71xXexX3xX74xX75xX3xX77xX78xXdxX3xX7xX7cxX18xX19xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX3xX4xX8axX4xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX56xX3xX4cxX9exX45xX3xXcxX1xXa3xX8fxXaxX3xXa6xX12xX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX45xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX1c7xXdxX85xXexX1xX1ccxX3xXcaxX1cfxX1d0xXbxX6fxX1d3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1ccxX3xX1cfxX1dexX1dfxXbxX6fxX1d3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1ccxXa6xXa6xXdxX18cxX1bdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX18cxX74xX18xXa6xX18xX10xX1c7xX7xXa6xX1dexX1d0xX1d0xX1dexXa6xX2xX1dfxX1d0xX85xX1cfxX2xX212xX1cfxX212xX1cfxX1cfxXexXcaxX1dexX2xX228xX212xX5xX1d0xX18cxX220xXbxX19xX223xX16xX9xX2xX227xX1cfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX42xX1xX44xX45xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX4cxX1xX22xX18xX1xX3xXexX1xX54xX45xX56xX3xX58xXdxX5axX45xX3xXexX16xX6xX3xXexX62xX18xX1xX3xX1xX62xX18xX1xX3xX7xX6cxX18xX3xX6fxX39xX71xXexX3xX74xX75xX3xX77xX78xXdxX3xX7xX7cxX18xX19xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX3xX4xX8axX4xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX56xX3xX4cxX9exX45xX3xXcxX1xXa3xX8fxXaxX3xXa6xX12xX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX45xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX1c7xXdxX85xXexX1xX1ccxX3xXcaxX1cfxX1d0xXbxX6fxX1d3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1ccxX3xX1cfxX1dexX1dfxXbxX6fxX1d3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1ccxXa6xXa6xXdxX18cxX1bdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX18cxX74xX18xXa6xX18xX10xX1c7xX7xXa6xX1dexX1d0xX1d0xX1dexXa6xX2xX1dfxX1d0xX85xX1cfxX2xX212xX1cfxX212xX227xX1cfxXexX212xX2xX212xX2xX227xX5xX1d0xX18cxX220xXbxX19xX223xX16xX9xX1dexXa1exX1dfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX42xX1xX44xX45xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX4cxX1xX22xX18xX1xX3xXexX1xX54xX45xX56xX3xX58xXdxX5axX45xX3xXexX16xX6xX3xXexX62xX18xX1xX3xX1xX62xX18xX1xX3xX7xX6cxX18xX3xX6fxX39xX71xXexX3xX74xX75xX3xX77xX78xXdxX3xX7xX7cxX18xX19xX3xX18xX1xX82xX18xX3xX85xX82xX18xX3xX4xX8axX4xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX56xX3xX4cxX9exX45xX3xXcxX1xXa3xX8fxXaxX3xXa6xX12xX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX85xX8fxXaxX12xXc4xX1xX82xX18xX3xX85xXfcxXbxX3xX18xX75xX8fxX56xX3xX77xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX42xX1xX44xX45xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX4cxX1xX22xX18xX1xX56xX3xXcxX16xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX16xX39xX18xX19xX3xX26xX3exX18xX19xX3xX77xX33dxX3xX77xX33dxX3xXexX16xX6xX17xX3xXexX325xX18xX19xX3xX1cfxX1d0xX1d0xX3xX7xX39xX71xXexX3xX329xX39xX75xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX8axX4xX3xX1xXf2xX3xX19xXdxX6xX3xX77xX62xX18xX1xX3xX4xX1xX22xX18xX1xX3xX7xX8axX4xX1xX56xX3xX1xXf2xX3xX18xX19xX1xX343xX17xX3xXexX16xXeexX18xX3xX77xXfcxX6xX3xX1bdxX75xX18xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18xX1d3xX3xX1dexX1d0xX1d0xX3xX7xX39xX71xXexX3xX329xX39xX75xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX8axX4xX3xX1xXf2xX3xX19xXdxX6xX3xX77xX62xX18xX1xX3xX4xX1xX22xX18xX1xX3xX7xX8axX4xX1xX56xX3xX1xXf2xX3xX18xX19xX1xX343xX17xX3xXexX16xXeexX18xX3xX77xXfcxX6xX3xX1bdxX75xX18xX3xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX4cxX9exX45xX3xXcxX1xXa3xX8fxX1d3xX3xX77xX44xXdxX3xX85xXdxX90xX18xX3xX5xX33dxX18xX1xX3xX77xX44xX17xX3xXc4xX19xX82xX18xX3xX1xX75xX18xX19xX3xXcxX1xX26xX3exX18xX19xX3xX45xX44xXdxX3xX4xX30xX3xXbxX1xX5b6xX18xX3xXc4xX19xX17xX44xXdxX3xXexX1xX26xX3exX18xX19xX3xX399xXdxX90xXexX3xXc4xX6xX45xX3xXexX16xX6xX17xX3xXexXdxX7aexX18xX3xX1xX425xX3xXexX16xX7b7xX3xX6fxX82xX8fxX3xX85xX447xX18xX19xX3xXcxX16xX26xX78xX18xX19xX3xXcxXdxX5axX39xX3xX1xX429xX4xX3xX98xX3exX18xX3xXcxX1xXa3xX8fxX3x17cd7xX1xX39xX8fxX90xX18xX3xX93xX39xX6xX18xX3xX98xX3exX18x10074xX18cxX0xXa6xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13083xX39xXexX1xX17xX16xXaxX12xX93xX39xX7cxX4xX3xXbexX26xX3exX18xX19xX0xXa6xXbxX12
Quốc Hương