Ngoại trưởng Trung Quốc, Afghanistan và Pakistan đối thoại
Tại Đối thoại giữa các bộ trưởng ngoại giao ba nước gồm Trung Quốc, Afghanistan và Pakistan lần thứ ba tại Islamabad hôm 7/9, các bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực trong bối cảnh tình hình đang có nhiều biến động và phức tạp.
f6efx14fc5x163ffx17d34x17bd6x1a815x18048x14f95xf934xX7x1599ax1416ax10502x167bdx128a8x109f1xX5x13a5exXax18d3ex17c69x196a8x1742cx12f6axXdxX3xXex1548bx16e9ex12fe4x1a0b5xX14xX3xXcxX1ax15a86xX1dxX14xX3x182caxX22x17484xX4x19fd9xX3x1972ex1b02axX14xX1xX6xX1dxXdxX7xXexX6xX1dxX3x1ae0bx10745xX3x1775exX6x12b04xXdxX7xXexX6xX1dxX3x17357xX28xXdxX3xXexX1xX15xX16xXdxX0x124ffxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1061cxX10xX6x12b2bxXaxX12xXcxX16xXdxX3x13a6bxX28xXdxX3xXexX1xX15xX16xXdxX3xX14xXdx149b1xX6xX3xX4xff03xX4xX3x1248ax11e88xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX1dxX14xX15xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX15xX3xX7axX6xX3xX1dxX1bx1075dxX4xX3xX14x1863cx109c7xX3xXcxX1axX22xX1dxX14xX3xX26xX22xX28xX4xX2axX3xX2cxX2dxX14xX1xX6xX1dxXdxX7xXexX6xX1dxX3xX38xX39xX3xX3bxX6xX3dxXdxX7xXexX6xX1dxX3xX5x12d27xX1dxX3xXexX1xfef3xX3xX7axX6xX3xXexX16xXdxX3x1028exX7xX5xX6xX99xX6xX7axX6xX60xX3xX1x18844xX99xX3x19ef7xX4ex102cdxX2axX3xX4xX77xX4xX3xX7ax11d08xX1dxX3xX44x10d46xX3xX1dxX1x117a5xX1dxX3xX99xX16xX1dxX1xX3xXexXc0xX99xX3x19173xX22xX6xX1dxX3xXexX1ax12830xX1dxX14xX3xX4xf947xX6xX3xX38xXdx1aec9xX4xX3xX4x13bd0xX1dxX14xX3xX1dxX1xX6xX22xX3xX7ax113aaxX15xX3xX38xX10bxX3xX1x19465xX6xX3xX7ax1198exX1dxX1xX3xX38xX39xX3x11999xX1dxX3xX44x122faxX1dxX1xX3xX3dxX1xX22xX3xX38x171c1xX4xX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xX7axX28xXdxX3xX4xX119xX1dxX1xX3xXexX124xX1dxX1xX3xX1xX124xX1dxX1xX3xX44xX6xX1dxX14xX3xX4x12537xX3xX1dxX1xXdx1a5a2xX22xX3xX7axXdx13729xX1dxX3xX44xX7bxX1dxX14xX3xX38xX39xX3xXbxX1xXc5xX4xX3xXexX16xXbx12c28xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12a35xX6xXbxXexXdxX15xX1dxXaxX12xX0xXdxX99xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX99xX7x18af6xXbxX1xX15xXexX15xXaxX3xX7xXex14111xX5xX10xX9xXaxX60xXdxX7xXbxX5xX6xX1a9x17cb9xX3xX7axX5xX15xX4xX3dx1a378xX3xX99xX6xX1axX14xXdxX1dxX19fxX5xX10xX2dxXexX1b5xX3xX6xX22xXexX15xX1bcxX3xX99xX6xX1axX14xXdxX1dxX19fxX1axXdxX14xX1xXexX1b5xX3xX6xX22xXexX15xX1bcxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xXcxX1axX22xX1dxX14xX3xX26xX22xX28xX4xX2axX3xX2cxX2dxX14xX1xX6xX1dxXdxX7xXexX6xX1dxX3xX38xX39xX3xX3bxX6xX3dxXdxX7xXexX6xX1dxX3xX44xX28xXdxX3xXexX1xX15xX16xXdxX3xX1xX124xX1dxX1xX3xX119xX1dxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX4exX4exXdxX177xX7axX6xX15xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX15xX6xX177xX38xX1dxX4exX1dxX10x19599xX7xX4exX2xXdexf935x10d29xX4exX2xXdcx1a8f8xX60x19926xX2x17092xX2x10164x1a752xX254xXexX254xXdcxXdexX253xX5xX2xX177x11720xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xXcxX1axX22xX1dxX14xX3xX26xX22xX28xX4xX2axX3xX2cxX2dxX14xX1xX6xX1dxXdxX7xXexX6xX1dxX3xX38xX39xX3xX3bxX6xX3dxXdxX7xXexX6xX1dxX3xX44xX28xXdxX3xXexX1xX15xX16xXdxXaxX3xX60xX6xXexX6xX19fxXbxX1xX15xXexX15xX19fxX15xX1axXdxX14xXdxX1dxX6xX5xX19fxX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1b5xX4exX4exX4xX60xX1dxXdxX99xX14xX177xX38xXdxX10xXexX1dxX6xX99xXbxX5xX22xX7xX177xX38xX1dxX4exXexX25exX25fxX25axX4exX22xXbxX5xX15xX6xX60xX10xX60xX4exX99x18240xX60xXdxX4xX4exX25fxX25axX2xXdex12e5dxX25axXdexX2fexX25axX258xX4exXexXex11d06xX38xX1dxX2fexX60xX15xXdxX2fexXexX1xX15xX6xXdxX2fexX4xX6xXbxX2fexX1dxX14xX15xX6xXdxX2fexXexX1axX22xX15xX1dxX14xX2fexX4xX22xX6xX2fexXexX1axX22xX1dxX14xX2fexXfaxX22xX15xX4xX2fexX6xX2dxX14xX1xX6xX1dxXdxX7xXexX6xX1dxX2fexX38xX6xX2fexXbxX6xX3dxXdxX7xXexX6xX1dxX2fexXexX6xXdxX2fexXdxX7xX5xX6xX99xX6xX7axX6xX60xX2fexX25cxX25axX25exX25cxX25cxX25exX25fxX177xX269xXbxX14xXaxX3xX4exX12xX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xXcxX1axX22xX1dxX14xX3xX26xX22xX28xX4xX3x1813axX1bx1a1f6xX1dxX14xX3xX13xX14xX1xX12fxX3x15af9xXexX1axX77xXdx19a9axX2axX3xX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX3bxX6xX3dxXdxX7xXexX6xX1dxX3x11e69xX1xX6xX1xX3x15d8cxX10xX1xX99xX15xX15xX60xX3xX26xX22xX1axX10xX7xX1xXdxX3xX38dxX14xXdxX73xX6xX392xX3xX38xX39xX3xX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX2cxX2dxX14xX1xX6xX1dxXdxX7xXexX6xX1dxX3xX3abxX6xX5xX6xX1xX22xX60xX60xXdxX1dxX3x18d74xX6xX7axX7axX6xX1dxXdxX177xX3xX38dxf78exX1dxX1xX1b5xX3xX2cx159e5xX3bxX4exXcxXcx15c58xX382xX13xX392xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11890xX15xX60xX1a9xXaxX12xXcxX16xXdxX3xX4xX22xX7bxX4xX3xX44xX28xXdxX3xXexX1xX15xX16xXdxX2axX3xX416xX7bxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX13xX14xX15xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX15xX3xXcxX1axX22xX1dxX14xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX382xX1bxX384xX1dxX14xX3xX13xX14xX1xX12fxX3xX1dxX1xXeexX1dxX3xX99xX16xX1dxX1xX3xXexX124xX1dxX1xX3xX1xX124xX1dxX1xX3xX4xX1x16942xX22xX3x180bcxX3xX44xX6xX1dxX14xX3xXexX1axX119xXdxX3xXfaxX22xX6xX3xX7xX138xX3xXexX1xX6xX1a9xX3xX44xX12bxXdxX3xXexX15xX3xX5xX94xX1dxX3xX38xX39xX3xXbxX1xXc5xX4xX3xXexX16xXbxX177xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX416xX15xX60xX1a9xXaxX12xX5dxX120xX6xX3xX44xX39xX99xX3xX14xXdxX73xX6xX3xX3b0xf707xX3xX38xX39xX3xX5xX138xX4xX3xX5xX1bx1802fxX1dxX14xX3xXcxX6xX5xXdxX7axX6xX1dxX3xXexX16xXdxX3xX2cxX2dxX14xX1xX6xX1dxXdxX7xXexX6xX1dxX3xX44xXeaxX3xX44xX16xXexX3xX44xX1bxX4d1xX4xX3xXexXdxX164xX1dxX3xX7axX7bxX3xX1dxX1xXeexXexX3xX44xX12fxX1dxX1xX177xX3xX5dxX120xX6xX3xX7axX124xX1dxX1xX3xX38xX39xX3xX1xX120xX6xX3xX14xXdxX119xXdxX3xXexX16xXdxX3xXfaxX22xX28xX4xX3xX14xXdxX6xX3xX13xX6xX99xX3xX474xX3xX1dxX39xX1a9xX3xX44xX6xX1dxX14xX3xX44xXc5xX1dxX14xX3xXexX1axX1bxX94xX4xX3xX4xX384xX3xX1xX7bxXdxX3xXfaxX22xX6xX1dxX3xXexX1axX101xX1dxX14xX177xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX416xX15xX60xX1a9xXaxX12xXcxX1axX15xX1dxX14xX3xX3dxX1xXdxX3xX44xX15axX2axX3xX1dxX1xX73xX1dxX14xX3xXexX1axX6xX1dxX1xX3xX4xX1xXeexXbxX3xX99xX6xX1dxX14xX3xXex11507xX1dxX1xX3xX5xX12fxX4xX1xX3xX7x10264xX3xX44xX6xX1dxX14xX3xXexXdxX164xXbxX3xXex18f10xX4xX3xX5xX10xX15xX3xXexX1xX6xX1dxX14xX2axX3xX5xX39xX99xX3xX7xX22xX1a9xX3xX1a9xX164xX22xX3xX1xX120xX6xX3xX7axX124xX1dxX1xX3xX38xX39xX3xX12bxX1dxX3xX44xX12fxX1dxX1xX3xX3dxX1xX22xX3xX38xX138xX4xX177xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX416xX15xX60xX1a9xXaxX12xX382xX15fxX3xXexX124xX1dxX1xX3xX1xX124xX1dxX1xX3xXfaxX22xX28xX4xX3xXexX164xX2axX3xX4xX1xX106xX3xX1dxX14xX1x19beexX6xX3xX44xX384xX1dxX3xXbxX1xX1bxX384xX1dxX14xX2axX3xX7axX119xX15xX3xX1xX7bxX3xX38xX39xX3xX7xX138xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX28xXdxX3xX44xX6xX1dxX14xX3xX44xX10xX3xX60xX101xX6xX3xX44xX164xX1dxX3xX5xX4d1xXdxX3xX594xX4xX1xX3xX4xX106xX6xX3xX4xX77xX4xX3xX1dxX1bxX94xX4xX3xX44xX6xX1dxX14xX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX1axXdx18d32xX1dxX177xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX416xX15xX60xX1a9xXaxX12xX382xX15fxX3xXbxX1xXc0xX1dxX3xX99xX124xX1dxX1xX2axX3xX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX2cxX2dxX14xX1xX6xX1dxXdxX7xXexX6xX1dxX3xX3abxX6xX5xX6xX1xX22xX60xX60xXdxX1dxX3xX3eexX6xX7axX7axX6xX1dxXdxX3xX38xX39xX3xX1dxX14xX1bx1763fxXdxX3xX44xX98xX1dxX14xX3xX4xXeexXbxX3xX3bxX6xX3dxXdxX7xXexX6xX1dxX3xX3abxX1xX6xX1xX3xX3b0xX10xX1xX99xX15xX15xX60xX3xX26xX22xX1axX10xX7xX1xXdxX3xX44xXeaxX3xX44xX77xX1dxX1xX3xX14xXdxX77xX3xXexX594xX4xX1xX3xX4xX138xX4xX3xX38xX15fxX3xXexXdxX164xX1dxX3xX7axX7bxX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xX1xX4d1xXbxX3xXexX77xX4xX3xX38xX39xX3xXexX1axX6xX15xX3xX44xX12bxXdxX3xX38xX15fxX3xX253xX3xX38xXeexX1dxX3xX44xX15fxX3xX5xX94xX1dxX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xX3dxX1xX22xXd9xX1dxX3xX3dxX1xX12bxX3xX4xX384xX3xX4xX1xX164xX3xX67xX28xXdxX3xXexX1xX15xX16xXdxX3xX14xXdxX73xX6xX3xX4xX77xX4xX3xX7axX7bxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX1dxX14xX15xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX15xX3xXcxX1axX22xX1dxX14xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX19fxX2cxX2dxX14xX1xX6xX1dxXdxX7xXexX6xX1dxX19fxX3bxX6xX3dxXdxX7xXexX6xX1dxX3xX1dxX1xX1bxX3xX5xX120xX1dxX14xX3xXexXdxX1dxX3xX4xX1xX594xX1dxX1xX3xXexX1axX12fxX2axX3xX1xX120xX6xX3xX14xXdxX119xXdxX2axX3xX1xX4d1xXbxX3xXexX77xX4xX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX1axXdxX66axX1dxX2axX3xX3dxX164xXexX3xX1dxX28xXdxX2axX3xX1xX4d1xXbxX3xXexX77xX4xX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX38xX39xX3xX4xX1xX28xX1dxX14xX3xX3dxX1xX106xX1dxX14xX3xX7axX28xX177xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX416xX15xX60xX1a9xXaxX12xXcxX1axX15xX1dxX14xX3xX7axX28xXdxX3xX4xX119xX1dxX1xX3xXexX124xX1dxX1xX3xX1xX124xX1dxX1xX3xX3dxX1xX22xX3xX38xX138xX4xX3xXexX1axX1cxX3xX1dxXe6xX1dxX3xXbxX1xXc5xX4xX3xXexX16xXbxX3xX38xX39xX3xXexX1xX6xX1a9xX3xX44xX12bxXdxX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX3xX4xX1xX15axX1dxX14xX2axX3xX2cxX2dxX14xX1xX6xX1dxXdxX7xXexX6xX1dxX3xX38xX39xX3xX3bxX6xX3dxXdxX7xXexX6xX1dxX3xXexX22xX1a9xXe6xX1dxX3xX7axX28xX3xX7xfdcaxX1dxX3xX7xX39xX1dxX14xX3xXexX1xfadaxX4xX3xX44xfd12xX1a9xX3xX5xXdxXe6xX1dxX3xX5xX16xX4xX3xX38xX39xX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1xX4d1xXbxX3xX38xX94xXdxX3xXcxX1axX22xX1dxX14xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX44xX66axX3xXex1a34cxX1dxX14xX3xX4xX1bxX6c2xX1dxX14xX3xX1xX4d1xXbxX3xXexX77xX4xX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xX5xX613xX1dxX1xX3xX38xX138xX4xX3xX3dxXdxX1dxX1xX3xXexX164xX19fxXexX1xX1bxX384xX1dxX14xX3xX99xX16xXdxX2axX3xX14xXdxX6xX15xX3xX5xX1bxX22xX3xX1dxX1xX471xX1dxX3xX60xX471xX1dxX2axX3xX5xXdxXe6xX1dxX3xX5xX16xX4xX3xX38xX39xX3xX3dxX164xXexX3xX1dxX28xXdxX2axX3xXexX1axXdxX66axX1dxX3xX3dxX1xX6xXdxX3xX3abxX77xX1dxX14xX3xX3dxXdxX164xX1dxX3xX382xX39xX1dxX1xX3xX44xX6xXdxX3xX38xX39xX3xX187xX15xX1dxX3xX44xX1bxX6c2xX1dxX14xX3xX2axX3xX4xX1xX28xX1dxX14xX3xX3dxX1xX106xX1dxX14xX3xX7axX28xX2axX3xX60xX22xX1a9xX3xXexX1axX124xX3xX1xX120xX6xX3xX7axX124xX1dxX1xX3xX38xX39xX3xX12bxX1dxX3xX44xX12fxX1dxX1xX2axX3xX4x15f04xX1dxX14xX3xX1dxX1xX1bxX3xXexX1xX883xX4xX3xX44xX887xX1a9xX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX1axXdxX66axX1dxX3xX38xX39xX3xXexX1xX12fxX1dxX1xX3xX38xX1bxX4d1xX1dxX14xX3xX3dxX1xX22xX3xX38xX138xX4xX177xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX416xX15xX60xX1a9xXaxX12xX416xXe6xX1dxX3xX4xX16xX1dxX1xX3xX44xX15axX2axX3xX7axX6xX3xX7axXe6xX1dxX3xX4xX96axX1dxX14xX3xX44xX16xXexX3xX44xX1bxX4d1xX4xX3xXexX1x153eaxX6xX3xXexX1xX22x19d1axX1dxX3xX38xX15fxX3xXexX1xX883xX4xX3xX44xX887xX1a9xX3xX38xXdxX10bxX4xX3xXexX1xXdxX164xXexX3xX5xX9dcxXbxX3xX1xX120xX6xX3xX7axX124xX1dxX1xX3xX38xX39xX3xX12bxX1dxX3xX44xX12fxX1dxX1xX3xX5xX471xX22xX3xX60xX39xXdxX3xXexX16xXdxX3xX2cxX2dxX14xX1xX6xX1dxXdxX7xXexX6xX1dxX3xXexX1xXd9xX1dxX14xX3xXfaxX22xX6xX3xX4xX77xX4xX3xXexXdxX164xX1dxX3xXexX1axX124xX1dxX1xX3xX1xX120xX6xX3xX14xXdxX119xXdxX3xX60xX15xX3x16bb7xX6xX7axX22xX5xX3xX60x10498xX1dxX3xX44xXc0xX22xX3xX38xX39xX3xX5xX39xX99xX3xX4xX1xX106xX2axX3xX4xX96axX1dxX14xX3xX1dxX1xX1bxX3xXexX1xX138xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX77xX4xX3xX4xX1xX1bxX384xX1dxX14xX3xXexX1axX124xX1dxX1xX3xX3dxX164xXexX3xX1dxX28xXdxX3xX4xX1xX22xX1dxX14xX3xX38xX94xXdxX3xX4xX77xX4xX3xXexX1xX66axX3xX4xX1xX164xX3xXexX39xXdxX3xX4xX1xX594xX1dxX1xX3xXfaxX22xX28xX4xX3xXexX164xX3xX1dxX1xX1bxX3xX13xX14xX471xX1dxX3xX1xX39xX1dxX14xX3xXcxX1xX164xX3xX14xXdxX94xXdxX3xX38dx119dexX416xX392xX177xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX416xX15xX60xX1a9xXaxX12x11886xX138xX3xX3dxXdxX164xX1dxX3xX67xX28xXdxX3xXexX1xX15xX16xXdxX3xX14xXdxX73xX6xX3xX4xX77xX4xX3xX7axX7bxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX1dxX14xX15xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX15xX3xXcxX1axX22xX1dxX14xX3xX26xX22xX28xX4xX19fxX2cxX2dxX14xX1xX6xX1dxXdxX7xXexX6xX1dxX19fxX3bxX6xX3dxXdxX7xXexX6xX1dxX3xX5xXc0xX1dxX3xXexX1xXc5xX3xX25cxX3xX7x179c2xX3xX60xXdx1114cxX1dxX3xX1axX6xX3xXexX16xXdxX3xXcxX1axX22xX1dxX14xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX38xX39xX15xX3xX1dxX8b2xX99xX3xX25fxX25axX25fxX25axX177xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3abxX15xX22xX1axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xXcxX5dxX403xX0xX4exXbxX12