Tổng kết Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2021”
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 3-12, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” (gọi tắt là Đề án 1163). Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Hội nghị kết nối đến điểm cầu 11 huyện miền núi trong tỉnh.
5bc3x9a3dx9766xb850x860dxd7a1x9d70xbb83xb690xX7xc66axa62fx6f46xeba6x9262x9c77xX5x7844xXaxX3xX7xXexccacxX5xX10xX9xXaxXexX10xeccbxXexe67axX6xX5xXdxefbdx653ax7e1fxX3xa97axb38fxX7xXexXdxd09dxX15xd072xXax680dxX0xX7xXexbf98xa97fxX23xX22xX2fxXcxb4d2xX23xX22xX3x6335xc6cexXexX3xb72dxa1abxX3xba01xX23xX3x5fc3xX41x7a6cxX15xX3xf2c6x644exX23xX1xX3xX4xb00axX23xX22xX3xXexX44xX4xX3xXbxX1xX39xX3x854exXdxX3exX23xX3xX22xXdxX44xX34xX3x642fxef1cxX4xX3xXbxX1xX44xXbxX3xX5xX27xc8bexXexX3x7e5bx9fe6xX3xXexX27xX15xf242xX23xX3xXexX33xX27xX15xX42xX23x8013xX3xX76xX73xX23xX3x9d14x7193xX23xX22xX3xX8bxd7f3xX23xX22xX3xX5exX77xX34xX3xX76xd635xX23xX22xX3xX68xd31bxX23xX3xXexX8cxX4xX3xXexX1xXdx6d79xX27xX3xX7xf60fxX3xX76xX77xX3xX4cxXdxX42xX23xX3xX23x9effxXdxX85xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX8bxX34xX4dxX23xX3xf28bx62faxX2x8523xX1exXc6xXc7xXc6xX2x73d8xX0xf086xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xXd1xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc776xX10xX6xX68xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx9f49xX1xXdxX42xX27xX3xac46xX1exX2xXc6xX85xX3x6009xX6xX23xX3xb964xX9fxX23xX3xXexX8cxX4xX3xXex98aaxX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXe9xaf08xX6xX3xX8bxa6f0xX3xXexX39xX3xX4xX1xe617xX4xX3xX1xX8cxXdxX3xX23xX22xX1x687cxX3xXexX33xc5ffxX4xX3xXexX27xX15xX3exX23xX3xXexX39xX23xX22xX3xX3dxX3exXexX3xX41xX42xX3xX44xX23xX3xX47xX41xX49xX15xX3xX4cxX4dxX23xX1xX3xX4xX52xX23xX22xX3xXexX44xX4xX3xXbxX1xX39xX3xX5exXdxX3exX23xX3xX22xXdxX44xX34xX3xX68xX69xX4xX3xXbxX1xX44xXbxX3xX5xX27xX73xXexX3xX76xX77xX3xXexX27xX15xX7cxX23xX3xXexX33xX27xX15xX42xX23xX85xX3xX76xX73xX23xX3xX8bxX8cxX23xX22xX3xX8bxX91xX23xX22xX3xX5exX77xX34xX3xX76xX9axX23xX22xX3xX68xX9fxX23xX3xXexX8cxX4xX3xXexX1xXdxXa9xX27xX3xX7xXadxX3xX76xX77xX3xX4cxXdxX42xX23xX3xX23xXb8xXdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX8bxX34xX4dxX23xX3xXc6xXc7xX2xXc9xX1exXc6xXc7xXc6xX2xXcfxX3xa231xX22xd1e7xXdxX3xXex6058xXexX3xX5xX77xX3xX41xX42xX3xX44xX23xX3xX2xX2x6603xX112xb949xac41xX3xX11cxX149xX3xX1xX8cxXdxX3xX23xX22xX1xX145xX3xX4xX130xX3xX8bxX4dxXdxX3xX68xXdx9babxX23xX3xX5xX134xX23xX1xX3xX8bxX4dxX34xX3xX4cxX8cxXexX3xX7xXadxX3xX5exX6xX23xX85xX3xX7xdd04xX85xX3xX23xX22xX77xX23xX1xX85xX3xX8bxX34xX77xX23xX3xXexX1xXa9xX3xX4x9482xXbxX3xXexX125xX23xX1xX201xX3xXe9xX8cxXdxX3xX23xX22xX1xX145xX3xX3dxX3exXexX3xX23xXadxXdxX3xX8bxX3exX23xX3xX8bxXdxXa9xX4cxX3xX4xc9b9xX27xX3xX2xX2xX3xX1xX27xX15xX218xX23xX3xX4cxXdxX42xX23xX3xX23xXb8xXdxX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXexX125xX23xX1xX201xX0xXd1xXbxX2fxX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10cxX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxa886xXdxX68xXexX1xX24xX3xdd7cxXc7xXc7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xc35exXc9xbe5axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxXd1xXd1xXdxX201xX5exX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX201xX76xX23xXd1xX23xX10xX2c9xX7xXd1xXc6xX2xX2dfxX2d0xXd1xX2xf191xXc9xX68xX2e1xX2xX2e1xX112xX30axX2e1xXc9xXexX30axX2e1xX30axX1fexX30axX5xXc7xX201xX26xXbxX22xc76dxX33xX9xX2xX30axX30axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX39xX23xX22xX3xX3dxX3exXexX3xX41xX42xX3xX44xX23xX3xX47xX41xX49xX15xX3xX4cxX4dxX23xX1xX3xX4xX52xX23xX22xX3xXexX44xX4xX3xXbxX1xX39xX3xX5exXdxX3exX23xX3xX22xXdxX44xX34xX3xX68xX69xX4xX3xXbxX1xX44xXbxX3xX5xX27xX73xXexX3xX76xX77xX3xXexX27xX15xX7cxX23xX3xXexX33xX27xX15xX42xX23xX85xX3xX76xX73xX23xX3xX8bxX8cxX23xX22xX3xX8bxX91xX23xX22xX3xX5exX77xX34xX3xX76xX9axX23xX22xX3xX68xX9fxX23xX3xXexX8cxX4xX3xXexX1xXdxXa9xX27xX3xX7xXadxX3xX76xX77xX3xX4cxXdxX42xX23xX3xX23xXb8xXdxX85xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX8bxX34xX4dxX23xX3xXc6xXc7xX2xXc9xX1exXc6xXc7xXc6xX2xXcfxXaxX3xX2c9xXdxX68xXexX1xX9xXaxX2d0xXc7xXc7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2dfxXc9xX2e1xXaxX3xXd1xX2fxX0xXd1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxXcxX34xX77xX23xX3xX4x705cxX23xX1xX3xX1xX8cxXdxX3xX23xX22xX1xX145xX3xXexX33xX149xX4xX3xXexX27xX15xX3exX23xX3xXexX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX3xX41xX42xX3xX44xX23xX3xX2xX2xX1fexX112xX201xX0xXd1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX34xX68xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX41xX42xX3xX44xX23xX3xX8bx7f95x729exX4xX3xXcxX1xe514xX3xXexX480xd6faxX23xX22xX3xX10cxX1x64b8xX23xX1xX3xXbxX1xX486xX3xXbxX1xX7cxX3xX68xX27xX15xX218xXexX3xXexX4dxXdxX3xda92xX27xX15xX3exXexX3xX8bxX145xX23xX1xX3xX7xXadxX3xX2xX2xX1fexX112xXd1xX4a6xX41xX1exXcxXcxX22xX85xX3xX23xX22xX77xX15xX3xX2d0xX1exX2d0xX1exXc6xXc7xX2xXc9xX201xX3x934dxX6xX27xX3xX2e1xX3xX23xd13axX4cxX3xXexX1xX149xX4xX3xX1xXdxX218xX23xX85xX3xXexX125xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXe9xX130xX6xX3xX8bxX134xX3xXexX39xX3xX4xX1xX13bxX4xX3xX2xX201xX2d0xX2e1xX2dfxX3xX1xX8cxXdxX3xX23xX22xX1xX145xX3xXexX73xXbxX3xX1xX27xX245xX23xX85xX3xXbxX1xX39xX3xX5exXdxX3exX23xX3xXbxX1xX44xXbxX3xX5xX27xX73xXexX3xX4xX1xX34xX3xX2xX2d0xX2xX201xXc9xX2d0xXc6xX3xX5xX480xX481xXexX3xX23xX22xX480xcaf0xXdxX3xXexX1xX6xX4cxX3xX22xXdxX6xX2dxX3xXc6xX2e1xXc9xX201xX2xX2e1xXc6xX3xX4xX27xX8cxX4xX3xXexX27xX15xX7cxX23xX3xXexX33xX27xX15xX42xX23xX85xX3xXbxX1xX39xX3xX5exXdxX3exX23xX3xX22xXdxX44xX34xX3xX68xX69xX4xX3xXbxX1xX44xXbxX3xX5xX27xX73xXexX3xXexX33xX149xX4xX3xXexXdxX3exXbxX3xX4xX1xX34xX3xX2xX201xX2e1xX2d0xX30axX201xXc6xX2xXc9xX3xX5xX480xX481xXexX3xX23xX22xX480xX53fxXdxX2dxX3xXbxX1xXadxXdxX3xX1xX481xXbxX3xX76xX48axXdxX3xX4xX44xX4xX3xX4xf0f7xX3xd5adxX27xX6xX23xX3xX5exX44xX34xX3xX4xX1xX490xX3xX8bxX4d7xX23xX22xX3xXexX41cxXdxX3xX1xX5b9xX23xX3xXc9xX201xXc9xX2dfxX2dfxX3xXexXdxX23xX85xX3xX5exX77xXdxX3xXexX27xX15xX7cxX23xX3xXexX33xX27xX15xX42xX23xX201xX0xXd1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX34xX68xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxf5aaxX8cxXdxX3xX68xX27xX23xX22xX3xXexX27xX15xX7cxX23xX3xXexX33xX27xX15xX42xX23xX3xXexX73xXbxX3xXexX33xX27xX23xX22xX3xX76xX77xX34xX3xX4xX44xX4xX3xX4xX1xX486xX3xXexX33xX480xX5b9xX23xX22xX3xX4xX486xX6xX3xX41xX41cxX23xX22xX85xX3xX4xX1xX490xX23xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX85xX3xXbxX1xX44xXbxX3xX5xX27xX73xXexX3xX4xX486xX6xX3xX623xX1xX77xX3xX23xX480xX48axX4xX85xX3xX10cxX1xX480xX5b9xX23xX22xX3xXexX33x60b3xX23xX1xX3xX4cxX69xX4xX3xXexXdxX7cxX27xX3xX5bbxX27xXadxX4xX3xX22xXdxX6xX3xX22xXdxX41cxX4cxX3xX23xX22xX1x8ddcxX34xX3xX5exX42xX23xX3xX76xf128xX23xX22xX3xX76xX77xX3xX1cxX9fxX15xX3xX68xX149xX23xX22xX3xX23xX52xX23xX22xX3xXexX1xX52xX23xX3xX4cxX48axXdxX85xX3xX10cxX1xX480xX5b9xX23xX22xX3xXexX33xX68dxX23xX1xX3xX2xX112xX2e1xX2dxX3xX4xX44xX4xX3xX4xX1xX490xX23xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX8bxa1a1xX4xX3xXexX1xX9axX3xX1x6787xX3xXexX33xX481xX3xXbxX1xX44xXexX3xXexX33xXdxXa9xX23xX3xX3dxXdxX23xX1xX3xXexX3exX3xX1exX3xX1cxX134xX3xX1xX8cxXdxX3xX76xX9axX23xX22xX3xX68xX9fxX23xX3xXexX8cxX4xX3xXexX1xXdxXa9xX27xX3xX7xXadxX3xX76xX77xX3xX4cxXdxX42xX23xX3xX23xXb8xXdxX3xX1eaxX11cxXcxXcxX4d0xad3axf1a5xX623xX200xX2dxX3xX4xX44xX4xX3xX76xX4d7xX23xX3xX5exX41cxX23xX3xXbxX1xX44xXbxX3xX5xX27xX73xXexX3xX4cxX48axXdxX3xX8bxX480xX481xX4xX3xX5exX6xX23xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX23xX1xX480xX24xX3x7b2exX27xX73xXexX3xX118xXdxX7cxX23xX3xX22xXdxX48axXdxX3xX5bbxX27xXadxX4xX3xX22xXdxX6xX85xX3xX778xX27xX73xXexX3xX778xX9fxX4cxX3xX23xX22xX1xXdxX218xXbxX85xX3xX778xX27xX73xXexX3xX118xX68dxX23xX1xX3xX8bx908cxX23xX22xX3xX22xXdxX48axXdxX85xX3xX778xX27xX73xXexX3xXe9xX52xX23xX3xX23xX1xX9fxX23xX3xX76xX77xX3xa755xXdxX6xX3xX8bxX68dxX23xX1xX201xX201xX201xX0xXd1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX34xX68xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX623xX22xX34xX77xXdxX3xX33xX6xX85xX3xX118xX6xX23xX3xX11cxX9fxX23xX3xXexX8cxX4xX3xXexX125xX23xX1xX3xX76xX77xX3xX4xX44xX4xX3xX7xX231xX85xX3xX5exX6xX23xX85xX3xX23xX22xX77xX23xX1xX3xX8bxX134xX3xXexX1xX149xX4xX3xX1xXdxX218xX23xX3xX5exXdxX7cxX23xX3xX7xX34xX4dxX23xX85xX3xXbxX1xX44xXexX3xX1xX77xX23xX1xX3xX2xX201xX2xXc6xXc9xX201xX30axX2d0xX112xX3xX4xX27xXadxX23xX3xXexX33xX27xX15xX42xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xX76xX42xX3xX4xX52xX23xX22xX3xXexX44xX4xX3xXexX27xX15xX7cxX23xX3xXexX33xX27xX15xX42xX23xX85xX3x641bxX118xX7c8xX11cxX88exX778xX3xX76xX48axXdxX3xX23xX8cxXdxX3xX68xX27xX23xX22xX3xX76xX42xX3xX22xXdxX6xX34xX3xXexX1xX52xX23xX22xX85xX3xX15xX3xXexX3exX85xX3xX8bxX245xXexX3xX8bxX6xXdxX85xX3xX4cxX52xXdxX3xXexX33xX480xX53fxX23xX22x7fedxX3xX76xX77xX3xX8bxX134xX3xX1cxX9fxX15xX3xX68xX149xX23xX22xX3xX8bxX480xX481xX4xX3xX2xX2xX1fexX3xXexX486xX3xX7xX44xX4xX1xX3xXbxX1xX44xXbxX3xX5xX27xX73xXexX3xX231xX3xX4xX5b9xX3xX5bbxX27xX6xX23xX85xX3xX8bxX5b9xX23xX3xX76xX145xX3xX4xX245xXbxX3xXexX125xX23xX1xX2dxX3xX1cxX9fxX15xX3xX68xX149xX23xX22xX3xX2xXc6xX112xX3xX4cxX52xX3xX1xX68dxX23xX1xX3xX8bxXdxXa9xX4cxX3xXbxX1xX44xXbxX3xX5xX27xX73xXexX3xX231xX3xX23xX1xXdxX42xX27xX3xX4xX5b9xX3xX5bbxX27xX6xX23xX85xX3xX8bxX34xX77xX23xX3xXexX1xXa9xX85xX3xXexX1xX52xX23xX85xX3xX5exX41cxX23xX85xX3xXexX39xX3xX68xX9fxX23xX3xXbxX1xXadxX3xX76xX77xX3xX1fexXc7xX3xX4cxX52xX3xX1xX68dxX23xX1xX3xXexX149xX3xX5bbxX27xX41cxX23xX3xX76xX42xX3x8028xX623xXcxXcxX2dxX3xXexX33xXdxXa9xX23xX3xX3dxX1xX6xXdxX3xX4cxX52xX3xX1xX68dxX23xX1xX3xX1xX34xX4dxXexX3xX8bxX8cxX23xX22xX3xXexX480xX3xX76xX245xX23xX85xX3xX4xX6xX23xX3xXexX1xXdxX218xXbxX3xX76xX48axXdxX3xX2xXc6xX112xX3xX4xX9fxX27xX3xX5xX4dxX4xX3xX5exX8cxX3xX1eaxX10cxX778xX118xX200xX3xXbxX1xX44xXbxX3xX5xX27xX73xXexX3xX8bxX480xX481xX4xX3xXexX1xX77xX23xX1xX3xX5xX73xXbxX3xX231xX3xX23xX1xXdxX42xX27xX3xX4xX5b9xX3xX5bbxX27xX6xX23xX85xX3xX8bxX34xX77xX23xX3xXexX1xXa9xX85xX3xXexX1xX52xX23xX85xX3xX5exX41cxX23xX85xX3xXexX39xX3xX68xX9fxX23xX3xXbxX1xXadxX85xX3xX23xX1xX480xX3xX10cxX778xX118xX3xX47xXcxX33xX481xX3xX22xXdxXb8xXbxX3xXbxX1xX44xXbxX3xX5x8ff3xXcfxX85xX3xX10cxX778xX118xX3xX47xX88exX1x8ee7xX23xX22xX3xX4xX1xXadxX23xX22xX3xX4cxX27xX6xX3xX5exX44xX23xX3xX23xX22xX480xX53fxXdxXcfxX2dxX3xX4cxX52xX3xX1xX68dxX23xX1xX3xX47xX10cxX480xX48axXdxX3xXexX1xX10xX34xX3xX23xX3exXbxX3xX7xXadxX23xX22xX3xX4cxX48axXdxXcfxX85xX3xX4cxX52xX3xX1xX68dxX23xX1xX3xX47x8d3fxX1xX27xX3xX68xX9fxX23xX3xX4xX480xX3xX3dxX1xX52xX23xX22xX3xX4xX130xX3xXexX8cxXdxX3xXbxX1xX4dxX4cxX3xX76xX77xX3xXexX218xX3xX23xX4dxX23xX3xX1cxX134xX3xX1xX8cxXdxXcfxX85xX3xX4cxX52xX3xX1xX68dxX23xX1xX3xX47xX4d0xX41cxX23xX3xX1cxX27xX245xXexX3xX22xXdx879fxXdxX3xX4xX52xX23xX22xX3xXexX44xX4xX3xX1cxX134xX3xX1xX8cxXdxX3xXexXadxXexX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX8bxX91xX23xX22xX3xX5exX77xX34xX3xX68xX9fxX23xX3xXexX8cxX4xX3xXexX1xXdxXa9xX27xX3xX7xXadxXcfxX8caxX0xXd1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX34xX68xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX118xX7cxX23xX3xX4xX4dxX23xX1xX3xX8bxX130xX85xX3xX4xX52xX23xX22xX3xXexX44xX4xX3xXexX27xX15xX7cxX23xX3xXexX33xX27xX15xX42xX23xX3xXbxX1xX44xXbxX3xX5xX27xX73xXexX3xX5xX27xX52xX23xX3xX8bxX480xX481xX4xX3xX8bxX39xXdxX3xX4cxX48axXdxX85xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xX5bbxX27xX6xX3xX4xX44xX4xX3xX4xX27xX8cxX4xX3xXexX1xXdxX85xX3xX1xX8cxXdxX3xX23xX22xX1xX145xX3xX5exXdxXa9xX27xX3xX68xX480xX5b9xX23xX22xX85xX3xX5xX91xX23xX22xX3xX22xX1x7bcbxXbxX3xX5bbxX27xX6xX3xX4xX44xX4xX3xX1xX34xX4dxXexX3xX8bxX8cxX23xX22xX3xX76xX4d7xX23xX3xX1xX130xX6xX3xX1exX3xX76xX4d7xX23xX3xX23xX22xX1xX218xX201xX201xX201xX3xX4a6xX27xX6xX3xX8bxX130xX85xX3xX4xX44xX4xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX76xXdxX3xX76xXdxX3xXbxX1xX4dxX4cxX3xXbxX1xX44xXbxX3xX5xX27xX73xXexX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX76xX9axX23xX22xX3xX8bxX91xX23xX22xX3xX5exX77xX34xX3xX11cxXcxXcxX4d0xX3xX22xXdxX41cxX4cxX3xX1xX7adxX23xX2dxX3xX4xX44xX4xX3xX22xXdxX44xX3xXexX33xX145xX3xX76xX4d7xX23xX3xX1xX130xX6xX3xXexX33xX27xX15xX42xX23xX3xXexX1xXadxX23xX22xX3xX8bxX480xX481xX4xX3xXbxX1xX44xXexX3xX1xX27xX15xX85xX3xX23xX1xXdxX42xX27xX3xX1xX486xX3xXexX69xX4xX3xX5xX4dxX4xX3xX1xX73xX27xX3xX68xX269xX23xX3xX8bxX480xX481xX4xX3xX5xX34xX4dxXdxX3xX5exXac5xX2dxX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX1exX3xXexX33xX73xXexX3xXexX149xX3xX8bxX145xX6xX3xX5exX77xX23xX3xX4cxXdxX42xX23xX3xX23xXb8xXdxX85xX3xX76xX9axX23xX22xX3xX8bxX91xX23xX22xX3xX5exX77xX34xX3xX11cxXcxXcxX4d0xX3xX5xX27xX52xX23xX3xX39xX23xX3xX8bxX145xX23xX1xX85xX3xX8bxX91xX23xX22xX3xX5exX77xX34xX3xX23xX22xX77xX15xX3xX4xX77xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX480xX231xX23xX22xX3xX76xX77xX34xX3xX7xX149xX3xX5xX134xX23xX1xX3xX8bxX4dxX34xX3xX4xX486xX6xX3xX41xX41cxX23xX22xX85xX3xX76xX480xX5b9xX23xX3xX5xX7cxX23xX3xX1cxX130xX6xX3xX8bxX130xXdxX85xX3xX22xXdxX41cxX4cxX3xX23xX22xX1xX6abxX34xX85xX3xX5xX77xX4cxX3xX22xXdxX77xX27xX3xX4xX1xX490xX23xX1xX3xX8bxX44xX23xX22xX201xX0xXd1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX34xX68xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX623xX1xX9fxX23xX3xX68xX145xXbxX3xX23xX77xX15xX85xX3xX2d0xX3xXexX73xXbxX3xXexX1xXa9xX3xX76xX77xX3xX2dfxX3xX4xX44xX3xX23xX1xX9fxX23xX3xX8bxX134xX3xX8bxX480xX481xX4xX3xX10cxX1xX486xX3xXexX145xX4xX1xX3x8e4axX118xX623xX11cxX3xXexX125xX23xX1xX3xXexX6f4xX23xX22xX3xX118x847exX23xX22xX3xX3dxX1xX10xX23xX3xX4xX130xX3xXexX1xX77xX23xX1xX3xXexX490xX4xX1xX3xX1cxX27xX245xXexX3xX7xX1f0xX4xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXexX1xX149xX4xX3xX1xXdxX218xX23xX3xX41xX42xX3xX44xX23xX3xX2xX2xX1fexX112xX201xX0xXd1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX980xX27xXexX1xX34xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX33xXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX3xXa81xX1xX1f0xX4xX3xX10cxX52xX23xX22xX0xXd1xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xXd1xXbxX2f
Khắc Công