Ngày 1-3, Thanh Hóa ghi nhận 493 bệnh nhân mắc COVID-19
(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 28-2 đến 16 giờ, ngày 1-3, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 493 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.
99d7x11405xeab4x10242x12f32xeb7ex13179x10ce6xf867xX7x10ff0x134e5xa4d1xeb74xdbcaxa639xX5xd7c4xXaxfd40x11dadxee4dxb650x12ff6xX3xX2x13446xef14xb3a5xX3xXcxX1xX6x1151axX1xX3x11922xd5ffxX6xX3xX14xX1xXdxX3xX20xX1xa033xX20xX3x12a5cxd878xX1axX3xaf49xfd6bxX20xX1xX3xX20xX1x10b8fxX20xX3xc173xad73xX4xX3xe3faxbd6bx13507x11a5cxa394xX19xX2xX31xX0xd73exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX6x12441xXaxX12xXcxX1x9d40xX20xX14xX3xXexXdxX20xX3xXexf12axX3xc8aaxX6xX20xX3xX42xX1xd412xX3xdf53xf267xff23xX3xXbxX1xf754xX20xX14xX3xX4xX1xe298xX20xX14xX3xX5dxae9cxX4xX1xX3xX42xX43xX44xX45xX46xX19xX2xX31xX3xXexX73xX20xX1xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX23xX24xX6xa560xX3xXcxa236xX20xX1xX3xXexX6bxX3xX2xd9cexX3xX14xXdx115baxX1bxX3xX20xX14xX15xX16xX3xe2c0xc7d4xX19xXb8xX3xX75xe957xX20xX3xX2xXacxX3xX14xXdxXb0xX1bxX3xX20xX14xX15xX16xX3xX2xX19xX1axX1bxX3xXex10e2exb60fxX20xX3xX75xX86xX6xX3xX34xX15xX20xX3xXexX73xX20xX1xX3xX14xX1xXdxX3xX20xX1xX2dxX20xX3xX30xX31xX1axX3xX34xX35xX20xX1xX3xX20xX1xX3bxX20xX3xX3exX3fxX4xX3xX42xX43xX44xX45xX46xX19xX2xX31xX3xX3exa8d0xXdx132a2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX42xX10xX20xXexX10xXd4xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxfb63xXdxX5dxXexX1xXa1xX3xXb9xa9a6xX146xXbxd51fxa7edxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexXa1xX3x1016cxX154xX154xXbxX149xX14axXaxX3xX7xXd4xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX10cxX34xX6xX77xXexX1xX6xX20xX1xX1xX77xX6xX10cxe663xX20xX4bxX20xX10xX13exX7xX4bxXb8xXb8xX146xX31xX4bxX2xXacxX30xX5dxXb8xX2xXacxXb8xX1axXb8xX31xXexX154xXacxX30xX154xXacxX5xX146xX10cxb5bfxXbxX14xe950xXd4xX9xX2xX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX2xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX23xX24xX6xX3xX14xX1xXdxX3xX20xX1xX2dxX20xX3xX30xX31xX1axX3xX34xX35xX20xX1xX3xX20xX1xX3bxX20xX3xX3exX3fxX4xX3xX42xX43xX44xX45xX46xX19xX2xX31xXaxX3xX13exXdxX5dxXexX1xX9xXaxXb9xX146xX146xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX154xX154xX154xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12xX42xf8c7xX3xXexX1xe23bxX1bxX3xX2xXacxXb9xX3xX34xX35xX20xX1xX3xX20xX1xX3bxX20xX3xXbxX1x12dbdxXexX3xX1xXdxX35xX20xX3xXexXd4xX77xX20xX14xX3xX4xf89dxX20xX14xX3xX75xdd9exX20xX14xX3xX14xX236xX3exXa1xX3xXcxXd4xXdxX35xf9c4xX3xf4fdx121b4xX20xX3xX31xX146xX14axX3xXcxX1xX15xX20xX1xX3xXbxX1xX81xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX23xX24xX6xX3xX1axX2xX14axX3xX23xX77xce1fxX20xX14xX3xX23xX24xX6xX3xX2xXb9xX14axX3xX13xX1x11290xX3x9c00xX243xX3bxX20xX3xX2xX2xX14axX3xX13xX1xX275xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xXacxX14axX3xX23xX15xX3xXcxXd4xX243xX20xX14xX3xX30xX14axX3x12488xXd5xX20xX3xd7e5xX86xX20xX1xX3xX1axX14axX3xXcxX1xXdxX35xX243xX3xX23xX24xX6xX3xX2xX14axX3xX6dxX73xX3exX3xX245xX246xX20xX3xX2xX14axX3xX23xX2dxX243xX3x9bb1xX231xX4xX3xX2xX14axX3xX13xX14xX1xXdxX3xX245xX246xX20xX3xX2xX14axX3xX29dxX62xX20xX14xX3xX245xX246xX20xX3xX2xX10cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12xXb8xX1axXb8xX3xX34xX35xX20xX1xX3xX20xX1xX3bxX20xX3xX14xX1xXdxX3xX20xX1xX2dxX20xX3xc9f5xX243xX6xX3xX7xX15xX20xX14xX3xX5x120e0xX4xX3xXexX76xXdxX3xX4xX246xX3xX7xe302xX3xX16xX3xXexXbexX3xX14xX236xX3exXa1xX3xX23xX77xX267xX20xX14xX3xX23xX24xX6xX3xX154xXb8xX14axX3xXcxX1xX76xX4xX1xX3xXcxX1xX15xX20xX1xX3xX30xX146xX14axX3xX299xXd5xX20xX3xX29dxX86xX20xX1xX3xX1axX30xX14axX3xX42xdd01xX3exX3xXcxX1x129e0xX16xX3xXb8xX154xX14axX3xXcxX1xX275xXb0xX20xX14xX3xX277xX243xX3bxX20xX3xX2xXb9xX14axX3xX13xX1xX275xX3xX277xX243xX3bxX20xX3xX2xX154xX14axX3xX13xX14xX6xX3xX245xX246xX20xX3xX2xX1axX14axX3xX245x12e95xX3exX3xX245xX246xX20xX3xX2xX146xX14axX3xX13xX62xX20xX14xX3xX42xX81xX20xX14xX3xXb9xX14axX3xX13xX14xX1xXdxX3xX245xX246xX20xX3xX154xX14axX3xX13xX14xX315xX4xX3xX2c1xca8exX4xX3xX1axX14axX3xX29dxX62xX20xX14xX3xX245xX246xX20xX3xXb8xX14axX3x106c8xX243x1009bxX20xX14xX3xX277xX275xX246xX20xX14xX3xXb8xX14axX3xX44x1147cxX20xX1xX3xX2c1xX231xX4xX3xX2xX14axX3xX3caxX243xX6xX20xX3xX23xX24xX6xX3xX2xX14axX3xXcxX1xX315xX3xX277xX243xX3bxX20xX3xXb8xX14axX3xX6dxX222xX3xXcxX1xX275xX10axX4xX3xX2xX10cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12xX31xX1axX3xX34xX35xX20xX1xX3xX20xX1xX3bxX20xX3xX75xX6xX20xX14xX3xX75xX275x12fc6xX4xX3xX4xX222xX4xX1xX3xX5xX16xX3xXexX1xX10xX77xX3xX30bxX243xX16xX3xX75xX86xX20xX1xX3xX14xX236xX3exXa1xX3xX13xX1xX275xX3xX277xX243xX3bxX20xX3xXb8xX2xX14axX3xXcxX1xX15xX20xX1xX3xXbxX1xX81xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX23xX24xX6xX3xX2xX30xX14axX3xXcxX1xX315xX3xX277xX243xX3bxX20xX3xX2xX1axX14axX3xX6dxX73xX3exX3xX245xX246xX20xX3xX2xX2xX14axX3xX23xX77xX267xX20xX14xX3xX23xX24xX6xX3xcc57xX14axX3xX23xX2dxX243xX3xX2c1xX231xX4xX3xX30xX14axX3xX44xX3daxX20xX1xX3xX2c1xX231xX4xX3xX1axX14axX3xX6dxX222xX3xXcxX1xX275xX10axX4xX3xX1axX14axX3xXcxXd4xXdxX35xX243xX3xX245xX246xX20xX3xX1axX14axX3xX13xX14xX1xXdxX3xX245xX246xX20xX3xX1axX14axX3xX13xX1xX275xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xXb8xX14axX3xX245xX38exX3exX3xX245xX246xX20xX3xXb8xX14axX3xX13xX62xX20xX14xX3xX42xX81xX20xX14xX3xXb8xX14axX3xXcxX1xXdxX35xX243xX3xX23xX24xX6xX3xX2xX14axX3xX3caxX243xX6xX20xX3xX245xX246xX20xX3xX2xX14axX3xX3caxX243xX3ccxX20xX14xX3xX277xX275xX246xX20xX14xX3xX2xX14axX3xX2c1xX6xX20xX14xX3xX42xX1xX222xX20xX1xX3xX2xX14axX3xX13xX14xX315xX4xX3xX2c1xX3b8xX4xX3xX2xX10cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12xXcxXd4xX77xX20xX14xX3xX20xX14xX15xX16xX3xX14xX1xXdxX3xX20xX1xX2dxX20xX3xX2xX3xXexXd4xX275xXb0xX20xX14xX3xX1xX431xXbxX3xXexc22cxX3xX171xX77xX20xX14xX3xXexX76xXdxX3xX6dxX35xX20xX1xX3xX171xXdxX35xX20xX3xX75xXdxe85dxX243xX3xXexXd4xX86xX3xX42xX43xX44xX45xX46xX19xX2xX31xX3xX7xX81xX3xX2xX3xXexX73xX20xX1xX10cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12xXcxXa4xX20xX1xX3xXexX6bxX3xX20xX14xX15xX16xX3xXb8xX497xX19xX30xX19xXb8xX146xXb8xX2xX3xX75xXbexX20xX3xX20xX6xX16xX1bxX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX23xX77xX222xX3xX14xX1xXdxX3xX20xX1xX2dxX20xX3xX30xX1axX10cxXb8xX31xX497xX3xX34xX35xX20xX1xX3xX20xX1xX3bxX20xX3xX42xX43xX44xX45xX46xX19xX2xX31xX3xX4xX231xX20xX14xX3xX5dxX236xX20xX14axX3xX1axX497xX10cxXacxX1axXb8xX3xX20xX14xX275xXb0xXdxX3xX75xXdxX58axX243xX3xXexXd4xX86xX3xfcfcxX1xa6a6xXdxX3xX75xX275xX431xX4xX3xXd4xX6xX3xX171xXdxX35xX20xX14axX3xXacxX1axX3xX34xX35xX20xX1xX3xX20xX1xX3bxX20xX3xXexX573xX3xX171xX77xX20xX14xX10cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12xX42xX62xX20xX14xX3xXexX222xX4xX3xXexXdxXd5xX3exX3xX4xX1xX35dxX20xX14xX3xX4xX3fxX4xX3xX149xXdxX20xX3xXbxX1xX7bxX20xX14xX3xX42xX43xX44xX45xX46xX19xX2xX31xXa1xX3xXcxX77xX15xX20xX3xXexX73xX20xX1xX3xX75xc4dbxX3xXexXdxXbexXbxX3xX20xX1xX2dxX20xX3xXacxX10cxX2xX1axX146xX10cxX2xX30xXb9xX3xX5xXdxX58axX243xX3xX171xX3fxX4xX3xX149xXdxX20xX3xXbxX1xX7bxX20xX14xX3xX42xX43xX44xX45xX46xX19xX2xX31xX1bxX3xX75xX69axX3xX171xX15xX3xX75xX6xX20xX14xX3xXexXd4xXdxX20fxX20xX3xX626xX1xX6xXdxX3xXb8xXb8xX3xX75xX431xXexX3xXexXdxXd5xX3exX3xX4xX1xX35dxX20xX14xX3xX171xX3fxX4xX3xX149xXdxX20xX3xXbxX1xX7bxX20xX14xX3xX42xX43xX44xX45xX46xX19xX2xX31xX3xX171xX10axXdxX3xX626xXbexXexX3xX30bxX243xX3ccxX3xX4xX20bxX3xXexX1xX20fxX3xX20xX1xX275xX3xX7xX6xX243xXa1xX3xXb8xX10cxX1axXb9xX31xX10cxX146xX30xX1axX4bxXb8xX10cxX1axX31xX1axX10cxX30xX154xX1axX3xX20xX14xX275xXb0xXdxX3xXexX6bxX3xX2xXb9xX3xXexX243x12348xXdxX3xXexXd4xX320xX3xX5xXd5xX20xX3xXexXdxXd5xX3exX3xX3exd839xXdxX3xX2xX1bxX3xX75xX76xXexX3xXexdb16xX3xX5xX35xX3xX31xX31xX1bxXb9xa9e4xX14axX3xXb8xX10cxX1axX154xXb9xX10cxXb9xX1axX2xX4bxXb8xX10cxX1axX31xX1axX10cxX30xX154xX1axX3xX20xX14xX275xXb0xXdxX3xXexX6bxX3xX2xXb9xX3xXexX243xX74axXdxX3xXexXd4xX320xX3xX5xXd5xX20xX3xXexXdxXd5xX3exX3xX75xX35dxX3xX3exX75bxXdxX1bxX3xX75xX76xXexX3xXexX766xX3xX5xX35xX3xX31xXb9xX1bxXacxX76fxX14axX3xX42xX24xX3xXb8xXb9xX1axX10cxX30xX1axX154xX4bxXb8xXb9xX154xX10cxX30xX31xX497xX3xXexXd4xfc9bxX3xX2xXb8xX3xX75xXbexX20xX3xX5dxX275xX10axXdxX3xX2xXb9xX3xXexX243xX74axXdxX3xXexXdxXd5xX3exX3xX3exX75bxXdxX3xX2xX1bxX3xX75xX76xXexX3xXexX766xX3xX5xX35xX3xX31xX31xX1bxX1axX76fxX14axX3xXb8xXb9xX2xX10cxX154xX2xXacxX4bxXb8xXb9xX154xX10cxXb8xXb8xXacxX3xXexXd4xX7d2xX3xX2xXb8xX3xX75xXbexX20xX3xX5dxX275xX10axXdxX3xX2xXb9xX3xXexX243xX74axXdxX3xXexXdxXd5xX3exX3xX75xX35dxX3xX3exX75bxXdxX1bxX3xX75xX76xXexX3xXexX766xX3xX5xX35xX3xX31xXb9xX1bxXacxX76fxX14axX3xX20xX14xX275xXb0xXdxX3xXexXdxXd5xX3exX3xX3exX75bxXdxX3xX34xX74axX3xX7xX243xX20xX14xX3xX171xX15xX3xX30xX1axX30xX10cxX2xXb8xX497xX3xX20xX14xX275xXb0xXdxX3xXexXdxXd5xX3exX3xX3exX75bxXdxX3xX20xX1xX3fxX4xX3xX5xX76xXdxX10cxX3xX42xX1xXdxXbexX20xX3xX5dxX86xX4xX1xX3xXexXdxXd5xX3exX3xX4xX1xX35dxX20xX14xX3xX3exadf0xX6xX3xX277xX243xX3bxX20xX3xX75xX69axX3xXexXd4xXdxX20fxX20xX3xX626xX1xX6xXdxX3xXexXdxXd5xX3exX3xX4xX1xX35dxX20xX14xX3xX75xX275xX431xX4xX3xX154xX1axX146xX10cxX31xXacxX1axX3xX3exX75bxXdxX3xX4bxX154xX1axXb9xX10cxX30xX146xX154xX3xX20xX14xX275xXb0xXdxX1bxX3xX75xX76xXexX3xXexX766xX3xX5xX35xX3xX31xXb9xX1bxXacxX76fxX10cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12x12fc0xf09cxXdxX3xX20xX14xX275xXb0xXdxX3xX5dxX3bxX20xX3xX1xX69axX16xX3xXexX1xX10xX77xX3xX5dxf143xXdxX3xX4xX1xX3b8xXexX3xX4xX1xa5d9xX3xXexX1xX62xX20xX14xX3xXexXdxX20xX3xXexX6bxX3xX34xX6xX20xX3xX4xX1xX73xX3xX75xX76xX77xX3xXbxX1xX7bxX20xX14xX3xX4xX1xX81xX20xX14xX3xX5dxX86xX4xX1xX3xX4xX35dxX6xX3xX75xX86xX6xX3xXbxX1xX275xX246xX20xX14xX3xX3ex1241bxX20xX1xX1bxX3xXexXdxXbexXbxX3xXexX20bxX4xX3xX20xX3bxX20xX14xX3xX4xX6xX77xX3xX1xX246xX20xX3xX20xa5c0xX6xX3xb121xX3xXexX1xe3d2xX4xX3xXbxX1xX7bxX20xX14xX3xX4xX1xX81xX20xX14xX3xX5dxX86xX4xX1xX3xX34xX35xX20xX1xX1bxX3xXexX1xee7bxX4xX3xX1xXdxX35xX20xX3xX20xX14xX1xXdxXd5xX3exX3xXexc2f3xX4xX3xX626xX1xX243xX16xXbexX20xX3xX4xX222xX77xX3xX154x12bfdxX3xX4xX35dxX6xX3xX6dxX231xX3xX299xX3xXexXbexX3xX75xX20fxX3xX1xX76xX20xX3xX4xX1xXbexX3xX7xX9a1xX3xX5xX3bxX16xX3xX5xX6xX20xX3xX4xX35dxX6xX3xX5dxX86xX4xX1xX3xX34xX35xX20xX1xX10cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeb5axX243xXexX1xX77xXd4xXaxX12xXcxX62xX3xX23xX15xX0xX4bxXbxX12
Tô Hà