Khách du lịch đổ về Sầm Sơn dịp 30/4 - 1/5
(Baothanhhoa.vn) - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, lượng lớn du khách đổ về bãi biển Sầm Sơn khiến bãi biển trở nên quá tải.
a48bxe567xd6e9x10d48xc6f3xf4c3xdacdxff50xf824xX7x11e74xdedex11fe8xa608xb88bxff91xX5x11d94xXaxca9axa974xX1xf961xX4xX1xX3xa973xee98xX3xX5xfd87xX4xX1xX3xadc1xf83dxX3xfa4axfa40xX3xcad9x12d69xf8aaxX3xX27xcd75x11669xX3xX19xX1dxXbxX3xadfbx109d4x10600xff1fxX3xe504xX3xX2xX35xc639xX0xX35xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf779xX10xX6xX19xXaxX12xX3x11fdbxX1dxXbxX3xX2dxe353xX1xf00cxX3xX5xe7ccxX3xX33xX34xX35xX36xX3xX24x12943xX3xX2xX35xX3cxX3xX2dx1075bxX29xX3xX2dxX6xf88bxe35dxX3xX5xbbe9xab19xX2dxX59xX3xX5xcb59xX2dxX3xX19xX1axX3xeea2xX1xX15xX4xX1xX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3x10d74xb47axXdxX3xX8exXdxfd3dxX2dxX3xX27xX28xX29xX3xX27xX2cxX2dxX3xX82xX1xXdxdb63xX2dxX3xX8exX8fxXdxX3xX8exXdxX94xX2dxX3xXexb5bfxcf0dxX3xX2dxbcfexX2dxX3x10c29xX1axX15xX3xXexd668xXdx107daxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb28bxf8a7xX19xX72xXaxX12xX0xXdxX29xX59xX3xX7xXafxX4xX9xXaxX35xX35xXdxXbdxX8exX6xXcexXexX1xX6xX2dxX1xX1xXcexX6xXbdxX24xX2dxX35xX2dxX10x1243bxX7xX35xX2x10b01xX2xXf6xX35xX36xXf6xX19xebf7xX2xXf6xXfdxX2xX33xX3cxXexX3cxXf6xX33x1101cxX5xX34xXbdxfd57xXbxX59xXaxX3xX35xX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxXcexX19xX72xXaxX12xXcxX1xX10xXcexX3xX76xX7cxX4xX3xXexb75exX2dxX1xX3xX21xX8fxX3xX4xb3fexX3xX82xX1xXcexXbbxX2dxX59xX3xXexXafxXb3xX2dxX3xX36xX36xX3cxXbdxX34xX34xX34xX3xX5xX76xX77xXexX3xX82xX1xX15xX4xX1xX3xX21xXa2xX2dxX3xX2dxX59xX1xX5bxX3xX19xX76xdf4cxX2dxX59xX73xX3xXexdef8xX29xX3xX8exXdxX94xX2dxX3xXexXafxXcexX2dxX59xX3xX4xX15xX4xX3xX2dxX59xX66xX72xX3xX2dxX59xX1xX5bxX3xX5xX5exX73xX3xXexX6dxX2dxX59xX3xX33xX73xX36xf065xX3xX7xXcexX3xX24xX7cxXdxX3xX82xa5baxX3xX2dxX59xX1xX5bxX3xX2dxX6dxX29xX3xXfdxX34xX2xX108xX73xX3xX19xXcexX6xX2dxX1xX3xXexX1xX1axX3xX76xX7cxX4xX3xX21xf5f2xXexX3xX33xX2xX3cxX3xXex118d6xX3xX21x12c61xX2dxX59xXbdxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxXcexX19xX72xXaxX12xX0xXdxX29xX59xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x12321xX35xX35xX7xX4xXcexX2dxXexX10xX2dxXexXbdxe322xX1xX6xX2dxXfdxX38xX33xXbdxX201xX2dxX6xXbdxX201xX8exX4xX19xX2dxXbdxX2dxX10xXexX35xX24xX35xXexX2xXbdxX34xX38xf082xX35xX33xX2xX108xX34x10dadxX3cxX224xX2xaee6xX2xX36xXf6xX33xX33xX36xX2xXf6xX21exX3cxX2xX34xX21exXfdxXf6xX36xX228xX36xX21exXf6xX33xXf6xX3cxX36xX36xX224xX21exX36xX3cxX33xX2xXf6xX3cxX34xXfdxX36xX228xXcexXbdxX10cxXbxX59xf936xX228xX2dxX4xX228xX4xX6xXexX9xX34xfc03xX228xX2dxX4xX228xX10xX1axXdxXfdxX9xX24xX2xX191xX33x112d3xX26bxX10x11cb1xXafxXbxX26bxa4c8xX228xX8exXfdxX10xXb6xX34xXcxX21exc564xXf6xX82xc24bxXf6xX33xXfdxX2dx12253xX59xX228x10c99xfed2xf259xX287xX288xXb6xX201xXdxX29xXdxX283xX59xX21exX13xX4xX54x1259dxX6xX108xX296xXf2xX272x10f5axX38xf096xX2xX33xX33xX108xX26exX59xX59xX26exX272xXbx107a0x1266fxX4dx102c1xXcxX2xa643xX4dxX108xX2aaxX6xX2afxX27bxXfdxX3cxXbxX26bxc6c9x11dacxX272xX33xXfdxXb6xX286xXexX2afxX288xXexX272xX286xX26bxX10cxX27xX2xX82xXexX1axX26bxX287xX286xX201xXafxX7xX8exX2a9xX59xXb6xX1xXf2xX25dxXcexX1xX9xX8exXf6xX33xX33xX19xXfdxX8exX34xX21exX21exX36xX36xX2xX21exX21exX33xX3cxX36xX2xX19xX4xX4xX8exX10xX4xX36xX6xX108xX2xX36xX33xX4xX25dxXcexX10xX9xX3cxXcdxX3cxX36xXcdxX224xXfdxXfdxXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXf2xXdxX19xXexX1xX1f5xX3xXf6xX34xX34xXbxX27excc39xX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX1f5xX3xX36xX3cxX34xXbxX27exX31fxXaxX35xX12xX2bbxX76xX77xX2dxX59xX3xXbxX1xX76xX2cxX2dxX59xX3xXexXdx11c90xX2dxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX8exX8fxXdxX3xX8exXdxX94xX2dxX3xXb6xX1axX15xX3xX21x116f1xX2dxX59xX3xX82xX1xXdxXa2xX2dxX3xX59xXdxX6xXcexX3xXexX1xX358xX2dxX59xX3xfda9xX2dxX3xXexX169xX4xXbdxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxXcexX19xX72xXaxX12xX0xXdxX29xX59xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1f5xX35xX35xX7xX4xXcexX2dxXexX10xX2dxXexXbdxX201xX1xX6xX2dxXfdxX38xX33xXbdxX201xX2dxX6xXbdxX201xX8exX4xX19xX2dxXbdxX2dxX10xXexX35xX24xX35xXexX2xXbdxX34xX38xX21exX35xX33xX2xX108xX34xX224xX36xX36xX21exX228xX2xX36xXf6xX33xX33xX36xX2xX21exX33xX2xX108xX108xX3cxX21exX36xX108xX228xXf6xX33xX34xXfdxX108xX2xXfdxX108xX33xX36xXfdxX21exXf6xX21exX33xX2xXfdxX34xX228xXcexXbdxX10cxXbxX59xX253xX228xX2dxX4xX228xX4xX6xXexX9xX34xX25dxX228xX2dxX4xX228xX10xX1axXdxXfdxX9xX24xX2xX191xX33xX26bxX26bxX10xX29exX13xX82xX21exX2aaxX27exX21exX54xX19xXcdxX228xX2xX2baxXafxX26exddadxX288xXfdxX82xX6xX36xX21exX34xcc72xX4dxX26bxX29xX27exXdxX287xXfdxX38xX272xX24xX283xX21exXfdxX27exX2bbxX10cxX10cxX19xX24xX4dxXf2xX29exX296xX6xX59xX21exXcexX283xX29xX54xX27exXcxXcexX27xXafxX8exX288xXafxX29cxXafxX29cxX26exX21exX33xX2bbxX4xX283xX38xX27xX21exX26exX36xX286xX2a9xX426xX296xXexX296xX228xX2xX29xX29cxX8exX7xX54xX13xX426xXfdxX42exX19xX4dxX24xX10xf087xX283xX1axX2afxX2a9xX426xX38x10c03xX29exXcdxXf2xX25dxXcexX1xX9xX19xX34xX34xX8exX2xX8exX224xX10xX19xX21exX21exX6xX201xX2xXf6xX19xX4xX108xX6xX224xX4xX33xXfdxXf6xXf6xX108xX36xXfdxX224xX36xX3cxX201xX25dxXcexX10xX9xX3cxXcdxX21exX478xX36xX54xX296xX26bxXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXf2xXdxX19xXexX1xX1f5xX3xXf6xX34xX34xXbxX27exX31fxX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX1f5xX3xX36xX3cxX34xXbxX27exX31fxXaxX35xX12xXcdxX8fxXdxX3xXexXafxX358xX2dxX59xX3xX59xXdxb4c2xX3xX27exX10xX3xXb0xX3xX4xX1xcce0xX2dxX3xX21xX25xX2dxX3x1019bx1287dxX4xX3xX478xX76xX7cxX4xX3xX82xX1xX358xX2dxX59xX3xX4x1037axX2dxX3xX4xX1x114e6xX3xX59x1246cxXdxXbdxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxXcexX19xX72xXaxX12xX0xXdxX29xX59xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1f5xX35xX35xX7xX4xXcexX2dxXexX10xX2dxXexXbdxX201xX1xX6xX2dxXfdxX38xX33xXbdxX201xX2dxX6xXbdxX201xX8exX4xX19xX2dxXbdxX2dxX10xXexX35xX24xX35xXexX2xXbdxX34xX38xX21exX35xX33xX2xX224xX108xX224xX224xX108xX2xX228xX2xX36xXf6xX33xX33xX36xX2xX108xX21exX3cxX2xX34xX21exXfdxX21exX36xX228xX2xX2xX33xXf6xXf6xX108xX21exX224xX3cxX36xX36xX21exX33xX36xXfdxX2xX3cxX224xXf6xX228xXcexXbdxX10cxXbxX59xX253xX228xX2dxX4xX228xX4xX6xXexX9xX34xX25dxX228xX2dxX4xX228xX10xX1axXdxXfdxX9xX24xX2xX191xX33xX26bxX26bxX10xX296xX1xX4xX272xX5xX2afxXf6xX5xX42exX21exX3cxX13xX4dxXafxX2bbxX7xX24xX201xX5xXafxX26bxX21exX426xX108xX47fxXafxX288xX8exX201xX72xX272xX36xX2acxXbxX228xX59xX42exX4dxX2xXexX108xX2aaxX426xX13xX2dxXbxX24xX47fxXcexX72xX10cxX2aaxX26exX296xX36xX27bxXdxX34xX272xXexX29cxX72xX21exX2acxX228xX2xX2afxXcxX228xX2a9xX2bbxX108xX286xX21exX2bbxX10xX27xX38xX4xX224xX10xX24xX59xX33xX26bxX2aaxX24xX1xX10cxX2a9xX36xXfdxX27bxX1xX2xX19xX27xX283xX24xX29cxXbxX426xX296xX286xX29xX5xX3cxX26bxX25dxXcexX1xX9xX36xX201xX34xX36xX2xX108xX19xX224xX3cxX224xXfdxXf6xX2xX36xXfdxX8exX36xX10xX8exX33xX108xX201xX8exXf6xXfdxX34xX34xX36xX201xX36xX201xX201xX25dxXcexX10xX9xX3cxXcdxX3cxX21exX36xX26exXf6xX34xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXf2xXdxX19xXexX1xX1f5xX3xXf6xX34xX34xXbxX27exX31fxX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX1f5xX3xX36xX3cxX34xXbxX27exX31fxXaxX35xX12xX288xX1xX4e7xX2dxX59xX3xX8exX8fxXdxX3xXexXafxX358xX2dxX59xX3xX27exX10xX3xX82xX1xX15xX4xX3xX4xc24axX2dxX59xX3xXexXafxXcexX2dxX59xX3xXexdf5fxX2dxX1xX3xXexXafxX1bbxX2dxX59xX3xXexX76xX2cxX2dxX59xX3xXexe3e7xXbdxXbdxXbdxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxXcexX19xX72xXaxX12xX0xXdxX29xX59xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1f5xX35xX35xX7xX4xXcexX2dxXexX10xX2dxXexXbdxX201xX1xX6xX2dxXfdxX38xX33xXbdxX201xX2dxX6xXbdxX201xX8exX4xX19xX2dxXbdxX2dxX10xXexX35xX24xX35xXexX2xXbdxX34xX38xX21exX35xX33xX2xX224xX3cxX3cxX33xXf6xXf6xX228xX2xX36xXf6xX33xX33xX36xX2xX36xXfdxX2xX108xX108xX3cxX21exX21exXf6xX228xX36xX108xX34xX21exX33xX33xX34xXf6xX34xXfdxXf6xXfdxX2xXf6xXfdxX36xX3cxX2xXfdxX228xXcexXbdxX10cxXbxX59xX253xX228xX2dxX4xX228xX4xX6xXexX9xX34xX25dxX228xX2dxX4xX228xX10xX1axXdxXfdxX9xX24xX2xX191xX33xX26bxX26bxX10xX4dxX42exXb6xX59xX34xX286xX287xX108xX2a9xX2baxX272xX7xX19xX33xXcexX2acxXcxX82xX426xXcxX34xX54xX8exX26exX108xX108xX5xX286xX24xX42exX24xX283xX47fxX29exX2afxX228xX42exX288xX54xX26exXafxX42exX2acxX38xX72xX1axX426xX54xX228xX4xX38xX478xX54xX2a9xX1axX1xXf6xX38xX2xX1axX4dxXafxX72xX8exX72xX4xX34xX42exX10cxX42exX288xX10cxXdxX72xX29xX26exX38xX29cxX72xX1axX296xXdxX42exXcxXf2xX36xX36xX10xX10xXcexX29exX2afxXcexX8exX47fxX13xXfdxX59xX5xX272xXcdxX72xX4xX286xX296xX24xX2xX286xX25dxXcexX1xX9xX108xX4xX4xX8exX34xX36xX2xX19xX10xX10xX4xX19xX33xX6xX2xX10xX19xX8exX108xX36xX10xX224xXf6xX6xX36xX36xX3cxX224xX19xX34xX224xXf6xX25dxXcexX10xX9xX3cxXcdxX3cxX296xX26exX224xX54xX3cxXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXf2xXdxX19xXexX1xX1f5xX3xXf6xX34xX34xXbxX27exX31fxX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX1f5xX3xX36xX3cxX34xXbxX27exX31fxXaxX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxXcexX19xX72xXaxX12xX0xXdxX29xX59xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1f5xX35xX35xX7xX4xXcexX2dxXexX10xX2dxXexXbdxX201xX1xX6xX2dxXfdxX38xX33xXbdxX201xX2dxX6xXbdxX201xX8exX4xX19xX2dxXbdxX2dxX10xXexX35xX24xX35xXexX2xXbdxX34xX38xX21exX35xX33xX2xX108xX2xXfdxX2xXfdxX3cxX228xX2xX36xXf6xX33xX33xX36xX2xX36xX2xX3cxX2xX34xX21exX33xX33xXfdxX228xX3cxXf6xXf6xX2xXfdxX224xX224xXfdxX21exX21exX36xX36xX224xX108xX3cxX3cxX33xXfdxXf6xX228xXcexXbdxX10cxXbxX59xX253xX228xX2dxX4xX228xX4xX6xXexX9xX34xX25dxX228xX2dxX4xX228xX10xX1axXdxXfdxX9xX24xX2xX191xX33xX26bxX26bxX10xX29exX2dxX224xX27xXf2xX2dxX10xX286xX2baxX2a9xX27xX201xX426xX13xX1xX29exX26exX21exX26bxX1axX2dxX10xX108xXf2xX296xX283xX287xX47fxX36xX7xXfdxX59xX33xX27exX2acxX27xX47fxX283xX228xX286xX27bxX27xX10xX8exX8exX288xX4dxXb6xX2xX201xX33xX10cxX287xX27xXbxX26exX286xX21exX34xX272xX47fxXcdxX286xX27exX27xXb6xXf6xX27exX5xX2dxX27xX10xX72xX5xX2afxX10cxX54xX82xX82xX4dxX59xXfdxX2acxX47fxX2dxX13xX2bbxX1axX29exX3cxX29cxX288xX288xX4dxXf6xX2aaxX296xX1xX228xX82xX34xX272xX5xX19xXf6xX228xX29exXf2xX25dxXcexX1xX9xX21exX224xX201xX4xX36xXf6xX19xX4xX6xX21exX21exX34xX19xX19xX2xX6xX34xX3cxX201xX224xX8exX34xX4xX36xX33xX10xX36xX3cxX10xX3cxX4xX10xX25dxXcexX10xX9xX3cxXcdxX3cxX26exX26exX478xX54xX54xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXf2xXdxX19xXexX1xX1f5xX3xXf6xX34xX34xXbxX27exX31fxX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX1f5xX3xX36xX3cxX34xXbxX27exX31fxXaxX35xX12xX272x110ebxXexX3xX21xX4f8xX3xX2dxX59xX76xdbe5xXdxX3xXb0xX3xX8exX8fxXdxX3xX8exXdxX94xX2dxX3xX27xX28xX29xX3xX27xX2cxX2dxX3xXexXafxXcexX2dxX59xX3xX4xX15xX4xX3xX2dxX59xX66xX72xX3xX2dxX59xX1xX5bxX3xX5xX1axX358xX2dxX3xXb0xX3xX29x1153exX4xX3xX4xX6xXcexXbdxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxXcexX19xX72xXaxX12xX0xXdxX29xX59xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1f5xX35xX35xX7xX4xXcexX2dxXexX10xX2dxXexXbdxX201xX1xX6xX2dxXfdxX38xX33xXbdxX201xX2dxX6xXbdxX201xX8exX4xX19xX2dxXbdxX2dxX10xXexX35xX24xX35xXexX2xXbdxX34xX38xX21exX35xX33xX2xX108xX2xX36xXf6xX3cxXfdxX228xX2xX36xXf6xX33xX33xX36xX2xX224xX108xXf6xX36xX36xXfdxX224xX33xX21exX228xXfdxX21exX3cxX33xX3cxX21exX33xXf6xX2xX36xXf6xX33xX36xX36xX108xX21exX2xX34xX36xX228xXcexXbdxX10cxXbxX59xX253xX228xX2dxX4xX228xX4xX6xXexX9xX34xX25dxX228xX2dxX4xX228xX10xX1axXdxXfdxX9xX24xX2xX191xX33xX26bxX26bxX10xX4dxX2dxX21exX2dxX21exX36xX72xX19xX228xX108xX288xX26exXdxXcxXdxX6xXdxXcdxX59xX6xX3cxX33xX82xXexX228xX10xX3cxX224xX2aaxX286xX29xX27exX42exX27exX2afxX296xX38xX3cxX2dxX27xX2baxX54xX8exX296xX228xX228xX201xX224xX10cxX26bxX228xX36xXf2xX296xXcexXexX72xX2afxX224xXf2xXfdxX272xX13xX21exX2afxX5xX426xXdxX224xX201xX1xX19xX288xX36xXcexX296xX36xXexX272xX2dxX2dxX19xX27bxX29cxX478xX3cxX34xXf2xX286xX201xX287xX13xX19xX34xX47fxX2acxX3cxXb6xX288xX4xX2baxXcdxX108xXafxX478xX2acxX10xXf2xX25dxXcexX1xX9xX10xX33xX224xX19xX21exX34xXfdxX36xX6xX8exX224xX4xX108xX34xX2xXfdxX3cxX2xX108xX10xX36xX19xX8exX36xX10xX36xX224xX201xX34xX19xX4xX6xX25dxXcexX10xX9xX3cxXcdxX3cxX3cxXfdxX26exX3cxXcdxXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXf2xXdxX19xXexX1xX1f5xX3xXf6xX34xX34xXbxX27exX31fxX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX1f5xX3xX36xX3cxX34xXbxX27exX31fxXaxX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxXcexX19xX72xXaxX12xX0xXdxX29xX59xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1f5xX35xX35xX7xX4xXcexX2dxXexX10xX2dxXexXbdxX201xX1xX6xX2dxXfdxX38xX33xXbdxX201xX2dxX6xXbdxX201xX8exX4xX19xX2dxXbdxX2dxX10xXexX35xX24xX35xXexX2xXbdxX34xX38xX21exX35xX33xX2xX3cxX108xXf6xX34xX2xX108xX228xX2xX36xXf6xX33xX33xX36xX2xX108xXf6xX2xX108xX108xX3cxX21exX224xXfdxX228xXf6xX108xXf6xX36xX21exXf6xX33xX33xXfdxX34xX36xX21exX108xX108xX3cxX34xX34xX2xX224xX228xXcexXbdxX10cxXbxX59xX253xX228xX2dxX4xX228xX4xX6xXexX9xX34xX25dxX228xX2dxX4xX228xX10xX1axXdxXfdxX9xX24xX2xX191xX33xX26bxX26bxX10xX26exX27exX29cxX29exX27exX283xX1axX272xX1axX478xX59xX1xX26exX286xX13xX26exX59xX2baxX2dxX426xX10xXfdxX38xX296xX27bxX2dxX1axX29exXcxX478xXf6xX82xXb6xXb6xX4dxX2bbxX7xX10xXdxX10cxXexX82xX2bbxX13xX8exXcdxX47fxX10xX426xX2acxX38xX72xXf6xX2baxX1axX478xX29cxX82xX10xX34xX27xX72xXf2xX27xXdxX47fxXfdxX283xXfdxX2afxXfdxX2dxX21exX283xX296xXexX19xX59xXcexX19xX2aaxX1axX2aaxX13xX2bbxXfdxX2a9xX108xXfdxX7xXdxX2aaxX24xX228xXcxX272xXexX29cxX4xX29cxXdxX2xX272xXf6xX288xX201xX36xX59xX25dxXcexX1xX9xX33xXf6xX33xX3cxX201xX19xX8exXf6xX19xX19xX108xX21exX34xX10xX3cxXfdxX4xX4xX33xXf6xX19xX36xX6xX10xX33xX6xX2xX108xX2xX201xX201xXfdxX25dxXcexX10xX9xX3cxXcdxX3cxX26exXf6xX296xX26bxX296xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXf2xXdxX19xXexX1xX1f5xX3xXf6xX34xX34xXbxX27exX31fxX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX1f5xX3xX36xX3cxX34xXbxX27exX31fxXaxX35xX12xXcdxXdxX94xX2dxX3xX2dxX59xX76xX98dxXdxX3xX4xX1xX10xX2dxX3xX4xX1x1058fxX4xX3xXexX169xX29xX3xX29xX15xXexX3xXb0xX3xX82xX1xX1axX3xX24xX6afxX4xX3xX8exX8fxXdxX3xX26bxX3xX73xX3xX8exX8fxXdxX3xXcdxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxXcexX19xX72xXaxX12xX0xXdxX29xX59xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1f5xX35xX35xX7xX4xXcexX2dxXexX10xX2dxXexXbdxX201xX1xX6xX2dxXfdxX38xX33xXbdxX201xX2dxX6xXbdxX201xX8exX4xX19xX2dxXbdxX2dxX10xXexX35xX24xX35xXexX2xXbdxX34xX38xX21exX35xX33xX2xX224xX21exXf6xXf6xX21exX33xX228xX2xX36xXf6xX33xX33xX36xX2xX21exX21exXf6xX36xX36xXfdxX224xX34xX108xX228xX108xX36xX108xX2xXf6xX34xXfdxX224xX3cxX108xX36xX21exXf6xXfdxX34xXfdxX2xX2xXfdxX228xXcexXbdxX10cxXbxX59xX253xX228xX2dxX4xX228xX4xX6xXexX9xX34xX25dxX228xX2dxX4xX228xX10xX1axXdxXfdxX9xX24xX2xX191xX33xX26bxX26bxX10xX26exX59xX2aaxX4xX2acxX36xX72xX1axX13xXf6xX19xX224xXcxXafxX38xX2a9xX21exX59xX82xX2afxX287xX287xX1axX2xX1xX201xX288xX27xX6xX2afxX3cxX19xX224xXexX54xX4dxX2bbxX2bbxX286xXb6xX2acxX108xX2baxXfdxX38xX27exX5xX8exX27xX29exX288xX478xX288xX42exX2a9xX108xX27bxX2dxXcxX4dxX224xX4dxX288xX272xX8exX478xX6xX2afxX42exX7xX36xX4dxX13xX59xX29xX27xX296xX10xX2bbxX7xX5xX7xXafxX19xX286xX288xX10cxX1axX10cxX26bxXf6xX8exX2aaxX10cxX33xX59xX29xX19xX6xX19xX59xX33xX283xX288xX2xX29cxX4dxX286xX25dxXcexX1xX9xX224xX19xX6xX10xX36xX4xX19xX108xX6xX224xXf6xX19xXf6xX2xX2xX4xX36xX6xX34xX3cxX34xX4xX201xX224xX2xX201xX201xXfdxX108xX8exX6xX4xX25dxXcexX10xX9xX3cxXcdxX3cxX478xX108xXfdxX21exX36xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXf2xXdxX19xXexX1xX1f5xX3xXf6xX34xX34xXbxX27exX31fxX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX1f5xX3xX36xX3cxX34xXbxX27exX31fxXaxX35xX12xX288xX1xX69exX2dxX3xXex11a44xX3xX27exX6xX3xX19xX507xX2dxX59xX3xX2dxX59xX76xX98dxXdxX3xXexX984xXbxX3xXexXafxX1axX2dxX59xX3xX21xX9bfxX2dxX59xX3xX82xX12fxX2dxX3xX21xab65xX4xX3xX8exX8fxXdxX3xX8exXdxX94xX2dxXbdxXbdxXbdxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxXcexX19xX72xXaxX12xX0xXdxX29xX59xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1f5xX35xX35xX7xX4xXcexX2dxXexX10xX2dxXexXbdxX201xX1xX6xX2dxXfdxX38xX33xXbdxX201xX2dxX6xXbdxX201xX8exX4xX19xX2dxXbdxX2dxX10xXexX35xX24xX35xXexX2xXbdxX34xX38xX21exX35xX33xX2xX108xXfdxX33xX36xXfdxX224xX228xX2xX36xXf6xX33xX33xX36xX2xX3cxXfdxXf6xX36xX36xXfdxX224xX3cxX36xX228xX2xX3cxX108xX36xX36xX21exXf6xX33xX108xX36xX224xX36xXfdxX3cxX224xX3cxX2xXfdxX34xX228xXcexXbdxX10cxXbxX59xX253xX228xX2dxX4xX228xX4xX6xXexX9xX34xX25dxX228xX2dxX4xX228xX10xX1axXdxXfdxX9xX24xX2xX191xX33xX26bxX26bxX10xX4dxX296xX1axX42exX36xX228xX2afxX296xXf6xX108xXexX29exX19xX1axX27bxX2dxX21exX59xXcxX228xX287xX27bxX286xX29xXf2xX10xX24xX2aaxX296xX2a9xX7xX2dxX10xXexX426xX283xX2xX47fxXafxX1axX8exX2afxX27bxX1axX10cxXf6xX201xXf2xX2acxX21exX59xX72xX296xX2xX288xXexXdxX286xX27bxXf2xX10xX108xX38xX33xX59xXcdxX26exX36xX27xX10cxXb6xX1xX26exX2a9xX5xX201xX10cxXafxXcexXcexXcexXfdxX4dxX29xXexX2bbxXf2xX283xXexX5xXf6xX478xX108xX4xX2dxX13xX296xX8exXcxX2baxX108xX29xX5xXbxXcexX38xX72xX59xX25dxXcexX1xX9xX8exX36xX19xX2xX10xX34xX6xXf6xX2xX3cxX21exX33xX4xX33xX33xX224xX21exX201xX201xX2xX19xX3cxX10xX34xX33xX2xX19xX8exXf6xX33xX33xX34xX25dxXcexX10xX9xX3cxXcdxX3cxX36xXf6xX36xX224xX33xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXf2xXdxX19xXexX1xX1f5xX3xXf6xX34xX34xXbxX27exX31fxX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX1f5xX3xX36xX3cxX34xXbxX27exX31fxXaxX35xX12xX478xX15xX4xX3xX82xXdxXcexXexX3xX2dxX59xX1c6xXdxX3xX2dxX59xX1xX5bxX3xX4xX693xX2dxX59xX3xX4xX1xX984xXexX3xX82xX12fxX2dxX3xX2dxX59xX76xX98dxXdxXbdxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxXcexX19xX72xXaxX12xX0xXdxX29xX59xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1f5xX35xX35xX7xX4xXcexX2dxXexX10xX2dxXexXbdxX201xX1xX6xX2dxXfdxX38xX33xXbdxX201xX2dxX6xXbdxX201xX8exX4xX19xX2dxXbdxX2dxX10xXexX35xX24xX35xXexX2xXbdxX34xX38xX21exX35xX33xX2xX224xXf6xX108xX33xXf6xX224xX228xX2xX36xXf6xX33xX33xX36xX2xX21exX21exX2xX108xX108xX3cxX21exX36xX2xX228xXfdxX108xXfdxXf6xX21exXfdxX108xX108xX21exX34xX108xXfdxX108xX36xX33xX34xX2xX36xX36xX228xXcexXbdxX10cxXbxX59xX253xX228xX2dxX4xX228xX4xX6xXexX9xX34xX25dxX228xX2dxX4xX228xX10xX1axXdxXfdxX9xX24xX2xX191xX33xX26bxX26bxX10xX4dxX286xX2bbxX10cxX27bxX288xX33xX1xX42exXexX2aaxX1xX33xX2acxX8exX4xX1xX2a9xX201xX3cxX29exX6xX228xX4dxX2bbxX296xX1xX2xX2baxXbxX1xX2afxX296xX26exX34xX7xX296xX19xX286xX21exX54xXfdxX228xX286xX426xXcexX27exX34xXf6xX296xX21exX426xX38xXbxX3cxX24xX27exX27xX108xX108xX2dxX2acxX27bxX42exX38xX26exX4xX2a9xXcxX224xX13xX8exX29exXfdxX13xX228xXcdxX38xX224xXcdxX13xX6xX5xX34xX6xX2a9xX228xX26exX54xX21exX1xX108xX29exX26bxX6xX2afxX59xX4dxX47fxX10cxX21exXf2xX33xX286xX4xX224xX201xX286xX25dxXcexX1xX9xX33xX224xX8exX8exX6xX201xX19xX201xX224xX2xX19xX36xX34xX224xX6xX34xX4xX33xX108xX34xX33xX36xX10xX224xX4xX2xX2xX8exX6xX201xX34xXf6xX25dxXcexX10xX9xX3cxXcdxX3cxX26exX26bxX26bxX296xX108xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXf2xXdxX19xXexX1xX1f5xX3xXf6xX34xX34xXbxX27exX31fxX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX1f5xX3xX36xX3cxX34xXbxX27exX31fxXaxX35xX12xX13xX1xX358xX2dxX59xX3xX4xX1xX5bxX3xX19xX76xX7cxXdxX3xX8exXdxX94xX2dxX73xX3xX82xX1xX1axX3xX24xX6afxX4xX3xX21xX25xX2dxX3xX4f7xX4f8xX4xX3xX478xX76xX7cxX4xX3xX4xX693xX2dxX59xX3xXexX984xXbxX3xXexXafxX1axX2dxX59xX3xXafxeed3xXexX3xX21xX358xX2dxX59xX3xX82xX1xX15xX4xX1xX3xXexX1xX6xX29xX3xXb6xX1axX6xX2dxXbdxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxXcexX19xX72xXaxX12xX0xXdxX29xX59xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1f5xX35xX35xX7xX4xXcexX2dxXexX10xX2dxXexXbdxX201xX1xX6xX2dxXfdxX38xX33xXbdxX201xX2dxX6xXbdxX201xX8exX4xX19xX2dxXbdxX2dxX10xXexX35xX24xX35xXexX2xXbdxX34xX38xX21exX35xX33xX2xX108xX36xX21exX3cxX34xX224xX228xX2xX36xXf6xX33xX33xX36xX2xX36xX33xX3cxX2xX34xX21exX33xX33xX34xX228xX224xX2xX3cxXf6xX2xXfdxX224xX3cxX21exX3cxX108xX21exX34xXf6xX224xX36xX33xXf6xX36xX228xXcexXbdxX10cxXbxX59xX253xX228xX2dxX4xX228xX4xX6xXexX9xX34xX25dxX228xX2dxX4xX228xX10xX1axXdxXfdxX9xX24xX2xX191xX33xX26bxX26bxX10xX296xX26bxXcdxX27xX2xX42exX36xXfdxX27xXbxX2aaxX2acxX29cxX426xX82xX201xX426xX287xXfdxX426xXexX13xX287xX26exX33xX27bxX26exX72xX27xX47fxXafxXcxX42exX201xX5xX2afxX29xX54xXcdxX34xX6xX8exXexXf2xX26exX47fxX224xX34xX1xX2baxX224xX26exX33xX1axX24xX19xX36xX82xXexX2a9xX24xX272xX27exX29exX1xX288xX2baxX33xX82xX82xX54xX283xX29xXf6xX283xX27bxX1xX4xX4dxX2dxX24xXf2xX33xX296xX72xX286xX5xX2xXf2xX4dxX228xX2xX478xX29xXcxX47fxX6xX2aaxX2bbxXafxXfdxX21exX224xX2a9xX286xXf2xX21exX59xX25dxXcexX1xX9xX224xX4xXf6xX6xX6xX33xX3cxX19xX8exX108xXf6xX19xX21exXf6xX8exX33xXfdxX224xX6xX19xX2xX224xX201xX33xXfdxX36xXf6xX108xX3cxX4xX34xXfdxX25dxXcexX10xX9xX3cxXcdxX3cxX224xX224xX21exX21exXf6xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXf2xXdxX19xXexX1xX1f5xX3xXf6xX34xX34xXbxX27exX31fxX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX1f5xX3xX36xX3cxX34xXbxX27exX31fxXaxX35xX12xX478xX1xXdxX25xX1axX3xXexeffdxXdxX3xX29xX1axX4f8xX2dxX73xX3xX2dxX1xX76xX2dxX59xX3xX5xX76xX77xX2dxX59xX3xX2dxX59xX76xX98dxXdxX3xXb0xX3xX27xX28xX29xX3xX27xX2cxX2dxX3xX24xdcc5xX2dxX3xX4xX1xX984xXexX3xX82xX12fxX2dxX73xX3xX4xX1xXcexX3xXexX1xX119bxX72xX3xX7xX9bfxX4xX3xX1xXca8xXexX3xX4x11c25xX6xX3xX19xX1axX3xX5xX1dxX4xX1xX3xX8exXdxX94xX2dxX3xX27xX28xX29xX3xX27xX2cxX2dxX3xX21xX1322xXdxX3xX24xX7cxXdxX3xX19xX1axX3xX82xX1xX15xX4xX1xXbdxX0xX35xXbxX12
Phùng Sắc