Hội LHPN huyện Lang Chánh chuẩn bị Đại hội phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021-2026
(Baothanhhoa.vn) - Sau chỉ đạo điểm thành công Đại hội đại biểu (ĐHĐBPN) thị trấn Lang Chánh, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Lang Chánh đã tổ chức rút kinh nghiệm chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn huyện. Đến nay, 10/10 tổ chức Hội LHPN xã, thị trấn đã tổ chức ĐHĐBPN thành công tốt đẹp, bảo đảm đúng thời gian. Đại hội các đơn vị đã bầu tổng số Ban chấp hành gồm 120 đồng chí, trong đó có 80 đồng chí tái cử, 40 đồng chí được bầu mới.
71a5x1203fx134a3x13a6fxc633x136e4x127cfxc8eexfdc9xX7x13f8exd955x9e3bx11a21xb52bxfcd2xX5x71c9xXaxX3xX7xXex967cxX5xX10xX9xXaxXexX10x11614xXexb261xX6xX5xXdxcfedxbeabx10488xX3x11712x8089xX7xXexXdx12694xX15x7343xXax12ed1xX0xX7xXex1291cx8d5cxX23xX22xX2fxe6adx11a13xXdxX3xf4e3xX38xebc9x7766xX3xX1xX27xX15x8cddxX23xX3xX3cxX6xX23xX22xX3x88e0xX1xb2a3xX23xX1xX3xX4xX1xX27xec0axX23xX3xf9cdxd738xX3x12587xc670xXdxX3xX1xX39xXdxX3xXbxX1xc6e1xX3xX23x7f3fxX3xX1xX27xX15xX44xX23xX3xX23xX1xXdxX44x1351bxX3xa2a0xc5b1xX3xe612xe7d5xX79xX2xX1exX79xX7axX79x814bxX0x7307xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX83xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX6x118eexXaxX2fx7fd3xX6xX27xX3xX4xX1xfd99xX3xa062xX5cxX34xX3xXa9xXdx13c43xX74xX3xXexX1xf52fxX23xX1xX3xX4x1392axX23xX22xX3xX5bxX5cxXdxX3xX1xX39xXdxX3xXa9xX5cxXdxX3xX58xXdxXafxX27xX3xb491xX5bxX38xX5bx889dxX3exX3fx10f81xX3xXexX1xX59xX3xXexX33xd150xX23xX3xX3cxX6xX23xX22xX3xX4cxX1xX4exX23xX1xd2c7xX3xX23xX1xXdxX44xX74xX3xX76xX77xX3xX79xX7axX79xX2xX1exX79xX7axX79xX81xXeaxX3xXd2xX6xX23xX3xXcxX1xee95xd5e6xX23xX22xX3x1000exX65xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX38xX3exX3fxX3xX1xX27xX15xX44xX23xX3xX3cxX6xX23xX22xX3xX4cxX1xX4exX23xX1xX3xXa9x10ca6xX3xXexca6cxX3xX4xX1x7c34xX4xX3xX33xa9dbxXexX3xX76xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX44xX74xX3xX4xX1xXa7xX3xXa9xX5cxX34xX3xX4xX4exX4xX3xXa9xe6c2xX23xX3xX10bxX59xX3xXexX33x13b92xX23xX3xXa9xX59xX6xX3xX58xXb4xX23xX3xX1xX27xX15xX44xX23x10551xX3xX5bx10de4xX23xX3xX23xX6xX15xXeaxX3xX2xX7axX83xX2xX7axX3xXexX12cxX3xX4xX1xX130xX4xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX38xX3exX3fxX3xX1cxX129xXeaxX3xXexX1xX59xX3xXexX33xXddxX23xX3xXa9xX129xX3xXexX12cxX3xX4xX1xX130xX4xX3xX5bxX38xX5bxXd2xX3exX3fxX3xXexX1xXb4xX23xX1xX3xX4xXb9xX23xX22xX3xXexcf37xXexX3xXa9xf056xXbxXeaxX3xX58xea0axX34xX3xXa9xX1bexX74xX3xXa9xX134xX23xX22xX3xXexX1xX107xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX168xX3xX5bxX5cxXdxX3xX1xX39xXdxX3xX4xX4exX4xX3xXa9xX150xX23xX3xX10bxX59xX3xXa9xX129xX3xX58xf0e9xX27xX3xXexX12cxX23xX22xX3xX7xX1b5xX3xXd2xX6xX23xX3xX4xX1xXddxXbxX3xX1xXb4xX23xX1xX3xX22xfddfxX74xX3xX2xX79xX7axX3xXa9xX206xX23xX22xX3xX4xX1xca20xXeaxX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXa9xeeefxX3xX4xX21exX3xc083xX7axX3xXa9xX206xX23xX22xX3xX4xX1xX214xX3xXexX4exXdxX3xX4x121c4xXeaxX3x10128xX7axX3xXa9xX206xX23xX22xX3xX4xX1xX214xX3xXa9xX106x11528xX4xX3xX58xX1ecxX27xX3xX74x133cexXdxX168xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX34xX9exX15xXaxX2fxX0xXdxX74xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9exXexX1xX27xX74xX58xX3xXdxX4cxX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax8254xXdxX9exXexX1xX24xX3xX223xd611xb5c1xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xcef9xX79x8d90xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX83xX83xXdxX168xX58xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX168xX10bxX23xX83xX23xX10xX288xX7xX83xX79xX2xX2xX223xX83xX2xX237xX291xX9exX2a0xX2xX81xX29exX29exX79xX29exXexX79xX29exX79xX2a0xX81xX5xX7axX168xX26xXbxX22xaf41xX33xX9xX290xX81xX290xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xXdxX3xX3cxX38xX3exX3fxX3xX1xX27xX15xX44xX23xX3xX3cxX6xX23xX22xX3xX4cxX1xX4exX23xX1xX3xX4xX1xX27xX55xX23xX3xX58xX59xX3xX5bxX5cxXdxX3xX1xX39xXdxX3xXbxX1xX65xX3xX23xX68xX3xX1xX27xX15xX44xX23xX3xX23xX1xXdxX44xX74xX3xX76xX77xX3xX79xX7axX79xX2xX1exX79xX7axX79xX81xXaxX3xX288xXdxX9exXexX1xX9xXaxX223xX290xX291xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX29exX79xX2a0xXaxX3xX83xX2fxX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX4cxX1xc60fxX3xXexX59xX4xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX38xX3exX3fxX3xX3cxX6xX23xX22xX3xX4cxX1xX4exX23xX1xX3xX4xX1xX65xXbxX3xX1bexX23xX1xX3xX5xX106xX27xX3xX23xXdxX44xX74xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xX3xXd2xX4cxX38xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX38xX3exX3fxX3xX1cxX129xX3xebb6xX158xX23xX3xXcxX1x103b0xX23xX22xXeaxX3xX23xX1xXdxX44xX74xX3xX76xX77xX3xX79xX7axX2xX81xX1exX79xX7axX79xX2xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX34xX9exX15xXaxX2fxX3fxX1x1312bxX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xXb9xX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xXexX12cxX3xX4xX1xX130xX4xX3xX5bxX38xX5bxXd2xX3exX3fxX3xX4xXddxXbxX3xX4xX150xX3xX7xfc6axX3xX4xX36dxX6xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX38xX3exX3fxX3xX1xX27xX15xX44xX23xX3xX3cxX6xX23xX22xX3xX4cxX1xX4exX23xX1xX3xXa9xX106xX245xX4xX3xX4xX1xX27xX55xX23xX3xX58xX59xX3xX4xX1xX27xX3xXa9xX4exX34xXeaxX3xXa9xX1bexX74xX3xX58xX1bexX34xX3xX23xX22xX1xXdxX158xX74xX3xXexX134xX4xXeaxX3xXexX33xX6xX23xX22xX3xXexX33xc575xX23xX22xX3xX10bxXb4xX3xXexX1xXb4xX23xX1xX3xX4xXb9xX23xX22xX3xXexX1b5xXexX3xXa9xX1b9xXbxXeaxX3xXa9xX106xX245xX4xX3xX4xXddxXbxX3xX36dxX15xXeaxX3xX4xX1xX214xX23xX1xX3xb45axX27xX15xe240xX23xX3xXa9xX59xX6xX3xXbxX1xX106xX150xX23xX22xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xc958xX23xXeaxX3xXa9xX4exX23xX1xX3xX22xXdxX4exX3xX4xX6xX34xX168xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX34xX9exX15xXaxX2fxX0xXdxX74xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4cxX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX288xXdxX9exXexX1xX24xX3xX223xX7axX7axXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2a0xX79xX237xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX83xX83xXdxX168xX58xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX168xX10bxX23xX83xX23xX10xX288xX7xX83xX79xX2xX2xX223xX83xX2xX237xX291xX9exX2a0xX2xX81xX29exX29exX29exX7axXexX2a0xX291xX2xX7axX237xX5xX7axX168xX26xXbxX22xX2dfxX33xX9xX2a0xX291xX291xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xXdxX3xX3cxX38xX3exX3fxX3xX1xX27xX15xX44xX23xX3xX3cxX6xX23xX22xX3xX4cxX1xX4exX23xX1xX3xX4xX1xX27xX55xX23xX3xX58xX59xX3xX5bxX5cxXdxX3xX1xX39xXdxX3xXbxX1xX65xX3xX23xX68xX3xX1xX27xX15xX44xX23xX3xX23xX1xXdxX44xX74xX3xX76xX77xX3xX79xX7axX79xX2xX1exX79xX7axX79xX81xXaxX3xX288xXdxX9exXexX1xX9xXaxX223xX7axX7axXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2a0xX79xX237xXaxX3xX83xX2fxX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX4cxX4exX4xX3xXa9xX5cxXdxX3xX58xXdxXafxX27xX3xX9ex12405xX3xX5bxX38xX5bxXd2xX3exX3fxX3xX1cxX129xX3xX3b3xX158xX23xX3xfc8cxX1xX106xX150xX23xX22xXeaxX3xX23xX1xXdxX44xX74xX3xX76xX77xX3xX79xX7axX79xX2xX1exX79xX7axX79xX81xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX34xX9exX15xXaxX2fxX38xXdxX44xX23xX3xX23xX6xX15xXeaxX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX38xX3exX3fxX3xX1xX27xX15xX44xX23xX3xX3cxX6xX23xX22xX3xX4cxX1xX4exX23xX1xX3xXa9xX6xX23xX22xX3xXexXdxX16bxXbxX3xXexX65xX4xX3xX4xX1xX27xX55xX23xX3xX58xX59xX3xX4xX4exX4xX3xXa9xXdxX494xX27xX3xX76xXdxX44xX23xX3xXexXdxX16bxXbxX3xXexX1xX10xX34xX3xXa9xXafxX3xXexX12cxX3xX4xX1xX130xX4xX3xX5bxX38xX5bxXd2xX3exX3fxX3xX1xX27xX15xX44xX23xX3xX23xX1xXdxX44xX74xX3xX76xX77xX3xX79xX7axX79xX2xX1exX79xX7axX79xX81xXeaxX3xX9exX5dbxX3xX76xXdxX16bxX23xX3xXexX12cxX3xX4xX1xX130xX4xX3xX10bxXb4xX34xX3xXexX1xX4exX23xX22xX3xX291xX1exX79xX7axX79xX2xX168xX3xXcxX1xX10xX34xX3xXa9xX21exX3xX7x10cd4xX3xXexX4a8xXbxX3xXexX33xX27xX23xX22xX3xX1cxc33exX15xX3xX9exX5dbxX23xX22xX3xX58xX4exX34xX3xX4xX4exX34xX3xX4xX1xX214xX23xX1xX3xXexX33xX59xXeaxX3xX1cxX6d1xX15xX3xX9exX5dbxX23xX22xX3xXa9xX494xX3xX4exX23xX3xX23xX1xX6d1xX23xX3xX7xX5dbxX2dxX3xXbxX1xX1b5xXdxX3xX1xX245xXbxX3xXa9xX55xX15xX3xX74xX5cxX23xX1xX3xXexX27xX15xX158xX23xX3xXexX33xX27xX15xX494xX23xX3xXexX33xX106xX24dxX4xXeaxX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX10bxXb4xX3xX7xX6xX27xX3xX5bxX5cxXdxX3xX1xX39xXdxX2dxX3xXbxX1xX4exXexX3xXa9xX39xX23xX22xX3xX4xX4exX4xX3xXbxX1xX34xX23xX22xX3xXexX33xXb4xX34xX3xXexX1xXdxX3xXa9xX27xX6xX3xX1cxX6d1xX15xX3xX9exX5dbxX23xX22xX3xX4xX1xXdxXeaxX3xXexX12cxX3xX1xX39xXdxX3xX10bxX68xX23xX22xX3xX74xX5cxX23xX1xX2dxX3xXbxX1xX65xX3xX23xX68xX3xX22xXdxX134xXbxX3xX23xX1xX6xX27xX3xXbxX1xX4exXexX3xXexX33xXdxXafxX23xX3xX76xXdxX23xX1xX3xXexX16bxX3xX10bxX106xX107xX23xX3xX1xX39xXeaxX3xXexf659xX23xX22xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX4a8xXbxX168xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX34xX9exX15xXaxX2fxX0xXdxX74xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4cxX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX288xXdxX9exXexX1xX24xX3xX223xX7axX7axXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2a0xX81xX7axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX83xX83xXdxX168xX58xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX168xX10bxX23xX83xX23xX10xX288xX7xX83xX79xX2xX2xX223xX83xX2xX291xX290xX9exX2a0xX2xX290xX2a0xX2a0xX2xX81xXexX79xX237xX79xX2a0xX7axX5xX7axX168xX26xXbxX22xX2dfxX33xX9xX81xX291xX291xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xXdxX3xX3cxX38xX3exX3fxX3xX1xX27xX15xX44xX23xX3xX3cxX6xX23xX22xX3xX4cxX1xX4exX23xX1xX3xX4xX1xX27xX55xX23xX3xX58xX59xX3xX5bxX5cxXdxX3xX1xX39xXdxX3xXbxX1xX65xX3xX23xX68xX3xX1xX27xX15xX44xX23xX3xX23xX1xXdxX44xX74xX3xX76xX77xX3xX79xX7axX79xX2xX1exX79xX7axX79xX81xXaxX3xX288xXdxX9exXexX1xX9xXaxX223xX7axX7axXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2a0xX81xX7axXaxX3xX83xX2fxX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX3cxX129xX23xX1xX3xXa9xX5cxX34xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX38xX3exX3fxX3xX1xX27xX15xX44xX23xX3xX10bxXb4xX3xX5xX129xX23xX1xX3xXa9xX5cxX34xX3xX1cxX129xX3x1356axXdxX6xX34xX3xXcxX1xXdxX44xX23xX3xX4xX1xX65xXbxX3xX1bexX23xX1xX3xX5xX106xX27xX3xX23xXdxX44xX74xX3xX10bxX24dxXdxX3xXd2xX4cxX38xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX38xX3exX3fxX3xX1cxX129xXeaxX3xX23xX1xXdxX44xX74xX3xX76xX77xX3xX79xX7axX79xX2xX1exX79xX7axX79xX81xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX34xX9exX15xXaxX2fxXcxX5cxXdxX3xX4xX4exX4xX3xX4xXddxXbxX3xX1xX39xXdxX3xX4xX150xX3xX7xX410xX3xXexX214xX4xX1xX3xX4xX5dbxX4xX3xX1xX106xX410xX23xX22xX3xX130xX23xX22xX3xX4xX4exX4xX3xXbxX1xX34xX23xX22xX3xXexX33xXb4xX34xX3xXexX1xXdxX3xXa9xX27xX6xX3xX58x9ddaxX23xX22xX3xX23xX1xXdxX494xX27xX3xX10bxXdxX44xX4xX3xX5xXb4xX74xX3xXexX1xXdxX16bxXexX3xXexX1xX5dbxX4xXeaxX3xX4xX65xX3xXexX1xXafxXeaxX3xX23xX1xX106xX3xXexX1xX5dbxX4xX3xX1xXdxX44xX23xX3xXexX1b5xXexX3xX4xXb9xX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xX10bxX44xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX74xXb9xXdxX3xXexX33xX106xX107xX23xX22xXeaxX3xX22xXdxX1bexX74xX3xXexX1xXdxXafxX27xX3xX7xX234xX3xX9exX65xX23xX22xX3xXexX134xXdxX3xX23xXdxX5xX34xX23xX2dxX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX38xX3exX3fxX3xX4xX4exX4xX3xX1cxX129xX3xX74xXdxX494xX23xX3xX23xX134xXdxX3xXexX1xXddxXbxX3xX1cxX6d1xX15xX3xX9exX5dbxX23xX22xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX39xXdxX3xXbxX1xX65xX3xX23xX68xX3xX76xXdxXafxX27xX3xX74x107eexX27xXeaxX3xXexX214xX4xX1xX3xX4xX5dbxX4xX3xXexX1xX6xX74xX3xX22xXdxX6xX3xX1cxX6d1xX15xX3xX9exX5dbxX23xX22xX3xX23xXb9xX23xX22xX3xXexX1xXb9xX23xX3xX74xX24dxXdxX2dxX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX38xX3exX3fxX3xX1cxX129xX3xX22xXdxX4exXbxX3xX58xXdxX158xX23xX3xX22xXdxX24dxXdxX3xXexX1xX5dbxX4xX3xX1xXdxX44xX23xX3xX4xX27xX39xX4xX3xX10bxX4a8xX23xX3xXa9xX39xX23xX22xX3xX1cxX6d1xX15xX3xX9exX5dbxX23xX22xX3x746exX29exX3xX76xX1xXb9xX23xX22xXeaxX3xX2a0xX3xX7xX5cxX4xX1x11d3cxcdf1xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf059xX27xXexX1xX34xX33xXaxX2fxX3cxX158xX3xX38xXb4xX0xX83xXbxX2f
Lê Hà