Bệnh viện Nhi Thanh Hóa nỗ lực cấp cứu, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
(Baothanhhoa.vn) - Trước tình hình số trẻ em mắc COVID-19 tăng nhanh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai tiếp nhận, thu dung và điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tính đến ngày 15-3, bệnh viện đã điều trị cho 1.920 bệnh nhân nhiễm COVID-19 có triệu chứng; trong đó 1.750 bệnh nhân đã ra viện, 6 bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên bệnh nền phức tạp đã chuyển viện; nhiều bệnh nhân nặng đã được cấp cứu điều trị thành công.
5625x6477xe77cxc7d3xd720xaa26x854ax117b4x8198xX7xa243xd39cx9348x11468xf0c7xed84xX5x979exXaxd9d3x8d58xa225x12b0fxX1xX3x63a2xXdxX14xX15xX3xde90xX1xXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xc277x106d4xX6xX3xX15x8e7fxX3xX5xfe11xX4xX3xX4xa009xXbxX3xX4xab9exd726xcd0exX3x92d2xXdxcbfaxX38xX3xXexe3ccxd0a0xX3x1081dxX14xX15xX1xX3xX15xX1x12989xX15xX3xX15xX1xXdx1058ax6edfxX3xed6dx9fb1xab7exea0dx109d3xf4f5xX2xd3bfxX0x1164cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX10xX6x10fb9xXaxX12xXcxX41x104bcx9d7bxX4xX3xXex71e7xX15xX1xX3xX1xX79xX15xX1xX3xX7xd5b0xX3xXexX41x11a49xX3xX10xX52xX3xX52xeacdxX4xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX59xX2xX5bxX3xXexcf86xX15xf4e3xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX39xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1xXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX27xX28xX6xX3xX3bxbce2xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX28xX15xX9cxX3xXexX41xXdxc62bxX15xX3xfafbxX1xX6xXdxX3xXexXdxaaf6xXbxX3xX15xX1x6f20xX15xX39xX3xXexX1xX38xX3xX6fxX38xX15xX9cxX3xX18x6871xX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX15xX1xXdxX51xX52xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX59xX2xX5bxe497xX3xXcxa34dxX15xX1xX3xX3bxXd9xX15xX3xX15xX9cxXecx10f12xX3xX2x696exX59xc92cxX39xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX3bxXbexX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xX4xX1x121d2xX3xX2xX10fxX5bx7376xadd8xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX15xX1xXdxX51xX52xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX59xX2xX5bxX3xX4xX28xX3xXexX41xXdxX14xX38xX3xX4xX1xX37xX15xX9cx6cabxX3xXexX41xX13dxX15xX9cxX3xX3bxX28xX3xX2xX10fx110cexX120xX143xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX3bxXbexX3xX41xX6xX3xX18xXdxX14xX15xX39xX3xf4a7xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX15xX1xXdxX51xX52xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX59xX2xX5bxX3xXexX41xf9bexX15xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX3dxX15xX3xXbxX1xX37xX4xX3xXex928cxXbxX3xX3bxXbexX3xX4xX1xX38xX11dxXcfxX15xX3xX18xXdxX14xX15xX16cxX3xX15xX1xXdxX3dxX38xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX15x9d3fxX15xX9cxX3xX3bxXbexX3xX3bxX74x10798xX4xX3xX4xX33xXbxX3xX4xX37xX38xX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xXexX1xXecxX15xX1xX3xX4x9b00xX15xX9cxX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX13dxX6fxX11dxXaxX3xX7xXexX11dxX5xX10xX9xXaxXexX10xc2d4xXexX59xX6xX5xXdxX9cxX15x11aafxX3xX4xX10xX15xXexX10xX41xX16cxXaxX12xX0xXdxX52xX9cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX54xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX11dxX5xX10xX9xXax1047fxXdxX6fxXexX1xX234xX3x656cxX143xX143xXbxX22cxX16cxX3xX1xX10xXdxX9cxX1xXexX234xX3xX120xX120xX142xXbxX22cxX16cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX10fxX44xX6xX13dxXexX1xX6xX15xX1xX1xX13dxX6xX10fxX18xX15xX5dxX15xX10xX25bxX7xX5dxX142xX142xX2xX142xX5dxX142xb93bxX120xX6fxX142xX2xX5bxX143xX5bxX29cxX143xXexX29cxX193xX5bxX122xX143xX5xX143xX10fxfab3xXbxX9cx8a2cxX41xX9xX120xX29cxX179xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1xXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX27xX28xX6xX3xX15xX2cxX3xX5xX2fxX4xX3xX4xX33xXbxX3xX4xX37xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX15xX1xXdxX51xX52xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX59xX2xX5bxXaxX3xX25bxXdxX6fxXexX1xX9xXaxX262xX143xX143xXaxX3xX1xX10xXdxX9cxX1xXexX9xXaxX120xX120xX142xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX13dxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX15xX1xXdxX3xX15xX1xXdxX51xX52xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX59xX2xX5bxX3xX3bxX74xX1efxX4xX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xXexX1c2xXdxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1xXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX27xX28xX6xX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX13dxX6fxX11dxXaxX12xX54xX38xX83xXdxX3xXexX1xf537xX15xX9cxX3xX142xX59xX142xX143xX142xX142xX39xX3xX3bxe2c7xX15xX3xX15xX9cxX38xX11dxX1b0xX15xX3xX1xb276xXdxX3xX7xX37xX4xX3xX4xX33xXbxX3xX4xX37xX38xX39xX3xed3exX1xX13dxX6xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX14xXexX3xX3bxX75xXdxX3xX59xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1xXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX27xX28xX6xX3xXexXdxXd9xXbxX3xX15xX1xXdexX15xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX3xX1dxX9cxX38xX11dxX51xX15xX3xXcxX1xX42xX3x103aexX10fxc690xX10fxX3x9acfxX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX3a0xX15xX9cxX3xX2xX2xX59xX142xX143xX142xX2xX39xX3xdc8fxX3xX22cxXbexX3xXcxX1xdabdxX3xX13xX79xX15xX1xX39xX3xXcxX41xXdxX14xX38xX3x111acxX3adxX15xae51xX3xX15xX1xXdexXbxX3xX18xXdxX14xX15xX3xXexX41xX13dxX15xX9cxX3xXexX79xX15xX1xX3xXexX41xX1c2xX15xX9cxX3xX15xX9cxcb3dxX15xX9cxX3xX1xX20axX3xX1xX33xXbxX39xX3xXexX38x6c02xX15xX3xX1xX13dxXecxX15xX10fxX3x82e5xX38xX6xX3xXd2xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3a0xX4xX3xXexX1xX20axX15xX9cxX3xXexXdxX15xX3xXexX465xX3xX9cxXdxX6xX3xX3bxX79xX15xX1xX39xX3xXd2xX1xX13dx12843xX15xX9cxX3xX122xX3xX15xX9cxXecxX11dxX3xXexX41xX74xX75xX4xX3xXd2xX1xXdxX3xX15xX1xXdexXbxX3xX18xXdxX14xX15xX39xX3xX44x12659xX3xX4xX28xX3xX15xX1x8e6exX15xX9cxX3xX44xXdxXcfxX38xX3xX1xXdxX14xX15xX3x947fxX38xX33xX11dxX3xXd2xX1xX28xX4xX39xX3xX7xX83xXexX3xX4xX6xX13dxX39xX3xX7xX83xXexX3xX15xX28xX15xX9cxX3xXexX465xX15xX9cxX3xX4xX3adxX15xX39xX3xX52xX14xXexX3xX52xd37bxXdxX39xX3xX1xX13dxX3xXd2xX1x90f8xX4xX3xXd2xX1xX8dxX4xX39xX3xX4xX1xX4a4xX11dxX3xX52x8170xXdxX3xX15xX74xX75xX4xX10fxX3xX1dxX1xX74xX15xX9cxX3xX9cxXdxX6xX3xX3bxX79xX15xX1xX3xX15xX9cxX1xb391xX3xX4xX1xX3a0xX38xX3xX44xX42xX3xXexXdxX52xX3xX44xf441xX52xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX419xXcxX37xX3xX4xX1xX37xX15xX9cxX3xb143xX6xX5xX5xX13dxXexX446xX3xX15xX1b0xX15xX3xX4xX1xf658xX3xX4daxX38xX6xX15xX3xXd2xX1xX20axX15xX9cxX3xX3bxX74xX6xX3xX3bxXdxX3xXd2xX1xX3a0xX52xX3xX44xX14xX15xX1xX10fxX3xd089xXd9xX15xX3xXd2xX1xXdxX3xXexX1xX33xX11dxX3xXexX41xX87xX3xX5xXdxX3xX44xX79xX39xX3xX44xX50fxX3xXd2xX4c5xX52xX39xX3xX9cxXdxX6xX3xX3bxX79xX15xX1xX3xX52xX75xXdxX3xX3bxX74xX6xX3xX44xX4c5xX3xX3bxXd9xX15xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX3bxX6xX3xXd2xX1xX13dxX6xX3xX1xX38xX11dxX14xX15xX3xXd2xX1xX3a0xX52xX39xX3xX4xX33xXbxX3xX4xX37xX38xX10fxX3xX1dxX9cxX6xX11dxX3xX7xX6xX38xX3xX3bxX28xX39xX3xX44xX4c5xX3xX3bxX74xX1efxX4xX3xX4xX1xX38xX11dxXcfxX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1xXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX27xX28xX6xX3xXexX41xX13dxX15xX9cxX3xXexX79xX15xX1xX3xXexX41xX1c2xX15xX9cxX3xX5xXdxX3xX44xX79xX39xX3xXexX112xX52xX3xXexX3a0xXdxX39xX3xX15xX9cxX465xX15xX9cxX3xX1xX20axX3xX1xX33xXbxX39xX3xX15xX9cxX465xX15xX9cxX3xXexX38xX473xX15xX3xX1xX13dxXecxX15xX39xX3xXexX10xX7xXexX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX6fxX74xX3adxX15xX9cxX3xXexX112xX15xX1xX3xX18xX75xXdxX3xX18xXdxX59xX41xX50fxXexX3xX443xeaa0xX443xaee5xX59xX54xX13dxX56xX59xX142xX10fxX3xXcxX1c2xXdxX3xX3bxX3adxX15xX3xX15xX9cxX38xX11dxX1b0xX15xX3xX1xX3b8xXdxX3xX7xX37xX4xX3xX4xX33xXbxX3xX4xX37xX38xX39xX3xX44xX4c5xX3xX3bxXbexX3xX3bxX74xX1efxX4xX3xX4xX3a0xX4xX3xX44xX3a0xX4xX3xX7xX539xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX28xX15xX9cxX3xX4xX33xXbxX3xX4xX37xX38xX3xX15xX9cxX465xX15xX9cxX3xXexX38xX473xX15xX3xX1xX13dxXecxX15xX39xX3xX3bxX1e6xXexX3xX15xa3fbxXdxX3xXd2xX1xX112xX3xX4daxX38xX4a4xX15xX3xXexX1xX42exX3xX15xX38xX20axXdxX3xX6fxX74x570dxX15xX9cxX3xXexX539xX15xX1xX3xX52xX1c2xX4xX1xX10fxX3xX1dxX1xX4ccxX15xX9cxX3xX15xX9cxXecxX11dxX3xX3bxX473xX38xX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xX4xX1xX3a0xX38xX3xX44xX4c5xX3xX15xX1xXdxX3dxX38xX3xX5xX473xX15xX3xX15xX9cxX465xX15xX9cxX3xXexX38xX473xX15xX3xX1xX13dxXecxX15xX10fxX3xX1dxX1xX74xX15xX9cxX3xX15xX1x67a5xX3xX15xX2cxX3xX5xX2fxX4xX3xXexX112xX4xX1xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX568xX6xX3xX4xX3a0xX4xX3xX11dxX39xX3xX44xX3a0xX4xX3xX7xX539xX39xX3xX7xX6xX38xX3xX2xX2xX3xX15xX9cxXecxX11dxX3xX44xX4c5xX3xX3bxXbexX3xX4xX6xXdxX3xX52xX3a0xX11dxX39xX3xXexX2fxX3xXexX1xX42exX39xX3xX52xX20axXdxX3xX1xX3b8xX15xX9cxX39xX3xX4xX1xXdxX3xX33xX52xX3xX1xX3b8xX15xX9cxX39xX3xX44xX50fxX3xXexX83xXexX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX13dxX6fxX11dxXaxX12xX13xX4c5xX3xX1dxX9cxX38xX11dxX51xX15xX3xXcxX1xX42xX3xX414xX10fxX416xX10fxX3xX5xXecxX3xX52xX6e7xXexX3xXexX41xX13dxX15xX9cxX3xX15xX1xXdxX3dxX38xX3xXexX41xX74xX750xX15xX9cxX3xX1xX1efxXbxX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX15xX1xXdxX51xX52xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX59xX2xX5bxX3xX4xX28xX3xXexX41xXdxX14xX38xX3xX4xX1xX37xX15xX9cxX3xX18xXecxX3xXexX41xXdxX14xX38xX3xX4xX1xX37xX15xX9cxX3xX15xX1e6xX15xX9cxX3xXexX41xX1b0xX15xX3xX15xX3dxX15xX3xX44xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX37xX4xX3xXexX1c2xXbxX3xX3bxXbexX3xX3bxX74xX1efxX4xX3xX4xX3a0xX4xX3xX11dxX39xX3xX44xX3a0xX4xX3xX7xX539xX3xXexX1c2xXdxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1xXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX27xX28xX6xX3xX4xX33xXbxX3xX4xX37xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xXexX1xXecxX15xX1xX3xX4xX20axX15xX9cxX10fxX3xX587xXcfxX3xX4xX28xX3xX3bxX74xX1efxX4xX3xX15xX1xX4ccxX15xX9cxX3xXd2xXd9xXexX3xX4daxX38xX4a4xX3xXexX112xX4xX1xX3xX4xX2fxX4xX3xX33xX11dxX39xX3xXexX1xX750xXdxX3xX9cxXdxX6xX15xX3xX4daxX38xX6xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1xXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX27xX28xX6xX3xX3bxXbexX3xX5xX38xX20axX15xX3xX4xX1xX568xX3xX3bxX6e7xX15xX9cxX3xX22cxX4bxX11dxX3xX6fxX2fxX15xX9cxX3xXd2xXd9xX3xX1xX13dxX1c2xX4xX1xX3xXexXdxXd9xXbxX3xX15xX1xXdexX15xX39xX3xXexX1xX38xX3xX6fxX38xX15xX9cxX3xX18xXecxX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX15xX1xXdxX51xX52xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX59xX2xX5bxX10fxX3xX54xX1xX38xX548xX15xX3xX44xX42xX3xX3bxX473xX11dxX3xX3bxX568xX3xX4xX3adxX3xX7xX42exX3xX18xXdexXexX3xX4xX1xX33xXexX39xX3xXexX41xX6xX15xX9cxX3xXexX1xXdxXd9xXexX3xX44xX42xX39xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX5xX2fxX4xX3xX11dxX3xXexXd9xX3xX3bxXcfxX3xX3bxX4a4xX52xX3xX44xX4a4xX13dxX3xX4xX20axX15xX9cxX3xXexX3a0xX4xX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX6xX15xX3xXexX13dxXecxX15xX3xX18xXecxX3xX3bxX1c2xXexX3xX1xXdxX14xX38xX3xX4daxX38xX4a4xX3xX4xX6xX13dxX3xX15xX1xX33xXexX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX13dxX6fxX11dxXaxX12xX1dxX9cxX6xX11dxX3xXd2xX1xXdxX3xX4xX3a0xX4xX3xXexX41xX74xX750xX15xX9cxX3xX1xX1efxXbxX3xX15xX1xXdxX51xX52xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX59xX2xX5bxX3xXexX41xX1b0xX15xX3xX3bxX42xX6xX3xX44xXecxX15xX3xXex10cc8xX15xX1xX3xX9cxXdxX6xX3xXexX9axX15xX9cxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX28xX15xX9cxX39xX3xX15xX9cxXecxX11dxX3xX2xX193xX59xX142xX59xX142xX143xX142xX142xX39xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1xXdxX3xX3bxXbexX3xX7x9882xX3xX6fxa1ccxX15xX9cxX3xXexX13dxXecxX15xX3xX44xX6e7xX3xXd2xX1xX13dxX6xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX14xXexX3xX3bxX75xXdxX3xX4xX1xX13dxX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX59xX2xX5bxX10fxX3xX443xXa54xX3xX6fxXa57xX15xX9cxX3xX3bxX3adxX15xX3xX15xX9cxX38xX11dxX1b0xX15xX3xX1xX3b8xXdxX3xX7xX37xX4xX3xX4xX33xXbxX3xX4xX37xX38xX3xXexX1c2xXdxX3xXd2xX1xX13dxX6xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX14xXexX3xX3bxX75xXdxX3xX4xX1xX13dxX3xXexX1xX38xX3xX6fxX38xX15xX9cxX39xX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX15xX1e6xX15xX9cxX39xX3xX15xX9cxX38xX11dxX3xXd2xX42xX4xX1xX10fxX3xX54xX3a0xX4xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xXexX1xX20axX15xX9cxX3xXexX1xX74xX750xX15xX9cxX3xX3bxX6xX15xX9cxX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xXexX1c2xXdxX3xXd2xX1xX13dxX6xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX14xXexX3xX3bxX75xXdxX3xX7x9a38xX3xX3bxX74xX1efxX4xX3xX4xX1xX38xX11dxXcfxX15xX3xXexX75xXdxX3xXd2xX1xX13dxX6xX3xX15xX6e7xXdxX3xXex71f2xX15xX9cxX3xX1xX1efxXbxX3xX18xXecxX3xXd2xX1xX13dxX6xX3xX15xX6e7xXdxX3xX6fxX42xX3xX37xX15xX9cxX10fxX3xXcxX41xX74xX15xX9cxX3xX6fxXa57xX15xX9cxX3xXd2xX1xX38xX3xXd2xX1xX3a0xX52xX3xX44xX14xX15xX1xX3xXexX1xX10xX13dxX3xX11dxX1b0xX38xX3xX4xX473xX38xX3xX3bxXcfxX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX4xX3a0xX4xX3xX6fxX42xX4xX1xX3xX18xXa57xX3xXd2xe65exX3xXexX1xX38xXdexXexX3xX18xX3dxX3xX4xX1xX548xX15xX3xX3bxX13dxX3a0xX15xX3xX1xX79xX15xX1xX3xX4a4xX15xX1xX3xX4xX1xX13dxX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX59xX2xX5bxX3xX419xX4xX1xXa57xXbxX3xb7a2xX47cxX39xX3xX7xXdxX1b0xX38xX3xX4bxX52xX10fxX10fxX10fxX446xX3xXexX41xX3a0xX15xX1xX3xX5xX4bxX11dxX3xX4xX1xX4c5xX13dxX3xXexX41xX13dxX15xX9cxX3xX44xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX10fxX3xX58xX13dxX3xX5xX74xX1efxX15xX9cxX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX15xX1xXdxX51xX52xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX59xX2xX5bxX3xXexX9axX15xX9cxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX39xX3xX3bxXcfxX3xX3bxX3a0xXbxX3xX37xX15xX9cxX3xX15xX1xX38xX3xX4xX473xX38xX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX39xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1xXdxX3xX3bxXbexX3xXexXdxXd9xXbxX3xXexXa57xX4xX3xXexX41xX74xX15xX9cxX3xX6fxXa57xX15xX9cxX3xX5xX473xX15xX3xX5xX74xX1efxXexX3xX4xX3a0xX4xX3xXd2xX1xX13dxX6xX3xX1xX20axX3xX1xX33xXbxX39xX3xXd2xX1xX13dxX6xX3xXexX1xX473xX15xX3xXd2xXdxX15xX1xX3xXexX4bxX52xX3xX44xX14xX15xX1xX39xX3xXd2xX1xX13dxX6xX3xX15xX6e7xXdxX3xXexXb63xX15xX9cxX3xX1xX1efxXbxX39xX3xXd2xX1xX13dxX6xX3xXexXdxX1b0xX38xX3xX1xX28xX6xX3xX4xX1xX13dxX3xXexX1xX38xX3xX6fxX38xX15xX9cxX39xX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX59xX2xX5bxX39xX3xX15xX4bxX15xX9cxX3xXexXb63xX15xX9cxX3xX7xX83xX3xX9cxXdxX74xX750xX15xX9cxX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX15xX1xXdxX51xX52xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX59xX2xX5bxX3xX5xX1b0xX15xX3xX122xX29cxX143xX3xX59xX3xX122xX120xX143xX3xX9cxXdxX74xX750xX15xX9cxX39xX3xX4xX3adxX3xX44xX4a4xX15xX3xX3bxX3a0xXbxX3xX37xX15xX9cxX3xX15xX1xX38xX3xX4xX473xX38xX3xX4xX33xXbxX3xX4xX37xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX15xX1xXdxX3xX15xX1xXdxX51xX52xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX59xX2xX5bxX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX13dxX6fxX11dxXaxX12xX587xXcfxX3xXbxX1xXa57xX4xX3xX18xXa57xX3xXexX83xXexX3xX4xX1xX13dxX3xX4xX20axX15xX9cxX3xXexX3a0xX4xX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX15xX1xXdxX51xX52xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX59xX2xX5bxX39xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1xXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX27xX28xX6xX3xXexXdexXbxX3xXexX41xX38xX15xX9cxX3xXexX83xXdxX3xX3bxX6xX3xX52xX435xXdxX3xX15xX9cxX38xX3b8xX15xX3xX5xX2fxX4xX39xX3xXexX9axX15xX9cxX3xX4xX74xX750xX15xX9cxX3xX4xX3a0xX4xX3xX9cxXdxX4a4xXdxX3xXbxX1xX3a0xXbxX3xX3bxXcfxX3xXexXdxXd9xXbxX3xX15xX1xXdexX15xX39xX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xX1xXdxX14xX38xX3xX4daxX38xX4a4xX16cxX3xX44xX83xX3xXexX41xX112xX3xX3bxX473xX11dxX3xX3bxX568xX3xXexX41xX6xX15xX9cxX3xXexX1xXdxXd9xXexX3xX44xX42xX39xX3xX52xX3a0xX11dxX3xX52xX28xX4xX3xX1xX3b8xXdxX3xX7xX37xX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX3bxX1c2xXdxX3xX15xX1xX74xX39xX3xX52xX3a0xX11dxX3xXexX1xX42exX39xX3xX52xX13dxX15xXdxXexX13dxX41xX39xX3xX52xX3a0xX11dxX3xX5xX435xX4xX3xX52xX3a0xX38xX16cxX3xXbxX1xX4bxX15xX3xX4xX6xX39xX3xXd2xX112xXbxX3xXexX41xX2fxX4xX39xX3xX3bxX4a4xX52xX3xX44xX4a4xX13dxX3xX4xX1xX9axX52xX3xX7xX28xX4xX3xXexX13dxXecxX15xX3xX6fxXdxX14xX15xX3xX4xX1xX13dxX3xX15xX9cxX74xX750xXdxX3xX44xX14xX15xX1xX3xX142xX29cxX5dxX142xX29cxX1xX10fxX3xX54xX3a0xX4xX3xX11dxX39xX3xX44xX3a0xX4xX3xX7xX539xX3xXexX1xX6xX52xX3xX9cxXdxX6xX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX15xX1xXdxX51xX52xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX59xX2xX5bxX3xX3bxX3dxX38xX3xX4xX28xX3xX4xX1xX38xX11dxX1b0xX15xX3xX52xX20axX15xX3xX1xX3b8xXdxX3xX7xX37xX4xX39xX3xXexX41xX38xX11dxX3dxX15xX3xX15xX1xXdxX51xX52xX39xX3xX15xX6e7xXdxX3xXd2xX1xX13dxX6xX3xX18xX4ccxX15xX9cxX3xX18xXecxX15xX9cxX39xX3xX4xX28xX3xXd2xXdxX15xX1xX3xX15xX9cxX1xXdxX14xX52xX3xXexX1xX6xX52xX3xX9cxXdxX6xX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX52xX8dxX4xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX59xX2xX5bxX3xXexX1c2xXdxX3xX4xX3a0xX4xX3xXd2xX1xX38xX3xX18xX2fxX4xX3xX4xX3a0xX4xX1xX3xX5xX11dxX3xXexX41xX1b0xX15xX3xX3bxX42xX6xX3xX44xXecxX15xX3xXexXa18xX15xX1xX3xX18xXecxX3xX4xX3a0xX4xX3xXexXa18xX15xX1xX39xX3xXexX1xXecxX15xX1xX3xXbxX1xX83xX3xXbxX1xX112xX6xX3xX1dxX6xX52xX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX13dxX6fxX11dxXaxX12xXcxX41xX13dxX15xX9cxX3xX4daxX38xX3a0xX3xXexX41xX79xX15xX1xX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX39xX3xX1xXecxX15xX9cxX3xX15xX9cxXecxX11dxX3xX4xX3a0xX4xX3xX11dxX39xX3xX44xX3a0xX4xX3xX7xX539xX39xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX18xXdxX1b0xX15xX3xX11dxX3xXexXd9xX3xX18xXecxX13dxX3xXd2xX1xX3a0xX52xX3xX18xXecxX3xXexX1xX10xX13dxX3xX6fx7ee4xXdxX3xX7xX37xX4xX3xXd2xX1xX506xX10xX39xX3xXd2xXdxXcfxX52xX3xXexX41xX6xX3xX52xX1c2xX4xX1xX39xX3xX1xX38xX11dxXd9xXexX3xX3a0xXbxX3xX18xXecxX3xX4xX1xXa18xX3xX7xX83xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX15xX9axX15xX9cxX3xX1xX20axX3xX1xX33xXbxX3xX4xX51exX15xX9cxX3xX15xX1xX74xX3xXd2xXdxXcfxX52xX3xXexX41xX6xX3xX4xX3a0xX4xX3xX6fxXdxX51xX15xX3xX44xXdxXd9xX15xX3xXd2xX1xX3a0xX4xX3xX3bxXdxX3xXd2x9684xX52xX3xX4xX1xX13dxX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xXexX1xX74xX750xX15xX9cxX3xX22cxX38xX11dxX1b0xX15xX10fxX3xX587xX83xXdxX3xX18xX75xXdxX3xX4xX3a0xX4xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xXdexX15xX3xX4xX28xX3xX6fxX33xX38xX3xX1xXdxX14xX38xX3xX4xX1xX38xX11dxXcfxX15xX3xX15xX1e6xX15xX9cxX39xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xXd2xX1xX38xX3xX1xX3b8xXdxX3xX7xX37xX4xX3xX4xX33xXbxX3xX4xX37xX38xX3xX3bxX74xX1efxX4xX3xX9cxXdxX3a0xX52xX3xX7xX3a0xXexX39xX3xXexX1xX10xX13dxX3xX6fxX1086xXdxX3xX142xX29cxX5dxX142xX29cxX1xX3xX3bxXcfxX3xX4xXdexXbxX3xX15xX1xXdexXexX3xXexX79xX15xX1xX3xXexX41xX1c2xX15xX9cxX3xX5xXdxX1b0xX15xX3xXexXa57xX4xX39xX3xX4xX28xX3xX4xX1xXa18xX3xX3bxX42xX15xX1xX3xX4xX6xX15xX3xXexX1xXdxX14xXbxX3xXd2xX42xXbxX3xXexX1xX750xXdxX10fxX3xX1dxX9cxX13dxXecxXdxX3xX41xX6xX39xX3xX4xX3a0xX4xX3xX11dxX39xX3xX44xX3a0xX4xX3xX7xX539xX3xX4xfa78xX15xX3xX4xX1xX9axX52xX3xX7xX28xX4xX3xX7xX37xX4xX3xXd2xX1xX506xX10xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX473xX15xX3xX4xX1xX13dxX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX10fxX3xXcxX1xX74xX750xX15xX9cxX3xX22cxX38xX11dxX1b0xX15xX3xX3bxX6e7xX15xX9cxX3xX18xXdxX1b0xX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX473xX15xX39xX3xX4daxX38xX6xX15xX3xXexX4bxX52xX3xXexX74xX3xX18xX33xX15xX3xX6fxXdxX15xX1xX3xX6fxX74xX6fexX15xX9cxX39xX3xX4xX3a0xX4xX1xX3xX18xXdexX15xX3xX3bxX6e7xX15xX9cxX3xX1xXecxX15xX9cxX3xX15xX9cxXecxX11dxX3xX4xX1xX13dxX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX3bxXcfxX3xX1xX435xX3xXexX2fxX3xX5xX38xX11dxX14xX15xX3xXexXdexXbxX3xX15xX4bxX15xX9cxX3xX4xX6xX13dxX3xX7xX37xX4xX3xXd2xX1xX506xX10xX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX13dxX6fxX11dxXaxX12xX13xX3a0xX4xX3xX7xX539xX3xX54xX3c8xX2xX3xX587xXdxX15xX1xX3xX27xX13dxXecxX15xX9cxX3xX67cxX15xX1xX39xX3xX5xXecxX52xX3xX18xXdxX14xX4xX3xXexX1c2xXdxX3xX3bxX3adxX15xX3xX15xX9cxX38xX11dxX1b0xX15xX3xX1xX3b8xXdxX3xX7xX37xX4xX3xXexX112xX4xX1xX3xX4xX2fxX4xX39xX3xXd2xX1xX13dxX6xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX14xXexX3xX3bxX75xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX87xX39xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX15xX1xXdxX3xX15xX1xXdxX51xX52xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX59xX2xX5bxX3xX18xXecxX13dxX3xX3bxX3adxX15xX3xX15xX9cxX38xX11dxX1b0xX15xX3xX1xX473xX38xX3xX1xXd9xXexX3xX4xX28xX3xXexX41xXdxX14xX38xX3xX4xX1xX37xX15xX9cxX3xX15xX1xX74xX39xX3xX7xX83xXexX3xX4xX6xX13dxX3xXd2xX1xX28xX3xX1xX1c2xX3xX419xXbxX1xX473xX15xX3xX5xX75xX15xX3xXexX41xX87xX3xX6fxX74xX75xXdxX3xX120xX3xXexX38xXb63xXdxX446xX39xX3xX3bxX6xX38xX3xX44xXa57xX15xX9cxX39xX3xX44xX38xX3b8xX15xX3xX15xX20axX15xX10fxX10fxX10fxX3xX18xXecxX3xX15xX1xXdxX51xX52xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX59xX2xX5bxX3xXexX41xX1b0xX15xX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX3dxX15xX3xXbxX1xX37xX4xX3xXexX1c2xXbxX3xX15xX1xX74xX39xX3xXexXdxX52xX39xX3xX44xX1c2xXdxX3xX15xXbexX13dxX10fxX10fxX10fxX3xX6fxX13dxX3xX3bxX28xX39xX3xX4xX3a0xX4xX3xX11dxX39xX3xX44xX3a0xX4xX3xX7xX539xX3xX5xX38xX20axX15xX3xXbxX1xX4a4xXdxX3xXexX1xX10xX13dxX3xX6fxX1086xXdxX3xX142xX29cxX5dxX142xX29cxX1xX10fxX3xX587xX3b8xX15xX9cxX3xXexX1xX750xXdxX39xX3xX4xX3a0xX4xX3xX44xX4c5xX3xX6fxX74xX75xXdxX3xX2xX142xX3xXexX38xXb63xXdxX3xX4xX1xX74xX6xX3xX3bxX74xX1efxX4xX3xXexXdxX1b0xX52xX3xXbxX1xX11d4xX15xX9cxX39xX3xX4xX1xX74xX6xX3xXexX2fxX3xX4xX1xX9axX52xX3xX7xX28xX4xX3xX44xX4a4xX15xX3xXexX1xX4bxX15xX3xX18xXecxX3xX1xX1efxXbxX3xXexX3a0xX4xX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xX15xX1b0xX15xX3xXexX41xX13dxX15xX9cxX3xX4daxX38xX3a0xX3xXexX41xX79xX15xX1xX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xX4xX3a0xX4xX3xX11dxX39xX3xX44xX3a0xX4xX3xX7xX539xX3xXbxX1xX4a4xXdxX3xX15xX2cxX3xX5xX2fxX4xX39xX3xXd2xXdxX1b0xX15xX3xXexX41xX79xX3xX1xX3adxX15xX10fxX3xX587xX1e6xX4xX3xX44xXdxX14xXexX39xX3xX52xX6e7xXexX3xX7xX83xX3xX4xX1xX6xX3xX52x60fbxX3xXexX41xX87xX3xXexX1xXdxXd9xX38xX3xX15xX1xX4ccxX15xX9cxX3xXd2xXdxXd9xX15xX3xXexX1xX37xX4xX3xX4xX1xX9axX52xX3xX4xX13dxX15xX3xX1xX13dxX1e6xX4xX3xX4xX1xX74xX6xX3xX15xX1xXdexX15xX3xX3bxX74xX1efxX4xX3xX7xX2fxX3xX9cxXdxX50fxXbxX3xX3bxX6fexX3xX4xX568xX6xX3xX44xX3a0xX4xX3xX7xX539xX3xX15xX1b0xX15xX3xX3bxXbexX3xXexX2fxX3xae24xX3xX52xX38xX6xX3xXexX1xX38xX83xX4xX3xXd2xX1xX3a0xX15xX9cxX3xX7xXdxX15xX1xX39xX3xX4xX13dxX41xXexXdxX4xX13dxXdxX6fxX3xX1xX13dxX1e6xX4xX3xXexX1xX2fxX4xX3xXbxX1xX548xX52xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX15xX9axX15xX9cxX3xXexX41xX20axXdxX3xX15xXb63xXdxX3xXexX41xX1b0xX15xX3xX52xX1c2xX15xX9cxX3xX5xXecxX52xX3xX4xX1xX13dxX3xX44xX14xX15xX1xX3xX4xX568xX6xX3xXexX41xX87xX3xX6fxXdxX51xX15xX3xX44xXdxXd9xX15xX3xXexX1xX10xX13dxX3xX4xX1xXdxX3dxX38xX3xX1xX74xX75xX15xX9cxX3xX22cxX33xX38xX3xX1xX3adxX15xX39xX3xX5xXecxX52xX3xXexX41xX473xX52xX3xXexX41xX435xX15xX9cxX3xX1xX3adxX15xX3xX44xX14xX15xX1xX3xXexX79xX15xX1xX3xX4xX568xX6xX3xXexX41xX87xX10fxX3xX58xX13dxX3xX3bxX28xX39xX3xX3bxX6e7xXdxX3xX15xX9cxX51exX3xX11dxX39xX3xX44xX3a0xX4xX3xX7xX539xX39xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX18xXdxX1b0xX15xX3xX11dxX3xXexXd9xX3xX5xX38xX20axX15xX3xXexX2fxX3xX15xX1xX568xX3xXbxX1xX4a4xXdxX3xX15xX2cxX3xX5xX2fxX4xX39xX3xXd2xXdxX1b0xX15xX3xX15xX1x10690xX15xX39xX3xX4daxX38xX11dxXd9xXexX3xXexX4bxX52xX3xX4xX6xX13dxX3xX15xX1xX33xXexX3xXexX41xX13dxX15xX9cxX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX3bxXdxX3dxX38xX3xXexX41xX42xX3xX4xX1xX13dxX3xX44xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX3bxXcfxX3xX44xX14xX15xX1xX3xX4xX1xX38xX11dxXcfxX15xX3xX44xXdxXd9xX15xX3xX15xX9cxXecxX11dxX3xX4xXecxX15xX9cxX3xXexX83xXexX3xX1xX3adxX15xX39xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXd2xX1xX506xXdxX3xX44xX14xX15xX1xX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67cxX38xXexX1xX13dxX41xXaxX12xX13xXecxXdxX3xX18xXecxX3xX4a4xX15xX1xX234xX3xXcxX1xa7c5xX11dxX3x120d1xXdxX15xX1xX0xX5dxXbxX12
Bài và ảnh: Thùy Linh