Iraq tiến hành cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn
Ngày 10/10, Iraq tiến hành cuộc tổng tuyển cử trươc thời hạn.
5ee0x8cc7xb655xb089xd068x770cxd14dxaeeexc7e7xX7xadedx8b30x8139x6203x8921x9329xX5x71b5xXax8c5axad0exa74dxX6x611dxX3xXexXdx70a1xa0f0xX3xX1x6a6fxX1bxX1xX3xX4xbd88x9e69xX4xX3xe229xd59cxX23xX3xX4x9bfexX3xX16xX23xe331xX4xX3xX1xX24xXdxX3xXexX14xad77xc871xX4xX3xXexX1x63f3xXdxX3xX1xd13fxX1bxX0xbd09xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx66cdxX10xX6xbe72xXaxX12xb4ecxba81xX1ex8804xX3xX2x8c1dxX46xX2xX61xd5bexX3xX13xX14xX6xX16xX3xXexXdxX1axX1bxX3xX1xX1exX1bxX1xX3xX4xX23xX24xX4xX3xXexc095xX1bxX5cxX3xXexX23xX5exa07exX1bxX3xX4xX2cxX3xXexX14xX39x889dxX4xX3xXexX1xX3fxXdxX3xX1xX43xX1bxe4cdxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx907cxX6xXbxXexXdx7bc3xX1bxXaxX12xX0xXdx745bxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXb2xX7x77c9xXbxX1xXacxXexXacxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxX58xXdxX7xXbxX5xX6xX5ex61d4xX3xX27xX5xXacxX4x7c75xcd70xX3xXb2xX6xX14xX5cxXdxX1bxXbfxX5xX10xc361xXexXd5xX3xX6xX23xXexXacxXdcxX3xXb2xX6xX14xX5cxXdxX1bxXbfxX14xXdxX5cxX1xXexXd5xX3xX6xX23xXexXacxXdcxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xXexXdxX1axX1bxX3xX1xX1exX1bxX1xX3xX4xX23xX24xX4xX3xX27xX28xX23xX3xX4xX2cxX3xX16xX23xX30xX4xX3xX1xX24xXdxX3xXexX14xX39xX3axX4xX3xXexX1xX3fxXdxX3xX1xX43xX1bxX3xX1x6e05xX1bxX1xX3xe256xX1bxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX97xX27xX6xXacxXexX1xX6xX1bxX1xX1xXacxX6xX97x77a1xX1bxX46xX1bxX10x6b2cxX7xX46xd128xX2x63bcxX61xX46xX169xX16bx7923xX58xX61xX2xc306xX16bxX174xX169x853fxXexX178xX169xX2xX178xX5xX2xX97x719dxXbxX5cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xXexXdxX1axX1bxX3xX1xX1exX1bxX1xX3xX4xX23xX24xX4xX3xX27xX28xX23xX3xX4xX2cxX3xX16xX23xX30xX4xX3xX1xX24xXdxX3xXexX14xX39xX3axX4xX3xXexX1xX3fxXdxX3xX1xX43xX1bxXaxX3xX58xX6xXexX6xXbfxXbxX1xXacxXexXacxXbfxXacxX14xXdxX5cxXdxX1bxX6xX5xXbfxX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXd5xX46xX46xX4xX58xX1bxXdxXb2xX5cxX97xX161xXdxX10xXexX1bxX6xXb2xXbxX5xX23xX7xX97xX161xX1bxX46xXexX178xX169xX61xX46xX23xXbxX5xXacxX6xX58xX10xX58xX46xX1xXacxXexX1bxX1bx7f5cxX46xX169xX61xX169xX2x7179xX2xX61xX20fxX2xX61xX46xXexXexd81dxX161xX1bxXdxX14xX6xX16xX97xX181xXbxX5cxXaxX3xX46xX12xX5bxX5cxX39xX3fxXdxX3xX58xXdxX3xXexX145xX1bxX3xX27xb4c5xX3xXbxX1xXdxX1axX23xX3xXexX14xXacxX1bxX5cxX3xX4xX23xX24xX4xX3xX27xX28xX23xX3xX4xX2cxX3xX5x8950xXbxX3xXbxX1xc505xXbxX3xXexX43xXdxX3xe13fxXdxX83xXb2xX3xX27xX28xX23xX3xX4xX2cxX3xb43exX3x727exX14xX27xXdxX5xX65xX3xX13xX14xX6xX16xX97xX3x8403xd1e7xX1bxX1xXd5xX3xX26ax686fxc122xX46xXcxXcx9c21xa635xX5bx9f2cxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd806xXacxX58xX5exXaxX12xXa7xX255xX4xX3xX25cxXdxX83xXb2xX3xX27xX235xX3xXbxX1xXdxX1axX23xX3xX27x9e3fxXexX3xX25cxX28xX23xX3xXb2xX268xX3xX4xX2cxX6xX3xX161xX1exXacxX3xX5x99faxX4xX3xX174xX1xX3xX7xX255xX1bxX5cxX3xX5cxXdxX3fxX3xX25cxc858xX6xX3xXbxX1xX39xX8cxX1bxX5cxX3xX277xX2xX2xX1xX3xX5cxXdxX3fxX3xX284xXdx8d8axXexX3xX5bxX6xXb2xX286xX3xX161xX1exX3xX58x7d44xX3xXdbxXdxX1axX1bxX3xX25cx6615xX1bxX5cxX3xX4xX2cxX6xX3xX5xX2c2xX4xX3xX2x86b2xX1xX3xX4xcbc6xX1bxX5cxX3xX1bxX5cxX1exX5exX97xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xXacxX58xX5exXaxX12xX55xX1exX1bxX5cxX3xX4xX1xdf67xX4xX3xX16xX23xX6xX1bxX3xX7xX255xXexX3xX161xXdx6e42xX1bxX3xX4xac71xX6xX3xd23cxXdxX33fxX1bxX3xXb2xXdxX1bxX1xX3xX4xX1xc925xX23xX3xd976xX23xX3xX277xbff2xdaf2xX286xX3xX161xX1exX3xX346xXdxX33fxX1bxX3xX1xb215xXbxX3xX16xX23xX30xX4xX3xX25cx8ad5xX3xX25cxX1axX1bxX3xX13xX14xX6xX16xX3xX25cxX83xX3xXexX1xX10xXacxX3xX58x96baxXdxX3xX1xXacxX43xXexX3xX25cxX24xX1bxX5cxX3xX27xX28xX23xX3xX4xX2cxX97xX3xX26axX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xX3xXexX43xXdxX3xX13xX14xX6xX16xX3xX25cxX36fxX3xX25cxX39xX366xX4xX3xXexX1xX2afxXexX3xX4xX1xc6fcxXexX65xX3xXex64bfxXexX3xX4xX145xX3xX4xX255xX4xX3xX7xX352xX1bxX3xX27xX6xX5exX3xXexX14xX33fxX1bxX3xX4xX145xX3xX1bxX39xX3axX4xX3xX25cxX2fbxX1bxX5cxX3xX4xX2cxX6xX3xXex71b1xX3xXexX30xXdxX3x659bxX46xX2xX61xX3xX25cxX1axX1bxX3xX7xX255xX1bxX5cxX3xX2xX2xX46xX2xX61xX97xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xXacxX58xX5exXaxX12x975dxX3bdxXexX3xb6efxXexX3xX1bxX1xX1exX3xX16xX23xX6xX1bxX3xX7xX255xXexX3xX58xX2f3xX3xX25cxXacxX255xX1bxX3xc0bdxX1bxX5cxX3xX4xX2cxX3xX161xXdxX33fxX1bxX3xX1bxX1exXacxX3xX7x7d84xX3xX5cxXdxX1exX1bxX1xX3xX25cxX39xX366xX4xX3xX7xX2f3xX3xX343xX1bxX5cxX3xX1xX24xX3xX4xX343xX6xX3xX4xX2cxX3xXexX14xXdxX3xXexX14xXacxX1bxX5cxX3xX4xX23xX24xX4xX3xX27xX28xX23xX3xX4xX2cxX3xX5xX28xX1bxX3xX1bxX1exX5exX97xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xXacxX58xX5exXaxX12xXcxX14xXacxX1bxX5cxX3xX27xX1exXdxX3xXbxX1xX255xXexX3xX27xXdxX83xX23xX3xX1bxX5cxX1exX5exX3xX308xX46xX2xX61xX65xX3xXcxX1xX343xX3xXexX39xX3axX1bxX5cxX3xX13xX14xX6xX16xX3x6ec6xX23xX7xXexX6xXe7xX6xX3xX6xX5xXbfxa19axX6xX58xX1xX10xXb2xXdxX3xX25cxX36fxX3xX25cxadfdxX3xX4xX250xXbxX3xX161xX3bdxX1bxX3xX25cxX4d8xX3xX4xX145xXdxX3xX4xX255xX4xX1xX65xX3xX1bxX1xX3bdxX1bxX3xXb2xX43xX1bxX1xX3xX4xX2cxX3xXexX14xXdxX3xX13xX14xX6xX16xX3xX4xX2fbxX3xbfaaxX4xX8cxX3xX1xX24xXdxX3xX5xX2d2xX4xX1xX3xX7xX2cxe40dxX3xX25cxX83xX3xX27xX28xX23xX3xX4xX1xd0f2xX1bxX3xX1bxX1xc256xX1bxX5cxX3xX4xX255xX3xX1bxX1xX352xX1bxX3xX4xX2fbxX3xX1bxe02fxX1bxX5cxX3xX5xX2f3xX4xX65xX3xX1bxX1xX527xX1bxX5cxX3xX1bxX5cxX39xX3fxXdxX3xXdbxX1x849fxX1bxX5cxX3xX161xX39xX3axX1bxX5cxX3xX161xX1exXacxX3xX27xX33fxX3xX27xX30xXdxX3xXexX1xX6xXb2xX3xX1bxX1x97d2xX1bxX5cxX3xX161xX1exX3xX4xX2fbxX3xXdbxX1xX145xX3xX1bxX537xX1bxX5cxX3xX25cxX39xX6xX3xX14xX6xX3xX1bxX1xX527xX1bxX5cxX3xX508xX4xX145xXdxX3xX4xX255xX4xX1xX3xXexXacxX1exX1bxX3xX58xXdxX2e7xX1bxX3xX268xX3xXb2xX522xXdxX3xX4xX3bdxXbxX3xX25cxX24xX97xX517xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xXacxX58xX5exXaxX12xc60bxX5exX3xX27xX6xX1bxX3xX27xX28xX23xX3xX4xX2cxX3xX4xX1xXacxX3xX27xXdxX1axXexX3xX7xX442xX3xX4xX54exX1bxX5cxX3xX27xX30xX3xXdbxX1axXexX3xX16xX23xX145xX3xX7xX8cxX3xX27xX24xX3xXexX14xXacxX1bxX5cxX3xX161x85c3xX1bxX5cxX3xX169xX16bxX3xX5cxXdxX3fxX3xX7xX6xX23xX3xXdbxX1xXdxX3xXdbxX1axXexX3xXexX1xX2c2xX4xX3xX1xXacxX43xXexX3xX25cxX24xX1bxX5cxX3xX27xX235xX3xXbxX1xXdxX1axX23xX97xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xXacxX58xX5exXaxX12xXcxX1xX10xXacxX3xX5c1xX5exX3xX27xX6xX1bxX3xX296xX28xX23xX3xX4xX2cxX3xX25cxX24xX4xX3xX5xX250xXbxX3xX4xX3bdxXbxX3xX4xX6xXacxX3xX13xX14xX6xX16xX65xX3xXexX14xXacxX1bxX5cxX3xX4xX23xX24xX4xX3xX27xX28xX23xX3xX4xX2cxX3xX5xX28xX1bxX3xX1bxX1exX5exX65xX3xXdbxX1xXacxX145xX1bxX5cxX3xX169xX16bxX3xXexX14xXdxX2e7xX23xX3xX4xX2cxX3xXexX14xXdxX3xX25cxX343xX3xXexX39xX3xX4xX255xX4xX1xX3xX7xX442xX3xX27xX28xX23xX3xX14xX6xX3x635exX169xX3ecxX3xX25cxX43xXdxX3xX27xXdxX83xX23xX3xXexX3e6xX3xX6acxX97xX169xX16bxX3ecxX3xX431xX1bxX5cxX3xX4xX2cxX3xX161xXdxX33fxX1bxX3xXexX1xX23xX24xX4xX3xX2xX178xX174xX3xX25cxX145xX1bxX5cxX3xXbxX1xX255xXdxX3xX161xX1exX3xX5xXdxX33fxX1bxX3xXb2xXdxX1bxX1xX97xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xXacxX58xX5exXaxX12xXa7xX255xX4xX3xX5xX2f3xX4xX3xX5xX39xX366xX1bxX5cxX3xX6xX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xX3xX25cxX36fxX3xX25cxX39xX366xX4xX3xX25cxX3b8xXexX3xXexX14xXacxX1bxX5cxX3xXexX14xX43xX1bxX5cxX3xXexX1xX255xXdxX3xX27xX255xXacxX3xX25cxX24xX1bxX5cxX3xXdbxX83xX3xXexX3e6xX3xX1bxX5cxX1exX5exX3xX169xX46xX2xX61xX3xX161xX1exX3xX58xX23xX5exX3xXexX14xX141xX3xX4xX1xXacxX3xX25cxX1axX1bxX3xX7xX6xX23xX3xX4xX23xX24xX4xX3xX27xX28xX23xX3xX4xX2cxX65xX3xX25cxX83xX3xX25cxX145xXb2xX3xX27xX145xXacxX3xXdbxX1xX54exX1bxX5cxX3xX218xX145xX5exX3xX14xX6xX3xX27xX3bdxXexX3xXdbxc7e9xX3xXexX14xX268xX3xX1bxX5cxX43xXdxX3xX1bxX1exXacxX3xX25cxX30xXdxX3xX161xX3axXdxX3xX16xX23xX255xX3xXexX14xX141xX1bxX1xX3xX27xX235xX3xXbxX1xXdxX1axX23xX3xX4xX343xX6xX3xX4xX2cxX3xXexX14xXdxX97xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xXacxX58xX5exXaxX12xXcxX14xX39xX3axX4xX3xX25cxX2fbxX65xX3xX1bxX5cxX1exX5exX3xX308xX46xX2xX61xX65xX3xX5xX2f3xX4xX3xX5xX39xX366xX1bxX5cxX3xX6xX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xX65xX3xX1bxX1xX527xX1bxX5cxX3xX1bxX5cxX39xX3fxXdxX3xX58xXdxX3xXexX145xX1bxX3xX161xX1exX3xX4xX255xX4xX3xXexX30cxX3xX1bxX1xX352xX1bxX3xX25cxX36fxX3xX25cxXdxX3xX27xX235xX3xXbxX1xXdxX1axX23xX3xX7xX3axXb2xX97xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xXacxX58xX5exXaxX12xa190xX28xX23xX3xX1bxX537xXb2xX3xX1bxX6xX5exX65xX3x915bxX23xX30xX4xX3xX1xX24xXdxX3xX13xX14xX6xX16xX3xX25cxX36fxX3xXexX1xX54exX1bxX5cxX3xX16xX23xX6xX3xXb2xX24xXexX3xX1bxX5cxX1xX2d2xX3xX16xX23xX5exX1axXexX3xX5cxXdxX145xXdxX3xXexX255xX1bxX3xX4xX8cxX3xX16xX23xX6xX1bxX3xX5xX250xXbxX3xXbxX1xX255xXbxX3xX1bxX1exX5exX3xX161xX1exXacxX3xX1bxX5cxX1exX5exX3xX174xX46xX2xX61xX3xX25cxX83xX3xXexX7cxX3xX4xX1xX431xX4xX3xX27xX28xX23xX3xX4xX2cxX3xXexX14xX39xX3axX4xX3xXexX1xX3fxXdxX3xX1xX43xX1bxX97xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26axX23xXexX1xXacxX14xXaxX12xXcxX1xX10xXacxX3xX26axX27exX27fxX0xX46xXbxX12
Theo AFP