“Apollo 11”
(Baothanhhoa.vn) - Ngày này cách đây 51 năm (16-7-1969), từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy tại đảo Merritt, Florida (Mỹ), tàu vũ trụ Apollo 11 được phóng vào vũ trụ, thực hiện cuộc du hành vũ trụ vĩ đại nhất trong lịch sử loài người: Chinh phục Mặt Trăng.
1b73x843ex33dex9d70x7011x8e30x484cx3e71xX6x94d2x5de6xX1x30e5x82f1x9fc1x7471xX9x4b4fxX0x4af7x4ca8xX10xX0xX6x5391x69d1xXcx37edx5a2exX10xa22bx805axa13exX2xX1bx4f01x9802xXexX2xX17xX18x9aa4xX1axX2xX6x3a7bxX1axX2xX3x9709xX0x9d33xX6xX17xX18xXcxX1axX1bxX10xX0xX32xX12xX13xX10xX0xX32xX1xX10xX0x2917x3ef7xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x9fafxX22xX17xX4xX12xX9xX10xa0dax2f49xX1xXcxX4xX4xXcxX2xX45xX45x9334xX0xX32xX44xX45xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX22xX13xX1bxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXdxX17xX44xX1fxX13x7571xX2xX22x2242xX12xX1axX17xX12xX18xX9xX2xX6xX17xXexX4xX12xX8xX9x4852xX22xXdxX17xX44x2236xX2x6c3axX45x220dxX1x7c08x5e75xX2xX44xX12xX22xX1bxX44xX17xX9fxX2x5d08xXa3x6a3cxX1xXa5xXa6xX9xX2xX6xX18xX3xX8xX9xX44xX17xX17xX1xX9fxX32xX32xX22x256axX88xX5xXcxX17xX44xX5xX1axX44xX44xXcxX5xXc5x2138xX1axX32xX1axX12xX9axX6xX32x7310xXa3xXdax9b55xX32xX45xXb2xXa1xXdx4cafxXdaxXdaxX45xXdax9070x567dxX17xXb2xXe9xXdaxXe8xX4xXe8x1fdbxXddxX5xXc5x278bxX1xX1bxX9xX2xX5xX4xX17xX8xX9xX56xX57xX1xXcxX4xX4xXcxX2xX45xX45xX60xX9xX2xX9axX22xXdxX17xX44xX8xX9xXa1xX45xXa3xX9xX2xX44xX12xX22xX1bxX44xX17xX8xX9xXb0xXa3xXb2xX9xX2xX32xX10xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX8bxX5xX1xX17xX22xXcxX1axX9xX10x513axX44xXcx6567xX1axX44xX2x2b7bxX44x979fxX3xX2xX17xX44xX22xX28xX1axX2xX17xX23xX22xX2xX3x789cxX5xX2x6bedxX5xX18xX12xX17xX44xX2xXbxX5xX4xX12xXc5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x6cc7xX12xX5xXdxX9xX10x496axX1bxX23xXexX2xX1axX23xXexX2xX3x530exX3xX44xX2x39cfxX2cxXexX2xXe8xX45xX2xX1ax214cxX13xX2x938exX45xXa1xXf1xXb2xXf1xX45xXe9xXa1xXe9x719dx3c15xX2xX17x62cdxX2xX4fxX18xX1fxX1axX1bxX2xX17xX2cxX13xX2x86a3x1d06xX2xX17xX18x256cxX2xX13fxX12xX1axX1axX12xXdxXexX2xX17x33f0xX22xX2xX188xX142xXcxX2x6d42xX12xX18xX18xX22xX17xX17xX19exX2x8b6cxX4xXcxX18xX22xXdxX5xX2xX193xX1c4x7950xX19dxX19exX2xX17xX23xX1fxX2xXd2xX1aexX2xX17xX18xX1b2xX2xX57xX1xXcxX4xX4xXcxX2xX45xX45xX2xX188x1e27x6c91xX3xX2xX1xX44x22acxX1axX1bxX2xXd2xX23xXcxX2xXd2xX1aexX2xX17xX18xX1b2xX19exX2xX17xX44x3a40xX3xX2xX44xX22x2c22xX1axX2xX3xX1fx5920xX3xX2xXdxX1fxX2xX44xX23xX1axX44xX2xXd2xX1aexX2xX17xX18xX1b2xX2xXd2x2739xX2xX188xX1bdxX22xX2xX1axX44xX1exX17xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX4x7a5axX3xX44xX2xX6x6d14xX2xX4xXcxX23xX22xX2xX1axX1bxX1f1x5d3exX22xX9fxX2xX8bxX44xX22xX1axX44xX2xX1xX44xX1b2xX3xX2xX1c4x4db1xX17xX2xX4fxX18xX190xX1axX1bxXc5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXdaxXa3xX2xX1axX190xX13xX2xX6xX5xX1fxX19exX2xX3xX1aexX1axX1bxX2xXd2xX23xXcxX2xX1axX1bxX23xXexX2xX57xX1xXcxX4xX4xXcxX2xX45xX45xX2xX1xX44xX1f7xX1axX1bxX2xXd2xX23xXcxX2xXd2xX1aexX2xX17xX18xX1b2xX19exX2xX13xX213xX17xX2xX6xX22xX28xX1fxX2xX6xX5xXcxX2xX3xX156xX5xX2xX88xX1f7xX1axX1bxX2xX188xX184xX2xX17xX44x20b0xX2xX1bxX22x2fa2xX22xX2xX3xX44xX23xXcxX2xX188xX247xX22xX2xX17xX1bdxX22xX2xX17xX44xX156xX2xX1xX44xX156xX2xX8bxX5xX18xXdxX22x62ebxX2e7xX2xX3xX156xX5xX2xXa5x4d77xX2xa02dxX5xX4xX12xX6xXc5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX13fxX44xXcxX184xX3xX2xX17xX18xX28xX1axX2xX13x97faxX1axX44xX2xX3xX44xX22xX2c6xX3xX2xX184xXcxX2xX6x6e9bxX2xX45xX45xX2x327dxX2xX13xX213xX17xX2xX6xX209xX2xX17xX18x40a6xX1axX1bxX2xX44xX1f2xX1xX2xX1axX1bx5032xX1fxX2xX1axX44xX22xX28xX1axX19exX2xX6xXcxX1axX1bxX2xX159xX5xX18xX12xX17xX44xX2xXbxX5xX4xX12xX2xX17xX209xX5xX2xX1axX44xX1f1xX2xX13xX213xX17xX2xX56xX57xX1xXcxX4xX4xXcxX2xX45xX45xX60xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX17xX44xX2c6xX2xX1bxX22xX2caxX22xX2xX88xX1f7xX1axX1bxX2xX188xX184xX2xX188xX1f1x618axX1axX1bxX2xX188xX1bdxX22xX19exX2xX3xX142xX2xXd2x2ac6xX2xX1xX44xXcxX1axX1bxX2xX3xX184xX3xX44xX2xX17xX44xX22xX2xX188xX1exX1fxX2xX4xX340xX1axX2xX6xX209xX2xX1axX1bxX44xX22xX20exX1xXc5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX174x2a86xXexX2xX3xX336xX1axX1bxX2xX1axX44xX2caxX2xX4xX1bdxX22xX2xX3xX184xX22xX2xX3xX184xX3xX44xX2xX13xX23xX2xX159xX5xX18xX12xX17xX44xX2xXbxX5xX4xX12xX2xX188xX3d2xX2xX1bxX44xX22xX2xX88xX23xX1axX2xX17xX44xX148xX1axX1bxX2xX1exX1axX2xX188xX238xX1axX44xX2xX3xX44xX22xX2c6xX1axX2xX17xX44xX148xX1axX1bxX2xX3xX44xXcxX2x373dxX12xX5xX4xX2xX1c4xX5xXdxX18xX22xXdxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX17xX18x3817xX1axX2xX3xX44xX1fxX1axX1bxX2xX146xX2c6xX17xX2xX8bx4d83xX1xX2xX17axX44xX23xX2xX1adxX1fxX5xX2xX4fxX2cxXexX2xXbxX5xX1axX2xX17axX44xX5xX2xX1axX190xX13xX2xXdaxXa3xX45xXb0xX2xX1bxX257xX1xX2xX188xX326xX22xX2xX17xX44xX156xX2xX17xX18xX1fxXexX399xX1axX2xX146xX22xX2c6xX1xX2xXbxX5xX18xX3xX12xX4xXcxX1axX5xXc5xX2x5afdxX44xX445xX17xX2xXddxXe8xX19exX2xX1axX44xX437xX1axX2xX88xX1f7xX1axX1bxX2xX17xX1a1xX2xX1xX44x649dxX1axX2xX6xX2cxX1axX2xX1axX44xX23xX2xX88xX28xX1axX2xX44xX23xX1axX44xX2xX4xX5xX1axX1bxX2xX3xX184xX1axX44xX2xX17xX18xX184xX22xX19exX2xXbxX5xX4xX12xX2xX188x4be5xXexX2xX88xX1f7xX1axX1bxX2xXdxX23xX22xX2xX18x93f5xX22xX2xX88xX2efxX17xX2xX17xX326xX3xXc5xX2xX1c4xX5xX18xX3xX2xXbxX5xX18xX17xX18xX5xX2xX3xX156xX5xX2xXbxX5xX18xX3xX12xX4xXcxX1axX5xX2xX184xX1xX2xX6xX184xX17xX2xXd2xX23xX2xX188xX4caxXexX2xXbxX5xX4xX12xX2xX18xX5xX2xX146xX44xX30xX22xX2xX188xX1f1xX247xX1axX1bxX2xX88xX22xX28xX1axXc5xX2xX17axX44xX1f1xX1axX1bxX19exX2xX17xX209xX5xX2xX1axX44xX1f1xX2xX57xX1xXcxX4xX4xXcxX2xX45xX45xX2xX18xX247xX22xX2xX88xX20exX2xX1xX44xX1f7xX1axX1bxX19exX2xXbxX5xX4xX12xX2xX17xX22xX2c6xX1xX2xX17xX1b2xX3xX2xX1bxX22xX5xX2xX17xX326xX3xX2xXd2x4253xX1axX1bxX2xXd2xX23xXcxX2xX6xX2cxX1axX19exX2xXdxX1aexX1axX1bxX2xX13xX3d2xX1axX44xX2xXd2xX1f1xX1f2xX17xX2xX4xX28xX1axX2xX44xX437xX1fxX2xXd2xX20exX2xX3xX156xX5xX2xXbxX5xX18xX3xX12xX4xXcxX1axX5xX2xX188x3f8fxX2xXa5xX2cxX13xX2xX1axX44xX437xX1xX2xXd2xX562xX1axX1bxX2xX3xX1exX13xX2xX188xX238xX5xXc5xX2xX8bxX1fxX326xX22xX2xX3xX336xX1axX1bxX2xX4xX23xX2xX1xX44xX5xX2xX18xX5xX2xX3xX44xX2cxX1axX2xX188xX1f1xX5xX2xX88xX1f7xX1axX1bxX2xX188xX22xX2xX3xX44xX318xX13xX2xXd2xX23xXcxX2xX1bxX1f7xX3xX2xX44x2665xX1xX2xX146xX44xX1fxX1axX1bxX2xX17xX44xX23xX1axX44xX2xXdxXcxX2x4fd9xXcxX6xX12xX2xX488xX22xX1axX17xXcxX2xX17xX18xX1exX1axX2xX1bxX22x6569xXc5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX4fxX326xX3xX2xX188xX213xX2xX4xX23xX2xX56xXd2xX1aexX2xX146xX44x7b7exX60xX2xX1axX1bxX1fxXexX2xX44xX22xX598xX13xX2xX1axX44xX1exX17xX2xXbxX5xX4xX12xX19exX2xX4xX23xX2xX17xX326xX2xX3xX44xX1exX17xX2xX88xX4caxX13xX2xX6xX22xX1axX44xX2xX188xX1f1xX1f2xX3xX2xX17xX18xX1fxX22xX2xX18x3ed4xX1axX2xX13xX213xX17xX2xX3xX184xX3xX44xX2xX3xX44xX1fxXexX28xX1axX2xX1axX1bxX44xX22xX20exX1xXc5xX2x3ab0xX2xX17xX1fx39a2xX22xX2xX45xXb0xX19exX2xXbxX5xX4xX12xX2xX3xX44xX1bdxXexX2xX45xXa3xXa3xX13xX2xX3xX44x622axX2xX13xX1exX17xX2xX45xX45xX19exXb0xX2xX1bxX22xX2cxXexXc5xX2xX56xX4fx4e9cxX22xX2xX146xX44xX6b0xX1axX1bxX2xX1axX1f7xX22xX2xX17xX6b0xX22xX2xX3xX1f7xX2xX17xX44xX598xX2xX3xX44xX1bdxXexX2xX1axX44xX1f1xX1axX1bxX2xX17xX6b0xX22xX2xX13xX1fxX326xX1axX2xX1axX1f7xX22xX2xX17xX6b0xX22xX2xX4xX1fxX6b0xX1axX2xX4xX23xX13xX2xX17xX326xX17xX2xX1axX44xX1exX17xX2xX188xX598xX2xX3xX44xX1bdxXexX2xX188xX1f1xX1f2xX3xX2xX1axX44xX5xX1axX44xX2xX44xX38cxX1axX60xXc5xX2x5b44xX1f7xX2xX4xX23xX2xX1axX1bxX1fxXexX28xX1axX2xX17xX148xX3xX2xX188xX598xX2xXbxX5xX4xX12xX2xX17xX437xX1xX2xX4xX1fxXexX20exX1axXc5xX2xX13fxX598xX2xX3xX142xX2xX146xX44xX22xX2xX188xX3d2xX2xX4xX23xX2xX13xX213xX17xX2xX17xX1fxXexX598xX1axX2xX17xX44xX156xX2xX88xX1f7xX1axX1bxX2xX188xX184xX2xX3xX44xX1fxXexX28xX1axX2xX1axX1bxX44xX22xX20exX1xX19exX2xXbxX5xX4xX12xX2xXd2xX340xX1axX2xX3xX1f7xX2xX1axX44xX608xX1axX1bxX2xX88xX23xX22xX2xX17xX437xX1xX2xX17xX326xX3xX2xX188xX213xX2xX18xX22xX28xX1axX1bxXc5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX8bxX1aexX1axX1bxX2xX1axX44xX1f1xX2xX57xX1xXcxX4xX4xXcxX2xX45xX45xX2xX17xX44xX209xX3xX2xX44xX22xX20exX1axX2xX6xX2efxX2xX13xX20exX1axX44xX2xX4xX238xX3xX44xX2xX6xX23dxX2xX3xX156xX5xX2xX13xX318xX1axX44xX19exX2xXbxX5xX4xX12xX2xX3xX1aexX1axX1bxX2xX4xX23xX2xX3xXcxX1axX2xX1axX1bxX1f1xX247xX22xX2xX3xX156xX5xX2xX1axX44xX608xX1axX1bxX2xX146xX44xXcxX142xX1axX44xX2xX146xX44xX148xX3xX2xX4xX238xX3xX44xX2xX6xX23dxXc5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX8bxX44xX1fxX1axX1bxX2xX146xX2c6xX17xX2xX8bxX44xX5xX13xX1xX22xXcxX1axX6xX2x1f45xX12xX5xX1bxX1fxX12xX2xXdaxXa3xX45xXb2xXf1xXdaxXa3xX45xXddxX19exX2xXbxX5xX4xX12xX2xXd2xX23xXcxX2xX6xX2cxX1axX2xX17xX1a1xX2xX1bxX44xX2c6xX2xXdxX209xX2xX88xX238xXc5xX2xX488xX44xX445xX17xX2xXa1xXb0xX19exX2xX188xX1f7xX1axX2x1dc6xX1fxX142xX2xX17xX1bdxX17xX2xX88xX1f7xX1axX1bxX2xX17xX1a1xX2xX3xX184xX1axX44xX2xX17xX18xX184xX22xX2xX3xX156xX5xX2xX1c4xX5xX18xX3xX12xX4xXcxX19exX2xXbxX5xX4xX12xX2xXa5xXcxX5xXexX2xX1axX1bxX1f1xX247xX22xX2xX188xX3d2xX2xX17xX44xX209xX3xX2xX44xX22xX20exX1axX2xX3xX445xX2xX56xX1axX1bxX3d2xX2xX88xX23xX1axX2xX188xX666xX1axX60xX2xX32bxX2xX13xX213xX17xX2xX6xX22xX28xX1fxX2xX1xX44xX4caxX13xX2xX17xX1fxX1axX1bxX2xX4xX1f1xX2caxX22xX2xX13fxX5xX18xX22xX1fxX6xX2xX1axX1bxX5xXexX2x48afxX2xX4xX4a0xX1axX2xX3xX44xX1bdxX13xX2xX88xX1f7xX1axX1bxX2xX188xX4a0xX1fxX2xX17xX22xX28xX1axX2xX6xX5xX1fxX2xX45xXdaxXdaxX2xX1bxX22xX2cxXexX2xX3xX1f7xX2xX13xX257xX17xX2xX17xX18xX28xX1axX2xX6xX2cxX1axXc5xX2x6ae8xX22xX28xX1fxX2xX1xX44xX4caxX13xX2xX188xX1f7xX2xX1bxX22xX445xX1xX2xX423xX12xX5xX4xX2xX1c4xX5xXdxX18xX22xXdxX2xXd2xX1f1xX1f2xX17xX2xX4xX28xX1axX2xXdxX340xX1axX2xXdaxXf1xX45xXc5xX2xX488xX44xX445xX17xX2xXddxXe3xX19exX2xXbxX5xX4xX12xX2xX17xX1fxX1axX1bxX2xX3xX445xX2xX6xX445xX17xX2xXa5xX5xX19exX2xX88xX1f7xX1axX1bxX2xX44xX1f1xX2caxX1axX1bxX2xX17xX44x66edxX1axX1bxX2xXd2xX399xX2xXd2xX238xX2xX17xX18xX62fxX2xX3xX156xX5xX2xX13fxX5xX18xX22xX1fxX6xX19exX2xX6xXcxX1axX1bxX2xX17xX44xX156xX2xX13xX6b0xX1axX2xX1axX23xXexX2xX188xX598xX2xX88xX1f7xX1axX1bxX2xX88xX1fxX1axX1bxX2xX146xX44xX30xX22xX2xX17xX5xXexX2xX88xX5xXexX2xXd2xX23xXcxX2xX4xX1f1xX2caxX22xXc5xX2xX423xX12xX5xX4xX2xX1c4xX5xXdxX18xX22xXdxX2xX1bxX22xX23xX1axX44xX2xX17xX44xX148xX1axX1bxX2xX4xX1f2xX22xX2xXe3xXf1xX45xX2xXd2xX2caxX22xX2xX3xX445xX2xX188xX445xX1xX2xX3xX156xX5xX2xXbxX5xX4xX12xX2xX188xX598xX2xX3xX1f7xX2xX4xX4a0xX1axX2xX17xX44xX2efxX2xXe3xX2xX4xX22xX28xX1axX2xX17xX22xX2c6xX1xX2xXd2xX6b0xX2xX188xX238xX3xX44xX2xX1bxX22xX142xX22xX2xX188xX1exX1fxX19exX2xX4xX4a0xX1axX2xX17xX44xX2efxX2xXb0xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xXe8xX2xX1axX190xX13xX2xXd2xX23xX2xX4xX23xX2xXdxX5xX1axX44xX2xX44xX22xX20exX1fxX2xX8bxX44xX5xX13xX1xX22xXcxX1axX6xX2xX839xX12xX5xX1bxX1fxX12xX2xX17xX44xX2efxX2xX45xXe3xX2xX32bxX2xX13xX213xX17xX2xX17xX44xX23xX1axX44xX2xX17xX62fxX3xX44xX2xX56xXd2xX6b0xX2xX17xX22xX399xX1axX2xX146xX44xXcxX184xX1axX1bxX2xX44xX437xX1fxX60xXc5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX4fxX18xX1f1xX2caxX3xX2xX188xX1f7xX2xX4xX23xX2xX88xX23xX1axX2xX17xX44xX148xX1axX1bxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX17xX18xX437xX1axX2xX8bxX44xX1fxX1axX1bxX2xX146xX2c6xX17xX2xX8bxX44xX5xX13xX1xX22xXcxX1axX6xX2xX839xX12xX5xX1bxX1fxX12xX2xXdaxXa3xX45xXe3xXf1xXdaxXa3xX45xXb0xXc5xX2xX488xX44xX445xX17xX2xX45xX45xXa3xX19exX2xX57xX1axX1bxX12xX4xX2xX1dxX22xX2xX1c4xX5xX18xX22xX5xX2xX88xX2efxX17xX2xX17xX326xX3xX2xX88xX28xX1axX2xX3xX184xX1axX44xX2xX17xX18xX184xX22xX2xX873xX1fxX5xX2xXe3xX2xX3xX4a0xX1fxX2xX17xX44xX156xX2xX3xX156xX5xX2xX57xX17xX4xX12xX17xX22xX3xXcxX2xX1c4xX5xXdxX18xX22xXdxX2xX18xX4d7xX22xX2xXdxX2efxX17xX2xX188xX22xX598xX13xX2xX88xX1f7xX1axX1bxX2xX3xX44xX318xX13xXc5xX2xX4fxX44xX156xX2xX13xX6b0xX1axX2xX4fxX44xX22xX88xX5xX1fxX17xX2xX8bxXcxX1fxX18xX17xXcxX22xX6xX2xX3xX326xX2xX1bxX148xX1axX1bxX2xX1axX44xXcxX23xX22xX2xX1axX1bxX1f1xX247xX22xX2xX3xX142xX1axX2xX1xX44xX184xX2xX146xX44xX22xX2c6xX1axX2xX873xX1fxX142xX2xX88xX1f7xX1axX1bxX2xX88xX437xX17xX2xX17xX1fxX1axX1bxX2xX4xX28xX1axX2xX3xX5xXcxXc5xX2xXbxX5xX4xX12xX2xX88xX190xX1axX1bxX2xXa5xX1fxX326xX1axX1bxX19exX2xX88xX437xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX188xX184xX1axX44xX2xX188xX4a0xX1fxX2xXd2xX23xXcxX2xX4xX1f1xX2caxX22xX2xX17xX18xX326xX1axX1bxX19exX2xX1bxX22xX445xX1xX2xX423xX12xX5xX4xX2xX4xX4a0xX1axX2xX188xX4a0xX1fxX2xXd2xX1f1xX1f2xX17xX2xX4xX28xX1axX2xXdxX340xX1axX2xX17xX18xX1f1xX2caxX3xX2xXdaxXf1xX45xXc5xX2xXbxX23xX1axX2xX17xX44xX148xX1axX1bxX2xX56xX88xX142xX1axX2xX4xX399xX60xX2xXdxX437xX1xX2xX17xX148xX17xX2xX13x66a9xX22xX2xX1axX44xX1fxX20exX2xX146xX44xX62fxX2xX3xX156xX5xX2xX3xX184xX3xX2xX3xX4a0xX1fxX2xX17xX44xX156xX2xX57xX17xX4xX12xX17xX22xX3xXcxX2xX1c4xX5xXdxX18xX22xXdxX19exX2xX188xX598xX2xX18xX4d7xX22xX2xX6xX5xX1fxX2xX188xX1f7xX2xX423xX12xX5xX4xX2xX1c4xX5xXdxX18xX22xXdxX2xX3xX1f7xX2xX17xX44xX28xX13xX2xXdaxX2xX88xX23xX1axX2xX17xX44xX148xX1axX1bxX2xX188xX598xX2xX146xX2c6xX17xX2xX17xX44xX445xX3xX2xX17xX18xX437xX1axX2xX188xX1exX1fxX2xXd2xX2caxX22xX2xX17xX44xX148xX1axX1bxX2xX4xX1f2xX22xX2xXb0xXf1xX45xX19exX2xX88xX22xX2c6xX1axX2xX1bxX22xX1exX3xX2xX13xX38cxX2xX56xX1dxX12xX3xX22xX13xX5xX60xX2xX17xX44xX23xX1axX44xX2xX44xX22xX20exX1axX2xX17xX44xX209xX3xXc5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX17axX1bxX1f1xX247xX22xX2xX1c4xX5xXdxX18xX22xXdxX2xX88xX148xX17xX2xX188xX4a0xX1fxX2xX13xX38cxX2xXd2xX399xX2xX56xX1dxX12xX3xX22xX13xX5xX60xX2xX146xX44xX22xX2xX6xX5xX1fxX2xX146xX44xX22xX2xX1bxX22xX23xX1axX44xX2xX188xX1f1xX1f2xX3xX2xX6xX12xX1xX17xX22xX13xX5xX2xX193xX3xX44xX2efxX3xX2xXd2xX6b0xX2xX188xX238xX3xX44xX2xX17xX44xX2efxX2xXb2xX19dxX19exX2xXcxX3xX17xX5xXd2xX5xX2xX193xX3xX44xX2efxX3xX2xXd2xX6b0xX2xX188xX238xX3xX44xX2xX17xX44xX2efxX2xXddxX19dxX2xXd2xX23xX2xX1axXcxXd2xX12xX1axX5xX2xX193xX3xX44xX2efxX3xX2xXd2xX6b0xX2xX188xX238xX3xX44xX2xX17xX44xX2efxX2xXe9xX19dxX2xX3xX44xX69dxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xXb0xX2xX1axX190xX13xX2xX1axX1bxX148xX1axX2xX1axX1bxX156xX22xX2xX17xX1a1xX2xX45xXe9xXe9xXddxX2xX32bxX2xXdaxXa3xXa3xXdaxXc5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10x86b6xX22xX1axX12xXdxX22xX1axX12xX2xXdb6xX22xXdxX5xX1axX12xX2xXd2xX2caxX22xX2xX3xX445xX2xXd2xXcxX4xX4xX12xXexX2xX44xX1bdxX2xX839xX12xXd2xX12xX18xX146xX1fxX6xX12xX1axX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX17xX18xX437xX1axX2xX3xX44xX1fxX1axX1bxX2xX146xX2c6xX17xX2xX8bxX44xX5xX13xX1xX22xXcxX1axX6xX2xX839xX12xX5xX1bxX1fxX12xX2xXdaxXa3xXa3xXdaxX19exX2xX188xX1f1xX5xX2xX423xX12xX5xX4xX2xX1c4xX5xXdxX18xX22xXdxX2xX17xX22xX2c6xX1axX2xX6xX184xX17xX2xX56xX1dxX12xX3xX22xX13xX5xX60xX2xXd2xX23xX2xXd2xX2caxX22xX2xX3xX445xX2xX188xX184xX1axX44xX2xX188xX4a0xX1fxX2xX3xX156xX5xX2xX13xX318xX1axX44xX19exX2xXbxX5xX4xX12xX2xX3xX44xX62fxX1axX44xX2xX4xX23xX2xX56xX3xX44xX318xX5xX2xX146xX44xX1f7xX5xX60xX2xX13xX8eexX2xX18xX5xX2xX3xX184xX1axX44xX2xX3xX23dxX5xX2xX3xX1fxX326xX22xX2xX3xX336xX1axX1bxX2xX188xX598xX2xX423xX12xX5xX4xX2xX1c4xX5xXdxX18xX22xXdxX2xX3xX44xX22xX1axX44xX2xX1xX44xX1b2xX3xX2xX1bxX22xX1exX3xX2xX13xX38cxX2xX56xX1dxX12xX3xX22xX13xX5xX60xX2xXd2xX226xX2xX188xX1bdxX22xX19exX2xX6xX5xX1fxX2xX45xXdaxX2xX1axX190xX13xX2xX18xX562xX1axX1bxX2xX18xX3d2xX2xX3xX44xX247xX2xX188xX1f2xX22xXc5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX925xXcxX1axX1bxX19exX2xX3xX1aexX1axX1bxX2xX1axX44xX1f1xX2xX44xX23xX1axX44xX2xX17xX18xX318xX1axX44xX2xXd2xX226xX2xX188xX1bdxX22xX2xX3xX44xX22xX1axX44xX2xX1xX44xX1b2xX3xX2xXd2xX1aexX2xX17xX18xX1b2xX2xX3xX156xX5xX2xX57xX1xXcxX4xX4xXcxX2xX45xX45xX2xX88xX238xX2xX188xX257xX17xX2xX1axX1bxX44xX22xX2xXd2xX1exX1axX2xX88xX8eexX22xX2xX1axX44xX608xX1axX1bxX2xX56xX17xX44xX1fxXexX2c6xX17xX2xX2cxX13xX2xX13xX1f1xX1fxX60xX19exX2xXd2xX238xX2xX17xX44xX2c6xX2xXbxX5xX4xX12xX2xX3xX1aexX1axX1bxX2xX17xX44xX1f1xX247xX1axX1bxX2xXa5xX1fxXexX28xX1axX2xX88xX238xX2xX44xX1bdxX2xX17xX44xX1exX1xX2xX88xX8eexX22xX2xX17xX22xX1axX2xX188xX4d7xX1axX19exX2xX18xX148xX3xX2xX18xX326xX22xX2xXd2xX1b2xX1axX2xXd2xX257xX17xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX3xX1fxX213xX3xX2xX6xX326xX1axX1bxX2xXd2xX23xX2xX3xX142xX2xX17xX44xX184xX22xX2xX188xX213xX2xX3xX156xX5xX2xX5xX1axX44xX2xXd2xX2caxX22xX2xX88xX1f7xX1axX1bxX2xX188xX184xXc5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX4fxX1fxXexX2xX1axX44xX22xX28xX1axX19exX2xXd2xX2caxX22xX2xXd2xX22xX20exX3xX2xX1bxX44xX22xX2xX188xX1f1xX1f2xX3xX2xX45xXa3xXa1xX2xX88xX23xX1axX2xX17xX44xX148xX1axX1bxX2xX17xX18xX28xX1axX2xX13xXc26xX22xX2xX188xX1exX1fxX2xX17xX18xX1f1xX247xX1axX1bxX19exX2xX3xX336xX1axX1bxX2xX423xX12xX5xX4xX2xX1c4xX5xXdxX18xX22xXdxX2xX1bxX22xX23xX1axX44xX2xX45xXe3xX2xXdxX5xX1axX44xX2xX44xX22xX20exX1fxXa6xX2xX1bxX44xX22xX2xXe3xX2xX88xX23xX1axX2xX17xX44xX148xX1axX1bxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xXe3xX2xX17xX18xX437xX1axX2xX3xX44xX1fxX1axX1bxX2xX146xX2c6xX17xX2xX193xX3xX44xX1fxX1axX1bxX2xX146xX2c6xX17xX2xX8bxX445xX1xX2xX17axX44xX23xX2xXd2xX1fxX5xX2xXdaxXa3xX45xXb0xX19exX2xX8bxX44xX1fxX1axX1bxX2xX146xX2c6xX17xX2xX8bxX44xX5xX13xX1xX22xXcxX1axX6xX2xX839xX12xX5xX1bxX1fxX12xX2xXdaxXa3xX45xXb0xX2xXd2xX23xX2xX8bxX44xX1fxX1axX1bxX2xX146xX2c6xX17xX2xX8bxX44xX5xX13xX1xX22xXcxX1axX6xX2xX839xX12xX5xX1bxX1fxX12xX2xXdaxXa3xX45xXddxX19dxX19exX2xXbxX5xX4xX12xX2xXa5xX2efxX1axX1bxX2xX188xX184xX1axX1bxX2xX4xX23xX2xX13xX213xX17xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1axX44xX608xX1axX1bxX2xX3xX4a0xX1fxX2xX17xX44xX156xX2xXd2xX226xX2xX188xX1bdxX22xX2xX3xX156xX5xX2xX88xX1f7xX1axX1bxX2xX188xX184xX2xX17xX44xX2c6xX2xX1bxX22xX2caxX22xXc5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX17axX44xX608xX1axX1bxX2xX188xX1f7xX1axX1bxX2xX1bxX1f7xX1xX2xX3xX156xX5xX2xXbxX5xX4xX12xX19exX2xX17xX44xX437xX13xX2xX3xX44xX62fxX2xX3xX562xX1axX2xXd2xX1f1xX1f2xX17xX2xX17xX18xX213xX22xX2xX44xX38cxX1axX2xX6xXcxX2xXd2xX2caxX22xX2xX1axX44xX608xX1axX1bxX2xX44xX1fxXexX399xX1axX2xX17xX44xXcxX1bdxX22xX2xX146xX44xX184xX3xX2xX32bxX2xX188xX399xX1fxX2xX4xX23xX2xX1axX44xX608xX1axX1bxX2xX3xX4a0xX1fxX2xX17xX44xX156xX2xX188xX148xX17xX2xX1bxX22xX184xX2xX88xX437xX3xX2xX1axX44xX1exX17xX2xX17xX44xX2c6xX2xX1bxX22xX2caxX22xX2xX146xX44xX22xX2xX3xX44xX1fxXexX598xX1axX2xX17xX2caxX22xX2xX423xX12xX5xX4xX2xX1c4xX5xXdxX18xX22xXdxX19exX2xX1axX44xX1f1xX2xXdb6xX22xX1axX12xXdxX22xX1axX12xX2xXdb6xX22xXdxX5xX1axX12xX2xX193xXb0xXe9xX2xX88xX23xX1axX19exX2xXe3xX2xXdxX5xX1axX44xX2xX44xX22xX20exX1fxX19dxX19exX2xX839xX1fxX22xX6xX2xX1cdxX22xX1bxXcxX2xX193xXe8xXa1xX2xX88xX23xX1axX19exX2xXb2xX2xXdxX5xX1axX44xX2xX44xX22xX20exX1fxX19dxX19exX2xX423xXcxX1axX5xX4xXdxXcxX2xX56xX88x3defxXcxX60xX2xX45xXa3xXb0xX2xX88xX23xX1axX2xXd2xX23xX2xXe3xX2xXdxX5xX1axX44xX2xX44xX22xX20exX1fxX19dxXc5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX159xX5xX18xX12xX17xX44xX2xXbxX5xX4xX12xX2xXd2xX226xX2xX188xX1bdxX22xX19exX2xX188xX38cxX1axX2xX1bxX22xX142xX1axX2xX88xX8eexX22xX2xX5xX1axX44xX2xX4xX23xX2xX3xXcxX1axX2xX1axX1bxX1f1xX247xX22xX2xX17xX1bdxXcxX2xX1axX28xX1axX2xX1axX44xX608xX1axX1bxX2xX146xX44xXcxX142xX1axX44xX2xX146xX44xX148xX3xX2xXd2xX226xX2xX188xX1bdxX22xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX88xX1f7xX1axX1bxX2xX188xX184xXc5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX57xX1fxX17xX44xXcxX18xX9xX10xX17axX1bxX1fxXexX28xX1axX2xX488xX44xXcxX1axX1bxX0xX32xX1xX10
Nguyên Phong