Thi THPT quốc gia 2019: Nhiều học sinh vẫn “tham” nguyện vọng
Chỉ còn hơn một tháng nữa, các thí sinh chính thức bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. 
574bxd036xad3ax61b6x6f44xbb98xcb01x9693x9e34xX7xc6a5xd245x720dxb9ecxc0f9xd4fexX5x9ff3xXax9a0axXcxX1xXdxX3xXcx74a5x8e9cxXcxX3x930ex7b77x9338xX4xX3x6dbcxXdxX6xX3x904exc785xX2x6fd8x8ebexX3x9229xX1xXdx6b8dxX1dxX3xX1x574exX4xX3xX7xXdx734fxX1xX3x6b02x820dxX37xX3xXaxXexX1xX6x67e6xXaxX3xX37xX21xX1dx7aa1x5c15xX37xX3xX3axX32xX37xX21xX0x8f0exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX6x6cf0xXaxX12x8854xX1xaee5xX3xX4x5d4cxX37xX3xX1x8eadxX37xX3xX42xbd90xXexX3xXexX1xc4d7xX37xX21xX3xX37xc36bxX6xafa1xX3xX4xX78xX4xX3xXexX1xc23cxX3xX7xXdxX37xX1xX3xX4xX1xX87xX37xX1xX3xXexX1xd3b3xX4xX3x6f43x9ff9x7c9dxX4xX3xX3ax5eadxacfdxX3xc355x89b4xX3xXexX1xXdxX3xXcx74bdxX1dxX37xX21xX3xX1xX32xX4xX3xXbxX1x9d06xX3xXexX1xd53axX37xX21xX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX3xX37xb90cxX42xX3xX25xX26xX2xX28xa0a9xX3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb0e1xXa0xX63xX48xXaxX12xX0xXdxX42xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX42xX7x88d6xXbxX1xXa0xXexXa0xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxX3xXcxX18xX19xXcxX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX3xX25xX26xX2xX28xX29xX3xX2bxX1xXdxX2exX1dxX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX3axX3bxX37xX3xXaxXexX1xX6xX42xXaxX3xX37xX21xX1dxX48xX49xX37xX3xX3axX32xX37xX21xX3xX1xb4dbxX37xX1xX3x793fxX37xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXaaxX4xX9xXaxX51xX51xXdxXcexX99xX6xXa0xXexX1xX6xX37xX1xX1xXa0xX6xXcexX3axX37xX51xX37xX10xc27axX7xX51xX2xX28xX2xX28xX51xX2x6660xX170xX63xa963xX26x7ad3xX25xX28xX26xX175xXex64c2xb466xX25xX17cxX5xX2xXcex6d0axXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xXdxX3xXcxX18xX19xXcxX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX3xX25xX26xX2xX28xX29xX3xX2bxX1xXdxX2exX1dxX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX3axX3bxX37xX3xbbddxXexX1xX6xX42x8e1cxX3xX37xX21xX1dxX48xX49xX37xX3xX3axX32xX37xX21xXaxX3xX63xX6xXexX6xXf4xXbxX1xXa0xXexXa0xXf4xXa0xXaaxXdxX21xXdxX37xX6xX5xXf4xX7xXaaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX29xX51xX51xX4xX63xX37xXdxX42xX21xXcexX3axXdxX10xXexX37xX6xX42xXbxX5xX1dxX7xXcexX3axX37xX51xXexbb48xX25xX26xX51xX1dxXbxX5xXa0xX6xX63xX10xX63xX51xXbxX4xbff2xXa0xX51xX25xX26xX2xX28xa21fxX26xX17cxX219xX2xX203xX51xXexXexc97cxX3axX37xX219xX2xX203xX26xX17cxX219xXexX1xXdxX219xXexX1xX1dxXcexX182xXbxX21xXaxX3xX51xX12xXcxX1xX87xX3xX7xXdxX37xX1xX3xXexX1xXdxX3xXexX1x8a4bxX3xXa2xXa3xX3xXexX1xXdxX3xXcxXaaxX1dxX37xX21xX3xX1xX32xX4xX3xXbxX1xXb5xX3xXexX1xXb9xX37xX21xX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX3xX37xXc7xX42xX3xX25xX26xX2xX28xXcexX3x70b9x8b65xX37xX1xX29xX3x7e6dxXdxX37xX1xX3xc0c2xXc7xX37xX3xX2bxX1xXdxX2exX1dxX51xXcxXcxb183xX284xX2bx8455xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxXa0xX63xX48xXaxX12xXcxX1x759dxXdxX3x7137xXdxabe6xX42xX3xX37xX9fxX48xX7fxX3xX1xaa9cxX1dxX3xX1xbcd3xXexX3xX4xX78xX4xX3xXexXaaxX9axX2abxX37xX21xX3xXcxXaaxX1dxX37xX21xX3xX1xX32xX4xX3xXbxX1xXb5xX3xXexX1xXb9xX37xX21xX3xXexXaaxcbbbxX37xX3xX2aexa2acxX6xX3xX99xX9fxX37xX3xXcxX1xX9fxX37xX1xX3xXbxX1xX1exX3xX18x9545xX3xX66xX1xX87xX3xcfd0xXdxX37xX1xX3xXexXc7xX37xX21xX3xXexX1exX4xX3xXb9xX37xX3xXex80ddxXbxX7fxX3xX4xX1xX1dxa153xX37xX3xX99xX2e5xX3xXa2xXdxX2bdxX37xX3xXexX1xX96xX4xX3xXexX1exXexX3xX37xX1xbd64xXexX3xX4xX1xXa0xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX99xX9axX9bxX4xX3xX3axX9fxXa0xX3xXa2xXa3xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX6xX37xX3xXexXaaxX32xX37xX21xX3xX37xX9fxX48xXcexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxXa0xX63xX48xXaxX12xX0xX7xXexXaaxXa0xX37xX21xX12xX284xX3bxX37xX3xX1b7xXexX1xX6xX42xX1bcxX3xX37xX21xX1dxX48xX49xX37xX3xX3axX32xX37xX21xX0xX51xX7xXexXaaxXa0xX37xX21xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxXa0xX63xX48xXaxX12xa488xXa3xX3xXexX1xXdxX3xXcxXaaxX1dxX37xX21xX3xX1xX32xX4xX3xXbxX1xXb5xX3xXexX1xXb9xX37xX21xX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX3xX3axX9fxX3xXexX1dxX48xX2b0xX37xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX2aexb218xXdxX3xX1xX32xX4xX7fxX3xX4xX6xXa0xX3xX2aexa07exX37xX21xX3xX25xX26xX2xX28xX3xX3axX3bxX37xX3xXexXdxX2bdxXbxX3xXex61aaxX4xX3xXexX1xb504xX4xX3xX1xXdxX49xX37xX3xX1cxX1dxX48xX3xX2aexX2e5xX37xX1xX3xXa2xX1xXb9xX37xX21xX3xX21xXdxX9bxXdxX3xX1xX3dfxX37xX3xX7xX1exX3xX5xX9ax7699xX37xX21xX3xX37xX21xX1dxX48xX49xX37xX3xX3axX32xX37xX21xX3xX2aexXc7xX37xX21xX3xXa2x9b88xX3xX222xd046xXexX3xXexX1dxX48xX2b0xX37xX7fxX3xX4xX78xX4xX3xX37xX21xX1dxX48xX49xX37xX3xX3axX32xX37xX21xX3xX2aexX2exX1dxX3xX4x84d4xX3xX21xXdxX78xX3xXexXaaxX2e5xX3xX37xX1xX9axX3xX37xX1xX6xX1dxXcexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxXa0xX63xX48xXaxX12xXcxX1dxX48xX3xX37xX1xXdxX2e1xX37xX7fxX3xXdfxX73xX3x7815xXdxX78xXa0xX3xX63xX3ffxX4xX3xX3axX9fxX3xX27fxX9fxXa0xX3xXexX3dfxXa0xX3xX4xaef6xX37xX21xX3xX5xX9axX1dxX3xX43fxX3xXexX1xX87xX3xX7xXdxX37xX1xX3xXa2xX1xXb9xX37xX21xX3xX37xX2e1xX37xX3xX4xX1xX32xX37xX3xX1cxX1dxX78xX3xX37xX1xXdxX2exX1dxX3xX37xX21xX1dxX48xX49xX37xX3xX3axX32xX37xX21xXcexX3xX497xX1xXdxX3xX37xX1xX30fxX37xX3xXexX1xX404xX4xX3xXexX2bdxX3xXexX3dfxXdxX3xX42xX73xXexX3xX7xX1exX3xXexXaaxX9axX2abxX37xX21xX3xXexXaaxX2e1xX37xX3xX2aexX2e5xX6xX3xX99xX9fxX37xX3xXcxX1xX9fxX37xX1xX3xXbxX1xX1exX7fxX3xX3axX3bxX37xX3xX4xX461xX3xX37xX1xXdxX2exX1dxX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX2aexXc7xX37xX21xX3xXa2xX43fxX3xX4xX1xX32xX37xX3xX37xX1xXdxX2exX1dxX3xX37xX21xX1dxX48xX49xX37xX3xX3axX32xX37xX21xX7fxX3xXexX1xX30fxX42xX3xX4xX1xX87xX3xX4xX461xX3xXexX1xX87xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX2aexXc7xX37xX21xX3xXa2xX43fxX3xXexXaaxX2e1xX37xX3xX2xX26xX3xX37xX21xX1dxX48xX49xX37xX3xX3axX32xX37xX21xX3xX2aexX2b0xX3xX222xX442xXexX3xXexX1dxX48xX2b0xX37xXcexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxXa0xX63xX48xXaxX12xXcxX3dfxXdxX3xXcxXaaxX9axX2abxX37xX21xX3xXcxXaaxX1dxX37xX21xX3xX1xX32xX4xX3xXbxX1xXb5xX3xXexX1xXb9xX37xX21xX3xXdfx9cebxXdxX3xXcxX1xX2e5xX3xX290xX1dx62a8xX37xX7fxX3xX37xXc7xX42xX3xX37xX6xX48xX3xX4xX461xX3xX21xX2b9xX37xX3xX203xX26xX26xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xXa2xX1xX1exXdxX3xX2xX25xX3xX63xX404xX3xXexX1xXdxX3xX3axX9bxXdxX3xXexXb5xX37xX21xX3xX7xX1exX3xX37xX21xX1dxX48xX49xX37xX3xX3axX32xX37xX21xX3xX222xX442xXexX3xXexX1dxX48xX2b0xX37xX3xX2aexX3dfxXdxX3xX1xX32xX4xX3xX7fxX3xX4xX6xXa0xX3xX2aexX3ecxX37xX21xX3xXa2xX1xXa0xX146xX37xX21xX3xX17bxXcexX17bxX26xX26xX3xX37xX21xX1dxX48xX49xX37xX3xX3axX32xX37xX21xXcexX3xXcxXaaxX1dxX37xX21xX3xX99xX142xX37xX1xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX2aexXc7xX37xX21xX3xXa2xX43fxX3xXexd1ccxX3xX17cxXf4xX203xX3xX37xX21xX1dxX48xX49xX37xX3xX3axX32xX37xX21xX7fxX3xX4xX461xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX2aexXc7xX37xX21xX3xXa2xX43fxX3xX2aexX2bdxX37xX3xX25xX26xX3xX37xX21xX1dxX48xX49xX37xX3xX3axX32xX37xX21xXcexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxXa0xX63xX48xXaxX12xXcxX9axX6fxX37xX21xX3xXexX404xX7fxX3xXexX3dfxXdxX3xXcxXaaxX9axX2abxX37xX21xX3xXcxXaaxX1dxX37xX21xX3xX1xX32xX4xX3xXbxX1xXb5xX3xXexX1xXb9xX37xX21xX3xX2bxX21xX1dxX48x7a9cxX37xX3xc976xX1dxX3xX279xX4xX461xX3xX1xX6fxX37xX3xX173xX25xX26xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX5xX9bxXbxX3xX2xX25xX293xX3xX4xX4acxX37xX21xX3xX4xX461xX3xX42xX73xXexX3xX7xX1exX3xX10xX42xX3xX2aexXc7xX37xX21xX3xXa2xX43fxX3xX2aexX2bdxX37xX3xX25xX26xX3xX37xX21xX1dxX48xX49xX37xX3xX3axX32xX37xX21xXcexX3xX2fdx73bexXexX3xXa2xX1xX78xX4xX7fxX3xXexX1xX10xXa0xX3xXexX1xX2b9xX48xX3xX18xX1dxXa3xX37xX1xX3xXcxX1xX6xX37xX1xX3xX19xX1xdd08xX7fxX3xX18xXdxX49xX1dxX3xXexXaaxX9ax8213xX37xX21xX3xX37xX1xX9fxX3xXexXaaxX9axX2abxX37xX21xX7fxX3xX4xX78xX4xX3xXexXaaxX9axX2abxX37xX21xX3xX2aexX3dfxXdxX3xX1xX32xX4xX7fxX3xX4xX6xXa0xX3xX2aexX3ecxX37xX21xX3xX4xX461xX3xX1cxX1dxX78xX3xX37xX1xXdxX2exX1dxX3xXbxX1xX9axX6fxX37xX21xX3xXexX1xX96xX4xX3xXexX1dxX48xX2b0xX37xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX37xX2e1xX37xX3xX3axXdxX49xX4xX3xX2aexXc7xX37xX21xX3xXa2xX43fxX3xX37xX21xX1dxX48xX49xX37xX3xX3axX32xX37xX21xX3xX4x59a3xX6xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX4xX4acxX37xX21xX3xX99xX2e5xX3xX63xX9fxX37xX3xXexXaaxX146xXdxX7fxX3xXa2xX1xXb9xX37xX21xX3xX37xX1xX7dxX37xX21xX3xX2aexXc7xX37xX21xX3xXa2xX43fxX3xX99x6428xX37xX21xX3xXa2xX2bdxXexX3xX1cxX1dxX146xX3xXexX1xXdxX3xXcxXaaxX1dxX37xX21xX3xX1xX32xX4xX3xXbxX1xXb5xX3xXexX1xXb9xX37xX21xX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX7fxX3xX42xX9fxX3xX4xX6bxX37xX3xX2aexXc7xX37xX21xX3xXa2xX43fxX3xX222xX442xXexX3xXexX1dxX48xX2b0xX37xX3xX767xX3xX37xX1xXdxX2exX1dxX3xXbxX1xX9axX6fxX37xX21xX3xXexX1xX96xX4xX3xXa2xX1xX78xX4xX3xX37xX1xX9axX3xXexX1xXdxX3xX37xXc7xX37xX21xX3xX5xX404xX4xX7fxX3xX222xX442xXexX3xX1xX32xX4xX3xX99xX3dfxXcexXcexXcexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxXa0xX63xX48xXaxX12x7b11xX3xX42xX73xXexX3xX7xX1exX3xXexXaaxX9axX2abxX37xX21xX3xXexX3dfxXdxX3xXcxX1xX9fxX37xX1xX3xXbxX1xX1exX3xX18xX2f7xX3xX66xX1xX87xX3xX2fdxXdxX37xX1xX7fxX3xX37xXc7xX42xX3xX37xX6xX48xX3xX7xX1exX3xX5xX9axX429xX37xX21xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX2aexXc7xX37xX21xX3xXa2xX43fxX3xX99xX9fxXdxX3xXexX1xXdxX3xXa2xX1xXa0xX6xX3xX1xX32xX4xX3xXexX404xX3xX37xX1xXdxX2e1xX37xX3xXa2xX1xXb9xX37xX21xX3xX4xX461xX3xX7xX404xX3xX4xX1xX2e1xX37xX1xX3xX5xX49xX4xX1xX3xX5xX9bxX37xXcexX3xXcxXaaxXa0xX37xX21xX3xX2aexX461xX7fxX3xX222xX1dxX3xX1xX9axX9bxX37xX21xX3xX5xX404xX6xX3xX4xX1xX32xX37xX3xX37xX21xX9fxX37xX1xX3xX37xX21xX1xX2exX3xX4xX7d6xX6xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX4xX1xX7d6xX3xX48xX2bdxX1dxX3xXexX30fxXbxX3xXexXaaxX1dxX37xX21xX3xX3axX9fxXa0xX3xX4xX78xX4xX3xX37xX21xX9fxX37xX1xX3xX1b7xX1xXa0xXexX1bcxX3xX37xX1xX9axX3xX1cxX1dxX146xX37xX3xXexXaaxX2e5xX3xXa2xXdxX37xX1xX3xX63xXa0xX6xX37xX1xX7fxX3xXa2xXdxX37xX1xX3xXexX2bdxX7fxX3xXexX9fxXdxX3xX4xX1xX87xX37xX1xX7fxX3xX4xXb9xX37xX21xX3xX37xX21xX1xX49xX3xXexX1xXb9xX37xX21xX3xXexXdxX37xXcexXcexXcex85bdxX3xX4xX78xX4xX3xX37xX21xX9fxX37xX1xX3xX5xXdxX2e1xX37xX3xX1cxX1dxX6xX37xX3xX2aexX2bdxX37xX3xX222x6271xX3xX1xX73xXdxX3xXexX30fxXbxX3xXexXaaxX1dxX37xX21xX3xX3axX9fxXa0xX3xX37xX21xXb9xX37xX3xX37xX21xX7dxX7fxX3xX222xX9d8xX3xX1xX73xXdxX3xX1xX32xX4xX7fxX3xXexX5d2xX42xX3xX5xX43fxX3xX1xX32xX4xXcexXcexXcexX3xX89dxX3xX21xX461xX4xX3xX2aexX73xX3xX37xX21xX9axX2abxXdxX3xX5xX9fxX42xX3xX4xXb9xX37xX21xX3xXexX78xX4xX3xXexX1dxX48xX2b0xX37xX3xX7xXdxX37xX1xX7fxX3xXexX1xX10xXa0xX3xXexX1xX3dfxX4xX3xX7xa4fbxX3xX19xX1xX3dfxX42xX3xXcxX1xX78xXdxX3x9d5cxX6fxX37xX7fxX3xXf4xX3xX497xXdxX78xX42xX3xX2aexX1exX4xX3xXcxXaaxX1dxX37xX21xX3xXexX5d2xX42xX3xXexX1dxX48xX2b0xX37xX3xX7xXdxX37xX1xX3xXcxXaaxX9axX2abxX37xX21xX3xX27fxX3dfxXdxX3xX1xX32xX4xX3xX66xXb9xX37xX21xX3xX37xX21xX1xXdxX49xXbxX3xXexX1xX404xX4xX3xXbxX1xX316xX42xX3xXcxX1xX9fxX37xX1xX3xXbxX1xX1exX3xX18xX2f7xX3xX66xX1xX87xX3xX2fdxXdxX37xX1xX7fxX3xXexX1xX87xX3xX7xXdxX37xX1xX3xXa2xX1xXb9xX37xX21xX3xX37xX2e1xX37xX3xX4xX1xX32xX37xX3xX1cxX1dxX78xX3xX37xX1xXdxX2exX1dxX3xX37xX21xX1dxX48xX49xX37xX3xX3axX32xX37xX21xX7fxX3xX4xX1xX68xX3xX37xX2e1xX37xX3xX4xX1xX32xX37xX3xXexX1exXdxX3xX2aexX6xX3xX5xX9fxX3xX99xX1exX37xX3xX37xX21xX1dxX48xX49xX37xX3xX3axX32xX37xX21xX3xX2aexX2b0xX3xX4xX461xX3xX7xX404xX3xXexX30fxXbxX3xXexXaaxX1dxX37xX21xX3xX3axX9fxXa0xX3xX4xX78xX4xX3xX37xX21xX9fxX37xX1xX3xX37xX21xX1xX2exX3xXbxX1xX5c9xX3xX1xX429xXbxX3xX37xX1xX32cxXexXcexX3xXcxX1xX87xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX3axX3bxX37xX3xX4xX6bxX37xX3xX4xX6fxX3xX1xX73xXdxX3xX2aexXdxX2exX1dxX3xX4xX1xX68xX37xX1xX3xX37xX21xX1dxX48xX49xX37xX3xX3axX32xX37xX21xX3xX7xX6xX1dxX3xXa2xX1xXdxX3xX99xXdxX2bdxXexX3xXa2xX2bdxXexX3xX1cxX1dxX146xX3xXexX1xXdxX3xXcxXaaxX1dxX37xX21xX3xX1xX32xX4xX3xXbxX1xXb5xX3xXexX1xXb9xX37xX21xX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xXcexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxXa0xX63xX48xXaxX12xX0xX7xXexXaaxXa0xX37xX21xX12xXcxXc7xX37xX21xX3xX4xX9axX2abxX37xX21xX3xXb9xX37xX3xXexX30fxXbxX0xX51xX7xXexXaaxXa0xX37xX21xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxXa0xX63xX48xXaxX12xXa4fxX6xX1dxX3xXa2xX1xXdxX3xXa2xX2bdxXexX3xXexX1xX75cxX4xX3xXexX1xX2abxXdxX3xX21xXdxX6xX37xX3xXa2xXdxX2b0xX42xX3xXexXaaxX6xX3xX1xX32xX4xX3xXa2xXa3xX3xX25xX3xX3axX9fxXa0xX3xX2aexX2b9xX1dxX3xXexX1xX78xX37xX21xX3xX17cxX7fxX3xX4xX78xX4xX3xXexXaaxX9axX2abxX37xX21xX3xXcxXaaxX1dxX37xX21xX3xX1xX32xX4xX3xXbxX1xXb5xX3xXexX1xXb9xX37xX21xX3xXexXaaxX2e1xX37xX3xX2aexX2e5xX6xX3xX99xX9fxX37xX3xXexX1xX9fxX37xX1xX3xXbxX1xX1exX3xX99x6462xXexX3xX2aexX2b9xX1dxX3xX99xX9axX9bxX4xX3xX3axX9fxXa0xX3xX21xXdxX6xXdxX3xX2aexXa0xX3dfxX37xX3xX1b7xXexXc7xX37xX21xX3xXexX1exX4xX1bcxX3xXb9xX37xX3xXexX30fxXbxX7fxX3xX4xX7d6xX37xX21xX3xX4xX1exX3xXa2xXdxX2bdxX37xX3xXexX1xX96xX4xX3xX4xX1xXa0xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX5xX9bxXbxX3xX2xX25xX3xX99xX9axX9bxX4xX3xX3axX9fxXa0xX3xXa2xXa3xX3xXexX1xXdxX3xXcxXaaxX1dxX37xX21xX3xX1xX32xX4xX3xXbxX1xXb5xX3xXexX1xXb9xX37xX21xX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX3xXf4xX3xX42xX73xXexX3xXa2xXa3xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX6xX37xX3xXexXaaxX32xX37xX21xX3xX7xa5e4xX3xX63xXdxX6e9xX37xX3xXaaxX6xX3xX3axX9fxXa0xX3xX4xX1dxX1exXdxX3xXexX1xX78xX37xX21xX3xX203xX3xXexX9bxXdxXcexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxXa0xX63xX48xXaxX12xXcxX1xX10xXa0xX3xXexX1xX2b9xX48xX3xX18xX1dxXa3xX37xX1xX3xXcxX1xX6xX37xX1xX3xX19xX1xX75cxX7fxX3xX18xXdxX49xX1dxX3xXexXaaxX9axX767xX37xX21xX3xXcxXaaxX9axX2abxX37xX21xX3xXcxXaaxX1dxX37xX21xX3xX1xX32xX4xX3xXbxX1xXb5xX3xXexX1xXb9xX37xX21xX3xX2bxX21xX1dxX48xX6e9xX37xX3xX6ecxX1dxX7fxX3xX4xXc7xX37xX3xX4xX96xX3xX3axX9fxXa0xX3xX2aexX2e5xX37xX1xX3xX1xX9axX9bxX37xX21xX3xX4xX1xX32xX37xX3xX99xX9fxXdxX3xXexX1xXdxX7fxX3xXexXb5xX3xX1xX429xXbxX3xX42xXb9xX37xX3xX222xX442xXexX3xXexX1dxX48xX2b0xX37xX3xX4xX7d6xX6xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX7fxX3xX37xX1xX9fxX3xXexXaaxX9axX2abxX37xX21xX3xX222xX2bdxXbxX3xX5xX9bxXbxX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xXexX1xX10xXa0xX3xX99xX6xX37xX3xX290xX9d8xX3xX1xX73xXdxX3xX3axX9fxX3xX99xX6xX37xX3xX3acxX1xXa0xX6xX3xX1xX32xX4xX3xXexX404xX3xX37xX1xXdxX2e1xX37xXcexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxXa0xX63xX48xXaxX12xXcxX1xX10xXa0xX3xX2aexX461xX7fxX3xXexX66dxX3xX1xX32xX4xX3xXa2xXa3xX3xX25xX7fxX3xX37xX21xXa0xX9fxXdxX3xXexX1xX2abxXdxX3xX21xXdxX6xX37xX3xX1xX32xX4xX3xX4xX1xX87xX37xX1xX3xXa2xX1xX461xX6xX3xX99xX1dxXb5xXdxX3xX7xX78xX37xX21xX7fxX3xX37xX1xX9fxX3xXexXaaxX9axX2abxX37xX21xX3xX4xX6bxX37xX3xX99xX1exX3xXexXaaxX87xX3xXexX1xX2e1xX42xX3xX17bxX3xX99xX1dxXb5xXdxX3xX4xX1xXdxX2exX1dxX3xXexXaaxXa0xX37xX21xX3xXexX1dxX2b9xX37xX3xX2aexX2b0xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX2aexXc7xX37xX21xX3xXa2xX43fxX3xXb9xX37xX3xXexX30fxXbxX3xXexX1xX10xXa0xX3xX99xX6xX37xXcexX3xXcxX3dfxXdxX3xX99xX1dxXb5xXdxX3xX1xX32xX4xX3xX37xX9fxX48xX7fxX3xX21xXdxX78xXa0xX3xX3axXdxX2e1xX37xX3xX4xX5c9xX37xX21xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xXb9xX37xX3xXexX30fxXbxX7fxX3xX5xX9fxX42xX3xX99xX9fxXdxX3xX3axX9fxX3xX21xXdxX146xXdxX3xX2aexX2exX7fxX3xX4xX7d6xX37xX21xX3xX4xX1exX3xXa2xXdxX2bdxX37xX3xXexX1xX96xX4xX3xX4xX4acxX37xX21xX3xX37xX1xX9axX3xX37xX5d2xX37xX21xX3xX4xX6xXa0xX3xXa2xXa43xX3xX37xXc7xX37xX21xX3xX5xX9fxX42xX3xX99xX9fxXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xXa0xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xXcexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxXa0xX63xX48xXaxX12xX6ecxX404xX6xX3xX3axX9fxXa0xX3xX37xXc7xX37xX21xX3xX5xX404xX4xX3xX1xX32xX4xX3xXexX30fxXbxX3xX4xX7d6xX6xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX7fxX3xXcxXaaxX9axX2abxX37xX21xX3xXcxXaaxX1dxX37xX21xX3xX1xX32xX4xX3xXbxX1xXb5xX3xXexX1xXb9xX37xX21xX3xXcxXaaxX9axX37xX21xX3xX284xX9axX6fxX37xX21xX3xXexXb5xX3xX4xX1xX96xX4xX3xX5xX9bxXbxX3xXbxX1xX3ffxX3xX2aexX3dfxXa0xX3xX2aexX2b0xX3xX4xX7d6xX37xX21xX3xX4xX1exX3xXa2xXdxX2bdxX37xX3xXexX1xX96xX4xX3xX4xX1xXa0xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xXexX66dxX3xX2aexX2b9xX1dxX3xXexX1xX78xX37xX21xX3xX173xXcexX3xX2bxX1xX9fxX3xXexXaaxX9axX2abxX37xX21xX3xXexXaaxXdxX2b0xX37xX3xXa2xX1xX6xXdxX3xXa2xX2bdxX3xX1xXa0xX3dfxX4xX1xX3xXb9xX37xX3xXexX30fxXbxX3xX37xX21xX6xX48xX3xX7xX6xX1dxX3xXa2xX1xXdxX3xXa2xX2bdxXexX3xXexX1xX75cxX4xX3xXa2xXdxX2b0xX42xX3xXexXaaxX6xX3xX4xX1dxX1exXdxX3xXa2xXa3xX3xX3axX9fxXa0xX3xX2aexX2b9xX1dxX3xXexX1xX78xX37xX21xX3xX17cxXcexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxXa0xX63xX48xXaxX12xX66xX3ffxX3xXexX1xX2b0xX7fxX3xXexX66dxX3xX37xX6xX48xX3xX2aexX2bdxX37xX3xX4xX1dxX1exXdxX3xXexX1xX78xX37xX21xX3xX17cxX3xX7xXcf9xX3xXb9xX37xX3xXexX30fxXbxX3xXexXb5xX37xX21xX3xX1xX429xXbxX7fxX3xX1xX49xX3xXexX1xX1exX37xX21xX3xXa2xXdxX2bdxX37xX3xXexX1xX96xX4xX7fxX3xX21xXdxX146xXdxX3xX2aexX2exX3xXexXaaxXc60xX4xX3xX37xX21xX1xXdxX49xX42xX9bdxX3xXexXdxX2bdxXbxX3xX2aexX461xX3xX7xXcf9xX3xXexXc7xX37xX21xX3xX4xX9axX2abxX37xX21xX3xXb9xX37xX3xX5xX1dxX48xX49xX37xX3xX4xX78xX4xX3xX63xX3dfxX37xX21xX3xX99xX9fxXdxX3xXexX30fxXbxXcexX3xXcxXaaxX9axX9bxX4xX3xXa2xXa3xX3xXexX1xXdxX3xX2xX26xX3xX37xX21xX9fxX48xX7fxX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX7xXcf9xX3xX37xX21xX1xX68xX3xX37xX21xX6fxXdxX7fxX3xXexX404xX3xX1xX32xX4xX3xX2aexX2b0xX3xXexX3dfxXa0xX3xXexX5d2xX42xX3xX5xX43fxX3xXexX1xXa0xX146xXdxX3xX42xX78xXdxX3xX4xX1xXa0xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xXexXaaxX9axX9bxX4xX3xXa2xX1xXdxX3xX99xX9axX9bxX4xX3xX3axX9fxXa0xX3xXa2xXa3xX3xXexX1xXdxXcexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxXa0xX63xX48xXaxX12xXcxXaaxX9axX2abxX37xX21xX3xXcxXaaxX1dxX37xX21xX3xX1xX32xX4xX3xXbxX1xXb5xX3xXexX1xXb9xX37xX21xX3xX2bxX21xX1dxX48xX6e9xX37xX3xX18xX7dxX1dxX3xX18xX1dxX5d2xX37xX3xX4xX4acxX37xX21xX3xX222xX5d2xX48xX3xX63xX404xX37xX21xX3xXa2xX2bdxX3xX1xXa0xX3dfxX4xX1xX3xXb9xX37xX3xXexX30fxXbxX3xXexX1xX10xXa0xX3xXexX66dxX37xX21xX3xX21xXdxX6xXdxX3xX2aexXa0xX3dfxX37xXcexX3xXdfxX9axX9bxX4xX3xX2aexX2b9xX1dxX7fxX3xX21xXdxX78xXa0xX3xX3axXdxX2e1xX37xX3xXb9xX37xX3xXexX30fxXbxX3xXa2xXdxX2bdxX37xX3xXexX1xX96xX4xX7fxX3xX5xX9fxX42xX3xX99xX9fxXdxX3xXexX30fxXbxX7fxX3xX5xX9fxX42xX3xX2aexX2exX3xXexXaaxXc60xX4xX3xX37xX21xX1xXdxX49xX42xX7fxX3xX7xX6xX1dxX3xX2aexX461xX3xX21xXdxX78xXa0xX3xX3axXdxX2e1xX37xX3xX3axX9fxX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX7xXcf9xX3xXexX30fxXbxX3xXexXaaxX1dxX37xX21xX3xX3axX9fxXa0xX3xXb9xX37xX3xX5xX1dxX48xX49xX37xX3xXa2xXa43xX3xX37xXc7xX37xX21xX3xX5xX9fxX42xX3xX99xX9fxXdxX3xXexXaaxXc60xX4xX3xX37xX21xX1xXdxX49xX42xXcexX3xX66xX1xX9axX6fxX37xX21xX3xXexXaaxX142xX37xX1xX3xXb9xX37xX3xXexX30fxXbxX3xX2aexX9axX429xX4xX3xX21xXdxX78xXa0xX3xX3axXdxX2e1xX37xX3xX99xX73xX3xX42xXb9xX37xX3xX222xX5d2xX48xX3xX63xX404xX37xX21xX3xX7xX78xXexX3xX3axX9bxXdxX3xX2aexX2e5xX37xX1xX3xX1xX9axX9bxX37xX21xX3xX4xX1xX1dxX37xX21xX3xX3axX9fxX3xXbxX1xX5c9xX3xX1xX429xXbxX3xX3axX9bxXdxX3xX37xXc7xX37xX21xX3xX5xX404xX4xX3xX4xX7d6xX6xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX2aexX2b0xX3xX2aexX3dfxXexX3xX2aexX9axX429xX4xX3xX1xXdxX49xX1dxX3xX1cxX1dxX146xX3xXexX1exXexX3xX37xX1xX32cxXexXcexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxXa0xX63xX48xXaxX12xX66xX4acxX37xX21xX3xX37xX1xX9axX3xX4xX78xX4xX3xXexXaaxX9axX2abxX37xX21xX3xXbxX1xXb5xX3xXexX1xXb9xX37xX21xX7fxX3xXa2xX1xX1exXdxX3xX21xXdxX78xXa0xX3xX63xX3ffxX4xX3xXexX1xX9axX2abxX37xX21xX3xX222xX1dxX48xX2e1xX37xX3xX2aexX6xX37xX21xX3xXexX30fxXbxX3xXexXaaxX1dxX37xX21xX3xX4xX7d6xX37xX21xX3xX4xX1exX3xXa2xXdxX2bdxX37xX3xXexX1xX96xX4xX3xX4xX1xXa0xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX5xX9bxXbxX3xX2xX25xXcexX3xXcxX3dfxXdxX3xXcxXaaxX1dxX37xX21xX3xXexX5d2xX42xX3xX497xXdxX78xXa0xX3xX63xX3ffxX4xX3xXexX1xX9axX2abxX37xX21xX3xX222xX1dxX48xX2e1xX37xX3xX66xX1xX1dxX3xX284xXc7xX37xX3xd6b6xX37xX7fxX3xX37xX21xXa0xX9fxXdxX3xX37xX1xX7dxX37xX21xX3xXexXdxX2bdxXexX3xX1xX32xX4xX3xXexX1xX10xXa0xX3xX1cxX1dxX48xX3xX2aexX2e5xX37xX1xX7fxX3xXexX66dxX3xX37xX6xX48xX3xX2aexX2bdxX37xX3xX1xX2bdxXexX3xXexX1xX78xX37xX21xX3xX17cxX7fxX3xX42xa0b7xXdxX3xXexX1dxX2b9xX37xX3xXcxXaaxX1dxX37xX21xX3xXexX5d2xX42xX3xX7xXcf9xX3xXexXc7xX37xX21xX3xXexXdxX2bdxXexX3xX4xX78xX4xX3xX42xXb9xX37xX3xXexX1xXdxX3xX3axX9fxXa0xX3xX25xX3xX99xX1dxXb5xXdxX3xX4xX1xXdxX2exX1dxXcexX3xXcxXaaxXa0xX37xX21xX3xX2aexX461xX7fxX3xX21xXdxX78xXa0xX3xX3axXdxX2e1xX37xX3xX222xX5d2xX48xX3xX63xX404xX37xX21xX3xX99xX9fxXdxX3xXb9xX37xX3xXexX30fxXbxX3xXexXaaxX2e1xX37xX3xX4xX6fxX3xX7xX767xX3xX99xX78xX42xX3xX7xX78xXexX3xX3axX9bxXdxX3xX2aexX2exX3xXexX1xXdxX3xX42xXdxX37xX1xX3xX1xX32xX6xX3xX4xX7d6xX6xX3xXdfxX73xX3xX497xXdxX78xXa0xX3xX63xX3ffxX4xX3xX3axX9fxX3xX27fxX9fxXa0xX3xXexX3dfxXa0xX3xX7fxX3xX2aexX2f7xX37xX21xX3xXexX1xX2abxXdxX3xXexXb5xX3xX4xX1xX96xX4xX3xXb9xX37xX3xX99xX9fxXdxX3xX4xX1xXa0xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX99xX809xX37xX21xX3xX4xX78xX4xX1xX3xX5xX9fxX42xX3xX4xX78xX4xX3xX4xX5d2xX1dxX3xX1x63b2xXdxX3xXexXaaxXc60xX4xX3xX37xX21xX1xXdxX49xX42xX3xXa2xXdxX2bdxX37xX3xXexX1xX96xX4xXcexX3xX6ecxX404xX3xXa2xXdxX2bdxX37xX7fxX3xX2aexX2b9xX1dxX3xXexX1xX78xX37xX21xX3xX203xX7fxX3xXcxXaaxX1dxX37xX21xX3xXexX5d2xX42xX3xX7xXcf9xX3xXexXb5xX3xX4xX1xX96xX4xX3xX4xX1xXa0xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX249xX3xX2aexX2b0xX3xXa2xXdxX2b0xX42xX3xXexXaaxX6xX3xXa2xXdxX2bdxX37xX3xXexX1xX96xX4xX3xX4xX4acxX37xX21xX3xX37xX1xX9axX3xX1cxX1dxX10xX37xX3xX3axX9bxXdxX3xXa2xXa43xX3xX37xXc7xX37xX21xX3xX5xX9fxX42xX3xX99xX9fxXdxXcexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxXa0xX63xX48xXaxX12xXcxX1xX10xXa0xX3xX4xX78xX4xX3xX4xX1xX1dxX48xX2e1xX37xX3xX21xXdxX6xX3xXexX5d2xX42xX3xX5xX43fxX7fxX3xX78xXbxX3xX5xX404xX4xX3xX42xX5c9xX6xX3xXexX1xXdxX3xX7xXcf9xX3xXa2xX1xXdxX2bdxX37xX3xX4xX78xX4xX3xX10xX42xX3xXaaxX32cxXexX3xX4xXc7xX37xX21xX3xXexX1xX3ecxX37xX21xX7fxX3xXexX1xX2abxXdxX3xX21xXdxX6xX37xX3xX37xX9fxX48xX7fxX3xX4xX5c9xX37xX21xX3xX3axX9bxXdxX3xX3axXdxX49xX4xX3xX4xX1xXc7xX42xX3xX7xX461xX4xX3xX7xX96xX4xX3xXa2xX1xX14cfxX10xX7fxX3xX4xX78xX4xX3xX99xX30fxX4xX3xXbxX1xX3ffxX3xX1xX1dxX48xX37xX1xX3xX37xX2e1xX37xX3xX2aexX2f7xX37xX21xX3xX1xX9fxX37xX1xX7fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xd853xX7fxX3xX2aexX73xX37xX21xX3xX3axXdxX2e1xX37xX7fxX3xXexXaaxX78xX37xX1xX3xXexX3dfxXa0xX3xXexX1xX2e1xX42xX3xX78xXbxX3xX5xX404xX4xX3xX2aexX2b0xX3xX4xX78xX4xX3xX10xX42xX3xX4xX461xX3xXexX5d2xX42xX3xX5xX43fxX3xXexX1xXa0xX146xXdxX3xX42xX78xXdxX7fxX3xX1xX32xX4xX3xXexX30fxXbxX3xX1xXdxX49xX1dxX3xX1cxX1dxX146xX3xX1xX6fxX37xXcexX3xX66xX78xX4xX3xX10xX42xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX4xX4acxX37xX21xX3xX4xX2b9xX37xX3xX7xXc60xXbxX3xX222xX2bdxXbxX3xXexX1xX2abxXdxX3xX21xXdxX6xX37xX3xXb9xX37xX3xX5xX1dxX48xX49xX37xX3xXa2xX1xXa0xX6xX3xX1xX32xX4xX7fxX3xX4xX5d2xX37xX3xX99xX809xX37xX21xX3xX21xXdxX7dxX6xX3xX3axXdxX49xX4xX3xX1xX32xX4xX3xXexX30fxXbxX7fxX3xXb9xX37xX3xX5xX1dxX48xX49xX37xX3xX3axX9fxX3xX37xX21xX1xX68xX3xX37xX21xX6fxXdxX3xX2aexX2b0xX3xX4xX461xX3xX7xX96xX4xX3xXa2xX1xX14cfxX10xX3xXexX1exXexX3xX37xX1xX32cxXexX7fxX3xXexX5d2xX42xX3xX5xX43fxX3xXb5xX37xX3xX2aexX2e5xX37xX1xX3xX4xX1xXdxX37xX1xX3xXbxX1xX3ffxX4xX3xXa2xXa3xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX6xX37xX3xXexXaaxX32xX37xX21xX3xX7xXc60xXbxX3xXexX9bxXdxXcexX51xXcexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13a8xX1dxXexX1xXa0xXaaxXaxX12xXcxX1xX10xXa0xX3xXcxXcxX290xX284xX2bxX0xX51xXbxX12
Theo TTXVN