Tiếp tục triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - ở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa vừa ban hành văn bản về việc tiếp tục triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
3fbcxddbbxf7a0x6ec7xe531x6d56xae0ax9808x79c8xX7xd824xca02x7018x535bx9ebdx9357xX5x88f7xXax93f3xXcxXdx6a37xXbxX3xXex8dfcxX4xX3xXexba70xXdx4a21xe3e1xX3x609dxX1xX6xXdxX3xXexX1xd743xX3xXbxX1x5d46xX3x5fd7xb3ebxX4xX1xX3x68f9xX19xX3xX7xf03exX3xX2fxX19xX20x8ae1xX3xbfa2xc3e6x6e05xX20xX3dxX3x4909x6904xX3xXexX1xX10x957exX3xX1xcb56xX20xX1xX3xXexX1xc437xX4xX3xX3fxXdxd56dxX20xX3xXexX38xX3xX22xX1x584bxX20xX3dxX3xX2fxad37xX20xX3dxX3xXexX1dx9fe4xX20xX3xX3fxX30xX6xX3xX45x51e3xX20xX3xXexe1c8xX20xX1xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xbf2cxd30fxX6xX0xd6c4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX10xX6xX2fxXaxX12xe9ffxX3x8bc7xXdxX6xX4bxX3xXexX1xX61xX20xX3dxX3xe669xX3x8da9xf158xX20xX3xXex8707xXdxX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX82xX83xX6xX3xX34xX66xX6xX3xX45xX6xX20xX3xX1xX74xX20xX1xX3xX34x71ebxX20xX3xX45xXafxX20xX3xX34x47f7xX3xX34xXdxX59xX4xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX22xX1xX6xXdxX3xXexX1xX29xX3xXbxX1xX2dxX3xX2fxX30xX4xX1xX3xX34xX19xX3xX7xX38xX3xX2fxX19xX20xX3dxX3xX3fxX40xX41xX20xX3dxX3xX45xX46xX3xXexX1xX10xX4bxX3xX1xX4exX20xX1xX3xXexX1xX54xX4xX3xX3fxXdxX59xX20xX3xXexX38xX3xX22xX1xX61xX20xX3dxX3xX2fxX66xX20xX3dxX3xXexX1dxX6cxX20xX3xX3fxX30xX6xX3xX45xX74xX20xX3xXexX78xX20xX1xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX82xX83xX6x7d21xX0xX86xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx802exX6xXbxXexXdxX4bxX20xXaxX12xX0xXdx4661xX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15bxX10xX20xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexc6d6xX5xX10xX9xXaxdb72xXdxX2fxXexX1x4aeexX3xc5b7xe89bxX188xXbxe57bx4672xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX185xX3x9c6bxbb81x40d1xXbxX18bxX18cxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX86xX86xXdxX14bxX45xX6xX4bxXexX1xX6xX20xX1xX1xX4bxX6xX14bxX34xX20xX86xX20xX10xX180xX7xX86xed5cxX1bbxX188xee62xX86xX2xX197x531cxX2fxX196xX2xX1c2xX196xX2xX2xX196xXexX1c2xX1bexb3d6xX2xX5xX196xXa8xX2xX14bx583exXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX22xX1xX6xXdxX3xXexX1xX29xX3xXbxX1xX2dxX3xX2fxX30xX4xX1xX3xX34xX19xX3xX7xX38xX3xX2fxX19xX20xX3dxX3xX3fxX40xX41xX20xX3dxX3xX45xX46xX3xXexX1xX10xX4bxX3xX1xX4exX20xX1xX3xXexX1xX54xX4xX3xX3fxXdxX59xX20xX3xXexX38xX3xX22xX1xX61xX20xX3dxX3xX2fxX66xX20xX3dxX3xXexX1dxX6cxX20xX3xX3fxX30xX6xX3xX45xX74xX20xX3xXexX78xX20xX1xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX82xX83xX6xXaxX3xX180xXdxX2fxXexX1xX9xXaxX187xX188xX188xXaxX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX9xXaxX196xX197xX198xXaxX3xX86xX12xX0xX86xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxX4bxX20xXaxX12xdedbxcf9cxX20xX1xX3xX166xXdxX20xX1xX3xX1x5232xX6x8fb1xX0xX86xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeccfxX4bxX2fxX17bxXaxX12x6dd1xX1fxX3xXbxX1xf1b5xXexX3xX1xX29xX17bxX3xX1xXdxX59xX29xX3x583axX29xXafx9675xX3xX5xd195xXdxX3xX2dxX4xX1xX3xXexX1xXdxX15xXexX3xXexX1x7bccxX4xX3xXexX1dxX4bxX20xX3dxX3xX34xXdxX59xX4xX3xX7xX38xX3xX2fxX19xX20xX3dxX3xX2fxX30xX4xX1xX3xX34xX19xX3xXexX1xX29xX3xXbxX1xX2dxX3xX3fxXdxX59xX20xX3xXexX38xX3xX22xX1xX61xX20xX3dxX3xX2fxX66xX20xX3dxX3xXexX1xX10xX4bxX3xX17bxX6cxX29xX3xX4x97f9xX29xX3xX4xd84exX6xX3xcce1xX29xf7faxX4xX3xX1xX46xXdxX3xX34xX74xX3xX15bxX1xX2dxX20xX1xX3xXbxX1xX316xX18cxX3xXexXcaxX20xX3dxX3xXexX31bxX4xX3xX3fxX46xX3xX5xX40xX29xX3xXexX1xX61xX20xX3dxX3xX2baxX29xX6xX3xXexX1dxaab0xX166xX3xXexX1xX29xX3xXbxX1xX2dxX2bdxX3xX3dxXdxXafxX166xX3xX61xX3xX20xX1xXdx8c0exX166xX3xX166xX61xXdxX3xXexX1dxX40xX41xX20xX3dxX2bdxX3xXexXdxX15xXexX3xX22xXdxX59xX166xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX2dxX3xX18bxe753xX3xX1xX46xXdxX2bdxX3xX1xX34cxX20xX3xX4xX1xX15xX3xX2fxaafcxX20xX3dxX3xXexXdxXd2xX20xX3xX166xc7fdxXexX3xX34xX74xX3xXexX34cxX4bxX3xX3fxXdxXd2xX29xX3xX22xXdxX59xX20xX3xXexX1xX29xXabxX20xX3xX5xX2c0xXdxX3xX4xX1xX4bxX3xX20xX3dxX40xX41xXdxX3xX7xX38xX3xX2fxX19xX20xX3dxX18cxX3xX3fxXafxX166xX3xX45xXafxX4bxX3xX3fxX15xX20xX3xXexX1xX2aexX20xX3dxX3xX187xXa8xX1bbxX188xX1bbxX1bbxX3xX3fxX34cxXexX3xXexX31bxXdxX3xXexX1xXdxX1fxX29xX3xX197xX188x4095xX3xXbxX1xX40x5265xX20xX3dxX3xXexXdxX59xX20xX3xX3dxXdxX6xX4bxX3xXexX1xX61xX20xX3dxX3xXexX1dxX6cxX20xX3xX3fxX30xX6xX3xX45xX74xX20xX3xXexX78xX20xX1xX3xXexX1xX29xX46xX4xX3xX3fxX31bxXdxX3xXexX40xX2c0xX20xX3dxX3xXexX1xX29xX3xXbxX1xX2dxX3xX2fxX30xX4xX1xX3xX34xX19xX3xX7xX38xX3xX2fxX19xX20xX3dxX3xX3fxX40xX41xX20xX3dxX3xX45xX46xX3xX3fxX40xX2c0xX4xX3xX2fxX2aexX20xX3xXexX1x519dxX3xX3fxX1fxX3xX7xX38xX3xX2fxX19xX20xX3dxX3xX2fxX30xX4xX1xX3xX34xX19xX3xXexX1xX29xX3xXbxX1xX2dxX3xX3fxXdxX59xX20xX3xXexX38xX3xX22xX1xX61xX20xX3dxX3xX2fxX66xX20xX3dxX14bxX3x558exX9bxX3xX9dxXdxX6xX4bxX3xXexX1xX61xX20xX3dxX3xXa8xX3xXaaxXabxX20xX3xXexXafxXdxX3xX3fxXd2xX3xX20xX3dxX1xX30xX3xX15bxX61xX20xX3dxX3xX6xX20xX3xXexX78xX20xX1xX2bdxX3xX4xX2aexX4xX3xX7xX9bxX2bdxX3xX45xX6xX20xX2bdxX3xX20xX3dxX74xX20xX1xX2bdxX3xbafbxX2a3xde50x822dxX3xX4xX2aexX4xX3xX1xX29xX17bxX59xX20xX2bdxX3xXexX1xX30xX3xX18bxX384xX2bdxX3xXexX1xX74xX20xX1xX3xXbxX1xX31bxX3xXbxX1xX31bxXdxX3xX1xX2c0xXbxX3xXexX29xX17bxX6cxX20xX3xXexX29xX17bxXd2xX20xX3xX3fxX15xX20xX3xX4xX2aexX4xX3xX4xX3fdxX3xX2baxX29xX6xX20xX2bdxX3xX3fxX3fdxX20xX3xX34xX30xX3xXexX1dxX4bxX20xX3dxX3xX20xX3dxX74xX20xX1xX18cxX3xX34xXabxX20xX3xX3fxX46xX20xX3dxX2bdxX3xX17bxX6cxX29xX3xX4xX312xX29xX3xX4xX1xX316xX3xXbxX1xX40xX3fdxX20xX3dxX3xXexXdxX59xX20xX3xX3dxXdxX6xX4bxX3xXexX1xX61xX20xX3dxX3xXexX1dxX6cxX20xX3xX3fxX30xX6xX3xX45xX74xX20xX3xXexX1xX29xX46xX4xX3xX3fxX31bxXdxX3xXexX40xX2c0xX20xX3dxX3xXexX1xX29xX3xXbxX1xX2dxX3xX2fxX30xX4xX1xX3xX34xX19xX3xX7xX38xX3xX2fxX19xX20xX3dxX3xX3fxX40xX41xX20xX3dxX3xX45xX46xX3xXbxX1xXafxXdxX3xX2fxX2aexX20xX3xXexX1xX45fxX3xX3fxX312xX29xX3xX4xX29xX31bxXdxX3xX34xX74xX3xX7xX38xX3xX2fxX19xX20xX3dxX3xX2fxX30xX4xX1xX3xX34xX19xX3xXexX1xX29xX3xXbxX1xX2dxX3xX3fxXdxX59xX20xX3xXexX38xX3xX22xX1xX61xX20xX3dxX3xX2fxX66xX20xX3dxX3xX3fxX1fxX3xX5xX40xX29xX3xXexX1xX61xX20xX3dxX3xX2baxX29xX6xX3xX4xX2aexX4xX3xXexX1dxX34cxX166xX3xXexX1xX29xX3xXbxX1xX2dxX3xXexX1dxX6cxX20xX3xX5xX29x4a4axX20xX3dxX2bdxX3xXexX29xX17bxX15xX20xX3xX1xX4bxX34cxXexX3xX3fxX46xX20xX3dxX14bxX0xX86xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a3xX4bxX2fxX17bxXaxX12xaa8bxX6cxX29xX3xX4xX312xX29xX3xX4xX2aexX4xX3xX3fxX3fdxX20xX3xX34xX30xX3xX22xXdxX20xX1xX3xX2fxX4bxX6xX20xX1xX3xX34xXabxX20xX3xXexXafxXdxX3xX45x697cxX20xX3dxX3xX18bxX10xX3xX61xX3xXexX61xX3xX4xXcaxX20xX3xX4xX54xX3xX4xX2aexX4xX3xX5xX29xX606xX20xX3dxX2bdxX3xXexX29xX17bxX15xX20xX3xX3fxX6xX20xX3dxX3xX1xX4bxX34cxXexX3xX3fxX46xX20xX3dxX3xX22xXdxX20xX1xX3xX2fxX4bxX6xX20xX1xX3xX34xXabxX20xX3xXexXafxXdxX18cxX3xXexX1xX2cfxX4xX3xX1xXdxX59xX20xX3xX20xX3dxX1xXdxX6cxX166xX3xX34xXdxX59xX4xX3xX2fxX2aexX20xX3xXexX1xX45fxX3xX3fxX312xX29xX3xX4xX29xX31bxXdxX3xX34xX74xX3xX7xX38xX3xX2fxX19xX20xX3dxX3xX2fxX30xX4xX1xX3xX34xX19xX3xXexX1xX29xX3xXbxX1xX2dxX3xX3fxXdxX59xX20xX3xXexX38xX3xX22xX1xX61xX20xX3dxX3xX2fxX66xX20xX3dxX3xX3fxX1fxX3xX5xX40xX29xX3xXexX1xX61xX20xX3dxX3xX2baxX29xX6xX3xX4xX2aexX4xX3xXexX1dxX34cxX166xX3xXexX1xX29xX3xXbxX1xX2dxX14bxX0xX86xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a3xX4bxX2fxX17bxXaxX12xX15bxX2aexX4xX3xXcxX1dxX29xX20xX3dxX3xXexee6axX166xX3xX3fxXcaxX20xX3dxX3xX22xXdxX1fxX166xX3xX18bxX10xX3xX4xX3fdxX3xX3dxXdx668axXdxX3xX3fxX40xX41xX20xX3dxX3xX45xX46xX3xXbxX1xX31bxXdxX3xX1xX2c0xXbxX3xX34xX74axXdxX3xX4xX2aexX4xX3xX20xX1xX74xX3xX4xX29xX20xX3dxX3xX4xdb9dxXbxX3xX2fxX30xX4xX1xX3xX34xX19xX3xXexX1xX29xX3xXbxX1xX2dxX3xX2fxX2aexX20xX3xXexX1xX45fxX3xX3fxX312xX29xX3xX4xX29xX31bxXdxX3xX22xX1xXdxX3xX4xX1xX316xX3xXbxX1xX40xX3fdxX20xX3dxX3xXexXdxX59xX20xX3xX4xX83xX3xX5xX29xX606xX20xX3dxX2bdxX3xXexX29xX17bxX15xX20xX3xX1xX4bxX34cxXexX3xX3fxX46xX20xX3dxX3xX5xX40xX29xX3xXexX1xX61xX20xX3dxX3xX2baxX29xX6xX3xXexX1dxX34cxX166xX3xXexX1xX29xX3xXbxX1xX2dxX3xX3fxX15xX20xX3xX3fxXcaxX20xX3dxX3xX22xXdxX1fxX166xX3xXbxX1xX40xX3fdxX20xX3dxX3xXexXdxX59xX20xX14bxX0xX86xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a3xX4bxX2fxX17bxXaxX12xX9dxXdxX6xX4bxX3xX4xX1xX4bxX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xXexX1dxX6xX3xX490xX9bxX2bdxX3xXbxX1x5b15xX20xX3dxX3xX319xX29xXafxX20xX3xX5x71eaxX3xX34xXabxX20xX3xXexXafxXdxX3xXexX1xX10xX4bxX3xX4xX1xX54xX4xX3xX20xXcaxX20xX3dxX2bdxX3xX20xX1xXdxX59xX166xX3xX34xX19xX3xX3fxX40xX2c0xX4xX3xX3dxXdxX6xX4bxX3xXexX1xX2cfxX4xX3xX1xXdxX59xX20xX3xX34xXdxX59xX4xX3xXexX29xX17bxX6cxX20xX3xXexX1dxX29xX17bxXd2xX20xX2bdxX3xX34xXabxX20xX3xX3fxX46xX20xX3dxX2bdxX3xX17bxX6cxX29xX3xX4xX312xX29xX3xX3fxX3fdxX20xX3xX34xX30xX3xX22xXdxX20xX1xX3xX2fxX4bxX6xX20xX1xX3xX34xXabxX20xX3xXexXafxXdxX2bdxX3xX4xX1xX316xX3xXbxX1xX40xX3fdxX20xX3dxX3xXexXdxX59xX20xX3xXexX1xX29xX46xX4xX3xX3fxX31bxXdxX3xXexX40xX2c0xX20xX3dxX3xXexX1xX29xX3xXbxX1xX2dxX3xX2fxX30xX4xX1xX3xX34xX19xX3xX7xX38xX3xX2fxX19xX20xX3dxX3xX3fxX40xX41xX20xX3dxX3xX45xX46xX3xXbxX1xXafxXdxX3xX2fxX2aexX20xX3xXexX1xX45fxX3xX34xX74xX3xX7xX38xX3xX2fxX19xX20xX3dxX3xX2fxX30xX4xX1xX3xX34xX19xX3xXexX1xX29xX3xXbxX1xX2dxX3xX3fxXdxX59xX20xX3xXexX38xX3xX22xX1xX61xX20xX3dxX3xX2fxX66xX20xX3dxX3xX3fxX1fxX3xX5xX40xX29xX3xXexX1xX61xX20xX3dxX3xX2baxX29xX6xX3xX4xX2aexX4xX3xXexX1dxX34cxX166xX3xXexX1xX29xX3xXbxX1xX2dxX14bxX14bxX14bxX0xX86xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxae04xX29xXexX1xX4bxX1dxXaxX12xXcxX1xX29xX3xXcxX1xX316xX17bxX0xX86xXbxX12
Thu Thủy