Thái Lan tập trung vào thị trường du lịch nội địa trong năm 2021
Thái Lan đặt mục tiêu đạt doanh thu 1.188 tỷ baht (38,8 tỷ USD) cho lĩnh vực du lịch trong năm 2021 với chiến lược tập trung chủ yếu vào du lịch nội địa.
f0bdx119d3x15894x11fb7x12214x11e93x12508x1584fx137a6xX7x14a74x12e89x101ccx11fe3x15be9x14cddxX5x14fc7xXax1278cxXcxX1x15555xXdxX3x11307xX6x170bbxX3xXex11990xXbxX3xXex10b33xf415xX1ax17120xX3x12903xf99dx1318bxX3xXexX1x127f9xX3xXexX21x100b7x11981xX1axX24xX3x104e4xX22xX3xX5xX2cxX4xX1xX3xX1ax10ea3xXdxX3xf14bxX2cxX6xX3xXexX21xX28xX1axX24xX3xX1ax1190bx108cexX3x109abx11b94xX4fxX2xX0x15603xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1389exX10xX6xX35xXaxX12xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX41x154d0xXexX3xX4dx12721xX4xX3xXexXdx16f9fxX22xX3xX41x1494dxXexX3xX35xX28xX6xX1axX1xX3xXexX1xX22xX3xX2xf636xX2x1345axX90xX3xXexfdf3xX3x1274cxX6xX1xXexX3x111a1xffb2xX90x10be5xX90xX3xXexX94xX3x1466exfed9x125bax105e7xX3xX4xX1xX28xX3xX5x12c89xX1axX1xX3xX26x159a7xX4xX3xX35xX22xX3xX5xX2cxX4xX1xX3xXexX21xX28xX1axX24xX3xX1axX4cxX4dxX3xX4fxX50xX4fxX2xX3xX26x14096xXdxX3xX4xX1xXdx1439exX1axX3xX5xX30x10599xX4xX3xXexX1dxXbxX3xXexX21xX22xX1axX24xX3xX4xX1x15c48xX3x10bdexXd4xX22xX3xX26xX27xX28xX3xX35xX22xX3xX5xX2cxX4xX1xX3xX1axX3exXdxX3xX41xX2cxX6xX8exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf249xX28xX35xXeaxXaxX12xX0xXdxX4dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX4dxX7xfff6xXbxX1xX28xXexX28xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxXbxX3xXexX21xX22xX1axX24xX3xX26xX27xX28xX3xXexX1xX2cxX3xXexX21xX30xX31xX1axX24xX3xX35xX22xX3xX5xX2cxX4xX1xX3xX1axX3exXdxX3xX41xX2cxX6xX3xXexX21xX28xX1axX24xX3xX1axX4cxX4dxX3xX4fxX50xX4fxX2xX3xX1x132b2xX1axX1xX3x13c79xX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX8exX96xX6xX28xXexX1xX6xX1axX1xX1xX28xX6xX8exX26xX1axX54xX1axX10x11985xX7xX54xX4fxX2xX2xX50xX54xX2x1269exX1a5xX35xX2xX50xX90xX4fx13e5bxX4fxX1a5xXexX1a5xX90xX1acxX90xX5xX2xX8ex140aexXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxXbxX3xXexX21xX22xX1axX24xX3xX26xX27xX28xX3xXexX1xX2cxX3xXexX21xX30xX31xX1axX24xX3xX35xX22xX3xX5xX2cxX4xX1xX3xX1axX3exXdxX3xX41xX2cxX6xX3xXexX21xX28xX1axX24xX3xX1axX4cxX4dxX3xX4fxX50xX4fxX2xXaxX3xX35xX6xXexX6xX126xXbxX1xX28xXexX28xX126xX28xX21xXdxX24xXdxX1axX6xX5xX126xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x13dd3xX54xX54xX4xX35xX1axXdxX4dxX24xX8exX26xXdxX10xXexX1axX6xX4dxXbxX5xX22xX7xX8exX26xX1axX54xXex12eadxX4fxX50xX54xX22xXbxX5xX28xX6xX35xX10xX35xX54xXdxX26xXbxXeaxX4xXdxX26xX28xX54xX4fxX50xX4fxX2x14b3cxX50xX9cxX255xX50xX1a5xX54xXexXexfcb7xX26xX1axX255xXexX1xX6xXdxX255xX5xX6xX1axX255xX9cxX8exX1b7xXbxX24xXaxX3xX54xX12x139c8xX24xX30xX31xXdxX3xX35x163cfxX1axX3xX41xX10xX28xX3x13eefxX1x11cedxX22xX3xXexX21xX6xX1axX24xX3xXbxX1x10130xX1axX24xX3xX5xX27bxXeaxX3xX1axX1xXdx1513cxX4dxX3x129fbx102bfxf9f5x167ccxXa6xX126xX2x136cdxX3xXexX80xXdxX3xX111xX6xX1axX24xX282xX28xX282xX9exX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX9exX3xX1axX24xX27xXeaxX3xX2xX2xX54xX4fxX54xX4fxX50xX4fxX2xX8exX3xX9bxX274xX24xX22x12bbbxX1axX221xX3xXcxX63x124e8xX54xXcxXcxX2d7xX29fxX274xXa7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX28xX35xXeaxXaxX12x116e5xX1xX15xXexX3xX96xXdx1129cxX22xX3xX26xXcexXdxX3xX96xX15xX28xX3xX24xXdxXcexXdxX9exX3xXcxfe83xX1axX24xX3xX4xX77xX4xX3xXexX21xX30x17152xX1axX24xX3xXcxX30dxX1axX24xX3xX29dxX77xX4xX3xXa6xX22xX3xX5xX2cxX4xX1xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX9bxXcx145a1xXcxXa7xX3x15188xX22xXexX1xX6xX7xX6xX282xX3xXa5xX22xXbxX6xX7xX28xX21xX1axX3xX4xX1xX28xX3xX96xXdxXd4xXexX3xXcxX30dxX1axX24xX3xX29dxX77xX4xX3xXa6xX22xX3xX5xX2cxX4xX1xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX4x15c33xX3xX282xXd4xX3xX1xX28xX80xX4xX1xX3xXexX1dxXbxX3xXexX21xX22xX1axX24xX3x106a0xXexX3xX1x1707exX1axX3xX26xX27xX28xX3xX35xX28xX6xX1axX1xX3xXexX1xX22xX3xXex14e25xX3xX35xX22xX3xX282xX1xX15xX4xX1xX3xX1axX30xXcexX4xX3xX1axX24xX28xX27xXdxX9exX3xX4dxX27xX3xXexX1xX6xXeaxX3xX26xX27xX28xX3xX41xX372xX3xX4xX1x11feexX3xXexX21x128b5xX1axX24xX3xX1axX1xXdx13ff0xX22xX3xX1xX38bxX1axX3xX26xX27xX28xX3xX282xX1xX15xX4xX1xX3xX35xX22xX3xX5xX2cxX4xX1xX3xXexX21xX28xX1axX24xX3xX1axX30xXcexX4xX8exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX28xX35xXeaxXaxX12xXcxX30dxX1axX24xX3xX29dxX77xX4xX3xXa6xX22xX3xX5xX2cxX4xX1xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX1xXeaxX3xX26xX3c9xX1axX24xX3xX4xX372xX3xX282xX1xX28xX17bxX1axX24xX3xX23bxX9ex13bf0xX3xXexX21xXdx1141exX22xX3xX5xX30xXd9xXexX3xX35xX22xX3xX282xX1xX15xX4xX1xX3xX1axX30xXcexX4xX3xX1axX24xX28xX27xXdxX3xX41xXd4xX1axX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xXexX21xX28xX1axX24xX3xX1axX4cxX4dxX3xX4fxX50xX4fxX2xX9exX3xXexX80xX28xX3xX21xX6xX3xX35xX28xX6xX1axX1xX3xXexX1xX22xX3xX282xX1xX28xX17bxX1axX24xX3xX9cxX1acxX1a5xX3xXexX94xX3xX96xX6xX1xXexX8exX3xXcxX21xX28xX1axX24xX3xX282xX1xXdxX3xX41xX372xX9exX3xX2xX23bxX50xX3xXexX21xXdxX43cxX22xX3xX5xX30xXd9xXexX3xX282xX1xX15xX4xX1xX3xX35xX22xX3xX5xX2cxX4xX1xX3xX1axX3exXdxX3xX41xX2cxX6xX3xX35xXb3xX3xX282xXdxXd4xX1axX3xX7x125f8xX3xXexX80xX28xX3xX21xX6xX3xX282xX1xX28xX17bxX1axX24xX3xX90xX1a5xX50xX9exX1acxX3xXexX94xX3xX96xX6xX1xXexX8exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX28xX35xXeaxXaxX12x11ae4xX1axX24xX3xX33cxX22xXexX1xX6xX7xX6xX282xX3xX1axX1xX1dxX1axX3xX41xX2cxX1axX1xX3xX1axX24xX27xX1axX1xX3xX35xX22xX3xX5xX2cxX4xX1xX3xX4xXe8xX6xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX7xX4d6xX3xX4xX372xX3xX7xXb3xX3xXbxX1xX77xX4xX3xX1xX2d1xXdxX3xXexX1xX10xX28xX3xX1xX177xX1axX1xX3xX4xX1x16157xX3xX29fxX3xX4xX4cxX1axX3xX4x144dbxX3xXexX1xX10xX28xX3xXexX177xX1axX1xX3xX1xX177xX1axX1xX3xX1xXdxX43cxX1axX3xXexX80xXdxX8exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX28xX35xXeaxXaxX12xX111xX6xX1axX3xX41x13463xX22xX9exX3xXcxX30dxX1axX24xX3xX29dxX77xX4xX3xXa6xX22xX3xX5xX2cxX4xX1xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX41xX73xXexX3xX4dxX77xX4xX3xXexXdxX7cxX22xX3xX41xX80xXexX3xX2xX50xX50xX3xXexX21xXdxX43cxX22xX3xX5xX30xXd9xXexX3xX282xX1xX15xX4xX1xX3xX35xX22xX3xX5xX2cxX4xX1xX3xX1axX3exXdxX3xX41xX2cxX6xX8exX3xXcxX22xXeaxX3xX1axX1xXdxX7cxX1axX9exX3xX41xX2fbxX3xX41xX80xXexX3xX41xX30xXd9xX4xX3xX4dxX77xX4xX3xXexXdxX7cxX22xX3xX35xX28xX6xX1axX1xX3xXexX1xX22xX9exX3xXcxX30dxX1axX24xX3xX29dxX77xX4xX3xXa6xX22xX3xX5xX2cxX4xX1xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX7xX4d6xX3xX4xX596xX1axX3xXexX4cxX1axX24xX3xXexX1xX7cxX4dxX3xXexX39dxX3xX437xX50xX3xX41xXd4xX1axX3xX23bxX50xX3xXexX21xXdxX43cxX22xX3xX5xX30xXd9xXexX3xX35xX22xX3xX282xX1xX15xX4xX1xX3xX1axX3exXdxX3xX41xX2cxX6xX3xX1axX559xX6xX8exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX28xX35xXeaxXaxX12xX29dxX1xXdxXd4xX1axX3xXexX1xX22xX1dxXexX3xX4xX1xX387xX1axX1xX3xX41xX2fbxX3xX282xX387xX4xX1xX3xX4xX596xX22xX3xX35xX22xX3xX5xX2cxX4xX1xX3xXexX21xX28xX1axX24xX3xX1axX30xXcexX4xX3xX5xX27xX3xX282xX1xX22xXeaxXd4xX1axX3xX282xX1xX387xX4xX1xX3xX35xX22xX3xX5xX2cxX4xX1xX3xX26xX27xX28xX3xX1axX1xX559xX1axX24xX3xX1axX24xX27xXeaxX3xX5xX27xX4dxX3xX26xXdxX43cxX4xX8exX3xX274xX24xX28xX27xXdxX3xX21xX6xX9exX3xXcxX30dxX1axX24xX3xX29dxX77xX4xX3xXa6xX22xX3xX5xX2cxX4xX1xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX4x1456cxX1axX24xX3xX41xX6xX1axX24xX3xXexX30dxX3xX4xX1xX562xX4xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX22xX3exX4xX3xXexX1xX17bxX28xX3xX5xX22xX1dxX1axX3xX41xX2fbxX3xXexX1xXb3xX4xX3xX1xXdxX43cxX1axX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xXdxXd4xX1axX3xX35xX2cxX4xX1xX3xX282xX387xX4xX1xX3xX4xX596xX22xX3xX5xXdxX7cxX1axX3x1392fxX22xX6xX1axX3xX41xXd4xX1axX3xX4xX15xX4xX3xX1axX24xX27xXeaxX3xX5xX29axX3xX41xX2cxX6xX3xXbxX1xX30xX38bxX1axX24xX3xX4xXe8xX6xX3xXexX39dxX1axX24xX3xX282xX1xX22xX3xX26xXb3xX4xX8exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX28xX35xXeaxXaxX12xX274xX3exXdxX3xX4xX15xX4xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX4dxXcexXdxX3xX41xX27bxXeaxX3xX41x13d8bxX3xXexX1x1489fxX1axX24xX3xX758xX22xX6xX3xX282xXd4xX3xX1xX28xX80xX4xX1xX3xXexX80xX28xX3xXexX1xX7cxX4dxX3xX90xX3xX1axX24xX27xXeaxX3xX1axX24xX1x161b5xX3xX41xX73xX4xX3xX96xXdxX43cxXexX3xXexX21xX28xX1axX24xX3xX1axX4cxX4dxX3xX4fxX50xX4fxX2xX3xX1axX1x1157axX4dxX3xX282xX387xX4xX1xX3xXexX1xX387xX4xX1xX3xX35xX22xX3xX5xX2cxX4xX1xX3xX1axX3exXdxX3xX41xX2cxX6xX9exX3xXexX21xX28xX1axX24xX3xX41xX372xX3xX4dxX3exXexX3xX7x11707xX3xX1axX24xX27xXeaxX3xX1axX24xX1xX7e0xX3xX41xX73xX4xX3xX96xXdxX43cxXexX3xX41xX30xXd9xX4xX3xX282xXd4xXexX3xX1xXd9xXbxX3xX26xXcexXdxX3xX1axX1xX559xX1axX24xX3xX1axX24xX27xXeaxX3xX4xX22xX829xXdxX3xXexX22xX596xX1axX3xX41xX2fbxX3xXexX80xX28xX3xX21xX6xX3xX1axX1xX559xX1axX24xX3xX282x13b06xX3xX1axX24xX1xX7e0xX3xX35xX27xXdxX3xX1axX24xX27xXeaxX3xX26xX27xX28xX3xXexX1xX15xX1axX24xX3xX63xX6xXdxX9exX3xXexX1xX15xX1axX24xX3xXcxX30xX9exX3xXexX1xX15xX1axX24xX3xX111xX17bxXeaxX3xX26xX27xX3xXexX1xX15xX1axX24xX3xX2xX50xX8exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX28xX35xXeaxXaxX12xX274xX1xX30xX3xX26xX1dxXeaxX9exX3xX1axX24xX30xX31xXdxX3xX35xX27bxX1axX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xXexX21xX28xX1axX24xX3xX1axX4cxX4dxX3xX1axX6xXeaxX3xX7xX4d6xX3xX4xX372xX3xXexXcexXdxX3xX4fxX1acxX3xX1axX24xX27xXeaxX3xX1axX24xX1xX7e0xX8exX3xX274xX1xX559xX1axX24xX3xX1axX24xX27xXeaxX3xX1axX24xX1xX7e0xX3xX41xX73xX4xX3xX96xXdxX43cxXexX3xX7xX4d6xX3xX4xX1xX7e0xX3xX41xX30xXd9xX4xX3xX15xXbxX3xX35xX77xX1axX24xX3xXexX21xX28xX1axX24xX3xX1axX4cxX4dxX3xX4fxX50xX4fxX2xX3xX26xX27xX3xX1axX1xX559xX1axX24xX3xX1axX24xX30xX31xXdxX3xX41xX562xX1axX24xX3xX41xX596xX22xX3xX4xX15xX4xX3xXexX30dxX3xX4xX1xX562xX4xX3xX4xXe8xX6xX3xX4xX1xX387xX1axX1xX3xXbxX1xXe8xX3xX26xX27xX3xX282xX1xX22xX3xX26xXb3xX4xX3xXexX30xX3xX1axX1xX27bxX1axX3xX4xX372xX3xXexX1xX2fbxX3xX758xX22xXeaxXd4xXexX3xX41xX2cxX1axX1xX3xX25exX10xX4dxX3xX4xX372xX3xX15xXbxX3xX35xX77xX1axX24xX3xX1axX1xX559xX1axX24xX3xX1axX24xX27xXeaxX3xX1axX24xX1xX7e0xX3xX41xX73xX4xX3xX96xXdxX43cxXexX3xX1xX6xXeaxX3xX282xX1xX7bcxX1axX24xX3xXex125f3xXeaxX3xXexX1xX10xX28xX3xX1xX28xX80xXexX3xX41xX3exX1axX24xX3xX4xXe8xX6xX3xX1xX3c9xX8exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX28xX35xXeaxXaxX12xX274xX24xX27xX1axX1xX3xX35xX22xX3xX5xX2cxX4xX1xX3xX4xXe8xX6xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX41xX7b8xX3xX96xX2cxX3xX17bxX1axX1xX3xX1xX30xX318xX1axX24xX3xX1axX73xX1axX24xX3xX1axX3d0xX3xX96xX318xXdxX3xX41xX80xXdxX3xX35xX2cxX4xX1xX3xX29dxX29exX29fxX2a0xXa6xX126xX2xX2a4xX3xX8exX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX41xX372xX1axX3xXexXdxXd4xXbxX3xX9cxX2a4xX9exX2a4xX3xXexX21xXdxX43cxX22xX3xX5xX30xXd9xXexX3xX35xX22xX3xX282xX1xX15xX4xX1xX3xX1axX30xXcexX4xX3xX1axX24xX28xX27xXdxX3xXexX21xX28xX1axX24xX3xX1axX4cxX4dxX3xX4fxX50xX2xX2a4xX3xX26xX27xX3xX24xX1xXdxX3xX1axX1xX1dxX1axX3xX4dxX562xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX7cxX22xX3xX4xXe8xX6xX3xX282xX1xX15xX4xX1xX3xX35xX22xX3xX5xX2cxX4xX1xX3xX26xX27xX28xX3xX282xX1xX28xX17bxX1axX24xX3xX2xX8exX2a4xX2xX50xX3xXexX94xX3xX96xX6xX1xXexX9exX3xXexX30xX38bxX1axX24xX3xX41xX30xX38bxX1axX24xX3xX24xX596xX1axX3xX2xX2xX9exX9cx136daxX3xf172xXa6xX2f4xX3xX4xXe8xX6xX3xX1axX30xXcexX4xX3xX1axX27xXeaxX8exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX28xX35xXeaxXaxX12xXcxX22xXeaxX3xX1axX1xXdxX7cxX1axX9exX3xXexX21xX28xX1axX24xX3xX1axX4cxX4dxX3xX4fxX50xX4fxX50xX9exX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xX7e0xX3xX41xX372xX1axX3xX41xX30xXd9xX4xX3xX23bxX9exX1a5xX3xXexX21xXdxX43cxX22xX3xX5xX30xXd9xXexX3xX35xX22xX3xX282xX1xX15xX4xX1xX3xX1axX30xXcexX4xX3xX1axX24xX28xX27xXdxX3xX26xX27xX3xX4xX28xX1axX3xX7xX829xX3xX1axX27xXeaxX3xXexX21xX28xX1axX24xX3xX1axX4cxX4dxX3xX4fxX50xX4fxX2xX3xX4xX372xX3xXexX1xX2fbxX3xX7xX4d6xX3xX24xXdxX17bxX4dxX3xX25exX22xX829xX1axX24xX3xX35xX30xXcexXdxX3xX4dxX562xX4xX3xX282xX875xX3xX26xX3c9xX1axX24xX3xX4xXe8xX6xX3xXcxX30dxX1axX24xX3xX4xX77xX4xX3xXa6xX22xX3xX5xX2cxX4xX1xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xXexX21xX28xX1axX24xX3xX1axX4cxX4dxX3xX4fxX50xX4fxX2xX8exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX28xX35xXeaxXaxX12xXa6xXb3xX3xX282xXdxXd4xX1axX9exX3xX26xX27xX28xX3xXexX1xX15xX1axX24xX3xXexXcexXdxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX7xX4d6xX3xXexX1xX387xX3xX41xXdxX2fbxX4dxX3xX15xXbxX3xX35xX77xX1axX24xX3xX282xXd4xX3xX1xX28xX80xX4xX1xX3xfb08xX282xX1xX22xX3xX26xXb3xX4xX3xX4xX15xX4xX1xX3xX5xXeaxX3xX282xX1xX15xX4xX1xX3xX7xX80xX1ax103bexX3xX9bxX338xX63x161bcxXa7xX3xXexX80xXdxX3xX437xX3xXexX7e0xX1axX1xX3xX41xX30xXd9xX4xX3xX35xX22xX3xX282xX1xX15xX4xX1xX3xX1axX30xXcexX4xX3xX1axX24xX28xX27xXdxX3xX30xX6xX3xX4xX1xX22xX3exX1axX24xX3xX5xX27xX3xX29dxX1xXdxX6xX1axX24xX3x11de7xX6xXdxX9exX3xX2f4xX1xX22xX282xX10xXexX9exX3x16ff7xX21xX6xX96xXdxX9exX3xXa5xX22xX21xX6xXexX3xXcxX1xX6xX1axXdxX3xX9bxXc8dxX28xX1xX3xXa5xX6xX4dxX22xXdxX9exX3xXc8dxX28xX1xX3xX2f4xX1xX6xX126xX1axX24xX6xX1axXa7xX3xX26xX27xX3xX29dxX1xX28xX1axX3xX111xX22xX21xXdxX3xX9bxX2f4xX6xXexXexX6xXeaxX6xXa7xX8exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX28xX35xXeaxXaxX12xXc8dxXd4xX3xX1xX28xX80xX4xX1xX3xX1axX27xXeaxX9exX3xX1axXd4xX22xX3xX41xX30xXd9xX4xX3xXexX1xX7bcxX1axX24xX3xX758xX22xX6xX9exX3xX7xX4d6xX3xX4xX1xX28xX3xXbxX1x15297xXbxX3xX282xX1xX15xX4xX1xX3xX35xX22xX3xX5xX2cxX4xX1xX3xX1axX30xXcexX4xX3xX1axX24xX28xX27xXdxX3xX4xX1xX7e0xX3xXbxX1xX17bxXdxX3xX4xX15xX4xX1xX3xX5xXeaxX3xXexX80xXdxX3xXbxX1xX28fxX1axX24xX3xX4xXe8xX6xX3xX1xX3c9xX3xXexX21xX28xX1axX24xX3xX9cxX3xX1axX24xX27xXeaxX3xX41xX596xX22xX3xXexXdxX7cxX1axX3xX26xX27xX3xX7xX6xX22xX3xX41xX372xX3xX41xX30xXd9xX4xX3xX25exXd11xXexX3xX1axX24xX1xXdxX43cxX4dxX3xX29dxX29exX29fxX2a0xXa6xX126xX2xX2a4xX3xXexX80xXdxX3xX282xX1xX15xX4xX1xX3xX7xX80xX1axX9exX3xX1axX38bxXdxX3xX1xX3c9xX3xX5xX30xX22xX3xXexX21xX3c5xX8exX3xX274xXd4xX22xX3xX282xXd4xXexX3xX758xX22xX17bxX3xX25exXd11xXexX3xX1axX24xX1xXdxX43cxX4dxX3xX27bxX4dxX3xXexX387xX1axX1xX9exX3xX1xX3c9xX3xX7xX4d6xX3xX41xX30xXd9xX4xX3xX758xX22xXeaxX3d0xX1axX3xX41xXdxX3xX5xX80xXdxX3xXexX21xX28xX1axX24xX3xXexX28xX27xX1axX3xX96xX3exX3xX282xX1xX15xX4xX1xX3xX7xX80xX1axX3xX1xX28xX73xX4xX3xX282xX1xX22xX3xX1axX24xX1xX7e0xX3xX35xX30x15698xX1axX24xX3xX4xX1xX28xX3xX41xXd4xX1axX3xX282xX1xXdxX3xX282xXd4xXexX3xXexX1xX3c5xX4xX3xX41xXd9xXexX3xX4xX15xX4xX1xX3xX5xXeaxX3xX2xX1acxX3xX1axX24xX27xXeaxX8exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX28xX35xXeaxXaxX12xXa5xX6xX22xX3xX2xX1acxX3xX1axX24xX27xXeaxX9exX3xX282xX1xX15xX4xX1xX3xX35xX22xX3xX5xX2cxX4xX1xX3xX7xX4d6xX3xX41xX30xXd9xX4xX3xX25exXd11xXexX3xX1axX24xX1xXdxX43cxX4dxX3xX5xX80xXdxX3xX26xX27xX3xX41xX30xXd9xX4xX3xXbxX1xXd11xXbxX3xX21xX6xX3xX282xX1x10fcbxXdxX3xX282xX1xX22xX3xX26xXb3xX4xX3xX4xX15xX4xX1xX3xX5xXeaxX3xX1axXd4xX22xX3xX282xX1xX7bcxX1axX24xX3xX96xX2cxX3xX1axX1xXdxX29axX4dxX3xX96xX43cxX1axX1xX8exX54xX8exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX22xXexX1xX28xX21xXaxX12xX9bxXcxXcxX2d7xX29fxX274xX54xX29fxXdxX10xXexX1axX6xX4dx16172xXa7xX0xX54xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)