Tổng thống Azerbaijan cách chức Ngoại trưởng Mamedyarov
Ngày 16/7, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã cách chức Ngoại trưởng Elmar Mamedyarov sau khi chỉ trích lập trường của quan chức này về cuộc giao tranh bùng nổ mới đây giữa Azerbaijan và Armenia.
eabdx16a3dx1415fxeacdx15407x17a6cx11e86x106dexffb2xX7x119a5x158fdx182f3x1453ex18baex1071fxX5x151a4xXax1762dxXcx10cfbx107b6x12985xX3xXexX1x1306axX15xX16xX3x15832x12f7dxX10x12fdex11921xX6xXdx1791cxX6xX15xX3xX4x13409xX4xX1xX3xX4xX1x1487bxX4xX3x11793xX16x11b68x13c24xXdxX3xXexX21x1677cx166d8xX15xX16xX3x17f56xX6x17e53xX10xf078x183f9xX6xX21xX35x15025xX0x186b7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx187d9xX10xX6xX44xXaxX12xX33xX16x11c36xX45xX3xX2x10173xX4bxebfbx12e81xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX10xX21xX22xX6xXdxX25xX6xX15xX3x13b64xX5xX1xX6xX42xX3xX1exX5xXdxX45xX10xX49xX3x12cd2x110edxX3xX4xX2axX4xX1xX3xX4xX1xX30xX4xX3xX33xX16xX35xX36xXdxX3xXexX21xX3bxX3cxX15xX16xX3x14f1bxX5xX42xX6xX21xX3xX40xX6xX42xX10xX44xX45xX6xX21xX35xX49xX3xX7xX6x134caxX3x150daxX1xXdxX3xX4xX1xef5cxX3xXexX21x13b61xX4xX1xX3xX5x1274fxXbxX3xXexX21xX3bx16b72xX15xX16xX3xX4x173a6xX6xX3x1155dxXbbxX6xX15xX3xX4xX1xX30xX4xX3xX15xX62xX45xX3xX49xf644xX3xX4xXbbx10bc7xX4xX3xX16xXdxX6xX35xX3xXexX21xX6xX15xX1xX3xX22x14162xX15xX16xX3xX15xX14xX3xX42x169bcxXdxX3xX8ex17527xX45xX3xX16xXdxf110xX6xX3xX1exX1fxX10xX21xX22xX6xXdxX25xX6xX15xX3xX49xX62xX3xX1exX21xX42xX10xX15xXdxX6x17b61xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16310xX35xX44xX45xXaxX12xX0xXdxX42xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX42xX7xfeb4xXbxX1xX35xXexX35xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX10xX21xX22xX6xXdxX25xX6xX15xX3xX4xX2axX4xX1xX3xX4xX1xX30xX4xX3xX33xX16xX35xX36xXdxX3xXexX21xX3bxX3cxX15xX16xX3xX40xX6xX42xX10xX44xX45xX6xX21xX35xX49xX3xX1x145b6xX15xX1xX3x15579xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX125xX22xX6xX35xXexX1xX6xX15xX1xX1xX35xX6xX125xX49xX15xX4bxX15xX10x139ccxX7xX4bxee93x1077exX1bax13c98xX4bxX2xX68xX68xX44x17c83xX1bbxX1bdxX2xX66xX2xfe6fxXexX66x1046dxX66xX1baxX5xX2xX125xX25xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX10xX21xX22xX6xXdxX25xX6xX15xX3xX4xX2axX4xX1xX3xX4xX1xX30xX4xX3xX33xX16xX35xX36xXdxX3xXexX21xX3bxX3cxX15xX16xX3xX40xX6xX42xX10xX44xX45xX6xX21xX35xX49xXaxX3xX44xX6xXexX6xX14axXbxX1xX35xXexX35xX14axX35xX21xXdxX16xXdxX15xX6xX5xX14axX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x10d03xX4bxX4bxX4xX44xX15xXdxX42xX16xX125xX49xXdxX10xXexX15xX6xX42xXbxX5xXbbxX7xX125xX49xX15xX4bxXexX66xX1baxX1bbxX4bxXbbxXbxX5xX35xX6xX44xX10xX44xX4bxX15xX16xXexX42xX22xX1xX4bxX1baxX1bbxX1baxX1bbx14292xX1bbxX68xX265xX2xX66xX4bxX10xX5xX42xX6xX21xX265xX42xX6xX42xX42xX6xX44xX45xX6xX21xX35xX49xX125xX25xXbxX16xXaxX3xX4bxX12xX33xX16xX35xX36xXdxX3xXexX21xX3bxX3cxX15xX16xX3xX1exX1fxX10xX21xX22xX6xXdxX25xX6xX15xX3xXa8xX5xX42xX6xX21xX3xX40xX6xX42xX10xX44xX45xX6xX21xX35xX49xX125xX3x1673exX33xX16xXbbx16144xX15xX233xX3xX1ex12b34xX1exf71cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX35xX44xX45xXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3xX7x1108fxX4xX3xX5x11d86xX15xX1xX3xX4xXd7xX6xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX10xX21xX22xX6xXdxX25xX6xX15xX69xX3xX4xed1bxXbbxX3xX135xXedxX3xXexX21xX3bxX3cxX15xX16xX3x1264cxXdxX2axX35xX3xX44x180b2xX4xX3x12fa6xX10xXdxXbdxX1xXbbxX15xX3xX135xX6xX45xX21xX6xX42xX35xX49xX3xX8exX8fxX3xX8exX3bx11170xX4xX3xX22xX14xX3xX15xX1xXdxX2daxX42xX3xX16xXdxX10dxX3xX4xX1xX30xX4xX3xX33xX16xX35xX36xXdxX3xXexX21xX3bxX3cxX15xX16xX3xX15xX3bxX104xX4xX3xX15xX62xX45xX125xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX35xX44xX45xXaxX12x10c80xXdx16618xX15xX3xXdaxXbbxX6xX15xX3xX4x13f8axX15xX16xX3xXexX1x18b60xX15xX16xX3xX42xX104xXdxX3xX8exX108xX45xX3xX16xXdxX10dxX6xX3xX1exX1fxX10xX21xX22xX6xXdxX25xX6xX15xX3xX49xX62xX3xX1exX21xX42xX10xX15xXdxX6xX3xX69xX3xX135xXedxX3xf4d5xXbbxX1axX4xX3xXbxX1x13930xX15xX16xX3xX1exX1fxX10xX21xX22xX6xXdxX25xX6xX15xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xX15xX16xX62xX45xX3xXexX1x117e7xX15xX16xX3xX22xX2axX35xX3x153c5xX4xX2axX4xX3xX8ex16613xX15xX3xX49x142e6xX3xXexX1xXbbxXedxX4xX3xX366xX2faxX4xX3xX5xX3bxX326xX15xX16xX3xX49x16b64xX3xXexX21xX6xX15xX16xX3xX1exX21xX42xX10xX15xXdxX6xX3xX8exX8fxX3xX49xXdxX3xXbxX1xX36xX42xX3xX5xX2daxX15xX1xX3xX15xX16x104f9xX15xX16xX3xX22xX2d6xX15xX3xX1bdxX1ccxX3xX5x11a97xX15xX3xX3cxX3xX15xX1xXdxXe9xXbbxX3xX1xX3bxX104xX15xX16xX3xXbdxX1xX2axX4xX3xX15xX1xX6xXbbxX3xXexX21xX35xX15xX16xX3xX15xX16xX62xX45xX69x15e9bxX3xXexX1xXccxX42xX3xX4xX1xXc7xX3xX7xf80dxX3xX44xX30dxX15xX16xX3xX4xX196xX3xX7x14456xX15xX16xX3xX42xX2axX45xX3xX4x11fb9xX3xX5xX104xX15xX69xX3xX7xX455xX15xX16xX3xX22xX2d6xX15xX3xXexXc3xX6xX69xX3xX7xX455xX15xX16xX3xX4xX1axXdxX3xX66xX1bbxX69xX3xX1bdxX1baxX3xX49xX62xX3xX2xX1baxX1bbxX42xX42xX3xX49xX62xX3xX4xX2axX4xX3xX5xX35xX36xXdxX3xXbxX1xX2axX35xX3xXbdxX1xX2axX4xX125xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX35xX44xX45xXaxX12xX135xXedxX3xX3a3xXbbxX1axX4xX3xXbxX1xX3aaxX15xX16xX3xX1exX1fxX10xX21xX22xX6xXdxX25xX6xX15xX3xX4xX3eaxX15xX16xX3xXexX1xX3c5xX15xX16xX3xX22xX2axX35xX3xX49xXe9xX3xX4xX2axX4xX3xX49xX30dxX3xX22xX2d6xX15xX3xXbxX1xX2axX3xX49xX3d7xX3xXexX21xXc7xX3xX4xXd7xX6xX3xX366xX2faxX4xX3xX5xX3bxX326xX15xX16xX3xX49xX3eaxX3xXexX21xX6xX15xX16xX3xX15xX3bxX104xX4xX3xX15xX62xX45xX3xXexX40cxX3xX4xX2axX4xX3xX8exXdx13a5exX42xX3xX44xX108xX15xX3xX4xX3bxX3xXexXdx15dc0xXbxX3xX16xXdxX2axXbxX3xX49xX104xXdxX3xXbdxX1xXbbxX3xX49xX2faxX4xX3xXexX21xX6xX15xX1xX3xX4xX1xff72xXbxX3xX33xX6xX16xX35xX21xX15xX35xX14axfe7cxX6xX21xX6xX22xX6xXbdxX1xX69xX3xX15x153f4xX42xX3xX44xX3bxX104xXdxX3xX7xX2faxX3xXbdxXdxX521xX42xX3xX7xX35xX2axXexX3xX4xXd7xX6xX3xX366xX2faxX4xX3xX5xX3bxX326xX15xX16xX3xX49xX3eaxX3xXexX21xX6xX15xX16xX3xX1exX21xX42xX10xX15xXdxX6xX125xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX35xX44xX45xXaxX12xXcxX21xX35xX15xX16xX3xXbdxX1xXdxX3xX8ex16137xX69xX3xXbxX1xXc7xX6xX3xX1exX21xX42xX10xX15xXdxX6xX3xX4xX1xX35xX3xX22xXdxX52dxXexX3xX3cxX3xX1xX3bxX104xX15xX16xX3x12d6dxX3c5xX15xX16xX3xX135xX2d6xX4xX3xXexX21xX368xX15xX3xX22xXdxX368xX15xX3xX16xXdxX104xXdxX69xX3xX4xX2axX4xX3xX5xX2faxX4xX3xX5xX3bxX326xX15xX16xX3xX49xX3eaxX3xXexX21xX6xX15xX16xX3xX15xX3bxX104xX4xX3xX15xX62xX45xX3xX8exX8fxX3xX49xX3c5xX3xX1xXdxX2daxXbbxX3xX1xX5b3xX6xX3xX42xXedxXexX3x173a3xX10xX3xXexX371xX15xX16xX3xX4xXd7xX6xX3xXdaxXbbxX108xX15xX3xX8exXedxXdxX3xX1exX1fxX10xX21xX22xX6xXdxX25xX6xX15xX69xX3xXbxX1xX2axX3xX1xXd7xX45xX3xX4xX2axX4xX3xX4xX3d3xX3xX7xX3cxX3xXbxX1xX2axX35xX3xX22xXdxX15xX1xX69xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xX4xX2axX4xX3xX49xX3d7xX3xXexX21xXc7xX3xX15xX8fxX3xXbxX1xX2axX35xX3xX15xX1xX55fxX42xX3xX49xX62xX35xX3xX4xX2axX4xX3xXbdxX1xXbbxX3xX44xX108xX15xX3xX4xX3bxX3xX16xX418xX15xX3xX8exX5b3xX125xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX35xX44xX45xXaxX12xX1exX1fxX10xX21xX22xX6xXdxX25xX6xX15xX3xX49xX62xX3xX1exX21xX42xX10xX15xXdxX6xX3xX49xX3bxX104xX15xX16xX3xX49xX62xX35xX3xX4xXbbxXedxX4xX3xX620xXbbxX15xX16xX3xX8exXedxXexX3xX44xX6xXdxX3xX44xX377xX15xX16xX3xXbdx10ed5xX35xX3xX44xX62xXdxX3xX1xX62xX15xX16xX3xXexX1xXccxXbxX3xXbdx165a0xX3xX5xXdxX368xX15xX3xXdaxXbbxX6xX15xX3xXexX104xXdxX3xXbdxX1xXbbxX3xX49xX2faxX4xX3xXexX21xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX549xXbxX3xX33xX6xX16xX35xX21xX15xX45xX3xX554xX6xX21xX6xX22xX6xXbdxX1xX125xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX35xX44xX45xXaxX12xX554xX1xXbbxX3xX49xX2faxX4xX3xX15xX62xX45xX3xX15xX55fxX42xX3xX7xX108xXbbxX3xXexX21xX35xX15xX16xX3xX5xX8fxX15xX1xX3xXexX1xX14xX3xXbxX1xXc7xX6xX3xXcxX108xX45xX3xX33xX6xX42xX3xX4xXd7xX6xX3xX1exX1fxX10xX21xX22xX6xXdxX25xX6xX15xX69xX3xX15xX1xX3bxX15xX16xX3xX5xX36xXdxX3xX4xX5b3xX3xX8exX6xX3xX7xX1axX3xX44xX108xX15xX3xX4xX3bxX3xX5xX62xX3xX15xX16xX3bxXd2xXdxX3xX16xX1axX4xX3xX1exX21xX42xX10xX15xXdxX6xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX7xX1axX15xX16xX3xX15xX368xX15xX3xX42xXbbxX1axX15xX3xX5xX45xX3xXbdxX1xX6xXdxX3xX8exX521xX3xX7xX2axXbxX3xX15xX1xXccxXbxX3xX49xX62xX35xX3xX1exX21xX42xX10xX15xXdxX6xX125xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX35xX44xX45xXaxX12xX5d4xXdxXe9xXbbxX3xX15xX62xX45xX3xX8exX8fxX3xX16xX108xX45xX3xX21xX6xX3xXexX21xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX549xXbxX3xX4xX1xXd7xX3xXdaxXbbxX45xXe9xX15xX3xX16xXdxX10dxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX3bxX104xX4xX3xX42xX62xX3xX8exXc3xX15xX1xX3xX8exXdxX521xX42xX3xX5xX62xX3xX4xXbbxXedxX4xX3xX4xX1xXdxX52dxX15xX3xXexX21xX6xX15xX1xX3xXbdxX6e2xX35xX3xX44xX62xXdxX3xXexX40cxX3xXexX1xX2axX15xX16xX3xX1baxX4bxX2xX1ccxX1bdxX1bdxX3xX8exX52dxX15xX3xXexX1xX2axX15xX16xX3xX1c3xX4bxX2xX1ccxX1ccxX1c9xX125xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX35xX44xX45xXaxX12xX135xX549xXexX3xX4xX1xX549xXbxX3xXexX1x17f46xX6xX3xXexX1xXbbxXccxX15xX3xX15xX16xX40cxX15xX16xX3xX22xX2d6xX15xX3xX8exX36xXexX3xX8exX3bxX326xX4xX3xX15xX371xX42xX3xX2xX1ccxX1ccxX1c9xX3xX49xX62xX3xX15xX1xXdxXe9xXbbxX3xX4xXbbxXedxX4xX3xX8exX62xX42xX3xXbxX1xX2axX15xX3xX1xX3aaxX6xX3xX22xX192xX15xX1xX3xX7xX6xXbbxX3xX8exX5b3xX3xX49xX104xXdxX3xX7xX2faxX3xXexX21xXbbxX15xX16xX3xX16xXdxX6xX15xX3xX4xXd7xX6xX3xX33xX1xX5b3xX42xX3xX40xXdxX15xX7xXbdxX69xX3xX620xXbbxX15xX16xX3xX8exXedxXexX3xX49x12f54xX15xX3xX620xX196xX45xX3xX21xX6xX3xXexX36xXdxX3xX8exX108xX45xX125xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX35xX44xX45xXaxX12xX554xX521xX3xXexX40cxX3xX15xX371xX42xX3xX1baxX1bbxX1bbxX1bdxX69xX3xX1exX1fxX10xX21xX22xX6xXdxX25xX6xX15xX3xX49xX62xX3xX1exX21xX42xX10xX15xXdxX6xX3xX8exX8fxX3xXexX14xX3xX4xX1xX30xX4xX3xX1xX3d3xX15xX3xX2xX1bbxX3xX4xXbbxXedxX4xX3xX16x16774xXbxX3xX4xX549xXbxX3xX4xX6xX35xX3xX8exX521xX3xX16xXdxX196xXdxX3xXdaxXbbxX45xX52dxXexX3xX49xX549xX15xX3xX8exXe9xX3xX15xX62xX45xX69xX3xX15xX1xX3bxX15xX16xX3xX4xX1xX3bxX6xX3xXexX192xX42xX3xX8exX3bxX326xX4xX3xX16xXdxX196xXdxX3xXbxX1xX2axXbxX3xX44xX35xX3xX4xX196xX3xX1xX6xXdxX3xX8exXe9xXbbxX3xX4xX35xXdxX3xX49xXfcxX15xX16xX3xX5xX8fxX15xX1xX3xXexX1xX14xX3xXexX21xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX549xXbxX3xXexX1xXbbxXedxX4xX3xX4xX1xXd7xX3xXdaxXbbxX45xXe9xX15xX3xX4xXd7xX6xX3xX42xX192xX15xX1xX3xX49xX62xX3xXbdxX1xX3c5xX15xX16xX3xX4xX1xX549xXbxX3xX15xX1xXccxX15xX3xX4xX2axX4xX3xXbxX1xX3bxX3d3xX15xX16xX3xX2axX15xX3xX1xX3aaxX6xX3xX16xXdxX196xXdxX3xX8exX3bxX326xX4xX3xX8exX3bxX6xX3xX21xX6xX125xX4bxX125xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exXbbxXexX1xX35xX21xXaxX12xX2afxXcxXcx1691bx149f9xX33xX4bxXa4bxXdxX10xXexX15xX6xX42x103dcxX2baxX0xX4bxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)