Đảng bộ huyện Hoằng Hóa nâng cao chất lượng quản lý đảng viên
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã tích cực, chủ động, thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên. Nhiều cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã chủ động cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên, đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp trong công tác quản lý đảng viên.
4464xae76x9122x5696xb792x55f8xc4d4xc78cx6689xX7x82f5xb2a4xa3bbxa650x4a61x77daxX5x7aaaxXaxbcdfx6e5ax78bax737fxb4a0xX3x9bfexaf9cxX3xX1xd134x9445xa8a1xX15xX3x66b1x5417x82bfxX15xX16xX3xX21xba0bxX6xX3xX15x53ffxX15xX16xX3xX4xX6xX22xX3xX4xX1x866exXexX3xX5xaa0fx4600xX15xX16xX3xc4bcxX1cxX14xX15xX3xX5x517bxX3x69a0xX14xX15xX16xX3xcee3xXdx9410xX15xX0x8d1fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6xd7e3xXaxX12x6683xX1x598dxX15xX16xX3xX15xa4bbx9118xX3xX3fxX1cxX6xc945xX3xX4xc5bcxX4xX3xX4xX36xXbxX3xc6b5xX1dxX73xX3xXex4ebbxX3xX4xX1x812axX4xX3xX4x8d73xX3xX7xd447xX3xX47xX14xX15xX16xX3xXex6614xX4exX15xX3xX47x4c9axX6xX3xX18x9110xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX21xX28xX6xX3xX47xaefdxX3xXex782fxX4xX1xX3xX4xb534xX4xX73xX3xX4xX1xX7dxX3xX47xX19xX15xX16xX73xX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX15xX1xXdxd7eaxX1cxX3xX16xXdxX14xXdxX3xXbxX1xX76xXbxX3xX15xX1xX23xX6exX3xX15xX2cxX15xX16xX3xX4xX6xX22xX3xX4xX1xX36xXexX3xX5xX3axX3bxX15xX16xX3xX4xc746xX15xX16xX3xXexX76xX4xX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xbd21xX3xX66xX1xXdxXd5xX1cxX3xX4xX36xXbxX3xX7dxX1dxX73xX3xXexX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xX4xX8axX3xX7xX8dxX3xX47xX14xX15xX16xX3xX47xXb2xX3xX4xX1xX7dxX3xX47xX19xX15xX16xX3xX4x9796xX3xXexX1x7167xX3xX1xX28xX6xX3xXexXdxX4exX1cxX3xX4xX1xX1cxcec3xX15xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX73xX3xX47xXd5xX3xX95xX6xX3xX4xX76xX4xX3xX4xX1xX7dxX3xXexX95xX3axX8axX15xX16xX73xX3xX18xXdxX1exX15xX3xXbxX1xX76xXbxX3xXbxX1x4624xX3xX1xX3bxXbxX3xXexX95xX22xX15xX16xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX76xX4xX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX115xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa676xX22xX63xX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10x9ff5xXex5788xX6xX5xXdxX16xX15x932cxX3xX4xX10xX15xXexX10xX95xc370xXaxX12xX0xXdxX6exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx630bxX10xX15xXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxc414xXdxX63xXexX1xX1d4xX3x7a6cxcebfxbfeexXbxX1ccxX1dcxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1d4xX3x9ef8xX204xX2xXbxX1ccxX1dcxXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX115xX18xX6xX22xXexX1xX6xX15xX1xX1xX22xX6xX115xX4cxX15xX51xX15xX10xX1fbxX7xX51xb6acxX2xX211x980exX51xX236xX211xX203xX63xX236xX204xX239xX211xX211xc8a3xX202xXexa78exX202xX244xX211xX244xX5xX204xX115x9e03xXbxX16x7d09xX95xX9xbe83xX239xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX21xX28xX6xX3xX15xX2cxX15xX16xX3xX4xX6xX22xX3xX4xX1xX36xXexX3xX5xX3axX3bxX15xX16xX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xXaxX3xX1fbxXdxX63xXexX1xX9xXaxX202xX203xX204xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX211xX204xX2xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ecxX6xXbxXexXdxX22xX15xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1ccxXexX1cexX6xX5xXdxX16xX15xX1d4xX3xX4xX10xX15xXexX10xX95xX1dcxXaxX12xX1ecxX76xX4xX3xX47xac15xX15xX16xX3xX4xX1xXb5xX3xXcxX1xX3axba62xX15xX16xX3xXexX95xXbaxX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX7dxX1dxX3xX1ccxXb2xX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3x96c8xX19xX4xX3x7fa5xXdxX149xX6exX3xXexX95xX6xX73xX3xX18xX82xX3xX7xX1cxX15xX16xX3xX5xX45xX3xX5xX9axX4xX1xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX115xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bdxX22xX63xX1dxXaxX12xX0xX10xX6exX12xX0xX7xXexX95xX22xX15xX16xX12x9980xXdxX6xX22xX3xX4cxXdxX1exX4xX3xX4xX145xX3xXexX1xX149xX0xX51xX7xXexX95xX22xX15xX16xX12xX0xX51xX10xX6exX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bdxX22xX63xX1dxXaxX12x97fexX66xX16xX6xX1dxX3xXex6465xX3xX47x7a03xX1cxX3xX15xX6dxX6exX73xX3xXexX36xXexX3xX4xX14xX3xX4xX76xX4xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX47xXd5xX1cxX3xX47xX3axX3bxX4xX3xX4xX76xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX7dxX1dxX3xX16xXdxX6xX22xX3xX15xX1xXdxX1exX6exX3xX4cxX145xX3xX4xX145xX3xXexX1xX149xX115xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xXexX95xc4b7xX3xXexX1xa2a9xX3xXexX1xX6xX6exX3xX16xXdxX6xX3xXbxX1xX145xX3xXexX95xX76xX4xX1xX3xX4xX76xX4xX3xX47xX22xX9exX15xX3xXexX1xX149xX73xX3xX15xX1xX3axX1d4xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX4exX15xX73xX3xXbxX1xX145xX3xX15xX68xX73xX3xX31axX1xX1cxX1dx5d90xX15xX3xX1xaaecxX4xX115xX115xX115xX1dcxX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX4xX6xX22xX3xXexX1cxX82xXdxX3xXexX1xX3f3xX3xXbxX1xX145xX3xXexX95xX76xX4xX1xX3xX4xX145xX6exX3xX63xX2cxX15xX3xX4xX3axX73xX3xXexX399xX3xX203xX3xX47xX433xX15xX3xX239xX3xX1xX19xX3xX63xX2cxX15xX115xX3xXcxX399xX3xX47xX28xX73xX3xX4xX76xX4xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xXbxX1xX14xXdxX3xXbxX1xX76xXexX3xX1xX1cxX1dxX3xX1xX433xXexX3xX4cxX6xXdxX3xXexX95x72b2xX73xX3xXexX95xX76xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX1exX6exX3xX47xX149xX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX15xX1xXdxX1exX6exX3xX4cxX145xX3xX47xX3axX3bxX4xX3xX16xXdxX6xX22xc572xX1cexX3xX47xX28xX3xX5xX9exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX3efxX3xX4xX7dxX6xX3xXfcxX15xX16xX3xX1bdxX187xXdxX3x80c3xX1cxX6xX15xX16xX3xafeexX76xX15xX16xX73xX3xX1bdxXb5xX3xXexX1xX3axX3xX13xX14xX15xX16xX3xX7dxX1dxX3xX1ccxXb2xX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX316xX19xX4xX3xX4cxc436xXdxX3xX4xX1x469fxX15xX16xX3xXexXfcxXdxX3xX4cxXd5xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX76xX4xX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX115xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bdxX22xX63xX1dxXaxX12x9af0xX15xX16xX3xX4fcxX76xX15xX16xX3xX4xX1xX22xX3xX18xXdxX433xXexX3xXexX1xX4exX6exX73xX3xX47xX8axX15xX3xX4x6c14xX3xX15xX1xX3axX3xXexX95xX22xX15xX16xX3xX1ccxX2cxX1dxX3xX63xXbaxX15xX16xX3xX15xXfcxX15xX16xX3xXexX1xXfcxX15xX3xX6exX51fxXdxX3x9d74x9f51x845cxX66xXcx6d04xc427xX73xX3xX66xXcxX5a4xX3xX15xX2cxX15xX16xX3xX4xX6xX22xX73xX3xX66xXcxX5a4xX3xX31axXdxX149xX1cxX3xX6exa920xX1cxX73xX3xX4xX36xXbxX3xX7dxX1dxX3xX1dxX4exX1cxX3xX4xX39cxX1cxX3xXexX399xX15xX16xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX15xX4exX1cxX3xX16xX3axX8axX15xX16xX73xX3xX15xX4abxX15xX16xX3xX4x6354xXexX3xX47xXdxX3xX47xX39cxX1cxX73xX3xX15xX1xX36xXexX3xX5xX9exX3xX5xX9exX6exX3xXexX5f8xXexX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX76xX4xX3xXexX3axX3xXexX3axX8dxX15xX16xX3xX4xX1xX22xX3xX66xX1xX2cxX15xX3xX63xX2cxX15xX73xX3xXexX1cxX1dxX4exX15xX3xXexX95xX1cxX1dxXd5xX15xX73xX3xX4cxa467xX15xX3xX47xX19xX15xX16xX3xX66xX1xX2cxX15xX3xX63xX2cxX15xX3xX1xXdxX433xX15xX3xX47xX36xXexX3xX6exX8dxX3xX95xX19xX15xX16xX3xX47xX3axX2fcxX15xX16xX73xX3xX47xX28xX15xX16xX3xX16xX28xXbxX3xXexXdxXd5xX15xX73xX3xX15xX16xX9exX1dxX3xX4xXfcxX15xX16xX3xX1ccxX2cxX1dxX3xX63xXbaxX15xX16xX3xX47xX3axX2fcxX15xX16xX3xX16xXdxX6xX22xX3xXexX1xXfcxX15xX16xX73xX3xX47xXdxX1exX15xX73xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX95xX3f3xX15xX1xX3xXexX1xXdxX433xXexX3xX1dxX433xX1cxX115xX115xX115xX3xX13xXdxXd5xX1cxX3xX15xX9exX1dxX3xX47xX4abxXdxX3xX1x68d5xXdxX3xX6ex5ae8xXdxX3xX4xX76xX15xX3xX18xX19xX73xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX31axXdxX4exX15xX3xXexX95xX3f3xX3xX4cxX642xX15xX3xX47xX19xX15xX16xX73xX3xX16xXdxX14xXdxX3xXexX1xXb5xX4xX1xX3xX4xX1xX22xX3xX15xX1xX68xX15xX16xX3xX1xX19xX3xX63xX2cxX15xX3xX1xXdxX149xX1cxX3xX95x7187xX3xX15xX19xXdxX3xX63xX1cxX15xX16xX73xX3xX45xX3xX15xX16xX1x5480xX6xX3xX4xX7dxX6xX3xXbxX1xX22xX15xX16xX3xXexX95xX9exX22xX73xX3xXexX399xX3xX47xX28xX3xXexX399xX15xX16xX3xX18xX3axX51fxX4xX3xX15xX2cxX15xX16xX3xX4xX6xX22xX3xX15xX1xX642xX15xX3xXexX1xX86xX4xX73xX3xXexX95xX76xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX1exX6exX3xX4xX187xX15xX16xX3xX4cxX51fxXdxX3xX47xX9axX6xX3xXbxX1xX3axX8axX15xX16xX3xX1ccxX2cxX1dxX3xX63xXbaxX15xX16xX3xX15xXfcxX15xX16xX3xXexX1xXfcxX15xX3xX1ccxX6xX15xX1xX3xbfeaxX3xX7xba0fxX4xX1xX3xX79exX3xX47x69f6xXbxX115xX3xX5a4xX9exX3xX6exX1cxX5f8xX15xX3xX63xX2cxX15xX3xX47xX2f1xX15xX16xX3xXexX1xX1cxX642xX15xX3xXexX1xX3f3xX3xXexX95xX3axX51fxX4xX3xXexXdxX4exX15xX3xX4xX76xX15xX3xX18xX19xX73xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX16xX3axX8axX15xX16xX3xX6exX5c0xX1cxX3xX5xX9exX6exX3xXexX95xX3axX51fxX4xX3xX18xX23xX15xX16xX3xX15xX1xX68xX15xX16xX3xX4cxXdxX1exX4xX3xX4xX145xX3xXexX1xX149xX73xX3xX15xX1xX3axX1d4xX3xXexXdxX4exX15xX3xXbxX1xX22xX15xX16xX3xXbxX1xX76xX3xX18xX6cbxX3xXexX3axX2fcxX15xX16xX3xX95xX9exX22xX73xX3xX1xXdxX433xX15xX3xX47xX36xXexX3xX4cxX9exX3xX4cxX642xXexX3xX31axXdxX433xX15xX3xXexX95xX524xX4xX3xXexX95xX4exX15xX3xX47xX36xXexX73xX3xX47xX28xX15xX16xX3xX16xX28xXbxX3xXexXdxXd5xX15xX73xX3xX4cxX642xX15xX3xX47xX19xX15xX16xX3xX4xX22xX15xX3xX4xX1xX76xX1cxX3xXexX95xX22xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX3xX47xX3f3xX15xX1xX3xX1xX6cfxX3xXexX95xX3bxX3xXexX1xX4exX6exX3xX15xX16xX1cxX2f1xX15xX3xX5xXbaxX4xX3xX47xX149xX3xX1ccxX2cxX1dxX3xX63xXbaxX15xX16xX3xX47xX3axX2fcxX15xX16xX3xX5xX9exX15xX16xX73xX3xX15xX16xX71exX3xX1ccxX28xX6exX3xX31axX1xX6xX15xX16xX3xXexX95xX6xX15xX16xX73xX3xX7xX7a1xX4xX1xX3xX47xX7a8xXbxX115xX3xXcxX399xX3xX47xX28xX73xX3xX15xX16xX3axX2fcxXdxX3xX63xX2cxX15xX3xXexXdxX15xX3xXexX3axX8dxX15xX16xX73xX3xX5xX9exX6exX3xXexX1xX10xX22xX73xX3xX7dxX15xX16xX3xX1xX19xX3xXbxX1xX22xX15xX16xX3xXexX95xX9exX22xX3xX4xX7dxX6xX3xXexX1xXfcxX15xX73xX3xX1ccxXb2xX115xX3xbed3xXdxX1exX4xX3xXbxX1xX2cxX15xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xX15xX1xXdxX1exX6exX3xX4cxX145xX3xX4xX145xX3xXexX1xX149xX3xX4xX1xX22xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX47xXb2xX3xX6exX6xX15xX16xX3xX5xX7a1xXdxX3xX1xXdxX1exX1cxX3xX3fxX1cxX14xX3xX95xX36xXexX3xXexX5f8xXexX73xX3xX16xX39cxX15xX3xX15xX1xX3axX3xX4xX1xX7dxX3xXexX95xX3axX8axX15xX16xX73xX3xX4xX1xXb5xX15xX1xX3xX7xX76xX4xX1xX3xX4xX7dxX6xX3xX4xX36xXbxX3xXexX95xX4exX15xX3xX47xXd5xX1cxX3xX47xX3axX3bxX4xX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX6exX19xXexX3xX4xX76xX4xX1xX3xXexX95xXfcxXdxX3xX4xX1xX14xX1dxX73xX3xX47xX2fcxXdxX3xX7xX5f8xX15xX16xX3xX31axXdxX15xX1xX3xXexX433xX3xX1cexX3xX1ccxXb2xX3xX1xX19xXdxX3xX4xX7dxX6xX3xX47xX9axX6xX3xXbxX1xX3axX8axX15xX16xX3xX47xX3axX3bxX4xX3xX15xX2cxX15xX16xX3xX5xX4exX15xX73xX3xX18xX19xX3xX6exb664xXexX3xX63xXdxX1exX15xX3xX6exX7a1xX22xX3xX15xXfcxX15xX16xX3xXexX1xXfcxX15xX3xX47xX82xXdxX3xX6exX51fxXdxX3xX4xa75fxX15xX16xX3xX15xX1xX2fcxX3xX7xXbaxX3xXexXdxX4exX15xX3xXbxX1xX22xX15xX16xX73xX3xX16xX3axX8axX15xX16xX3xX6exX5c0xX1cxX3xX4xX7dxX6xX3xX4xX76xX15xX3xX18xX19xX73xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX115xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bdxX22xX63xX1dxXaxX12xX4f6xX1cxX6xX3xXexX3f3xX6exX3xX1xXdxX149xX1cxX3xX4xX1xX524xX15xX16xX3xXexXfcxXdxX3xX47xX3axX3bxX4xX3xX18xXdxX433xXexX73xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1ccxXb2xX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX316xX19xX4xX3xX4xX28xX3xX2xX244xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX73xX3xX4cxX51fxXdxX3xX244xX247xX204xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX73xX3xXexX95xX22xX15xX16xX3xX47xX28xX3xX4xX28xX3xX2xX247xX2xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX15xX16xX1xc22cxX3xX4xX1xX433xX3xX47xX19xX3xX1bdxX21xX5a0xX21xX115xX3xX4fcxX5f8xX3xX5xX3axX3bxX15xX16xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX47xXfcxX15xX16xX73xX3xX1ccxX433xXbxX3xX4cxX9exX22xX3xXexX5f8xXbxX3xX47xX39cxX1cxX3xX4xX7dxX6xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX115xX3xX1bdxX6xX15xX3xX4xX1xX36xXbxX3xX1xX9exX15xX1xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1ccxXb2xX3xX47xXb2xX3xX47xX3axX6xX3xX95xX6xX3xX6exX19xXexX3xX7xX5f8xX3xX16xXdxX14xXdxX3xXbxX1xX76xXbxX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX73xX3xX15xX1xX3axX1d4xX3xX63xX1cxX1dxX3xXexX95xX3f3xX3xX15xXd5xX15xX3xX15xX433xXbxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX1xX23xX15xX16xX3xXexX1xX76xX15xX16xX3xX4cxX9exX22xX3xX15xX16xX9exX1dxX3xX6exX187xX15xX16xX3xX203xX115xX3xXcxX95xX22xX15xX16xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX73xX3xX15xX16xX22xX9exXdxX3xX47xXdxX149xX6exX3xX63xX6xX15xX1xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX63xXbaxX3xX1xX437xXbxX73xX3xX4xX36xXbxX3xX7dxX1dxX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xXexX6dxX15xX16xX3xX4xX3axX2fcxX15xX16xX3xX15x566exX6exX3xX18xXbf1xXexX3xXexX2cxX6exX3xXexX95xX7a1xX15xX16xX73xX3xXexX3axX3xXexX3axX8dxX15xX16xX73xX3xX47xX7a1xX22xX3xX47xX86xX4xX73xX3xX5xX5f8xXdxX3xX7xX5f8xX15xX16xX3xX4xX7dxX6xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX115xX3xX66xX1xX68xX15xX16xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX6exX9exX3xX4xX28xX3xX45xX3xX31axXdxX433xX15xX3xX4xX7dxX6xX3xX66xX1xX2cxX15xX3xX63xX2cxX15xX3xXbxX1xX14xX15xX3xX76xX15xX1xX3xX4cxXd5xX3xXexX1xX76xXdxX3xX47xX19xX73xX3xXbxX1xX76xXexX3xX15xX16xXfcxX15xX73xX3xX1xX9exX15xX1xX3xX47xX19xX15xX16xX3xX31axX1xXfcxX15xX16xX3xX4xX1xX1cxX157xX15xX3xX6exXbaxX4xX3xXexX1xX3f3xX3xX4xX36xXbxX3xX7dxX1dxX3xX15xX1xXbf1xX4xX3xX15xX1xX8dxX73xX3xXexX95xX6xX22xX3xX47xX82xXdxX73xX3xX4xX1xX36xX15xX3xX4xX1xXad8xX15xX1xX3xX31axX9axXbxX3xXexX1xX2fcxXdxX3xX15xX1xX23xX6exX3xX16xXdxX524xXbxX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xXbxX1xX76xXexX3xX1xX1cxX1dxX3xX3axX1cxX3xX47xXdxX149xX6exX73xX3xX31axX1xXbf1xX4xX3xXbxX1xX145xX4xX3xX31axX1xX1cxX1dxX433xXexX3xX47xXdxX149xX6exX3xX47xX149xX3xXexXdxX433xX15xX3xX18xX19xX115xX3xX91exXdxX1exX4xX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xXexX1xX7dxX3xXexX145xX4xX3xX4xX1xX1cxX1dxX149xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX73xX3xX6exXdx8bc4xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX3xX13xX14xX15xX16xX3xX47xX5f8xXdxX3xX4cxX51fxXdxX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xXexX1xX10xX22xX3xX47xX524xX15xX16xX3xX3fxX1cxX1dxX3xX47xX9axX15xX1xX3xX1xX3axX51fxX15xX16xX3xX63xX5c0xX15xX3xX4xX7dxX6xX3xXcxX95xX1cxX15xX16xX3xX3axX8axX15xX16xX115xX3xX13xX5f8xXdxX3xX4cxX51fxXdxX3xX4xX76xX4xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xXexX1cxX82xXdxX3xX4xX6xX22xX73xX3xX7xX86xX4xX3xX31axX1xX6cbxX10xX3xX1dxX433xX1cxX73xX3xX31axX1xXfcxX15xX16xX3xXexX1xX149xX3xXexX1xX6xX6exX3xX16xXdxX6xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX3xX13xX14xX15xX16xX3xX47xX3axX3bxX4xX3xXexX1xX3f3xX3xXexXbaxX3xX5xX9exX6exX3xX47xX8axX15xX3xX1xX22xX9f8xX4xX3xXexX95xXbaxX4xX3xXexXdxX433xXbxX3xX18xX76xX22xX3xX4xX76xX22xX3xX4cxX51fxXdxX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX1ccxXdxX15xX3xX6exXdxXd38xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX3xX13xX14xX15xX16xX115xX3xX1ecxX4abxX15xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX4xX28xX3xX7xX86xX4xX3xX31axX1xX6cbxX10xX3xX15xX1xX3axX15xX16xX3xX1ccxXdxX15xX3xX392xX236xX3xX6exXdxXd38xX15xX4d9xX3xX59fxX6exXdxXd38xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX73xX3xX6exXdxXd38xX15xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX76xX4xX5a5xX3xXexX1xX3f3xX3xX16xX57cxXdxX3xX47xX8axX15xX3xX5xX4exX15xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX1ccxc745xXexX1dcxX3xX7xX6xX1cxX3xX47xX28xX3xX18xX6xX15xX3xX4xX1xX36xXbxX3xX1xX9exX15xX1xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1ccxXe8dxXexX3xX5xX39cxX15xX3xX15xX68xX6xX115xX3xX66xX433xX1cxX3xX18xX6xX15xX3xX4xX1xX36xXbxX3xX1xX9exX15xX1xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1ccxXe8dxXexX3xX4xX1xX22xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX6exXdxXd38xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX3f3xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX4xX28xX3xX4xX6xX6exX3xX31axX433xXexX3xX4cxX51fxXdxX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX47xX524xX15xX16xX3xX4xX1xX7dxX3xXexX95xX3axX8axX15xX16xX73xX3xX4xX1xXb5xX15xX1xX3xX7xX76xX4xX1xX73xX3xXbxX1xX76xXbxX3xX5xX1cxX642xXexX3xX4xX7dxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX73xX3xX66xX1xX9exX3xX15xX3axX51fxX4xX115xX3xX13xX433xX15xX3xX4xX1cxX5f8xXdxX3xX15xX6dxX6exX73xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX47xXdxX3xX1ccxX6xX3xX16xX57cxXdxX3xX18xX14xX15xX3xXexXbaxX3xX31axXdxX149xX6exX3xX47xXdxX149xX6exX3xX4cxXd5xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX31ax5f4axX6exX3xXexX1xX10xX22xX3xX18xX14xX15xX3xX15xX1xX642xX15xX3xX1ccxXe8dxXexX3xX4xX7dxX6xX3xX15xX8axXdxX3xX4xX3axX3xXexX95xX524xX3xX47xX149xX3xX5xX9exX6exX3xX4xX8axX3xX7xX8dxX3xX31axXdxX149xX6exX3xX47xXdxX149xX6exX73xX3xX47xX76xX15xX1xX3xX16xXdxX76xX73xX3xX1ccxX433xXbxX3xX5xX22xX7a1xXdxX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX115xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bdxX22xX63xX1dxXaxX12xX392xX316xX9exX6exX3xXexX5f8xXexX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX76xX4xX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX73xX3xXbxX1xX76xXexX3xX1xX1cxX1dxX3xX4cxX6xXdxX3xXexX95xX4abxX3xXexXdxX4exX15xX3xXbxX1xX22xX15xX16xX73xX3xX16xX3axX8axX15xX16xX3xX6exX5c0xX1cxX3xX4xX7dxX6xX3xX47xX19xXdxX3xX15xX16xXa17xX3xX4xX76xX15xX3xX18xX19xX73xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX47xXb2xX3xXexX7a1xX22xX3xX47xX3axX3bxX4xX3xX7xXbaxX3xX5xX6xX15xX3xXexX6cbxX6xX3xX7dxX15xX16xX3xX1xX19xX3xX4xX7dxX6xX3xX66xX1xX2cxX15xX3xX63xX2cxX15xX3xXexX95xX22xX15xX16xX3xX4cxXdxX1exX4xX3xX47xX2f1xX15xX16xX3xXexX1xX1cxX642xX15xX3xX47xX28xX15xX16xX3xX16xX28xXbxX3xX1ccxX2cxX1dxX3xX63xXbaxX15xX16xX3xX66xXcxX5a4xX3xX15xX2cxX15xX16xX3xX4xX6xX22xX73xX3xX66xXcxX5a4xX3xX31axXdxX149xX1cxX3xX6exX5c0xX1cxX115xX3xX66xX6dxX6exX3xX236xX204xX236xX204xX73xX3xX1ccxXb2xX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX316xX19xX4xX3xX47xXb2xX3xX4cxXd5xX3xX47xXb5xX4xX1xX3xX1ccxX2cxX1dxX3xX63xXbaxX15xX16xX3xX66xXcxX5a4xX3xX15xX2cxX15xX16xX3xX4xX6xX22xX73xX3xX1ccxXb2xX3xXbxX1xX36xX15xX3xX47xX36xX1cxX3xX4cxXd5xX3xX47xXb5xX4xX1xX3xX66xXcxX5a4xX3xX31axXdxX149xX1cxX3xX6exX5c0xX1cxX3xX4cxX9exX22xX3xX15xX6dxX6exX3xX236xX204xX236xX236xX4d9xX3xX79exX3xXfcxX15xX16xX3xX1bdxX187xXdxX3xX4f6xX1cxX6xX15xX16xX3xX4fcxX76xX15xX16xX3xX4xX1xX22xX3xX18xXdxX433xXexX115xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bdxX22xX63xX1dxXaxX12xX1ecxXa17xX15xX16xX3xX15xX1xX3axX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1ccxXb2xX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX316xX19xX4xX73xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX76xX4xX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX4cxX9exX3xXbxX1xX2cxX15xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xX15xX1xXdxX1exX6exX3xX4cxX145xX3xX4xX1xX22xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX47xX3axX3bxX4xX3xX4xX76xX4xX3xX4xX36xXbxX3xX7dxX1dxX3xXexX399xX3xX1ccxXb2xX3xX47xX433xX15xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xXexX1xX1cxX19xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1ccxXb2xX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX1ecxX1xX2cxX1cxX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX15xX16xX1xXdxX4exX6exX3xXexX524xX4xX115xX3xX55fxX15xX16xX3xX316xX4exX3xX91exX6dxX15xX3xXcxX95xX1cxX15xX16xX73xX3x4e75xX1xX28xX3xX1bdxXb5xX3xXexX1xX3axX3xXcxX1xX3axX2fcxX15xX16xX3xXexX95xXbaxX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX7dxX1dxX3xX1ccxXb2xX73xX3xX4xX1xX22xX3xX18xXdxX433xXexX1d4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1ccxXb2xX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX1ecxX1xX2cxX1cxX3xX4xX28xX3xX236xX247xX204xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX73xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX3xXexX7a1xXdxX3xX2xX203xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX73xX3xXexX95xX22xX15xX16xX3xX47xX28xX3xX4xX28xX3xX2xX239xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX47xXdxX3xX5xX9exX6exX3xX6dxX15xX3xX1ccxX6xX73xX3xX236xX239xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xXexX1xX1cxX19xX4xX3xX63xXdxX1exX15xX3xX392xX236xX3xX6exXdxXd38xX15xX4d9xX115xX3xX66xX1xX68xX15xX16xX3xX15xX6dxX6exX3xX16xX39cxX15xX3xX47xX2cxX1dxX73xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX76xX4xX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX8dxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1ccxXb2xX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX1ecxX1xX2cxX1cxX3xX47xX3axX3bxX4xX3xX1bdxX6xX15xX3xXcxX1xX3axX2fcxX15xX16xX3xX4cxX145xX3xX21xX1cxX1dxX1exX15xX3xX7dxX1dxX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX21xX28xX6xX3xX47xX76xX15xX1xX3xX16xXdxX76xX3xX5xX9exX3xX6exX19xXexX3xXexX95xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX68xX15xX16xX3xX47xX8axX15xX3xX4cxX9axX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX15xX16xX1xXdxX4exX6exX3xXexX524xX4xX73xX3xX31axX1xX22xX6xX3xX1xX437xX4xX115xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX7dxX1dxX3xX4cxX9exX3xX4xX76xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX47xXd5xX1cxX3xX4xX28xX3xX47xX39cxX1dxX3xX47xX7dxX3xX7xX82xX3xXexX1xX10xX22xX3xX63xX71exXdxX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX76xX4xX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX73xX3xX15xX1xX3axX1d4xX3xX7xX82xX3xXexX1xX10xX22xX3xX63xX71exXdxX3xX63xX6xX15xX1xX3xX7xX76xX4xX1xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX73xX3xX7xX82xX3xXexX1xX10xX22xX3xX63xX71exXdxX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xXexX1xX6xX6exX3xX16xXdxX6xX3xX4xX76xX4xX3xX31ax6b7dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX73xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX73xX3xX1xX19xXdxX3xX15xX16xX1xX9axX3xX66xX1xX2cxX15xX3xX63xX2cxX15xX3xX4cxX9exX3xX7xX82xX3xXbxX1xX2cxX15xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xX15xX1xXdxX1exX6exX3xX4cxX145xX3xX4xX1xX22xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX7xX6xX1cxX3xX4xX76xX4xX3xX31axX1437xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX3xX47xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX73xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX115xX3xX316xX45xX3xX5xX9axX4xX1xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX1xX23xX15xX16xX3xX15xX6dxX6exX3xX47xXd5xX1cxX3xX47xX3axX3bxX4xX3xX4xX642xXbxX3xX15xX1xX642xXexX73xX3xX18xX82xX3xX7xX1cxX15xX16xX3xXexX1xX10xX22xX3xX3fxX1cxX1dxX3xX47xX9axX15xX1xX115xX3xX1ecxX28xX3xX6exX19xXexX3xXexX7dxX3xX95xXdxX4exX15xX16xX3xX47xX149xX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX3xX1xX2f1xX3xX7xX8axX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX73xX3xX6exX6cfxXdxX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX4xX28xX3xX2xX3xX18xX19xX3xX1xX2f1xX3xX7xX8axX73xX3xX6exX6cfxXdxX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX6exX19xXexX3xX4xX9f8xXbxX3xX1xX2f1xX3xX7xX8axX115xX3xX66xX16xX22xX9exXdxX3xX4cxXdxX1exX4xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX7dxX1dxX3xX1ccxXb2xX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX18xX23xX15xX16xX3xX1xX2f1xX3xX7xX8axX73xX3xX7xX82xX3xX7xX76xX4xX1xX73xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX7dxX1dxX3xX4xX1xXad8xX3xX47xX7a1xX22xX3xX4xX76xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX4xXa17xX15xX16xX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX18xX23xX15xX16xX3xX7xX82xX3xX63xX6xX15xX1xX3xX7xX76xX4xX1xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX115xX3xX21xX23xX15xX16xX3xX15xX6dxX6exX73xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX7dxX1dxX3xX47xXd5xX1cxX3xX4xX28xX3xX4xX76xX4xX3xX4xX1cxX19xX4xX3xX31axXdxX149xX6exX3xXexX95xX6xX3xX4cxXdxX1exX4xX3xX4xX1xX36xXbxX3xX1xX9exX15xX1xX3xX15xX16xX1cxX1dxX4exX15xX3xXexXbf1xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX7dxX6xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX73xX3xX4xX7dxX6xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX115xX3xX4f6xX1cxX6xX3xX31axXdxX149xX6exX3xXexX95xX6xX73xX3xX4xX76xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX15xX16xX1xXdxX4exX6exX3xXexX524xX4xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX76xX4xX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX73xX3xX47xX9f8xX4xX3xX18xXdxX1exXexX3xX47xX5f8xXdxX3xX4cxX51fxXdxX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX73xX3xXexX1xX6xX6exX3xX16xXdxX6xX3xX1xX19xXdxX3xX15xX16xX1xX9axX3xX4cxX51fxXdxX3xX66xX1xX2cxX15xX3xX63xX2cxX15xX115xX3xX13xX5f8xXdxX3xX4cxX51fxXdxX3xX15xX1xX68xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX15xX16xX1xX9axX3xX63xX22xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1ccxXb2xX3xXexX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xX15xX1xX3axX3xX7xX8axX3xX31axX433xXexX73xX3xXexX82xX15xX16xX3xX31axX433xXexX73xX3xX1xX437xX4xX3xX15xX16xX1xX9axX3xX3fxX1cxX1dxX433xXexX115xX115xX115xX3xX47xXd5xX1cxX3xX4xX28xX3xX7xX82xX3xXexX1xX10xX22xX3xX63xX71exXdxX3xX63xX6xX15xX1xX3xX7xX76xX4xX1xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xXexX1xX6xX6exX3xX16xXdxX6xX115xX3xX66xX1xX68xX15xX16xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX31axX1xXfcxX15xX16xX3xXexX1xX6xX6exX3xX16xXdxX6xX3xX1xX19xXdxX3xX15xX16xX1xX9axX73xX3xX31axX1xXfcxX15xX16xX3xX4xX28xX3xX5xX45xX3xX63xX22xX3xX4xX1xXb5xX15xX1xX3xX47xX76xX15xX16xX3xX1xX22xX9f8xX4xX3xXexX1xX6xX6exX3xX16xXdxX6xX3xX1xX19xXdxX3xX15xX16xX1xX9axX3xX15xX1xX3axX15xX16xX3xX31axX1xXfcxX15xX16xX3xX4xX1xX36xXbxX3xX1xX9exX15xX1xX3xX15xX19xXdxX3xX3fxX1cxX1dxX3xX1xX19xXdxX3xX15xX16xX1xX9axX3xX7x6727xX3xXexX1xXfcxX15xX16xX3xX18xX76xX22xX3xX4cxXd5xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX47xX149xX3xX4xX76xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX15xX1xXbf1xX4xX3xX15xX1xX8dxX73xX3xX5xX9exX6exX3xX4xX6dxX15xX3xX4xX86xX3xX47xX149xX3xX1ccxX433xXbxX3xX5xX22xX7a1xXdxX73xX3xX47xX76xX15xX1xX3xX16xXdxX76xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX4xX1cxX5f8xXdxX3xX15xX6dxX6exX115xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bdxX22xX63xX1dxXaxX12xX66xX16xX22xX9exXdxX3xX95xX6xX73xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX7dxX1dxX3xX1ccxXb2xX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX1ecxX1xX2cxX1cxX3xX4xXa17xX15xX16xX3xX95xX36xXexX3xX4xX1xX524xX3xXexX95xX437xX15xX16xX3xX4xX1xXad8xX3xX47xX7a1xX22xX3xX4xX76xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX4xX6dxX15xX3xX4xX86xX3xX4cxX9exX22xX3xX15xX1xXdxX1exX6exX3xX4cxX145xX3xX47xX3axX3bxX4xX3xX16xXdxX6xX22xX3xX4xX7dxX6xX3xXexX399xX15xX16xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX47xX149xX3xX5xX9exX6exX3xX4xX8axX3xX7xX8dxX3xX47xX76xX15xX1xX3xX16xXdxX76xX3xX4xX1xX36xXexX3xX5xX3axX3bxX15xX16xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX115xX3xX5a4xX6cfxXdxX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX15xXfcxX15xX16xX3xXexX1xXfcxX15xX3xX6exX9exX3xX31axX1xXfcxX15xX16xX3xXexX1xX6xX6exX3xX16xXdxX6xX3xX8dxX3xX4xX76xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX47xX22xX9exX15xX73xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX3f3xX3xX47xX3axX3bxX4xX3xXbxX1xX2cxX15xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXbxX1xX145xX3xXexX95xX76xX4xX1xX3xXexX399xX3xX236xX3xX47xX433xX15xX3xX244xX3xX1xX19xX3xX16xXdxX6xX3xX47xX3f3xX15xX1xX115xX3xX1ecxX1cxX5f8xXdxX3xX15xX6dxX6exX73xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX4xX28xX3xX31axX433xXexX3xX3fxX1cxX14xX3xX4xX145xX3xXexX1xX149xX3xX47xX149xX3xX5xX9exX6exX3xX4xX6dxX15xX3xX4xX86xX3xX47xX76xX15xX1xX3xX16xXdxX76xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX115xX3xX91exXb5xX3xX63xX145xX3xX15xX1xX3axX73xX3xX4cxX642xX15xX3xX47xX19xX15xX16xX3xX47xX3axX3bxX4xX3xX18xX6xX22xX3xX15xX1xXdxX4exX1cxX3xX1xX19xX3xX63xX2cxX15xX3xX1xXdxX433xX15xX3xX47xX3axX3bxX4xX3xX18xX6xX22xX3xX15xX1xXdxX4exX1cxX3xX6exX236xX3xX47xX36xXexX3xX47xX149xX3xX5xX9exX6exX3xX47xX3axX2fcxX15xX16xX1dcxX3xX4cxX642xX15xX3xX47xX19xX15xX16xX3xX66xX1xX2cxX15xX3xX63xX2cxX15xX3xX47xX28xX15xX16xX3xX16xX28xXbxX3xX18xX6xX22xX3xX15xX1xXdxX4exX1cxX3xXexXdxXd5xX15xX3xX1ccxX2cxX1dxX3xX63xXbaxX15xX16xX3xX4xX76xX4xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX95xX3f3xX15xX1xX3xXexX1xXdxX433xXexX3xX1dxX433xX1cxX115xX115xX115xX3xX1bdxX4exX15xX3xX4xX7a1xX15xX1xX3xX47xX28xX73xX3xX4xX76xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX4xXa17xX15xX16xX3xX47xXb2xX3xX5xX9exX6exX3xXexX5f8xXexX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX76xX4xX3xX16xXdxX76xX22xX3xX63xX145xX4xX3xX4xX1xXb5xX15xX1xX3xXexX95xX9axX73xX3xXexX3axX3xXexX3axX8dxX15xX16xX3xX4xX1xX22xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX73xX3xX4xX76xX4xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX47xXd5xX1cxX3xX5xX9exX6exX3xXexX5f8xXexX3xX15xX1xXdxX1exX6exX3xX4cxX145xX3xX47xX3axX3bxX4xX3xX16xXdxX6xX22xX3xX4cxX9exX3xX15xX4exX1cxX3xX16xX3axX8axX15xX16xX3xX47xXdxX3xX47xX39cxX1cxX3xXexX95xX22xX15xX16xX3xX4xX76xX4xX3xXbxX1xX22xX15xX16xX3xXexX95xX9exX22xX3xXexX1xXdxX3xX47xX1cxX6xX3xXexX7a1xXdxX3xX47xX9axX6xX3xXbxX1xX3axX8axX15xX16xX73xX3xX15xX1xX36xXexX3xX5xX9exX3xXbxX1xX22xX15xX16xX3xXexX95xX9exX22xX3xX5a0xX5a1xX66xXcxX5a4xX73xX3xX66xXcxX5a4xX3xX15xX2cxX15xX16xX3xX4xX6xX22xX73xX3xX66xXcxX5a4xX3xX31axXdxX149xX1cxX3xX6exX5c0xX1cxX3xX15xX1xXdxXd5xX1cxX3xX16xXdxX6xX3xX47xX3f3xX15xX1xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX1xXdxX433xX15xX3xX47xX36xXexX73xX3xX7dxX15xX16xX3xX1xX19xX3xX1ccxX2cxX1dxX3xX63xXbaxX15xX16xX3xX4xX76xX4xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX95xX3f3xX15xX1xX73xX3xX47xX3axX2fcxX15xX16xX3xX16xXdxX6xX22xX3xXexX1xXfcxX15xX16xX73xX3xX6exX1cxX6xX3xX7xXbf1xX6exX3xX4xX76xX4xX3xXexX1xXdxX433xXexX3xX4xX1xX433xX3xX4cxX6dxX15xX3xX1xX28xX6xX3xXbxX1xX145xX4xX3xX4cxX145xX3xX4xX1xX22xX3xX15xX1xX9exX3xX4cxX6dxX15xX3xX1xX28xX6xX3xXexX1xXfcxX15xX115xX3xXcxX399xX3xX5xX9exX6exX3xXexX5f8xXexX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX76xX4xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX73xX3xX15xX1xXdxXd5xX1cxX3xX15xX6dxX6exX3xXexX95xX8dxX3xX5xX7a1xXdxX3xX47xX2cxX1dxX73xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1ccxXb2xX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX1ecxX1xX2cxX1cxX3xX31axX1xXfcxX15xX16xX3xX4xX28xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX4cxXdxX3xXbxX1xX7a1xX6exX3xXbxX1xX76xXbxX3xX5xX1cxX642xXexX115xX3x689fxX1xXfcxX15xX16xX3xX4xX28xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX1dxX433xX1cxX3xX31axXe8dxX6exX73xX3xX2xX204xX204x5413xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xXexX95xXbaxX4xX3xXexX1xX1cxX19xX4xX3xX1xX23xX15xX16xX3xX15xX6dxX6exX3xX47xXd5xX1cxX3xX47xX3axX3bxX4xX3xX47xX76xX15xX1xX3xX16xXdxX76xX3xXexX399xX3xX1xX22xX9exX15xX3xXexX1xX9exX15xX1xX3xX15xX1xXdxX1exX6exX3xX4cxX145xX3xXexX95xX8dxX3xX5xX4exX15xX115xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX23xX15xX16xX3xX15xX6dxX6exX3xX47xX3axX3bxX4xX3xX1bdxX6xX15xX3xXcxX1xX3axX2fcxX15xX16xX3xX4cxX145xX3xX21xX1cxX1dxX1exX15xX3xX7dxX1dxX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX21xX28xX6xX3xX47xX76xX15xX1xX3xX16xXdxX76xX3xX1xX22xX9exX15xX3xXexX1xX9exX15xX1xX3xXexX5f8xXexX3xX15xX1xXdxX1exX6exX3xX4cxX145xX115xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bdxX22xX63xX1dxXaxX12xX0xX10xX6exX12xX0xX7xXexX95xX22xX15xX16xX12xX13xX82xXdxX3xX6exX51fxXdxX73xX3xX7xX76xX15xX16xX3xXexX7a1xX22xX73xX3xX1xXdxX1exX1cxX3xX3fxX1cxX14xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX76xX4xX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX0xX51xX7xXexX95xX22xX15xX16xX12xX0xX51xX10xX6exX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bdxX22xX63xX1dxXaxX12xX392xXcxX187xX1dxX3xXexX399xX15xX16xX3xX1xX3f3xX15xX1xX3xX4xX145xX3xXexX1xX149xX3xX4xX7dxX6xX3xXexX399xX15xX16xX3xX47xX9axX6xX3xXbxX1xX3axX8axX15xX16xX73xX3xX4xX36xXbxX3xX7dxX1dxX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX47xXb2xX3xX47xX82xXdxX3xX6exX51fxXdxX73xX3xX7xX76xX15xX16xX3xXexX7a1xX22xX3xX47xX3axX6xX3xX95xX6xX3xX15xX1xX68xX15xX16xX3xX16xXdxX14xXdxX3xXbxX1xX76xXbxX3xXbxX1xX187xX3xX1xX3bxXbxX3xXexX95xX22xX15xX16xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX76xX4xX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX73xX3xXexX95xX22xX15xX16xX3xX47xX28xX3xX4xX28xX3xX16xXdxX14xXdxX3xXbxX1xX76xXbxX3xX16xXdxX6xX22xX3xX4cxXdxX1exX4xX3xX4xX145xX3xXexX1xX149xX3xX4xX1xX22xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX47xXb2xX3xX47xX3axX3bxX4xX3xX4xX76xX4xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX73xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xXexX95xX4exX15xX3xX47xX9axX6xX3xX18xX9exX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX6exX6xX15xX16xX3xX5xX7a1xXdxX3xX1xXdxX1exX1cxX3xX3fxX1cxX14xX3xX95xX71exX3xX95xX1exXexX3xXexX95xX22xX15xX16xX3xX47xX76xX15xX1xX3xX16xXdxX76xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX1xX22xX9exX15xX3xXexX1xX9exX15xX1xX3xX15xX1xXdxX1exX6exX3xX4cxX145xX3xXexX95xX22xX15xX16xX3xX15xX6dxX6exX4d9xX3xX79exX3xX47xX28xX3xX5xX9exX3xXexX95xX6xX22xX3xX47xX82xXdxX3xX4xX7dxX6xX3xXfcxX15xX16xX3xX316xX4exX3xX91exX6dxX15xX3xX66xX16xX1xX72fxX6xX73xX3xXcxX95xX3axX8dxX15xX16xX3xX1bdxX6xX15xX3xXcxX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xX21xX1cxX1dxX1exX15xX3xX7dxX1dxX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX21xX28xX6xX3xX4cxX51fxXdxX3xX4xX1xX524xX15xX16xX3xXexXfcxXdxX3xX31axX1xXdxX3xX15xX28xXdxX3xX4cxXd5xX3xX15xX1xX68xX15xX16xX3xX16xXdxX14xXdxX3xXbxX1xX76xXbxX3xXexX95xX22xX15xX16xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX76xX4xX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX115xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bdxX22xX63xX1dxXaxX12xX55fxX15xX16xX3xX66xX16xX1xX72fxX6xX3xX4xX1xX22xX3xX18xXdxX433xXexX1d4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX21xX28xX6xX3xX4xX28xX3xX202xX203xX3xXexX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xX4xX8axX3xX7xX8dxX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxX51fxXdxX3xX2xX236xX115xX244xX2xX255xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX73xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX3xXexX7a1xXdxX3xX244xX239xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1ccxXb2xX73xX3xXexX1xX9axX3xXexX95xX36xX15xX3xX4cxX9exX3xX236xX247xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX73xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX4xX8axX3xX3fxX1cxX6xX15xX73xX3xX63xX22xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX1exXbxX73xX3xX47xX8axX15xX3xX4cxX9axX3xX7xXbaxX3xX15xX16xX1xXdxX1exXbxX3xXexX95xXbaxX4xX3xXexX1xX1cxX19xX4xX3xX21xX1cxX1dxX1exX15xX3xX7dxX1dxX115xX3xXcxX95xX3axX51fxX4xX3xXexX1xXbaxX4xX3xXexX95xX7a1xX15xX16xX73xX3xX6exX19xXexX3xX7xX5f8xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1ccxXb2xX73xX3xXexX1xX9axX3xXexX95xX36xX15xX3xX4xX1xX3axX6xX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xXexX5f8xXexX3xX4cxXdxX1exX4xX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX3xX4cxX9exX3xXbxX1xX2cxX15xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX76xX4xX3xX4xX1xX22xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX73xX3xX4xX28xX3xX15xX8axXdxX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX4xX1xX3axX6xX3xX47xX524xX15xX16xX3xX3fxX1cxX1dxX3xX47xX9axX15xX1xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX1ccxXdxX15xX3xX6exXdxXd38xX15xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX76xX4xX3xX4cxX9exX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX115xX3xX1ecxX28xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX4xX4abxX15xX3xXexX3f3xX15xX1xX3xXexX95xX7a1xX15xX16xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX4xX3axX3xXexX95xX524xX3xX6exX19xXexX3xX15xX8axXdxX3xX15xX1xX3axX15xX16xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX3xX15xX8axXdxX3xX31axX1xX76xX4xX115xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX5xX9exX6exX3xX6dxX15xX3xX1ccxX6xX73xX3xX5xX6xX22xX3xX47xX19xX15xX16xX3xX8dxX3xX15xX3axX51fxX4xX3xX15xX16xX22xX9exXdxX3xX4xX1xX3axX6xX3xX47xX3axX3bxX4xX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX3xX4cxX9exX3xXexX1xX10xX22xX3xX63xX71exXdxX3xX4xX1xX9f8xXexX3xX4xX1xX17f5xX115xX3xX91exX5c0xX15xX3xX4xX4abxX15xX3xXexX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX18xX1cxXfcxX15xX16xX3xX5xX6cbxX15xX16xX3xX4cxXdxX1exX4xX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX73xX3xX16xXdxX76xX22xX3xX63xX145xX4xX73xX3xX15xX1xXbf1xX4xX3xX15xX1xX8dxX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xXexX95xX22xX15xX16xX3xX95xXf96xX15xX3xX5xX1cxX1dxX1exX15xX73xX3xXexX1cxX3xX63xX3ax5868xX15xX16xX3xX47xX7a1xX22xX3xX47xX86xX4xX73xX3xX5xX5f8xXdxX3xX7xX5f8xX15xX16xX115xX115xX115xX3xX13xX5f8xXdxX3xX4cxX51fxXdxX3xXexX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX31axX1xX5f8xXdxX3xX4xX8axX3xX3fxX1cxX6xX15xX73xX3xX6exX19xXexX3xX7xX5f8xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX4xX4abxX15xX3xX1ccxX10xX6exX3xX15xX1xX7a8xX3xX4cxXdxX1exX4xX3xX31axXdxX149xX6exX3xXexX95xX6xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX16xXdxX68xX3xX6exX5f8xXdxX3xX5xXdxX4exX15xX3xX1xX1exX73xX3xX16xX3axX8axX15xX16xX3xX6exX5c0xX1cxX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX15xX16xX1xX72fxX6xX3xX4cxX145xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xX63xX2cxX15xX3xX15xX8axXdxX3xX4xX3axX3xXexX95xX524xX115xX3xX1ecxX28xX3xX1xXdxX1exX15xX3xXexX3axX3bxX15xX16xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX7xX6xX1cxX3xX31axX1xXdxX3xX15xX16xX1xXad8xX3xX1xX3axX1cxX3xX31axX1xXfcxX15xX16xX3xX4xX1xX1cxX1dxX149xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX3xX13xX14xX15xX16xX73xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX5xX9exX6exX3xXexX1xX7dxX3xXexX145xX4xX3xX1ccxX28xX6xX3xXexX4exX15xX115xX3xX91exXdxX1exX4xX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX4xX76xX4xX3xX15xX16xX1cxX1dxX4exX15xX3xXexXbf1xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4cxX9exX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX76xX4xX3xX47xX76xX15xX1xX3xX16xXdxX76xX73xX3xX1ccxX433xXbxX3xX5xX22xX7a1xXdxX73xX3xX31axX1xX10xX15xX3xXexX1xX3axX8dxX15xX16xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX6exX19xXexX3xX7xX5f8xX3xX15xX8axXdxX3xX4xX1xX3axX6xX3xXexX1xXbaxX4xX3xX4xX1xX36xXexX73xX3xX4xX1xX3axX6xX3xX15xX16xX1xXdxX4exX6exX115xX3xX5a4xX19xXexX3xX7xX5f8xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX4cxXdxX3xXbxX1xX7a1xX6exX3xXbxX1xX76xXbxX3xX5xX1cxX642xXexX3xXbxX1xX14xXdxX3xX1ccxX57cxX3xX5xX45xX3xX31axb563xX3xX5xX1cxX642xXexX115xX115xX115xX3xX13xXdxXd5xX1cxX3xX15xX9exX1dxX3xX47xXb2xX3xXbxX1xX39cxX15xX3xX15xX9exX22xX3xX5xX9exX6exX3xX14xX15xX1xX3xX1xX3axX8dxX15xX16xX3xX47xX433xX15xX3xX1xX3f3xX15xX1xX3xX14xX15xX1xX73xX3xX1cxX1dxX3xXexXb5xX15xX3xX15xX16xX3axX2fcxXdxX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX73xX3xX4xX1xX36xXexX3xX5xX3axX3bxX15xX16xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX73xX3xX15xX6dxX15xX16xX3xX5xXbaxX4xX3xX5xXb2xX15xX1xX3xX47xX7a1xX22xX3xX4cxX9exX3xX7xX86xX4xX3xX4xX1xXdxX433xX15xX3xX47xX36xX1cxX3xX4xX7dxX6xX3xXexX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xX47xX14xX15xX16xX115xX3xXcxX399xX3xX47xX28xX73xX3xXexX76xX4xX3xX47xX19xX15xX16xX3xXexX95xXbaxX4xX3xXexXdxX433xXbxX3xX47xX433xX15xX3xX4xX1xX36xXexX3xX5xX3axX3bxX15xX16xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX76xX4xX3xX1ccxX2cxX1dxX3xX63xXbaxX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX73xX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX15xX1xXdxX1exX6exX3xX4cxX145xX3xX4xX1xXb5xX15xX1xX3xXexX95xX9axX3xX8dxX3xX4xX76xX4xX3xX47xX9axX6xX3xXbxX1xX3axX8axX15xX16xX73xX3xX47xX8axX15xX3xX4cxX9axX3xX15xX28xXdxX3xX4xX1xX1cxX15xX16xX3xX4cxX9exX3xX4cxXdxX1exX4xX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX73xX3xX15xX2cxX15xX16xX3xX4xX6xX22xX3xX4xX1xX36xXexX3xX5xX3axX3bxX15xX16xX3xX47xX19xXdxX3xX15xX16xXa17xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX15xX28xXdxX3xX95xXdxX4exX15xX16xX115xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bdxX22xX63xX1dxXaxX12xX13xX149xX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xXexX5f8xXexX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX76xX4xX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX73xX3xX1bdxX6xX15xX3xXcxX1xX3axX2fcxX15xX16xX3xX4cxX145xX3xX21xX1cxX1dxX1exX15xX3xX7dxX1dxX3xX47xXb2xX3xX4cxX9exX3xX47xX6xX15xX16xX3xX4xX1xXad8xX3xX47xX7a1xX22xX3xX4xX76xX4xX3xX4xX36xXbxX3xX7dxX1dxX73xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX4xX6dxX15xX3xX4xX86xX3xX13xXdxXd5xX1cxX3xX5xX1exX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4cxX9exX3xX4xX76xX4xX3xX3fxX1cxX1dxX3xX47xX9axX15xX1xX3xX4xX7dxX6xX3xXcxX95xX1cxX15xX16xX3xX3axX8axX15xX16xX73xX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX4xX1xX9f8xXexX3xX4xX1xX17f5xX73xX3xX47xX524xX15xX16xX3xX3fxX1cxX1dxX3xX47xX9axX15xX1xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX76xX4xX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX73xX3xX4xX1xX1cxX1dxX149xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX3xX13xX14xX15xX16xX3xX47xX5f8xXdxX3xX4cxX51fxXdxX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX115xX3xXcxX6dxX15xX16xX3xX4xX3axX2fcxX15xX16xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX76xX4xX3xX16xXdxX76xX22xX3xX63xX145xX4xX3xX4xX1xXb5xX15xX1xX3xXexX95xX9axX73xX3xXexX3axX3xXexX3axX8dxX15xX16xX73xX3xX7xX2cxX1cxX3xX7xX76xXexX73xX3xX16xX39cxX15xX3xX16xXa17xXdxX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX73xX3xX15xX1xX36xXexX3xX5xX9exX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX6exX51fxXdxX73xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xXexX95xX3efxX1dcxX3xXexX7a1xX22xX3xX6exXfcxXdxX3xXexX95xX3axX2fcxX15xX16xX3xX95xXf96xX15xX3xX5xX1cxX1dxX1exX15xX73xX3xXexX1xX57cxX3xXexX1xX76xX4xX1xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xXexX95xX3efxX115xX3xX66xX2cxX15xX16xX3xX4xX6xX22xX3xX4xX1xX36xXexX3xX5xX3axX3bxX15xX16xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX3xX13xX14xX15xX16xX73xX3xXexX1xXfcxX15xX16xX3xX3fxX1cxX6xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX3xX31axX9axXbxX3xXexX1xX2fcxXdxX3xX4xX1xXad8xX3xX95xX6xX3xX15xX1xX68xX15xX16xX3xX3axX1cxX3xX47xXdxX149xX6exX3xX47xX149xX3xXbxX1xX76xXexX3xX1xX1cxX1dxX73xX3xX31axX1xX1cxX1dxX433xXexX3xX47xXdxX149xX6exX3xX47xX149xX3xX31axX1xXbf1xX4xX3xXbxX1xX145xX4xX73xX3xX16xXdxX524xXbxX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xXbxX1xX36xX15xX3xX47xX36xX1cxX73xX3xX95xXf96xX15xX3xX5xX1cxX1dxX1exX15xX73xX3xXexXbaxX3xX16xXdxX76xX4xX3xXexX95xX22xX15xX16xX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX15xX1xXdxX1exX6exX3xX4cxX145xX115xX3xXcxX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xXexX5f8xXexX3xXexXbaxX3xXbxX1xX4exX3xX18xX3f3xX15xX1xX3xX4cxX9exX3xXbxX1xX4exX3xX18xX3f3xX15xX1xX3xXexX95xX4exX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX39cxX15xX3xX47xX2f1xX15xX16xX3xX4xX1xXb5xX73xX3xXexX1xX3axX8axX15xX16xX3xX1dxX4exX1cxX3xX5xX5c0xX15xX3xX15xX1xX6xX1cxX115xX3xX1ecxX1xX5f8xX15xX16xX3xXexX3axX3xXexX3axX8dxX15xX16xX3xXexX1xX6cbxX6xX3xX1xXdxX1exXbxX73xX3xX10xX3xX63xXf96xX73xX3xX15xX149xX3xX15xX6xX15xX16xX73xX3xX18xX1cxXfcxX15xX16xX3xX5xX6cbxX15xX16xX3xX1xX22xX9f8xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX3xX1xX3f3xX15xX1xX3xXexX1xX86xX4xX73xX3xX31axX1xXfcxX15xX16xX3xX4xX28xX3xX15xX19xXdxX3xX63xX1cxX15xX16xX115xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bdxX22xX63xX1dxXaxX12xX91exX51fxXdxX3xX4xX76xX3xX15xX1xX2cxX15xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX73xX3xX1xX9exX15xX16xX3xX15xX6dxX6exX3xXexX1xX10xX22xX3xX15xX1xXdxX1exX6exX3xX4cxX145xX73xX3xX4xX1xX86xX4xX3xXexX95xX76xX4xX1xX3xX47xX3axX3bxX4xX3xX16xXdxX6xX22xX73xX3xX6exX6cfxXdxX3xX47xX2f1xX15xX16xX3xX4xX1xXb5xX3xX47xXd5xX1cxX3xX4cxXdxX433xXexX3xX18xX14xX15xX3xX47xX6dxX15xX16xX3xX31axX45xX3xX31axX433xX3xX1xX22xX7a1xX4xX1xX3xX1xX9exX15xX1xX3xX47xX19xX15xX16xX3xX4xX76xX3xX15xX1xX2cxX15xX3xX59fxXexX1xX10xX22xX3xX1ecxX1xXad8xX3xXexX1xX9axX3xX204xX203xX1cexX1ecxXcxX51xXcxc2fcxX5a5xX3xX4xX7dxX6xX3xX1bdxX19xX3xX1ecxX1xXb5xX15xX1xX3xXexX95xX9axX73xX3xX18xX76xX22xX3xX4xX76xX22xX3xX4cxX51fxXdxX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xXexX1xX10xX22xX3xX63xX71exXdxX3xX4cxX9exX3xX1ccxX10xX6exX3xX47xX2cxX1dxX3xX5xX9exX3xX6exX19xXexX3xXexX95xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX68xX15xX16xX3xX15xX19xXdxX3xX63xX1cxX15xX16xX3xX5xX9exX6exX3xX4xX8axX3xX7xX8dxX3xX4xX1cxX5f8xXdxX3xX15xX6dxX6exX3xX1ccxX10xX6exX3xX1ccxXe8dxXexX73xX3xX47xX76xX15xX1xX3xX16xXdxX76xX3xX6exX86xX4xX3xX47xX19xX3xX1xX22xX9exX15xX3xXexX1xX9exX15xX1xX3xX15xX1xXdxX1exX6exX3xX4cxX145xX115xX3xX1ecxX36xXbxX3xX7dxX1dxX3xX4xX76xX4xX3xX4xX36xXbxX3xX4xXa17xX15xX16xX3xXbxX1xX14xXdxX3xXexX6dxX15xX16xX3xX4xX3axX2fcxX15xX16xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX76xX4xX3xX31axXdxX149xX6exX3xXexX95xX6xX73xX3xX16xXdxX76xX6exX3xX7xX76xXexX3xXexX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4xX36xXbxX3xX63xX3axX51fxXdxX3xX4cxX9exX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX4xX1xX36xXbxX3xX1xX9exX15xX1xX3xX4xX1xXad8xX3xXexX1xX9axX73xX3xX15xX16xX1xX9axX3xX3fxX1cxX1dxX433xXexX73xX3xX13xXdxXd5xX1cxX3xX5xX1exX3xX13xX14xX15xX16xX73xX3xX15xX1xXdxX1exX6exX3xX4cxX145xX3xX4cxX9exX3xX3fxX1cxX1dxXd5xX15xX3xX4xX7dxX6xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX115xX3xcda7xX9exX3xX7xX22xX76xXexX73xX3xX31axXdxX149xX6exX3xXexX95xX6xX3xX4cxXdxX1exX4xX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX16xXdxX14xX6exX73xX3xX6exXdxXd38xX15xX73xX3xX4xX1xX1cxX1dxX149xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX3xX4xX1xX22xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX115xX3xX1c7fxXdxX4exX15xX3xX3fxX1cxX1dxX433xXexX3xX1ccxX57cxX3xX5xX45xX3xX15xX1xX68xX15xX16xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX4cxXdxX3xXbxX1xX7a1xX6exX1dcxX3xX7xX9exX15xX16xX3xX5xX437xX4xX73xX3xX47xX3axX6xX3xX95xX6xX3xX31axX1xX6cbxXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX68xX15xX16xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX18xX6cbxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX1xX22xX9f8xX4xX3xX31axX1xXfcxX15xX16xX3xX47xX28xX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXbxX1xXb5xX3xX244xX3xXexX1xX76xX15xX16xX3xXexX95xX22xX15xX16xX3xX15xX6dxX6exX3xX6exX9exX3xX31axX1xXfcxX15xX16xX3xX4xX28xX3xX5xX45xX3xX63xX22xX3xX4xX1xXb5xX15xX1xX3xX47xX76xX15xX16xX1dcxX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX16xXdxX14xX6exX3xX7xX524xXexX3xX45xX3xX4xX1xXb5xX3xXbxX1xX36xX15xX3xX47xX36xX1cxX73xX3xX31axX1xXfcxX15xX16xX3xX5xX9exX6exX3xX15xX1xXdxX1exX6exX3xX4cxX145xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX73xX3xX47xXb2xX3xX47xX3axX3bxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX16xXdxX76xX22xX3xX63xX145xX4xX3xX6exX9exX3xX31axX1xXfcxX15xX16xX3xXexXdxX433xX15xX3xX18xX19xX115xX3xXcxX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xXexX5f8xXexX3xX4cxXdxX1exX4xX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX3xX1xX2f1xX3xX7xX8axX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xXexX1xX10xX22xX3xX3fxX1cxX1dxX3xX47xX9axX15xX1xX3xX4xX7dxX6xX3xX1bdxX6xX15xX3xX1ecxX1xX36xXbxX3xX1xX9exX15xX1xX3xXcxX95xX1cxX15xX16xX3xX3axX8axX15xX16xX115xX3xX2aa1xX9exX3xX7xX22xX76xXexX3xX1xX2f1xX3xX7xX8axX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX47xX149xX3xX18xX82xX3xX7xX1cxX15xX16xX73xX3xX1xX22xX9exX15xX3xXexX1xXdxX1exX15xX73xX3xX47xX2f1xX15xX16xX3xXexX1xX2fcxXdxX3xX31axX9axXbxX3xXexX1xX2fcxXdxX3xXbxX1xX76xXexX3xX1xXdxX1exX15xX73xX3xX7xX9exX15xX16xX3xX5xX437xX4xX73xX3xX1ccxX57cxX3xX5xX45xX3xX1xX2f1xX3xX7xX8axX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX4xX1xX3axX6xX3xX47xX14xX6exX3xX18xX14xX22xX3xXexX1xX10xX22xX3xX3fxX1cxX1dxX3xX47xX9axX15xX1xX115xX3xX5a1xX1cxX1dxX3xXexX95xX3f3xX3xX15xX1xX642xXbxX3xX4cxX9exX3xX4xX642xXbxX3xX15xX1xX642xXexX3xX4xX8axX3xX7xX8dxX3xX63xX68xX3xX5xXdxX1exX1cxX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX73xX3xXexXdxX433xX15xX3xXexX51fxXdxX3xX47xX2f1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1exX3xXexX1xX5f8xX15xX16xX3xX4xX8axX3xX7xX8dxX3xX63xX68xX3xX5xXdxX1exX1cxX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xXexX95xX22xX15xX16xX3xXexX22xX9exX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX115xX115xX115xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bdxX22xX63xX1dxXaxX12xXcxX95xX4exX15xX3xX4xX8axX3xX7xX8dxX3xX7xXbaxX3xX4xX1xXad8xX3xX47xX7a1xX22xX3xX4xX7dxX6xX3xX1bdxX6xX15xX3xXcxX1xX3axX2fcxX15xX16xX3xX4cxX145xX3xX21xX1cxX1dxX1exX15xX3xX7dxX1dxX73xX3xX15xX1xXdxXd5xX1cxX3xX47xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1ccxXb2xX73xX3xXexX1xX9axX3xXexX95xX36xX15xX3xX47xXb2xX3xX1ccxX2cxX1dxX3xX63xXbaxX15xX16xX3xX3fxX1cxX1dxX3xX4xX1xX433xX73xX3xXbxX1xX2cxX15xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xX4xX76xX4xX3xX47xX2f1xX15xX16xX3xX4xX1xXb5xX3xX7dxX1dxX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX18xX6xX15xX3xX4xX1xX36xXbxX3xX1xX9exX15xX1xX3xXexX1xX10xX22xX3xX63xX71exXdxX3xXexX399xX3xX2xX3xX1cexX3xX236xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX73xX3xX6exX6cfxXdxX3xX3fxX1cxX45xX3xX63xXbaxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX22xX7a1xXexX3xXb5xXexX3xX15xX1xX36xXexX3xX6exX19xXexX3xX5xX39cxX15xX73xX3xXexX1xX3axX2fcxX15xX16xX3xX1ccxX1cxX1dxX4exX15xX3xX5xX9exX6exX3xX4cxXdxX1exX4xX3xX4cxX51fxXdxX3xX4xX1xXdxX3xX7dxX1dxX3xX4cxX9exX3xXexXdxX433xXbxX3xX1ccxX524xX4xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX47xX149xX3xX15xXbf1xX6exX3xX18xXbf1xXexX3xXexX3f3xX15xX1xX3xX1xX3f3xX15xX1xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX4cxX9exX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX1dcxX3xX16xXdxX6xX22xX3xX5a4xXcxXcxX4f6xX3xX4cxX9exX3xX4xX76xX4xX3xX47xX22xX9exX15xX3xXexX1xX149xX3xXbxX1xX76xXexX3xX1xX1cxX1dxX3xX4cxX6xXdxX3xXexX95xX4abxX3xX16xXdxX76xX6exX3xX7xX76xXexX73xX3xX5xX9exX3xXexX6xXdxX3xX6exXbf1xXexX3xX4xX7dxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX73xX3xX4xX1cxX15xX16xX3xX4xX36xXbxX3xXexX1xX4exX6exX3xXexX1xXfcxX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX4cxXd5xX3xX4xX76xX4xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX115xX3xX1bdxX4exX15xX3xX4xX7a1xX15xX1xX3xX47xX28xX73xX3xX6exX6cfxXdxX3xX47xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX47xXd5xX1cxX3xX47xX3axX6xX3xX95xX6xX3xX15xX1xX68xX15xX16xX3xX16xXdxX14xXdxX3xXbxX1xX76xXbxX3xX3fxX1cxX14xX15xX3xX5xX45xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xXbxX1xX187xX3xX1xX3bxXbxX3xX4cxX51fxXdxX3xXexX1xXbaxX4xX3xXexXdxXd38xX15xX3xX4xX7dxX6xX3xX47xX9axX6xX3xXbxX1xX3axX8axX15xX16xX3xX15xX1xX23xX6exX3xX16xX28xXbxX3xXbxX1xX39cxX15xX3xX1ccxX2cxX1dxX3xX63xXbaxX15xX16xX3xX47xX19xXdxX3xX15xX16xXa17xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xXexX95xX4exX15xX3xX47xX9axX6xX3xX18xX9exX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX4cxX68xX15xX16xX3xX4cxX9exX15xX16xX3xX4cxXd5xX3xX4xX1xXb5xX15xX1xX3xXexX95xX9axX73xX3xXexX95xX1cxX15xX16xX3xXexX1xX9exX15xX1xX3xX4cxX51fxXdxX3xX7xXbaxX3xX15xX16xX1xXdxX1exXbxX3xX4xX76xX4xX1xX3xX6exX7a1xX15xX16xX73xX3xXexXdxX15xX3xXexX3axX8dxX15xX16xX3xX4cxX9exX22xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xX4xX1cxX19xX4xX3xX47xX82xXdxX3xX6exX51fxXdxX3xX4cxX9exX3xX7xXbaxX3xX5xXb2xX15xX1xX3xX47xX7a1xX22xX3xX4xX7dxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX73xX3xXbxX1xX76xXexX3xX1xX1cxX1dxX3xX4cxX6xXdxX3xXexX95xX4abxX3xXexXdxX4exX15xX3xXbxX1xX22xX15xX16xX73xX3xX16xX3axX8axX15xX16xX3xX6exX5c0xX1cxX3xXexX95xX22xX15xX16xX3xX5xX6xX22xX3xX47xX19xX15xX16xX73xX3xX4xXfcxX15xX16xX3xXexX76xX4xX115xX3xXcxXdxX4exX1cxX3xX18xXdxX149xX1cxX3xX15xX1xX3axX3xX4xX76xX4xX3xX47xX8axX15xX3xX4cxX9axX1d4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX8axX3xX3fxX1cxX6xX15xX3xX21xX1cxX1dxX1exX15xX3xX7dxX1dxX73xX3xX4xX8axX3xX3fxX1cxX6xX15xX3x7994xX1bdxX66xX5a1xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX73xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1ccxXb2xX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX316xX19xX4xX73xX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX1ecxX1xX2cxX1cxX115xX115xX115xX3xX1ecxX1xXb5xX15xX1xX3xX15xX1xX68xX15xX16xX3xX16xXdxX14xXdxX3xXbxX1xX76xXbxX3xXexX95xX4exX15xX73xX3xXexX399xX3xX15xX6dxX6exX3xX236xX204xX2xX203xX3xX47xX433xX15xX3xX15xX6xX1dxX73xX3xX3fxX1cxX6xX3xXbxX1xX2cxX15xX3xX5xX22xX7a1xXdxX3xX1xX9exX15xX16xX3xX15xX6dxX6exX73xX3xX2xX204xX204xX1c9bxX3xX4xX76xX4xX3xXexX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xX4xX8axX3xX7xX8dxX3xX47xX14xX15xX16xX3xX8dxX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX21xX28xX6xX3xX47xXd5xX1cxX3xX47xX3axX3bxX4xX3xX1ccxX433xXbxX3xX5xX22xX7a1xXdxX3xXexX399xX3xX1xX22xX9exX15xX3xXexX1xX9exX15xX1xX3xX15xX1xXdxX1exX6exX3xX4cxX145xX3xXexX95xX8dxX3xX5xX4exX15xX73xX3xX7xX5f8xX3xX47xX8axX15xX3xX4cxX9axX3xX1dxX433xX1cxX3xX31axXe8dxX6exX3xX31axX1xXfcxX15xX16xX3xX4xX4abxX15xX73xX3xX16xX28xXbxX3xXbxX1xX39cxX15xX3xX1ccxX2cxX1dxX3xX63xXbaxX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX9exX1dxX3xX4xX9exX15xX16xX3xXexX95xX22xX15xX16xX3xX7xX7a1xX4xX1xX73xX3xX4cxX68xX15xX16xX3xX6exX7a1xX15xX1xX73xX3xX15xX2cxX15xX16xX3xX4xX6xX22xX3xX15xX6dxX15xX16xX3xX5xXbaxX4xX3xX5xXb2xX15xX1xX3xX47xX7a1xX22xX73xX3xX7xX86xX4xX3xX4xX1xXdxX433xX15xX3xX47xX36xX1cxX3xX4xX7dxX6xX3xXexX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xX47xX14xX15xX16xX3xX47xX76xXbxX3xX86xX15xX16xX3xX47xX3axX3bxX4xX3xX1dxX4exX1cxX3xX4xX39cxX1cxX3xX15xX1xXdxX1exX6exX3xX4cxX145xX3xXexX95xX22xX15xX16xX3xXexX3f3xX15xX1xX3xX1xX3f3xX15xX1xX3xX6exX51fxXdxX115xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7335xX1cxXexX1xX22xX95xXaxX12xX1bdxX9exXdxX3xX4cxX9exX3xX14xX15xX1xX1d4xX3xXcxXfcxX3xX5a1xX1cxX15xX16xX0xX51xXbxX12
Bài và ảnh: Tô Dung