Tìm giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn Như Xuân
(Baothanhhoa.vn) - Hiệp hội Du lịch tỉnh, Trung tâm Đào tạo và Xúc tiến Du lịch vừa phối hợp với các chuyên gia du lịch cộng đồng tiến hành khảo sát các khu, điểm du lịch và một số sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện Như Xuân.
c622xd0f8xeef1xd1e5x11734xd552xfb60x13f64x12a34xX7xc914x142baxdc12xd7ebxd801x11ec9xX5xf1d4xXaxX3xX7xXexea1axX5xX10xX9xXaxXexX10xea84xXexdc2fxX6xX5xXdxf3a2xf2edx13390xX3x11e08x135b7xX7xXexXdxfcc2xX15xe103xXaxd892xX0xX7xXexd49bxe0faxX23xX22xX2fxXcx141b6x137b6xX3xX22xXdxfc53xXdxX3xXbxX1x107ffxXbxX3xd3c5xf67cxX15xX3xX3ax10526xX23xX1xX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX33xXdxf4d3xX23xX3x10bdbxX27xX3xX5x108ddxX4xX1xX3xX4xce48xX23xX22xX3xX46x13300xX23xX22xX3xXexX33x14604xX23xX3xX46xX5exX6xX3xd7d2x10a15xX23xX3x13e00xX1x1037bxX3x1366exX27x103b2xX23xX0x102c0xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX82xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11318xX10xX6xX5axXaxX2fxX0xX10xX3axX2fxX9axXdx1270axXbxX3xX1xX63xXdxX3x11addxX27xX3xX5xX5exX4xX1xX3xXexcdaexX23xX1x13ec9xX3xXcxX33xX27xX23xX22xX3xXexX7fxX3axX3xc771xX76xX34xX3xXexX4bxX34xX3x13fa3xX76xX3xX7dxff37xX4xX3xXexXdx114daxX23xX3xXadxX27xX3xX5xX5exX4xX1xX3xXcdxe79axX6xX3xXbxX1x12117xXdxX3xX1xdac9xXbxX3xXcdxf514xXdxX3xX4xX43xX4xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX22xXdxX6xX3xX5axX27xX3xX5xX5exX4xX1xX3xX4xX63xX23xX22xX3xX46xX68xX23xX22xX3xXexXdxXd6xX23xX3xX1xX76xX23xX1xX3xf3a1xX1xX3exX34xX3xX7xX43xXexX3xX4xX43xX4xX3xX11dxX1xX27xXb9xX3xX46xXdxX57xX3axX3xX5axX27xX3xX5xX5exX4xX1xX3xXcdxX76xX3xX3axX63xXexX3xX7xXe7xX3xX7xX3exX23xX3xXbxX1xX47xX3axX3xX5axX27xX3xX5xX5exX4xX1xX3xXexX33xX6exX23xX3xX46xX5exX6xX3xX75xX76xX23xX3xX1xX27xX15xXa6xX23xX3xX79xX1xX7bxX3xX7dxX27xX7fxX23x13deexX0xX82xX10xX3axX2fxX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13eaaxX34xX5axX15xXaxX2fxX0xXdxX3axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1151dxX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax10b15xXdxX5axXexX1xX24xX3xX2xdd5fxd9dex13d41xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xd40axd9c4x13e63xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX82xX82xXdxX172xX75xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX172xXcdxX23xX82xX23xX10xX1a9xX7xX82xX1b2xX2xX2xX1b2xX82xX1b2xX1b1xX1c0xX5ax14114xX1b2xX2xX1b1xX1c1xX1b2xX1c1xXexX1c1xX2xX2xX1c0xX1c0xX5xX1b1xX172xX26xXbxX22xe462xX33xX9xX1b2xX1c0xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX39xX3axX3xX22xXdxX3exXdxX3xXbxX1xX43xXbxX3xX46xX47xX15xX3xX3axX4bxX23xX1xX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX33xXdxX57xX23xX3xX5axX27xX3xX5xX5exX4xX1xX3xX4xX63xX23xX22xX3xX46xX68xX23xX22xX3xXexX33xX6exX23xX3xX46xX5exX6xX3xX75xX76xX23xX3xX79xX1xX7bxX3xX7dxX27xX7fxX23xXaxX3xX1a9xXdxX5axXexX1xX9xXaxX2xX1b1xX1b2xX1b3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1c0xX1c1xX1c2xXaxX3xX82xX2fxX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxXc5xX34xX76xX23xX3xXexX1xX6xX3axX3xf929xX27xX6xX23xX3xX46xfc60xX23xX3xX19axX1x13385xX23xX3xd4b7xXdxX6xX23xX3x1286axX1cx13f2axX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xe94dxX27xX7fxX23x11598xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX34xX5axX15xXaxX2fxX79xX1xX7bxX3xX7dxX27xX7fxX23xX3xX5xX76xX3xX46xX5exX6xX3xX75xX76xX23xX3xX4xX7bxX3xXexX33xXd1xX3xX4xc8aaxX6xX3xX23xX1xXdxX29dxX27xX3xX5axX7fxX23xX3xXexX63xX4xX3xXexX4bxX34xX3xX23xX6exX23xX3xX3axX63xXexX3xX75xec91xX4xX3xXexX33xX6xX23xX1xX3xX23xX1xXdxX29dxX27xX3xX3axX76xX27xX3xX7x117b7xX4xX3xXcdxX29dxX3xXcdxd37fxX23xX3xX1x10d6axX6xX3xX1exX3xX1cxX2acxX3xX1xX63xXdxX172xX3xXc5xX7fxX15xX3xX4xd9e8xX23xX22xX3xX5xX76xX3xX46xX5exX6xX3xXbxX1xX7bxfac9xX23xX22xX3xX7xc745xX3xX1xeb41xX27xX3xX23xX1xXdxX29dxX27xX3xX4xX3exX23xX1xX3xX297xX27xX6xX23xX3xXexX1xXdxX6exX23xX3xX23xX1xXdxX6exX23xX3xX46xX6xX3xX5axX4bxX23xX22xX3xX23xX1xX7bxX3xX23xXd1xXdxX3xX187x10ab1xX3x11652xX37fxX23xXb9xX3xXexX1xX43xX4xX3xXc5xX68xX23xX22xX3xX2b4xX27xX6xX23xXb9xX3xXexX1xX43xX4xX3xX19ax11b6dxX23xX22xX3xXcxX33xf461xXdxXb9xX3xX1xX6xX23xX22xX3xXadxX347xXdx1139fxX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX34xX5axX15xXaxX2fxX7dxX43xX4xX3xX46xX5exX23xX1xX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX33xXdxX57xX23xX3xX5axX27xX3xX5xX5exX4xX1xX3xX5xX76xX3xX46xX63xX23xX22xX3xX5x12166xX4xX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX33xXdxX57xX23xX3xX11dxXdxX23xX1xX3xXexXd6xX3xX1exX3xX1cxX2acxX3xX1xX63xXdxXb9xX3xX23xX1xX34fxX23xX22xX3xX23xX323xX3axX3xX22xd428xX23xX3xX46xX7fxX15xX3xX79xX1xX7bxX3xX7dxX27xX7fxX23xX3xX46xX2acxX3xXcdxX76xX3xX46xX6xX23xX22xX3xX46xX47xX15xX3xX3axX4bxX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xXd1xXexX3xX46xX414xX27xX3xXexX7bxX3xX5x127e9xX23xX1xX3xXcdxX3e9xX4xX3xX5axX27xX3xX5xX5exX4xX1xXb9xX3xXexX4bxX34xX3xX3axfef1xXdxX3xX46xXdxX29dxX27xX3xX11dxXdxXa6xX23xX3xXexX1xX27x116ddxX23xX3xX5xXebxXdxX3xX4xX1xX34xX3xX4xX43xX4xX3xX23xX1xX76xX3xX46xX414xX27xX3xXexX7bxXb9xX3xX46xX68xX23xX22xX3xXexX1xX3a2xXdxX3xX11dxX1xX27xX15xXd6xX23xX3xX11dxX1xX2a2xX4xX1xX3xX7xX3e9xX3xXexX1xX6xX3axX3xX22xXdxX6xX3xX4xX2eaxX6xX3xX4xX63xX23xX22xX3xX46xX68xX23xX22xX3xX5axX7fxX23xX3xX4xX7bxX3xXcdxX76xX34xX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX33xXdxX57xX23xX3xX5axX27xX3xX5xX5exX4xX1xX172xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX34xX5axX15xXaxX2fxXc5xX34xX76xX23xX3xX46xX2acxX3xX46xXd6xX23xX3xX11dxX1xX3exX34xX3xX7xX43xXexX3xXexX4bxXdxX3xX3axX63xXexX3xX7xXe7xX3xX46xX5exX6xX3xX46xXdxX57xX3axX3xX22xX68xX3axX24xX3xXc5xX29dxX23xX3xX19axX1xX2a2xX23xX3xX2a5xXdxX6xX23xX3xX2aaxX1cxX2acxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX2b4xX27xX7fxX23xX2b8xX2dxX3xX1xX68xX3xXc5xX68xX23xX22xX3xX19axX414xX23xX3xX2aaxX1cxX2acxX3xX7dxX27xX7fxX23xX3xX187xX39xX23xX1xX2b8xX2dxX3xX46xX46exXbxX3x10381xX34xX3x1383axX76xX23xX22xXb9xX3xX5xX76xX23xX22xX3xX381xX76xXdxX3xX2aaxX1cxX2acxX3xX187xX39xX23xX1xX3x11cf3xX7bxX347xX23xX22xX2b8xX2dxX3xX46xXdxX3xX1cxX27xX68xX23xX22xX3xXexX1xX6xX3axX3xX297xX27xX6xX23xX3xX5xf858xX23xX22xX3xX1xX68xX3xX11dxX1xX27xX3xXcdxX3e9xX4xX3xXexX1xX7bxXebxX23xX22xX3xX23xX22xX27xX68xX23xX3xX55dxX7bxX3a2xX23xX3xX2b4xX27xXe7xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX187xXd6xX23xX3xfcbcxX23xX2dxX3xXexX1x13d83xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXcxX1xX27xff7cxX3xX2aaxX1cxX2acxX3xXcxX7fxX23xX3xX187xX39xX23xX1xX2b8xX172xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX34xX5axX15xXaxX2fxX0xXdxX3axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19axX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX5axXexX1xX24xX3xf556xX1b3xX1b2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1c0xX1c1xX1c2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX82xX82xXdxX172xX75xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX172xXcdxX23xX82xX23xX10xX1a9xX7xX82xX1b2xX2xX2xX1b2xX82xX1b2xX1b1xX1c0xX5axX1eexX1b2xX2xX1b1xX619xX2xX1c2xXexX1b2xX2xX619xX1c0xX1b3xX5xX1b1xX172xX26xXbxX22xX201xX33xX9xX1eexX1b2xX1b1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX39xX3axX3xX22xXdxX3exXdxX3xXbxX1xX43xXbxX3xX46xX47xX15xX3xX3axX4bxX23xX1xX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX33xXdxX57xX23xX3xX5axX27xX3xX5xX5exX4xX1xX3xX4xX63xX23xX22xX3xX46xX68xX23xX22xX3xXexX33xX6exX23xX3xX46xX5exX6xX3xX75xX76xX23xX3xX79xX1xX7bxX3xX7dxX27xX7fxX23xXaxX3xX1a9xXdxX5axXexX1xX9xXaxX619xX1b3xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1c0xX1c1xX1c2xXaxX3xX82xX2fxX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX19axX1xX27xX15xX6exX23xX3xX22xXdxX6xX3xX5axX27xX3xX5xX5exX4xX1xX3xX4xX63xX23xX22xX3xX46xX68xX23xX22xX3xX11dxX1xX3exX34xX3xX7xX43xXexX3xX46xXdxX57xX3axX3xX46xXd6xX23xX3xXexX4bxXdxX3xX5xX76xX23xX22xX3xX381xX76xXdxX3xX2aaxX1cxX2acxX3xX187xX39xX23xX1xX3xX575xX7bxX347xX23xX22xX2b8xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX34xX5axX15xXaxX2fxXcxX4bxXdxX3xX75xX27xX39cxXdxX3xXexX33xX6xX34xX3xX46xX39cxXdxX3xXcdxXefxXdxX3xX46xX4bxXdxX3xX5axXdxXa6xX23xX3xX5xX2acxX23xX1xX3xX46xX4bxX34xX3x10280xX187xX79xXadxX3xX1xX27xX15xXa6xX23xX3xX79xX1xX7bxX3xX7dxX27xX7fxX23xX3xXcdxX76xX3xX4xX1xX2a2xX23xX1xX3xX297xX27xX15xX29dxX23xX3xX4xX43xX4xX3xX1cxX2acxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX2b4xX27xX7fxX23xXb9xX3xX187xX39xX23xX1xX3xX575xX7bxX347xX23xX22xXb9xX3xXcxX7fxX23xX3xX187xX39xX23xX1xXb9xX3xX4xX43xX4xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX22xXdxX6xX3xX5axX27xX3xX5xX5exX4xX1xX3xX4xX63xX23xX22xX3xX46xX68xX23xX22xX3xXcdxX76xX3xX46xX4bxXdxX3xX5axXdxXa6xX23xX3xX4xX43xX4xX3xX5axX34xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXa6xXbxX3xX5axX27xX3xX5xX5exX4xX1xX3xX4xX1xX34xX3xX33x1435axX23xX22xXb9xX3xXexXdxX29dxX3axX3xX23xX323xX23xX22xX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX33xXdxX57xX23xX3xX5axX27xX3xX5xX5exX4xX1xX3xX4xX63xX23xX22xX3xX46xX68xX23xX22xX3xX34cxX3xX79xX1xX7bxX3xX7dxX27xX7fxX23xX3xX5xX76xX3xX33x12e83xXexX3xX5xXefxX23xXb9xX3xX4xX327xX3xXexX1xX57xX3xX3axX6xX23xX22xX3xX46xXd6xX23xX3xX4xX1xX34xX3xX5axX27xX3xX11dxX1xX43xX4xX1xX3xX4xX43xX4xX3xX1xX34xX4bxXexX3xX46xX63xX23xX22xX3xXexX33xX3exXdxX3xX23xX22xX1xXdxXa6xX3axX3xX23xX1xX7bxX24xX3xXexX1xX6xX3axX3xX297xX27xX6xX23xX3xX75xX3exX23xX3xX5xX76xX23xX22xXb9xX3xX11dxX1xX43xX3axX3xXbxX1xX43xX3xXcdxX323xX23xX3xX1xX34xX43xXb9xX3xXexX1xX7bxX34cxX23xX22xX3xXexX1xX308xX4xX3xX47xX3axX3xXexX1xX3e9xX4xXb9xX3xX46xXdxX3xX1cxX27xX68xX23xX22xX3xXexX1xX6xX3axX3xX297xX27xX6xX23xX3xX5xX591xX23xX22xX3xX1xX68xX172xX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX6exX23xX3xXcdxe356xX23xX3xX4xX591xX23xX3xX23xX1xXdxX29dxX27xX3xX33xX76xX34xX3xX4xX3exX23xX3xXcdxX29dxX3xX1xX4bxX3xXexX414xX23xX22xXb9xX3xX15xXd6xX27xX3xXexXe7xX3xX5xXdxX6exX23xX3xX11dxXd6xXexX3xX46xXdxX57xX3axX3xX46xXd6xX23xXb9xX3xX23xXe7xXdxX3xXexX34xX27xX33xX3aexX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX34xX5axX15xXaxX2fxXc5xX57xX3xXexX33xX43xX23xX1xX3xX7xX3e9xX3xXexX33xX37fxX23xX22xX3xX5xc6adxXbxX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXcdxXdxXa6xX4xX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX33xXdxX57xX23xX3xX5xX34xX4bxXdxX3xX1xX39xX23xX1xX3xX5axX27xX3xX5xX5exX4xX1xX3xX4xX63xX23xX22xX3xX46xX68xX23xX22xXb9xX3xX4xX414xX23xX3xXexX4bxX34xX3xX33xX6xX3xX23xX1xX34fxX23xX22xX3xX7xX3exX23xX3xXbxX1xX47xX3axX3xX46xX960xX4xX3xXexX33xX7bxX23xX22xXb9xX3xX11dxX1xX43xX4xX3xX75xXdxXa6xXexX3xXexXe2xX3xX4xX1xX2a2xX23xX1xX3xXexXdxX29dxX3axX3xX23xX323xX23xX22xXb9xX3xX7xX31cxX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xXcdxX323xX23xX3xX1xX34xX43xX3xX4xX2eaxX6xX3xX4xX63xX23xX22xX3xX46xX68xX23xX22xX3xX23xX347xXdxX3xX46xX7fxX15xX172xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX34xX5axX15xXaxX2fxX0xXdxX3axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19axX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX5axXexX1xX24xX3xX2xX1b1xX1b2xX1b3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1c0xX1c1xX1c2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX82xX82xXdxX172xX75xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX172xXcdxX23xX82xX23xX10xX1a9xX7xX82xX1b2xX2xX2xX1b2xX82xX1b2xX1b1xX1c0xX5axX1eexX1b2xX2xX2xX1b1xX2xX1c0xXexX1eex12c4cxX619xX619xXa7fxX5xX1b1xX172xX26xXbxX22xX201xX33xX9xX1b3xXa7fxX1eexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX39xX3axX3xX22xXdxX3exXdxX3xXbxX1xX43xXbxX3xX46xX47xX15xX3xX3axX4bxX23xX1xX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX33xXdxX57xX23xX3xX5axX27xX3xX5xX5exX4xX1xX3xX4xX63xX23xX22xX3xX46xX68xX23xX22xX3xXexX33xX6exX23xX3xX46xX5exX6xX3xX75xX76xX23xX3xX79xX1xX7bxX3xX7dxX27xX7fxX23xXaxX3xX1a9xXdxX5axXexX1xX9xXaxX2xX1b1xX1b2xX1b3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1c0xX1c1xX1c2xXaxX3xX82xX2fxX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxXc5xX34xX76xX23xX3xX11dxX1xX3exX34xX3xX7xX43xXexX3xX46xXdxX3xX1cxX27xX68xX23xX22xX3xXexX1xX6xX3axX3xX297xX27xX6xX23xX3xX5xX591xX23xX22xX3xX1xX68xX3xX11dxX1xX27xX3xXcdxX3e9xX4xX3xXexX1xX7bxXebxX23xX22xX3xX23xX22xX27xX68xX23xX3xX55dxX7bxX3a2xX23xX3xX2b4xX27xXe7xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX187xXd6xX23xX3xX5bfxX23xX172xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX34xX5axX15xXaxX2fxX19axX43xX4xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX339xX23xX22xX3xX46xX29dxX3xX1cxX27xX84exXexXb9xX3xX46xX57xX3xX46xX47xX15xX3xX3axX4bxX23xX1xX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX33xXdxX57xX23xX3xX5axX27xX3xX5xX5exX4xX1xX3xX4xX63xX23xX22xX3xX46xX68xX23xX22xXb9xX3xX1xX27xX15xXa6xX23xX3xX79xX1xX7bxX3xX7dxX27xX7fxX23xX3xX4xX414xX23xX3xXexX7bxX3xX5axX27xX15xX3xX1xX7bxXefxX23xX22xX3xXexX1xX27xX3xX1xXd1xXexX3xX46xX414xX27xX3xXexX7bxX3xX1xXebxXbxX3xX5x1314bxXb9xX3xXbxX1xX37fxX3xX1xXebxXbxX3xXcdxXefxXdxX3xXexXdxX29dxX3axX3xX23xX323xX23xX22xXb9xX3xX46xX960xX4xX3xX75xXdxXa6xXexX3xX5xX76xX3xXexX1xX27xX3xX1xXd1xXexX3xX7xX3e9xX3xXcdxX76xX34xX3xX4xX27xX63xX4xX3xX4xX2eaxX6xX3xX4xX3exX3xX4xX63xX23xX22xX3xX46xX68xX23xX22xX172xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX34xX5axX15xXaxX2fxXadxX27xX3xX5xX5exX4xX1xX3xXexX33xX7bxXefxX4xX3xX1xXd6xXexX3xXbxX1xX3exXdxX3xX3axX6xX23xX22xX3xX5xX4bxXdxX3xX5xXebxXdxX3xX2a2xX4xX1xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX1xX2a2xX23xX1xX3xX23xX22xX7bxX3a2xXdxX3xX5axX7fxX23xX3xX46xX5exX6xX3xXbxX1xX7bxX347xX23xX22xXb9xX3xX5xX84exX15xX3xX23xX22xX7bxX3a2xXdxX3xX5axX7fxX23xX3xX46xX5exX6xX3xXbxX1xX7bxX347xX23xX22xX3xX5xX76xX3axX3xXexX33xX27xX23xX22xX3xXexX7fxX3axXb9xX3xX46xX57xX3xXbxX1xX43xXexX3xX1xX27xX15xX3xXcdxX6xXdxX3xXexX33xX591xX3xX4xX2eaxX6xX3xX1xX45exX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXcdxXdxXa6xX4xX3xX22xXdxX34fxX3xX22xX39xX23xX3xX7xX31cxX4xX3xXexX1xX43xXdxXb9xX3xXexX76xXdxX3xX23xX22xX27xX15xX6exX23xXb9xX3xX3axX5c5xXdxX3xXexX33xX7bxX3a2xX23xX22xXb9xX3xX1xX7bxXefxX23xX22xX3xX46xXd6xX23xX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX33xXdxX57xX23xX3xX5axX27xX3xX5xX5exX4xX1xX3xX75xX29dxX23xX3xXcdxX34fxX23xX22xX172xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX34xX5axX15xXaxX2fxXc5xX57xX3xX5xX76xX3axX3xX46xX7bxXebxX4xX3xX46xXdxX29dxX27xX3xX46xX327xXb9xX3xX79xX1xX7bxX3xX7dxX27xX7fxX23xX3xX4xX414xX23xX3xXexX39xX3axX3xX1xXdxX57xX27xXb9xX3xX1xX45exX4xX3xXexX46exXbxX3xX11dxXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXa6xX3axX3xXexXe2xX3xX4xX43xX4xX3xX3axX5c5xX3xX1xX39xX23xX1xX3xX5axX27xX3xX5xX5exX4xX1xX3xX4xX63xX23xX22xX3xX46xX68xX23xX22xX3xXexXdxX6exX27xX3xX75xXdxX57xX27xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXcdxX76xX3xX23xX22xX34xX76xXdxX3xXexXb6xX23xX1xX172xX3xXcxX39xX3axX3xX1xXdxX57xX27xX3xXcdxX29dxX3xX23xX22xX27xX68xX23xX3xX11dxX1xX43xX4xX1xXb9xX3xX46xX5exX23xX1xX3xX1xX7bxXefxX23xX22xX3xXexX1xX5exX3xXexX33xX7bxX3a2xX23xX22xX3xX46xX57xX3xX46xX414xX27xX3xXexX7bxX3xXbxX1xX37fxX3xX1xXebxXbxX172xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX34xX5axX15xXaxX2fxX19axX43xX4xX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX22xXdxX6xX3xX5axX27xX3xX5xX5exX4xX1xX3xX4xX63xX23xX22xX3xX46xX68xX23xX22xX3xX4xX6xX3axX3xX11dxXd6xXexX3xX1xf863xX3xXexX33xXebxX3xX1xX27xX15xXa6xX23xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXcdxXdxXa6xX4xX3xX1cxX7fxX15xX3xX5axX3e9xX23xX22xX3xX3axX5c5xX3xX1xX39xX23xX1xX3xX5axX27xX3xX5xX5exX4xX1xX3xX4xX63xX23xX22xX3xX46xX68xX23xX22xX3xXbxX1xX37fxX3xX1xXebxXbxX2dxX3xXexX7bxX3xXcdxX84exX23xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXcdxXdxXa6xX4xX3xX11dxXd6xXexX3xX23xXe7xXdxX3xXexX27xX15xXd6xX23xXb9xX3xX46xXdxX57xX3axX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXcdxX76xX3xX23xX22xX34xX76xXdxX3xXexXb6xX23xX1xX2dxX3xX46xX5exX23xX1xX3xX1xX7bxXefxX23xX22xX3xXexX1xX5exX3xXexX33xX7bxX3a2xX23xX22xX3xX11dxX1xX43xX4xX1xX3xX1xX76xX23xX22xX2dxX3xX1xXe53xX3xXexX33xXebxX3xXcdxX29dxX3xX4xX1xX27xX15xX6exX23xX3xX3axX5c5xX23xX3xXcdxX76xX3xX1xX7bxXefxX23xX22xX3xX5axX8f4xX23xX3xX23xX22xX7bxX3a2xXdxX3xX5axX7fxX23xX3xXexX33xXdxX57xX23xX3xX11dxX1xX6xXdxX3xX4xX43xX4xX3xX3axX5c5xX3xX1xX39xX23xX1xX3xX5axX27xX3xX5xX5exX4xX1xX3xX4xX63xX23xX22xX3xX46xX68xX23xX22xX3xXexX1xX2a2xX3xX46xXdxX57xX3axX172xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55axX27xXexX1xX34xX33xXaxX2fxX0xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX9axX34xX76xXdxX3xX55axX23xX1xX0xX82xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX82xXbxX2f
Hoài Anh