Israel: Học sinh các cấp sẽ dần đi học trở lại từ ngày 3/5
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa chỉ thị các quan chức ngành giáo dục lên kế hoạch mở cửa trở lại một số lớp học trong tuần tới sau 6 tuần đóng cửa do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
bd05xfb40x136d7xd33cx168afxbd66xe0d7x10d56x165e8xX7x10765xf30ex13fd8xcb52x163d9x1694cxX5x13c57xXax15ad5xebe1xX7x15cf7xX6xX10xX5xee58xX3x13f1ex10206xX4xX3xX7xXdxcc32xX1xX3xX4x14c69xX4xX3xX4xbe9cxXbxX3xX7x167e2xX3x117a6x10b81xX21xX3xd1a0xXdxX3xX1xX1cxX4xX3xXexX15xfce0xX3xX5x1751exXdxX3xXex18083xX3xX21x1380cx108cfx14de0xX3x16b48xfb61x12a07xX0xX4bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xX2fxXaxX12xXcxX1xe6c0xX3xXexcfafx12654xX21xX46xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xc60dxX10xX21xfba8xX6x11a90xXdxX21xX3xe301xX10xXexX6xX21xX48xX6xX1x15ba4xX3xed5axX43xX6xX3xX4xX1x11badxX3xXexX1x10b13xX3xX4xX25xX4xX3x180a6xX85xX6xX21xX3xX4xX1x14346xX4xX3xX21xX46xX47xX21xX1xX3xX46xXdxX25xc216xX3xX2fx10c28xX4xX3xX5xcf25xX21xX3xf5d7x16813xX3xX1xXaaxX3fxX4xX1xX3xX79xX3cxX3xX4xc347xX6xX3xXexX15xX3cxX3xX5xX3fxXdxX3xX79xe487xXexX3xX7x170d4xX3xX5xX69xXbxX3xX1xX1cxX4xX3xXexX15xXaaxX21xX46xX3xXexX85xX30xX21xX3xXexX69xXdxX3xX7xX6xX85xX3x11953xX3xXexX85xX30xX21xX3xX33xded8xX21xX46xX3xX4xXc1xX6xX3xX2fxXaaxX3xX2fxX91xX4xX1xX3xX87xXdxXb1xX79xX3xX33xX68x14bf5xX21xX46xX3xX1x16291xX3xX1xX29xXbxX3xX4xX29xXbxX3x150d1xd787x124a9xX13xcdcexff7fxX2x10c74x15f80xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xXaaxX2fxX48xXaxX12xX0xXdxX79xX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX79xX7xX121xXbxX1xXaaxXexXaaxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX7xX15xX6xX10xX5xX19xX3xX1bxX1cxX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX29xXbxX3xX7xX2dxX3xX2fxX30xX21xX3xX33xXdxX3xX1xX1cxX4xX3xXexX15xX3cxX3xX5xX3fxXdxX3xXexX43xX3xX21xX46xX47xX48xX3xX4axX4bxX4cxX3xX1x1351dxX21xX1xX3x1795cxX21xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX124xe55bxX6xXaaxXexX1xX6xX21xX1xX1xXaaxX6xX124xX87xX21xX4bxX21xX10xd828xX7xX4bx149d6x12b5exX2x103d3xX4bxX2xX1bfxX1bfxX2fxX1bcxX2xX4cxe400xXeexX4cxX1bfxXexX123xX1c8xX1bdxX2xX5xX2xX124xX77xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX7xX15xX6xX10xX5xX19xX3xX1bxX1cxX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX29xXbxX3xX7xX2dxX3xX2fxX30xX21xX3xX33xXdxX3xX1xX1cxX4xX3xXexX15xX3cxX3xX5xX3fxXdxX3xXexX43xX3xX21xX46xX47xX48xX3xX4axX4bxX4cxXaxX3xX2fxX6xXexX6xX121xXbxX1xXaaxXexXaaxX121xXaaxX15xXdxX46xXdxX21xX6xX5xX121xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX19xX4bxX4bxX4xX2fxX21xXdxX79xX46xX124xX87xXdxX10xXexX21xX6xX79xXbxX5xX85xX7xX124xX87xX21xX4bxXexXeexX1bcxX1bdxX4bxX85xXbxX5xXaaxX6xX2fxX10xX2fxX4bxX79x181bfxX2fxXdxX4xX4bxX1bcxX1bdxX1bcxX1bdxc144xX1bdxX1c8xX269xX1bcx12f9axX4bxX1xXaaxX4xX7xXdxX21xX1xXdxX7xX15xX6xX10xX5xX1bcxX26exX1bdxX1c8xX124xX77xXbxX46xXaxX3xX4bxX12xX1bxX1cxX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX7xX2dxX3xX1xX1cxX4xX3xXexX15xX3cxX3xX5xX3fxXdxX3xX87xX47xXaaxX3xXexX85xX30xX21xX3xXexX69xXdxX124xX3x13277xX7dxX46xX85xf223xX21xX19xX3xXexXdxX79xX10xX7xXaax1254cxXdxX7xX15xX6xX10xX5x12242xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xXaaxX2fxX48xXaxX12xX11exe1e7xX21xX3xXbxX1x178ddxX21xX46xX3xXcxX1xX65xX3xXexX68xX69xX21xX46xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX21xX46xX47xX48xX3xX1bcxX1bfxX4bxX1c8xX3xX33x14e71xX3x11848xX25xX4xX3xX21xX1x163fdxX21xX3xXexX1xX112xX21xX46xX3xXexXdxX21xX3xXexX15xXb1xX21x142bdxX3xX33xX2baxX21xX46xX3xXexX1xX10dxXdxX3xX4xX1xXaaxX3xX1a8xXdxXb5xXexX3xX87xXdx103cbxX4xX3xX79xX3cxX3xX4xXc1xX6xX3xXexX15xX68xX10dxX21xX46xX3xX1xX1cxX4xX3xXexX15xX3cxX3xX5xX3fxXdxX3xXexX1xX10xXaaxX3xXb4xXb5xX3xX1xXaaxX3fxX4xX1xX3xX21xdde7xX79xX3xXexX15xXaaxX21xX46xX3xXb4xX1xX85xX112xX21xX3xXb4xX1x17c96xX3xXexX43xX21xX46xX3xX1a8xX68xX69xX4xX3xX21xX69xXdxX3xX5xd62exX21xX46xX3xX4xX25xX4xX3xX1a8xXdxX337xX21xX3xXbxX1xX25xXbxX3xX1xX3fxX21xX3xX4xX1xXb5xX3xX2fxXaaxX3xX2fxX91xX4xX1xX3xX11cxX11dxX11exX13xX120xX121xX2xX123xX124xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xXaaxX2fxX48xXaxX12xXcxX1xX10xXaaxX3xX33xXf6xX320xX3xX4xX25xX4xX3xX4x10239xX3xX7xX3cxX3xX46xXdxX25xXaaxX3xX2fxXadxX4xX3xX7xX2dxX3xX1xXaaxX3fxXexX3xX33xXcdxX21xX46xX3xX5xX3fxXdxX3xXexX15xXaaxX21xX46xX3xX21xX1xXdx1821fxX85xX3xX46xXdxX6xXdxX3xX33xXaaxX3fxX21xX3xXb4x119e1xX3xXexX43xX3xX21xX46xX47xX48xX3xX4axX4bxX4cxX3xXexX69xXdxX320xX3xX87xX69xXdxX3xX33xXdxX3fbxX85xX3xXb4xXdxX337xX21xX3xXex13eacxX3xX5xX337xX3xX5x172cbxX48xX3xX21xX1xXdx12db2xX79xX3xX87xXdxX15xX85xX7xX3x17273xf28dxd7ecxX440xX121xX11cxXaaxX11exX121xX1bcxX3xXexX3fxXdxX3xX21xX68xX69xX4xX3xX21xX47xX48xX3xXb4xX1xX112xX21xX46xX3xXexX2e2xX21xX46xX124xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xXaaxX2fxX48xXaxX12xXcxX15xX68xX69xX4xX3xXexXdxXb1xX21xX320xX3xX4xX25xX4xX3xXexX15xX68xX10dxX21xX46xX3xX79x1534exX85xX3xX46xXdxX25xXaaxX3xX7xX2dxX3xX79xX3cxX3xX4xXc1xX6xX3xXexX15xX3cxX3xX5xX3fxXdxX3xX87xX47xX3xX33xX68xf9bexX4xX3xXbxX1xc321xXbxX3xX21xX1xX30fxX21xX3xXexX43xX21xX46xX3xX21xX1xXf6xX79xX3xX21xX1xX385xX3xX4xX25xX4xX3xXexX15xbd2axX3xXexX15xXaaxX21xX46xX3xX21xX1xXdxX3fbxX85xX3xX21xX46xX47xX48xX3xXb4xX1xX25xX4xX3xX21xX1xX6xX85xX124xX3x147ecxXb5xX3xX33xXb5xX21xX3xX5xX47xX3xX4xX25xX4xX3xXexX15xX68xX10dxX21xX46xX3xXexXdxX409xX85xX3xX1xX1cxX4xX3xX87xX69xXdxX3xXexX43xX21xX46xX3xX5xX69xXbxX3xfb5exXexX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX21xX1xX124xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xXaaxX2fxX48xXaxX12xX11exXdxX337xX4xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX29xXbxX3xX1xX1cxX4xX3xX21xX47xX48xX3xX21xXd1xXdxX3xX5xX3fxXdxX3xX1xXaaxX3fxXexX3xX33xXcdxX21xX46xX3xX33xX68xX4afxX4xX3xX309xX10xX79xX3xX5xX47xX3xX48xXb5xX85xX3xXexXd1xX3xX97xX85xX6xX21xX3xXexX15xX1cxX21xX46xX320xX3xX46xXdx12366xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX1a8xX30fxX4xX3xXbxX1xX85xX3xX1xX85xX48xX21xX1xX3xX4xXf6xX3xXexX1xX409xX3xX48xXb1xX21xX3xXexX431xX79xX3xX33xXdxX3xX5xX47xX79xX3xX5xX3fxXdxX124xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xXaaxX2fxX48xXaxX12xXcxX1xX10xXaaxX3xX46xXdxX69xXdxX3xX4xX1xX9exX4xX3xX74xXcdxX3xXcxX47xXdxX3xX4xX1xX519xX21xX1xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX320xX3xX87xXdxX337xX4xX3xX33xXf6xX21xX46xX3xX4xXc1xX6xX3xX4xX25xX4xX3xXexX15xX68xX10dxX21xX46xX3xX1xX1cxX4xX3xX33xX307xX3xXb4xX1xXdxXb5xX21xX3xX21xX3fbxX21xX3xXb4xXdxX21xX1xX3xXexXb5xX3xX21xX68xX69xX4xX3xX21xX47xX48xX3xXexX1xXdxX337xXexX3xX1xX3fxXdxX3xX68xX69xX4xX3xXexX519xX21xX1xX3xXb4xX1xXaaxX198xX21xX46xX3xX2xX1bfxX1bdxX3xXexX15xXdxX337xX85xX3xX7xX1xX10xXb4xX10xX5xX3xX79x13872xXdxX3xX21xX46xX47xX48xX3xX2b6xX1c8xX4cxX3xXexX15xXdxX337xX85xX3xX10xX85xX15xXaaxX2cbxX124xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xXaaxX2fxX48xXaxX12xXcxX519xX21xX1xX3xX33xXb5xX21xX3xX21xX6xX48xX320xX3xX87xX69xXdxX3xX1xX3d3xX21xX3xX2xX4cxX124xX4cxX4cxX4cxX3xX4xX6xX3xX79x13e83xX4xX3xX11cxX11dxX11exX13xX120xX121xX2xX123xX320xX3xX1bcxX1bdxX1c8xX3xX4xX6xX3xXexXc1xX3xX87xXaaxX21xX46xX3xX87xX47xX3xX1bfxX124xX1bcxX1bdxX1bdxX3xX1a8xX337xX21xX1xX3xX21xX1xX431xX21xX3xX33xX307xX3xX1xX2baxXdxX3xXbxX1xXadxX4xX320xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX33xX68xX4afxX4xX3xX33xX25xX21xX1xX3xX46xXdxX25xX3xX5xX47xX3xX79xXcdxXexX3xXexX15xXaaxX21xX46xX3xX4xX25xX4xX3xX97xX85xXd1xX4xX3xX46xXdxX6xX3xX4xXf6xX3xXexX42bxX3xX5xX337xX3xXexXc1xX3xX87xXaaxX21xX46xX3xXexX1xX29xXbxX3xX21xX1xX29xXexX3xXexX15xXaaxX21xX46xX3xX7xXd1xX3xX4xX25xX4xX3xX21xX68xX69xX4xX3xX1a8xX91xX3xX198xX21xX1xX3xX1xX68xX3cxX21xX46xX3xX2fxXaaxX3xX2fxX91xX4xX1xX3xX1a8xX337xX21xX1xX3xX21xX47xX48xX124xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xXaaxX2fxX48xXaxX12xX74xX3cxXdxX3xX87xX30fxX48xX320xX3xX11cxX1xX519xX21xX1xX3xXbxX1xX65xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX4x17f03xX21xX46xX3xX33xX6xX21xX46xX3xX309xX10xX79xX3xX309xX4b4xXexX3xXexX43xX21xX46xX3xX1a8xX68xX69xX4xX3xX21xX69xXdxX3xX5xX385xX21xX46xX3xX4xX25xX4xX3xX1a8xXdxX337xX21xX3xXbxX1xX25xXbxX3xX21xX1xX363xX79xX3xXexX3fxXaaxX3xX33xXdxX3fbxX85xX3xXb4xXdxX337xX21xX3xX4xX1xXaaxX3xX21xX46xX68xX10dxXdxX3xX5xX6xXaaxX3xX33xXcdxX21xX46xX3xXexX15xX3cxX3xX5xX3fxXdxX3xX5xX47xX79xX3xX87xXdxX337xX4xX3xXexX3fxXdxX3xXexX1xX10dxXdxX3xX33xXdxX409xX79xX3xXexX42bxX3xX5xX337xX3xXexX1xX29xXexX3xX21xX46xX1xXdxX337xXbxX3xX7xX6xX85xX3xX2fxX91xX4xX1xX3xX11cxX11dxX11exX13xX120xX121xX2xX123xX3xX3cxX3xX21xX68xX69xX4xX3xX21xX47xX48xX3xX33xX307xX3xXexX2e2xX21xX46xX3xX5xXb1xX21xX3xXexX69xXdxX3xX1bcxX1bfx1590bxX124xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX441xX85xXexX1xXaaxX15xXaxX12xX2b6xXcxXcx182afxX11exX7dxX4bxX11exXdxX10xXexX21xX6xX79x12f34xX2cbxX0xX4bxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)