Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Mông Cổ đàm phán gia nhập EAEU
Theo hãng thông tấn Belarus (BelTA) ngày 1/2, Liên minh Kinh tế Á-Âu ( EAEU ) đang tiến hành những công việc cần thiết để ký kết các hiệp định thương mại tự do với Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia và Mông Cổ.
b64bxed8excccfxe249xea9ex113e1x12883x1077bxc6bdxX7x13cc6x13204x14b69xdebaxe08ex102c0xX5xd170xXax11a9dx10b2fxXdxX3x123c3x11417xXbx1421cxX3xede3xf027xX3xd538x15603xX19xX3x14bf1xX1cx1381fxff4exX1cxX10xX7xXdxX6xX19xX3x13ff9xfdc3xX1cx141dfxX3xX16xf253xX3x14856xeeebx14201xX3xXbxX1x129cfxX1cxX3xX30xXdxX6xX3xX1cxX1xX17xXbxX3x145bfxX13xX47xb92bxX0xeb12xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11908xX10xX6xX24xXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xX1xc0b2xX1cxX30xX3xXexX1xX2exX1cxX30xX3xXexe52exX1cxX3x14658xX10xX5xX6x108b6xdcb4xX7xX3x12f39xX75xX10xX5xXcxX13x1243exX3xX1cxX30xX36xcb74xX3xX2xX4cx14bd2xX19xX3xc76cxXdx12f35xX1cxX3xX37xXdxX1cxX1xX3x1529exXdxX1cxX1xX3xXex150ccxX3xe8cdxdb27x12470xX7axX3xX7dxX3xX47xX13xX47xX4axX3xX83xX3xX35xX6xX1cxX30xX3xXexXdxX9fxX1cxX3xX1xX36xX1cxX1xX3xX1cxX1xdc49xX1cxX30xX3xX4xX2exX1cxX30xX3xcffaxXdx1392cxX4xX3xX4xed42xX1cxX3xXexX1xXdxX9fxXexX3xX35xd46fxX3xddb1x12095xX3xXdbxX9fxXexX3xX4xX3bxX4xX3xX1xXdxXcbxXbxX3xX35x1547dxX1cxX1xX3xXexX1x1096bxe3faxX1cxX30xX3xX37x13f5axXdxX3xXexe97dxX3xX24xX25xX3xXc9x1488bxXdxX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX19xX3xX22xX1cxX24xX25xX1cxX10xX7xXdxX6xX3xXc9xX36xX3xX2dxX2exX1cxX30xX3xX16xX33xee80xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX25xX24xX88xXaxX12xX0xXdxX37xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX37xX7xXa2xXbxX1xX25xXexX25xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX19xX3xX22xX1cxX24xX25xX1cxX10xX7xXdxX6xX19xX3xX2dxX2exX1cxX30xX3xX16xX33xX3xX35xX36xX37xX3xXbxX1xX3bxX1cxX3xX30xXdxX6xX3xX1cxX1xX17xXbxX3xX47xX13xX47xX4axX3xX1xf248xX1cxX1xX3x1156dxX1cxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX128x11d59xX6xX25xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX25xX6xX128xXc9xX1cxX4cxX1cxX10x14a83xX7xX4cxX8cxX2x136efx13677xX4cxX2xe9efxX1c4xX24xX8cxX1c0x157eaxX2x153bexX8cxX1c9xXexefc1xX1cbx15243xX1cfxX5xX2xX128x10fefxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX19xX3xX22xX1cxX24xX25xX1cxX10xX7xXdxX6xX19xX3xX2dxX2exX1cxX30xX3xX16xX33xX3xX35xX36xX37xX3xXbxX1xX3bxX1cxX3xX30xXdxX6xX3xX1cxX1xX17xXbxX3xX47xX13xX47xX4axXaxX3xX24xX6xXexX6xXa2xXbxX1xX25xXexX25xXa2xX25xX79xXdxX30xXdxX1cxX6xX5xXa2xX7xX79xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x1124dxX4cxX4cxX4xX24xX1cxXdxX37xX30xX128xXc9xXdxX10xXexX1cxX6xX37xXbxX5xX7axX7xX128xXc9xX1cxX4cxXexX1cfxX8cxX1c0xX4cxX7axXbxX5xX25xX6xX24xX10xX24xX4cxX1xX25xXexX1cxX1cx108e8xX4cxX8cxX1c0xX8cxX2x12075xX1c0xX8cxX26axX1c0xX8cxX4cxX1c0xX1c0xX1c0xX1c0xX8cxX2xX26axX2xX1cfxX2xX8cxX2xX1c9xX1d1xX1c9xX2xX1c1xX26axX2xX1d1xX1c4xX1c0xX1c1xX1c4xX26axX1aaxXdxX30xX128xX1d6xXbxX30xXaxX3xX4cxX12xd93cxX1cxX1xX3xX37xXdxX1cxX1xX3xX1x1180bxX6xX128xX3xX7dxd1d3xX30xX7ax1145axX1cxX238xX3xX10xX1cxX30xX128xX1aaxX10xX5xXexX6xX128xX1aaxX88xX83xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX25xX24xX88xXaxX12xef1axX1xX3bxXexX3xX1aaxXdxXd9xX7axX3xXexXf8xXdxX3xX37xX1fxXexX3xX4xX7axX1fxX4xX3xX1xX29fxXbxX19xX3xXexX1xX36xX1cxX1xX3xXc9xXdxX91xX1cxX3xX4x10ab5xX6xX3xd8b7xX88xX3xX1aaxX6xX1cxX3xX99xXdxX1cxX1xX3xXexX9fxX3xXa1xXa2xXa3xX7axX3xX13xX1cxX24xX79xX10xXdxX3x10cc6xX5xX10xXbxX1cxX10xXc9xX3xX1cxX91xX7axX3xX79x124baxX238xX3xf7ccxX16xX1x13c08xX1cxX30xX3xXexX2exXdxX3xX35xX67xX3xX4xf5bcxX3xXdbxX9fxX3xX1xX25xXf8xX4xX1xX3xX1cx15c2axXdxX3xX5xXf8xXdxX3x11164xX7axX3bxX3xXexX79xX196xX1cxX1xX3xX35xX36xX37xX3xXbxX1xX3bxX1cxX3xX35xXd9xX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX79xXdxXd9xX1cxX3xX4xX3bxX4xX3xX1xXdxXcbxXbxX3xX35xXecxX1cxX1xX3xXexX1xXf2xXf3xX1cxX30xX3xX37xXf8xXdxX3xXc9xX36xX3xX4xX3bxX4xX3xXdbxX1xX7axX3xXexX1xXf2xXf3xX1cxX30xX3xX37xXf8xXdxX3xXexXfcxX3xX24xX25xX128xX3xXcxX79xX25xX1cxX30xX3xX1cx14392xX6xX3xX35xXcfxX7axX3xX1cx1316axX37xX3xX1cxX6xX88xX19xX3xX4xX1xX326xX1cxX30xX3xXexX2exXdxX3xX5xX91xX1cxX3xXdbxX9fxX3xX1xX25xXf8xX4xX1xX3xXexX33xX3xX4xX1x11c51xX4xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX7axX1fxX4xX3xX35xX36xX37xX3xXbxX1xX3bxX1cxX3xXc9xX102xXdxX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXc9xX36xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX128xX3xX75xX72xXexX3xX4xX1xX72xXbxX3xX35xXf8xXdxX3xX24xXecxX4xX1xX3xX16x13bf2xe70exX22xde99xXa2xX2xc99fxX3xX19xX3xX4xX1xX326xX1cxX30xX3xXexX2exXdxX3xX35xX67xX3xX4xX332xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX7axX1fxX4xX3xXexX1xX6xX37xX3xXc9xX72xX1cxX3x14d42xX3xX4xX72xXbxX3xX1aaxX1fxX3xXc9xX36xX3xX4xX72xXbxX3xX4xX6xX25xX3xX1xXf3xX1cxX128xX3xX16xX1xX326xX1cxX30xX3xXexX2exXdxX3xX1xX88xX3xXc9xX29fxX1cxX30xX3xX79xd80cxX1cxX30xX3xX4xX3bxX4xX3xX30xXdxX19axXdxX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX37xX36xX3xX4xX1xX326xX1cxX30xX3xXexX2exXdxX3xX35xXf2xX6xX3xX79xX6xX3xX7xbc85xX3xXexX1xX326xX4xX3xX35x13c03xX88xX3xX345xX7axX3bxX3xXexX79xX196xX1cxX1xX3xX35xX36xX37xX3xXbxX1xX3bxX1cxX128xX3xX16xX1xX326xX1cxX30xX3xXexX2exXdxX3xX1cxX1xX17xX1cxX3xXexX1xX72xX88xX3xX7xXfcxX3xX345xX7axX6xX1cxX3xXex12661xX37xX3xX4xX6xX25xX3xX4xX2f5xX6xX3xX4xX3bxX4xX3xX35xX33exXdxX3xXexX3bxX4xX3xXexX79xX25xX1cxX30xX3xXc9xXdxXcbxX4xX3xX1x13993xXbxX3xXexX3bxX4xX3xXc9xX102xXdxX3xX47xX13xX47xX4axX128xXaxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX25xX24xX88xXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xX2exX1cxX30xX3xX313xX5xX10xXbxX1cxX10xXc9xX19xX3xX37xX1fxXexX3xX1cxX30xX1xXdxX91xX1cxX3xX4xX3cfxX7axX3xXc9xbae2xX3xXexX79xXdxXd9xX1cxX3xXc9xX29fxX1cxX30xX3xX1xX4eaxXbxX3xXexX3bxX4xX3xXexX1xXf2xXf3xX1cxX30xX3xX37xXf8xXdxX3xXexXfcxX3xX24xX25xX3xXc9xX102xXdxX3xX22xX1cxX24xX25xX1cxX10xX7xXdxX6xX3xXc9xX36xX3xX2dxX2exX1cxX30xX3xX16xX33xX3xX4xca11xX1cxX30xX3xX35xX67xX3xX35xXf2xX4eaxX4xX3xXexXdxX9fxX1cxX3xX1xX36xX1cxX1xX128xX3x11fddxX1cxX30xX3xX4xX1xX25xX3xX1aaxXdxX9fxXexX3xXexX1xX91xX37xX3xX47xX13xX47xX4axX3xXdbxb6b7xX3xXc9xX29fxX1cxX30xX3xX4xX332xX3xXexX1xXd9xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xX7axX88xX3xXexXdxX532xX37xX3xX1cxX3abxX1cxX30xX3xX4xX2f5xX6xX3xX345xX7axX6xX1cxX3xX1xXcbxX3xX35xX33exXdxX3xXexX3bxX4xX3xXc9xX102xXdxX3xX2dxX2exX1cxX30xX3xX16xX33xX3xXc9xX36xX3xXexX79xX25xX1cxX30xX3xXexX79xXf2xd858xX1cxX30xX3xX1xX4eaxXbxX3xX22xX1cxX24xX25xX1cxX10xX7xXdxX6xX19xX3xX7xX48bxX3xX4xX2f5xX1cxX30xX3xX4xX33exX3xXc9xXecxX3xXexX1xX9fxX19xX3xX37xX438xX3xX79xX1fxX1cxX30xX3xX4xXf3xX3xX1xX1fxXdxX3xXdbxXdxX1cxX1xX3xX24xX25xX6xX1cxX1xX3xXexX79xX25xX1cxX30xX3xX13xX313xX47xX13xX2a4xX3xX128xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX25xX24xX88xXaxX12xX1exX33exXdxX3xXc9xX102xXdxX3xX13xX313xX47xX13xX2a4xX19xX3xX47xX13xX47xX4axX3xX35xX67xX3xX4xX332xX3xXexX1x11287xX6xX3xXexX1xX7axX17xX1cxX3xXexX1xXf2xXf3xX1cxX30xX3xX37xXf8xXdxX3xXc9xX102xXdxX3xX40dxXdxXcbxXexX3xX2a4xX6xX37xX3xXc9xX36xX3xX7xX48bxX3xX7xX102xX37xX3xXexX1xX2exX1cxX30xX3xX345xX7axX6xX3xXexX72xXexX3xX4xX19axX3xX4xX3bxX4xX3xXexX1xX2f5xX3xXex1048fxX4xX3xX4xXcfxX1cxX3xXexX1xXdxX9fxXexX3xXc9xX102xXdxX3xX313xXdxX1cxX30xX6xXbxX25xX79xX10xX128xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX25xX24xX88xXaxX12xXcxX1xX36xX1cxX1xX3xXc9xXdxX91xX1cxX3xX4xX2f5xX6xX3xX2f8xX88xX3xX1aaxX6xX1cxX3xX99xXdxX1cxX1xX3xXexX9fxX3xXa1xXa2xXa3xX7axX3xX1cxX36xX88xX3xX1cxX1xX72xX1cxX3xX37xXf8xX1cxX1xX3xXexX1xX66cxX6xX3xXexX1xX7axX17xX1cxX3xXexX1xXf2xXf3xX1cxX30xX3xX37xXf8xXdxX3xX35xXcfxX7axX3xXexXdxX91xX1cxX3xX4xX2f5xX6xX3xX47xX13xX47xX4axX3xX5xX36xX3xXc9xX102xXdxX3xX40dxXdxXcbxXexX3xX2a4xX6xX37xX3xXc9xX36xX3xXexX79xX25xX1cxX30xX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX3abxX37xX3xX35xXcfxX7axX19xX3x153c2xX7axX72xXexX3xXdbxX1xX493xX7axX3xXexd981xX3xX47xX13xX47xX4axX3xX7xX6xX1cxX30xX3xX40dxXdxXcbxXexX3xX2a4xX6xX37xX3xXexX3abxX1cxX30xX3xXdbxX1xX3bxX3xXex15b6exX4xX1xX3xX4xXfcxX4xX3xXa2xX3xXexX3abxX1cxX30xX3xX1cbxX1c0xbff9xX19xX3xXc9xX36xX3xX7xX6xX7axX3xX35xX332xX3xXexX3abxX1cxX30xX3xXexX1xX91xX37xX3xX1d1xX1c0xX79bxX128xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX25xX24xX88xXaxX12xX2a4xX3abxX37xX3xX8cxX1c0xX2xX412xX19xX3xX4xX332xX3xX7xXfcxX3xX7xX6b1xXexX3xX30xXdxX19axX37xX3xX1cxX1xX72xXexX3xX35xXecxX1cxX1xX3xX5xXdxX91xX1cxX3xX345xX7axX6xX1cxX3xX35xX9fxX1cxX3xX760xX7axX72xXexX3xXdbxX1xX493xX7axX3xX5xX326xX6xX3xX37xX5a1xX3xXc9xX36xX3xX4xX3bxX4xX3xX7xX19axX1cxX3xXbxX1xX493xX37xX3xXdbxX1xX3bxX4xX128xX3xX2a4xX3abxX37xX3xX8cxX1c0xX8cxX1c0xX19xX3xX37xfc86xX4xX3xX24x15aacxX3xX30xX82exXbxX3xX1cxX1xXdxX532xX7axX3xXdbxX1xX332xX3xXdbxX1xX3abxX1cxX3xX1cxX1xXf2xX1cxX30xX3xX760xX7axX72xXexX3xXdbxX1xX493xX7axX3xX7xX6xX1cxX30xX3xX40dxXdxXcbxXexX3xX2a4xX6xX37xX3xXc9xd45exX1cxX3xXexX3abxX1cxX30xX3xX1xXf3xX1cxX3xX8cxX1c0xX79bxX128xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX25xX24xX88xXaxX12xX2a4xX30xX25xX36xXdxX3xX79xX6xX19xX3xXexX1xX10xX25xX3xX2exX1cxX30xX3xX313xX5xX10xXbxX1cxX10xXc9xX19xX3xX47xX13xX47xX4axX3xX4xX572xX1cxX30xX3xX35xX6xX1cxX30xX3xX4xX1xX7axX493xX1cxX3xX1aaxXecxX3xX4xX1xX25xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX7axX1fxX4xX3xXexX1xX6xX37xX3xXc9xX72xX1cxX3xX35xXcfxX7axX3xXexXdxX91xX1cxX3xXc9xX36xX3xXdbxX5a1xX3xXc9xX29fxX1cxX30xX3xX79xX464xX1cxX30xX3xX4xX332xX3xXexX1xXd9xX3xX1aax1281bxXexX3xX35xXcfxX7axX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX7axX1fxX4xX3xX35xX36xX37xX3xXbxX1xX3bxX1cxX3xX4xX1xX78axX1cxX1xX3xXexX1xX3cfxX4xX3xXc9xX102xXdxX3xX22xX79xX6xX1cxX3xXexX79xX25xX1cxX30xX3xX1cxX3abxX37xX3xX1cxX6xX88xX128xX4cxX128xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axXexX1xX25xX79xXaxX12xX7dxXcxXcxcb20xX40dxX2a4xX4cxX40dxXdxX10xXexX1cxX6xX37x13d62xX83xX0xX4cxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)