Triển khai thực hiện Đề án tổng thể ứng dụng CNTT trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3-5, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 115-KH/UBND triển khai thực hiện Đề án tổng thể ứng dụng CNTT trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
7bd7xdc0bxa2e8xa37axfe90x7d17xd4ccxb127xeb3cxX7x1094axc42bxf199x9e2dxc734xf2fbxX5x9df4xXaxa250xXcxe6a6xXdxcd60xd430xX3x98c9xX1xX6xXdxX3xXexX1x95c6xX4xX3xX1xXdx10076xX17xX3x85dcx9a90xX3xef5bxX17xX3xXex926axX17xef07xX3xXexX1xX16xX3xf5e6xX17xX31xX3x9602xe1a0xX17xX31xX3x7c6cx8435xXcxXcxX3xXexX14x9be9xX17xX31xX3xX5xe8f1xX17xX1xX3xfeedxX20xX4xX3xX3bxf5e0xX3xX5xc2edxX4xX1xX3xX31xXdxX6xXdxX3xdd1axX47x105c5xX17xX3xef65xdb61xX2xe3f8xf1b6xX66xX67xX66xX67x8cd5xX3xX61xX58xX17xX1xX3xX1xfe01x82b7xX17xX31xX3xX61xe9ebxX17xX3xX17x9c5ex8167xX3xX66xX67xX66x102fbxX0xc12bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcee6xX10xX6xX3bxXaxX12xX41xX31x9897xfec2xX3x9cfcxX6axX87xX6fxX3xc1caxb923xX41x103f7xX3xXexb6c8xX17xX1xX3xX61xeb4axX3xa888xX6xX17xX3xX1xXa0xX17xX1xX3xe4c5xX7dxX3xX1xX47xX63xX4xX1xX3xX7xbcaaxX3xX2xX2xX87xX6axXbexX98xX89xXa8xXa9xX41xXabxX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xX28xX29xX3xX2bxX17xX3xXexX2fxX17xX31xX3xXexX1xX16xX3xX37xX17xX31xX3xX3bxX3cxX17xX31xX3xX40xX41xXcxXcxX3xXexX14xX47xX17xX31xX3xX5xX4cxX17xX1xX3xX50xX20xX4xX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX3xX31xXdxX6xXdxX3xX61xX47xX63xX17xX3xX66xX67xX2xX69xX6axX66xX67xX66xX67xX6fxX3xX61xX58xX17xX1xX3xX1xX77xX78xX17xX31xX3xX61xX7dxX17xX3xX17xX81xX82xX3xX66xX67xX66xX87xX3xXexX14x10390xX17xX3xX61xX58xX6xX3xXb5xXa0xX17xX3xXexXaexX17xX1x9c87xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10x8deexXexX6axX6xX5xXdxX31xX17x87b5xX3xX4xX10xX17xXexX10xX14x8012xXaxX12xX0xXdxX82xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxXexX1xX55xX82xXb5xX3xXdxX40xX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXax7e96xXdxX3bxXexX1xX186xX3x83a6xbdd3xX67xXbxX17exX18exX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX186xX3xX1bcxX67xX67xXbxX17exX18exXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX186xX89xX89xXdxX15dxXb5xX6xX47xXexX1xX6xX17xX1xX1xX47xX6xX15dxX50xX17xX89xX17xX10xX1b4xX7xX89xX2x83d8xX2xX69xX89xX2xf6e9xX69xX3bxX2xX67xX1f5xX2xX1f5xXa3xX1f5xXexX66xXa3xX1bcxX1f5xX5xX87xX6axX55xX17xXexXdxXexX5xX10xX3bxX66xX6axX2xX87xX87xX1bbxX1f5xX87xX1bbxX1faxX69xX87xX15dxb382xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xX28xX29xX3xX2bxX17xX3xXexX2fxX17xX31xX3xXexX1xX16xX3xX37xX17xX31xX3xX3bxX3cxX17xX31xX3xX40xX41xXcxXcxX3xXexX14xX47xX17xX31xX3xX5xX4cxX17xX1xX3xX50xX20xX4xX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX3xX31xXdxX6xXdxX3xX61xX47xX63xX17xX3xX66xX67xX2xX69xX6axX66xX67xX66xX67xX6fxX3xX61xX58xX17xX1xX3xX1xX77xX78xX17xX31xX3xX61xX7dxX17xX3xX17xX81xX82xX3xX66xX67xX66xX87xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX47xX3bxXa1xXaxX12xf24axXdxX25xX4xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xX28xX29xX3xX2bxX17xX3xX17xX1xb43exX82xX3xX4xX3cxX3xXexX1xX16xX3xX1xX47xX2bxX3xX4xX2bxX4xX3xX82xX3cxX4xX3xXexXdxX14exX55xX6fxX3xX17xX1xXdxX25xX82xX3xX50xX3cxX6fxX3xX31xXdxd401xXdxX3xXbxX1xX2bxXbxX3xX61xXb3xX3xX61xX29xX3xX14xX6xX3xXexX63xXdxX3xX28xX29xX3xX2bxX17xX3xXexX2fxX17xX31xX3xXexX1xX16xX3xX37xX17xX31xX3xX3bxX3cxX17xX31xX3xX40xX41xXcxXcxX3xXexX14xX47xX17xX31xX3xX5xX4cxX17xX1xX3xX50xX20xX4xX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX3xX31xXdxX6xXdxX3xX61xX47xX63xX17xX3xX66xX67xX2xX69xX6axX66xX67xX66xX67xX6fxX3xX61xX58xX17xX1xX3xX1xX77xX78xX17xX31xX3xX61xX7dxX17xX3xX17xX81xX82xX3xX66xX67xX66xX87xX3xX4x1002axX6xX3xXcxX1xX37axX3xXexX77xX78xX17xX31xX3xX40xX1x99f5xX17xX1xX3xXbxX1xX37axX6fxX3xXb5xX303xX47xX3xX61xX303xX82xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xX4xc3fexX3xX1xXdxX25xX55xX3x9f30xX55xX303xX6fxX3xXexX63xX47xX3xX7xX20xX3xX4xX1xX55xXa1xX16xX17xX3xXb5xXdxX7dxX17xX3xX82xX63xX17xX1xX3xX82xc524xX3xX50xX29xX3xX37xX17xX31xX3xX3bxX3cxX17xX31xX3xX4xedfexX17xX31xX3xX17xX31xX1xX25xX3xXexX1xX3e4xX17xX31xX3xXexXdxX17xX3xXexX14xX47xX17xX31xX3xX5xX4cxX17xX1xX3xX50xX20xX4xX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX3xXexX14xX14exX17xX3xX61xX58xX6xX3xXb5xXa0xX17xX3xXexXaexX17xX1xX18exX3xX17xae14xX17xX31xX3xX4xX6xX47xX3xX1xXdxX25xX55xX3xX5xX20xX4xX6fxX3xX1xXdxX25xX55xX3xX3b7xX55xX303xX3xX4xX3e4xX17xX31xX3xXexX2bxX4xX3xX3b7xX55xX303xX17xX3xX5xb2bcxX3xX17xX1xXa0xX3xX17xX77xX78xX4xX18exX3xX1xff1bxX3xXexX14xc067xX3xX3bxX47xX6xX17xX1xX3xX17xX31xX1xXdxX25xXbxX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX3xX19xX7dxXexX3xX17xXc8xXdxX6fxX3xXexX55xXa1xX14exX17xX3xXexX14xX55xXa1xX29xX17xX3xX31xXdxX78xXdxX3xXexX1xXdxX25xX55xX3xX7xX303xX17xX3xXbxX1xe92bxX82xX3xX50xXa0xX3xX17xX422xX17xX31xX3xX4xX6xX47xX3xX4xX1xa046xXexX3xX5xX77xX45dxX17xX31xX3xXbxX1xX3cxX4xX3xX50xX3cxX18exX3xX31xX3b0xXbxX3xXbxX1xbf00xX17xX3xXexX1x8f77xX4xX3xX61xX49bxXa1xX3xXexX81xX17xX31xX3xXexX14xX77xc705xX17xX31xX6fxX3xX17xX422xX17xX31xX3xX4xX6xX47xX3xX17xX81xX17xX31xX3xX5xX20xX4xX3xX4xX63xX17xX1xX3xXexX14xX6xX17xX1xX3xX4xX37axX6xX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX98xX47xX2bxX18exX3xX17exX422xXa1xX3xX3bxX3cxX17xX31xX3xX1xX25xX3xXexX1xXc8xX17xX31xX3xX3bx7d3fxX3xX5xXdxX25xX55xX6fxX3xXexX63xX47xX3xX3bxX20xX17xX31xX3xX4xX2bxX4xX3xX19xX14exX17xX1xX3xXexX1xX3e4xX17xX31xX3xXexXdxX17xX3xXexX55xXa1xX14exX17xX3xXexX14xX55xXa1xX29xX17xX3xX17xX1xX2dbxX82xX3xX1xX459xX3xXexX14xX45dxX3xX4xX3e4xX17xX31xX3xXexX2bxX4xX3xX3b7xX55xX303xX17xX3xX5xX44cxX3xX17xX1xXa0xX3xX17xX77xX78xX4xX3xX50xX29xX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX15dxX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX47xX3bxXa1xXaxX12xXcxX1xX10xX47xX3xX61xX3b0xX6fxX3xX82xX3cxX4xX3xXexXdxX14exX55xX3xX61xX7dxX17xX3xX17xX81xX82xX3xX66xX67xX66xX67xX3xX1xce7axX17xX1xX3xXexX1xXa0xX17xX1xX6fxX3xXexX389xX4xX1xX3xX1xX45dxXbxX3xX4xX2bxX4xX3xX37xX17xX31xX3xX3bxX3cxX17xX31xX3xXexX14xX14exX17xX3xX4xX2fxX17xX31xX3xXexX1xX3e4xX17xX31xX3xXexXdxX17xX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX98xX47xX2bxX18exX3xX1xX47xXa0xX17xX3xXexX1xXa0xX17xX1xX6fxX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX37xX17xX31xX3xX3bxX3cxX17xX31xX3xX5xX14exX17xX3xX5xX58xX4xX1xX3xXexX14xX5bbxX17xX1xX3xX50xXa0xX3xXexX14xX6xX3xX4xX37xX55xX3xXexX1xX3e4xX17xX31xX3xXexXdxX17xX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX98xX47xX2bxX3xX3b7xX55xX6xX3xXexX1xXdxX7dxXexX3xXb5xX58xX3xX3bxXdxX3xX61xa517xX17xX31xX15dxX3xX28xX7dxX17xX3xX17xX81xX82xX3xX66xX67xX66xX87xX6fxX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX4xX2bxX4xX3xX37xX17xX31xX3xX3bxX3cxX17xX31xX3xXexX14xX14exX17xX3xXexX1xXdxX7dxXexX3xXb5xX58xX3xX3bxXdxX3xX3bxX66axX17xX31xX3xX4xX55xX17xX31xX3xX4xX4acxXbxX3xX4xX1xX47xX3xX19xX1xX2bxX4xX1xX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX3xXexX63xXdxX3xX4xX2bxX4xX3xX19xX1xX55xX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX3xXexX14xdcb8xX17xX31xX3xX61xXdxX16xX82xX6fxX3xXexX14xX47xX17xX31xX3xX61xX3b0xX3xX4xX3b0xX3xX4xX2bxX4xX3xXexX1xX3e4xX17xX31xX3xXexXdxX17xX3xX50xX29xX3xX61xXdxX16xX82xX3xX61xX7dxX17xX6fxX3xX7xX303xX17xX3xXbxX1xX49bxX82xX3xX3bxX58xX4xX1xX3xX50xX3cxX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX6fxX3xXexX1xX55xXa1xX7dxXexX3xX82xXdxX17xX1xX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX3xXexX20xX3xX61xX66axX17xX31xX18exX3xX2xX67xX67xd846xX3xX4xX2bxX4xX3xX19xX1xX55xX6fxX3xX61xXdxX16xX82xX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX3xXexX14xX6dcxX17xX31xX3xX61xXdxX16xX82xX3xX4xX37axX6xX3xXexXaexX17xX1xX3xX61xX77xX45dxX4xX3xX5x10987xXbxX3xX3bxX20xX17xX31xX3xX1xX25xX3xXexX1xXc8xX17xX31xX3xX82xX63xX17xX31xX3xXdxX17xXexX10xX14xX17xX10xXexX3xX19xX1xX3e4xX17xX31xX3xX3bxX422xXa1xX3xX4xX3e4xX17xX31xX3xX4xX66axX17xX31xX3xXbxX1xX3cxX4xX3xX50xX3cxX3xX19xX1xX2bxX4xX1xX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX18exX3xX2xX67xX67xX747xX3xX82xX2bxXa1xX3xXexX14xX6xX3xX4xX37xX55xX3xXexX1xX3e4xX17xX31xX3xXexXdxX17xX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX3xX50xXa0xX3xX3bxX58xX4xX1xX3xX50xX3cxX3xX61xX77xX45dxX4xX3xX5xX779xXbxX3xXexX63xXdxX3xX4xX2bxX4xX3xX19xX1xX55xX3xX50xX20xX4xX186xX3xX40xX303xX17xX31xX3xX1xXa0xX17xX31xX3xX19xX1xX3e4xX17xX31xX3xXcxX1xX6dcxX3x1010bxX55xX422xX17xX6fxX3x993bxX6xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX98xX3b0xX6xX6fxX3xX40x7dbexX6xX3xX19xX1xX49bxX55xX3xX3b7xX55xXc8xX4xX3xXexX7dxX3xX41xX6xX3x10743xde2fxX47xX3xX50xXa0xX3xX4xX2bxX4xX3xX19xX1xX55xX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX3xXexX14xX6dcxX17xX31xX3xX61xXdxX16xX82xX15dxX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX47xX3bxXa1xXaxX12xX847xX66axXexX3xX7xXc8xX3xX17xX1xXdxX25xX82xX3xX50xX3cxX3xX50xXa0xX3xX17xX66axXdxX3xX3bxX55xX17xX31xX3xX4xX1xX37axX3xXa1xX7dxX55xX3xXexX14xX47xX17xX31xX3xX50xXdxX25xX4xX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX28xX29xX3xX2bxX17xX3xX17xX1xX77xX186xX3xX28xX49bxXa1xX3xX82xX63xX17xX1xX3xX37xX17xX31xX3xX3bxX3cxX17xX31xX3xX4xX3e4xX17xX31xX3xX17xX31xX1xX25xX3xX7xXc8xX3xX1xX459xX3xXexX14xX45dxX3xX19xX1xX2bxX4xX1xX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX3xXexX14xX77xX78xX4xX3xX50xXa0xX3xX7xX6xX55xX3xX4xX1xX55xXa1xX7dxX17xX3xX61xXdxX18exX3xX17xX422xX17xX31xX3xX4xX6xX47xX3xX1xXdxX25xX55xX3xX3b7xX55xX303xX3xX3b7xX55xX303xX17xX3xX5xX44cxX3xX61xXdxX16xX82xX3xX61xX7dxX17xX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX6fxX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX61xXdxX16xX82xX3xX61xX7dxX17xX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX3xXexX1xX3e4xX17xX31xX3xX82xXdxX17xX1xX3xX50xXa0xX3xX1xX25xX3xXexX1xXc8xX17xX31xX3xXexX1xX3e4xX17xX31xX3xXexXdxX17xX3xX17xX31xXa0xX17xX1xX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX98xX3b0xX6xX18exX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX1xX25xX3xXexX1xXc8xX17xX31xX3xXexX1xX3e4xX17xX31xX3xXexXdxX17xX3xX17xX31xXa0xX17xX1xX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX98xX3b0xX6xX18exX3xXexX55xXa1xX14exX17xX3xXexX14xX55xXa1xX29xX17xX6fxX3xX61xXa0xX47xX3xXexX63xX47xX6fxX3xXb5x82caxXdxX3xX3bxX77xdd70xX17xX31xX6fxX3xX17xX422xX17xX31xX3xX4xX6xX47xX3xX17xX1x9f46xX17xX3xXexX1xX37xX4xX3xX50xX29xX3xX834xX17xX31xX3xX3bxX3cxX17xX31xX3xX4xX3e4xX17xX31xX3xX17xX31xX1xX25xX3xXexX1xX3e4xX17xX31xX3xXexXdxX17xX3xXexX14xX47xX17xX31xX3xX17xX31xXa0xX17xX1xX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX15dxX15dxX15dxX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX47xX3bxXa1xXaxX12xXcxX2fxX17xX31xX3xX19xXdxX17xX1xX3xXbxX1xX389xX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xXbexX7dxX3xX1xX47xX63xX4xX1xX3xX5xXa0xX3xX2xX2xX6fxX87xX3xXexca19xX3xX61xX9eaxX17xX31xX15dxX3xXcxX14xX47xX17xX31xX3xX61xX3b0xX6fxX3xX17xX31xX422xX17xX3xX7xX2bxX4xX1xX3xXexXaexX17xX1xX3xXa3xX6fxX2xX3xXexXa7cxX3xX61xX9eaxX17xX31xX6fxX3xX17xX31xX422xX17xX3xX7xX2bxX4xX1xX3xX1xX55xXa1xX25xX17xX3xX2xX6fxX87xX3xXexXa7cxX3xX61xX9eaxX17xX31xX6fxX3xX17exXb3xX3xX1xX66axXdxX3xX1xX3b0xX6xX3xX50xXa0xX3xX4xX2bxX4xX3xX17xX31xX55xX9eaxX17xX3xX19xX1xX2bxX4xX3xX5xXa0xX3xX1bbxX6fxX1f5xX3xXexXa7cxX3xX61xX9eaxX17xX31xX15dxX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX47xX3bxXa1xXaxX12xX40xX1xX37axX3xXexX58xX4xX1xX3xXa8xXa9xX41xXabxX3xXexXaexX17xX1xX3xXa1xX14exX55xX3xX4xX4c4xX55xX186xX3xX825xXdxX2bxX82xX3xX61xXc8xX4xX3xX4xX2bxX4xX3xa506xX4d8xX6fxX3xXcxX14xX77xX4d8xX17xX31xX3xX4xX2bxX4xX3xXb5xX6xX17xX6fxX3xX17xX31xXa0xX17xX1xX6fxX3xX61x8332xX17xX3xX50xX58xX6fxX3xX40xX1xX37axX3xXexX58xX4xX1xX3xXa8xXa9xX41xXabxX3xX4xX2bxX4xX3xX1xX55xXa1xX25xX17xX6fxX3xXexX1xX58xX3xX17exXb3xX6fxX3xXexX1xXa0xX17xX1xX3xXbxX1xXc8xX3xX50xXa0xX3xX4xX2bxX4xX3xX61xXb4dxX17xX3xX50xX58xX3xX4xX3b0xX3xX5xXdxX14exX17xX3xX3b7xX55xX6xX17xX3xX4xX3b0xX3xXexX14xX2bxX4xX1xX3xX17xX1xXdxX25xX82xX3xX4xX1xX37axX3xX61xX66axX17xX31xX3xX17exX422xXa1xX3xX3bxX20xX17xX31xX3xXbexX7dxX3xX1xX47xX63xX4xX1xX3xX4xX3cxX3xXexX1xX16xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xX4xX3b0xX3xX1xXdxX25xX55xX3xX3b7xX55xX303xX3xX17xX1xXdxX25xX82xX3xX50xX3cxX3xX61xX77xX45dxX4xX3xX31xXdxX6xX47xX18exX3xX61xX58xX17xX1xX3xX19xa534xX3xX1xX2dbxX17xX31xX3xX17xX81xX82xX3xXb5xX2bxX47xX3xX4xX2bxX47xX6fxX3xX61xX2bxX17xX1xX3xX31xXdxX2bxX3xXexX5bbxX17xX1xX3xX1xX5bbxX17xX1xX6fxX3xX19xX7dxXexX3xX3b7xX55xX303xX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX6fxX3xX31xX834xXdxX3xXb31xX4d8xX3xX2b9xX81xX17xX3xX1xX3b0xX6xX6fxX3xXcxX1xX16xX3xXexX1xX6xX47xX3xX50xXa0xX3xXabxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX3xXexX14xX77xX78xX4xX3xX17xX31xXa0xXa1xX3xX2xX87xX6axX2xX66xX3xX61xX16xX3xXexX2fxX17xX31xX3xX1xX45dxXbxX6fxX3xXb5xX2bxX47xX3xX4xX2bxX47xX3xXa9xX6xX17xX3xX40xX1xXaexX3xX61xX63xX47xX3xc7d0xX1xX2bxXexX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xXabxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX3xXexXaexX17xX1xX3xX50xXa0xX3xX40xX1xX37axX3xXexX58xX4xX1xX3xXa8xXa9xX41xXabxX3xXexXaexX17xX1xX15dxX3xX28xX9eaxX17xX31xX3xXexX1xfdb6xXdxX6fxX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xXexXc8xXexX3xX4xX3e4xX17xX31xX3xXexX2bxX4xX3xXbxX1xXc8xXdxX3xX1xX45dxXbxX3xXexX1xX6xX82xX3xX31xXdxX6xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX1xX77xXb4dxX17xX31xX3xXexX14xX5bbxX17xX1xX6fxX3xX3bxX20xX3xX2bxX17xX15dxX15dxX15dxX3xX3bxX47xX3xX4xXb4dxX3xX3b7xX55xX6xX17xX6fxX3xX61xXb4dxX17xX3xX50xX58xX6fxX3xX61xX58xX6xX3xXbxX1xX77xXb4dxX17xX31xX3xX19xX1xX2bxX4xX3xX4xX1xX37axX3xXexX14xX5bbxX3xX4xX3b0xX3xX5xXdxX14exX17xX3xX3b7xX55xX6xX17xX3xX61xX7dxX17xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX17xX81xX17xX31xX6fxX3xX17xX1xXdxX25xX82xX3xX50xX3cxX3xX4xX37axX6xX3xX17xX31xXa0xX17xX1xX6fxX3xX61xXb4dxX17xX3xX50xX58xX6fxX3xX61xX58xX6xX3xXbxX1xX77xXb4dxX17xX31xX3xX82xX5bbxX17xX1xX3xX17xX1xX2dbxX82xX3xX17xX422xX17xX31xX3xX4xX6xX47xX3xX4xX1xX4acxXexX3xX5xX77xX45dxX17xX31xX3xX50xXa0xX3xXexX389xX17xX1xX3xX19xX1xX303xX3xXexX1xXdxX3xX4xX37axX6xX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX1xX77xXb4dxX17xX31xX3xXexX14xX5bbxX17xX1xX6fxX3xX3bxX20xX3xX2bxX17xX3xX5xXdxX14exX17xX3xX3b7xX55xX6xX17xX3xX61xX7dxX17xX3xX37xX17xX31xX3xX3bxX3cxX17xX31xX3xX4xX3e4xX17xX31xX3xX17xX31xX1xX25xX3xXexX1xX3e4xX17xX31xX3xXexXdxX17xX3xXexX14xX47xX17xX31xX3xX5xX4cxX17xX1xX3xX50xX20xX4xX3xX3bxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX15dxX3xXcxX14xX47xX17xX31xX3xX3b7xX55xX2bxX3xXexX14xX5bbxX17xX1xX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX6fxX3xX17xX7dxX55xX3xX4xX3b0xX3xX19xX1xX3b0xX3xX19xX1xX81xX17xX6fxX3xX50xX77xX78xX17xX31xX3xX82xX779xX4xX6fxX3xX4xX4c4xX17xX3xXb5xX2fxX3xX7xX55xX17xX31xX6fxX3xX7xX834xX6xX3xX61xX2fxXdxX3xX17xX66axXdxX3xX3bxX55xX17xX31xX3xX19xX7dxX3xX1xX47xX63xX4xX1xX6fxX3xX4xX2bxX4xX3xX7xX4d8xX6fxX3xX17xX31xXa0xX17xX1xX6fxX3xX61xX58xX6xX3xXbxX1xX77xXb4dxX17xX31xX3xX4xX1xX37axX3xX61xX66axX17xX31xX3xX4xX3b0xX3xX50xX81xX17xX3xXb5xX303xX17xX3xX61xX29xX3xX17exX55xX4acxXexX6fxX3xX31xX834xXdxX3xXb31xX4d8xX3xX2b9xX81xX17xX3xX1xX3b0xX6xX6fxX3xXcxX1xX16xX3xXexX1xX6xX47xX3xX50xXa0xX3xXabxX55xX3xX5xX58xX4xX1xX3xX61xX16xX3xXexX2fxX17xX31xX3xX1xX45dxXbxX6fxX3xXexX1xX6xX82xX3xX82xX77xX55xX6fxX3xXb5xX2bxX47xX3xX4xX2bxX47xX3xX40xX1xX37axX3xXexX58xX4xX1xX3xXa8xXa9xX41xXabxX3xXexXaexX17xX1xX3xX17exX10xX82xX3xX17ex8c67xXexX6fxX3xX3b7xX55xXa1xX7dxXexX3xX61xXdxX17xX1xX15dxX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb31dxX55xXexX1xX47xX14xXaxX12xXa9xX28xXcxX0xX89xXbxX12
BĐT