Saudi Arabia chặn đứng nhiều vụ tấn công của phiến quân Houthi
Nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Riyadh của Saudi Arabia ngày 27/2 trong khi đài truyền hình Al Arabiya của Saudi Arabia đưa tin liên quân Arab do nước này đứng đầu đã ngăn chặn được cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo về hướng Riyadh do phiến quân Houthi tại Yemen thực hiện.
199dxafa1xaa7dx30b7x467axb99ax845fx1f72xbc4bxX7x2977x309dx7489xb078xadd2x5c5fxX5x511cxXaxbbdcx1b0axX6x83ebx97b6xXdxX3x6b85x2823xX6x7ab3xXdxX6xX3xX4xX1xa8f6x750cxX3x9fb8x249dxX23x5858xX3xX23xX1xXdx5629xX15xX3x938bxb33cxX3xXex315fxX23xX3xX4x6a09xX23xX28xX3xX4x8f9axX6xX3xXbxX1xXdx579axX23xX3xb71dxX15x450fxX23xX3x7f56x949dxX15xXexX1xXdxX0x3c7cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX10xX6xX16xXaxX12x6e98xX1xXdxX2dxX15xX3xX30xX31xX3xX23x74fbxX3xX25x1e0cxX3xX5x2e6dx42d7xX3xX1axX15xX23xX28xX3xX4xX1xX15x4d5dx3db9xX23xX3xXexX1xX3dxX3xX25xX38xX3x6b7exXdxX82xX6xX16xX1xX3xX4xX3dxX6xX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xX23xX28xX77xX82xX3x630ax2971xX52xXaaxX3xXexX1axX4cxX23xX28xX3x2fdaxX1xXdxX3xX25xX77xXdxX3xXexX1axX15xX82xX2dxX23xX3xX1x22dexX23xX1xX3xX19xX5xX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX82xX6xX3xX4xX3dxX6xX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xX25x796cxX6xX3xXexXdxX23xX3xX5xXdx3d79xX23xX3xX46xX15xX48xX23xX3xX19xX1axX6xX1cxX3xX16xX4cxX3xX23xXe6xbac9xX4xX3xX23xX77xX82xX3xX25xX26xX23xX28xX3xX25x52d1xX15xX3xX25xX74xX3xX23xX28x8c87xX23xX3xX4xX1xX22xX23xX3xX25xXe6x962exX4xX3xX4xX15x7570xX4xX3xXexX34xX23xX3xX4xX38xX23xX28xX3xX1cx9960xX23xX28xX3xXexXefxX23xX3xX5xacdcxX6xX3xX25xa726xX23xX3xX25xX13fxX4cxX3xX30xX2dxX3xX1xXe6xX101xX23xX28xX3xX8dxXdxX82xX6xX16xX1xX3xX16xX4cxX3xXbxX1xXdxX43xX23xX3xX46xX15xX48xX23xX3xX4bxX4cxX15xXexX1xXdxX3xXexX13fxXdxX3x5816xX10xX78xX10xX23xX3xXexX1x4ccfxX4xX3xX1xXdx25ddxX23x8192xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3f75xX6xXbxXexXdxX4cxX23xXaxX12xX0xXdxX78xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX78xX7x541cxXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX16xXdxX7xXbxX5xX6xX82x9732xX3xX1cxX5xX4cxX4xXb5x9725xX3xX78xX6xX1axX28xXdxX23xX1a6xX5xX10x4bcdxXexX1bcxX3xX6xX15xXexX4cxX1c3xX3xX78xX6xX1axX28xXdxX23xX1a6xX1axXdxX28xX1xXexX1bcxX3xX6xX15xXexX4cxX1c3xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xX4xX1xX22xX23xX3xX25xX26xX23xX28xX3xX23xX1xXdxX2dxX15xX3xX30xX31xX3xXexX34xX23xX3xX4xX38xX23xX28xX3xX4xX3dxX6xX3xXbxX1xXdxX43xX23xX3xX46xX15xX48xX23xX3xX4bxX4cxX15xXexX1xXdxX3xX1xXc5xX23xX1xX3x3658xX23xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX52xX52xXdxX17exX1cxX6xX4cxXexX1xX6xX23xX1xX1xX4cxX6xX17exX30xX23xX52xX23xX10x1e95xX7xX52xXaaxX2x600fxb6c2xX52xX2xXabxX25fxX16xX25exX2xa392xXaax30c1x6084xXabxXex466axX267xX25fxX5xX2xX17ex9652xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xX4xX1xX22xX23xX3xX25xX26xX23xX28xX3xX23xX1xXdxX2dxX15xX3xX30xX31xX3xXexX34xX23xX3xX4xX38xX23xX28xX3xX4xX3dxX6xX3xXbxX1xXdxX43xX23xX3xX46xX15xX48xX23xX3xX4bxX4cxX15xXexX1xXdxXaxX3xX16xX6xXexX6xX1a6xXbxX1xX4cxXexX4cxX1a6xX4cxX1axXdxX28xXdxX23xX6xX5xX1a6xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1bcxX52xX52xX4xX16xX23xXdxX78xX28xX17exX30xXdxX10xXexX23xX6xX78xXbxX5xX15xX7xX17exX30xX23xX52xXexX269xXaaxX25exX52xX15xXbxX5xX4cxX6xX16xX10xX16xX52x9cb9xX6xXexX78xX302xX82xX52xXaaxX25exXaaxX2x7a14xX25exXaaxX30dxXaaxX25fxX52xX1axXdxX82xX6xX16xX1xX78xXdxX7xX7xXdxX5xX10xX25fxX267xX26axXaaxX267xXaaxX17exX273xXbxX28xXaxX3xX52xX12x6c4exX23xX1xX3xX4xX1x2f8fxX3xX4x436bxX3xXex69b2xX23xX1xX3xX78xXdxX23xX1xX3xX1xb115xX6xX17exX3xb7d9xX67xX28xX15x8698xX23xX1bcxX3x3faexX6xXdxX5xX82xX3x7dcbx2d0dxXbxX1axX10xX7xX7x3b76xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxafa2xX4cxX16xX82xXaxX12xX67xX28xXe6xa41exXdxX3xX16xX48xX23xX3xXexX13fxXdxX3xXexX1xX77xX23xX1xX3xXbxX1x2a44xX3xX8dxXdxX82xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX4cxX3xX1cxXdxX43xXexX3xX25xX74xX3xX23xX28xX1xX10xX3xXexX1xX34xX82xX3xX23xX1xXdxX2dxX15xX3xXexXdxX43xX23xX28xX3xX23xX71xX3xX5xX101xX23xX17exX3x7eacxX48xX82xX3xX5xX77xX3xX30xX31xX3xXexX34xX23xX3xX4xX38xX23xX28xX3xXexX1xX26xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1axX4cxX23xX28xX3xX23xX28xX77xX82xX3xXaaxXabxX52xXaaxX3xXexX13fxXdxX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6x9208xX3xX7xX6xX15xX3xX30xX31xX3xX5xXdxXefxX23xX3xX46xX15xX48xX23xX3xXbxX1xb56bxX3xX1xX3dxX82xX3xX78xX40dxX82xX3xX1cxX6xX82xX3xXb5xX1xX38xX23xX28xX3xX23xX28xXe6xX377xXdxX3xX5xX40dxXdxX3xX4xX1xX26xX6xX3xX1cxX4cxX78xX3xXbxX1xX338xX23xX28xX3xX30xX2dxX3xXbxX1xX33bxX6xX3xXexX1xX77xX23xX1xX3xXbxX1xX38axX3xX1cxXdxXefxX23xX3xX28xXdxX101xXdxX3x1dbcxX1xX6xX78xXdxX7xX3x744axX15xX7xX1xX6xXdxXexX3x5d04xX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX17exX3xXcxX1axXe6xX101xX4xX3xX25xX338xX3xX23xX28xX77xX82xX3xXaaxX269xX52xXaaxX3f8xX3xX5xXdxXefxX23xX3xX46xX15xX48xX23xX3xX4x2b26xX23xX28xX3xXbxX1xX40dxX3xX1xX3dxX82xX3xX78xX125xXexX3xXexXefxX23xX3xX5xX13bxX6xX3xX25xXe6xX120xX4xX3xXbxX1xX338xX23xX28xX3xXex2671xX3xXb5xX1xX15xX3xX30xX177xX4xX3xX13xX6xXaxX16xX6xX1xX3xX465xX3xX16fxX10xX78xX10xX23xX3xX1xXe6xX101xX23xX28xX3xX30xX77xX4cxX3xX30x1b58xX23xX28xX3xXbxX1xX33bxX6xX3xX67xX6xX78xX3xX4xX3dxX6xX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3f8xX3xX25xX34dxX23xX28xX3xXexX1xX377xXdxX3xX4xX1xX22xX23xX3xX25xX26xX23xX28xX3xX25xXe6xX120xX4xX3xXaaxX3xX30xX31xX3xXexX34xX23xX3xX4xX38xX23xX28xX3xX1cxX132xX23xX28xX3xX78xX40dxX82xX3xX1cxX6xX82xX3xXb5xX1xX38xX23xX28xX3xX23xX28xXe6xX377xXdxX3xX5xX40dxXdxX3xX4xX3dxX6xX3xX4bxX4cxX15xXexX1xXdxX17exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36exX4cxX16xX82xXaxX12xb725xX1xXdxX43xX23xX3xX46xX15xX48xX23xX3xX4bxX4cxX15xXexX1xXdxX3xXexX116xX23xX28xX3xX4xXe6xX377xX23xX28xX3xX4xX40dxX4xX3xX4xX15xX125xX4xX3xXexX34xX23xX3xX4xX38xX23xX28xX3xX358xX15xX82xXefxX23xX3xX1cxXdxXefxX23xX3xX28xXdxX101xXdxX3xX23xX1xX132xX78xX3xX30xX77xX4cxX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xX7xX6xX15xX3xXb5xX1xXdxX3xX4xX1xX33bxX23xX1xX3xX46xX15xX82xX2dxX23xX3xX4xX3dxX6xX3xXcxX71xX23xX28xX3xXexX1xX38axX23xX28xX3xX45dx7dafxX3x37d8xX4cxX10xX3xX36exXdxX16xX10xX23xX3xXexX1x9c5exX4xX3xX25x7113xX82xX3xX4xX40dxX4xX3xX23x49abxX3xX5xX177xX4xX3xX23xX1xX132xX78xX3xXexX1xX40dxX4cxX3xX28x80f6xX3xX4xX15xX125xX4xX3xX358xX15xX23xX28xX3xX25xX125xXexX3xXb5x6f87xX4cxX3xX16xX77xXdxX3xX269xX3xX23xX116xX78xX3xX46xX15xX6xX3xXexX13fxXdxX3xX16fxX10xX78xX10xX23xX3xX30xX77xX3xXexX15xX82xXefxX23xX3xX1cxX38axX3xX25xXe6xX6xX3xX4bxX4cxX15xXexX1xXdxX3xX1axX6xX3xXb5xX1x49d4xXdxX3xX16xX6xX23xX1xX3xX7xX40dxX4xX1xX3xXexX71xX3xX4xX1xX26xX4xX3xXb5xX1xX3dxX23xX28xX3xX1cxX38axX3xX23xXe6xX101xX4xX3xX23xX28xX4cxX77xXdxX17exX3xX18exX40dxX4xX3xXexX71xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX30xXdxX17cxX23xX3xXexX1axX120xX3xX4xX1xX4cxX3xX1axX132xX23xX28xX3xX25xX125xX23xX28xX3xXexX1xX40dxXdxX3xX4xX3dxX6xX3xX45dxX5d8xX3xX25xXe6xX6xX3xX4bxX4cxX15xXexX1xXdxX3xX1axX6xX3xXb5xX1xX64bxXdxX3xX16xX6xX23xX1xX3xX7xX40dxX4xX1xX3xX23xX77xX82xX3xX4xX338xX3xXexX1xX83xX3xXb5xX1xXdxX43xX23xX3xX4xX15xX125xX4xX3xXb5xX1xX3dxX23xX28xX3xX1xX4cxX238xX23xX28xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX25xX13fxX4cxX3xX465xX3xX16fxX10xX78xX10xX23xX3xXexX1xXefxX78xX3xXexX34dxXdxX3xXexX17cxX17exX3xXcxX1axX4cxX23xX28xX3xXexX1xX40dxX23xX28xX3xXaaxX3xX23xX77xX82xX3f8xX3xXcxX71xX23xX28xX3xXexX1xX38axX23xX28xX3xX36exXdxX16xX10xX23xX3xX4xX494xX23xX28xX3xXexX1xX38xX23xX28xX3xX1cxX40dxX4cxX3xX4xX1xX34xX78xX3xX16xX26xXexX3xX1xX5f2xX3xXexX1axX120xX3xX4xX40dxX4xX3xX4xX1xXdxX43xX23xX3xX16x19a3xX4xX1xX3xX46xX15xX48xX23xX3xX7xX177xX3xX4xX3dxX6xX3xX5xXdxXefxX23xX3xX78xXdxX23xX1xX3xX16xX4cxX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xX16x7b95xX23xX3xX25xX10exX15xX3xX4xX1xX38axX23xX28xX3xX4bxX4cxX15xXexX1xXdxX3xXexX13fxXdxX3xX16fxX10xX78xX10xX23xX17exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36exX4cxX16xX82xXaxX12xX16fxX10xX78xX10xX23xX3xX1ax4989xXdxX3xX30xX77xX4cxX3xX23xX125xXdxX3xX4xX1xXdxX43xX23xX3xXexX4b8xX3xX4xX15xX38axXdxX3xX23xX116xX78xX3xXaaxX25exX2xX26axX3xXb5xX1xXdxX3xX4xX40dxX4xX3xXexX6xX82xX3xX7xX5e6xX23xX28xX3xX4xX3dxX6xX3xX4bxX4cxX15xXexX1xXdxX3xX25xX40dxX23xX1xX3xX4xX1xXdxX43xX78xX3xXexX1xX3dxX3xX25xX38xX3xX13xX6xX23xX6xX6xX3xX30xX77xX3xX4xX1xX33bxX23xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xX4xX3dxX6xX3xXcxX71xX23xX28xX3xXexX1xX38axX23xX28xX3xX45dxX6xX23xX7xX4cxX15xX1axX3xX4bxX6xX16xXdxX3xXbxX1xX238xXdxX3xX5xXe6xX15xX3xX30xX4cxX23xX28xX17exX3xX67xX116xX78xX3xXaaxX25exX2xbd99xX3f8xX3xX78xX125xXexX3xX5xXdxXefxX23xX3xX78xXdxX23xX1xX3xX46xX15xX48xX23xX3xX7xX177xX3xX28xXdxc0aexX6xX3xX4xX40dxX4xX3xX46xX15xX38axX4xX3xX28xXdxX6xX3xX19xX1axX6xX1cxX3xX16xX4cxX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xX25xX26xX23xX28xX3xX25xX10exX15xX3xX25xX74xX3xX4xX6xX23xX3xXexX1xXdxX17cxXbxX3xX30xX77xX4cxX3xX16fxX10xX78xX10xX23xX3xX25xX83xX3xX1xX5f2xX3xXexX1axX120xX3xX4xX1xX33bxX23xX1xX3xX46xX15xX82xX2dxX23xX3xXcxX71xX23xX28xX3xXexX1xX38axX23xX28xX3xX4bxX6xX16xXdxX3xXb5xX1xX38xXdxX3xXbxX1xX31xX4xX3xX46xX15xX82xX2dxX23xX3xX5xX177xX4xX17exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36exX4cxX16xX82xXaxX12xXcxX4b8xX3xX4xX15xX38axXdxX3xXexX1xX40dxX23xX28xX3xX267xX52xXaaxX25exX2xX267xX3f8xX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xX25xX74xX3xXexXdxX43xX23xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX40dxX4xX3xX4xX15xX125xX4xX3xX25xX77xX78xX3xXbxX1xX40dxX23xX3xXb5xX1xX38xX23xX28xX3xX4xX1xX33bxX23xX1xX3xXexX1xX26xX4xX3xX30xX101xXdxX3xX4bxX4cxX15xXexX1xXdxX3xX25xX83xX3xX28xXdxX238xX78xX3xX1cxX101xXexX3xXexXc5xX23xX1xX3xXexX1axX13fxX23xX28xX3xX1cxX13fxX4cxX3xX5xX177xX4xX17exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36exX4cxX16xX82xXaxX12xXcxX1xX10xX4cxX3xa51axXdxXefxX23xX3xX1xX120xXbxX3xX46xX15xX38axX4xX3f8xX3xX25xX43xX23xX3xX23xX6xX82xX3f8xX3xX358xX15xX23xX28xX3xX25xX125xXexX3xXexX13fxXdxX3xX16fxX10xX78xX10xX23xX3xX25xX74xX3xX4xXe6xX101xXbxX3xX25xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX78xX13fxX23xX28xX3xX4xX3dxX6xX3xX1xX77xX23xX28xX3xX4xX1xX31xX4xX3xX23xX28xX1xXc5xX23xX3xX23xX28xXe6xX377xXdxX3f8xX3xXbxX1xX10exX23xX3xX5xX101xX23xX3xX5xX77xX3xX16xX48xX23xX3xXexX1xXe6xX377xX23xX28xX3f8xX3xX25xX34dxX23xX28xX3xXexX1xX377xXdxX3xX28xX48xX82xX3xX1axX6xX3xX4xX15xX125xX4xX3xXb5xX1xX3dxX23xX28xX3xX1xX4cxX238xX23xX28xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX25xX13fxX4cxX3xXexX34dxXdxX3xXexX17cxX3xX23xX1xX34xXexX3xXexX1xX43xX3xX28xXdxX101xXdxX17exX3x204dxX101xX4xX3xXexX33bxX23xX1xX3xX25fxX25exa221xX3xXexX1axX4cxX23xX28xX3xX7xX38axX3xXaaxX26axX3xXexX1axXdxX17cxX15xX3xX23xX28xXe6xX377xXdxX3xX16fxX10xX78xX10xX23xX3xX25xX6xX23xX28xX3xX4xX1xX74fxX15xX3xX238xX23xX1xX3xX1xXe6xX465xX23xX28xX3xX4xX3dxX6xX3xX4xX15xX125xX4xX3xXb5xX1xX3dxX23xX28xX3xX1xX4cxX238xX23xX28xX17exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX15xXexX1xX4cxX1axXaxX12xXcxX1xX10xX4cxX3xXcxX4bx64e9xX0xX52xXbxX12
Theo THX